جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/02/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5835

 يك نكته از هزاران 

 شنيدن برخي آمارها موجب تاسف و حتي نگراني نسبت به آينده کشور مي شود، اما بد نيست بجاي تاسف خوردن و آه کشيدن روشنفکرانه و نکوهش اين مسائل قدري تامل کنيم. كشور ما يك درصد جمعيت جهان را در بر مي گيرد اما در مصرف انرژي؛ 2 درصد مصرف دنيا در ايران اتفاق مي افتد!

شاخص شدت انرژي در ايران 14 برابر كشور ژاپن، 6 و نيم برابر كشورهاي آمريكاي لاتين و سه و نيم برابر تركيه است. در مصرف خانگي نيز در ايران چهار برابر كشورهاي اروپايي و در مصارف غيرخانگي نيز چهار برابر اروپايي ها مصرف به ثبت رسيده است. بد نيست بدانيد مصرف سوخت در دنيا هر 40 سال يكبار، دو برابر مي شود اما در ايران هر 10 سال اين اتفاق رخ مي دهد.

حال به جاي اينکه به مقايسه پيشرفت غرب با خودمان بپردازيم، بد نيست به سهم خود در شکل چنين آمارهايي فکر کنيم. اگر به عنوان عضوي از اين جامعه بتوانيم سهم خود را در مصرف انرژي مديريت کنيم، قطعا در آينده اي نچندان دور امکان بهبود اين آمارها وجود خواهد داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي