جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/02/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5835

 خبرپزشكي 

 مطالعات محققان فنلاندي نشان مي دهد؛

ارتباط بين قد و هوش ناشي از اندازه مغز است

مطالعه جديد نشان مي دهد رابطه مثبت بين قد و هوش ناشي از اندازه غشاء مغزي است.

به گزارش مهر، گزارشات چندين مطالعه قبلي نشان داده اند که بين قد و توانايي کلي شناخت يعني هوش ارتباط وجود دارد، اما مکانيسم اين رابطه همچنان نامشخص بوده است.

محققان دانشگاه هلسينکي فنلاند همراه با پژوهشگران دانشگاه کاليفرنيا و دانشگاه بوستون در مطالعه جديد خود دريافتند که اين رابطه از طريق منطقه سطحي غشايي حاصل مي شود.

محققان اين رابطه را از طريق مدلي که در آن اندازه ماده خاکستري غشايي يک واسطه در نظر گرفته شده بود، بررسي کردند. آنها دريافتند قد بلندتر با قشر بزرگ تر مغز مرتبط است که در مقابل با توانايي بهتر شناختي ارتباط دارند.«ارو ووکسيما»، سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه هلسينکي، در اين باره مي گويد: «اگرچه افراد بلندقدتر در مقايسه با افراد کوتاه قامت تر به طور ميانگين داراي مغز بزرگ تري هستند، اما تنها اندازه مغز تعيين کننده وضعيت هوشي آنها نيست و توانايي شناختي تنها از طريق اندازه مغز تعيين نمي شود بلکه منطقه سطحي مغز در وجود اين ارتباط نقش دارد.»

در اين مطالعه، ماده خاکستري قشر مخ از طريق MRI اندازه گيري شد. يافته ها نشان داد کل منطقه سطح در افراد بلندقدتر بزرگ تر بود، در حاليکه قد با ضخامت قشرمخ ارتباطي نداشت.

شرکت کنندگان اين مطالعه در رده سني 51 تا 60 سال بودند. محققان تاکيد مي کنند اگرچه تاثيرات ژنتيکي در اکثر تفاوت هاي فردي مرتبط با قد، اندازه قشر مخ و شناخت مهم است، اما نقش فاکتورهاي محيطي به مراتب تاثيرگذارتر است.

آيا دکل هاي مخابراتي سرطان زا هستند؟

با توجه به آسيب پذير بودن دانش آموزان، اثرات بر انواع سرطانها و داشتن پرتوها، بايد آنتن هاي مخابراتي از اطراف مدارس جمع آوري شوند.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: آنتن هاي مخابراتي در اطراف مدارس استان با توجه به آسيب پذير بودن دانش آموزان، اثرات بر انواع سرطانها و داشتن پرتوها بايد جمع آوري شوند.به گزارش ايسنا، دکتر اورنگ ايلامي در خصوص جمع آوري آنتن هاي مخابراتي در اطراف مدارس استان تصريح کرد: مطالعه در خصوص نصب آنتن هاي مخابراتي انجام شده به طوري که با همکاري مخابرات استان امکان تغيير دکل هاي مخابراتي موجود در مدارس به مکان هاي ديگر با شرايط استاندارد انتقال داده شوند .رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: با توجه به آسيب پذير بودن دانش آموزان، اثرات بر انواع سرطانها و داشتن پرتوها، بايد آنتن هاي مخابراتي از اطراف مدارس جمع آوري شوند.ايلامي عنوان کرد: براساس مطالعات انجام شده در آپارتمانها و مناطق مسکوني که در محدوده اين آنتن ها قرار دارند، تومورهاي مغزي چندين برابر بيشتر از ساير نقاط است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي