جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/12/10 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3545


كوتاه و خواندني 2


آگهي صفحه 9


كوتاه و خواندني 6


 كوتاه و خواندني 2 

آگهي مناقصه عمومي 88-37 

شرکت مديريت توليد برق اصفهان در نظر دارد شش عدد هدر اصلي برج خنک کن واحد 320 مگاواتي خود را به قطر هزار ميليمتر و تحمل فشار ده بار با بيست و هشت انشعاب از جنس فايبر گلاس مطابق نقشه و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد . لذا از کليه سازندگان و تامين کنندگاني که مايل به شرکت در اين مناقصه مي باشند دعوت مي شود حد اکثر ظرف مدت پنج روز پس از انتشار اين آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره تدارکات اين شرکت واقع در اصفهان ، ابتداي اتوبان ذوب آهن ، انتهاي بلوار شفق ، نيرو گاه برق اصفهان مراجعه فرمايند .
تلفن تماس : 7882850-64(0311)     داخلي اداره تدارکات 5232-5231
 
شرکت مديريت توليد برق اصفهان 

17299  م / الف


 آگهي صفحه 9 


 كوتاه و خواندني 6 


 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
آزمون و سنجش
دريچه هنر
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه