جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/12/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 3557


ادعاي اتفاق نظراعضاي شوراي امنيت درباره ايران

با وجود تصويب نهايي بودجه 89;
گزارش نهايي کميسيون تلفيق درمجلس دردسرساز شد


سرمقاله


ميز خبر


احمدي نژاد:لوايح دولت مبناي کارشناسي دارد

آيت ا... هاشمي رفسنجاني:
آلوده کردن ذهن نسل جوان اشتباه است


رضايي: هدفمند کردن بايد بدون شتابزدگي اجرا شود


كوتاه از سياست


مشايي: ايران باتحريم نمي شکند


  ادعاي اتفاق نظراعضاي شوراي امنيت درباره ايران  

گروه سياسي: وزير امور خارجه انگليس ديروز در هنگام ورود به چين مدعي اتفاق نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قبال ايران شد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "ديويد ميليبند" که با هدف تحت فشار قراردادن مقامات پکن براي توافق با اعمال فشارهاي جديد بر ايران به چين سفر کرده به رغم مخالفت اين کشور و روسيه با اعمال فشار بر تهران مدعي اتفاق نظر اعضاي شوراي امنيت در اين مورد شد. ميليبند که در جمع خبرنگاران سخن مي گفت در ادامه، افزود: اعضاي دائم شوراي امنيت ( چين، روسيه، انگليس، آمريکا و فرانسه ) همگي با استراتژي دوگانه يعني تشويق تهران از يک سو و اعمال فشار از سوي ديگر موافق هستند.وي در ادامه بر لزوم وجود روابط استراتژيک ميان انگليس و چين تاکيد کرد.بر اساس اين گزارش، هر چند ديپلماتهاي انگليسي معتقدند که به رغم مخالفت هاي چين با اعمال فشارهاي بيشتر بر ايران، پکن سرانجام با افزايش فشارها بر تهران حمايت مي کند اما با اين وجود "ديويد ميليبند" به چين رفته تا مقامات اين کشور براي اعمال فشار بر ايران متقاعد کند.  روز يکشنبه روزنامه ديلي تلگراف با اشاره به سفر ميليبند به چين نوشته بود : در مورد افزايش فشارها بر ايران، روسيه نقش مرکزي دارد به اين معني که اگر مسکو با اعمال فشار بر تهران موافقت کند پکن نيز با آن موافق خواهد بود و اگر روسيه مخالف اين تصميم باشد، چين نيز در کنار روسيه خواهد بود. در همين رابطه يک ديپلمات انگليسي به ديلي تلگراف گفت : چين در صورت ادامه مخالفت با افزايش فشار بر ايران در خطر منزوي شدن از گروه 5+1 ( پنج عضو دائم شوراي امنيت به اضافه آلمان ) قرار مي گيرد و از آنجا که پکن منافع مشترک زيادي با اين کشورها دارد مايل به از دست دادن اين منافع نيست. 


 با وجود تصويب نهايي بودجه 89;
 گزارش نهايي کميسيون تلفيق درمجلس دردسرساز شد  

گروه سياسي: ديروز با وجود اعتراض هاي گسترده نمايندگان به گزارش نهايي کميسيون تلفيق بودجه درباره تعيين رديف اعتباري براي برخي از مصوبات پيشنهادي نمايندگان، لا يحه بودجه 89 کل کشور به تصويب نهايي رسيد. مبلغ کلي ا ين بودجه سه ميليون و 684 هزار و 703 ميليارد و 492 ميليون ريال تعيين شد. نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز خود با 168 راي موافق، 26  راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر تصويب نهايي کردند. علي لاريجاني، رييس مجلس پس از تصويب نهايي لايحه بودجه سال آتي ، ضمن درخواست از نمايندگان براي در دسترس بودن، اعلام کرد: ممکن است جلسه علني بعدي مجلس براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه، امشب(دوشنبه شب) و يا صبح روز سه شنبه(امروز) باشد.   براساس ماده واحده، بودجه سال آتي کشور; ازحيث منابع بالغ بر سه ميليون و 684 هزار و 703 ميليارد و 492 ميليون ريال و از حيث مصارف نيز بالغ بر سه ميليون و 684 هزار و 703 ميليارد و 492 ميليون ريال است. بودجه سال 1389 شامل منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي ومصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها وتملک دارايي هاي سرمايه اي ومالي بالغ بر يک ميليون و 271 هزار و 330 ميليارد و 719 ميليون ريال است .همچنين منابع عمومي مبلغ يک ميليون و 179 هزار و 897 ميليارد و 636 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي نيز بالغ بر 91 هزار و 433 ميليارد و 83 ميليون ريال است. بودجه شرکت هاي دولتي ; بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز از لحاظ درآمد ها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دو ميليون و 525 هزار و 638 ميليارد و 324 ميليون ريال و ازحيث هزينه ها و سايرپرداخت ها بالغ بر دو ميليون و 525 هزار و 638 ميليارد و 324 ميليون ريال است. نمايندگان مجلس از روزدوشنبه 17 اسفندماه بررسي لايحه را آغاز کردند و با برگزاري 14 جلسه علني در شش روز رسيدگي به اين لايحه در مجلس پايان يافت.  ماده واحده لايحه بودجه شامل رقم کل بودجه عمومي دولت و بودجه شرکت هاي دولتي ديروز در صحن علني قرائت و راي گيري شد. محمود احمدي نژاد رييس جمهوري چهارم بهمن لايحه بودجه سال آتي شامل يک ماده واحده، 13 بند الحاقي و چند تبصره را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد. با اين حال لايحه بودجه 89 کل کشور ديروز در حالي از تصويب نمايندگان گذشت که گزارش نهايي کميسيون تلفيق بودجه درباره تعيين رديف اعتباري براي برخي از مصوبات پيشنهادي نمايندگان، اعتراض و تذکر برخي از نمايندگان را در پي داشت. درحالي که قرار بود در جلسه علني ديروز، تنها رقم کل بودجه سال آينده به راي گذاشته شود،اما با آغاز جلسه علني مجلس، کميسيون تلفيق گزارشي درباره آخرين تصميمات اين کميسيون راجع به بودجه 89 در صحن مجلس توزيع کرد. علي لاريجاني، رئيس مجلس روز يکشنبه از کميسيون تلفيق بودجه خواسته بود تا ضمن جمع بندي و تعيين رقم کل بودجه سال آينده برخي پيشنهادات مصوب نمايندگان را که رديف اعتباري آنها ايراد داشت و محل تامين اعتبار اين هزينه ها را مشخص کند. کميسيون تلفيق صبح دوشنبه براي رسيدگي به اين موضوع جلسه داشت و به همين خاطر جلسه علني مجلس با تاخير آغازشد، حتي رييس مجلس به هشت تن از نمايندگان اجازه داد تا تذکرات خود را بيان کنند تا گزارش اين کميسيون نهايي و در بين نمايندگان توزيع شود. نمايندگان معترض به گزارش کميسيون تلفيق همچون " حسن کامران " نماينده اصفهان و عضو کميسيون تلفيق براين باور بودند که اين کميسيون دراقدامي شتابزده برخي مصوبات مجلس را دستخوش تغيير کرده است . تعدادي از نمايندگان هم اعلام کردند که تغيير رديف هزينه اي برخي پيشنهادها موجب مي شود تا شوراي نگهبان به مصوبه مجلس ايراد بگيرد . به همين خاطر " حسن کامران " پيشنهاد حذف کل اين گزارش را مطرح کرد که تذکر آيين نامه اي " ستار هدايتخواه " نماينده بويراحمد را در پي داشت. " هدايتخواه " تاکيد کرد: چون گزارش کميسيون تلفيق مصوبات مجلس را براي تعيين منبع تامين هزينه ها در دست بررسي داشت،  نمي توان آن را حذف کرد. لاريجاني هم اين تذکر را وارد دانست و به نمايندگان گفت: تنها مي توانيد پيشنهاد حذف جز» براي اين گزارش ارايه کنيد.  علي اکبر آقايي نماينده سلماس در تذکري آئين نامه با بيان اينکه برخي تغييرات در رديف هاي بودجه باعث وهن مجلس مي شود، خواستار ارائه گزارش کميسيون تلفيق در رابطه با چند برابر شدن رقم برخي از پروژه ها شد. اين نماينده مجلس گفت: در لايحه دولت در مورد پروژه فلان آقا در فلان منطقه گزارش داده شده است و مبلغ آن 900 ميليون اعلام شده و چگونه ممکن است که تلفيق اين رقم را 9 ميليارد و 900 ميليون تومان بخواند؟ وي افزود: براي حفظ شان و اقتدار مجلس لازم است که تمام تغييرات جداول قبل از آنکه گزارش به شوراي نگهبان برود مشخص شود. آقايي يادآور شد: لازم است سخنگو يا رئيس کميسيون به صحن علني مجلس بيايند و علت اين تغييرات را گزارش دهند. وي افزود: چه دليلي دارد که يک پروژه دو ميلياردي 87 ميليارد تومان شود و يک پروژه سد 40 برابر شود؟ در نتيجه بايد رئيس و سخنگوي کميسيون توضيح دهند و نمايندگان قانع شوند. الياس نادران عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز در تذکري آيين نامه اي خطاب به علي لاريجاني،گفت: کميسيون تلفيق امروز وظيفه داشت سرجمع درآمدها و هزينه هاي تغيير يافته در لايحه بودجه و جمع کل بودجه را محاسبه و براي راي گيري به صحن علني ارائه کند. وي افزود: اما آنچه امروز کميسيون تلفيق به نمايندگان توزيع کرده، مصوبات و تصحيحات خود درخصوص مصوبه بودجه است که قبلا مجلس درباره آن تصميم گرفته و تصويب شده است. نماينده تهران در مجلس،يادآور شد: کميسيون تلفيق در گزارش خود در مواردي پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را داده که اين موضوع قبلا در صحن علني راي نياورده است.  نادران تصريح کرد: اگر کميسيون تلفيق چنين پيشنهادي را مطرح مي کند، نمايندگان نيز مي توانند پيشنهاد جديد بدهند. اين حق براي همه نمايندگان نيز بايد محفوظ باشد.  وي با بيان اينکه رويه جديدي در مجلس باب شده است، اظهار کرد: چه کسي اين حق را به کميسيون تلفيق مجلس داده که رديف و اعتبار بودجه را پس از تصويب در مجلس کاهش يا افزايش دهد. علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به تذکر نادران،گفت: اين گزارش کميسيون تلفيق از موارد استثنا است، چرا که اين کميسيون اعلام کرده در برخي از رديف هاي بودجه اشتباه شده است. وي يادآور شد که به اين کميسيون دستور اصلاح را داده است. سپس مجلس وارد رسيدگي به گزارش کميسيون تلفيق شد.     

عباسپور: دولت موظف به ارائه بودجه در15 آذر شود
علي عباسپور نماينده تهران نيز درتذکري آيين نامه اي با انتقاد از تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه 89، گفت: براساس ماده 216 آئين نامه، دولت موظف به ارائه لايحه بودجه در 15 آذرماه است .اما دولت در ارائه آن تاخير داشته است.  وي افزود: اگر دولت اين لايحه را دير به مجلس تقديم نکرده بود اين فشار بر رئيس مجلس و نمايندگان وجود نداشت . رئيس کميسيون آموزش، ادامه داد: کميسيون تلفيق امروز در تلاش بود پروژه هاي بزرگي که در اين لايحه از قلم افتاده را رفع و رجوع کند که اين باعث درگيري ها و اعتراض هاي نمايندگان شد. عباسپور تصريح کرد: دولت هر سال تاخير بيشتري در تقديم لايحه بودجه دارد اما همان کشورهايي که آزادي کشورهاي ديگر را به خطر مي اندازند براي خودشان برنامه ريزي دقيقي دارند و درسال 2010 بودجه سال 2011 را تنظيم مي کنند. نماينده تهران در مجلس با بيان اينکه ما براي پروژه هاي عمراني بزرگ نيازمند برنامه ريزي دقيق هستيم، از رئيس مجلس خواست تا دولت را موظف به عمل کردن به قانون کند و بودجه را 15 آذر به مجلس تقديم کند . محمدرضا خباز نماينده کاشمر نيز در تذکري با اشاره به تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال آينده، گفت: اين مساله را ريشه اي حل نمي کنيم و هر سال با تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه اين مشکلات به وجود مي آيد. وي با اشاره به تاخير 52 روزه دولت در ارائه لايحه بودجه،  تصريح کرد: تاخير در ارائه بودجه از کيفيت و دقت بودجه نويسي مي کاهد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: بايد ديد گوش شنوايي براي اعمال قانون در کشور هست يانه؟ اگر دولت لايحه بودجه را با تاخير به مجلس ارائه کند اين گرفتاري را هر سال داريم. علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به تذکر خباز ، گفت: فرمايش شما در مورد تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه صحيح است اما شما به کليات راي داديد و يعني پذيرفتيد. 
اعتراض به تخصيص 20 درصد بودجه به 7 شهربزرگ
احمد لطفي ، نماينده اراک نيز طي تذکري با ابراز اميدواري نسبت به رفع ايرادات بودجه نويسي در لوايح سنواتي سال هاي بعد گفت: 22 ميليون جمعيت روستايي داريم که 9-8 درصد اعتبار به آنها رسيده حال آنکه 20 درصد از بودجه کل کشور به 7 شهر بزرگ اختصاص يافته است. وي تصويب اين چنيني بودجه را به دور از انصاف خواند و گفت: چرا به جاي توجه به مناطق محروم و شهرهاي کم جمعيت (کمتر از 10 هزار نفر) همه بودجه هاي کشور در اختيار شهرکلان قرار مي گيرد.  عبدالحسين ناصري نمايندگان گرگان نيز طي تذکري با انتقاد از عدم رعايت نوبت در بيان تذکراتشان ، گفت: اگر قرار است تجديد نظري در تصميمات تلفيق صورت بگيرد بايد به ديگر کميسيون هاي مجلس نيز ابلاغ مي شد چرا 8 مصوبه کميسيون عمران در متن نهايي گزارش تلفيق گنجانده مي شود اما از ديگر کميسيون ها نظري خواسته نشد. 
اعتراض کواکبيان به عدم بررسي پيشنهادات
مصطفي کواکبيان;نماينده سمنان نيز نسبت به بررسي نشدن جداول و رديف هاي لايحه بودجه 89 در مجلس تذکر داد. وي خطاب به رئيس  مجلس،گفت: برخلاف قول شما براي بررسي جداول، رديف ها و بند هاي لايحه بودجه، ما به بررسي جداول و رديف ها نرسيده ايم.  کواکبيان افزود: آقاي رئيس، شما از آغاز بررسي لايحه بودجه 1389 در مجلس اعلام کرديد که نگران نباشيد ما به بررسي جداول، رديف ها، بندها و اجزا خواهيم رسيد. وي افزود: ما به بررسي اين جداول و رديف ها نرسيده ايم و حتي پيشنهاداتي داشتيم که شما اعلام کرديد که بايد از طريق کميسيون مطرح شود لذا نسبت به اين موارد انتقاد دارم. کواکبيان در پايان تذکر خود،خاطر نشان کرد: آقاي لاريجاني در جلسات قبلي قول هايي داديد که به آن عمل نکرديد. علي لاريجاني; رئيس مجلس نيز در پاسخ به تذکر کواکبيان، گفت: گويا ما هميشه بايد مديون شما باشيم. وي افزود:خودتان مشاهده کرديد که روز گذشته برخلاف اعلام و راي گيري براي پايان بررسي لايحه بودجه درمجلس به خاطر اصرار نمايندگان برخي پيشنهادات ديگر آنها را نيز مطرح و بررسي کرديم. غلامرضا اسداللهي;نماينده تربت جام نيز در تذکري از عملکرد کميسيون تلفيق انتقاد کرد و گفت: پروژه اي در کميسيون تلفيق راي نياورد اما در آخر جلسه بار ديگر آقاي ابوترابي فرد; نايب رييس مجلس آن را مطرح کرد. با اين که فقط 18 نفر از 35 عضو کميسيون تلفيق به اين پيشنهاد راي دادند اما آن را مصوب کردند. وي افزود: هر چه را که آقايان مي خواستند;روي آن مي ايستادند تا تصويب شود اما اين اقتضاي عدالت نيست. لاريجاني درپاسخ به اين تذکر وعده داد که اين مورد را پي گيري خواهد کرد.حسن ونايي نماينده ملاير در مجلس نيز از ديگر تذکر دهندگان بود که، گفت: کميسيون تلفيق يک ساعت پيش تشکيل جلسه داد و برخي از پيشنهادهاي اين کميسيون تصويب نشد اما حال در گزارش خود، اين موارد که به تصويب اعضا نرسيده را به عنوان مصوبه اين کميسيون چاپ کرده است. 
دفاع لاريجاني از عملکرد کميسيون تلفيق 
اقبال محمدي نماينده مريوان نيز طي تذکري با اشاره به اينکه لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس ارائه مي شود يادآور شد: هرگونه تغيير در ارقام بودجه بايد تابع قوانين باشد. وي افزود: در حال حاضر مواردي در گزارش کميسيون تلفيق آمده که مصوبه مجلس نيست. لاريجاني در پاسخ به وي نيز با بيان اينکه کميسيون تلفيق تا پايان بررسي بودجه مي تواند تشکيل جلسه دهد، ادامه داد: بنده به عنوان رئيس مجلس مي توانم موردي را که مراعا مانده به کميسيون تلفيق ارائه دهم که آنها هم پاسخ داده اند و به متن مصوبه مجلس در بررسي لايحه بودجه 89 افزوده شده است.  با اين حال آخرين گزارش کميسيون تلفيق و اصلاحات لايحه بودجه 89 اگرچه تذکرات و اخطارهاي بسياري از نمايندگان را به همراه داشت اما نهايتا اکثر آنها به تصويب رسيد اين درحالي است که براي هر 10 بند اين گزارش پيشنهاد حذفي از سوي نمايندگان متعددي مطرح شد اما هيچ يک راي لازم را کسب نکرد. پيشنهاد حذف مصوبات نهايي کميسيون تلفيق بيشتر از آن روي بوده که اين موارد بومي و منطقه اي بودند و مربوط به تخصيص اعتبار به پروژه هاي خاصي در برخي شهرها مي شدند; از جمله آنکه اعتباري براي قطار شهري شهرهاي جديد گل بهار مشهد، صدراي شيراز، سمند تبريز، هشتگرد، محمديه و رشت در نظر گرفته شده بود. اين تنها بند مصوبه کميسيون تلفيق بود که با راي مخالف نمايندگان حذف شد. براساس مصوبات ديروز نمايندگان مبلغ دو هزار ميليارد ريال به دهياري ها تخصيص يافت همچنين مبلغ 200 ميليارد ريال از محل اعتبار کمک رئيس جمهور بر اشخاص حقيقي و حقوقي براي کمک به رزمندگان تخصيص يافت. همچنين نمايندگان مقرر کردند، از مبلغ 25 هزار ميليارد ريال بابت رد ديون دولت مبلغ 800 ميليارد ريال براي اوقاف و امور خيريه و مبلغ 5 هزار ميليارد ريال براي شهرداري ها اختصاص يابد. 


 سرمقاله 

 سازمان ملي جوانان و طرح هاي ازدواج
کشور ما ايران با توجه به رشد چشم گير جمعيتي در دهه 1360 هم اکنون يکي از مهمترين کشورهاي دارنده جمعيت جوان است. اين جمعيت جوان بالتبع نيازمند              برنامه ريزي کلان  جهت تامين نيازهاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي اين قشر جوان است.در اين راستا سازمان ملي جوانان هرچند در زمان دولت آقاي خاتمي بنيان نهاده شد و حاوي وظايف و کارهاي ويژه مشخصي بود اما اين سازمان عملا نتوانسته است در 5سال گذشته با شناخت چالش ها و مشکلات فراروي قشر 30 ميليوني جمعيت  جوان کشور راهکارها و راهبردهايي براي حل اين مشکلات به ويژه بحران هايي نظير ازدواج و افزايش مداوم طلاق ارائه دهد.
در چند ماه گذشته به نظر مي رسد مسئولان سازمان ملي جوانان در تلاش بوده اند تا با بررسي طرح ها و بسته هاي پيشنهادي راه حلي مطلوب براي چالش ازدواج گريزي جوانان ارائه دهند.
در اين حال در يک هفته اخير و با انتشار خبر طرح راهبردي اين سازمان (گواهينامه ازدواج)واکنش هاي بسياري در محافل رسانه اي داخل و خارج ازکشور در قبال اين طرح به وجود آمد به گونه اي که موجب واکنش برخي شخصيت ها و حتي نمايندگان مجلس نيز گرديد.
در واقع هرچند اجباري بودن طرح گواهينامه ازدواج از سوي مسئولان رد شد اما افتتاح سامانه الکترونيکي ازدواج اين سازمان (ساج)ومفاد و سرفصل هاي آن، بار ديگر اين سازمان و عملکرد آن را مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار داد.
بي گمان جدا از اجباري يا اختياري بودن گواهي نامه ازدواج نگاه غير عملي و به دور از کارشناسي دقيق در مورد سياست هاي دولت در قبال قشر ميليوني جوان مي تواند ضربات بزرگي را بر بدنه جامعه وارد کند.براستي آيا زمان ارائه نگاه از بالا به مقوله ازدواج و شيوع مدرک گرايي و نگاهي پدرسالانه و دولتي در امر ازدواج طي نشده است؟بي شک اگر قرار است آموزش هايي به جوانان در مورد ازدواج داده شود نمي توان آن را در قالب اصولي قيم مآبانه و دستوري گنجاند.
افزايش نگران کننده آمار طلاق در جامعه،عدم تمايل قشر جوان جامعه به مقوله ازدواج،درصد بيکاري بالاتر جمعيت جوان کشور به کل جامعه ، ورود  سالانه 3 ميليون نفر به جامعه جوانان کشور و ده ها چالش ديگر از واقعيات گريز ناپذيري هستند که دولت وسازمان ملي جوانان روياروي آن قرار دارند،اما امري که به نگاه بسياري از کارشناسان و منتقدان برنامه هاي اخير سازمان ملي جوانان به ويژه طرح گواهينامه ازدواج و سامانه ساج قرار دارد، فراموش کردن علت ها و چالش هاي بنيادين جوانان و دست يازيدن به معلول هاست .در اين راستا آيا براستي مشکل مردان مناسب در شرايط ازدواج چهارشانه بودن و تناسب اندام است يا اينکه بيکاري فزاينده و گريبان گير بويژه در قشر تحصيل کرده؟
آنچه مشخص است نگاه به مقولات اجتماعي و تدوين راهبردها و سياست ها در اين زمينه(به ويژه در موردازدواج)نيازمند بسترسازي اوليه و توجه به واقعيت هاي ريز و کلان در جامعه است.در اين بين نگاه هاي دستوري و مهندسي شده به مقولات اجتماعي هيچ گاه نتوانسته است نتايج مثبتي به بار آورد.چه اينکه مقولات اجتماعي نظير ازدواج گريزي جوانان و قرار گرفتن ازدواج در اولويت هاي بعدي آنان را نمي توان با تدوين بخشنامه و آيين نامه حل کرد.


 ميز خبر  

بان کي مون: مساله ايران بايد با مذاکره حل شود  
گروه سياسي:  دبير کل سازمان ملل در آستانه سفر به مسکو در مصاحبه اي با يک منبع خبري روسي اعلام کرد: مساله هسته اي ايران بايد با گفت و گو، مذاکره و مسالمت آميز حل و فصل شود. به گزارش ايرنا ، بان کي مون ديروز در مصاحبه با خبرگزاري "ريانووستي" بدون اشاره به فشارهاي آمريکا بر شوراي امنيت سازمان ملل براي تصويب قطعنامه عليه ايران گفت: به عنوان دبير کل سازمان ملل همواره در ديدار با مقام هاي ايراني همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي و اجراي کامل قطعنامه هاي شوراي امنيت را درخواست کرده ام. بان کي مون با بيان اينکه پيشنهاد گروه 5+1 براي مبادله اورانيوم به منظور تامين سوخت هسته اي راکتور تحقيقاتي تهران به قوت خود باقي است، گفت: اين ساز و کار زمينه خوبي را براي آغاز مذاکرات فراهم مي کند.  وزير امور خارجه روسيه سه شنبه هفته گذشته نيز در اظهاراتي با تاکيد بر حل مساله هسته اي ايران از طريق مذاکره و با تاييد مواضع رييس جمهوري کشورش اعلام کرد: امکان يافتن راهکار ديپلماتيک براي حل مساله هسته اي ايران وجود دارد. لاوروف به خبرنگاران گفت: تلاش هاي خود را بر يافتن راهکارهاي سياسي و ديپلماتيک براي حل مساله هسته اي ايران متمرکز مي کنيم. 

 وزير کشور: اجراي هدفمند کردن يارانه ها نگراني ندارد 
گروه سياسي: وزيرکشور يک روز پس از آنکه معاون سياسي اين وزارتخانه گفت; افرادي فتنه گر به دنبال سنگ اندازي در مسير اجراي هدفمند کردن يارانه ها هستند، اعلام کرد: در راه اجراي هدفمند کردن يارانه ها جاي هيچ نگراني وجود ندارد.به گزارش ايلنا، مصطفي محمدنجار ديروز در حاشيه نشست شوراي اجتماعي کشور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي در خصوص سخنان روز يکشنبه معاون سياسي وزير کشور در خصوص اينکه فتنه گران به دنبال سنگ اندازي در مسير اجراي هدفمند کردن يارانه ها هستند، گفت: اين طرح ملي و در راستاي اجراي عدالت است و مردم از آن حمايت کردند ، ما نيز اعلام کرده ايم که همگام با مردم اين طرح را دنبال مي کنيم و جاي هيچ نگراني  وجود ندارد. نجار در بيان مصوبات اين نشست شوراي اجتماعي کشور نيز گفت: شوراي اجتماعي کشور يکي از شوراهاي عالي است که به مباحث فرهنگي و اجتماعي مي پردازد و 23 عضو از دستگاه هاي مختلف دارد. وي با بيان اينکه براساس مصوبه جلسه گذشته اين شورا هفت کارگروه و کميته تشکيل شده بودند که حاصل کار اين کارگروه ها را مورد بررسي قرار داديم، اظهار داشت: يکي از مواردي که امروز مصوب شد بحث تحکيم خانواده، مهارت هاي زندگي و ازدواج جوانان بود و بنا شد پروژه اي براي ازدواج آسان با استفاده از ظرفيت وزارت کشور تعريف شود. وزير کشور با بيان اينکه بحث ارتقا» امنيت اجتماعي از ديگر مباحث مطرح بود که به تصويب رسيد،گفت: در اين راستا کارگروهي تشکيل شد تا مسائل ريز اجرايي را در مورد اقدامات ايجابي و سلبي دستگاه هاي مختلف در اين ارتباط را به شوراي اجتماعي ارائه کند.   وي ادامه داد: بحث مبارزه با مواد مخدر، روانگردان ها و مشروبات الکلي از ديگر مباحث مطرح شده بود که مورد تصويب قرار گرفت و بنا شد يک طرح عملياتي مبارزه با مواد مخدر به عنوان يک برنامه اجرايي به شوراي اجتماعي ارائه شود.  رئيس شوراي اجتماعي کشور با بيان اينکه اين شورا همسو با جهت گيري اصلي دولت که مباحث اجتماعي و فرهنگي را در دستور کار قرار دارد حرکت مي کند ، اظهار کرد: در اين راستا دولت 1500 ميليارد تومان براي کارهاي فرهنگي، هنري و اجتماعي در سراسر کشور و براي اقدامات سلبي و موثر با هدف افزايش شور و نشاط در جوان ها اختصاص داده است و در سفرهاي استاني ،رئيس جمهور به عنوان رئيس کارگروه فرهنگ و هنر مباحث مفصلي در اين ارتباط دارند و در واقع يک جهت گيري اساسي براي ارتقا»  شور و نشاط و شادابي در سطح جامعه انجام مي شود.  وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا بحث ارائه گواهينامه ملي ازدواج که از سوي سازمان ملي جوانان مطرح شده است در شوراي اجتماعي مطرح شده است، گفت: امروز اين موضوع اينجا مطرح نشد و کليات مربوط به ازدواج در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. نجار ادامه داد: دستگاه هاي مختلف در اين ارتباط بر اساس برنامه هاي اجرايي خود عمل مي کنند و ما در اين شورا کار هماهنگي، هدايت و نظارت را در دستور کار خود داريم. وي با بيان اينکه کميته اي براي ازدواج آسان تشکيل شده است،گفت:کارهاي اجتماعي و فرهنگي زماني نتيجه مي دهد که با هماهنگي همه دستگاه ها، خصوصا مردم باشد و بحث مشارکت همه دستگاه ها و مشارکت مردم با هدف ارتقا» امنيت و شور و نشاط را در دستور کار داريم. وي در مورد اينکه آيا بحث گواهينامه ازدواج جوانان در جلسات گذشته شوراي اجتماعي مطرح شده است يا خير گفت: امروز قرار شد با توجه به مباحث مطرح شده اين طرح مجددا بازنگري شود و به شوراي اجتماعي ارائه گردد. 

تاکيد ترکيه برحل مسئله ايران از طريق گفتگو 
گروه سياسي: وزير امور خارجه ترکيه خطاب به وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا گفت: تداوم اقدامهاي سياسي براي حل مساله هسته اي ايران ضروري است.به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از تلويزيون "تي آر تي " ، احمد داود اوغلو روز يکشنبه در نشست غير رسمي وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا در فنلاند، افزود: همچنان براي حل مساله هسته اي ايران از طريق ديپلماتيک فرصت باقي است.داود اوغلوافزود: اتحاديه اروپا مي تواند در اين روند نقش مهمي بر عهده گيرد، همکاري راهبردي ترکيه و اتحاديه اروپا نه تنها درباره مساله ايران بلکه درباره مسائل خاورميانه ، مناطق قفقاز ، بالکان و ديگر موضوعات منطقه اي مفيد خواهد بود.اين نشست در آستانه سفر "کاترين اشتون" هماهنگ کننده سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا به خاورميانه برگزار شد. وزيران اروپايي همچنين در طول روزهاي آخر هفته درباره آينده اتحاديه اروپا تبادل نظر مي کنند.
هشدار ناجا درباره چهارشنبه سوري 
نيروي انتظامي به مناسبت چهارشنبه آخر سال اطلاعيه اي صادر  و در آن تاکيد کرد: پليس با هرگونه رفتاري که موجب مزاحمت براي مردم شود، برخورد جدي و قانوني خواهد کرد. در اطلاعيه نيروي انتظامي آمده است: خداوند منان را شاکريم که توفيق خدمت گزاري به ملتي مومن، نجيب و فداکار را نصيبمان کرد.بلوغ فرهنگي و اجتماعي مردمي بزرگوار و قانونمدار و پايبند به ارزش هاي اسلامي، در سايه همدلي و همراهي صميمانه تمامي اقشار جامعه، مردم به ويژه جوانان و نوجوانان دانش آموز با نيروي انتظامي، طي سه سال اخير منجر به کاهش چشمگير خسارات و لطمات جاني و مالي ناشي از حوادث چهار شنبه پايان سال شده است.نيروي انتظامي در اين اطلاعيه خواستار توجه جدي خانواده ها بر پيشگيري از بروز حوادث هولناک و ناخواسته چهار شنبه آخر سال شده و اعلام کرده: وجود عقلانيت در نگرش و رفتار جوانان برومند ايران اسلامي، نويد بخش آن است  که به حول و قوه الهي در سال جاري، هيچ حادثه ناگواري در اين روز به وقوع نخواهد پيوست.تجربه تلخ خانواده ها، از حوادث اين مراسم در سال هاي قبل همواره دغدغه و نگراني آنها را از رفتارهاي غيرقانوني، ناهنجار و پرخطرافراد معدودي در اين روز که با ايجاد راهبندان، سد معبر، مزاحمت و پرتاب مواد محترقه و آتش زا، نظم و امنيت عمومي شهر را مختل مي کنند، به عنوان مطالبه به حق آحاد مردم از متوليان برقراري نظم و امنيت مورد تاکيد است. بنابراين نيروي انتظامي در راستاي انجام ماموريت ذاتي خود و پاسخگويي به مطالبات به حق جامعه و رفع نگراني ها و دغدغه هاي خانواد ه ها با مشارکت مردم عزيز، با هر گونه رفتارهايي که موجب مزاحمت براي مردم باشد، برخورد جدي و قانوني خواهد کرد.

  باهنر:اميدواريم تورم بيش از 20 درصد نشود
گروه سياسي:  نايب رييس مجلس شوراي اسلامي معتقد است که اگر دولت بتواند تورم را مثل سال جاري کنترل کند، با اجراي درست و دقيق قانون هدفمند شدن يارانه ها، تورم بيش از 20 درصد نخواهد شد. محمدرضا باهنر در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که برخي عوامل در ميزان تورم تاثيرگذار است، افزود: اگر بخواهيم ميزان اثرگذاري هدفمند شدن يارانه ها را بر ميزان تورم بررسي کنيم اين موضوع عمدتا به بعضي از تغيير هدف ها برمي گردد و البته اين تورم بيشتر تورم انتزاعي است.  وي افزود: هدفمندشدن يارانه ها پروژه اي است که در اصل نقدينگي و سرعت گردش پول را اضافه نمي کند و در پارامترهاي اصلي تحريک تورم دخالتي ندارد. بنابراين اگر دولت بتواند تورم را مثل سال جاري که حدود 11 درصد بود، کنترل کند، اميدواريم با اجراي درست و دقيق قانون هدفمند شدن يارانه ها تورم بيش از 20 درصد نشود. باهنرتاکيد کرد:اگرنقدينگي به جامعه تزريق شود يا مسائل ديگري اتفاق بيفتد، پارامترهاي ديگري است که در ميزان تورم اثر مي گذارد و اين تورم صرفا به هدفمند شدن يارانه ها مربوط نيست. وي با بيان اين که اجراي دقيق و به موقع قانون هدفمندشدن يارانه ها مسئله  بسيار مهمي است، اظهار داشت: اختيار نحوه  قيمت گذاري ها را به طور کامل به دولت داديم و حجم کل پروژه  هدفمند شدن يارانه ها را 20 هزار ميليارد تومان تعيين کرديم که از مجموعه تغيير قيمت ها بايد اين مقدار منبع تامين شود که بخش عمده اي از آن به عنوان پرداخت نقدي به مردم بازمي گردد، بخش ديگر آن به بنگاه ها، جهت اصلاح ساختار و بخش اندکي از آن نيز به جبران هزينه هاي دولت اختصاص مي يابد. 
  هشدار فرمانده ارتش به دشمنان:  درصورت ارتکاب خطا نابود خواهيد شد  
گروه سياسي: فرمانده کل ارتش اعلام کرد: به کشورهاي متجاوزي که به همسايگانمان تعدي کرده اند هشدار مي دهيم که اگر دست به هر خطايي بزنند، نابودي در انتظارشان خواهد بود. به گزارش ايرنا، امير سرلشکر عطاا... صالحي ديروزدرمراسم دانش  آموختگي دانشجويان دوره هاي نوزدهم و سوم حرفه اي دانشکده فرماندهي و ستاد (دافوس) ارتش جمهوري اسلامي،افزود: در سال هاي گذشته و زماني که نيروهاي فرامنطقه اي به سرکردگي آمريکا به کشورهاي دوست و همسايه ما عراق و افغانستان حمله کردند،فرماندهي کل قوا دستور دادند که عمليات هاي نظامي تجاوزکارانه اشغالگران در جوار مرزهاي کشور را همچون يک رزمايش بدانيم و از آنها درس بگيريم. فرمانده کل ارتش با اشاره به اينکه رهبر معظم انقلاب تاکيد کرده اند که از اين عمليات ها استفاده هاي علمي شود،گفت: هشت سال دفاع مقدس مي تواند همراه با تجربيات علمي ساير کشورها در زمينه هاي دفاعي بهترين راهکار پدافندي و دفاع قاطع در برابر هرگونه تجاوز را براي ما به ارمغان آورد. صالحي در ادامه با تاکيد بر اينکه در تمامي عرصه هاي دفاعي و نظامي کشور زحمات فراواني کشيده شده و همه متون و تجربه ها جمع آوري و بر روي آنها پژوهش  هاي مختلف علمي صورت گرفته است، ادامه داد: امروز ارتش جمهوري اسلامي و به  طور کلي نيروهاي مسلح در قالب نيروهاي دفاعي و بازدارنده در برابر نيروهاي مهاجم قرار دارند و هرگز به آنها اجازه نمي دهيم که به ما تجاوز کنند. البته اين را مي دانيم که هرگز از جانب همسايگانمان مورد تعدي قرار نخواهيم گرفت.   وي با هشدار به اينکه نه فقط به خاطر دفاع از سرزمين مان، بلکه به دليل دفاع از آرمان ها و خونخواهي تمام مسلمانان قصد داريم در برابر تجاوزات دفاع کنيم، افزود: افزايش توان دفاعي از ميهن اسلامي به خاطر اطمينان از قدرت مقابله در برابر دشمنان از جانب خودمان است و دشمن مي داند که اگر دست به هر خطايي بزند، نابودي و فروپاشي در انتظارشان است و اين براي ما حتمي و براي دشمن صد درصد است.  عضو شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينکه تحليل ها از اخبار امروزه نشان مي دهد سياست استکبار و رژيم صهيونيستي فروپاشيده است،خاطرنشان ساخت: امروز بعضي از ژنرال هاي بي تجربه و لجام گسيخته آنها مطالبي را مي گويند که در شان ديپلماسي و سياسيون کشورشان است و اين صحبت ها به هيچ عنوان جنبه نظامي ندارد.  صالحي با بيان اينکه سياست دشمنان شکست خورده است،افزود: ما نظاميان داراي يک صنف جهاني هستيم و يکي از نقاط مشترک ما نظم است و هيچ فرد نظامي  در جهان نيست که از نظم گريزان باشد. يکي ديگر از اين اشتراک ها غرور توام با شرف سربازي مي باشد.  فرمانده کل ارتش ،ادامه داد: امروز شاهديم که ژنرال هاي نفتي آمريکا اين غرور و شرف نظامي را زير پا گذاشته اند و از صحبت هاي آنها بوي خون و نفت جاري مي شود و کلماتي را بر زبان مي آورند که در شان يک نظامي نيست. صالحي مطرح شدن اين گونه اظهارات را به خاطر لجام گسيختگي اخلاقي و ايماني آنها دانست و تاکيد کرد که حتي اين لجام گسيختگي اخلاقي و ايماني در ملت هاي آنها وجود ندارد اما در سياسيون اين کشورها رسوخ کرده است. 
  مهمانپرست: ايتاليا وارد بازي هاي سياسي نشود 
گروه سياسي: سخنگوي وزارت امور خارجه با توصيه به ايتاليا براي وارد نشدن به بازي هاي سياسي، اعلام کرد: سفير و کنسول ايران در ايتاليا و نيز وکلا و خانواده دو ايراني زنداني در رم با آنان ديدار کرده اند.رامين مهمانپرست در گفتگو با مهر در رابطه با آخرين پيگيري هاي ديپلماتيک و حقوقي درباره دو ايراني زنداني در ايتاليا، تصريح کرد: سفير جمهوري اسلامي ايران و وکلاي اين دو ايراني بازداشت شده  در ايتاليا به صورت مستمر با آنان ملاقات داشته اند و خانواده اين دو تبعه ايران نيز اخيرا قرار بود ملاقات هايي داشته باشند.وي با تاکيد بر اينکه ما از نظر حقوقي همه پيگيري هاي لازم براي آزاد شدن دو ايراني بازداشت شده در رم را دنبال مي کنيم ابراز داشت: به لحاظ سياسي نيز اقدامات زيادي انجام شده است.سخنگوي وزارت امور خارجه افزود:ما اقدام دولت ايتاليا در بازداشت دو تبعه ايراني را درست نمي دانيم و محکوميت مطرح شده و اتهامات وارده را نيز رد مي کنيم.مهمانپرست خاطرنشان کرد: از دولت ايتاليا مي خواهيم در مسيري قرار نگيرد که تحت تاثير بازي هاي سياسي برخي کشورها مثل امريکا باشد .دستيار ويژه وزير امورخارجه تصريح کرد: رويه غيرانساني و غير حقوقي که ايتاليا در رابطه اتباع ما دنبال مي کند قطعا در ذهن مردم ما اثر منفي خواهد داشت. حميد معصومي نژاد خبرنگار  و يک ايراني ديگر از چندي قبل در ايتاليا به اتهامات واهي در بازداشت به سر مي برند.  سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در خصوص ادعاي برخي رسانه هاي غربي مبني بر تلاش ايران براي دستيابي به بمب اتمي در اواخر دهه 1980، گفت: چنين گزارش هايي حاکي از درماندگي آمريکا و کشورهاي غربي براي وارد کردن فشار سياسي بر ايران است. برخي رسانه هاي غربي اخيرا مدعي شدند که جمهوري اسلامي ايران در اواخر دهه 1980 تلاش کرده تا از پاکستان سلاح اتمي خريداري کند. در ادامه اين ادعا افزوده شده است: بر اساس مدارکي که از اظهارات عبدالقدير خان پدر بمب اتمي پاکستان به دست آمده، مي توان به اين نتيجه دست يافت که ايران در اين دوره به دنبال بمب اتمي بوده است. رامين مهمانپرست ديروز در گفت و گو با ايرنا، با رد اين ادعا افزود: آمريکا به دنبال اين است که ملت بزرگ ايران را از حقوق هسته اي خود که با حمايت جامعه جهاني از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي مواجه شده، محروم کند. وي اظهار داشت: چنين گزارش هايي حاکي از تلاش آمريکا براي دور کردن خود از بحران هايي است که با آن مواجه مي باشد.  سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينکه آمريکايي ها با اين شيوه به دنبال ايران هراسي هستند، تصريح کرد: آنها مي خواهند با اين اقدامات حضور اشغالگرانه خود در منطقه را توجيه کنند. مهمانپرست با تاکيد بر کذب بودن گزارش راديو فردا گفت: راديو فردا بهتر است مطالب خود را از منابع معتبر کسب کند چرا که گزارش آن خلاف اظهارات قبلي عبدالقدير خان است. سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح کرد: اين مطالب که از قول عبدالقديرخان ذکر شده، در حالي است که آخرين اظهارات وي مبني بر کذب بودن همه ادعاهاي طرف غربي نسبت به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران است.


  احمدي نژاد:لوايح دولت مبناي کارشناسي دارد 

گروه سياسي:  محمود احمدي نژاد با بيان اينکه لوايح دولت مباني کارشناسي دارد از نمايندگان مجلس خواست با تصويب اين لوايح، مسير حرکت دولت را تسهيل کنند.  به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد عصر ديروز در مراسم افتتاح آزاد راه قزوين- رشت ، ايران را کارگاه بزرگ سازندگي توصيف کرد و از نمايندگان مردم در مجلس خواست تا به دولت کمک کنند، قطار سازندگي ايران با سرعت بالا حرکت کند. وي تاکيد کرد که همه اجازه دهيم کارها به طور پايه اي سامان يابد. رييس قوه مجريه، اظهار داشت: اگر از بالاي کشور يک تصوير گرفته شود مشخص مي شود که تمامي ايران به کارگاه بزرگ سازندگي تبديل شده است. احمدي نژاد گفت: اين را کسي مي گويد که از معدود مسئولاني است که همه ايران را ديده است. وي تاکيد کرد: امروز قطار سازندگي ايران و ساختن ملت ايران روي ريل صحيح در حال حرکت است. رييس دولت دهم از مباني دولت در بودجه 89 و برنامه پنجم دفاع کرد و آنها را داراي استدلال و پايه کارشناسي دانست. وي گفت: در گذشته رسم بر اين بوده است که شش ماه قبل و بعد از انتخابات کشور متوقف مي شد، اما دولت نهم تا آخرين هفته ها و روزهاي تبليغات انتخاباتي کار کرد و رييس جمهوري هفته پاياني به گفت و گو ها وقت بيشتري اختصاص داد. احمدي نژاد با بيان اينکه سه برابر آنچه تاکنون در کشور انجام شده است ظرفيت و توان کار کردن از جمله در بخش راه و ترابري وجود دارد، افزود: دولت خود را براي خدمت تجهيز کرده است. وي از نمايندگان خواست تا در تصويب لوايح دولت مسير حرکت دولت را تسهيل کنند زيرا همه برنامه هاي دولت مباني کارشناسي دارد و براي درازمدت پيش بيني شده است. 


  آيت ا... هاشمي رفسنجاني:
 آلوده کردن ذهن نسل جوان اشتباه است 

گروه سياسي: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آلوده  کردن ذهن نسل جوان را اشتباه دانست و اعلام کرد: نفي گذشته بدون داشتن برنامه براي آينده عملي ناموفق است.به گزارش ايلنا; آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني در  بيان توصيه به بخشي از فعالان و حضار فعلي ميدان سياسي کشور که خود را از مصاديق" رويشهاي انقلاب" فرض کرده و به شدت نيز در پي نفي و " ريزش "نيروهاي با سابقه انقلاب هستند; اشاره داشت،گفت: اگر چنين بخشي باشند اشتباه بزرگي مي کنند، چرا که مشابه آن است که آنهايي که مجال حضوري بر شاخه هاي درخت انقلاب را پيدا کرده اند تبر به دست گرفته و ريشه هاي همان درخت را هدف بگيرند! و اين عمل با هيچ منطقي سازگار نيست ،زيرا اگر انقلاب قرار است پايدار باشد با ميراثش و پايه گذارانش بهتر مي تواند دوام بيابد و در چنين شرايطي است که مي توانند رسم نويي بياورند که از انحراف جدا باشد. رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود:  آلوده کردن ذهن نسل جوان و القا» ناحق به آنها که کارهاي گذشته اشتباه بوده و ما مي خواهيم آنها را اصلاح کنيم اشتباهي است که دامن خودشان را مي گيرد. چون آنها نسبت به گذشته کار بيشتري نمي توانند انجام دهند مگر اينکه کارهاي گذشته را توسعه بدهند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: نفي گذشته بدون داشتن برنامه براي آينده عملي ناموفق است. 
ديدارسفيرعراق با آيت الله هاشمي
آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني همچنين ديروز در ديدار خداحافظي محمد مجيد الشيخ سفير عراق در تهران ، برگزاري موفقيت اميز انتخابات مجلس ملي در عراق را نشانگر اهميت جايگاه و نقش مردم در آينده سياسي عراق دانست واظهار داشت: عراق، امروز نيازمند آرامش است و همه احزاب، مذاهب وقوميت ها اگر در اين مسير حرکت کنند پيشرفت و توسعه را براي اين کشور به همراه خواهند داشت. وي در ادامه اين ديدارتاکيد کرد: با وجود کارشکني ها و خرابکاري هايي که در جهت تاثير بر اين انتخابات و نتايج ان صورت گرفت نتايج اوليه اين انتخابات نشانه حاکميت اراده و خواست مردم عراق در روند اداره امور اين کشور است. هاشمي رفسنجاني افزود: روابط جمهوري اسلامي ايران با عراق بر احترام متقابل و عدم دخالت در اين کشور استوار است و حاکميت اکثريت و رفاه و اباداني عراق خواست مردم ايران است. رئيس مجلس خبرگان رهبري در خاتمه اين ديدار ، وجود شخصيت هاي مهم مذهبي، علمي و سياسي در عراق را موجب برکت براي اين کشور عنوان کرد و تصريح کرد: آنها سرمايه هاي مهمي براي عراق هستند که مي توانند در رشد و توسعه اين کشور نقش بارزي ايفا کنند. محمد مجيد الشيخ سفير عراق در تهران نيز دراين ديدار با قدرداني از مواضع ايران در خصوص عراق ابرازاميدواري کرد:روابط دوکشور در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مستحکم تر از قبل شود. 


 رضايي: هدفمند کردن بايد بدون شتابزدگي اجرا شود 

گروه سياسي:  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عدم شتابزدگي در اجراي هدفمند کردن يارانه ها تاکيد کرد. به گزارش ايسنا، محسن رضايي در جمع عده اي از دانشجويان دانشگاه تهران با انتقاد از طرح يارانه هاي دولت و مجلس اظهار کرد: جاي قدرداني است که دولت و مجلس دلسوز مردم هستند و زحمات زيادي را در راه اجراي اين طرح متحمل شده اند، با اين وجود نمي توان از نواقص موجود در قانون يارانه ها انتقاد نکرد; چراکه آن ها به جاي آن که از پول هاي تورمي در جامعه بکاهند بر روي ميزان افزايش اين پول ها در جامعه دچار اختلاف شده اند. وي خاطرنشان کرد: بايد به مردم پول هاي درآمدي داد نه پول هاي تورمي. پول هاي تورمي چه 20 هزار چه 40 هزار، هر دو از يک قماش بوده و قدرت خريد مردم را کاهش مي دهد، اقتصاد ملي را ضعيف کرده و در نتيجه در سال هاي آتي بار ديگر، بايد اين طرح را تغيير داد. وي با تاکيد بر اين که " مجلس و دولت يارانه ها را هدفمند نکرده اند بلکه روش توزيع و تقسيم آن ها را تغيير داده اند" اظهار کرد: قبلا يارانه ها غير مستقيم بود اما با قانون جديد، نقدي و مستقيم شده و به همين خاطر بخشي از يارانه ها در اثر تورم دود شده و به هوا مي روند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود : اگر به جاي پول هاي تورمي که به بازار وارد مي شود، کار و شغل براي جوانان ايجاد شود و توليد رونق پيدا کند، يا آن که هزينه هاي سلامت و تهيه مسکن براي مردم را دولت تامين کند، مي توان گفت که يارانه ها هدفمند شده اند. در طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد از نظرات اقتصاد دانان، کار آفرينان و کارشناسان استفاده و مديريت اقتصاد کشور را به اهل آن واگذار کرد. وي با اشاره به اين که "پول هاي تورمي، بيکاري را افزايش و تورم را بالا مي برد در حالي که پول هاي درآمدي بيکاري را کاهش داده و تورم را پايين مي آورد" يادآور شد: پول هاي تورمي توليد داخلي را ضعيف و واردات را افزايش مي دهد که اين نوعي يارانه به تجار و مردم خارجي است، در حالي که پول هاي درآمدي توليد داخلي را افزايش و صادرات را بالا مي برد و اين يارانه دادن به مردم خودمان و اقتصاد ملي خواهد بود. وي نسبت به هر نوع شتابزدگي در اجراي هدفمند کردن يارانه ها هشدار داد و افزود: برخي از نگراني هاي دولت در اجراي اين طرح و نگراني نمايندگان محترم مردم در ميزان يارانه ها داراي اهميت است اما اين مساله را بايد بدون شتابزدگي و با کمک صاحب نظران پرورش داد و سپس اجرا کرد. رضايي در پايان تصريح کرد: در اجراي اين طرح همه بايد با تفکر همکاري و تعاون، دولت را ياري رسانند نه اين که عده اي بخواهند به هدفمند کردن يارانه ها جنبه سياسي ببخشند.


 كوتاه از سياست  

  اصلاح قانون احزاب در دستور کار مجلس قرار گرفت 
گروه سياسي: عضو کميسيون ماده 10 احزاب و نماينده مردم اصفهان در مجلس اعلام کرد:اصلاح قانون احزاب در دستور کار سال آينده مجلس قراردارد. حميدرضا فولادگر در گفتگو با مهر، افزود: تعدادي از نمايندگان طرحي را براي اصلاح قانون احزاب در مجلس ارائه کرده اند، که بر اين اساس سال آينده مجلس با بررسي اين طرح، اصلاح قانون احزاب را شروع مي کند.وي با بيان اينکه کميسيون ماده  10 احزاب نيز در اين زمينه نظراتي دارد، ادامه داد: براساس طرح نمايندگان مجلس، قانون احزاب بايد به گونه اي اصلاح شود، که احزابي که جنبه ملي دارند، بتوانند با معرفي نامزد، در انتخابات فعال باشند و از حمايت هاي مادي نيز برخوردار شوند.بنا بر اين گزارش اين در حاليست که چندي پيش نيز وزارت کشور ازطرحي با عنوان بازنگري و اصلاح قانون احزاب، از سوي اين وزارتخانه خبر داده بود. 
  تشکيل ستاد خاص انتخابات شوراي شهر درحزب موتلفه
گروه سياسي: يک عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي از تشکيل ستاد خاص براي انتخابات شوراي شهر در اين حزب خبر داد. حميدرضا ترقي در گفت وگو با ايسنا، گفت: در مرکز سياسي حزب موتلفه اسلامي در رابطه با انتخابات شوراي شهر ستاد خاصي تشکيل شد و اين ستاد مشغول پيگيري مسايل مربوط به انتخابات شوراي شهراست. وي با تاکيد براين که " اين ستاد هنوز وارد بحث مصاديق نشده است" گفت: بحث هاي اين ستاد عمدتا پيرامون برنامه ريزي نحوه ورود به انتخابات شوراي شهر است.
  انتصاب رييس سازمان پزشکي قانوني کشور
گروه سياسي: رييس قوه قضاييه با صدور حکمي احمد شجاعي را به سمت رييس سازمان پزشکي قانوني کشور منصوب کرد. در حکم صادق آملي لاريجاني آمده است: نظر به سوابق و تجربيات ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رييس سازمان پزشکي قانوني کشور منصوب مي شويد. اميد است با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و سياست هاي راهبردي قوه قضاييه در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.
  محکوميت 6 نفراز متهمان روز عاشورا به اعدام 
گروه سياسي: دادستان تهران تعداد محکوم به اعدام شدگان در حوادث روز عاشورا را شش نفر اعلام کرد و گفت: هم اکنون احکام اين شش نفر در دادگاه تجديد نظر است و طبيعتا بعد از قطعيت درباره آنها تصميم گيري مي شود.به گزارش فارس ، عباس جعفري دولت آبادي يکشنبه شب در ديدار قضات دادسرا و محاکم انقلاب تهران با  آيت  الله نوري همداني با اشاره به صدور 250 کيفرخواست براي متهمان حوادث عاشورا، خاطرنشان کرد: با سرعت بخشيدن به فعاليت هاي دادگاه ها بسياري از افراد مرتبط با حوادث روز عاشورا سريعا محاکمه شدند. وي افزود: امروز تنها 100 نفر در دادسراهاي ما منتظر رسيدگي به پرونده هاي شان و صدور کيفرخواست هستند که اميدواريم براي اين تعداد نيز هرچه زودتر تعيين تکليف شود. جعفري دولت آبادي افزود: احکام زيادي در ارتباط با کساني که دستگير شدند صادر و طبق قانون اعلام شده است که البته اين افراد نيز طبق قانون مي توانند در دادگاه هاي بالاتر اعتراض کنند.  وي با اشاره اينکه رفتار ما با متهمان کاملا در چارچوب مقررات نظام اسلامي است، اظهارکرد: متهمان حق بهره مندي از ديدار با خانواده، استفاده از تلفن و همچنين ملاقات هاي حضوري را طبق مقررات دارند. 
  وزير دفاع:ايتاليا سياست خارجي مستقلي ندارد
گروه سياسي: وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره به اقدام دولت ايتاليا در دستگيري خبرنگار ايراني گفت: دولت ايتاليا با اين اقدام، اعتبار و استقلال خود را مخدوش کرد و نشان داد که از سياست خارجي درست و مستقلي برخوردار نيست. به گزارش اداره کل تبليغات دفاعي وزارت دفاع، سردار احمد وحيدي در پاسخ به سوالي در خصوص اقدام دولت ايتاليا در دستگيري خبرنگار صدا و سيما و اتهامات وارده به وي، اظهار داشت: اقدام دولت ايتاليا که تحت لابي صهيونيستي صورت گرفته است را اقدامي ناشايست ارزيابي مي کنيم، قاچاق سلاح آن هم سلاح هاي سبک مثل کلت کمري و ... به ايران اتهامي مضحک است، ما امروز سلاح هايي را که آقايان مدعي قاچاق آن توسط خبرنگار صدا و سيما هستند، خودمان توليد مي کنيم و اگر دولت ايتاليا به چنين تسليحاتي نياز دارد، حاضريم به قيمت مناسب به آنان بفروشيم، دولت ايتاليا با اين اقدام، اعتبار و استقلال خود را مخدوش کرد و نشان داد که از سياست خارجي درست و مستقلي برخوردار نيست. 
  ديدار دادستان تهران با مراجع تقليد
گروه سياسي: عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران ديروز در سفري به شهر قم با برخي از مراجع تقليد در اين شهر ديدار و گفت وگو کرد.به گزارش رسا،دولت آبادي با حضرت آيت الله ناصر مکارم شيرازي و حضرت آيت الله حسين نوري همداني از مراجع تقليد در خصوص مسائل مختلف اخير در کشور به گفت و گو پرداخت.اين ديدارها به صورت خصوصي و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و خبري از جزئيات اين ديدارها تاکنون منتشر نشده است.
  برگزاري مراسم دانش آموختگي دوره هاي 19 و سوم دافوس
گروه سياسي: مراسم دانش آموختگي دوره هاي 19 و سوم حرفه اي دانشکده فرماندهي و ستاد ارتش (دافوس) با حضور امير سرلشکر عطا»الله صالحي فرمانده کل ارتش جمهوري اسلامي ايران برگزار شد. در اين مراسم که صبح ديروز برگزار شد، جمعي از فرماندهان عالي رتبه ارتش و تعدادي از وابستگان نظامي ساير کشورها حضور داشتند. فارغ التحصيلان دانشکده فرماندهي و ستاد ارتش با اخذ درجه کارشناسي ارشد مديريت علوم دفاعي، مسووليت هاي مختلف فرماندهي و مديريت در نيروهاي چهارگانه ارتش را بر عهده خواهند گرفت. 
  حمايت رياض از حل مسالمت آميز موضوع ايران 
گروه سياسي:  وزير امور خارجه عربستان سعودي ديروز اعلام کرد، کشورش از تلاش جهاني براي حل مسالمت آميز پرونده هسته اي ايران حمايت مي کند. به گزارش مهر، سعود الفيصل در گفتگو با روزنامه الرياض چاپ عربستان سعودي ابراز اميدواري کرد که ايران با تلاش هاي بين المللي براي حل پرونده هسته اي خود همکاري داشته باشد. وي خاطرنشان کرد: عربستان سعودي از تلاش هاي جهاني براي حل بحران هسته اي ايران به صورت مسالمت آميز و از طريق گفتگو حمايت مي کند.  کشورهاي غربي و در راس آنها آمريکا تلاش مي کنند تحريمهاي جديدي از طريق شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران به سبب پافشاري بر حقوق مشروع هسته اي آن تحميل کنند، شوراي امنيت پيشتر با فشارهاي آمريکا و متحدانش پنج قطعنامه بر ضد ايران از جمله سه قطعنامه تحريم صادر کرد تا به زعم خود کشورمان را به چشم پوشي از فعاليتهاي هسته اي صلح آميز خود به ويژه غني سازي اورانيوم وادار کند، اما جمهوري اسلامي ايران در برابر تمام فشارها و تحرکات خصمانه غرب ايستادگي کرده است.
   آيت الله تسخيري: امت اسلامي بايد در مسير وحدت گام عملي بردارد 
گروه سياسي: دبيرکل مجمع جهاني تقريب اسلامي ، اعلام کرد: امت اسلامي بايد براي رسيدن به وحدت ميان مذاهب مختلف گام عملي بردارد. به گزارش ايلنا ، آيت الله تسخيري دبيرکل مجمع در ششمين همايش "تقريب و وحدت" در دمشق با بيان اينکه تمسک به قرآن و تعاليم اسلامي روش مناسبي براي تحکيم وحدت اسلامي است، افزود: اتحاد مسلمانان در رفتار و اعمالشان با يکديگر موجب تقويت وحدت مي شود. وي تاکيد کرد: مهم ترين اقدام امت اسلامي در راستاي وحدت اين است که ديدگاه بندگي را در ميان خود تقويت کرده و به اين اصل ايمان داشته باشند که جهان، آفرينش خدا بوده و مشمول رحمت الهي است و همه حرکات و سکنات، با اراده خداوند انجام مي شود. دبيرکل مجمع تصريح کرد: دشمن درصدد است رخنه اي در صف اتحاد امت اسلامي ايجاد شود تا از آن عليه امت اسلامي استفاده کرده و ميان آنها تفرقه و اختلاف ايجاد نمايد. آيت الله تسخيري تاکيد  کرد:  اگر خللي در رفتارهاي عقيدتي  امت اسلامي ايجاد شود، دشمن  برآنها چيره خواهد شد. 
  برگزاري رزمايش مقابله با شرايط اضطراري درنيروگاه بوشهر
گروه سياسي: رزمايش مقابله با شرايط اضطراري ناشي از تهديدات نظامي، امنيتي و حوادث طبيعي و غيرمترقبه توسط معاونت ايمني و حفاظت هسته اي سازمان انرژي اتمي روز پنجشنبه در نيروگاه اتمي بوشهر انجام شد.  به گزارش فارس، در اين رزمايش که با هدف ارزيابي ميزان آمادگي نيروگاه و ارگان هاي محلي در مقابله با بحران و شرايط اضطراري صورت گرفت، در زمينه هاي کارآمدي دستورالعمل ها و روش ها، تجهيزات و امکانات، آمادگي نيروي انساني در حوزه هاي تدابير حفاظتي و امنيتي، تجهيزات ارتباطي، تجهيزات ايمني، ارائه خدمات پايش پرتوي و جلوگيري از انتشار مواد پرتوزا، ارائه خدمات پزشکي مناسب شرايط اضطراري، سازماندهي يکپارچه اقدامات بين نيروگاه و ارگان هاي محلي، کنترل خسارات و کاهش مخاطرات نتايج قابل توجهي حاصل شد. رزمايش مقابله با شرايط اضطراري با محوريت کميته پدافند غيرعامل و مديريت بحران سازمان انرژي اتمي ايران و به همت مسئولين نيروگاه اتمي بوشهر برگزار شد.   ارگان هاي محلي از جمله استانداري، فرمانداري، کميته مديريت بحران بوشهر، نهادهاي نظامي، انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي، خدمات بهداشتي و درماني، خدمات ايمني، خدمات ارتباطي و حمل و نقل شرکتي فعال داشتند و نتايج حاکي از توانايي بالاي استان و نيروگاه در بسيج امکانات و ايجاد هماهنگي و سرعت عمل در مقابله با حوادث احتمالي بود. 


 مشايي: ايران باتحريم نمي شکند  

گروه سياسي: مشاور و رييس دفتر محمود احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه تحريم ايران را نخواهد شکست، از کشورهاي غربي خواست تاکارخود را سخت تر نکنند.  اسفنديار رحيم مشايي يکشنبه شب در همايش ايرانيان مقيم جمهوري فدرال آلمان در هامبورگ افزود: خاورميانه مهمترين منطقه جهان و ايران مهمترين کشور اين منطقه است، لذا بدون جمهوري اسلامي ، کاري در اين منطقه نمي توان صورت داد.  وي با تکرار گفته هاي قبلي خود مبني بر اينکه اسراييل توان و جرات حمله به ايران را ندارد، گفت: اسراييل يک مترسک است و از اول هم دروغ بود.جنگ شش روزه اي هم رخ نداد. کشورهاي مورد حمله به دليل بي اتکايي به ملت هاي خود ترسيده بودند و جنگ نکردند. وي با بيان اينکه اسراييل بايد از60 سال پيش تاکنون قوي تر شده باشد، اين سئوال را مطرح کرد که چطور اين رژيم از پس حزب الله برنيامد و در غزه گرفتار شد. رحيم مشايي بااشاره به اينکه هدف ازحمله به عراق و افغانستان، ايران بود، يادآورشد: آنها دراين مدت چندين بارچنين تصميمي گرفتند،ولي جرات تعرض پيدا نکردند و هرگز پيدا نمي کنند. به گفته وي ديگر کسي براي حرف هاي بي ربط ارزشي قايل نيست وکشورهاي گرفتار در عراق و افغانستان نه راه پس و نه راه پيش دارند ،اگر تصميم به رفتن بگيرند بدون کمک ملت ايران نمي توانند از آن خارج شوند. رحيم مشايي بابيان اينکه ايران با هيچ کشوري سرجنگ ندارد و حتي درمسئله فلسطين نيز به طرح دمکراتيک و انتخابات معتقد است، ادامه داد: ايران از فضاي غبارآلود سودي نمي برد که به دنبال اين فضا باشد. وي به جنايت هاي عبدالمالک ريگي در ايران اشاره کرد و گفت: وي حداقل قتل 40نفر را فرماندهي کرده و تعداد ديگري را زخمي و خانواده هاي بسياري را داغدار کرده است. وي افزود: اين درحالي است که برخي از کشورهاي غربي که حتي تصاويري از جنايت هاي وي را پخش کرده اند، اکنون او را يک مخالف جا مي زنند. مشاور احمدي نژاد با بيان اينکه ايران در حال رسيدن به قله افتخار است، يادآور شد: غرب ما را زماني که سه عدد سانتريقيوژ داشتيم متهم به ساخت بمب اتمي مي کرد.اکنون که حدود 5تا6هزار سانتريفيوژ داريم باز هم چنين اتهامي مي زند. اين مسئله نشان مي دهد که موضوع آنها با ما مسئله ديگري است. وي با متهم کردن سران غرب به دروغگويي و بي توجهي به ذات انساني گفت: هنوز دردنيا شهروندان درجه يک و دو وجود دارد ما منظورمان از غرب مردم اين کشورها نيست. بلکه آنها را دوست هم داريم. منظورمان کساني است که دروغ مي گويند.   رييس دفتراحمدي نژاد بابيان اينکه ايرانيان دراعصاروقرون مختلف همواره مرام و مکتب يکتاپرستي و عشق به خداوند داشته اند، دمکراسي و ايستادگي براي بدست آوردن حقوق بشر رامظهر رشد انساني دانست و گفت:داشته هاي مشترک انسان ها سرمايه هاي مشترک هستند و نوروز نخستين ميراث معنوي جهانيان است. 


 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه