جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/12/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 3557


آموزش و پرورش کودکان استثنايي
استاد: دکتر حسن احدي- دانشجو: فريبا بشردوست تجلي( قسمت دهم )

خواص شلغم


كوتاه و خواندني


  آموزش و پرورش کودکان استثنايي 
 استاد: دکتر حسن احدي- دانشجو: فريبا بشردوست تجلي( قسمت دهم )

 12- از کودک بخواهيد پيراهن را از بالاي سرش به پايين بکشد.
13- از کودک بخواهيد پيراهن را از جلوي سرش به پايين بکشد ( در اين جا بايد هر دو دست کودک داخل آستينهاي پيراهن باشد، و پيراهن بايد روي ناحيه بازوي کودک قرار داشته باشد .
14- از کودک بخواهيد دهانه کمر پيراهن را از پشت در دست بگيرد و پيراهن را به قسمت جلوي سرش ببريد ، آن گاه از کودک بخواهيد گام سيزده را تکرار کند .
15- سه چهارم دستهاي کودک را از ميان آستينها عبور دهيد . از کودک بخواهيد پيراهن دستهايش را به داخل آستينها ببرد و آن گاه گام چهارده را تکرار کنيد .
16- دستهاي کودک را تا نصف در آستينها قرار دهيد . از کودک بخواهيد دستهايش را به داخل آستينها فشار دهد و گام چهارده را تکرار کنيد .
17- يک چهارم دستهاي کودک را در آستينها قرار دهيد . از کودک بخواهيد دستهايش را به داخل آستينها فشار دهد و گام چهارده را تکرار کنيد .
18- پيراهن را طوري قرار دهيد که دستهاي کودک درست در دهانه آستينها ي پيراهن قرار داشته باشد. از کودک بخواهيد دستهايش را کاملا از دهانه ها بگذراند و آن گاه گام چهارده را تکرار کنيد .
19- پيراهن را طوري قرار دهيد که يکي از دستهاي کودک داخل پيراهن باشد.( پيراهن بايد در ناحيه سينه کودک قرار داشته باشد ) و دست ديگر در قسمت ساعد آستين باشد . از کودک بخواهيد دست ديگر را داخل آستين بگذارد و آن گاه هر دو دست را ميان آستينها ببرد و گام چهارده را تکرار کنيد .
20- يکي از دستهاي کودک را داخل پيراهن نکنيد ( پيراهن بايد در ناحيه شکم باشد ) و دست ديگر تا ناحيه ساعد داخل آستين قرار دهيد . از کودک بخواهيد دست ديگر را داخل آستين قرار دهد و هر دو دست را به داخل آستين ببرد و آن گاه گام چهارده را تکرار کند .
21- پيراهن را جلوي کودک بگيريد و او را راهنمايي کنيد ، يکي از دستهايش را تا ساعد در آستين ببرد ، آن گاه کودک را تشويق کنيد تا گام بيست را تکرار کند .
22- از کودک بخواهيد پيراهن را در ناحيه کمر طوري باز نگه دارد که بتواند يک دست را داخل پيراهن قرار دهد و آن را تا ساعد داخل آستين ببرد ، آن گاه از او بخواهيد تا گام بيست را تکرار کند .
23- از کودک بخواهيد در قسمت کمر پشت پيراهن را بلند کند تا در قسمت انتهايي آن دهانه اي ايجاد شود . يکي از دستها را در داخل قرار دهيد و گام بيست  و دو را تکرار کنيد .
24- از کودک بخواهيد پيراهن را از روي ميز يا صندلي بردارد و گام بيست و سه را تکرار کند .
به ياد داشته باشيد که بگوييد : "] نام کودک "[ ، پيراهنت را بپوش " و هر بار که کودک گامي را با موفقيت به انجام مي رساند و پيراهنش رامي پوشد او را تشويق کنيد .
شايد لازم شود براي کمک به کودک براي مهارت يافتن در پوشيدن پيراهن در مواقع مختلف چند بار او را راهنمايي کنيد .
آخرين گامي را که کودک در پايان هر جلسه با موفقيت به انجام رسانيد روي نگاره خود مشخص کنيد .
پس از اين که کودک در پوشيدن پيراهن گشاد ماهر شد ، پيراهن کوچکتري را در اختيار وي قرار دهيد و او را تشويق کنيد تا پيراهن را بپوشد . پس از موفقيت ، بايد بتدريج از کودک بخواهيد پيراهنهاي نزديکتر به اندازه اش و نهايتا" اندازه اش را بپوشد .
برنامه اي براي لباس پوشيدن بدون کمک ديگران :
 جوراب
از جورابهاي گشاد استفاده کنيد . در تمام مدت برنامه ، کودک را  براي هر گونه پيشرفتي تحسين کنيد . همچنين در هر گام  مقدار کمي از تقويت کننده مورد علاقه کودک به وي پاداش دهيد. شما به يک نگاره نيز نياز داريد تا پيشرفت کودک را در آن ثبت کنيد . خط عمودي بايد تعداد گامها و خط افقي تعداد جلسات را نشان دهد .
1- در حالي که کودک نشسته است ، يک جوراب را کاملا به پايش کنيد .
2- جوراب را تا بالاي قوزک به پايش کنيد . از دو طرف جوراب دستهايتان را با ملايمت روي دستهاي کودک قرار دهيد و در حالي که مي گوييد : "] نام کودک "[ ، جورابهايت را بپوش "
به او کمک کنيد جوراب را بالا بکشد . کودک را براي بالا کشيدن جوراب تحسين کنيد.
3- گام دو را تکرار کنيد . با اين تفاوت که اين بار با ملايمت مچ دست کودک را بگيريد و آن گاه به وي کمک کنيد جوراب را بالا بکشد .
4- گام دو را تکرار کنيد . با اين تفاوت که اين بار ساعد کودک را بگيريد و با ملايمت او را هدايت کنيد.
5 -گام دو را تکرار کنيد با اين تفاوت که دستهايتان را از ساعد کودک کاملا جدا کنيد .
( شايد مجبور شويد در اين گام و گام هاي بعدي در ابتدا کودک را راهنمايي کنيد .)
6- جوراب را تا ناحيه قوزک پاي کودک کنيد . بگوييد :" جورابهايت را بپوش " . ( شايد لازم شود براي کامل کردن اين فعاليت ، کودک را راهنمايي و با ملايمت هدايت کنيد . )
7- گام شش را تکرار کنيد با اين تفاوت که از کودک بخواهيد جوراب را زير قوزک پا بالا بکشد .
8 -گام شش را تکرار کنيد با اين تفاوت که از کودک بخواهيد جوراب را از پشت پاشنه بالا بشکد.
 9- گام شش را تکرار کنيد با اين تفاوت که از کودک بخواهيد جوراب را از زير پاشنه بالا بشکد.
10- گام شش را تکرار کنيد با اين تفاوت که از کودک بخواهيد جوراب را از وسط پا بالا بشکد.
11- گام شش را تکرار کنيد با اين تفاوت که از کودک بخواهيد جوراب را از قسمت روي انگشتان پا بالا بشکد.
12- گام شش را تکرار کنيد با اين تفاوت که از کودک بخواهيد جوراب را از انگشتان  پا به بالا بشکد.
13- درحالي که کودک جوراب را در دست دارد ، از کودک بخواهيد انگشتان پايش را در دهانه جوراب قرار دهد و گام دوازده را تکرار کنيد.
14- از کودک بخواهيد با هر دو دست جوراب را بردارد و آن را به سمت انگشتان پايش ببرد ، گام سيزده را تکرار کنيد .
15- در حالي که جوراب جلوي کودک است ، به او دستور دهيد آن را بپوشد ، و گام چهارده را تکرار کنيد . ( ممکن است براي کمک به کامل کردن اين فعاليت توسط کودک لازم شود در مواقع مختلف وي را چند بار راهنمايي کنيد .)
به ياد داشته باشيد که بگوييد : "] نام کودک "[ ، جورابهايت را بپوش " و هر بار   که کودک گامي را با موفقيت به انجام مي رساند وي را تشويق کنيد . آخرين گامي را که کودک در پايان هر جلسه با موفقيت به انجام رسانيده روي نگاره مشخص کنيد .
ادامه دارد


  خواص شلغم 

 سرطان
بررسي ها نشان مي دهند که مصرف آنتي اکسيدانها از بروز بسياري از انواع سرطان(خصوصا سرطان هاي دستگاه گوارش) جلوگيري مي نمايند. آنتي اکسيدانها توليد راديکال هاي آزاد را در بدن مهار مي کنند. راديکال هاي آزاد سبب تخريب DNA مي شوند، در نتيجه مي توانند عامل ايجاد سلول هاي سرطاني باشند. مقادير مقابل توجه ويتامين هاي C و کاروتنوييدهاي موجود در اين گياه(که اثر آنتي اکسيداني قوي دارند) در پيشگيري ازبروز سرطان و حفظ سلامت دستگاه گوارش تاثير بسزايي دارند. يکي ديگر از ترکيبات قابل توجه در اين گياه فيبر است. فيبر سبب حجيم شدن مدفوع و دفع راحت تر و سريع تر آن شده، بنابراين خطر تماس مواد سرطان زا با سلول هاي روده را کمتر مي کند. علاوه بر اثرات فوق، فيبر سبب افزايش رشد و تکثير باکترهاي مفيد و مانع رشد باکتري هاي مضر در روده مي شود و در عين حال بر اثر تخمير فيبر در روده اسيد بوتيريک توليد مي شود که منشا انرژي براي سلول هاي روده است و به حفظ سلامت سلو ل هاي روده کمک مي کند.
بيماري هاي قلبي- عروقي
کاهش سطح آنتي اکسيدان ها در خون خطر اکسيداسيون کلسترول را افزايش مي دهد. هنگامي که کلسترول خون اکسيده شود، جدار عروق آسيب ديده و در نهايت پلاک هاي چربي در داخل رگ هاي خوني شکل مي گيرند. چنانچه آنتي اکسيدان در خون به ميزان کافي وجود داشته باشد اکسيداسيون کلسترول به طور قابل توجهي کاهش مي يابد. همان طور که ذکر گرديد، شلغم حاوي مقادير مناسبي از ويتامينها است که به سلامت عروق  و پيشگيري از بيماري هاي قلبي- عروقي کمک مي نمايد.
بيماري هاي دستگاه تنفس
ويتامين A اغلب به عنوان ويتامين ضد عفونت معرفي مي شود، زيرا در بيشتر موارد، ناراحتيهاي تنفسي با کمبود ويتامين A همراه است در اثر کمبود ويتامين A سلول هاي ناي و نايژه ها کراتينه شده و مخاط ترشح کافي نخواهد داشت، در نتيجه خشکي و ايجاد شکاف در غشاي مخاطي مي تواند پناهگاه خوبي براي ميکروبها باشد(که معمولا در لايه اپيتليال يک پارچه و سالم نمي توانند نفوذ کنند). ويتامين C نيز در سلامت دستگاه تنفس موثر است. ويتامين C خاصيت ضد ويروسي دارد و با تقويت سيستم ايمني و حفظ سلامت مخاط دستگاه تنفسي از بروز عفونت جلوگيري مي کند. با توجه به اينکه ريشه شلغم حاوي مقادير فراواني ويتامين C و برگ آن غني از پيش ساز ويتامين A است، از اين گياه در درمان بيماريهاي تنفسي خصوصا سرماخوردگي مي توان بهره گرفت. با توجه به خواصي که در مورد گياه شلغم ذکر گرديد، استفاده از برگ و ريشه اين گياه در غذاهايي نظير سوپ و يا به صورت خام در سالاد، سلامتي و شادابي را به ارمغان خواهد آورد.
فوايد شلغم
1-  شلغم برطرف کننده سرفه است.
2-  شلغم نرم کننده سينه، معده و روده است.
3- شلغم اشتها را تحريک مي کند .
4- شلغم سنگ هاي مثانه ، کليه و کبد را خرد، و ادرار را زياد مي کند.
5- شلغم به علت داشتن ويتامين هاي C , B , A ، بر نور چشم و قدرت بينايي مي افزايد.
6- ريشه شلغم اثر نرم کنندگي دارد و در رفع سياه سرفه و آسم به صورت جوشانده هاي غليظ و مخلوط با عسل ، مورد استفاده قرار مي گيرد.
7 -جوشانده غليظ شلغم به شکل مرهم ، در تسکين دردهاي مفصلي ، نقرس ، آبسه ها ، سرمازدگي و غيره به کار مي رود.
8- شلغم داراي يک ماده ضد عفوني قوي است و به همين جهت در درمان سرماخوردگي و بيماريهاي عفوني تاثير بسيار زيادي دارد.
9-  شلغم حاوي فسفر ، کلسيم ، آهن و ويتامين هاي C , Bاست و سبب افزايش نيروي جنسي و تقويت عمومي بدن مي شود.
10- شلغم براي رشد و استحکام استخوان بندي بسيار مفيد است.
11- اگر ريشه هاي نازک و باريک روي شلغم ،  خشک و ساييده شده و سپس با عسل مخلوط شود ، براي سختي ادرار مفيد خواهد بود و بسياري از امراض مجاري ادرار را درمان مي کند.
12- آب شلغم پخته را مي توان در انواع گلودردها و به خصوص عوارض سرماخوردگي قرقره کرد.
13- چنانچه شلغم را در ظروف سربسته يا درون خمير بپزيد ، چون آب و اسانس هاي آن خارج نمي شود ، باعث زياد شدن اشتها مي شود.
14- آب شلغم به سبب داشتن انسولين گياهي و ويتامين هاي مفيد براي درمان مرض قند و سنگ مثانه مفيد است.
15- شلغم براي جلوگيري  از ناراحتي هاي پوستي به ويژه جوش صورت ( غرور) بسيار سود بخش است.
16- شلغم به علت داشتن ويتامين Cاز رقيق شدن خون جلوگيري کرده و به علت وجود همين ويتامين ، مانع از خونريزي مي شود و خستگي را برطرف مي کند.
17- ريشه هاي نازک شلغم ورم طحال و سوزش ادرار را برطرف مي کند، بدين منظور بايد ريشه هاي باريک شلغم را تميز شسته و پس از خشک کردن بساييد و همراه با کمي عسل ميل کنيد.
18- ترشي شلغم، مقوي احشا» ، اشتها آور و بي نفخ است.
19- شلغم به سبب داشتن ويتامينA براي تسکين خارش و دردهاي مفصلي ، سرما خوردگي ، نقرس و معالجه ترک به صورت استعمال خارجي مفيد است . براي اين منظور بايد شلغم را در مقدار کمي آب پخته  و به صورت مرهم درمحل مورد نظرقرار دهيد.
20- در بيماري نقرس و درد مفاصل ، يک عدد شلغم را پخته و آن را ريز ريز کنيد و به شکل فرني درآوريد، سپس مانند مرهمي روي مفاصلي که درد مي کند ، بگذاريد.
ادامه دارد


 كوتاه و خواندني  

ورزش  و  رژيم غذايي در دوران بارداري

گرد آورنده:  طلعت ساکي- کارشناس مامايي -قسمت اول
زنان بارداري که در طول بارداري به اضافه وزن نامتعارف دچارمي شوند نه تنها در هنگام وضع حمل به خود آسيب مي رسانند، بلکه نوزادان آنها هم به دليل اضافه وزن در معرض خطر ابتلا به ديابت نوع دوم قرارمي گيرند. زنان باردار مبتلا به اضافه وزن مي توانند در دوران بارداري با رعايت نکات ايمني وزنشان را کاهش دهند. وزن متعادل مادر در دوران بارداري باعث حفظ سلامت مادر و جنين در طول بارداري وپس از آن مي شود. بررسي گروهي از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد نشان داد افزايش وزن مادر باردار با نسبت وزن به قد طبيعي، تا 7/71کيلوگرم در 3 ماهه اول، خطر تولد نوزاد مرده را تا 63درصد افزايش مي دهد. اين مقدار به طور معمول، بايد حدود 1/6 کيلوگرم باشد. از طرفي اضافه وزن 2/99کيلوگرمي براي مادري با نمايه توده بدني بالاتر از حد طبيعي، احتمال تولد نوزاد مرده را تا 30درصد افزايش مي دهد که اگر اين اضافه وزن به 5/44کيلوگرم برسد، اين احتمال به 100درصد نزديک مي شود. پزشکان معتقدند هرچند مي توان به راحتي اضافه وزن مادران را در دوران بارداري کاهش داد اما بسياري به دليل ترس از آسيب به خود يا فرزندشان از اين کار سرباز مي زنند. پس بهتر است با رعايت رژيم غذايي مناسب از همان ابتدا مانع از افزايش وزن شد. اما براي کاهش وزن در دوران بارداري چه نکاتي را رعايت کنيم؟
13 نکته براي ايمني زنان باردار
با پزشک مشورت کنيم: قبل از هر اقدامي با پزشک مشورت کنيم. تاييد پزشک براي اين منظور ضروري است. دريافت کالري اضافي را متوقف کنيم: هر زن باردار به چيزي حدود 300 تا 500کالري انرژي اضافي در روز نياز دارد که افزون بر اين ميزان نه تنها تاثيري بر رشد جنين ندارد بلکه باعث آسيب به مادر و جنين مي شود. ورزش هاي آرام را جايگزين ورزش هاي سنگين کنيم: از بهترين ورزش ها مي توان به پياده روي، شناي ملايم و راه رفتن در آب ولرم، تريدميل با دور آهسته و يوگا اشاره کرد. قبل از شروع ورزش، با کمي نرمش، بدن را گرم کنيم: اين کار باعث مي شود ضربان قلب مادر به آهستگي افزايش يافته و اختلالي در اکسيژن رساني به جنين ايجاد نشود. آب بنوشيم: نوشيدن آب براي همه افراد پيش از ورزش توصيه مي شود اما رعايت اين نکته براي زنان باردار بسيار حائز اهميت است. کمبود آب باعث افزايش دماي بدن شده و به جنين آسيب مي رساند. مصرف يک ليوان آب پيش از شروع ورزش ضروري بوده و پس از آن نيز بايد به ازاي هر 20دقيقه ورزش، يک ليوان آب نوشيد. روي زمين دراز نکشيم: انجام ورزش هايي که نياز به دراز کشيدن روي زمين دارد براي زنان باردار مناسب نيست چون با دراز کشيدن روي زمين، خون رساني از طريق رگ خون رسان به مغز و اندام هاي بالايي، موسوم به "بزرگ سياهرگ زيرين" (Superior Cova Vena  ) مختل مي شود.اين اختلال باعث قطع موقتي تنفس شده و به اين ترتيب با اختلال در خون رساني، به جنين آسيب مي رسد. مانع از افزايش دماي بدن شويم: گرماي بيش از حد بدن مادر به شدت روي جنين تاثيرگذار است چرا که باعث قطع تنفس جنين شده و رسيدن اکسيژن به جنين را مختل مي کند. پس با نوشيدن آب کافي و ورزش آرام مانع از بروز اين حالت شويم. تعريق را کنترل کنيم: تعريق نشان دهنده افزايش دماي بدن و سرعت گرفتن دفع آب بدن است; که هر دو عامل از عوامل آسيب رسان به جنين محسوب مي شوند. از اين رو، به محض مشاهده اين حالت، ورزش را به تدريج آرام کرده و سپس متوقف کنيد. به جلو خم نشويم: وضعيت خاص مادر مرکز ثقل يا نقطه تعادل او را تغيير مي دهد. به همين دليل بايد ورزش هايي انتخاب شوند که باعث گرايش بيشتر مادر به سمت جلو نشده و به جنين آسيب وارد نشود. خنک شويم: دماي بدن را به دقت کنترل کنيم و به محض مشاهده تغيير در دماي بدن آرام تر ورزش کرده و سريعا آب بنوشيم. ورزش هاي کششي و استقامتي بر ورزش هاي پرتحرک  ترجيح دارند. 
پرهيز غذايي در دوران بارداري :
1 ) از خوردن غذاهاي خيلي چرب و سنگين هضم مانند غذاهاي سرخ کرده ، شيريني هاي تازه و خامه دار ، ماهي هاي دودي و همچنين سبزي هاي فراوان خوداري کنيد زيرا معده و ساير قسمتهاي دسگاه گوارش به علت فشار رحم آن طوري که بايد و شايد عمل هضم و جذب غذاها را انجام نمي دهند و ممکن است دچار سو» هاضمه شويد. 2) از خوردن غذا هاي شور پرهيزکنيد زيرا نمک بعد از آن که وارد خون شد از راه کليه ها دفع مي شود و چون هنگام بارداري دفع نمک به راحتي صورت نمي گيرد مقدار زيادي از آن در بافت هاي گوناگون بدن جمع مي شود و آب را به خود مي گيرد و بدين ترتيب باعث مي شود قسمت هاي مختلف بدن ورم کنند. به همان نسبت که ميزان مصرف نمک غذا اضافه مي شود وزن بدن هم به علت تورم دست و پا زيادتر مي گردد. تا زماني که علايم مسموميت بارداري مانند بالارفتن فشارخون، تورم شديد اعضا» و صورت و آلبومين در ادرار ظاهرنشده اند رژيم غذايي سخت ضروري نيست ولي با پيداشدن يکي از اين علايم فوق رژيم غذايي کم نمک و يا بي نمک لازم خواهدبود.
ادامه دارد

  گوجه فرنگي جايگزيني بي خطر براي آسپيرين است 
محققان در يک پژوهش جديد اعلام کردند: مي توان گوجه فرنگي را بعنوان روشي ايمن و بي خطر براي مقابله با بيماري هاي قلبي جايگزين آسپيرين کرد.
به گزارش  ايسنا، نتايج اين پژوهش جديد نشان داده است که عصاره حاصل از دانه هاي گوجه فرنگي مي تواند جايگزيني بالقوه به جاي آسپيرين براي جلوگيري از بروز حملات قلبي و سکته مغزي باشد.  بر اساس اين تحقيق، عصاره گوجه فرنگي موسوم به «فروتفلو» که از گلاتين موجود در اطراف دانه هاي گوجه فرنگي گرفته مي شود ظاهرا در کاهش خطر تشکيل لخته هاي خوني موثر است. دانشمندان انستيتو روويت در آبردين در اين باره خاطرنشان کردند که نتايج حاصل از اين آزمايشات به لحاظ آمار حائز اهميت هستند.  پرووکسيس، شرکت تحقيقاتي که فروتفلو را توليد کرده است، پس از مقايسه تاثيرات فروتفلو با آسپيرين طي يک دوره هفت ماهه روي 43 شرکت کننده به اين نتايج دست يافته است. محققان خاطرنشان کردند که يکي از مزاياي مهم استفاده از اين عصاره به جاي آسپيرين اين است که عاري از هرگونه عوارض جانبي است که در صورت مصرف آسپيرين بوجود مي آيند. در حالي که مصرف زياد داروي آسپيرين سبب افزايش خطر زخم و خونريزي معده مي شود اما فروتفلو اين عوارض جانبي را ندارد.  به گفته متخصصان; گوجه فرنگي خواص مفيد بسياري دارد. از جمله اين که به دليل دارا بودن ويتامين هاي آ، ب، ث، کا و مواد معدني مانند کلسيم، فسفر و آهن در تامين انرژي و تقويت بدن نقش موثري برعهده دارد. اين صيفي يکي از مهم ترين منابع ويتامين آ محسوب مي شود و بنابراين در تقويت بينايي، تقويت و سلامت پوست و بافت هاي مخاطي دهان و بيني و رشد و نمو استخوان ها ضروري است. گوجه  فرنگي همچنين يک منبع غني از ويتامين هاي ب 1 و ب 2 است که از اين حيث در تسکين دردهاي عصبي، رفع بي اشتهايي و درمان يبوست، نقصان ترشح شير مادر و تورم  دهان سودمند است.
 قرص ضد بارداري، عمر زنان را طولاني مي کند
محققان مي گويند; زناني که از قرص هاي ضدبارداري استفاده مي کنند، طول عمرشان بيشتر مي شود.  به گزارش ايسنا، محققان انگليسي در يک تحقيق جديد دريافته اند که مصرف قرص هاي ضد بارداري براي زنان مفيد است.  شرح اين پژوهش در مجله «طب انگليس» به چاپ رسيده و نشان مي دهد: زناني که از اين دارو مصرف مي کنند، احتمال مرگ و ميرشان به دلايل مختلف شامل تمام انواع سرطان ها و بيماريهاي قلبي در مقايسه با زناني که هرگز از اين دارو استفاده نکرده اند، کمتر است. در اين تحقيق، پژوهشگران انگليسي 46 هزار زن را که در حدود سن 40 سالگي بودند تحت آزمايش و بررسي قرار دادند. به گفته محققان; اين بزرگترين مطالعه اي است که تاکنون روي تاثير قرص هاي ضد بارداري صورت گرفته است. اين يافته البته بين محققان اختلاف نظر بوجود آورده است. براي مثال پروفسور جاياشري کولکاري از مرکز تحقيقات روانپزشکي موناش آلفرد در ملبورن در اين باره خاطرنشان کرد که نسبت به گستردگي اين تحقيق و نتايج حاصل از آن نگران است.  وي تصريح کرد: نتيجه به دست آمده جالب است اما بايد بررسي کرد که آيا مي تواند براي تک تک زنان مفيد و کاربردي باشد. به اين ترتيب گروهي از محققان معتقدند که انجام مطالعات بيشتر روي اين يافته ضروري است.
 توصيه به ديابتي ها درايام تعطيلات نوروزي
استرس سفر، تغيير آب و هوا، تغذيه غيرمعمول،  فعاليت جسمي و غيره هر يک برميزان قند خون اثر گذار هستند.  به گزارش(ايسنا)، سفر سبب تغيير در شيوه زندگي روزانه مي شود از اين رو ميزان قند خون را دچار اختلال مي کند که البته براي افراد ديابتي که آموزش هاي لازم را ديده اند (دوره هاي آموزشي ديابت را دست کم به مدت 15 ساعت در سال گذرانده باشند) درانتخاب مقصد سفر هيچ محدوديتي وجود ندارد. اما افراد ديابتي که از ديابت خود و نحوه کنترل آن شناخت لازم و کافي ندارند بايد تا حد امکان از رفتن به اماکن فاقد امکانات درماني خودداري کنند.  بيماران ديابتي  براي آن  که بتوانند (هم خود و اطرافيانتان) از سفر نوروزي لذت ببرند بايد وسايل کنترل ديابت را به همراه داشته باشند که از آن جمله مي توان به انسولين يا داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون و هر داروي ديگري که روزانه ميل مي شود، وسايل اندازه گيري قند خون (دستگاه قند خون و نوار مربوطه و نوار قند ادرار) و در صورت لزوم، باطري اضافه، لانست براي نمونه گيري قند خون، سرنگ انسولين، آمپول گلوکاگون، مواد قندي سريع الجذب براي پيشگيري از هيپوگليسمي و بالاخره الکل براي ضدعفوني کردن اشاره کرد. مسافران نوروزي به خاطر داشته باشند که وسايل ذکر شده را بايد در کيف دستي نگهداري کنند تا به راحتي و در هر زماني  قابل دسترس باشد.


 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه