جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/02/06 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3580


روانشناسي رشد نوجواني
استاد: دکتر حسن احدي------ دانشجو: ريحانه ايزدي ( قسمت چهارد هم)

کنترل مصرف داروها و ويتامين ها در دوران بارداري ضروري است


کاهش مصرف غذاهاي انرژي زا براي مبتلا نشدن به ديابت


كوتاه و خواندني


  روانشناسي رشد نوجواني 
 استاد: دکتر حسن احدي------ دانشجو: ريحانه ايزدي ( قسمت چهارد هم)

 رفتار اجتماعي دخترها نيز مراحلي دارد: الف) مرحله اطاعت که پيش از نوجواني آغاز شده و تا اوايل آن ادامه مي يابد. در اين مرحله دخترها از معيارهاي بزرگترهاي خانواده و خويشاوندان پيروي مي کنند و براي جلب رضايت خاطر والدين و اطرافيان تظاهر به کمرويي مي کنند. ب) مرحله اضطراب، در اين مرحله تعادل نوجوان به سرعت به هم خورده و با کمترين چيزي آشفته يا هيجان زده مي شود. نااميدي و ياس يا خويشتنداري علائم اين مرحله از رفتار اجتماعي دختران است. ج) مرحله تقليد از پسران که از 15 تا 17 سالگي ادامه دارد. در اين مرحله بعضي از خصوصيات، رفتار، کردار و عملکرد پسران را مورد تقليد قرار مي دهند و در نهايت د) مرحله تعادل اجتماعي که نشانگر پختگي اجتماعي است، در اواخر نوجواني ظاهر مي شود.
بحران هويت در نوجوانان
دوران نوجواني در وضعيت «خود» تغييرات زيادي به وجود مي آورد. در دوره کودکي خود تا حدود بسيار زيادي به وسيله والدين و اطرافيان کودک مشخص مي شد. «خود» کودکي انعکاسي بود بالنسبه ساده از رفتار اشخاصي که براي کودک مهم بودند و مبناي آن همانندسازي با جنبه هايي از رفتار آن افراد بود. اما در دوران نوجواني «خود» بايد دوباره بررسي شود و وحدت يابد. از سوي ديگر اين خود بايستي با امکانات و توانمندي جديد او از لحاظ منطقي و انساني شدن وجدان او سازگار باشد. و از سوي ديگر با امکانات قابل دسترس اجتماعي براي کار، عشق و تفريح در اجتماع جديد هماهنگ شود. اين جريان متضمن وحدت توانايي هاي شناختي در حال ظهور و استعدادهاي عمل و نيز دربرگيرنده ترکيب ارزش ها و هدف هاي تازه در درون «خود» است.
به طور کلي يکي از عمده ترين مشغوليات ذهني نوجوانان، يافتن جواب قابل قبول و عملي براي اين سوال پيچيده است که «من کيستم؟.» اريکسون اولين روانشناسي بود که به اين موضوع توجه خاصي نمود و تکليف عمده يک نوجوان را حل بحران «هويت در برابر سردرگمي نقش» دانست. براي رسيدن به هويتي باثبات، نوجوان بايد نيازها، آرزوها و توانايي هاي خود را به شکل تازه اي سازمان دهي کند، تا از اين طريق بتواند خود را با انتظارات موجود در جامعه وفق دهد.
نوجوانان و بزرگسالاني که داراي احساس هويت «خود» قوي هستند، خويش را مجزا و جداي از ديگران مي دانند. نوجوان موقعي خود را درک مي کند که ارتباطي ميان تصوري که از خودش دارد و آن تصوري که از استنباط و انتظار ديگران از خودش دارد، هماهنگي لازم را ايجاد کند. درک فرد از هويت خود، دست کم تا حدود زيادي با واقعيات اجتماعي ارتباط داشته و اهميت زيادي دارد. طرد شدن از طرف افراد يا اجتماع، احتمال دارد باعث شود نوجوان از هيچ راهي نتواند در خود احساس هويتي قوي، منسجم و مطمئن احساس کند.
اريکسون اعتقاد دارد که هر عامل رشدي که به نوجوان کمک کند تا با اطمينان از خود، درک کند که از ديگران متمايز و مجزاست، در حد قابل قبولي ثبات راي و يکپارچگي دارد، در طول زمان تداوم دارد و در ضمن خود را شبيه آن تصوري بداند که ديگران از او دارند، موجب مي شود که در نوجوان يک احساس هويتي کامل از خود ايجاد شود، هر عاملي در اين استنباط هاي نوجوان از خود، ايجاد اختلال کند، موجب سردرگمي و آشفتگي هويت و ناتواني در رسيدن به يکپارچگي، تداوم و ادامه تصورات فرد از خودش   مي شود.
شکل گيري هويت
مفهوم هويت (خود) که اريکسون عنوان مي نمايد تاکيد بر اين مساله دارد که مراحل رشد هر يک به طور مجزا در درون خود پايان نمي يابد، بلکه به هم پيوسته و وابسته بوده، مراحلي در جهت رشد فرد به عنوان فردي کامل و خودکفا مي باشد که در زندگي لياقت ايفاي نقش يک بزرگسال را داشته و بتواند در نظام اجتماعي که در آن زندگي مي کند، به اصطلاح جا بيفتد.
تشکيل هويت بستگي زيادي با همانندسازي هاي گذشته فرد و تغيير آن ها به صورت يک کمال جديد دارد. همانندسازي ها با والدين عليرغم تحولاتي که طي کرده اند به طور اساسي باقي مي ماند و به آن ها همانندسازي ها با افراد ديگر از قبيل خواهر و برادر بزرگتر، همسالان، اشخاص مورد علاقه و ... اضافه   مي گردد. همچنين در تشکيل هويت، همانندسازي با گروه ها مانند همانندسازي با افراد مي باشد. خانواده، طبقه اجتماعي فرد، گروه هاي مذهبي، و مليت، همه اين عوامل به اضافه عامل جنسيت فرد که از پايه هاي مهم هويت مي باشد، در تشکيل يک هويت ثابت تاثير دارد.
نوجوانان طي دوران طولاني نوجواني با مسائل مختلف هويتي رو به رو مي شوند:
دوران اوليه نوجواني را به عنوان مرحله ويرانگري در تشکيل هويت مي دانند. به اين معني که نوجوانان در دوره اول به علت تغييرات سريع جسماني، شناختي و اجتماعي که تجربه مي نمايند، علاقمند مي شوند که ارزش ها و همانندسازي هاي کودکانه خود را دوباره بررسي کنند. براي برخي اين مرحله، بسيار فشرده بوده و گيجي، ناراحتي و هيجان به همراه دارد.
نوجوانان در دوره دوم برخلاف دوره قبل، در حال بازسازي يک هويت براي خود مي باشند. در  حالي که نوجوانان مرحله اول خودپنداره دوران کودکي را مي شکنند، نوجوانان اين مرحله سعي مي کنند احساس اين که چه کسي هستند را با تغييرات جسمي، احساسات جنسي، ارزيابي توانايي ها و نقش هاي جاري يا آتي خود تلفيق نمايند.
نوجوانان در مرحله سوم مسائل هويت را در قالب نقش هاي آتي اجتماعي، شغلي و ارزشي      مي شناسند.
مشکلات هويت يابي
بسياري از نوجوانان احساس مي کنند که در هر زمان يا موقعيتي نقشي بازي مي کنند و نمي دانند که کدامين نقش، نقش واقعي آن هاست. آگاهانه و مستمرا تلاش مي کنند و نقش هاي گوناگوني را           مي آزمايند، به اميد اين که عاقبت نقش واقعي خويش را يافته و با آن درخور شوند. در دوران نوجواني مساله هويت يابي به صورت يک گره عمده براي نوجوان در مي آيد.    
ادامه دارد


  کنترل مصرف داروها و ويتامين ها در دوران بارداري ضروري است 

 محققان مي گويند; اگر هنوز باردار نشده ايد يکي از راه کارهاي مهم براي داشتن يک فرزند سالم، توجه به موضوع مصرف داروها در دوران بارداري و تاثير آن روي جنين است.
به گزارش ايسنا، اين محققان توصيه مي کنند که پيش از بارداري حتما با پزشک خود درباره مصرف داروها، ويتامين ها و محصولات گياهي، مشورت کنيد.
متخصصان تاکيد دارند که قبل از شروع مصرف يا قطع هر دارويي هميشه بهتر است با پزشکي که در طول بارداري از شما مراقبت مي کند، مشورت کنيد و در زمان بارداري هم در مورد تصميم به استفاده از يک داروي خاص اطلاعات لازم را کسب نماييد. تصميم به مصرف يا قطع يک دارو در زمان بارداري بايد با توجه به مزايا و خطرات ايجاد شده توسط آن دارو صورت پذيرد و در اين خصوص پزشک شما و شما هر دو تصميم گيرنده هستيد.
بر اساس اين گزارش، در طول بارداري زمان هايي وجود دارد که مصرف دارو يک انتخاب محسوب مي شود. بعضي از انتخاب هاي دارويي از سوي شما و پزشکتان در زمان بارداري، ممکن است از انتخاب هايي که شما در زمان غيربارداري، متفاوت باشند. به عنوان مثال اگر در طول بارداري به سرماخوردگي مبتلا شديد، ممکن است به جاي استفاده از داروهاي ضداحتقان بيني که در زمان غيربارداري از آنها استفاده مي کرديد، ترجيح دهيد که با گرفتگي بيني خود سر کنيد.
سازمان دارو و غذاي آمريکا سازماني است که به کنترل فروش يا عدم فروش داروها در آمريکا مي پردازد. سازمان دارو و غذاي آمريکا در صورت ايمن بودن و کارا بودن دارو براي يک بيماري مشخص به کمپاني سازنده، اين امکان را مي دهد که داروي خود را در آمريکا به فروش برساند.
کمپاني هاي سازنده دارو موظف هستند تا اطلاعات کاملي را در خصوص وجود يا عدم وجود نقص هاي جنيني يا ساير مشکلاتي که در حيوانات آزمايشگاهي در زمان تجويز دارو در خلال بارداري مادرانشان ايجاد شده است را به پزشکان و دانشمندان اين سازمان گزارش کنند. البته ديده شده که در بسياري از موارد داروها روي زنان باردار مورد مطالعه قرار نمي گيرند. سازمان دارو و غذاي آمريکا هم اکنون در تلاش است تا اطلاعات بيشتري در خصوص مصرف داروها در طول بارداري به دست آورد.
بايد تاکيد کرد که محصولاتي همانند کافئين، ويتامين ها و داروهاي گياهي مي توانند بر روي جنين در حال رشد تاثير بگذارند. با پزشکتان در خصوص قطع مصرف کافئين و نوع ويتامين مصرفي مورد نياز خود مشورت کنيد و هرگز پيش از مشورت با پزشکتان از فرآورده هاي گياهي استفاده نکنيد.
همچنين متخصصان تصريح کردند: اين نکته بسيار حائز اهميت است که پيش از بارداري به درمان مشکلات سلامتي و بيماري هاي خود بپردازيد. در مورد ويتامين هاي مورد نياز پيش از بارداري از پزشک خود اطلاعاتي را دريافت کنيد. تمام زناني که قصد بارداري دارند، بايد از ويتامين هاي گروه ب (فوليک اسيد) به منظور جلوگيري از نقايص جنيني همانند مشکلات مغزي و طناب نخاعي استفاده کنند. شما بايد اين ويتامين ها را پيش از بارداري يا در زمان بارداري استفاده کنيد.
هم چنين ايده خوبي است که با پزشکتان در مورد مصرف کافئين، الکل و سيگار کشيدن صحبت کنيد. در اين ميان همچنين توصيه مي شود که پيش از گفت وگو با پزشکتان، هيچ داروي نسخه اي را قطع نکنيد و پيش از مصرف هر گونه داروي بدون نسخه با پزشکتان مشورت کنيد.
بعلاوه توصيه مي شود که مصرف منظم ويتامين ها و ويتامين هاي مخصوص زنان باردار در طي بارداري البته بازهم تحت نظر متخصص، ايمن بوده و مي توانند موثر و کمک کننده باشد.


  کاهش مصرف غذاهاي انرژي زا براي مبتلا نشدن به ديابت 

عضو انجمن ديابت ايران و مهندس صنايع غذايي گفت: براي جلوگيري از ابتلا به بيماري ديابت نوع دو کاهش مصرف غذاهاي انرژي زا مانند کربوهيدرات ها، چربي ها و پروتئين ها که متخصصان در هرم تغذيه صحيح آنها را با علامت خطر نشان مي دهند ضروري است.
عضو انجمن ديابت ايران و مهندس صنايع غذايي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: مصرف انواع غذاهاي انرژي زا و کاهش فعاليت بدني، خطر ابتلا به بيماري ديابت نوع دو را افزايش مي دهد، که توجه به هرم تغذيه صحيحي که متخصصان علم تغذيه توصيه مي کنند الزامي است.
مريم رجب عنوان کرد: در هرم تغذيه صحيح متخصصان علم تغذيه،  غذاهاي انرژي زا به سه گروه اصلي کربوهيدرات ها، پروتئين هاو چربي ها تقسيم کرده و با رنگ قرمز و علامت خطر آن ها را مشخص کرده اند، زيرا بيشترين انرژي مورد نياز روزانه از اين مواد حاصل مي شود.
وي  يادآور شد:افراد براي جلوگيري از ابتلا به ديابت نوع دو و کنترل ديابت بايد از خوردن کربوهيدرات هاي پيچيده مانند مواد نشاسته اي و چربي هاي اشباع نشده و غذاهاي پر کالري مثل غذاهاي کنسرو شده و آماده پرهيز نمايند.


 كوتاه و خواندني  

بوي دي اکسيد کربن روي فرآيند
 پيري تاثير گذار است
محققان در يک پژوهش جديد دريافته اند که استشمام بوي دي اکسيد کربن روي روند پيري تاثيرگذار است.
به گزارش  ايسنا، نتايج يک پژوهش جديد نشان مي دهد: بوهاي خاصي که بيان کننده غذاها هستند، مي توانند روي تغيير طول عمر يک جانور و تکثير فيزيولوژيک آن از طريق فعال سازي تعداد اندکي از نورونهاي حسي فوق العاده ويژه، تغييراتي را اعمال کنند. براي مثال تحقيقات مشخص کرد اگر توانايي بوئيدن يا چشيدن برخي از بوها از مگس ها و کرم ها گرفته شود به ميزان قابل توجهي عمر آنها طولاني تر مي شود. اما بوهاي خاص و گيرنده هاي حسي که اين تاثير روي فرآيند پيري را کنترل مي کنند، هنوز ناشناخته هستند.
محققان دانشگاه ميشيگان با همکاري يکديگر و با استفاده از ژنتيک هاي مولکولي در ترکيب با تغييرات رفتاري و محيط زيستي موفق شدند، دريابند که بوي دي اکسيد کربن اولين بويي است که به خوبي تاثير آن در تغيير فيزيولوژي و تاثير آن بر روي فرآيند پيري شناسايي شده است.
در پژوهش روي مگس ها معلوم شد; بوي دي اکسيد کربن طول عمر آنها را افزايش مي دهد. همچنين به استرس مقاوم تر مي شوند و چربي بدن اين حشرات نيز افزايش پيدا مي کند.
اين محققان در آينده تلاش خواهند کرد تا به بررسي تاثير اين بو و بوهاي ديگر روي طول عمر انسان بپردازند.

کورتون خطر بروز آب سياه را افزايش مي دهد
 دبيرعلمي شانزدهمين سمينار چشم پزشکي فارابي گفت: استفاده طولاني مدت از استروييدها (کورتون) به اشکال گوناگون تزريقي ، خوراکي و حتي نوع جلدي ، خطر بروزآب سياه (گلوکوم) را افزايش مي دهند.
به گزارش ايرنا ، دکتر حيدر اميني با بيان اينکه استروييد ها در بروز کاتاراکت (آب مرواريد) هم موثر هستند ، اظهار داشت: باز شدن مردمک به علل گوناگون همچون استفاده از داروهاي ضدآلرژي و ضد افسردگي و اضطراب سبب شروع علايم گلوکوم با زاويه بسته (حمله آب سياه) در افراد مستعد مي شود.
وي خاطر نشان ساخت: التهاب داخل چشمي ، ضربه و خونريزي داخل چشم ، در بروز گلوکوم (آب سياه) موثر است.
دبيرعلمي شانزدهمين سمينار ساليانه بيمارستان فارابي با بيان اينکه در صورت تخريب سر عصب بينايي ، براثر افزايش فشار داخل چشم و بروز اختلال ديد، برگشت بينايي امکانپذير نيست ، به درمان به موقع با استفاده از شيوه هاي مختلف دارويي، ليزر و جراحي تاکيد کرد.
به گفته اميني ، با درمان دارويي و پيشرفت هاي جديد در تکنيک هاي جراحي، امکان درمان گلوکوم در همان مراحل ابتدايي و جلوگيري از نابينايي بيمار وجود دارد.
شانزدهمين سمينار ساليانه بيمارستان فارابي ،15 ارديبهشت در هتل المپيک تهران برگزار مي شود.

ابداع تست جديد براي تشخيص سريع التهابات استخواني مفصلي
دانشمندان موفق شده اند; روش جديدي براي تست تشخيص زودهنگام التهاب استخواني - مفصلي يا اوستئوآرتريت ابداع کنند.
به گزارش  ايسنا، اين دانشمندان روش هاي جديدي را براي اندازه گيري نشانگرهاي زيستي در خون شناسايي کرده اند که با کمک آنها مي توان بيماري التهاب مفصلي - استخواني را زودتر تشخيص داده و در نتيجه درمان را زودتر آغاز کرد.
اين آزمايش جديد زيست شيمي موسوم به «متابولوميکس» به دانشمندان امکان مي دهد که 163 سيگنال شيميايي را در يک لحظه از يک نمونه خوني ساده،  آزمايش کنند.
به گفته پژوهشگران; اين سيگنالهاي شيميايي محصولات ميانجي متابوليسم سلولهاي انساني هستند و نسبت هاي متابوليت 26 هزار تاي آنها سرعت واکنش هاي شيميايي را در بدن انسان نشان مي دهد.
محققان دپارتمان تحقيقات دوقلو و اپيدميولوژي ژنتيک در کالج کينگ لندن، روي 123 زن سفيد پوست مبتلا به اوستئوآرتريت در ناحيه زانو و 299 زن سالم مطالعه کردند. آنها دريافتند که 14 نسبت متابوليتي به ميزان قابل توجهي با اوستئوآرتريت مرتبط است.
پروفسور تيم اسپکتور محقق اصلي اين پژوهش خاطرنشان کرد: اين اولين تحقيقي است که در آن از يک روش متابوليکي براي شناسايي نشانگرهاي زيستي و اوستئوآرتريت، استفاده مي شود.
شرح اين يافته در مجله «سالانه هاي بيماري ها روماتيسمي» منتشر شده است.

خوردن بيش از حد نوبرانه هاي تابستاني موجب سو»هاضمه در کودکان مي شود
يک متخصص گوارش اطفال گفت: مصرف نوبرانه هاي تابستاني مانند گوجه سبز و چغاله بادام ممکن است موجب عوارضي مانند سو»هاضمه در کودک شود.
دکتر بشير چميلي در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: نوبرانه هاي تابستاني ميوه هايي نارس هستند و مصرف آنها براي کودکان توصيه نمي شود.
وي افزود: خوردن بيش از حد نوبرانه هايي مانند گوجه سبز ممکن است موجب سو»هاضمه، کاهش اشتها و رودل کردن شود.
چميلي تصريح کرد: البته مصرف اندک گوجه سبز و ديگر نوبرانه هاي تابستاني مشکلي براي گوارش کودک ايجاد نمي کند، با اين شرط که مصرف نوبرانه جاي ديگر مواد مغذي را نگيرد.
اين متخصص گوارش اطفال خاطرنشان کرد: نوبرانه هاي تابستاني ارزش غذايي خاصي براي کودک ندارند و در برخي موارد کودکان به قدري از اين ميوه هاي نارس مصرف مي کنند که اشتهاي خود را از دست داده و غذا اصلي را نمي خورند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه