جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/07/01 - روزنامه سراسري صبح ايران ( پنجشنبه) نسخه شماره 3699


خبر پزشکي


روانشناسي رشد کودک (2 تا 7 سالگي )
استاد :دکتر احدي-- -دانشجو : سميه محمد تبار ( قسمت نوزدهم)

سزارين و عوارض آن


عينک، سن افراد را پيرتر نشان مي دهد


خبرهااز عالم علم


  خبر پزشکي  

 تشخيص سريع و دقيق آسيب هاي کبدي
امکانپذير شود  

پزشکان دانشگاه ليورپول در حال انجام آزمايشات جديدي هستند که در نتيجه آن امکان تشخيص سريع و بسيار دقيق تر آسيب هاي کبدي فراهم خواهد شد.  
به گزارش  ايسنا، اين تيم پزشکان دريافته اند که وجود پروتئين هاي خاص در خون نشان دهنده آسيب هاي زودهنگام به سلولهاي کبدي هستند و مي توانند نقطه اي را نشان دهند که در آن مرحله مرگ سلولي رخ مي دهد.  
متخصصان علوم پزشکي دانشگاه ليورپول در اين آزمايشات که روي موشها انجام گرفتند، متوجه شدند: اين سلولهاي کبدي دو پروتئين آزاد مي کنند که تصويري مفصل و با جزئيات از ميزان آسيب هاي سلولهاي کبدي ارائه مي کند.  
به گزارش دومينيکن تودي، دومينيک ويليامز پزشک متخصص اين دانشگاه مي گويد: اين يافته ها حائز اهميت هستند چرا که آگاهي از چگونگي مرگ سلولي به پزشکان امکان مي دهد به داروهاي جديدي براي نجات سلولهاي کبدي دست پيدا کنند. همچنين مي توان تشخيص داد کدام بيماران بيشتر آسيب ديده اند و به مراقبت هاي ويژه پزشکي نياز دارند.  

درمان سرطان پروستات با داروي کلسترول  
يک تحقيق جديد نشان داده است که داروي مورد استفاده براي درمان بيماران مبتلا به کلسترول بالا مي تواند براي درمان سرطان پروستات هم مفيد باشد.  
به گزارش ايسنا، محققان دريافته اند: اين داروي استاتيني موسوم به "روسوواستاتين-آ" با نام تجاري کريستور، رشد سلولهاي سرطاني پروستات را که از انسان به موشهاي آزمايشگاهي پيوند زده شده بودند، سرکوب و متوقف مي کند.  
به گزارش ساينس ديلي در اين پژوهش، دکتر زيائو - يان ون و دستياران وي در بيمارستان سنت مايکل 2000 مولکول کوچک را در جنين هاي زبراماهي ها مورد معاينه قرار دادند. تحقيقات نشان داد: هفت ترکيب که چهارتاي آنها استاتين ها هستند، رشد عروق خوني در جنين ها را کند يا متوقف مي سازند.  
محققان سپس متوجه شدند که يکي از اين استاتين ها که همان روسوواستاتين است رشد سرطان پروستات را در موشها بدون برجاي گذاشتن عوارض جانبي سرکوب مي کند، پس از انجام آزمايشات موفق روي نمونه هاي انساني در آينده داروهاي استاتين را مي توان خوشبينانه براي مقابله با سرطان پروستات تجويز کرد.  
اين تحقيق در نشريه اروپايي "اورولوژي" منتشر شده است.  

از بيماران سرطاني در روزهاي پاياني عمر در
خانه نگهداري کنيد
محققان مي گويند: اگر بيماران سرطاني در روزهاي پاياني عمر در خانه خودشان نگهداري مي شوند در آرامش بيشتري دنيا را ترک خواهند کرد و براي اطرافيان آنها نيز از نظر احساسي اين وضعيت بهتر خواهد بود. به گزارش ايسنا، اين پژوهشگران مي گويند: مراقبت خانگي در اين شرايط و لحظه هاي پاياني از دردهاي جسمي و روحي بيمار و اطرافيانش مي کاهد. دکتر الکسي رايت محقق انستيتو سرطان رانا- فاربر در شهر بوستون آمريکا در اين پژوهش خاطرنشان کرد: بيماران سرطاني که در اتاق  مراقبت هاي ويژه يا بيمارستان مي ميرند، در آخرين روزهاي عمر خود فشار و آشفتگي جسمي و احساسي بيشتري را تجربه مي کنند و در پايان عمر کيفيت زندگي شان تا حد نامطلوبي کاهش پيدا مي کند. به گزارش خبرگزاري رويترز، رايت و دستيارانش در اين پژوهش روي 342 بيمار سرطاني در مراحل پيشرفته بيماري و بستگان و خويشاوندان آنها تا زمان فوت بيمار مطالعه و بررسي کردند. آنها مي گويند: نگهداري از اين بيماران در خانه از آلام و دردهاي آنها مي کاهد و حداقل در يکي از پژوهش ها ديده شد که اين شيوه حتي مدت اندکي به عمر بيمار مي افزايد. اين تحقيق در مجله اونکولوژي باليني منتشر شده است.


 روانشناسي رشد کودک (2 تا 7 سالگي )  
 استاد :دکتر احدي-- -دانشجو : سميه محمد تبار ( قسمت نوزدهم)

 مراحل پيشنهادي کلبرگ با سطح خاصي مرتبط نيست.با وجود اين،او معتقد است که انتقال از مرحله اخلاق پيش قراردادي به اخلاق قراردادي در سنين پايان دبستان اتفاق مي افتد.در نتيجه،کودکان از دبستان به هيچ وجه قادر به تعبير و تفسير موقعيتهاي اخلاقي،به روشي غير از اجتناب از تنبيه و فرار از دردسر و گرفتن پاداش نخواهد بود.کودک در اين سطح از رشد اخلاقي،تسليم منابع قدرت است و جز به نتايج مادي اعمال خود   نمي انديشد;يعني از عمل بد دوري ميکند و کار خوب را از آن نظر انجام ميدهند که پدر و مادر گفته اند ودر نتيجه انجام دادن آن تشويق خواهند شد. 
از نظر کلبرگ وپياژه کودک شش يا هفت ساله هيچگاه در قضاوتهاي اخلاقي خود نيت افراد را در نظر   نمي گيرد، بلکه بر اساس نتيجه ظاهري هر عمل قضاوت ميکند.مثلا اگر کودکي ضمن برداشتن شيريني که مادرش آنرا منع کرده يک بشقاب را شکسته باشد، ولي خواهر به هنگام کمک به مادر وشستن بشقاب چندين بشقاب را شکسته باشد،خواهرش را بيشتر مقصر ميداند;زيرا آنچه مورد قضاوت قرار ميگيرد حجم خسارت است نه نيت عملي که منجر به خسارت شده است. 
بر اساس نظريات پياژه و کلبرگ، در تربيت اخلاقي کودک،استفاده از تنبيه و سرزنش جايز نيست;چون ممکن است کودک براي فرار از تنبيه و جلب نظر بزرگترها،کار نيکي انجام دهد يا از کار بدي دوري جويد;ولي لزوما يک ارزش اخلاقي در او دروني نشده باشد.بنابراين بجاي امر و نهي دائم و تنبيه کودکان براي رعايت موازين اخلاقي و قانوني ، بايد توضيحاتي در حد فهم و مطابق رشد ذهني کودک به او داده شود.لازم به يادآوري است که اين توضيحات زماني موثر است که بزرگترها نيز خود را به انجام آنچه ميگويند ملزم بدانند.تحقيقات کلبرگ در رشد اخلاق ،مويد اين نکته است که رشد اخلاق هم از رشد ذهني پيروي ميکند و هم تحت تاثير محيط و آموزش قرار مي گيرد. 
تاثير متقابل ابعاد رشد و تحول
جنبه   هاي مختلف تحول بر هم تاثير متقابل دارند و نمي توان آنها   را از هم تفکيک نمود . مثلا چنانچه فردي در جنبه شناختي مشکلي   داشته باشد ، اين مشکل بر رشد عاطفي وي نيز تاثير مي گذارد.    بالعکس ناتواني رشد عاطفي نيز مي تواند بر رشد شناختي   فرد اثر بسزايي داشته باشد . جنبه عاطفي بر جنبه اخلافي و   اجتماعي نيز تاثير  مي گذارد . مثلا اگر کودکي رشد عاطفي   خوبي داشته باشد و به سازگاري عاطفي دست پيدا کرده باشد ،    داراي سازش يافتگي عاطفي است ، مي تواند به خوبي محبت يا   نفرت داشته باشد ، محبت يا خشم خود را بروز دهد ، به موقع   خنده يا گريه کند ، به واقعيات فکر کند و دچار افسردگي   نشود . رشد عاطفي بهنجار و مناسب مي تواند رشد اجتماعي   مناسبي را به وجود آورد . يعني رشد عاطفي  مي تواند موجب   تسهيل يا تاخير در رشد اجتماعي گردد.    به طور مثال   مشکل عاطفي موجب اختلال در تحول ذهني و يا برعکس مي شود.    بنابراين ، جوانب مختلف رشد تاثير متقابل بر يکديگر دارند.    به قول پياژه اگر ما يک مسئله رياضي محض حل کنيم ،   ظاهرا يک کار شناختي انجام   داده ايم ، اما عواطف و   هيجانات ، ما را تحت تاثير قرار    مي دهند.     حل مسئله   رياضي ، ظاهرا يک جنبه شناختي است ، اما يک رگه عاطفي نيز   دارد و کودک با حل آن به نشاط مي رسد و همين شعف ، انگيزه   شناختي وي براي حل مسائل ديگر مي شود.     بنابراين براي   ايجاد حل مسئله در کودکان ، سعي کنيد که همراه کودک يک   مسئله را حل کنيد و پس از آن انگيزه براي او در حل مسائل   به وجود مي آيد . بنابراين جنبه عاطفي مي تواند بر رشد   جنبه شناختي تاثير متقابل داشته باشد.   
ملاک اصلي تحول   تمام جنبه ها ، سازش است . وقتي که سازش به هم بخورد ، همه    ارگانيزم براي دستيابي مجدد به سازش و تعادل درگير مي شود.    جايي که سازش وجود دارد، انسان در حالت تعادل به سر مي   برد. 
    عوامل موثر در تحول رواني، چهار عامل هستند:    
  (رشد اخلاقي   ، تمرين   و تجربه   ، محيط،   تعادل جويي)    
 رشد داخلي يا رسش يا پختگي : رشد    فيزيولوژيکي و زيستي را به عنوان رشد داخلي مي دانند . رشد   داخلي براي تحول رواني و ذهني امري لازم و ضروري است ولي   کافي نيست.  
 انسان بايد به درجه اي از صلاحيت زيستي و   فيزيولوژيک برسد تا واجد تواناييهاي مختلف شناختي،  رواني -      حرکتي ، عاطفي - هيجاني و ... شود.   
 به عنوان مثال   اگر سلسله اعصاب از رسش کافي برخوردار نباشد ، نمي توان از   تحول شناختي صحبت کرد . بنابراين پايه و زمينه تحول شناختي   ، هيجاني و ... پختگي جنبه هاي دروني و فيزيولوژيک است.    به همين دليل اگر فردي در رشد داخلي مشکل داشته باشد ، اين   مشکل بر جنبه هاي ديگر رشد از قبيل شناختي و عاطفي نيز   تاثير مي گذارد . به همين دليل رشد داخلي امر ضروري براي   انواع تحول فرد است و قبل از رسيدن به رشد داخلي نمي توان   تواناييهاي مختلف را به کودک آموزش داد . مثلا به کودک    4  ماهه نمي توان راه رفتن ياد داد.    
تمرين و تجربه : هنگامي که فرد واجد توانايي    مي شود يا در مرحله بين بيني قرار دارد، يعني هنوز توانايي   در فرد شکل نگرفته است و استقرار نيافته ، تمرين و تجربه   مي تواند موجب تسهيل استقرار مفهوم در ذهن کودک گردد.
بايد توجه کرد که تمرين بعد از رشد داخلي مطرح مي شود.  يعني رشد داخل ، مفهومي را در کودک به وجود مي آورد ،   تمرين و تجربه مي تواند به شکل گيري آن کمک کند و عدم   تمرين و تکرار نيز به همان نسبت مي تواند موجب به تاخير   افتادن شکل گيري يک مفهوم گردند.  
  
ادامه دارد...


  سزارين و عوارض آن  

   در سال هاي اخير مادران بيشتر ترجيح مي دهند از روش سزارين براي زايمان استفاده کنند. اين مساله تا حدي پيش رفته که آمار سزارين در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است و کارشناسان درباره روند رو به رشد آن هشدار مي دهند. از سوي ديگر مادران نيز به دليل نداشتن آگاهي کافي نسبت به زايمان طبيعي و سزارين به اشتباه رو به سزارين مي آورند.      بارداري و زايمان قسمت مهمي از زندگي خانم هاست و تاثير قابل ملاحظه اي بر زندگي آنها دارد. بنابراين تصميم گيري در مورد آن هم مهم و قابل توجه است. پس اين سوال که چه روشي براي زايمان بهتر است، هميشه براي آنان مطرح خواهد بود. اما بايد با اطلاعات صحيح و با توجه به نظر پزشک معالج نسبت به انتخاب روش مناسب اقدام کرد.   دکتر ثريا عالمي ، متخصص و جراح زنان و زايمان در مورد انتخاب روش مناسب زايمان به جام جم مي گويد: خانم ها اطلاعات متفاوت و متنوعي درباره اين مطلب دريافت مي کنند. اما آنها ممکن است به اشتباه از عوارض زايمان طبيعي نکاتي بشنوند و به سزارين روي آورند.   وي مي افزايد: از طرف ديگر درد زايمان باعث مي شود مادران تمايل زيادي به سزارين داشته باشند. در ضمن برخي از پزشکان نيز به منظور درآمد بيشتر، مادران را به سمت سزارين سوق مي دهند. بنابراين برخي موارد هم از جانب پزشک و هم بيمار تمايل به سزارين وجود دارد. در حالي که بايد اطلاعات دقيق و مشخص در مورد عوارض و مشکلات زايمان طبيعي براي مادر و نوزاد داشته باشيم تا بتوانيم به سمت سزارين برويم. 
تبعات زايمان براي مادر
دکتر عالمي درباره مشکلاتي که ممکن است در اثر زايمان براي مادر پيش بيايد، مي گويد: کلا بارداري باعث بروز مشکلات و اختلالاتي در سيستم ادرار و مدفوع مي شود. مشکلاتي مانند افتادگي مثانه و به دنبال آن تکرر و مشکلات ادراري و از طرفي ديگر مشکلات مدفوع. البته اين مشکلات هميشه در زايمان طبيعي به وجود نمي آيد، اگرچه به دنبال زايمان طبيعي اين عوارض بيشتر است.   اين پزشک متخصص زنان تاکيد مي کند: افتادگي مثانه به معني تغييراتي است که در بافت ناحيه مثانه ايجاد شده و مادر را در سال هاي آينده دچار مشکلات ادراري به شکل بي اختياري ادرار مي کند - در مواقعي خاص که به خودش فشار مي آورد مانند سرفه کردن - البته اين حالت ممکن است در کساني که حتي زايمان نکرده اند نيز پيش بيايد، ولي در ميان کساني که تعداد حاملگي هاي بيشتري داشته باشند (4 و 5 دفعه زايمان) شايع تر است، بخصوص اگر زايمان ها به صورت طبيعي باشد.به گفته دکتر عالمي، عفونت و خونريزي از ديگر مشکلات زايمان طبيعي است. پارگي محل زايمان يا پارگي مسير دفع مدفوع نيز از ديگر عوارضي است که ممکن است به علت زايمان طبيعي روي دهد. ولي اين مشکلات بندرت پيش خواهند آمد و بسيار نادر هستند. در حقيقت مي توان گفت چند ماه پس از زايمان طبيعي مشکل خاصي براي سلامت مادر پيش نمي آيد. 
پيامدهاي سزارين
دکتر عالمي درباره مشکلات سزارين مي گويد: خونريزي هاي به دنبال سزارين و عفونت هاي محل عمل و رحم تقريبا 2 برابر بيشتر از زايمان طبيعي است و برخلاف تصور عموم افراد، سلامت مادر در سزارين بيشتر در معرض خطر قرار مي گيرد. به گفته وي، مساله بيهوشي نيز مي تواند مشکلاتي را براي مادر به وجود آورد. سزارين در هر صورت يک عمل جراحي است و به دنبال آن مشکلاتي ناشي از جراحي نيز براي مادر پيش خواهد آمد که ممکن است سلامت مادر را تهديد کند. ضمن اين که پس از سزارين ممکن است چسبندگي هايي داخل شکم مادر به وجود آيد. بخصوص زماني که بيمار چند نوبت سزارين شده باشد، احتمال اين مشکل بيشتر شده و باعث دردهاي زياد زير شکم و داخل شکم مادر مي شود و درمان قطعي هم براي آن وجود ندارد.  دکتر عالمي مي افزايد: از ديگر عوارض سزارين مي توان به مشکلات ادراري مانند سوزش ادرار، عفونت هاي ادراري و درد ناحيه مثانه پس از سزارين اشاره کرد. 
شادابي پس از زايمان طبيعي
مهمتر از اين موارد سرحالي و شادابي مادر پس از زايمان طبيعي است. مادري که زايمان طبيعي مي کند، همان روز پس از زايمان به راحتي مي تواند کارهاي مربوط به خود و بچه را انجام دهد، ولي کسي که سزارين مي کند چند روز بايد کاملا استراحت کند. دردهاي پس از سزارين نيز خيلي زياد است به طوري که مادر نياز به مسکن پيدا مي کند. در حالي که به صورت معمولي و طبيعي مادر 7 تا 8 ساعت قبل از زايمان طبيعي درد خواهد داشت، اما در مورد سزارين اين دردها چند روز ادامه پيدا مي کند.   اين متخصص زنان و زايمان ادامه مي دهد: مادر مي تواند پس از فقط يکبار سزارين، زايمان طبيعي داشته باشد. اما مادران اغلب اين نکته را ناديده مي گيرند. در چنين شرايطي ممکن است خانمي 2 يا 3 بار تحت جراحي قرار گيرد و همين مساله باعث مي شود احتمال چسبندگي ها و دردهاي ناشي از آن هم بيشتر شود. اين چسبندگي ها هم خود مي توانند مشکلاتي از جمله مشکلات گوارشي را براي بيمار به وجود آورند. 


  عينک، سن افراد را پيرتر نشان مي دهد  

نتايج يک نظرسنجي نشان داده است: عينک زدن حداقل سه سال انسان را مسن تر مي کند.  
به گزارش ايسنا، به طور متوسط کساني که مداوم عينک مي زنند 3/3 سال پيرتر از سنشان ديده مي شوند. اين بررسي روي 4000 داوطلب انجام گرفته است.  
به گزارش اسکات من اين نظرسنجي هم چنين حاکيست: اشخاصي که ناچار هستند دائما عينک به چهره داشته باشند، يک پنجم نسبت به کساني که عينک نمي زنند، اعتماد به نفس کمتري دارند و تصور مي شود که از نظر جسمي نيز ضعيف تر هستند. اين نظر سنجي براي کلينيک بينايي لندن انجام شده است.  


 خبرهااز عالم علم 

  
عفونت هاي ويروسي دوران کودکي سبب بروز چاقي مي شوند  

متخصصان دانشکده پزشکي دانشگاه کاليفرنيا به تازگي دريافته اند که عفونت هاي ويروسي دوران کودکي مي توانند سبب بروز چاقي شوند.  
به گزارش ايسنا، پزشکان مي گويند: اگر شما تصور مي کنيد که داشتن اضافه وزن، تقصير خود فرد يا حتي والدين او است اکنون بهتر است يکي ديگر از دلايل بروز چاقي را بدانيد و اين تصور را اصلاح کنيد چون مطالعات نشان داده است که عفونت هاي دوران کودکي يکي از عوامل بروز چاقي در سنين بالاتر هستند.  
به گزارش ساينس ديلي، اين آزمايشات حاکيست: کودکاني که در معرض زنجيره خاصي از "آدنوويروسها" قرار مي گيرند و به اين ويروسها آلوده مي شوند به احتمال زيادتري به چاقي مبتلا مي شوند.   دکتر جفري بي شومير، استاديار بخش اطفال در دانشگاه کاليفرنيا و دستيارانش روي 124 کودک 8 تا 18 سال آزمايش کردند تا حضور آنتي بادي هاي خاص مربوط به آدنوويروس   36 (AD36)  را بررسي نمايندAD36 .   يکي از 50 نسخه آدنوويروس هاي شناخته شده است که انسانها را آلوده مي سازد و سبب بروز طيف مختلفي از عفونت هاي ريوي،  روده اي - معده اي و ساير عفونت ها مي شود. اين يافته در مجله "اطفال" منتشر شده است.  
  
   آي  يو دي موثرترين راه  جلوگيري از بارداري

   استفاده از دستگاه داخل رحمي  (IUD)   موثرترين راه  پيشگيري از بارداري است. 
به گزارش مهر، دفتر آموزش و ارتقا» سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: از بين وسايل و راههاي جلوگيري از بارداري مانند استفاده از قرص ضدبارداري  (OCP) ، نورپلانت (کپسول کاشتني)، کاندوم مردانه و زنانه، ديافراگم، دستگاه داخل رحمي  (IUD)  ، اسپرم کش، مقاربت منقطع و روش طبيعي، روشهاي پيشگيري اورژانسي و آي يودي، موثرترين و مطمئن ترين راههاي جلوگيري از بارداري شناخته شدند. 
مطالعه يک ساله در کشور بر روي 100 زوج نشان داد 5 تا 8 زوج با استفاده از قرص ضدبارداري، 8 زوج با استفاده از نورپلانت، 15 زوج با استفاده از کاندوم مردانه ،21 زوج با استفاده از کاندوم زنانه، 16 زوج با استفاده از ديافراگم، 29 زوج با استفاده از اسپرم کش، 27 زوج با روش مقاربت منقطع و 25 زوج با استفاده از روش طبيعي باردار شده اند. 
اين گزارش مي افزايد: تنها در روشهاي دستگاه داخل رحمي  (IUD)  ، يک زوج و پيشگيري اورژانسي يک تا دو زوج از 100 زوج در طول يک سال باردار شده اند.در ادامه اين گزارش آمده است: برخي از روشها اگر توسط جوانان مورد استفاده قرار گيرد ميزان خطا را افزايش مي دهد. به عنوان مثال زوجهاي جواني که از روش طبيعي براساس ريتم قاعدگي استفاده مي کنند احتمال حاملگي آنها بيشتر از زوجهاي مسن تر است زيرا ريتم قاعدگي در زنان جوان نامنظم تر و غيرقابل پيش بيني  تر از زنان مسن است. 

يک و نيم درصد ايراني ها مشکل شنوايي دارند

   نايب رئيس انجمن علمي شنوايي شناسي ايران با اعلام اينکه 10 درصد جامعه دچار معلوليت هستند ، تاکيد کرد: يک تا يک و نيم درصد از اين معلوليت ها مربوط به کم شنوايي و ناشنوايي است. 
دکتر سعيد ملايري در گفت و گو با مهر اظهار داشت: وجود اين تعداد کم شنوا و ناشنوا در جامعه آمار قابل توجهي است. 
وي با اشاره به آمارهاي سازمان آموزش و پرورش استثنايي از وجود 18 هزار دانش آموز کم شنوا در کشور، افزود: بخشي از علل بروز کم شنوايي و ناشنوايي مربوط به اختلالات ژنتيکي است. 
ملايري افزود: بررسي ها نشان مي دهد 60 تا 70 درصد مراجعين به مراکز توانبخشي کشور که دچار مشکل شنوايي بوده اند از خانواده هايي هستند که ازدواج فاميلي داشته اند. 
نايب رئيس انجمن علمي شنوايي شناسي ايران تاکيد کرد: ميزان اختلالات شنوايي ناشي از مسائل ژنتيکي در ايران نسبت به آمار جهاني بالاتر است که مي بايست در اين زمينه بررسي هاي لازم انجام شود.  وي از استان مازندران به عنوان بيشترين ميزان ابتلا به کم شنوايي ناشي از ازدواج هاي فاميلي در کشور نام برد و گفت: لازم است در زمينه اختلالات شنوايي آمارهاي مستند و دقيق تهيه شود.  


 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه