جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) نسخه شماره 3727

محمد حسين داجمر در مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت کشتيراني ج.ا.ا :
کشتيراني با مديريت بحران جهاني کارنامه قبولي به يادگار گذاشت


فرزندان ممتاز کارکنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال


 محمد حسين داجمر در مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت کشتيراني ج.ا.ا :
 کشتيراني با مديريت بحران جهاني کارنامه قبولي به يادگار گذاشت 

کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در سال رکود و بحران جهاني ، عملکرد مثبت و ارزشمندي را از خود به جاي گذاشت :

محمد حسين داجمر ، رييس هيات مديره و مدير عامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي عادي ساليانه اين شرکت که صبح روز پنجشنبه برگزار شد ، ضمن قدرداني و تشکر از زحمات هيات مديره و مديران کشتيراني به دليل همکاري ، همدلي و همفکري در شرايط ويژه تحريم هاي اخير ، به وضعيت بحران اقتصادي جهان در سال 2009 و 2010 اشاره کرد و افزود : رکورد اقتصادي در جهان و کاهش قيمت ها تاثير هاي فراواني بر شرکت هاي بزرگ کشتيراني داشت و بسياري از اين شرکت ها در سال 2009 با زيان مواجه شدند .وي به يکي از فاکتورهاي مهم در هزينه هاي کشتيراني که قيمت و هزينه سوخت کشتي هاست ، اشاره کرد و افزود : کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به رغم کاهش مصرف سوخت در سال 2010 با افزايش تناژ و مسافت طي شده روبه رو شد که علت آن اجاره کشتي به صورت تايم چاتر بوده است به طوري که در اين حالت هزينه سوخت به عهده اجاره کننده است .رييس مجمع کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به بحران جهاني و تبعات آن در حمل و نقل دريايي جهان اشاره کرد و افزود : کاهش شديد تجارت دريايي جهان در سال 2009 که 7/7درصد کمتر از سال قبل بود موجب بيکاري و رکود در صنعت کشتيراني شد علاوه بر اين افزايش ميزان عرضه کشتي که ناشي از
تحويل سفارشتان ساخت کشتي در سال هاي رونق بود موجب بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بازار شد .وي به توقف بسياري از کشتي هاي شرکت هاي کشتيراني در لنگرگاه ها اشاره کرد و گفت : اين روند موجب شد بسياري از شرکت هاي کشتيراني دنيا چون مسرک با 01/2 ، هانجين با 09/1 و CMA و CGM با 1 و 3 مليليارد ريال زيان مواجه شوند .رئيس هيات مديره کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينکه ايران با دارا بودن 211 فروند کشتي و ظرفيت 5/14 ميليون تن ظرفيت هم اکنون در رتبه نوزدهم جهان قرار دارد گفت : اين شرکت نيز به رغم قطعنامه و محدوديت هاي مختلفي که از سال 2006 ميلادي شروع و هم اکنون به اوج خود رسيده خوشبختانه توانسته است با مديريت بحران ، به فعاليتهاي خود ادامه داده و حتي با رشد حمل هم مواجه شود .وي به تشکيل کنسرسيوم بيمه اي P&I به عنوان راهکار جديد مقابله با تحريم اشاره کرد و افزود : اين کنسرسيوم که متشکل از شرکتهاي بيمه اي داخلي با مديريت شرکت بيمه معلم است و تحت حمايت دولت قرار دارد پوشش بيمه اي کشتي هاي ايران و ساير شرکت هاي کشتيراني متقاضي را عهده دار شده است .رييس هيات مديره کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به حمايت يک ميليارد دلاري دولت در تشکيل اين کنسرسيوم اشاره کرد و افزود : خوشبختانه طرف معاملات تجاري با ايران اين کنسرسيوم را به رسميت شناخته اند و دولت ژاپن که در اين زمينه ترديد داشت نيز به تازگي به تاييد اين بيمه به طور رسمي اقدام کرده است . داجمر در ادامه به فعاليت هاي توسعه اي ناوگان اشاره کرد و افزود : در سال مالي 89-88 و با خروج 10 فروند کشتي فرسوده و ورود 6 فروند کشتي فله بر جديد به ناوگان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در پايان سال مالي تعداد کشتي هاي اين شرکت به 159 فروند و ظرفيت آن به 5/5 ميليون تن رسيده است .رييس هيات مديره کشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت : در سال هاي اخير قرارداد خريد 88 فروند کشتي با ظرفيت 5/3 ميليون تن DWT به منظور توسعه ناوگان منعقد شد که هم اينک 47 فروند از اين تعداد تحويل شده و 41 فروند ديگر نيز به مرور و در سال هاي آينده به ناوگان اين شرکت خواهد پيوست .وي به نمودار سني ناوگان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و افزود : هم اکنون 53 فروند از کشتي هاي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران از ميانگين سني صفر تا 10 سال ، 14 فروند در رده سني 11-10 سال ، 25 فروند از ميانگين سني 30-20 سال و 5 فروند نيز در ميانگين سني 30 به بالا هستند که کشتي هاي بالاي 30 سال به مرور و در آينده نزديک از رده خارج خواهند شد .داجمر به توسعه ناوگان شرکت هاي تابعه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز اشاره کرد و افزود : تعداد کشتي هاي کشتيراني درياي خزر از 6 فروند در 5 سال قبل به 16 فروند در حال حاضر رسيده است . وي به سرمايه گذاري در بخش فيدري و کانتينري در خليج فارس و درياي عمان و خريد 4 فروند کشتي کانتينربر در کشتيراني والفجر اشاره کرد و گفت : کشتيراني والفجر نيز در بخش حمل بار با 55 درصد و در کرايه حمل با 72 درصد رشد قابل توجه مواجه شده است . داجمر گفت : کشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز در سال قبل 30 ميليون تن حمل در 12 ماهه داشته که در سال جاري با افزايش 7/18 درصد اين ميزان به 36 ميليون تن رسيده است رييس مجمع کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به متوسط کرايه حمل در سال قبل اشاره کرد و افزود متوسط کرايه حمل در سال مالي گذشته 7/30 دهم درصد کاهش داشته است .وي به عملکرد کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در بخش هاي فله ، کانتينر ، جنران کارگو و ... اشاره کرد و افزود : رشد فعاليت اين شرکت در بخش حمل و نقل بين الملل از 12 ميليون تن در سال قبل به 19 ميليون تن در حال حاضر افزايش يافته است .وي گفت در بخش صادرات نيز شاهد رشد 5/6 ميليون تني بوديم اما در بخش واردات از 13 ميليون تن به 8/9 ميليون تن کاهش رسيده‌ايم. داجمر به روند سودآوري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد و افزود به رغم زيان فراوان شرکت هاي کشتيراني در سال گذشته به دليل بحران اقتصادي جهاني ، اين شرکت کماکان با سود حسابهاي خود را بسته است ولي با کاهش قابل توجهي نسبت به سال هاي قبل مواجه شده به طوري که سود خالص اين شرکت در سال مالي گذشته از 130 ميليارد تومان به 29 ميليارد تومان در سال مالي جاري رسيد .وي گفت : کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به رغم تحريم هاي اخير با فعاليت هاي جنبي ترمينال داري و سوخت رساني و حمل و نقلي چون سرمايه گذاري در بنادر جنوبي چون بندر شهيد رجايي و عسلويه توانسته است نه تنها زيانده نباشد بلکه با شرايط و محدوديت هاي کنوني با سودآوري مواجه شود .به گفته رييس مجمع کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، اين شرکت در سال مالي آينده صد در صد هلدينگ خواهد شد و به صورت هلدينگ اداره مي شود .رييس مجمع کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در خصوص تقسيم سود بين سهامداران گفت : کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در 4 ساله اخير 930 ميليارد تومان تقسيم سود داشته است . داجمر در پايان به هدف گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران براي عدم وابستگي به نيروهاي خارجي در بخش نيروي متخصص دريانورد اشاره کرد و افزود : استفاده از نيروهاي فوق ديپلم در بخش هاي آموزش و پرورش در شمال و جنوب کشور و اختصاص واحدهاي تکميلي به منظور جذب دريانورد از اقدام هاي اين شرکت در بخش نيروي انساني است .در مجمع عمومي عادي ساليانه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران که با حضور بيش از 95 درصد سهامداران اين شرکت برگزار شد پس از پايان گزارش عملکرد هيات مديره کشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني سال منتهي به 31 خرداد 89 توسط حسابرس و بازرس قانوني شرکت ارايه و به استماع سهامداران رسيد.در اين جلسه مجمع ضمن تصويب صورتهاي مالي شرکت و تعيين سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شرکت از عملکرد مديريت قدرداني به عمل آمد .در پايان نشست براي هر سهم کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 80 ريال سود در نظر گرفته شد که مورد تصويب سهامداران قرار گرفت .

تاريخچه

کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 2/6/1346 به صورت شرکت سهامي عام با نام « شرکت کشتيراني ملي آريا » تاسيس و در شماره 11670 مورخ 2/6/1346 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيد .پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران و بر اساس اصل 44 قانون اساسي فعاليت کشتيراني در ايران ملي اعلام شد و در سال 1358 کليه سهام آن تحت تملک دولت ( وزارت بازرگاني ) قرار گرفت و نام شرکت به « کشتيراني جمهوري اسلامي ايران » تغيير يافت .تعداد شناورهاي شرکت در بدو شروع فعاليت خود 2 فروند با مجموع ظرفيت حدود 2500 تن DWT و در زمان پيروزي انقلاب اسلامي 42 فروند با ظرفيت حدود 525000 DWT بوده است .در پايان سال مالي 89/1388 گروه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران داراي 159 فروند شناور از انواع مختلف با مجموع ظرفيت 5584606 تن DWT مي باشد ( 20 فروند شناورهاي خدمات رسان نيز لحاظ شده است ) اين مجموع ظرفيت با توجه به برنامه هاي توسعه اي وسيع شرکت ، به صورت مستمر در حال تغيير و افزايش مي باشد .در راستاي سياست هاي خصوصي سازي هيات وزيران در مصوبه شماره 61972 مورخ 9/11/1378 مالکيت 51 درصد از سهام شرکت را به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري با طور مساوي انتقال داد و بر اساس اساسنامه جديد از تاريخ 20/1/1379 شرکت از شمول قوانين و مقررات مربوط به شرکت هاي دولتي خارج و به عنوان شرکت غير دولتي و بر اساس قانون تجارت اداره مي شود .متعاقب ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي و بر اساس مصوبه هيات عالي واگذاري ، اقدام ها و پيگيري هاي مستمر جهت پذيرش سهام شرکت در بورس انجام و در نهايت در تاريخ 28/2/87 سهام کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در سازمان بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و بر اساس تغييرات به وجود آمده تنها 20 درصد از سهام شرکت در اختيار شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران باقي ماند و 5/25 درصد سهام در اختيار سازمان تامين اجتماعي 5/25 سهام در اختيار صندوق بازنشستگي 24 درصد به عنوان سهام عدالت 45/2 درصد سهام به کارکنان شرکت و 55/2 درصد نيز در بورس عرضه شده است .در تاريخ 31/3/1389 سهام سازمان تامين اجتماعي که به شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي واگذار شده 83/25 درصد سهام صندوق بازنشستگي 63/25 درصد سهام دولت ( شرکت مادر تخصصي بازرگاني ايران ) 20 درصد سهام کارگزاري سهام عدالت که به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار شده به ميزان 24 درصد سهام کارکنان 45/2 درصد و سهامداران جزء به ميزان 09/2 درصد تغيير يافته است .


 فرزندان ممتاز کارکنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه