جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/16 - روزنامه سراسري صبح ايران (يکشنبه) نسخه شماره 3736

براساس‌ آمار منتشره‌ شركت‌ گاز مازندران‌:
در حال‌ حاضر بيش‌ از 96 درصد خانوارهاي‌ شهري‌ و 67 درصد خانوار روستائي‌ از نعمت‌گاز طبيعي‌ برخوردارند


فرزندان ممتاز اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات


آگهي صفحه 1


 براساس‌ آمار منتشره‌ شركت‌ گاز مازندران‌:
 در حال‌ حاضر بيش‌ از 96 درصد خانوارهاي‌ شهري‌ و 67 درصد خانوار روستائي‌ از نعمت‌گاز طبيعي‌ برخوردارند 

متوسط‌ برخورداري‌ روستاهاي‌ كشور از نعمت‌ گاز طبيعي‌ در حال‌ حاضر 30 درصد است‌ كه‌ خوشبختانه‌با تلاش‌ مديريت‌ پرتلاش و دست‌اندركاران‌ شركت‌ گاز مازندران‌ اين‌ آمار در سطح‌ روستاهاي‌ استان‌مازندران‌ به‌ بيش‌ از 2 برابر يعني‌ 67 درصد رسيده‌ است‌ و من‌ خبرنگار زماني‌ كه‌ خبر را مطالعه‌ كردم‌ و نام‌عرب‌ مقصودي‌ را به‌عنوان‌ مدير شركت‌ گاز مازندران‌ مشاهده‌ نمودم‌ بلافاصله‌ به‌ ياد چهره‌ اسلامي‌ وانقلابي‌ و خدمتگزار مردمي‌ جناب‌ آقاي‌ عرب‌ مقصودي‌ گيلان‌ افتادم‌ كه‌ مدتي‌ هم‌ در استان‌ گيلان‌ باعنوان‌ مديريت‌ گاز استان‌ گيلان‌ فعاليت‌ داشت‌ و اكنون‌ در استان‌ مازندران‌ با همين‌ سمت‌ به‌ مردم‌ حق شناس آن ديار خدمت‌ مي‌كند. مهندس‌ عرب‌ مقصودي‌ را اغلب‌ مردم‌ با وفاي‌ استان‌ گيلان‌ بخوبي‌ مي‌شناسند وخدمات‌ او را در دوران‌ بارش‌ برف‌ سنگين‌ هرگز از ياد نمي‌برند. در سال‌ 1383 كه‌ ريزش‌ برف‌ گيلان‌ راسفيدپوش‌ كرده‌ بود و در قسمتي‌ از شهر رشت‌ آب‌ و برق‌ قطع‌ گرديد و اياب‌ و ذهاب‌ نيز به‌ دليل‌ كولاك‌ وشدت‌ سرما و بالا آمدن‌ ميزان‌ ريزش‌ برف‌ بر روي‌ زمين‌ قطع‌ شده‌ بود و مردم‌ در منازل‌ خود بدون‌آب‌ و برق‌ در وضعيت‌ نامطلوبي‌ بسر مي‌بردند و همگي‌ منتظر يك‌ معجزه‌ بودند تا نيروئي‌ مضاعف‌ به‌ياريشان‌ بشتابد ولي‌ بي‌تفاوتي‌ بعضي‌ از مسئولان در اين‌ مرحله‌ حساس‌ مشهود بود كه‌ در عين‌ بي‌تفاوتي‌زبانشان‌ همچنان‌ دراز بود و از حق‌ و عدالت‌ سخن‌ مي‌گفتند بدون‌ آنكه‌ حتي‌ گامي‌ مثبت‌ در راستاي‌ التيام‌الام‌ دردمندان‌ بردارند در اين‌ مرحله‌ بود كه‌ دولت‌ خوشبختانه‌ هوشيارانه‌ عمل‌ كرد و با بهره‌گيري‌ ازصداقت‌ و سلامت‌ و تعهدات‌ اخلاقي‌ مديري‌ مدبر و دلسوز همچون‌ مهندس‌ عرب‌ مقصودي‌ مديريت‌گاز استان‌ گيلان‌ دست‌ به‌ كار شد و با برنامه‌ريزي‌ دقيق‌ ترتيبي‌ داده‌ تا مشكل‌ گازرساني‌ براي‌ مردم‌گيلان‌ به‌وجود نيايد و در حالي‌ كه‌ قطع‌ آب‌ و برق‌ مردم‌ را كلافه‌ كرده‌ بود با سعي‌ و تلاش‌ شبانه‌روزي عرب‌ مقصودي‌ و همكارانش‌ از قطع‌ جريان‌ گاز جلوگيري‌ شد كه‌ اين‌ اقدام‌ بعد از سال‌ها هنوز هم‌ به‌ياد مردم‌ حق‌شناس‌ گيلان‌ مانده‌ است‌.

من‌ خبرنگار نيز كه‌ خاطرات‌ ريزش‌ برف‌ گيلان‌ و كمك‌هاي‌ارزشمند آقاي‌ عرب‌ مقصودي‌ را هرگز فراموش‌ نمي‌كنم‌ اين‌ بار هم‌ با مطالعه‌ فعاليت‌ گسترده‌ شركت‌ گازمازندران‌ در روستاها بسيار خرسند شدم‌ و بلافاصله‌ عازم‌ استان‌ مازندران‌ گرديدم‌ و با حضور در دفتر كارآقاي‌ عرب‌ مقصودي‌ مديريت‌ پر تلاش‌ شركت‌ گاز مازندران‌ به‌عنوان‌ يك‌ روزنامه‌نگار كه‌ با آحاد مردم‌تماس‌ مستقيم‌ دارد مراتب‌ سپاسگزاري‌ مردم‌ را از اقدامات‌ خيرخواهانه‌ ايشان‌ كه‌ اولويت‌ گازرساني‌ را به‌روستاها دادند معروض‌ داشتم‌ خوشبختانه‌ در حال‌ حاضر جناب‌ آقاي‌ مهندس‌ طاهائي‌ كه‌ خدمات‌ايشان‌ در دوران‌ استانداري‌ در گيلان‌ اظهر من‌ الشمس‌ است‌ در مازندران‌ با سمت‌ استاندار محبوب‌يار و ياور مديران‌ خدمتگزار به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ هستند و مشوق‌ آنان‌ در پيشبرد فعاليت‌هاي‌ سازنده‌مي‌باشند كه‌ اين‌ هم‌ خود نوعي‌ امتياز براي‌ مردم‌ حق‌شناس‌ و انقلابي‌ مازندران‌ محسوب‌ مي‌شود.نگاهي‌ به‌ سهم‌ و جايگاه‌ شركت‌ گاز مازندران‌ در مقايسه‌ با سطح‌ كشور خود گوياي‌ بسياري‌ از مسائل‌است‌.تعداد روستاهاي‌ گازدار با 14 درصد در مقايسه‌ با كل‌ كارهاي‌ مشابه‌ انجام‌شده‌ در كشور در رتبه‌ اول‌ ـ شبكه‌ گازرساني‌ با 7 درصد در مقايسه‌ با كل‌ كارهاي‌ مشابه‌ انجام‌ شده‌ دركشور در رتبه‌ چهارم‌ ـ نصب‌ علمك‌ انشعاب‌ آن‌ هم‌ با 7 درصد در مقايسه‌ با كل‌ كارهاي‌ مشابه‌ انجام‌ شده‌در كشور در رتبه‌ چهارم‌ ـ تعداد مصرف‌كنندگان‌ با 6 درصد در مقايسه‌ با كل‌ كارهاي‌ مشابه‌ انجام‌ شده دركشور در رتبه‌ پنجم‌ و تعداد شهرهاي‌ گازدار با 6/4 درصد با مقايسه‌ كل‌ كارهاي‌ مشابه‌ انجام‌ شده‌ در كشوردر رتبه‌ ششم‌ و علاوه‌ بر آن‌ خدمات‌رساني‌ و گازرساني‌ به‌ 37 شهر و 198 روستا و بهره‌مندي‌ بيش‌ از731 هزار مشترك‌ از نعمت‌ گاز طبيعي‌ در سال‌ گذشته‌ در سطح‌ استان‌ نيز از جمله‌ دستاوردهاي‌ شركت‌گاز مازندران‌ است‌.

بحمدالله‌ شركت‌ گاز مازندران‌ تاكنون‌ با دريافت‌ 5 لوح‌ تقدير به‌ مناسبت‌ كسب‌ عنوان‌ پايگاه‌ نمونه‌ ازسوي‌ وزارت‌ نفت‌، كسب‌ مقام‌ ستاد اقامه‌ نماز برتر استان‌، كسب‌ مقام‌ نمايشگاه‌ برتر در دستاوردهاي‌سي‌امين‌ سالگرد پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، موفقيت‌ در سي‌ سال‌ خدمت‌رساني‌ صادقانه‌ در نظام‌جمهوري‌ اسلامي‌ و انتخاب‌ مدير نمونه‌ جهت‌ حضور فعال‌ در ترويج‌ و تثبيت‌ فرهنگ‌ ايثارگري‌ توانست‌موفقيت‌هاي‌ چشمگيري‌ در عرصه‌ فرهنگ‌ كسب‌ نمايد. خبرنگار اعزامي‌ ما كه‌ بعد از اعلام‌موفقيت‌هاي‌ اخير شركت‌ گاز استان‌ مازندران‌ عازم‌ آن‌ منطقه‌ شد با استفاده‌ از نشريه‌ عملكرد گازمازندران‌ در سال‌ 88 مي نويسد: تاكنون‌ بيش‌ از 96 درصد از كل‌ خانوارهاي‌ شهري‌ استان‌ مازندران‌ درقالب‌ بيش‌ از 410 هزار خانوار از نعمت‌ گاز طبيعي‌ بهره‌مند هستند اين‌ شركت‌ همچنين‌ تاكنون‌ حدود1200 روستا را گازدار نموده‌ كه‌ 233253 خانوار روستائي‌ را شامل‌ مي‌شود. خبرنگار ما در گزارش‌ خوداز استان‌ مازندران‌ يادآور شد كه‌ در سال‌ جاري‌ نيز پروژه‌هاي‌ گازرساني‌ با موفقيت‌ ادامه‌ دارد و اخيراًآقاي‌ مهندس‌ طاهائي‌ استاندار مازندران‌ به‌ هنگام‌ گشايش‌ يكي‌ از اين‌ پروژه‌ها از آقاي‌ عرب‌ مقصودي‌مدير عامل‌ گاز مازندران‌ به‌عنوان‌ مديري‌ ارزشمند و با پشتكار تقدير به‌ عمل‌ آورد.

پروژه‌هاي‌ گازرساني‌به‌ شهر زير آب‌ روستاهاي‌ چالكش‌ (عظيميه‌) تنكابن‌ ـ گوهرسرا و حسن‌سراي‌ رامسر ـ هردآبرود و پرجورعباس‌آباد و چرخچي‌محله‌ و كندسرك‌ تنكابن‌ از جمله‌ پروژه‌هاي‌ گازرساني‌ شركت‌ گاز مازندران‌ در سال‌جاري‌ است‌. به‌ گزارش‌ خبرنگار ما مديريت‌ شركت‌ گاز مازندران‌ علاوه‌ بر فعاليت‌هاي‌ سازنده‌ دربرگزاري‌ مسابقات‌ قرآني‌ هم‌ گوي‌ سبقت‌ را از ديگران‌ ربوده‌ است‌ اخيراً آقاي‌ غلامرضا عباسي‌ ناظركميته‌ قرآني‌ شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌ در سومين‌ دوره‌ مرحله‌ مقدماتي‌ مسابقات‌ قرآن‌ كريم‌ و نهج‌البلاغه‌(ولايت‌ و امامت‌) ويژه‌ كاركنان‌ شركت‌ گاز مازندران‌ طي‌ سخناني‌ با اشاره‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ «شركت‌ ملي‌گاز ايران‌ بيش‌ از 15 سال‌ است‌ كه‌ در وادي‌ فعاليت‌هاي‌ قرآني‌ حركت‌ مي‌كند» تصريح‌ كرد: به‌ جز سازمان‌تبليغات‌ اسلامي‌ و ارشاد كه‌ فعاليت‌ ذاتاً قرآني‌ دارند تنها شركت‌ خدماتي‌ و صنعتي‌ هستيم‌ كه‌ در سطح‌وسيع‌ به‌ فعاليت‌ قرآني‌ خود ادامه‌ مي‌دهيم‌.وي‌ در خاتمه‌ از كميته‌ فرهنگي‌ و اعضاي‌ ستاد قرآني‌ شركت‌ گاز مازندران‌ به‌ دليل‌ برگزاري‌ مطلوب‌ اين‌مسابقات‌ قدرداني‌ كرد. خبرنگار ما در گزارش‌ خود مي‌افزايد: امسال‌ در هفته‌ دفاع‌ مقدس‌ كه‌ با شكوه‌خاص‌ برگزار شد آقاي‌ مهندس‌ عرب‌ مقصودي‌ طي‌ سخناني‌ اظهار داشت‌: بايد با اجراي‌ برنامه‌هاي‌فرهنگي‌ ارزش‌هاي‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌ و انقلاب‌ را در بين‌ جوانان‌ نهادينه‌ كنيم‌.وي‌ در ادامه‌ بر حفظ‌ اين‌ ارزش‌ها تأكيد نمود. حسين‌ عرب‌ رئيس‌ روابط‌ عمومي‌ شركت‌ گاز مازندران‌ که خود يکي از جانبازان جنگ تحميلي نيز مي باشد در مراسم‌ با شكوه‌ هفته‌ دفاع‌ مقدس‌ با اشاره‌ به‌ اينكه‌ فرهنگ‌ دفاع‌ مقدس‌ بايد در جامعه‌نقش‌ اساسي‌ ايفا كند افزود: فرهنگ‌ پايداري‌ و مقاومت‌هاي‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌ بايد تأثيرگذاري‌خاص‌ خود را به‌ روي‌ تمام‌ قشرهاي‌ جامعه‌ داشته‌ باشد. وي‌ جنگ‌ هشت‌ سال‌ را جنگ‌ تحميلي‌ و نابرابرخواند و گفت‌: در اين‌ جنگ‌ اكثر كشورهاي‌ جهان‌ در يك‌ سو و ايران‌ اسلامي‌ در سوي‌ ديگر قرار گرفتنداما ملت‌ بزرگ‌ ايران‌ با اراده‌ آهنين‌ و بهره‌گيري‌ از دستورات‌ امام‌ راحل‌ از كشورمان‌ در مقابل‌ استكبارجهاني‌ و كفر ايستادگي‌ كرد و ما هنوز هم‌ آن‌ پيام‌ ارزشمند امام‌ را از ياد نبرده‌ايم‌ كه‌ فرمودند: اگرجهان‌خواران‌ بخواهند در مقابل‌ دين‌ ما بايستند ما در مقابل‌ تمامي‌ دنياي‌ آنان‌ خواهيم‌ ايستاد.

سيد اكبر خوشحال‌ ـ خبرنگار اعزامي‌


 فرزندان ممتاز اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات  


 آگهي صفحه 1 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه