جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/09/22 - روزنامه سراسري صبح ايران ( دوشنبه) نسخه شماره 3763


خبر


انتخاب رشته تکميل ظرفيت کنکور کارداني‌ به ‌کارشناسي دانشگاههاي دولتي سال 89 آغاز شد


اعلام عناوين دروس تخصصي کنکور نيمه متمرکز دکتري

با تمديد ثبت نام ؛
تاريخ برگزاري وظرفيت پذيرش آزمون دستياري تخصصي اعلام شد


 خبر 

استاد دانشگاه شريف :

جدايي آموزش پزشكي در آموزش‌عالي خدشه ايجاد كرده است

گروه آزمون وسنجش : استاد دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف در مورد طرح ادغام وزارتين آموزش و پرورش و علوم در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اين دو وزارت‌خانه از نظر ماموريت تفاوت بنيادين و ماهوي با يكديگر دارند، گفت: اگر ادغام وزارت علوم با وزارت‌خانه ديگري اجباري شود، پيشنهاد اين است كه اين ادغام با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت گيرد. دكتر فروهر فرزانه در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش از نظر اهداف و رسالت با يكديگر تفاوت اساسي دارند، اظهار كرد: با توجه به اين تفاوت ممكن است در صورت ادغام، ماموريت هر يك، ماموريت ديگري را تحت تاثير قرار دهد. وي با بيان اينكه بخش آموزش عالي ايران حدود 45 سال گذشته به صورت دفتر آموزش عالي در وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) وجود داشت، گفت: درحال حاضر بسيار مشكل است كه بتوان تصور كرد كه بيش از يكصد دانشگاه و موسسه آموزشي و پژوهشي دولتي بتوانند تحت نظر دفتري در وزارت آموزش و پرورش اداره شوند. به عبارت ديگر حجم كار دانشگاه‌ها و تعداد دانشجويان به نحوي افزايش يافته است كه اداره آن در وزارتي جديد مشكل است. اين استاد دانشگاه، به برخي تفاوت‌هاي موجود در دو وزارت خانه علوم و آموزش و پرورش اشاره كرد و با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش در كشور ما به طور سنتي وظيفه آموزش عمومي و به اصطلاح بخش آموزش اجباري، از مرحله سوادآموزي تا متوسطه را برعهده دارد، اظهاركرد: اين در حاليست كه وظيفه وزارت علوم، آموزش بخش عالي جامعه و توليد دانش فني و علم است. فرزانه افزود: وزارت آموزش و پرورش با توجه به تعداد زياد شاغلين آن يك وزارت خانه بسيار بزرگ است، در صورتي كه وزارت علوم از نظر ابعاد يك وزارتخانه كوچك و تعداد اعضاي هيات علمي آن كمتر از يك پانزدهم آموزگاران و دبيران شاغل در آموزش پرورش است.وي ادامه داد: درصورت ادغام وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش وپرورش، در واقع وزارت‌خانه جديد بايد پيگير مشكلات و مسائل موجود از يك مدرسه كوچك روستايي تا يك مركز پژوهشي را عهده دار باشد، در حاليكه اين دو امر كاملا با يكديگر متفاوت است.فرزانه در ادامه با بيان اينكه وزارت‌علوم هم وظيفه آموزش‌عالي و هم پژوهش را برعهده دارد، تصريح كرد:‌ بخش پژوهش رسالت سنگيني را بر عهده وزارت علوم مي‌گذارد كه نيازمند منابع خاص است. دراين زمينه بيم آن مي رود كه ادغام وزارت خانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش با توجه به تفاوت ماهوي و ابعاد آن، منجر به حل شدن علوم و آموزش عالي در آموزش و پرورش شود و از اهداف اصلي خود باز ماند. وي افزود: به طور نمونه، عموما در بخش آموزش و پرورش آموزگاران موظف به ارائه ساعات مشخص و گاها طولاني از دروس درهفته هستند كه اين دروس بر مبناي كتاب‌هاي تدوين شده به صورت متمركز از خود وزارت آموزش و پرورش است. در بخش آموزش عالي، اعضاي هيات علمي موظف به تدريس ساعات كمتري هستند اما منابع درسي متمركز نيست و استاد گاها بايد منابع آموزشي را خود يافته يا بهتر از آن برمبناي نتايج تحقيقات و رسالات مديريت شده خود قرار دهد. استاد دانشگاه صنعتي شريف ادامه داد: با توجه به اينكه آموزش و پرورش بايد زندگي بيش از يك ميليون نفر را تامين و حقوقشان را پرداخت كند، در اين زمينه اين خطر احساس مي‌شود كه در وزارت خانه جديد، تامين بودجه سنگين براي طرح‌هاي پژوهشي بزرگ به يك هدف ثانويه تبديل شود و در عمل رسيدن به اهداف عالي پژوهشي و توليد علم در وزارت خانه جديد تقليل يابد. وي افزود: طراز پرداخت‌ها در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالي كاملا متفاوت است و چنين تفاوت عمده‌اي در ميان كادر يك وزارت خانه مي‌تواند تنش‌زا باشد. فرزانه با بيان اينكه ساليانه يك ميليون و400 هزار نفر از مواليد ما با رسيدن به مرز 6 سالگي نيازمند رفتن به مدرسه و آموزش هستند، خاطرنشان كرد: براين اساس نيازها در آموزش و پرورش فوري، فوتي و گسترده است. در حاليكه ممكن است نتايج طرح‌هاي تحقيقاتي موجود در وزارت علوم سال‌ها به طول انجامد و براي ما اولويت نداشته باشد. استاد دانشگاه صنعتي شريف در ادامه با اشاره به ديگر تفاوت‌هاي موجود بين دو وزارت‌خانه علوم و بهداشت، گفت: درحالي كه در مدارس ما فضاها محدود و تجهيزات نيز براي آموزش اندك است بخش آموزش عالي نوعا نيازمند فضاهاي گسترده‌تر و تجهيزات سرمايه‌اي پرهزينه تر بوده و اين امر به خودي خود باعث مي‌شود كه آموزش عالي كيفي امري به شدت سرمايه بر و هزينه بر باشد. بنابراين به سادگي قابل تصور نيست كه در وزارتخانه‌اي كه به عنوان نمونه 14 ميليون دانش آموز و يك ميليون دانشجو را پوشش مي‌دهد، بتوان مسئولان را قانع ساخت كه براي آن يك ميليون نفر هزينه‌هايي سنگين‌تر از 14 ميليون نفر ديگر هزينه كنند. اين امر به طور طبيعي و به خودي خود منجر به نوعي متوسط گرايي و تنزل كيفيت در بخش سرمايه‌اي و تجهيزاتي آموزش عالي خواهد شد.

جداشدن بخش آموزش پزشكي خدشه و نقصي در آموزش عالي ايران به وجود آورده است

به گفته اين استاد دانشگاه صنعتي شريف، اگر ادغام وزارت علوم با وزارت‌خانه ديگري اجباري شود، پيشنهاد اين است كه اين ادغام با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت گيرد. چرا كه بخش‌هايي از ماموريت وزارتخانه بهداشت با وزارت علوم هماهنگي و سنخيت لازم را دارد كه اين بخش‌ها عبارتند از "آموزش پزشكي" و "پژوهش در پزشكي". البته شايد بخش بهداشت و درمان به دليل گستردگي اندكي با كار علم و تحقيقات سنخيت نداشته باشد، اما اين موضوع نيز بي ربط نيست. وي افزود: اگر به علم و توليد علم به صورت كلي بنگريم، جداشدن بخش آموزش پزشكي خدشه و نقصي در آموزش عالي ايران به وجود آورده است. همچنين باعث تنزل كيفي از نظر پژوهشي در بعضي دانشكده‌هاي پزشكي شده است. بنابراين مي‌توان تصور كرد كه با ادغام وزارت خانه‌هاي علوم و بهداشت توليد علم و طراز پژوهش در هر دو وزارت‌خانه ارتقاء يابد. فرزانه گفت: امروز بسياري از تحقيقات در بخش فناوري صورت مي‌گيرد كه مرتبط با بخش سلامت و پزشكي است. اگرچه مي‌توان گفت دانشگاه‌هاي وزارت علوم موظفند با دانشكده‌هاي پزشكي همكاري نمايند اما تا زماني كه دو دانشگاه در دو وزارت خانه جداگانه قرار دارند به سادگي امكان پذير نيست. وي اظهاركرد: همچنين به احتمال زياد با ادغام اين دو وزارت‌خانه‌ها دانشگاه‌هاي ايران در رتبه‌بندي بين المللي ارتقا خواهند يافت. فرزانه تصريح كرد: درصورتي كه دانشكده‌هاي پزشكي در دانشگاه‌هاي هم نام خود در وزارت علوم ادغام شوند طبيعتا از كادر اجرايي دانشگاه‌ها كاسته مي‌شود كه اين در طرح كوچك سازي دولت موثر خواهد بود. استاد دانشكده برق دانشگاه صنعتي شريف در پايان خاطرنشان كرد: اصولا در كشورهاي پيشرفته از نظرعلمي دانشكده‌هاي پزشكي در سطح يك دانشگاه بزرگ جامع قرار گرفته‌اند.

حجت الاسلام جمشيدي:

36 هزار طلبه خواهر در سراسر کشور مشغول به تحصيل هستند

گروه آزمون وسنجش : قائم‌مقام مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران از تحصيل 36 هزار طلبه در 329 مدرسه حوزه علميه خواهران سراسر کشور خبر داد. به گزارش مهر در قم، حجت‌الاسلام محمود رضا جمشيدي بعد از ظهر شنبه در حاشيه افتتاح برخي پروژه‌هاي عمراني در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينکه تعداد مدارس علميه سطح سه (کارشناسي ارشد) خواهران تا پايان سال جاري به حدود 50 مدرسه خواهد رسيد، تصريح کرد: در حال حاضر حدود 36 هزار خواهر طلبه در سراسر کشور مشغول به تحصيل هستند و برنامه مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران توسعه دوره‌هاي آموزشي سطوح عالي است. وي با اشاره به اينکه حوزه‌هاي علميه خواهران اجراي 200 پروژه ساختماني را آغاز کرده است، افزود: از اين

با اعلام تاريخ برگزاري ؛

جزئيات پذيرش متمرکز دانشجوي ارشد مجازي در پيام نور تشريح شد

گروه آزمون وسنجش : دبير کميته راهبردي آموزش الکترونيکي دانشگاه پيام نور از پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد الکترونيکي از طريق کنکور متمرکز که همزمان با کنکور سراسري کارشناسي ارشد توسط سازمان سنجش برگزار
مي شود خبر داد. احمد علمشاهي در گفتگو با مهر با بيان اين خبر درباره تعداد کد رشته هاي کارشناسي ارشد پيام نور که امسال در آنها دانشجوي مجازي پذيرش مي شوند گفت: هنوز تعداد کد رشته ها نهايي نشده و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد در اين زمينه تصميم گيري کند. مديرکل دفتر آموزش آزاد و چند رسانه اي دانشگاه پيام نور از تشکيل کميته راهبردي آموزش الکترونيکي در دانشگاه پيام نور خبر داد و گفت: اين کميته مقرر کرده است اولويت آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور بر انجام امور مربوط به دانشجويان کارشناسي ارشد نيمسال دوم 90-89 مشتمل بر توليد محتواي 250 درس به صورت EBOOK و چند رسانه اي و ايجاد سامانه ياد گيري الکترونيکي LMS قرار گيرد.وي قطب بندي ارائه دروس مجازي در 10 استان که به لحاظ امکانات فناوري و تعداد اساتيد توانايي دارند را به عنوان مصوبه ديگر کميته راهبردي آموزش الکترونيکي در دانشگاه پيام نور اعلام کرد و گفت: هچنين مقرر شده که چگونگي استفاده از محتواهاي آماده شده توسط ساير دانشگاه ها بررسي شود.علمشاهي از مکاتبه با گروه هاي علمي براي تعيين دروس و مناسب ترين منبع - به تفکيک منابع پيام نور و غير پيام نوري - که در ترم اول مقطع کارشناسي ارشد دانشجويان الکترونيکي بايد ارائه شود خبر داد و گفت: براي اساتيدي که در آموزش مجازي پيام نور مشارکت مي کنند علاوه بر حق الزحمه مناسب، امتياز پژوهشي نيز در نظر گرفته مي شود.وي تعيين دقيق سناريوي پذيرش دانشجويان مجازي در پيام نور از آغاز پذيرش دانشجو تا فارغ التحصيلي را از موارد مورد تاکيد کميته راهبردي آموزش الکترونيکي در دانشگاه پيام نور اعلام کرد و به مهر گفت: چگونگي برون سپاري هر يک از مراحل توليد و ارائه آموزش الکترونيکي نيز از ديگر موارد مدنظر اين کميته است.به گزارش مهر، سعيد حسامي رئيس کميته و نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه پيام نور، عبدالله معتمدي معاون آموزش و سنجش دانشگاه، داود حاج حسيني معاون فناوري اطلاعات دانشگاه، فيصل حسني معاون اداري و مالي دانشگاه، محمدحسن شفازند مشاور رئيس دانشگاه پيام نور در حوزه فناوري اطلاعات و احمد علمشاهي مديرکل دفتر آموزش آزاد و چند رسانه اي دانشگاه پيام نور از اعضاي کميته راهبردي آموزش الکترونيکي دانشگاه پيام نور هستند.عبدالله معتمدي معاون آموزش و سنجش دانشگاه پيام نور و عضو کميته راهبردي آموزش الکترونيکي اين دانشگاه در گفتگو با مهر درباره تعداد کد رشته ها و ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد مجازي دانشگاه پيام نور گفت: ظرفيت پذيرش و تعداد کد رشته هايي که دانشگاه پيام نور مي تواند در آنها دانشجوي کارشناسي ارشد مجازي بپذيرد هنوز مشخص نيست و در انتظار تصميم دفتر گسترش آموزش عالي هستيم.

پذيرش بدون کنکور دانشجوي دکتري
در 11 دانشکده دانشگاه صنعتي شريف

گروه آزمون وسنجش : دانشگاه صنعتي شريف از ميان دانش آموختگان ممتاز دانشگاههاي معتبر کشور که تقاضاي آنها جهت بررسي و ارزيابي تا 28 آذرماه به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه برسد، انتخاب و بدون آزمون در مقطع دکتري پذيرفته مي شوند. به گزارش مهر، دانشگاه صنعتي شريف در دانشکده هاي مهندسي هوافضا، مهندسي کامپيوتر، فيزيک، رياضي، مهندسي شيمي و نفت، مهندسي مکانيک، مهندسي انرژي، مهندسي و علم مواد، پژوهشکده علوم فناوري نانو، مهندسي برق و مهندسي عمران اقدام به پذيرش دانشجوي بدون آزمون مي‌کند.متقاضيان بايد براي پذيرش در اين دوره هاي داراي گواهي رتبه کنکور آزمون سراسري کارشناسي زير 100، گواهي رتبه کنکور آزمون سراسري کارشناسي ارشد اول تا سوم، گواهي رتبه هاي تحصيلي اول، دوم و سوم دوره کارشناسي، گواهي رتبه هاي تحصيلي اول، دوم، سوم دوره کارشناسي ارشد، گواهي مدالهاي اخذ شده در المپيادهاي دانشجويي اول تا سوم، گواهي مدالهاي اخذ شده در المپيادهاي دانش آموزي اول تا سوم، داشتن گواهي مقام اول جشنواره خوارزمي، داشتن گواهي مقام اول جشنواره خوارزمي جوان، داشتن گواهي رتبه اول تا سوم جشنواره خوارزمي، داشتن گواهي مدال يا رتبه در مسابقات علمي بين المللي معتبر و برگزيده مسابقات معتبر علمي بين المللي تيمي سخت افزاري و نرم افزاري باشند.

معاون سازمان سنجش:

ثبت‌نام دوره‌هاي فراگير پيام نور از 8 دي
آغاز مي‌شود

گروه آزمون وسنجش : معاون سازمان سنجش آموزش كشور از آغاز ثبت‌نام آزمون كارشناسي فراگير دانشگاه پيام نور90 از 8 دي ماه خبر داد. دكتر حسين توكلي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون كارشناسي فراگير پيام نور از 8 تا 15 دي ماه، گفت: آزمون اين دوره طي روزهاي 29 و 30 ارديبهشت ماه سال آينده برگزار مي‌شود. وي با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نورسال آينده از 21 دي ماه، اظهاركرد: ثبت‌نام داوطلبان به صورت اينترنتي از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org انجام مي‌شود. توكلي با بيان اينكه داوطلبان شركت در دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نور تا 26 دي ماه براي ثبت‌نام مهلت دارند، تصريح كرد: آزمون اين دوره‌ها طي روزهاي 29 و 30 ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود.

قربانيان خبر داد:

بازنگري آيين نامه کرسي آزادانديشي
در وزارت بهداشت

گروه آزمون وسنجش : سرپرست دفتر امور فرهنگي و فوق برنامه وزارت بهداشت از بازنگري آيين نامه برگزاري کرسي هاي آزادانديشي در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: اين آيين نامه با توجه به ساختار وزارت بهداشت با تغييراتي در دانشگاههاي علوم پزشکي اجرا مي شود. دکتر فريبا قربانيان در گفتگو با مهر افزود: آيين نامه اصلي برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي در سطح دانشگاهها از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه شده است اما با توجه به اينکه بر اساس آيين نامه معاونت هاي فرهنگي دانشگاهي مسئوليت برگزاري اين کرسي ها را دارند، دانشگاههاي علوم پزشکي آن را با تغييراتي برگزار مي کنند.وي افزود: در ساختار دانشگاه هاي علوم پزشکي معاونت فرهنگي مستقل از معاونت دانشجويي وجود ندارد از همين رو تصميم گرفته شد که اين آيين نامه اجرايي با توجه به ساختار وزارت بهداشت تغيير کند.قربانيان يادآور شد: به دانشگاههاي علوم پزشکي اعلام شده است تا زمان اجراي اين تغييرات و ارائه آن به شوراي هماهنگي برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي، دانشگاهها با همکاري دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها نسبت به اجراي کرسي ها اقدام کنند.سرپرست دفتر امور فرهنگي و فوق برنامه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه هاي علوم پزشکي با معرفي کارشناسان خبره اين بحث از نيمه آذر ماه برنامه ريزي براي اجراي کرسي هاي آزادانديشي را آغاز کرده اند و تاکنون دو کرسي نيز برگزار شده که مورد استقبال قرار گرفته است.قربانيان اظهار داشت: در حال حاضر محدوديتي براي موضوعات وجود ندارد و دانشگاهها مي توانند در حوزه هاي فرهنگ عمومي، فرهنگ اسلامي، مسائل اجتماعي و سياسي و اقتصادي کرسي هاي آزاد انديشي برگزار کنند.ميان 50 پروژه به بهره‌برداري رسيده‌اند و بقيه با پيشرفت 30 تا 90 درصد روبرو بوده‌اند.


 انتخاب رشته تکميل ظرفيت کنکور کارداني‌ به ‌کارشناسي دانشگاههاي دولتي سال 89 آغاز شد  

گروه آزمون وسنجش
: تکميل ظرفيت کنکور کارداني به کارشناسي سال 89 از امروز 22 آذرماه آغاز مي شود و داوطلبان مجاز آزمون مي توانند در فرصتي دوباره در اين آزمون انتخاب رشته کنند. به گزارش مهر، اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تکميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1389 براي داوطلباني که در اين آزمون مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، در سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.کليه داوطلبان، براساس اطلاعيه مذکور و در صورت وجود ظرفيت در رشته‌هاي مربوط به رشته امتحاني آنان، لازم است از امروز 22 آذرماه تا 29 اين ماه با ورود به سايت اينترنتي سازمان پس از پرداخت 18هزار ريال از طريق سيستم پرداخت الکترونيکي نسبت به تکميل فرم انتخاب رشته اقدام کنند. تکميل ظرفيت کنکور کارداني به کارشناسي سال 89 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور امکانپذير است.


 اعلام عناوين دروس تخصصي کنکور نيمه متمرکز دکتري  

گروه آزمون وسنجش : مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي از اعلام عناوين دروس آزمون دکتري نيمه متمرکز در امروز خبر داد و گفت: ليست عناوين اين دروس براي اطلاع داوطلبان امروز بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر مي شود. ابوالفضل حسني در گفتگو با مهر، افزود: داوطلبان آزمون نيمه متمرکز دکتري مي توانند جهت اطلاع از عناوين دروس دکتري به سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org مراجعه کنند.وي اظهار داشت: در آزمون دکتري تمامي داوطلبان بايد به سئوالات زبان و استعداد تحصيلي پاسخ دهند و در هر رشته نيز داوطلبان بايد به سئوالات 3 درس تخصصي مربوط به رشته اي که در آن شرکت کرده اند، پاسخ دهند.مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي درباره نحوه طراحي سئوالات آزمون دکتري، گفت: سئوالات اين آزمون به شيوه پاسخ کوتاه طراحي مي شود


 با تمديد ثبت نام ؛
 تاريخ برگزاري وظرفيت پذيرش آزمون دستياري تخصصي اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش
: دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت با اشاره به تمديد ثبت نام آزمون دستياري تخصصي تا آخر امروز دوشنبه گفت: اين آزمون 28 بهمن ماه در25 رشته تخصصي و در 18 حوزه در سطح كشور برگزار مي‌شود. به گزارش ايسنا، دكتر سيد اميرمحسن ضيايي در نشست مطبوعاتي با اشاره به تمديد مهلت ثبت نام آزمون دستياري تخصصي تا ساعت 23 امروز دوشنبه 22 آذرماه از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي به نشاني www.sanjeshp.ir گفت: داوطلبان مي‌توانند از صبح روز يكشنبه 28 آذر به مدت سه روز اطلاعات ثبت نامي خود را ويرايش كنند. وي با بيان اينكه تا كنون 14 هزار نفر در آزمون ثبت نام كرده‌اند، گفت: پيش بيني مي‌شود تا آخرين مهلت ثبت نام 16 هزار نفر براي شركت در آزمون اقدام كنند. دبير شوراي پزشكي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه مهلت مذكور به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد، خاطرنشان كرد: كليه تدابير امنيتي براي برگزاري آزمون در صحت و سلامت انديشيده شده است. ضيايي با اشاره به تقليل حوزه‌هاي امتحاني از 33 حوزه در سال گذشته به 18 حوزه، گفت: براي تمركز بيشتر به امنيت حوزه‌ها تعداد حوزه‌ها در اين دوره از آزمون كاهش يافته است، همچنين در نظر داريم در صورت امكان حوزه‌هاي تهران را به يك حوزه كاهش دهيم و پيش بيني مي‌شود حدود 4 هزار نفر متقاضي شركت آزمون در حوزه تهران باشند. وي با اشاره به آماده بودن برنامه تحول دستياري گفت: اين طرح بر اساس مصوبه شوراي آموزش پزشكي امسال اجرا نمي‌شود، اما براي اجراي اين طرح در دوره سي و نهم آزمون دستياري بايد دوباره اين برنامه در نشست شوراي آموزش پزشكي مورد بررسي قرار گيرد. سهميه‌ها در آزمون دستياري امسال تغيير كرده است دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت با اشاره به تغييرات آزمون دوره سي و هشتم نسبت به دوره گذشته اظهاركرد: بر اساس قانون عدالت آموزشي تغييراتي در سهميه‌ها ايجاد شده است كه بر اساس آن سهميه ايثارگران و زنان فقط براي رشته تخصصي زنان و زايمان، استعداد درخشان و10 درصد سهميه بومي مازاد بر ظرفيت دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

آزمون دستياري امسال افزايش ظرفيت ندارد

وي از عدم ظرفيت پذيرش آزمون در اين دوره خبر داد و افزود: در اين دوره آزمون نه تنها افزايش ظرفيت نخواهيم داشت بلكه در بعضي از رشته‌ها امكان كاهش ظرفيت نيز وجود دارد. ضيايي با بيان اينكه طرح نياز سنجي با توجه به نياز كار در دوره‌هاي تخصصي و فوق تخصصي مورد بررسي است، تصريح كرد: بر اساس اين طرح در نظر داريم به ظرفيتي دست يابيم كه پذيرش در آن منطقي باشد. وي با بيان اينكه ما در توزيع نيروي متخصص و نه در تربيت نيروي تخصصي دچار اشكال هستيم، اظهار كرد: اين توانايي را داريم كه نياز تخصصي و فوق تخصصي كشور را رفع كنيم و در نظر داريم با برنامه‌هايي زمينه ماندگاري اين نيروها را فراهم كنيم. دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت در خصوص رسيدگي به احكام متخلفان آزمون دستياري گفت: احكام متخلفان غير دانشجويي صادر و آنان نيز در حبس به سر مي برند.وي با بيان اينكه هنوز تخلف داوطلبي ثابت نشده است، اظهار كرد: براي ثبت نام در اين دوره هنوز نحوه برخورد با افراد مظنون به ما اعلام نشده است و ما نحوه برخورد با افرادي كه در آزمون دوره قبل به آنان مظنون هستند و مي‌خواهند در آزمون اين دوره ثبت نام كنند را نمي‌دانيم.

هيچكدام از موسسات آمادگي آزمون دستياري قانوني نيستند

ضيايي با تاكيد بر اينكه انتظار مي‌رود احكام شديدتري براي افراد متخلف آزمون دوره گذشته در نظر گرفته شود، اظهار كرد: انتظار داريم برخورد جدي با عوامل اين تخلف صورت گيرد چرا كه اعتباري كه در حوزه دستياري وجود داشته است را خدشه دار كرده‌اند كه بايد متناسب با آن با اين افراد برخورد شود. وي در خصوص نحوه برخورد با موسسات آمادگي آزمون دستياري گفت: هيچكدام از اين موسسات مجوز آموزشي ندارند و از نظر ما قانوني نيستند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه