جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/10/26 - روزنامه سراسري صبح ايران ( يکشنبه) نسخه شماره 3790


خبر

معاون استاندارتهران:
طرح افزايش محدوده زوج وفرد به شورايعالي ترافيك مي‌رود

مدير كل هواشناسي استان تهران :
تهران تا پايان هفته زير صفر مي‌ماند


 خبر 

ثبت احوال شناسنامه موجود در دست مردم را بايد به تدريج تعويض كند

طبق ‌ماده 43 قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال كشور مكلف است شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم را به تدريج تعويض كند.به گزارش فارس ، طبق ماده 43 قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال كشور مكلف است شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم را به تدريج تعويض كند و تمامي افراد نيز مكلفند در ‌مهلت‌هاي معين كه سازمان ثبت احوال كشور طي آگهي و وسايل ارتباط جمعي و به ترتيب گروه سني تعيين خواهد كرد به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود براي اعلام هويت و وقايع حياتي خود و ارائه مدارك و دريافت شناسنامه نمونه جديد مراجعه كنند مرگ‌هاي ثبت نشده زوج و زوجه و‌ فرزندان نيز ضمن اين مراجعه بايد اعلام شود.‌در تبصره اين ماده گفته شده است كه چنانچه در طول اجراي طرح، اشخاصي اعلام فقدان يا درخواست تعويض شناسنامه كنند كه مشمول دوره تجديد آن گروه نباشد براي آنان‌ طبق مقررات گواهي موقت صادر خواهد شد.بر اساس ‌ماده 44 قانون ثبت احوال، اشخاصي كه در مهلت‌هاي معين در آگهي منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مكرر يا استفاده از شناسنامه غير يا دريافت ‌شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي مطلع كنند از تعقيب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء ‌مهلت‌هاي معينه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد 48 و 49 اين قانون خواهند بود.‌هويت دارندگان شناسنامه مكرر به انتخاب صاحبان يا نمايندگان قانوني آنها تثبيت و هويت اشخاصي كه از شناسنامه غير استفاده كرده‌اند و همچنين‌مدارك ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانوني كه صادر مي‌شود، خواهد بود.‌در تبصره اين ماده، تعويض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سني همسري كه در مهلت مقرر مراجعه مي‌كند به عمل خواهد آمد و همچنين در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعويض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معين و آگهي نشده باشد.‌طبق ماده 45 اين قانون، هر گاه "‌هويت و تابعيت " افراد مورد ترديد واقع شود و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات "‌هويت " به مراجع انتظامي ‌و براي اثبات "‌تابعيت " به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.‌در تبصره اين ماده گفته شده است كه در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه به منظور فوق تشكيل مي‌‌شود رئيس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد‌ داشت.‌بر اساس ماده 46 قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت ‌اعلام شده شناسنامه و گواهي‌هاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي ‌هويت و تابعيت افراد خواهد بود.

دبير شوراي عالي ترافيك خبر داد:

اجراي طرح ممنوعيت تردد موتورسيكلت‌ها در محدوده طرح ترافيك در سال 90

دبير شوراي عالي ترافيك از اجرايي طرح ممنوعيت تردد موتورسيكلت‌ها در محدوده طرح ترافيك در اوايل سال 90 خبر داد.مجتبي شفيعي در گفت‌وگو با فارس درباره طرح محدويت تردد موتورسيكلت‌ها در محدوده طرح ترافيك گفت: شهرداري تهران در حال بررسي اين طرح است.دبير شوراي عالي ترافيك ادامه داد: براي اجراي اين كار بايد پلاك موتورسيكلت‌ها يكسان شود.وي با بيان اينكه بعد از يكشان شدن پلاك متورسيكلت‌ها اين كار اجرايي مي‌شود، گفت: احتمالا اوايل سال آينده اين طرح در تهران اجرامي‌شود.شفيعي بيان كرد: براي تهيه طرح ممنوعيت تردد موتورسيكلت ها در محدوده طرح ترافيك جلساتي با مسئولان ذي ربط برگزار شده است.

داشتن حداقل 2 فرزند براي تضمين سلامت
خانواده الزامي است

عضو هيئت علمي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با بيان اينكه شعار "2 فرزند كافي است "، اشتباه است، گفت: داشتن حداقل 2 فرزند براي تضمين سلامت خانواده، ثبات جامعه و بقاي نسل الزامي است.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، محمود مشفق درباره پيامدهاي تك‌فرزندي در كشور گفت: از اين موضوع غافل هستيم و بايد فرهنگسازي كنيم كه داشتن حداقل 2 فرزند براي تضمين سلامت خانواده، ثبات جامعه و بقاي نسل الزامي است ولي اگر در عمل گفتيم تعداد 2 فرزند كافي است مطمئناً از اين حد پايين‌تر مي‌آييم چرا كه بسياري از خانواده‌ها، يك فرزند مي‌خواهند و بعضي اصلاً داراي فرزند نمي‌شوند.وي با اشاره به شعار "دو فرزند كافي است "، تصريح كرد: اين شعار، درست نبوده و به لحاظ قانونمندي‌هاي جمعيت‌شناسي نيز شعار اشتباهي است؛ اگر به صورت علمي نگاه كنيم براي بقاي نسل 1.2 تا 1.2 فرزند لازم است و اين مقدار در واقع شرطي براي اثبات رشد جمعيتي است تا رشد جمعيت به سمت زير صفر ميل نكند؛ حال اگر بخواهيم يك رشد جمعيت مطلوب بين 4/0 تا يك درصد داشته باشيم، ميزان باروري كل براي هر مادر حداقل بايد بين 2.5 تا 3 فرزند باشد.عضو هيئت علمي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه درباره اقداماتي كه در شرايط فعلي بايد انجام داد، گفت: تصور مي‌كنم نخستين كاري كه بايد انجام شود، تشكيل يك شوراي عالي از متخصصان مختلف از قبيل جمعيت‌شناسان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان، روحانيون، مسئولان و بدنه برنامه‌ريزي كشور است تا بتوانيم وضعيت مطلوب جمعيتي كشور را ترسيم كرده و سياست‌هاي متناسب با آن وضعيت مطلوب را تدوين كنيم.

رئيس پليس راهنمائي و رانندگي تهران اعلام كرد:

برخورد با 26 هزار تاكسي متخلف در تهران

رئيس پليس راهنمائي و رانندگي تهران بزرگ گفت: 140 تيم مشترك پليس و تاكسيراني تا به حال با 26 هزار تاكسي متخلف كه خدمات به شهروندان ارائه نمي‌دادند، برخورد كرده است.سردار حسين رحيمي در گفت‌وگو با فارس گفت: با توجه به بحث هدفمند شدن يارانه‌ها و افزايش استفاده مردم از حمل و نقل عمومي پليس راهنمائي و رانندگي تهران بزرگ به همراه تاكسيراني تهران گشت نظارتي مشترك تشكيل داده‌اند كه با رويكرد حمايت از تاكسي‌راني‌ها و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده از اول دي آغاز به كار كرده است.وي ادامه داد: خوشبختانه تاكسي‌راني‌ها در اين زمينه همكاري بسيار خوبي با پليس داشته‌اند و تنها عده محدودي كه قصد سوء استفاده از سهميه و امكاناتي كه به تاكسي‌ها داده شده را داشتند كه توسط اين گشت‌هاي مشترك شناسايي شدند.رئيس پليس راهنمائي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به اينكه پليس راهنمائي و رانندگي تهران بزرگ افرادي كه از اين طريق قصد سوء استفاده و يا عدم خدمات دهي به شهروندان را داشتند شناسايي كرده است افزود: 140 تيم پليس از اول تا 20 دي با 26 هزار متخلف برخورد و اعمال قانون كرده است.سردار رحيمي گفت: پليس با 3 هزار مسافربر شخصي كه خارج از تعرفه اقدام به اخذ كرايه مي‌كردند برخورد و اعمال قانون كرده است.وي اظهار داشت: اين عده كم متاسفانه خدمات‌دهي و زحمات قشر بزرگ تاكسي‌ران‌ها را زير سئوال مي‌برند و پليس بر اساس 17 بند قانون با اين افراد برخورد مي‌كند.


 معاون استاندارتهران:
 طرح افزايش محدوده زوج وفرد به شورايعالي ترافيك مي‌رود 

معاون عمراني استاندار تهران با اشاره به بررسي كارشناسي افزايش محدوده طرح زوج و فرد در شوراي عالي ترافيك گفت: پيشنهاد ما اجراي اين طرح از اواخر بهمن ماه بوده است.محمدرضا محمودي ‌در گفت و گو با ايسنا، با اعلام اين كه بررسي طرح زوج و فرد در شوراي عالي ترافيك در حال ارائه نظرات كارشناسي گروه‌هاي مختلف است، افزود: بر اساس پيشنهادي كه ارائه شده افزايش محدوده طرح زوج و فرد است كه از همه جهات در حال بررسي است و برخي حساسيت‌ها و دسترسي‌ها به اماكن عمومي براي شهروندان بايد مورد بررسي قرار گيرد.وي تصريح كرد: در صورت افزايش محدوده طرح زوج و فرد برخي از املاك مزيت يافته و برخي ديگر با كاهش قيمت مواجه مي‌شوند و اين شرايط ملكي بايد در كنار دسترسي‌هاي آسان مردم به اماكن عمومي مورد بررسي قرار گيرد.معاون عمراني استاندار تهران يادآور شد: پيشنهاد استانداري تهران پايان يافتن اين بررسي‌هاي كارشناسي تا اواخر بهمن ماه است ، تا اجراي اجراي آزمايشي اين طرح از اواخر بهمن ماه آغاز شود.وي عنوان كرد: پليس راهنمايي و رانندگي تهران با اجراي طرح زوج و فرد در كل تهران مخالف بود، در حال حاضر با افزايش محدوده اين طرح موافقت كرده است.به نظر مي‌رسد فرمانداري اعتراضي به نرخ‌هاي تعيين شده تاكسي شوراي شهر تهران نداشته باشدمحمودي در ادامه اشاره به مذاكراتي كه با فرماندار تهران داشته است، گفت: بر اساس اين مذاكرات فرماندار تهران يادآور شد كه اگر برخي از خطوط به دليل نياز به پول خرد اندكي كرايه را افزايش دهند، اين مساله مشكل‌ساز نيست و مي‌توان با مكاتبه بين شوراي شهر تهران و فرمانداري تهران اين مساله را حل كرد، اما نبايد نرخ‌ها تفاوت قابل توجهي داشته باشند.وي تصريح كرد: هنوز مهلت اعتراض فرمانداري تهران تمام نشده، اما به نظر مي‌رسد فرمانداري قصد اعتراض به اين مصوبه را نداشته باشد.


 مدير كل هواشناسي استان تهران :
 تهران تا پايان هفته زير صفر مي‌ماند 

مدير كل هواشناسي استان تهران با اشاره به اين كه بارش متناوب برف در تهران تا بعد از ظهر امروز در پايتخت ادامه دارد.مهندس محسن جباري در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: نقشه‌هاي پيش‌يابي نشان مي‌دهد كه بارش برف تا بعد از ظهر امروز ادامه دارد.وي افزود: از روز دوشنبه هوا در تهران رو به صاف شدن رفته، اما احتمال بارش پراكنده در اين روز همچنان ادامه دارد.مدير كل هواشناسي استان تهران به گفت:طي روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه دماي هوا در تهران كاهش يافته و به 4- درجه سانتيگراد نيز وي با اشاره به اين كه دماي هوا تا پايان هفته زير صفر خواهد بود و يخبندان را در پايتخت خواهيم داشت ، افزود: به اين ترتيب طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه آسمان تهران نيمه ابري تا ابري خواهد بود، اما بارشي نداريم.مي‌رسد.مدير كل هواشناسي استان تهران خاطرنشان كرد: بر اين اساس امروز آسمان تهران ابري گاهي با بارش برف بتدريج كاهش ابر در پاره‌اي نقاط مه آلود خواهد بود كه حداقل و حداكثر دما در اين روز به 3- و 3 درجه سانتيگراد مي‌رسد. همچنين در روز دوشنبه آسمان تهران صاف در ارتفاعات نيمه ابري در پاره‌اي نقاط با مه رقيق خواهد بود كه حداقل و حداكثر دماي پايتخت در اين روز به 4- و 3 درجه سانتيگراد بالاي صفر مي‌رسد.همچنين سازمان هواشناسي كشور اعلام كرد: بر اساس نقشه‌هاي پيش‌يابي هواشناسي با ورود سامانه بارشي به كشور در جنوب غرب، غرب، جنوب، برخي مناطق مركز، شمال غرب بتدريج دامنه‌هاي جنوبي البرز، تهران و سواحل شمالي ابرناكي ، بارش برف و باران و سپس كاهش دما پيش‌بيني‌ مي‌شود.اين سامانه شمال شرق و برخي نقاط شرق را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.از بعد از ظهر امروز ابتدا در جنوب غرب و به تدريج در غرب و مراكز از ميزان ابرها كاسته خواهد شد، ولي در سواحل شمالي ، شمال شرق ، برخي مناطق شرق و جنوب شرق بارش‌ها به تناوب ادامه خواهد داشت.در روز دوشنبه نيز تنها در سواحل شرقي درياي خزر و برخي مناطق شمال شرق بارش پراكنده پيش‌بيني‌ مي‌شود. همچنين سواحل خليج فارس در سه روز آينده مواج مي باشد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه