جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/11/25 - روزنامه سراسري صبح ايران ( دوشنبه) نسخه شماره 3812


خبر


مقاله

نجار خبر داد:
گذرنامه زائران حامل موادمخدر باطل مي شود

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
وجود مخدرهاي جديد چيني دربازار مصرف را تاييد نمي‌كنيم

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها :
سايت رفاهي در اوايل اسفند بازگشايي مي‌شود


 خبر 

جزئيات معافيت‌هاي بخشودگي سني مشمولان

آيا مي‌دانيد كدام دسته از مشمولان از معافيتهاي بخشودگي سني برخوردارند؟

به گزارش ايسنا، طبق اعلام سازمان وظيفه عمومي ناجا و با عنايت مقام معظم رهبري معافيتهاي بخشودگي سني شامل مشمولان زير است:

1- مشمولان داراي مدرك دكتري پزشكي قبل از سن 50 سالگي تا پايان متولدان 1344

2- مشمولان داراي مدرك دكتري غيرپزشكي قبل از سن 50 سالگي تا پايان متولدان 1350

3- مشمولان داراي مدرك فوق ليسانس قبل از سن 50 سالگي تا پايان متولدان 1352

4- مشمولان داراي مدرك ليسانس قبل از سن 50 سالگي تا پايان متولدان 1354

5- مشمولان داراي مدرك فوق ديپلم و پايين‌تر متولدان 1338 تا پايان 1354

رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان كشور :

معلولان آرم طرح ترافيك دريافت مي‌كنند

رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان كشور، گفت: معلولاني كه در شهر تهران پلاك ويژه معلولان ندارند، مي‌توانند آرم طرح ترافيك دريافت كنند.علي همت محمود نژاد در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: معلولاني كه در شهر تهران پلاك ويژه معلولان نداشته و در محدود طرح ترافيك زندگي و كار مي‌كنند و عضويت آن‌ها در جامعه معلولان به ثبت رسيده است مي‌توانند جهت ثبت نام و دريافت آرم ترافيك معلولان به دفتر انجمن معلولان مراجعه كنند.وي در ادامه افزود: طي مذاكره‌اي كه با معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران صورت گرفت مقرر شد كه با اعلام پلاك‌هاي خودروي ويژه رانندگان از طريق راهنمايي و رانندگي به سامانه طرح ترافيك، معلولان شهر تهران در تمام نقاط زوج وفرد و طرح ترافيك به صورت آزادانه حركت كنند.رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان كشور با اشاره به اينكه دوربين‌هاي طرح ترافيك پلاك ويژه معلولان را نمي‌شناسد، گفت: در حال حاضر يكي از مشكلات معلولان عدم شناسايي پلاك خودروي آنان توسط دوربين‌هاي كنترل طرح ترافيك است.محمود نژاد بيان داشت: معلولان براي دريافت آرم طرح ترافيك بايد مبلغ 50 هزار تومان را بپردازند.

رييس پليس گذرنامه ناجا:

حداكثر زمان تمديد گذرنامه يك هفته است

رييس پليس گذرنامه ناجا مدت زمان تمديد گذرنامه را حداكثر يك هفته اعلام كرد.سرهنگ محمود صادقي در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با روند تمديد گذرنامه اظهار كرد: در صورت پايان مدت زمان گذرنامه، يك گذرنامه جديد صادر خواهد شد كه مدارك مورد نياز براي تمديد همان مدارك لازم براي صدور گذرنامه است.وي افزود: متقاضيان براي تمديدگذرنامه خود بايد مدارك مورد نياز را به مراكز پليس +10 ارائه دهند و حداكثر زمان صدور گذرنامه جديد شش تا هفت روز است.


 مقاله 

مديريت مشاركتي

«مديريت مشاركتي» بهترين روش عملياتي نمودن فعاليت ها، ارزشيابي عملكرد و نفوذ بر كاركنان به منظور افزايش كارآيي سازماني است. مديريت مشاركتي تعابير متفاوتي دارد. مهم ترين تعريف همانا مديريت باز و گشوده است. مديريت باز و گشوده يك ضرورت و نگرش پايه و كليدي مديريتي در سازمان هاي نوين تجاري است. سبك مديريت باز و گشوده، سبكي است كه مي خواهد از طريق وحدت در چشم اندازها و نگرش هاي بلندمدت كاركنان موجبات افزايش اثربخشي سازماني را فراهم نمايد. «مديريت مشاركتي» مدلي از تصميم گيري سازماني با چهار معرفه و ويژگي اصلي است. اين چهار ويژگي عبارتند از: ايجاد همدلي، همدردي و همسويي بين مديريت و كاركنان، مداخله مشترك مديريت و كاركنان در امور سازمان، شفاف سازي هدف، و توسعه فرهنگ تصميم گيري يا مسئوليت پذيري مشترك. در اين تعريف، همدلي و همسويي مديريت و كاركنان همان شنيدن صداي كاركنان توسط مديران است. به عبارت ديگر، مديران و كاركنان پايشان را در كفش يكديگر نموده و در خصوص جهان بيني سازماني به وحدت نظر برسند. دخالت مشترك مديران و كاركنان در امور سازمان همانا درك مشترك آنان در خصوص نقاط قوت و ضعف سازمان و نحوه دخالت-شان در تصميم گيري هاي سازمان است. اين عامل موجبات تحكيم اعتقادات و پيش فرض هاي آنان را فراهم مي سازد. به منظور مشاركت كاركنان در تصميم گيري هاي سازماني، مديريت سازمان مي بايست نگرش ها و چشم اندازهاي كاركنان را در خصوص نحوه مشاركت شان در تصميم گيري ها بداند و بهترين گزينه را انتخاب نمايد.«مديريت مشاركتي» نوعي سبك مديريتي است كه از دو واژه «مديريت» و «مشاركت» تشكيل شده است. مشاركت كه عبارتست از شركت دادن كاركنان در تصميم گيري سازمان و مديريت كه همانا توصيف راهكارها و توجيه اهداف سازماني است. با چسباندن اين دو واژه به يكديگر «مديريت مشاركتي» به وجود مي آيد كه سبكي است كه در كاركنان اين احساس را به وجود مي آورد كه مي‌توانند در درون سازمان حرف بزنند و بگويند راهكار خوب جهت انجام بهتر كارها چيست. مديريت مشاركتي در اينجا مي تواند بهترين راهكار براي يافتن «راه حل» در سازمان باشد. حال اينكه چگونه و تا چه اندازه و در كدام بخش ها، كاركنان توانايي مشاركت را دارند و مي توانند دخالت نمايند، بستگي به نگرش ذهني مديريت و تمايل و اعتقاد قلبي وي دارد. مديريت مشاركتي تنها سبك مديريتي است كه به كاركنان اين اجازه را مي دهد كه بيش از پيش در امور سازمان درگير شوند. اين نوع مديريت موجبات افزايش عملكرد و كارآيي كاركنان را فراهم مي سازد. امروزه توانمند سازي كاركنان جزء وظايف اصلي و اساسي مديران است. مصاحبه هايي كه با مديران موفق در كشورهاي توسعه يافته به عمل آمده، مرز موفقيت خود را در سازمان‌ها، استفاده از نظرات كاركنان در تصميم‌گيري دانسته‌اند. اين موضوع جنبه اساسي كار مديريت مشاركتي است. تفكر ايجاد تصميم ها يا گروه هاي تخصصي كه بتوانند در تصميم‌گيري‌ها مشاركت نمايند، در همه مديران وجود ندارد. اما اگر مديران با تفكر تشكيل حلقه هاي كيفيت موافق باشند در حقيقت به موفقيت خودشان كمك كرده اند. بسياري از مشكلات كاركنان در درون سازمان ها ناشي از احساس عدم مشاركت آنان در تصميم گيري هاي سازماني است. در كشور ما براي اينكه بتوانيم كاركنان را با تفكر مشاركت و مديريت مشاركتي آشنا نماييم، ابتدا مي‌بايست از طريق روش هاي بستر سازي فرهنگي در كاركنان مفهوم سازي نماييم. مفهوم سازي و بستر سازي فرهنگي حدود 05/90درصد از عوامل موفقيت نظام مديريت مشاركت جو را در كشورمان تشكيل مي دهدعوامل انتخاب مفهوم مشاركت توسط كاركنان در شش دسته بندي ذيل مطرح مي شود:1-توسعه ارتباطات بين كاري در سازمان،2-توسعه كيفيت توليد يا محصول و خدمات، 3-كاهش هزينه ها، 4-بهبود روابط انساني در سازمان، 5-افزايش توليد و حداكثر رقابت جويي سازماني، 6-به دست آوردن انرژي و توانمندي پنهان كاركنان، حل مشكل و مهارت هاي ارتباطي كاركنان مهم ترين درجه اعتبار را دارند. بنابراين مديريت مشاركتي بهترين الگوي مديريتي است، زيرا معتقد به مشاركت كاركنان در تصميم گيري است. هيچ چيزي براي كاركنان ارزش مندتر از مشاركت آنان در تصميم گيري ها نيست. به همين دليل توقع ما از استقرار مديريت مشاركتي در نظام اداري كشور دو چيز است: اول اينكه موجبات همدلي و همسويي بيشتر بين كاركنان و مديريت گردد و دوم اينكه با يك نگرش تحليلي مبتني بر هزينه، فايده مندي منافع كاركنان و سازمان را تأمين نمايد.

نويسنده: نادر غلامپور سيگارودي


 نجار خبر داد:
 گذرنامه زائران حامل موادمخدر باطل مي شود 

وزير کشور از ابطال يک تا 5 ساله گذرنامه زائران عتبات در صورت حمل مواد مخدر خبر داد و گفت: بلاي خانمانسوز اعتياد يکي از ارثيه‌هاي شوم به جا مانده از طاغوت بوده است.به گزارش مهر، مصطفي محمدنجار در همايش "صيانت از حجاج و زائران در برابر مواد مخدر" گفت: اگر به سوابق اجتماعي دوره پهلوي مراجعه کنيم مي بينيم که رژيم طاغوت در طول دوران حاکميتش بر ايران با اشاعه انحرافات اخلاقي و اجتماعي سعي در محو ارزشهاي مذهبي و ملي جامعه داشته است.وي ادامه داد: بلاي خانمانسوز اعتياد يکي از ارثيه‌هاي شوم به جا مانده از طاغوت بوده و طي سالهاي اخير نيز دشمنان قسم خورده نظام با اشاعه مواد مخدر سعي در تخريب جامعه داشتند.وزير کشور اظهار کرد: ‌پديده قاچاق مواد مخدر و اعتياد در کشور و سراسر جهان با حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و جامعه مرتبط است به گونه‌اي که مي توان ميان مواد مخدر با حوزه‌هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و امنيت رابطه مستقيم برقرار کرد.وي ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامي پرده از توطئه شومي به نام مواد مخدر برداشته شد ولي متاسفانه عوامل گوناگون دست در دست هم دادند تا در برهه‌هاي مختلفي اين موضوع مهم از اولويت خارج شود که البته غفلتها تبعات جبران ناپذيري را براي کشور به بار مي‌آورد.محمدنجار گفت: يکي از موضوعاتي که طي سالهاي گذشته وجهه ايرانيان را مخدوش کرده بود و وهابيون با دستاويز قرار دادن آن مقام شيعيان را زير سئوال برده بودند، حمل و استعمال مواد مخدر توسط تعدادي از حجاج در عربستان بود.وي اضافه کرد: مقامات عربستان با استفاده از اين نقطه ضعف تبليغات مسمومي را عليه اتباع کشورمان انجام مي‌دادند و افراد دستگير شده نيز که اغلب سالخورده بودند در زندانهاي اين کشور چندين ماه بلاتکليف مانده و بعضاً به علت شرايط سخت زندانها فوت مي‌کردند.دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح کرد: بر اثر هماهنگيها و اقدامات خوبي که طي سه سال گذشته بر اثر آموزشها، نظارتها و کنترلها صورت گرفت از خروج زائران حامل موادمخدر به گونه‌اي جلوگيري شد که در مراسم حج امسال حتي يک نفر نيز توسط پليس عربستان دستگير نشد.وي ادامه داد: مبارزه موفق با مواد مخدر و کاهش تهديدات و آسيبهاي آن مستلزم به کارگيري روشهاي کارآمد در بعد کاهش تقاضا و کاهش عرضه است.محمدنجار ادامه داد: اعزام حجاج و زائران عتبات عاليات مي تواند به عنوان يک فرصت براي ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شود چرا که در هر سال حدود 900 هزار نفر عازم حج و عمره مي‌شوند و آموزش اين افراد مي تواند در کاهش نرخ رشد اعتياد موثر باشد.


 قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
 وجود مخدرهاي جديد چيني دربازار مصرف را تاييد نمي‌كنيم 

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت: وجود مخدرهاي جديد چيني در بازار مصرف را تاييد نمي‌كنيم.طه طاهري در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اعلام ورود مخدرهاي جديد چيني با نام "مفدرون" كه پيش از اين اخبار آن از سوي پزشكي قانوني منتشر شده است، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود اين مخدرهاي جديد را تاييد نمي‌كند و تاكنون گزارشي از سوي پليس در اين رابطه منتشر نشده است.وي افزود: مواد مخدر صنعتي انواع و اقسام متعددي دارد، اما هيچ گزارشي مبني بر وجود اين مخدرها در بازار نداريم، ضمن آنكه اعتراض رسمي خود در رابطه با اينكه پزشكي قانوني بر اساس چه مستنداتي اين مطلب را ارائه كرده، به رياست قوه قضائيه اعلام كرده‌ايم. قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: اگر پليس گزارش داد و يا نمونه‌اي در آزمايشات متوفيان كشف شده باشد، پزشكي قانوني مي‌تواند اعلام و تنها نسبت به آن هشدار دهد، اما اگر قرار باشد نتايج پژوهشي دنيا وارد مسائل بومي كشور شود، براي ما قابل قبول نيست.طاهري ادامه داد: در اين رابطه گزارش مستندي وجود ندارد، همچنين از پليس مواد مخدر نيز سوال كرديم و كتبا اعلام كردند كه در دستگيري‌ها و كشفيات چنين گزارشي نداشتند.به گزارش ايسنا، سازمان پزشكي قانوني هفته گذشته اعلام كرد كه در مركز تحقيقات اين سازمان يك ماده محرك جديد با نام "مفدرون" از خانواده آمفتامين‌ها كشف شده است كه اين محرك با نام‌هاي عاميانه‌اي همچون «مف»، «ميوميو»، «حمام نمك» و «موج عاج» در بين افراد شناخته مي‌شود.


 مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها :
 سايت رفاهي در اوايل اسفند بازگشايي مي‌شود 

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از واريز يارانه‌ها به حساب بانكي افرادي كه شماره حساب بانك ملي دارند، خبر داد و گفت: تا پايان هفته جاري يارانه‌ها به حساب تمامي سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.بهروز مرادي در گفت‌و‌گو با فارس در خصوص آخرين تصميات درباره چگونگي واريز يارانه‌ها اظهار داشت: واريز يارانه‌ها همچنان به صورت پرداخت مرحله اول است و هيچ تغييري در نحوه پرداخت آن صورت نگرفته است.وي با رد و تكذيب اخباري مبني بر اينكه برخي از سايت‌ها مطرح كرده‌اند، قرار است يارانه‌ها به صورت استاني واريز شود، تأكيد كرد: هيچ تغييري در نحوه پرداخت صورت نگرفته است و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با توجه به تجربه پرداخت اول كه بسيار موفق بود در مرحله بعدي نيز يارانه‌ها را با همان روش پرداخت مي‌‌كند.مرادي اضافه كرد: مبلغ يارانه‌ها همچنان به صورت گذشته و 89 هزار تومان بابت دو ماه است كه تا پايان هفته جاري به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها افزود: با توجه به برنامه‌ريزي صورت‌گرفته، مبلغ يارانه‌ افرادي كه در بانك ملي حساب داشته‌اند، واريز شده است و دارندگان ساير شماره‌ حساب‌هاي بانكي نيز تا پايان هفته جاري يارانه خود را دريافت مي‌كنند.وي تأكيد كرد: پس از واريز يارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها، كسي نمي‌تواند برداشتي داشته باشد تا زماني كه از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام شود.مرادي همچنين در خصوص افرادي كه متقاضي دريافت يارانه بودند ولي هنوز در سامانه رفاهي ثبت‌نام نكرده‌اند، گفت: اين افراد نگران نباشند چرا كه سايت رفاهي در اوايل اسفند بازگشايي مي‌شود و آنها مي‌توانند شماره حساب بانكي خود را ثبت كنند.مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها افزود: نخستين يارانه خانواده‌هايي كه اسفندماه شماره حساب بانكي خود را در سامانه رفاهي ثبت مي‌كنند، در سال 90 پرداخت مي‌شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه