جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/12/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (يکشنبه) نسخه شماره 3828


ايران زمين


آذربايجان غربي ،يکي از مهمترين گزينه هاي ايجاد دانشگاه محيط زيست در کشور

فرماندار دماوند:
پرسش حق مردم و پاسخگويي وظيفه مسئولان است


بندرعباس فعالترين مرز کشور در زمينه ترانزيت ورود کالا

با اعتبار 7 ميليارد و 900 ميليون ريال صورت گرفت؛
آغاز عمليات اجرايي دروازه‌هاي ورودي محدوده منطقه آزاد ارس


مقاله


خبر


 ايران زمين 

همزمان با سراسر كشور:

انتخابات اتاق بازرگاني كاشان برگزار شد

کاشان - سيد حسين صدري

همزمان با انتخابات سراسري اتاق هاي بازرگاني كشور هفتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كاشان به پايان رسيد. رئيس هيات نظارت بر انتخابات اتاق كاشان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تعداد 467 نفر از اعضاي واجد شرايط راي گفت: از بين اين تعداد 142 نفر در انتخابات اتاق كاشان شركت كرده اند. مهندس سيد محمد ديانت ثبت نام 32 نفر بازرگان و صنعتگر ارزشمند و باسابقه بعنوان كانديد در انتخابات هيات نمايندگان اتاق كاشان را يادآور شد و افزود: از تعداد 15 نفر در هر تعرفه 6نفر در بخش بازرگاني و تعداد 9 نفر هم در بخش صنعت و معدن انتخاب و معرفي مي شوند. وي روند كاملا مطلوب و رضايت بخش هفتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق كاشان را خاطرنشان كرد و افزود: هيچ گونه مشكل يا مساله اي طي زمان برگزاري اين انتخابات از سوي اعضاي هيات اجرايي ، نظارت و حتي راي دهندگان مشاهده نشد و اين انتخابات در فضايي آرام و به دور از هر گونه تشنج برگزار شد. ديانت با تاكيد بر استقبال خوب فعالان اقتصادي بخش خصوصي كاشان و افزايش 30 درصدي مشاركت نسبت به دوره قبل گفت: افراد كانديد به مدت سه روز از پايان زمان انتخابات مهلت اعلام اعتراض خود به هيات نظارت انتخابات اتاق مربوطه را دارند. وي اظهار كرد: اين افراد درصورت عدم اقناع در رسيدگي به اعتراض خود توسط هيات نظارت مي توانند اعتراض خود را به انجمن نظارت در اتاق ايران حهت رسيدگي اعلام نمايند. به گفته وي، 15 عضو منتخب هيات نمايندگان هفتمين دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور در اولين جلسه اتاق مربوطه خود 5 نفر را در فروردين ماه سال 90 بعنوان عضو هيات رئيسه جديد انتخاب و اين اعضاي جديد هيات رئيسه نيز رياست جديد اتاقا را با راي گيري و حداكثري آراء معرفي خواهند نمود. رئيس اداره بازرگاني شهرستان كاشان نيز بعنوان نماينده وزير بازرگاني در انتخابات اتاق كاشان در اين گفتگو با اشاره به اهميت فوق العاده و وي‍ژه انتخابات هيات نمايندگان گفت: تاثير گذاري اين بخش مهم در زمينه هاي متعدد ارتقاي سطح توليد، اشتغال زايي ، كارآفريني و صادرات محصولات غير نفتي بعنوان حلقه اتصال بخش خصوصي و دولتي است . علي نطاقي با تاكيد بر ايفاي نقش بسيار مهم هيات نمايندگان در شرايط هدفمندسازي يارانه ها و طرح تحول اقتصادي افزود: انتخابات هيات نمايندگان اتاق كاشان با برنامه ريزيهاي منظم، مناسب و هماهنگ هيات نظارت و بر اساس راهبردهاي انجمن نظارت در قالب دستورالعمل اجرايي اين انتخابات و همكاري بسيار مثبت بخشهاي متولي در اين اتاق برگزار شد. وي با تقدير از سازمان بازرگاني استان اصفهان، فرمانداري ويژه كاشان، اتاق بازرگاني و هيات نظارت و اجرايي بر انتخابات اتاق اين شهرستان در اين دوره از انتخابات گفت: به لطف خدا انتخابات اتاق كاشان بسيار مطلوب، پرشور، رضايت بخش و با استقبال دارندگان كارت هاي معتبر عضويت بخشهاي بازرگاني و صنايع و معادن اين شهرستان برگزار شد. نطاقي با تبريك به اعضاي حائز آراء حداكثري افزود: با توجه به آراء ماخوذه در اتاق كاشان افراد كاملا با تجربه، متخصص و متعهد در بخشهاي بازرگاني و صنعت و معدن با حداكثر آراء معرفي شدند. وي انتخاب اين افراد را باعث پويايي و رشد اقتصادي شهرستان كاشان دانست و گفت: افزايش روند توليد، اشتغال و كارآفريني از ديگر مزاياي انتخاب اين افراد در اين دوره از انتخابات هيات نمايندگان كاشان است. هفتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كاشان چهارم اسفند ماه 1389، همزمان با سراسر كشور برگزار شد.

رييس سازمان بازرگاني استان همدان :

نمايشگاه بهاره سال جاري استان همدان تغيير اساسي باسال هاي گذشته دارد

همدان- خبرنگارآفرينش

رييس سازمان بازرگاني استان همدان باتوجه به نزديک شدن سال جديد ونياز مردم به ميوه گفت:هيچ مشکلي درتامين ميوه شب عيد دراستان همدان نداريم وهمدان جزء 10استان درکشور مي باشد که سيب درختي را به اندازه کافي تامين کرده وحتي ابتکار جديدي درسال جاري داشته وآن هم وارد کردن کيوي به بازار ميوه شب عيد مي باشد .محمد مهدي فرشچي موحد آغاز عرضه ميوه رابه بازار از 27اسفند وبرگزاري نمايشگاه وفروشگاههاي بهاره رااز 11الي 20 اسفند دانست وگفت:درنمايشگاه بهاره سال جاري 3درصد افزايش غرفه نسبت به سال گذشته است(645 غرفه درساسر استان و245قرفه درشهر همدان) و نمايشگاه به دليل مديريت جديد درسال جاري تغيير اساسي دارد وبيشتر غرفه داران نمايشگاه واحد هاي توليدي مي باشند .وي افزود:بيشتر اقلام مورد نياز مردم درشب عيد از جمله پوشاک ،آجيل، کيف وکفش و....وجوددارد که تخفيف نمايشگاه بهاره از 15تا20درصد براي تمامي مردم مي باشد.فرشچي همچنين از وجود غرفه اي درنمايشگاه بهاره همدان مربوط به بازرسين امور صنفي وبازرگاني خبردادوگفت:اين غرفه درطول ايام برگزاري نمايشگاه فعال است وبه شکايات مردمي رسيدگي خواهد کرد وتلفن هاي 124و09610نيز آماده دريافت نظرات وپيشنهادات درمورد نمايشگاه مي باشد. رييس سازمان بازرگاني استان همدان ازگفت:درطول 11 ماهه گذشته 131هزارو273مورد بازرسي از بازازهاي استان انجام گرفته که بيشتر واحد هاي توليدي صنعتي 1828مورد،واحدهاي صنفي 4هزارو726مورد،سردخانه وانبار2858مورد، عمده فروشي ها 13هزارو959مورد ، واحدهاي خرده فروشي 80هزارو333مورد و27هزارو359مورد بازرسي از واحدهاي خدماتي بوده است.که ازاين تعداد مورد بازرسي 98ميلياردو500ميليون ريال تخلف به تعزيرات حکومتي ارجاع شده که بيشتر تخلفات عدم درج قيمت ،عدم ارائه فاکتور،عرضه خارج از شبکه ، گران فروشي ونداشتن پروانه کسب بوده است. وي افزود: درطول هدفمند کردن يارانه ها نيز 34هزارو984مورد بازرسي بازار توسط بازرسان بازرگاني (21205مورد)وامور صنفي (13779)انجام گرفته که ارزش ريالي پرونده هاي متشکله 59ميلياردريال مي باشد.وهمچنين دراين مدت نيز 9365مورد بازرسي ازناظرين افتخاري به سازمان بازرگالي اعلام شده و درگشت هاي مشترک باساير ادارات نيز 2350مورد واحد صنفي مورد بازرسي قرار گرفته که986مورد منجر به تخلف باارزش 11ميلياردو 500ميليون ريال شده است .فرشچي درادامه ازصدور 128ميليون دلار کالا از گمرک همدان و540ميليون دلار ازساير گمرکات درطول 10ماهه گذشته سال جاري به خارج از کشور خبردادواظهارداشت:صادرات دربخش معدن 50هزاردلار،صنعت55ميليون دلار ،کشاورزي31ميليون دلار ،فرش 39ميليون دلار و....بوده است.وي سيمان ، سفال،کشمش،فرش دست بافت،چيني آلات بهداشتي،جاروبطري لبنيات وکاشي را از عمده صادرات استان همدان به خارج از کشورعنوان کرد.

همکاري آبفاي شرق استان تهران در برگزاري مانورزلزله

رودهن - خبرنگار آفرينش

مانورزلزله با همکاري شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران و شرکت آبفاي جنوب غرب درباقرشهر برگزار شد . به گزارش خبرنگار آفرينش به نقل از روابط عمومي آبفاي شرق استان تهران مهندس رمضاني معاون بهره برداري اين شرکت ، پيرو دستورقائم مقام مديريت عامل آبفاي استان تهران درستاد بحران و سرپرست مرکز مديريت بحران و پدافند غيرعامل مبني برلزوم اجرايي نمودن بند 5 صورتجلسه (مانورتخصصي زلزله) و همکاري اين شرکت بعنوان شرکت معين و شرکت آبفاي جنوب غرب ، کارواني متشکل از وسايل نقليه شامل دو دستگاه پيکان ، يک دستگاه پيکاپ ، سه دستگاه نيسان وانت و يک دستگاه تانکر آبرساني بهمراه سه تيم فني تخصصي شبکه از واحدهاي پرديس و دماوند و يک تيم تخصصي اطفاي گازکلراز معاونت بهره برداري اعزام و در محل مانور(باقرشهر)حضور يافته و آماده انجام مانورشدند .

محتواي برنامه توسعه پنجم اسلامي است

بندرعباس- خبرنگار آفرينش

مديركل برنامه‌ريزي و بودجه استانداري هرمزگان با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه جايگاه طرح مباحثه براي مديران كميته برنامه‌ريزي و شوراي اداري است، گفت: محتواي اين برنامه اسلامي مذهبي است.صالح دريانورد در جمع مديران ادارت اين شهرستان اظهار داشت : سند چشم انداز برنامه پنجم به عنوان نقشه راه و حركت پنج ساله كشور است كه خطوط كلي و جزئي سياست‌هاي اقتصادي را در خود دارد.وي بيان داشت: بر اساس سياست‌ها و اهداف نهادينه شده مقام معظم رهبري در برنامه توسعه پنجم رشد اقتصادي هشت درصد و بيكاري هفت درصد در نظر گفته شده است. مديركل برنامه‌ريزي و بودجه هرمزگان در ادامه افزود: چشم انداز توسعه نه تنها ابعاد اقتصادي، سياسي دارد بلكه رويكرد اسلامي ديني داشته و محتواي اين برنامه اسلامي مذهبي است. اين مقام مسئول يادآور شد: ديدگاه برنامه پنجم در كاهش اتكا اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و سرمايه‌گذاري اين درآمدها استقلال اقتصادي را براي كشور به ارمغان خواهد آورد.

نقاشي ديواري دردماوند جايگزين ديوارنويسي

دماوند-خبرنگارآفرينش

ستاد زيبا سازي شهرداري دماوند درراستاي ارتقاي زيبا سازي سيماي شهري اقدام به پاک سازي تبليغات وديوارنويسي هاي غيرمجازکرده وترسيم 300مترنقاشي ديواري درسطح شهررادردستورکارخود قرارداده است .به گزارش خبرنگارآفرينش :معاون اداري ومالي وبرنامه ريزي شهرداري دماوند با اعلام اين مطلب وبا بيا ن اقدامات انجام شده براي پاکسازي شهرازديوارنويسي وبرچسب هادرشهرگفت :بي هويتي درسيما ومنظرشهرنه تنها به هم ريختگي بصري ايجاد مي کند ،بلکه دردرازمدت برروح وروان شهروندان تاثيرمي گذارد ،لذا براي کاهش اين اثرات نامطلوب تلاش مي شود تا با ترسيم نقاشي ديواري وايجاد نظم درفضاي شهري وحذف بي نظمي بصري ،با آن مقابله شود.به گفته وي براساس ماده 92قانون شهرداري ها واستناد ماده 14ازضوابط ومقررات زيبا سازي ومبلمان شهري ،نصب هرگونه اطلاعيه ،آگهي ويا شعارنويسي ديوارهاي شهري ممنوع است وازموارد نقص زيبايي شهري محسوب مي شود.

جلوگيري از انجام هرگونه حفاري در شهرقدس

شهرستان قدس –اصغري

با توجه به حفاري هاي متعدد در سطح معابر توسط ادارات ، محمدخاني شهردار قدس در اين زمينه گفت : هم اكنون با عنايت به فرارسيدن سال جديد و لزوم ترميم نوارهاي حفاري در سطح شهر از تاريخ ذکرشده با هرگونه حفاري در سطح شهرقدس توسط شهرداري جلوگيري بعمل خواهد آمد.به گزارش خبرنگار ما از شهرستان قدس محمد خاني اظهار داشت : از آنجا كه در ايام عيد ما ميزبان ميهمانان زيادي در سطح شهر مي باشيم ،‌ضرورت دارد تا معابر بصورت جدي ترميم تا مردم به راحتي بتوانند تردد نمايند. شهرداري از انجام هرگونه حفاري در سطح شهر جلوگيري مي کندو ادارات حفار مي توانند براي انجام كار هاي خود با جديت بيشتر نسبت به اتمام فعاليت هاي خود تا تاريخ مذكور اقدام نمايند.اين ادارات در صورت لزوم براي حفاري هاي بخش حوادث نيز حتماً بايد با شهرداري هماهنگي لازم را بعمل آورند.


 آذربايجان غربي ،يکي از مهمترين گزينه هاي ايجاد دانشگاه محيط زيست در کشور 

اروميه - خبرنگارآفرينش

استاندار آذربايجان غربي هم در اين نشست با اشاره به موقعيت خاص جغرافيايي استان و وجود منابع بکرو طبيعي، جنگل ها و پارک ملي درياچه اروميه گفت: آذربايجان غربي مي تواند يکي از مهمترين گزينه هاي ايجاد دانشگاه محيط زيست در کشور باشد.وحيد جلال زاده افزود: مردم استان نيز با توجه به زندگي در محيط زيست زيبا در منطقه يکي از علاقه مندان به طبيعت و محيط زيست هستند و در حفاظت از محيط طبيعي و زندگي خود تلاش مي کنند.وي با اشاره به توانمندي هاي علمي و پژوهشي آذربايجان غربي در حوزه هاي مختلف به ويژه کشاورزي و منابع طبيعي اظهار کرد: دانشگاه کشاورزي آذربايجان غربي يکي از قديمي تري دانشگاه هاي کشور است و در چند روز اخير نيز به برکت پيروزي انقلاب اسلامي دانشکده منابع طبيعي با هيات علمي توانمند در اروميه افتتاح شد.استاندار آذربايجان غربي ادامه داد: وجود اين توانمندي ها زمينه را براي ايجاد دانشکده هاي علمي، آموزشي و پژوهشي در استان را فراهم مي کند و ما از ايجاد از ايجاد دانشکده محيط زيست شمال غرب کشور در اروميه حمايت مي کنيم .


 فرماندار دماوند:
 پرسش حق مردم و پاسخگويي وظيفه مسئولان است 

دماوند–ايرج صادقعلي

نورمحمد فردي پرسش را حق مردم و پاسخگويي را وظيفه مسئولان دانست و افزود: آموزه هاي برگرفته از مکتب امام راحل(ره) و نايب بر حق ايشان مقام معظم رهبري مبتني بر حضور در ميان مردم است و بيان معضلات و پاسخگويي به آنها مي بايست در فضايي از آرامش و ادب صورت گيرد.به گزارش خبرنگارآفرينش :فرماندار شهرستان دماوند ضمن گلايه از غيبت برخي مسئولان ادارات اين شهرستان در بازديدهاي روستايي گفت: عدم حضور معدود مسئولان شهرستان دماوند علاوه بر لحاظ در ارزيابيهاي آتي به ادارات کل استاني و کشوري نيز ارجاع داده خواهد شد.نورمحمد فردي در همايش دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي بخش مرکزي شهرستان دماوند که در روستاي "سربندان" از دهستان "ابرشيوه" اين بخش با حضور بخشدار بخش مرکزي، رئيس شوراي بخش، ديگر مسئولان محلي و مردم برگزار شد طي سخناني خاطرنشان کرد: فعاليت بخشداري مرکزي دماوند در مناطق روستايي و انجام تعداد بازديدهاي صورت گرفته از اين بخش قابل تقدير و لازم به تشکر است.اين مسئول پرسش را حق مردم و پاسخگويي را وظيفه مسئولان دانست و افزود: آموزه هاي برگرفته از مکتب امام راحل(ره) و نايب بر حق ايشان مقام معظم رهبري مبتني بر حضور در ميان مردم است و بيان معضلات و پاسخگويي به آنها مي بايست در فضايي از آرامش و ادب صورت گيرد.وي با بيان اينکه مدير گريزان از مردم موفق نخواهند بود، عنوان کرد: يکي از رموز پيروزي انقلاب اسلامي صداقت در بيانات بنيانگذار کبير جمهوري اسلامي ايران و حضور مستمر روحانيت در ميان مردم بود.فردي با گلايه از عدم حضور برخي مسئولان ادارات شهرستان دماوند در بازديدهاي روستايي خاطرنشان کرد: متاسفانه برخي مسئولان ادارات شهرستان دماوند بدون انجام هماهنگي‌هاي لازم و داشتن عذري موجه از حضور در بازديدهاي روستايي و پاسخگويي به معضلات مردمي سرباز مي زنند. فرماندار شهرستان دماوند ادامه داد: اين کارکرد نادرست معدود مسئولان دستگاه هاي خدمات رساني سطح شهرستان دماوند ضمن لحاظ در ارزيابيهاي آتي طي مکاتباتي به مديران کل استاني و کشوري نيز ارجاع داده خواهد شد.اين مسئول با اشاره به بازديدهاي مسئولان از مناطق روستايي شهرستان دماوند اظهار داشت: بازديدهاي روستايي مسئولان از شهرستان دماوند در راستاي عملکرد دولت خدمتگزار صورت مي گيرد و مجموعه مديريتي شهرستان بر ادامه اين روند پافشاري خواهد کرد.وي پيرامون مشکلات مناطق روستايي بخش مرکزي دماوند خاطرنشان کرد: مردم اهالي روستايي بخش مرکزي شهرستان دماوند از طرحهاي هادي روستاي خود ناراضي هستند و اعضاي شوراهاي اسلامي و دهياران مي بايست از طريق کارگروه اين مبحث در بخشداري مرکزي براي رفع مشکل مذکور اقدامات لازم را انجام دهند.نورمحمد فردي از تشکيل ششمين شهر شهرستان دماوند خبر داد و افزود: در آينده اي نه چندان دور با تلفيق دو روستاي جابان و سربندان ششمين شهر شهرستان دماوند تشکيل خواهد شد تا از اين طريق امکانات بهتري به دو منطقه روستايي پرجمعيت ياد شده اختصاص يابد.شهرستان دماوند با مساحتي حدود 188 هزار هکتار در محدوده شهرستانهاي فيروزکوه، آمل، ورامين، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دريا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتايج سرشماري سال 1385مرکز ملي آمار ايران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در اين شهرستان سکونت دارند.


 بندرعباس فعالترين مرز کشور در زمينه ترانزيت ورود کالا 

بندرعباس – خبرنگار آفرينش

مديرکل حمل و نقل و پايانه هاي هرمزگان گفت : طي 10 ماه سال جاري بندرعباس با حجم 2 ميليون و 822 هزار و 343 تن کالا طي 142 هزار سفر ترانزيتي و اختصاص سهم بيش از 39 درصد ، فعالترين مرز کشور در زمينه ترانزيت ورود کالا بوده است .غلامعباس بهرامي نيا با اعلام اين خبر گفت : پس از بندرعباس مرزهاي سرخس ، بازرگان ، باشماق و پرويز خان بترتيب با 13،10، 9 و 8 درصد به عنوان فعالترين مرزهاي کشور در امر ورود کالاهاي ترانزيت مي باشند. به اين ترتيب 75 درصد از حجم ترانزيت کل کشور از پنج استان و مابقي از طريق ساير مرزها صورت مي گيرد . عمده ترين کالاهاي ترانزيت شده در اين مدت کالاهايي نظير مواد سوختي ، انواع پنبه ، کالاهاي ساختماني ، وسايل نقليه باري و مسافري و لوازم خانگي ، بترتيب با 31 ، 8 ، 7 ، 4 و 3 درصد تشکيل داده اند.بهرامي نيا در ادامه گفت : آمار ترانزيت کالا از کشور و ميزان کالاهاي عبوري نشان دهنده نقش و اهميت کريدر شمال و جنوب در ترانزيت کشور است که با کامل شدن زيرساختهاي لازم اين نقش به مراتب پررنگ تر خواهد شد. وجود زيرساختهاي مناسب مبادي ورودي و خروجي کالا در افزايش سهم آنها بسيار موثر است و بندرعباس به دليل دارا بودن امکانات مناسب در تخليه و بارگيري و بندر مهمي مانند شهيد رجائي ، بيشترين سهم را از ترانزيت ورود و خروج کالاي کشور را به خود اختصاص داده است. شايان ذکر است ؛ طي مدت مذکور از ميزان هشت ميليون تن کالا ترانزيتي حمل شده ، يک ميليون و 321 هزار تن کالا معادل 17 درصد از مرز بندرعباس ، يک ميليون و 145 هزار تن معادل 14 درصد از مرز بندر امام ، يک ميليون و 49 هزار تن معادل 13 درصد از مرز دوغارون و 56 درصد از ساير مرزها خارج شده است . مديرکل حمل و نقل و پايانه هاي استان ضمن اشاره به سهم 90 درصدي حمل و نقل جاده اي از کل شقوق حمل و نقل کشور گفت : توجه همزمان به مبادي ورودي و خروجي کالا در شمال - جنوب و شرق - غرب کشور که تکميل کننده کريدور بين المللي هستند ؛ جايگاه ايران را در اين صنعت بارزتر خواهد کرد . وي همچنين گفت : برخورداري از امنيت و مزيت جغرافيايي از مهمترين عواملي است که مي تواند بخوبي زمينه ساز توسعه اين صنعت در کشورمان باشد و بر همين اساس کشور ما همواره به عنوان يک مسير ترانزيتي کوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان کالا بوده است . بهرامي نيا در پايان اضافه کرد : نياز کشورهاي اسياي ميانه در دسترسي به آبهاي آزاد از يک سو و رشد فزاينده اقتصادي کشورهاي آسياي جنوب شرقي و علاقمندي آنان به تجارت با غرب از سوي ديگر و همچنين همسايگي کشورمان با آسياي ميانه ، موقعيت ممتازي را براي کشورمان به ارمغان آورده است .


 با اعتبار 7 ميليارد و 900 ميليون ريال صورت گرفت؛
 آغاز عمليات اجرايي دروازه‌هاي ورودي محدوده منطقه آزاد ارس 

تبريز - خبرنگارآفرينش

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از آغاز عمليات اجرايي دروازه‌هاي ورودي محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس با اعتباري بالغ بر 7 ميليارد و 900 ميليون ريال خبر داد.به نقل از روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، عليرضا مقيمي با اعلام اين خبر گفت: اين پروژه در قسمت‌هاي ورودي محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس در جلفا و خداآفرين در قالب 11 گيت به اجرا درخواهد آمد. وي افزود: گيت‌هاي قره‌بورون و كليسا و دوگيت خدا آفرين مجموعاً با اعتبار 3 ميليارد و 500 ميليون ريال و هفت گيت فرعي ديگر با اعتبار 4 ميليارد و 400 ميليون ريال احداث مي‌شود. مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: اين گيت‌ها در راستاي اعمال قانون مناطق آزاد در داخل محدوده و با توجه به اتمام مراحل فنس‌كشي و تعيين حدود منطقه احداث مي‌شود. مقيمي ادامه داد: در همين راستا احداث دروازه‌هاي ورودي براي اعمال تسهيلات و مزاياي قانوني و گمركي براي بهره‌مندي سرمايه‌گذاران و گردشگران در اولويت قرار گرفته و به زودي با انجام اين پروژه قوانين مناطق آزاد در تمام محدوده منطقه قابل اعمال خواهد بود. وي ابراز اميدوراي كرد با ايجاد اين زيرساخت انجام فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و بازرگاني در منطقه آزاد ارس سرعت و شدت بيشتري به خود گيرد. منطقه آزاد ارس در شمال غرب كشور در استان آذربايجان شرقي و هم‌مرز با كشورهاي جمهوري آذربايجان، نخجوان و ارمنستان، بخش‌هايي از شهرستان‌هاي جلفا و كليبر را شامل مي‌شود. براساس مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 7/4/84 به شماره 20708.ت530820 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9 هزار و 700 هكتار از اراضي منطقه مي‌شد كه براساس مصوبه جديد اين هيئت در 4/9/87، محدوده اين منطقه به 51 هزار هكتار شامل بخش‌هايي از دو شهرستان جلفا و كليبر افزايش يافت. اين محدوده ابلاغي در بخش متصل، محدوده اصلي را از 9 هزار و 700 هكتار به 20 هزار و 500 هكتار افزايش داده است و در سه بخش منفصل نيز قسمتي از شهرستان كليبر به وسعت 24 هزار هكتار (موسوم به قلي بيگ‌لو) و اراضي اطراف سد خدآفرين به وسعت 6 هزار و 100 هكتار و محدوده گمرك نوردوز (مرز ايران با ارمنستان) به وسعت 240 هكتار جمعاً به وسعت 51 هزار هكتار كل محدوده منطقه آزاد ارس را تشكيل مي‌دهد. منطقه آزاد ارس در امتداد رود ارس كشيده شده است و از جنوب در ميان كوه‌هاي قره‌داغ و رشته كوه‌هاي اوچ‌داغ، مراكان، كيامكي و جنگل‌هاي ارسباران در شمال آذربايجان شرقي محصور است.


 مقاله 

تغييرات اقليمي بابارورسازي ابرها

زهرا هاديان کارشناس ارشد جغرافيا

دبير ناحيه 2شهرري

قسمت سوم و پاياني:

سبك كردن دانه هاي تگرگ:

براي سبك كردن دانه هاي تگرگ، دو روش مناسب به شرح زير ارائه شده است:تبديل قطره هاي فوق انجماد موجود در بخش هاي بالائي ابرهاي پشته اي (كومولونيمبوس) به حالت يخ زده. اين روش فرآيند تشكيل تگرگ هاي درشت را از بين مي برد، در اين حالت كاربرد يديد نقره بسيار موثر است.اقدام به افزايش هسته هاي يخي، در ناحيه اي كه آهنگ رشد تگرگ در آن قسمت بيشتر است. اين قسمت اغلب در بالاي ابر مي باشد. با شليك گلوله هاي حاوي يديد نقره، در اين قسمت از ابر، تگرگ به دانه هاي ريز تبديل شده و قبل از رسيدن به زمين ذوب مي شوند.

بهره گيري آب از مه:

غير از حالات طبيعي بارندگي، بارش هاي غير ابري نظير مه، شبنم، برفك و يخ پوشه كه در بسياري از مناطق كوهستاني سالانه مي تواند معادل 100 ميلي متر باران توليد كند و حتي در مناطق خشك و بياباني نيز مي توان بعنوان مكمل بارندگي محسوب شود.امكان استحصال آب از مه با استفاده از پرده هاي پلاستيكي نيز وجود دارد. اين پرده ها رطوبت موجود در مه را جذب و به قطره هاي آب تبديل مي كند. هر متر مربع از اين پرده ها مي تواند حداقل 35 ليتر آب توليد نمايد. در اين روش از هيچ نوع انرژي استفاده نمي شود و مي توان آب توليد شده را از طريق لوله كشي به منبع ذخيره آب هدايت نمود.نتيجه: عمليات بارورسازي ابرها اگر تحت شرايط صحيح صورت پذيرد، مي تواند فقط 5 تا 20 درصد در افزايش بارش موثر باشد، در بارور سازي بايد احتياط كرد زيرا يك بي دقتي در تعيين مقدار مواد بارورساز و يا زمان انجام عمليات ممكن است باعث پديده فراباوري گشته و ابر بطور كلي از بين برود و يا موجب بارش هاي سيلابي غيرقابل كنترل گردد. در بعضي از شهرهاي آلوده از جمله تهران، احتمال فراباروري به دليل وجود ذرات آلاينده در هوا متصور است.هم اكنون در انگلستان محققين در حال آزمايش برگ درختان مخصوص بعنوان هسته تراكم مي باشند. در بعضي از كشورهاي كناره درياي كارائيب به قيرپاشي اراضي لم يزرع و خشك و سوزان نزديك دريا كه در جهت بادهاي غالب مي باشند، اقدام مي شود. اين اقدام باعث بالا رفتن ضريب جذب انرژي زمين تا بيش از 10 درجه سانتي گراد شد. و بدين ترتيب بطور مصنوعي يك ناحيه كم فشار حرارتي ايجاد مي گردد تا واي مرطوب دريا به ارتفاعات بالاتر صعود كرده و در نتيجه باعث تشكيل ابر و بارندگي شود. شايان ذكراست كه بابلي ها و ايرانيان قديم نيز پس از برداشت محصول، اقدام به آتش زدن مزارع خود نموده تاسطح آن سياه و براي كشت بعدي، بارش بيشتري توليد شود.

منبع: کتاب خانه سازمان هواشناسي


 خبر 

سيدآبادي عنوان کرد:

مهار آبهاي سطحي جاري در بخش مرکزي دماوند

آبسرد- خبرنگار آفرينش

رئيس شوراي بخش مرکزي دماوند گفت: کمبود منابع آبي يکي از بزرگترين معضلات دهستان "ابرشيوه" بخش مرکزي دماوند قلمداد مي شود از اين رو آبگيري سد "کلاک" پيش از پايان سال 89 کارکردي ضروري است.به گزارش خبرنگارآفرينش، جعفر سيدآبادي در همايش دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي بخش مرکزي دماوند که در روستاي "سربندان" از دهستان ابرشيوه اين بخش با حضور فرماندار، بخشدار بخش مرکزي، ديگر مسئولان محلي و مردم برگزار شد طي سخناني خاطرنشان کرد: دهستان ابرشيوه از 16 منطقه روستايي تشکيل شده است.اين مسئول ادامه داد: در اين ميان هفت روستا از مراکز دهياري برخوردارند اما سه منطقه روستايي و هفت مزرعه داراي کمتر از 20 خانوار فاقد شورا بوده و امور اداري اين نواحي توسط شوراي بخش مرکزي دماوند انجام مي گيرد.وي با اشاره به بازديهاي روستايي انجام گرفته از دهستان ابرشيوه يادآور شد: طي سال 89 شوراي بخش مرکزي دماوند به همراه بخشدار، 87 بازديد رسمي از مناطق مختلف روستايي دهستان ابرشيوه انجام داده است.سيدآبادي پيرامون معضلات اهالي اين دهستان عنوان کرد: در بازديدهاي مذکور مواردي همچون کمبود آب، نابساماني طرحهاي هادي روستايي و فقدان گاز شهري از جمله معضلاتي بود که از سوي اهالي مناطق روستايي اين دهستان مطرح مي شد.رئيس شوراي بخش مرکزي دماوند با قدرداني از مسئولان شرکت توزيع فرآورده هاي نفتي ناحيه دماوند گفت: طي روزهاي سرد زمستان امسال همکاري مناسب مسئولان شرکت توزيع فرآورده هاي نفتي ناحيه دماوند، طرح توزيع اقلام سوختي به اهالي بخش مرکزي را با بروز کمترين تنش ممکن ساخت.اين مسئول پيرامون معضل کمبود منابع آبي دهستان ابرشيوه اظهار داشت: کمبود منابع آبي بويژه در سالهاي اخير گريبانگير مردمان دهستان ابرشيوه بخش مرکزي شهرستان دماوند بوده است اما شدت معضل مذکور در برخي مناطق روستايي اين دهستان شکلي جدي تر داشته و همچنان آب مصرفي مردم آن توسط تانکر و از ديگر نواحي شهرستان تامين مي شود.وي خواستار مهار آبهاي سطحي جاري در بخش مرکزي دماوند شد و افزود: آبهاي سطحي جاري در بخش مرکزي شهرستان دماوند طي هفت ماه از سال بيهوده جريان داشته و به هدر مي رود از اين رو احداث چند سد خاکي، مهار اين شريانهاي حياتي و درنتيجه احياي سفره هاي زيرزميني خواسته بحق مردم و مسئولان نواحي ياد شده است.جعفر سيدآبادي با تاکيد بر لزوم آبگيري سد کلاک پيش از پايان سال 89 خاطرنشان کرد: پايان گرفتن مراحل احداث و راه اندازي سد کلاک در سال گذشته موجي از اميد در دل اهالي مناطق روستايي ابرشيوه براي رفع معضل کمبود آب اين دهستان براه انداخت.رئيس شوراي بخش مرکزي دماوند بيان داشت: اما اين سازه خاکي با جريان نخستين سيلاب فصلي شهرستان تخريب و معضل کمبود آب شرب و کشاورزي در اين مناطق به قوت خود باقي ماند اما با پيگيريهاي نماينده مردم شهرستانهاي دماوند و فيروزکوه، فرمانداري دماوند و بخشداري مرکزي اين شهرستان، مراحل ساماندهي مجدد سد فوق آغاز شد که آبگيري اين سازه خاکي پيش از پايان سال 89 براي کشاورزان و مردم امري حياتي محسوب مي شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه