جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/12/21 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 3833


خبر

با تشريح تاريخ وشرايط ثبت‌نام ؛
تاريخ برگزاري اولين آزمون كارشناسي ناپيوسته علمي كابردي پودماني اعلام شد


مهلت ثبت‌نام در کنکور سراسري 90 دانشگاه آزاد اسلامي تمديد شد


 خبر 

با بيان ادامه مهلت ثبت نام ؛

تاريخ برگزاري و شرايط اختصاصي پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد مجازي دانشگاه علوم پزشکي تهران تشريح شد گروه آزمون وسنجش : دانشگاه علوم پزشکي تهران به شيوه نيمه حضوري در رشته آموزش پزشکي دانشجو مي پذيرد که داوطلبان از اسفند 89 تا ارديبهشت 90 فرصت دارند در اين دوره کارشناسي ارشد ثبت نام کنند. به گزارش مهر، داوطلبان شرکت در اين آزمون از 18 اسفند 89 تا 31 ارديبهشت 90 فرصت دارند با ورود به سامانه يادگيري الکترونيکي دانشگاه علوم پزشکي تهران به نشاني dln.tums.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند. آزمون کتبي در تيرماه سال 90 برگزار مي شود و زمان و مکان توزيع کارت آزمون در مهلت مقرر به اطلاع داوطلبان مي رسد. بر اساس ضوابط و نحوه پذيرش دانشجو در اين دوره داوطلبيني مجاز به شرکت در آزمون هستند که ضمن برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي، واجد شرايط عمومي تحصيل در جمهوري اسلامي ايران باشند.از جمله شرايط اختصاصي براي ورود به اين دوره کارشناسي ارشد آموزش پزشکي دارا بودن مدرک دکتري تخصصي و يا دکتري حرفه اي گروه پزشکي و دارندگان مدارک کارشناسي ارشد و کارشناسي گروه پزشکي و اعضاي هيئت علمي گروه هاي پزشکي سراسر کشور است.تحصيل همزمان در رشته هاي آموزش از راه دور دانشگاه با دوره خدمت وظيفه عمومي منافاتي ندارد و قبولي و تحصيل در اين دوره باعث معافيت از وظيفه عمومي پذيرفته شدگان مرد نخواهد شد. تحصيل همزمان در رشته هاي آموزش از راه دور دانشگاه با گذراندن دوره خدمت پزشکان و پيراپزشکان منافاتي ندارد و قبولي و تحصيل در رشته هاي اين دوره باعث معافيت از گذراندن دوره خدمت پزشکان و پيراپزشکان نمي شود. ممنوعيتي براي تحصيل همزمان در رشته هاي سيستم آموزش از راه دور دانشگاه با ساير رشته هاي حضوري و غيرحضوري وجود ندارد اما داوطلبان نمي توانند در يک رشته تحصيلي به صورت همزمان در هر 2 نوع سيستم آموزشي (حضوري و غير حضوري) مشغول به تحصيل شوند. هرگونه انتقال و يا جابجايي محل تحصيل در رشته ها از سيستم آموزش حضوري به غيرحضوري و برعکس ممنوع است و پذيرفته شدگان تعهد خدمتي به دانشگاه علوم پزشکي تهران ندارند.دانشگاه علوم پزشکي تهران براي پذيرش دانشجو در اين دوره آزمون ورودي حضوري به صورت غيرمتمرکز برگزار مي کند. آزمون به صورت دو مرحله اي کتبي و پذيرش دو برابر ظرفيت است و پس از آن آزمون مرحله دوم شامل مصاحبه شفاهي است. کسب حداقل نمره در هر دو مرحله الزامي است و نمره نهايي آزمون شامل 55 درصد امتياز مرحله اول و 45 درصد امتياز مرحله دوم است. داوطلبان لازم است توانايي و مهارت کار با کامپيوتر در حد مهارت هاي اول (مفاهيم پايه فن آوري اطلاعات)، دوم (آشنايي با سيستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات) ICDL را داشته باشند.ظرفيت پذيرش در اين رشته 10 نفر است و 70 درصد از ظرفيت رشته به اعضاي هيئت علمي و کارکنان وزارت بهداشت و تمامي مؤسسات وابسته با اولويت دانشگاه علوم پزشکي تهران اختصاص دارد.شهريه تحصيل در سيستم آموزش از راه دور دانشگاه براي رشته هاي کارشناسي ارشد همانند سال گذشته خواهد بود اما در صورت تصويب مراجع قانوني قابل افزايش خواهد بود. بر اساس مصوبه دانشگاه علوم پزشکي تهران شهريه ثابت هر نيمسال يک ميليون و 500 هزار ريال، شهريه هر واحد نظري 300 هزار ريال، شهريه هر واحد عملي 650 هزار ريال و پايان نامه هر واحد يک ميليون ريال است.

عوامل افت کيفيت آموزشي در دانشگاهها تشريح شد

گروه آزمون وسنجش : مديرکل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم در تشريح عوامل افت کيفيت آموزشي در دانشگاهها گفت: شکاف ميان عرضه و تقاضاي آموزش يکي از عوامل افت کيفيت آموزشي است لذا در آمايش آموزش عالي هدفمان اين است که بررسي کنيم هدف از تربيت چهار ميليون دانشجو چيست. به گزارش مهر، رضا عامري در دانشگاه هرمزگان با بيان اينکه آمايش آموزش عالي يک طرح کلان ملي است، گفت: تا کنون ملاک‌ها و مقياس‌هاي جمعيتي از نظر تعداد دانشجو و استاد در گروه‌هاي مختلف تحصيلي و اينکه اين آمار چگونه بايد باشد تدوين شده است و اکنون بايد رشته‌هاي در اولويت کميته‌هاي آمايش آموزش عالي استان‌ها را استخراج کنيم و چارچوب مسئوليت دانشگاه بزرگ هر استان در حوزه شکل دهي به آمايش آموزش عالي را تعيين کنيم.مديرکل دفتر نظارت ارزيابي آموزش عالي از يک ماه فرصت براي روساي دانشگاه‌ها خبر داد تا گزارش آمايش آموزش عالي استان خود را جهت استفاده در نسخه نهايي آمايش آموزش عالي ارائه دهند و گفت: وزيرعلوم تاکيد دارد که طرح ملي آمايش آموزش عالي هر چه سريعتر آماده و اجرايي شود.عامري در تدوين وجه تمايز طرح آمايش آموزش عالي با ساير طرح‌ها و اسناد موجود گفت: برنامه‌هايي که تا به حال تدوين شده بيشتر شامل ديدگاه‌هاي از بالا به پايين است. اما شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تماس‌هايي که با وزارت علوم برقرارکرده تاکيد داشته که آمايش آموزش عالي آخرين حلقه از زنجير همه اصناف و برنامه‌هايي مانند نقشه جامع علمي کشور است که بايد قابليت عملياتي شدن داشته باشد. وي در تشريح آنچه که در طرح آمايش آموزش عالي بايد مشخص شود، گفت: استان‌هاي اولويت‌دار در توسعه آموزش عالي و اينکه توسعه آموزش عالي در کدام گروه‌ها، کدام مقاطع و براساس جمع‌آوري شناخت قابليت‌ها و مزيت‌هاي نسبي استاني و ملي صورت گيرد، بايد تعيين شوند.عامري از انتشار اطلس آموزش عالي 89-1388 کشور در آينده نزديک خبر داد گفت:‌ در انتظار اطلس آموزش عالي 90-1389 نيز هستيم که آخرين اطلاعات طرح آموزش عالي را براساس آن تدوين کنيم.مديرکل دفتر نظارت ارزيابي وزارت علوم از استخراج ماتريسي اهداف ماموريت‌هاي آموزش عالي به عنوان يکي از محورهاي مدنظر در آمايش آموزش عالي خبر داد و گفت: به عنوان مثال ماموريت‌هاي هر کدام از زيرنظام‌هاي آموزش عالي را به طور تفکيک شده در آمايش آموزش عالي مورد توجه قرار داده‌ايم به طوري که تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد 60 درصد فعاليت دانشگاه پيام نور در حوزه پذيرش دانشجوي مجازي صورت گيرد. عامري درباره علوم انساني نيز گفت: ريشه اصلي نابساماني علوم انساني آنجا است که افراد نخبه‌تر فکر مي‌کنند نبايد وارد اين رشته‌ها شوند.مديرکل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم در تشريح عوامل افت کيفيت آموزشي در دانشگاه‌ها گفت: شکاف ميان عرضه و تقاضاي آموزش يکي از عوامل افت کيفيت آموزشي است لذا در آمايش آموزش عالي هدفمان اين است که بررسي کنيم هدف از تربيت 4 ميليون دانشجو چيست.عامري از عدم توازن ميان برون‌دادها و نيازهاي بازار کار به عنوان عامل ديگر افت کيفيت آموزشي نام برد و گفت:‌عدم توازن ميان محتواي آموزشي و نيازهاي آموزشي واقعي فراگيران و جامعه از مواردي است که افت کيفيت آموزش را به بار مي‌آورد. بسياري از آموزش‌هايمان حتي در رشته‌هايي که انتظار نگاه کاربردي داريم نيز جنبه نظري و تئوريک دارد.وي اشتباه در قوانين سازماندهي و مديريت نظام‌هاي آموزشي را يکي از عوامل افت کيفيت آموزشي دانست و گفت: بايد پيش‌نويس استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي را استخراج و تدوين کنيم. به عنوان مثال يکي از معيارهاي اين استانداردهاي آموزشي شاخص استاد به دانشجوست که براساس واقعيت گرايي در دانشگاه پيام نور يک به 250، در دانشگاه‌هاي دولتي يک به 18 و در دانشگاه‌هاي غيردولتي غيرانتفاعي يک به 40 در نظر گرفته شده است.مديرکل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم شکاف بين تقاضاي واقعي و عرضه آموزش عالي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال 85 اين شکاف وجود داشته اما اکنون اين شکاف بيشتر شده است و واقعاً فارغ‌التحصيلان بيکار يک معضل شده‌اند. جالب اينکه هنوز هم برخي دانشگاه‌ها در اين رشته‌ها که فارغ‌التحصيلان بيکار دارند متقاضي هستند و عرضه گرايي آموزش عالي بدون توجه به ماموريت‌ها را دنبال مي‌کنند.

با پايان برگزاري آزمون ؛

تاريخ انتشار نتايج کنکور کارداني دانشگاه علمي کاربردي اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : آزمون جامع و ارزيابي حرفه اي کارداني دانشگاه علمي کاربردي ديروز جمعه با رقابت حدود 50 هزار نفر برگزار شد. به گزارش مهر، نتايج آزمون جامع و ارزيابي حرفه اي کارداني دانشگاه علمي کاربردي اواخر فروردين 90 اعلام مي شود.اين آزمون طي سال دو بار در ماههاي شهريور و اسفند برگزار مي شود.

مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي :

رشته‌هاي تحصيلي غيرقابل کاربرد
شناسايي مي‌شوند

گروه آزمون وسنجش : مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي از شناسايي رشته‌هاي تحصيلي با محتواي قديمي و غيرقابل کاربرد در کشور و در سطح استان‌ها خبر داد و گفت: شناسايي رشته‌هاي مورد نياز و رشته‌هاي تحصيلي مازاد در زيرنظام‌هاي آموزش عالي در دستور کار قرار دارد. به گزارش مهر، ابوالفضل حسني امروز جمعه در نشست آمايش آموزش عالي با بيان اينکه سيستم آموزش عالي ايران از 10 زير سيستم يا زيرنظام تشکيل شده است در برشماري زير سيستم‌هاي آموزش عالي ايران به دانشگاه‌هاي جامع دولتي، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي دولتي، دانشگاه‌هاي تخصصي، دانشگاه آزاد اسلامي، موسسات آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي، مراکز آموزش عالي علمي- کاربردي، مراکز علمي نيمه حضوري (پيام نور)، دانشگاه‌ها و مراکز علمي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌هاي وابسته به ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌هاي غيرحضوري (الکترونيکي) اشاره کرد.مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي افزود: در ايران بالغ بر دو هزار و 232 مرکز، واحد، موسسه و دانشگاه به فعاليت خود مشغول هستند و در حدود 8/3 ميليون دانشجو را تحت پوشش خود دارند.وي در تشريح نقشه آموزش عالي ايران خاطرنشان کرد: در آموزش عالي ايران داراي 5 مقطع، 6 گروه آموزشي، 150 رشته و 10 زيرنظام که در سيستم آموزشي کل کشور وجود دارند.حسني با يادآوري ضرورت متناسب سازي و هدفمندسازي آموزش عالي جهت ايفاي نقش موثر زيرنظام‌هاي آموزش عالي، گروه‌هاي آموزشي، مقاطع تحصيلي و رشته‌هاي تحصيلي در توسعه همه جانبه استان‌هاي کشور گفت: توزيع متناسب دانشجويان براساس امکانات و پتانسيل‌ها در سطح کلان کشور و در هر استان، توزيع متناسب دانشجويان در مقاطع تحصيلي، در گروه‌هاي آموزشي و همچنين براساس زيرنظام‌هاي آموزشي و براساس رشته‌هاي مورد نياز در سطح کلان کشور و در هر استان از اهداف اساسي طرح آمايش آموزش عالي است.مديرکل دفتر گسترش آموزش عالي خاطرنشان کرد: در آمايش آموزش عالي رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز کشور و استان‌ها، ميان رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز، رشته‌هاي تحصيلي مازاد در زيرنظام‌ها و رشته‌هاي تحصيلي با محتواي قديمي و غيرقابل کاربرد در کشور و در هر استان را بايد شناسايي کنيم.حسني در ادامه يادآور شد: اگر قرار است رشته‌اي در دانشگاهي ايجاد شود و در آن دانشجو پذيرش شود بايد اين کار منجر به بکارگيري نيروي انساني تربيت شده در آن رشته در منطقه مربوطه شود نه اينکه با ايجاد رشته بخواهيم به کاري دست بزنيم که سهمي در توليد افراد بيکار داشته باشيم. علاوه بر اين ايجاد تعادل در توزيع جغرافيايي دانشگاه‌ها متناسب با امکانات و قابليت‌هاي هر منطقه، نيازهاي جامعه و اشتغال فارغ‌التحصيلان از نکات مورد توجه در آمايش آموزش عالي است.

معاون آموزشي وزارت بهداشت :

اجراي چهار سند آموزش علوم پزشکي در سال 90

گروه آزمون وسنجش : معاون آموزشي وزارت بهداشت از اجراي چهار سند مهم آموزشي در حوزه علوم پزشکي در سال 90 خبر داد و گفت: سياست هاي ارتقاي تحصيلي دانشجويان در سال 90 اجرا مي شود. دکتر محمدعلي محققي در گفتگو با مهر افزود: اجرايي کردن 4 سند مهم آموزشي براي سال 90 و اجراي چند بخشنامه و سند آموزشي در نشست معاونان آموزشي به تصويب رسيد.وي اضافه کرد: نقشه جامع علمي کشور در بخش سلامت، سند برنامه پنجم توسعه در بخش علم و فناوري، سند آيين نامه جديد ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها که در شورايعالي انقلاب فرهنگي تصويب شد از جمله اين اسناد است که در سال 90 اجرا مي شود.محققي اظهار داشت: سياستهاي جديد ارتقاي تحصيلي دانشجويان و تصميمات جديد شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت براي سال 90 مورد تاکيد معاونان آموزشي دانشگاههاي علوم پزشکي قرار گرفت.وي خاطرنشان کرد: تحول در آزمون ها از جمله واگذاري آزمون گواهينامه به دانشگاهها و تحول در آزمون دستياري دوره سي و نهم از ديگر مسائلي است براي سال جديد اجرايي خواهد شد.

سرپرست مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي همدان:

رشته کارشناسي ناپيوشته IT براي نخستين بار در اين مرکز ارائه مي‌شود

گروه آزمون وسنجش : سرپرست مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي همدان از اضافه شدن رشته جديد کارشناسي ناپيوسته IT در اين دانشگاه خبر داد.عباس همدوني اصلي در گفت‌وگو با ايسنا - منطقه همدان، افزود: رشته کارشناسي ناپيوسته IT براي اولين بار تصويب شده که پذيرش دانشجو از طريق سازمان سنجش صورت مي گيرد. وي تصريح کرد: رشته IT با گرايش‌هاي فناوري اطلاعات، تجارت الکترونيک، برنامه نويسي تحت وب و طراحي صفحات وب براي نخستين بار در همدان ارائه مي شود. همدوني اصلي ادامه داد: تجهيزات لازم، کارگاه‌ها و سايت‌هاي کامپيوتري را براي دانشجويان جديد الورود در نظر گرفته‌ايم. وي اظهاركرد: دانشجويان کارداني IT و ICT براي ادامه تحصيل کارشناسي ناپيوسته به دليل شرايط خاص همدان را انتخاب مي کنند. همدوني اصلي بيان كرد: اين رشته‌ها علاوه بر اينکه براي نخستين بار دانشجو جذب مي کنند به علت کاربردي بودن فناوري اطلاعات در دنياي امروز به صورت علمي و کاربردي فارغ التحصيلان ماهر و آگاه خواهند داشت. وي گفت: در حال حاضر اين مرکز علمي کاربردي پنج رشته تحصيلي و در حدود 650 دانشجو دارد که با افزودن اين رشته جديد پيش بيني مي شود كه تعداد دانشجويان به حدود 900 نفر برسد. سرپرست مرکز علمي کاربردي جهاد دانشگاهي اعلام کرد: اگر از رشته‌هاي کارداني پيوسته که مصوب شده چهار رشته جديد به مجموعه رشته‌ها اضافه کنيم در آن صورت تعداد دانشجويان مرکز به بيش از يک هزار و صد نفر مي رسد


 با تشريح تاريخ وشرايط ثبت‌نام ؛
 تاريخ برگزاري اولين آزمون كارشناسي ناپيوسته علمي كابردي پودماني اعلام شد 

گروه آزمون وسنجش
: مشاورعالي سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به جزييات شرايط ثبت‌نام اولين دوره آزمون كارشناسي ناپيوسته علمي كابردي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي90، گفت: آزمون كليه گروه‌هاي آموزشي در روز پنج‌شنبه 29 ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود. دكتر حسين توكلي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به مهلت ثبت‌نام آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1390 تا فردا، يكشنبه 22 اسفند ماه، اظهاركرد: اين دسته از داوطلبان مي‌توانند بر حسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك كارداني يا فوق ديپلم خود و براساس علاقمندي به هر يك از رشته‌هاي تحصيلي در اين آزمون ثبت‌نام و نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند. وي داشتن مدرك كارداني دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارتين علوم و بهداشت و يا داشتن مدرك كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش را از جمله شرايط اختصاصي در اين آزمون عنوان كرد و افزود: در صورتي كه داوطلب در رشته غير مرتبط با رشته دوره كارداني خود قبول شود، بايد پس از قبولي، طبق ضوابط آموزشي دروس پيش نياز را انتخاب و با موفقيت بگذارند. توكلي با بيان اينكه دانشجويان دوره كارداني در صورت پذيرفته شدن، براي ثبت‌نام بايد مدارك فارغ التحصيلي خود را به مركز آموزش ذيربط ارايه كنند، اظهاركرد: كليه پذيرفته‌شدگان در مراكز آموزش علمي كاربردي تابع قوانين، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمي كاربردي و وزارت علوم هستند. مشاورعالي سازمان سنجش با بيان اينكه كارمندان دولت در صورتي مي‌توانند به تحصيل بپردازند كه موافقت‌نامه رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود، مبني بر شركت در كلاس‌ها، آزمايشگاه‌ها و فعاليت‌هاي ديگر دوران تحصيل را به همراه ساير مدارك ثبت‌نام به مركز آموزش علمي كاربردي محل قبولي، ارايه كنند، خاطرنشان كرد: هيچ دانشجويي مجاز نيست هم زمان در دو رشته يا دو مقطع در موسسه‌هاي دولتي و يا غير دولتي تحصيل كند. وي با تاكيد بر اينكه در پودمان اول تغيير رشته، نقل و انتقال و مرخصي تحصيلي مجاز نمي‌باشد، در خصوص نحوه گزينش دانشجو، گفت: گزينش دانشجو در هر يك از كد رشته‌ محل‌هاي تحصيلي بر اساس نمره كل آزمون و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي داوطلبان در دو سهميه آزاد و شاغل و نيز بومي بودن و سهميه ايثارگران، براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي كاربردي و مصوبات مربوط انجام مي‌شود. مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور با تاكيد بر اينكه داوطلبان بايد اصل مدارك مورد نياز را نزد خود نگاه داشته و پس از قبولي در زمان ثبت نام به مراكز آموزشي ذيربط ارائه كنند، تصريح كرد: مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغيير نمي باشد، بنابراين داوطلب بايد در زمان تكميل اطلاعات تقاضانامه نهايت دقت را به كار گيرد.


 مهلت ثبت‌نام در کنکور سراسري 90 دانشگاه آزاد اسلامي تمديد شد 

گروه آزمون وسنجش : معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از تمديد مهلت ثبت نام در کنکور سراسري دانشگاه آزاد تا چهارشنبه 25 اسفندماه خبر داد و گفت: داوطلباني که تا کنون موفق به ثبت نام در اين آزمون نشده اند تا پايان روز چهارشنبه مهلت دارند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. محمدرضا مهرادفر در گفتگو با مهر، افزود: مهلت ثبت نام در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي چهارشنبه 25 اسفندماه به پايان مي رسد.وي افزود: داوطلبان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: آزمون شماره يک (رشته هاي غيرپزشکي) روزهاي پنجشنبه و جمعه 16 و 17 تيرماه 90 و آزمون شماره دو (رشته هاي پزشکي) دانشگاه آزاد روزجمعه 31 تيرماه 90 برگزار مي‌شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه