جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/04/01 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3904

براساس قانون برنامه بودجه اعلام شد:
نحوه پرداخت اضافه‌کار به کارمندان


بانك و بيمه


تريبون اقتصادي


خبر


مسکوکات و ارز


 براساس قانون برنامه بودجه اعلام شد:
  نحوه پرداخت اضافه‌کار به کارمندان  

جزئيات ضوابط اجراي بودجه 90 مصوبه هيئت دولت منتشر شد که براساس آن، استفاده از اعتبارات عمراني براي هزينه‌هاي جاري ممنوع شد.

به گزارش مهر، هيئت وزيران به استناد بند يکصد و سي و پنجم قانون بودجه سال 1390 کل کشور و به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تشکر از همه دستگاه‌ها و اشخاصي که با رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه 1389 کل کشور کاهش قابل ملاحظه‌اي را در هزينه‌هاي مصرفي دولت رقم زدند، ضوابط اجرايي بودجه 90 را به تصويب رساند.

براساس اين ضوابط، همه دستگاه هاي اجرايي که فعاليت اصلي آنها در غير شهر تهران قرار دارد، موظفند دفاتر و امکانات خود را در شهر تهران را تعطيل کنند. حق استفاده از اموال غير منقولي که در اجراي اين بند مازاد تلقي مي‌گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين تکليف مي‌ شود.

روساي دستگاه هاي اجرايي يا مقام‌هاي مجاز از سوي آنها و نيز ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند هستند. شرکت هاي دولتي که فعاليت اصلي آنها در شهر تهران است لکن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي ‌ادامه فعاليت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول اين حکم اين بند هستند.

تعيين تکليف نيروهاي مازاد دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 کل کشور، دستگاه هاي اجرايي موظفند؛ مشخصات نيروي انساني مازاد خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام کنند تا نسبت به تامين نيروي مورد تقاضاي دستگاه هاي اجرايي، از اين محل با رعايت قوانين و مقررات
اقدام شود.

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصريح دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کار معين (مشخص) با رعايت قوانين و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز است.

همچنين انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تامين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمي‌نظير طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل،‌خدمات قضاي سبز و تعمير و نگهداري تاسيسات (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به کارکنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز است.

بر اساس اين ضوابط، دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود و عملکرد آن را به معاونت برنامه‌ريزي ارسال کنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا در قالب موافقتنامه متبادله با اين معاونت مجاز است.

درباره بازنشستگي پيش از موعد

بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اختيارات هيئت وزيران درخصوص اعطاي مجوز بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده واحده ياد شده و اعطاي مجوز به کارگيري بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اکثريت وزراي عضو کميسيون اجتماعي دولت تفويض مي‌شود.

موافقت با بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت – موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت – منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم کسري اعتبار در ساير هزينه‌هاي دستگاه و تاييد مراتب ياد شده توسط رئيس دستگاه دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي وي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي‌و ذيحساب يا مدير مالي مربوطه و پس از اخذ مجوز از کميسيون ياد شده استد.

شرايط پرداخت هزينه تلفن همراه

طبق ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 کل کشور، پرداخت هزينه تلفن همراه تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و کامنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان مجاز خواهد بود مشروط بر اينکه براي انجام وظايف اداري استفاده شود.

محدوده پرداخت اضافه‌کار

بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 کل کشور، پرداخت فوق العاده اضافه کار دستي به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند ز ماده 50 قانون برنامه حداکثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده است.طبق اين مصوبه، تشخيص کارکناني که به اقتضاء شغلي اضافه کار بيشتري از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري انجام مي‌دهند صرفا در سقف 20 درصد مقرر در ذيل تبصره ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومي ‌خواهد بود.


 بانك و بيمه 

 بانك سپه برقش را از خورشيد مي‌گيرد

بانك سپه تا پايان سال تمامي شعب خود را مجهز به سيستم انرژي خورشيدي براي تامين برق مي‌كند. به گزارش ايسنا، رامين پاشايي‌فام مديرعامل بانك سپه از تجهيزات انرژي خورشيدي تامين برق شعبه بازار بانك سپه در محل اين شعبه خبر داد.

بهره برداري از 95 طرح صنعتي با تسهيلات
بانك صنعت و معدن

طي دوماه نخست سال جاري 95 طرح صنعتي با بهره مندي از سه هزار و 7 ميليارد ريال تسهيلات بانك صنعت ومعدن به بهره برداري رسيد. به گزارش روابط عمومي بانك صنعت ومعدن 86 طرح از طرح هاي ياد شده مربوط به صنايع كوچك بوده كه در مجموع 345 ميليارد ريال تسهيلات اين بانك را به خود اختصاص داده اند.

تقدير رئيس هيات مديره انجمن تالاسمي ايران
از بانك اقتصادنوين

رئيس هيات مديره انجمن تالاسمي ايران با اهداي لوح تقديري به مديرعامل بانك اقتصادنوين از اقدامات اين بانك قدرداني كرد.روابط عمومي بانك اقتصادنوين اين خبر را مخابره کرده است.

پرداخت کمک هزينه ووام دانشجويي

به منظور کمک هزينه ورفاه حال دانشجويان موسسه آموزش عالي غزالي براساس رشته تحصيلي به دانشجويان خود وام دانشجويي پرداخت مي کند.به گزارش روابط عمومي ، دکتر نيکنام رييس موسسه فوق وعضو هيات علمي دانشگاه کار،ضمن بيان مطلب فوق گفت:اين موسسه در سال 85 در زميني به مساحت 6 هزار متر مربع در مينودرقزوين با پذيرش 300دانشجو فعاليت خود را شروع کرد.وي تعداد دانشجويان خود را در حال حاضر 1300 نفر اعلام کرد وافزود:دانشجويان اين موسسه در دو مقطع کارداني وکارشناسي به تحصيل خود ادامه مي دهند.وي بااعلام اين مطلب که قراراست در سال تحصيلي جديد دورشته جديدمعماري وعمران به رشته هاي تحصيلي اين موسسه اضافه شود خاطر نشان ساخت: کليه فعاليت موسسه زير نظر وزارت علوم است. دکتر نيکنام تعداد فارق التحصيلان را تا پايان سال 89، 582 نفر عنوان کردوگفت :ازاين تعداد 370نفردر رشته هاي کارشناسي ناپيوسته و212 نفر در رشته هاي کارداني فارق التحصيل شده اند.

پيشتازي بانک صادرات درتسهيلات قرض الحسنه

بانک صادرات ايران طي دو ماهه اول امسال همسو با سياستهاي مهرورزي دولت و به منظور اشاعه سنت پسنديده قرض الحسنه در جامعه و رفع گرفتاري هاي نيازمندان و آحاد جامعه 2067 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان واجد شرايط در سراسر کشور پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک از ابتداي امسال تا پايان ارديبهشت ماه ، 2067 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان واجد شرايط در سراسر کشور پرداخت کرد که از مجموع اين تسهيلات بالغ بر 570 ميليارد ريال وام ازدواج و جهيزيه،6 ميليارد ريال تسهيلات در بخش درمان و وديعه مسکن، 16 ميليارد ريال وام مسکن روستايي و 1475 ميليارد ريال در ساير سرفصل ها تسهيلات قرض الحسنه پرداخت نموده است.

خدمتي ديگر از بانکداري اينترنتي بانک رفاه

صدور دستور پرداخت چک از طريق سامانه بانکداري اينترنتي بانک رفاه براي اشخاص حقوقي امکان پذير شد.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران؛ از اين پس اشخاص حقوقي مي توانند پس از تکميل فرم درخواست مربوط به فعال سازي اين خدمت در شعب بانک، نسبت به تاييد مبلغ و تاريخ چک هاي صادره خود در سامانه بانکداري اينترنتي اقدام کنند.

تعيين تکليف نرخ جديد ديه تا مهرماه

رئيس کل بيمه مرکزي ايران با اعلام اينکه نرخ ديه تا مهرماه تعيين تکليف خواهد شد، گفت: صنعت بيمه کشور معتقد است که دو برابر شدن مبلغ ديه بايد در 4 سال اتفاق بيافتد، در غير اين صورت شوک افزايش نرخ به معضلات اجتماعي دامن مي‌زند. جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با مهر با بيان اينکه تعيين نرخ ديه شخص ثالث تا مهر ماه تعيين تکليف و نهايي خواهد شد، افزود: در اين زمينه راهکارهايي از سوي صنعت بيمه ارائه مي شود و در اين زمينه مجلسي ها نيز بر اساس قوانين راهکارهايي را مطرح مي کنند.

برندگان جوايز قرعه کشي حساب هاي

قرض الحسنه بانک پارسيان

در مراسم قرعه کشي جوايز حساب هاي قرض الحسنه سال 89 بانک پارسيان که با حضورهيات نظارت بر قرعه کشي بانک ها و جمعي ازمديران بانک پارسيان برگزار شد، برندگان بيش از 8000جايزه نقدي مشخص و معرفي شدند.به گزارش روابط عمومي ،مدير عامل بانک پارسيان در اين مراسم گفت:بانک پارسيان تنها بانکي است که بدون هيچ گونه تبليغي به جذب سپرده هاي قرض الحسنه مي پردازد وبا توجه به اينکه طبق قوانين موجود هيچ الزامي به برگزاري قرعه کشي و اهداي جوايز ندارد،اما هر ساله با افتخار اين جوايز را، به عنوان پاداش حسن نيت و عمل خدا پسندانه مشتريان به ايشان اعطا مي کند.


 تريبون اقتصادي 

شير يارانه‌اي از امروز توزيع نمي‌شود!

رييس اتحاديه لبني ايران اعلام كرد:‌ براي ادامه توليد و توزيع شير يارانه‌اي ازامروز، هنوز هيچ دستوري به كارخانه‌ها اعلام نشده و با توجه به اينكه سازمان‌هاي بازرگاني برخي استان‌ها از جمله يزد و خراسان شمالي به كارخانه‌هاي لبني‌اشان اعلام كرده‌اند كه از امروز شير يارانه‌اي توليد و توزيع نكنند، احتمالا از فردا شير يارانه‌اي در كشور توزيع نشود. مجيد عليداد در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: روز گذشته ،روز پاياني توليد و توزيع شير يارانه‌اي در كشور است و براي ادامه توليد و توزيع شير يارانه‌اي ازامروز، هنوز هيچ دستوري به كارخانه‌ها اعلام نشده است. وي افزود: براساس جلسات و مذاكراتي كه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها، معاونت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي داشته‌اند هيچ گونه نتيجه گيري براي ادامه اين شيوه از توزيع يا قطع آن، انتقال يارانه شير به توليد يا مصرف‌كننده و ... اتخاذ نشده است. اما سازمان‌هاي بازرگاني برخي استان‌ها از جمله يزد و خراسان شمالي به كارخانه‌هاي لبني‌اشان اعلام كرده‌اند كه از ابتداي تير ماه شير يارانه‌اي را توليد و توزيع نكنند. احتمالا بقيه استان‌ها نيز شفاها چنين موضوعي به كارخانه‌هاي لبني اعلام كنند.

قيمت برق تا مهرماه افزايش نمي‌يابد

خبرگزاري فارس: معاون وزير نيرو ضمن تاكيد بر اينكه تابستان امسال مشكل خاموشي نخواهيم داشت از عدم افزايش قيمت برق تا مهر ماه خبر داد.محمد بهزاد در گفت‌وگو با فارس ، درباره وضعيت خاموشي برق در تابستان امسال اظهار داشت: در سال گذشته 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شده كه تمام آنها نيز سرويس شده است. معاون وزير نيرو به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره و تصريح كرد: با توجه به اجراي اين قانون مصرف انرژي نه تنها افزايش نيافته بلكه كمتر از سال گذشته نيز شده است.

افزايش 12 تا 14درصدي قيمت بليت قطار
از اول تيرماه

معاون وزير راه از افزايش 12 تا 14درصدي قيمت بليت قطار از اول تيرماه سال‌ جاري خبر داد و گفت:‌ تلاش بر اين شد در راستاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت كاملاً منطقي و متعارف باشد و شركت‌هاي ريلي بيشتر از طريق افزايش بهره‌وري به جبران هزينه‌هاي خود بپردازند.عبدالعلي صاحب‌محمدي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: پس از گذشت 6 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هيچ گونه افزايش قيمتي در بليت‌هاي قطار اعمال نشده بود و بخش خصوصي كه 100 درصد ناوگان مسافري قطار را در اختيار دارند، كمافي‌السابق به ارائه خدمات خود به مسافران ادامه داد. معاون وزير راه‌وترابري با بيان اينكه پس از انجام تمام بررسي‌ 12 تا 14 درصد به قيمت‌هاي قبلي بليت قطارهاي مسافري در مسيرهاي مختلف افزوده شد، اضافه كرد: اين افزايش قيمت‌ها به طور رسمي از اول تيرماه سال جاري اعمال مي‌شود و فروش بليت بر اين مبنا انجام مي‌گيرد.

افزايش قيمت مسکن در برخي از شهرهاي بزرگ

رئيس اتحاديه کشوري مشاوران املاک بابيان اينکه 800 هزار خانه خالي در استان تهران وجود دارد، گفت: در برخي از شهرهاي بزرگ هم قيمت مسکن با افزايش جزئي مواجه شده است. مصطفي قلي خسروي در گفتگو با مهر با بيان اينکه حدود 800 هزار خانه خالي در استان تهران وجود دارد، گفت: سياست ماليات مضاعف براي خانه هاي خالي در سالهاي 70 تا 72 هم مطرح شده بود اما به نتيجه نرسيد زيرا مالکان راهکار دور زدن قانون را فراگرفتند و با چيدن برخي از وسايل در خانه، ماموران را گمراه مي کردند.

تداوم سير نزولي دلار

به دنبال سير نزولي قيمت ارز در بازار داخلي قيمت دلار رسمي و آزاد كاهش يافت به نحوي كه هم‌اكنون نرخ آزاد فروش اين ارز 1175 تومان و رسمي آن 1108 تومان است.به گزارش فارس بانك مركزي به منظور تحقق هدف كاهش نرخ ارز به خصوص دلار نيز قيمت اين ارز را كاهش داد به نحوي كه هم‌اكنون دلار با نرخ رسمي 1104 تومان خريداري و 1108 تومان فروخته مي‌شود. اين ارز روز دوشنبه 1123 تومان از سوي بانك مركزي نرخ‌گذاري شده بود. البته در بازار آزاد نيز قيمت دلار طي روز جاري كاهش يافته است؛ صرافي‌ها در ساعت نگارش اين گزارش دلار را با نرخ 1155 تومان خريداري و 1175 تومان مي‌فروشند.

عرضه سکه گرمي در بورس

معاملات سکه يک گرمي و نقره از اواخر شهريورماه امسال در معاملات آتي بورس کالا آغاز مي‌شود تا ايران سومين کشور جهان باشد که سکه طلاي يک گرمي در بورس کالاي آن دادوستد مي‌شود. به گزارش مهر، ناظر تالار بورس کالا با اشاره به اينکه سکه طلاي يک گرمي و نقره دو محصول مناسب براي ورود به معاملات آتي هستند، گفت: سکه يک گرمي و نقره ، دو کالاي سرمايه اي هستند که سرمايه گذاران بازار آتي از شهريور ماه در کنار معامله سکه طلا طرح جديد به خريد و فروش اين دو محصول مي پردازند.

اجلاس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور

چهاردهمين اجلاس هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور 18 تيرماه در سالن اجلاس کشورهاي اسلامي آغاز به کار مي نمايد.روابط عمومي اعلام کرد:هيئت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي تيرماه هر سال با حضور اعضا هيئت مديره و روساي شوراي انتظامي و بازرسان سازمان نظام مهندسي اجلاسي برگزار مي نمايد .


 خبر 

 بازار خودرو پس از رشد نرخ ارز

شوک افزايش نرخ ارز بازار خودروهاي خارجي را مورد اصابت قرار داد. اين بار ترکش هاي اين شوک به خودروهاي ساخت داخل ارزبر نيز رسيد. به گزارش ايسنا، فعالان بازار بر خانواده تندر90 و خانواده 206 ونيز 207 متمرکز شده‌اند؛ به‌طوري‌که فروش تندر90 و پژو206 در بازار خودرو با کمي ترديد انجام مي‌شود. در واقع طي هفته گذشته خودروهاي سودآور بازار در همين دو خانواده بيشتر بود؛ به‌طوري‌که هرچند در بخش قيمتي خودروهاي خارجي سود خوبي عايد فعالان بازار خارجي شد، اما در بازار خودروهاي داخلي، پژو206 تيپ2 وتندر90 توانستند رضايت بازيگران اين بازار را فراهم كنند. در حال حاضر پژو206 تيپ 2 در بازار خودرو تا 14 ميليون 500 هزار تومان افزايش يافته است. همچنين پژو206 صندوقدار به‌ويژه مدل V8 تا 17 ميليون و200 هزار تومان قيمت خورده‌اند. از سوي ديگر ناياب شدن پژو206 اس دي V9 حائز اهميت است؛ به‌طوري‌که تقاضا براي اين خودرو در بازار روز به روز متراکم تر مي‌شود. از بازار تندر90 نيز خبر مي رسد كه مدل E1 اين خودرو به‌طور کاذب وبه دليل کميابي اين خودرو در بازار به 14 ميليون و500 هزار تومان رسيده است که نسبت به قيمت کارخانه‌اش بيش از دو ميليون تومان بيشتر خريد وفروش مي‌شود. از سوي ديگر مدل E2 يا همان تندر فول نيز به همين دليل در رونق خريد وفروش قرار دارد، چراکه فاصله قيمتي اين خودرو نسبت به نوع نيمه فول تندر90 در بازار به يک ميليون تومان کاهش يافته است؛ يعني اين خودرو اکنون با قيمتي معادل 15 ميليون و500 هزار تومان در بازارآزادخريد وفروش مي شود. از بازار خودرو سوزوکي گرند ويتارا نيز خبر مي‌رسد که مدل کلاس 8 فول اين خودرو به تازگي با قيمتي معادل 52 ميليون و 500هزار تومان معامله شده است. همچنين مگان ومزدا3 به طور عجيبي گران شدند؛ به طوري‌که مزدا3 مدل فول اکنون با قيمت 50 ميليون تومان يعني سه ميليون تومان گران‌تر از هفته پيش خريد و فروش مي‌شود. همچنين مگان اتومات نيز با حرکتي شتابان روز به روز در حال گران شدن است، به طوري‌که اين خودرو بازهم در اين هفته با 700 هزار تومان افزايش قيمت با قيمتي معادل 33 ميليون 700 هزار تومان به فروش رفت.


 مسکوکات و ارز 

يک گرم طلاي 18 عيار

44370 تومان

سکه بهار آزادي طرح قديم

468000 تومان

سکه بهار آزادي طرح جديد

444000 تومان

نيم سکه بهار آزادي

223000 تومان

ربع سکه بهار آزادي

126000 تومان

دلار

1182 تومان

يورو

1692 تومان


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه