جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/04/14 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 3914

جزئياتي جديد از ساخت خانه‌هاي ويلايي
آغاز ساخت خانه هاي لوکس از نيمه دوم سال


بانك و بيمه


تريبون اقتصادي


دريافت عوارض در آزاد‌راه تهران ــ پرديس از شنبه هفته آينده


خبر


مسکوکات و ارز


 جزئياتي جديد از ساخت خانه‌هاي ويلايي
 آغاز ساخت خانه هاي لوکس از نيمه دوم سال 

مدير پروژه ملي مسکن مهر با استقبال از ايده رئيس جمهوري براي واگذاري 1000 متر مربع زمين به هر خانوار ايراني براي ساخت مسکن و باغ و اينکه اين موضوع در مراحل اوليه بررسي است، گفت: شوراي عالي مسکن بايد اين موضوع را بررسي و مصوب کند. محمد عسکري در گفتگو با مهر در خصوص ايده رئيس جمهور براي واگذاري 1000 متر زمين به هر خانواده ايراني براي ساخت خانه و باغ با تاکيد بر اينکه اين موضوع پس از طرح مسکن مهر دومين پيشنهاد جدي و مهمي است که در خصوص حل معضل مسکن در کشور انجام مي شود، گفت: در صورت طي مراحل کارشناسي، وزارت تعاون آمادگي حمايت کامل از اين طرح را دارد.مدير پروژه ملي مسکن مهر با بيان اينکه پيشنهاد رئيس جمهور پيش از اين در شوراي عالي مسکن مطرح و مورد بحث قرار گرفته است، تصريح کرد: البته هنوز اين موضوع در مراحل اوليه کار قرار دارد.عسکري با بيان اينکه طرح واگذاري هزار متر زمين براي ساخت مسکن و احداث باغ به هر خانواده ايراني، افزود: طرح مسکن مهر در مراحل پيشرفته و در آينده نزديک مي تواند به چنين جايگاهي برسد.وي در اين خصوص که اگر اجراي اين پروژه به وزارت تعاون واگذار شود؛ آيا اين آمادگي وجود دارد؟ خاطر نشان کرد: اگر از سوي رئيس جمهور اجراي اين پروژه به وزارت تعاون ابلاغ شود، ما موظف به اجراي آن خواهيم بود؛ هرچند در اين ارتباط تعاون همه تلاش و حمايت خود را نيز به کار خواهد گرفت.اين مقام مسئول در پروژه بزرگ مسکن مهر بيان داشت: از سال 87 تاکنون که پروژه مسکن مهر در کشور با همکاري وزارت تعاون و مسکن و شهرسازي اجرا شده است، همکاري خوبي بين دو دستگاه وجود داشته است و باعث شد که طرح به امروز خود برسد.به گفته عسکري، در مراحل اوليه پيشنهاد رئيس جمهور بايد توسط شوراي عالي مسکن مورد بررسي و کارشناسي قرار گيرد اما به صورت کلي، ديدگاه وي قابل توجه و مثبت است.مدير پروژه ملي مسکن مهر، ايده جديد رئيس جمهور را دومين حرکت براي حل معضل مسکن پس از اجراي طرح مسکن مهر در کشور دانست و گفت: تعاوني ها امروز آمادگي حضور در اقدامات بزرگي مانند اشتغال و مسکن را دارند و طي سال هاي گذشته نيز در اين زمينه ها اقداماتي را انجام داده اند.وي در پايان تاکيد کرد: به صورت کلي در قالب تعاون بستر حضور مردم در عرصه هاي مختلف فراهم شده است و اين موضوع که خود مردم بايد به اين عرصه ها ورود پيدا کنند نيز مورد تاکيد رئيس جمهور قرار گرفته است.

همچنين رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور با بيان اينکه ساخت ويلاها و باغ شهرها از نيمه دوم سال آغاز مي‌شود، گفت: اين طرح در روستاها و شهرهاي کوچک اجرا مي‌شود. ايرج رهبر درباره ايده رئيس جمهور براي اختصاص زمين هزار متري براي ساخت مسکن و باغ به هر خانواده گفت: براساس طرحي که سال گذشته ارايه شد، زمين هايي با مقياس بزرگ تر بايد براي ساخت ويلاها و باغ شهرها اختصاص يابند تا ساخت و ساز از حالت عمودي به افقي تغيير پيدا کند.وي با بيان اينکه طرح ساخت ويلاها و باغ شهرها در اطراف تهران و شهرهاي کوچک و روستاها دنبال مي شود، افزود: طرحهاي مطالعاتي براي چگونگي اجراي اين طرحها در حال انجام است اما درکلان شهرها نمي توان اين پروژه ها را اجرا کرد، زيرا زمين مناسب و ارزان قيمتي که توجيه اقتصادي داشته باشد بايد براي باغ شهرها تدارک ديده شود.رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور بابيان اينکه در روستاها و شهرهاي کوچک امکان اجراي اين پروژه وجود دارد، بيان کرد: اين طرح در بخشهايي که ارزش زمين و هزينه آماده سازي کمتري دارد مي تواند به اجرا برسد، زيرا زميني که متري 5 ميليون تومان است هزينه زيادي براي ساخت دارد که متقاضيان مسکن مهر نمي توانند آن را بپردازند.رهبر افزود: مگر اينکه دولت هزينه آماده سازي و زمين را تامين کند، در اين صورت متقاضيان مسکن مهر مي توانند از اين زمينها استفاده کنند، در غير اين صورت آورده متقاضيان مسکن مهر پاسخگوي ويلا سازي نيست.وي به طرحهاي مطالعاتي براي اجراي اين پروژه اشاره کرد و گفت: در شهرهاي اطراف تهران مانند شهريار، دماوند، کرج، لواسانات و طالقان مطالعاتي انجام شده است که احتمالا از نيمه دوم امسال ساخت ويلاها آغاز مي شود.رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور در مورد ساخت خانه هاي لوکس هم بيان کرد: خانه هاي لوکس در داخل شهرها و براي افراد متمول ساخته مي شوند و زمين اين خانه ها گران تر است.رهبر افزود: براي اجراي اين پروژه در حال مذاکره با بانک هستيم و در صورت متقاعد شدن بانکها براي پرداخت 50 تا 100 ميليون تومان از اين هزينه ها با سود متعارف، ساخت اين خانه ها از نيمه دوم سال آغاز مي شود.طرح ساخت خانه هاي لوکس که با موافقت وزارت مسکن و شهرسازي مواجه شده است، از نيمه دوم امسال و با اختصاص منابع بانکي آغاز مي‌شود.


 بانك و بيمه 

ارزش دارايي‌هاي بانك سپه 5 برابر مي شود

عضو هيأت مديره بانك سپه گفت: با اجرايي شدن تصميمات اتخاذ شده در بخش زيربنايي و عمراني، ارزش دارايي هاي بانك سپه 5 برابر خواهد شد.به گزارش فارس ، عليرضا حيدرآبادي پور در مراسم افتتاح شعبه آيت الله كاشاني غربي با اشاره به برگزاري مجمع عمومي بانك سپه گفت: 17ميليارد تومان درآمد افزوده اي كه در ترازنامه بانك ثبت نشده بود، با خروج از حسابهاي واسطه اي به صورت قطعي در ترازنامه بانك سپه ثبت شد.

جداسازي پرداخت خسارت از شرکتهاي بيمه

رئيس کل بيمه مرکزي راه اندازي ارزيابان خسارت مستقل را باعث جداسازي پرداخت خسارت از شرکتهاي بيمه عنوان کرد و گفت: سهم خصوصي ها در صنعت بيمه به 56 درصد رسيد. جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با مهر با اشاره به اينکه برنامه تحول در صنعت بيمه کشور بر اساس دستور رئيس جمهور طي 3 سال گذشته اجرايي شده است، گفت: سهم بخش خصوصي در صنعت بيمه کشور طي اين مدت از 22.5 درصد به 56 درصد در حال حاضر رسيده است.

مذاکرات سرمايه‌گذاران ترکيه با سيستم بانکي

گروهي از سرمايه گذاران ترکيه مذاکراتي را با سيستم بانکي کشور در راستاي افزايش همکاريها و سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف و ساختمان سازي آغاز کردند. به گزارش مهر، سردار اينان نماينده سرمايه گذاران ترکيه گفت: با مذاکرات انجام شده با بخشهاي دولتي، بانکها و بخش خصوصي حرکت بزرگي در همکاري هاي دو کشور آغاز مي شود.وي با اشاره به برنامه سرمايه گذاري 200 ميليون دلاري در ايران در بخش ساختمان سازي، افزود: سرمايه گذاران ترکيه مي توانند با بهره گيري از تسهيلات بانکي ايران طرحهاي زيادي را همراه با انتقال فناوري ها در ايران انجام دهند.

قدرداني دبيركل بانك مركزي از عملكرد
بانك اقتصادنوين

دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي به مديرعامل بانك اقتصادنوين از عملكرد اين بانك در دور چهارم واريز يارانه نقدي قدرداني كرد.به گزارش روابط عمومي بانك اقتصادنوين، در نامه سيد محمود احمدي به احمد طاهري آمده است: با توجه به اينكه درصد تراكنش‌هاي موفق بانك اقتصادنوين در بازه زماني برداشت يارانه هاي نقدي بالاي 95 درصد بوده است بدين‌وسيله از زحمات و تلاش‌هاي جنابعالي و همكاران محترم آن بانك و زير مجموعه تابعه كه در پرداخت دور چهارم يارانه‌ها به نحو مطلوب به ايفاي نقش پرداخته‌اند، قدرداني نموده و از درگاه ايزدمنان برايتان توفيق در توسعه و بهبود خدمت‌رساني به مردم آرزو مي‌نمايم.

مشتريان سرويس بانکداري اينترنتي بانک صادرات از مرز200 هزار عضو گذشت

203 هزار مشتري بانک صادرات جهت انجام خدمات بانکي خود از سيستم بانكداري اينترنتي اين بانك استفاده مي نمايند.

به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك در راستاي ارايه خدمات رساني مطلوب و جلب رضايت مشتريان همسو با فن آوريهاي جديد، از آبانماه 1385 ارايه خدمات بانكي از طريق اينترنت را آغاز نموده كه بر اين اساس تا پايان دهه اول تير ماه 90 ، دويست و 3 هزار نفر بمنظور بهره‌مندي از اين سرويس که بدون محدوديت مکاني و زماني قابل استفاده مي باشد،به عضويت سيستم خدمات اينترنتي بانك صادرات ايران درآمده‌اند.

ثبت صندوق سرمايه گذاري توسعه نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار

با اتمام پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري توسعه اين صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري و سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيد.به گزارش امور روابط عمومي و بازاريابي مؤسسه اعتباري توسعه ، در پي ثبت صندوق سرمايه گذاري توسعه در 21 خرداد ماه و با شماره 27646 و شناسه ملي 10320568557 نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري ، اين صندوق با شماره ي 10871 و در 24 خرداد ماه سال جاري در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيد.


 تريبون اقتصادي 

دپو ارز توسط صرافان

اوج اختلاف قيمت دلار آزاد و دولتي

بانک مرکزي نرخ دلار را کاهش داد اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان بر روي 1195 تومان ثابت ماند، براين اساس اختلاف قيمت دلار دولتي و آزاد به 134 تومان رسيد. به گزارش مهر، قيمت دلاردر بازار رسمي توسط بانک مرکزي کاهش يافت و از 1063 تومان به حدود 1061 تومان در روز جاري رسيده است.

اما نرخ دلار در بازار آزاد با کاهش نرخ دلار در بازار دولتي، کاهش نيافت و بر روي همان نرخ 1195 تومان ثابت ماند تا با اين امر اختلاف قيمت دلار در بازار آزاد و رسمي به 134 تومان افزايش يابد.اما قيمت يورو توسط بانک مرکزي دوباره تقويت شد و به 1545 تومان رسيد، نرخ فروش يورو در بازار آزاد 1725 تومان است. همزمان با افزايش مجدد اختلاف قيمت دلار رسمي و آزاد در بازار، يك مقام مسئول ارزي از عدم عرضه ارز و توقف اعلام نرخ براي فروش دلار خبر داد و گفت: هم‌اكنون بازار از حالت طبيعي خارج شده است.اين مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس درباره چرايي وضعيت اين روزهاي بازار ارز، اظهار داشت: هم‌اكنون بازار ارز از وضعيت طبيعي خارج شده و همين امر موجب شده كه بار ديگر فعاليت دلالان شدت بگيرد. وي افزود: از عصر روز يکشنبه هيچ كدام از صرافي‌ها قيمتي را براي خريد و فروش دلار اعلام نمي‌كنند و اين مورد هم باعث شده كه ميدان براي دلالان باز شود. اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينكه عدم اعلام نرخ از سوي صرافان به معناي عدم تمايل اين فعالان براي فروش ارز است، گفت:‌ بنابراين در بازار و به خصوص در صرافي‌ها ارز به اندازه كافي وجود دارد ولي اين افراد فعلاً قصد فروش اين ارزها را ندارند. وي ضمن اشاره به اينكه هنوز نرخي براي خريد و فروش دلار از بازار بيرون نيامده است، تأكيد كرد:‌ اين وضعيت و اتفاقات جزء خصوصيات اقتصادي بازار ارز است كه البته از نظر اقتصادي داراي توجيهاتي نيز است.

افزايش نرخ دلار سكه‌ را هزار تومان گران كرد

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر افزايش قيمت دلار در بازار داخلي را موجب افزايش هزار توماني سكه دانست و پيش‌بيني كرد قيمت جهاني طلا در طول هفته داراي ثبات نسبي باشد اما قيمت داخلي آن را منوط به نوسانات ارزي عنوان دانست.محمد كشتي‌آراي در ارتباط با وضعيت خريد و فروش طلا در بازار داخلي طي روزهاي اخير اظهار داشت: به دليل نزديك شدن مناسبت‌هاي مذهبي اين روزها مبادلات طلا شدت يافته و بازار رونق گرفته است. وي به افزايش 6 دلاري قيمت جهاني طلا طي روز جاري اشاره كرد و افزود:‌ هم‌اكنون هر اونس طلا در بازارهاي جهاني با قيمت 1493.66 دلار فروخته مي‌شود. رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر ادامه داد: با توجه به افزايش قيمت ارز در بازار داخلي و همچنين افزايش قيمت جهاني طلا امروز سكه هزار تومان گرانتر از روز گذشته شده است. وي همچنين درباره نوسانات قيمت طلا و افزايش اين نرخ‌ها در روزهاي آينده، بيان كرد: بعيد مي‌دانم قيمت‌هاي جهاني طلا تا پايان هفته افزايش پيدا كند چراكه اين روزها بازارهاي جهاني از ثبات نسبي برخوردار است. اين مقام مسئول در بازار طلا و جواهر تأكيد كرد: البته نوسانات قيمت‌هاي داخلي طلا در روزهاي آتي منوط به وضعيت بازار ارز خواهد بود.

راه‌اندازي بزرگ‌ترين مركز آموزش علمي كاربردي مهارت و فن‌آوري خودرو

معاون وزير كار و امور اجتماعي گفت: سومين اجلاس كميته‌ نظارتي و مشورتي آموزش فني و حرفه‌اي كشورهاي عضو سازمان‌ كنفرانس اسلامي (MAS) به ميزباني ايران و مسووليت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و با هدف تبادل تجربيات كشور‌هاي عضو اين سازمان از بيست‌وپنجم تا بيست‌وهشتم تيرماه در تهران برگزار مي‌شود. به گزارش ايسنا،عبدالرسول پورعباس اعلام اين خبر گفت: مركز دانشگاهي علمي كاربردي مهارت و فن‌آوري خودرو در كشور به منظور تربيت نيروهاي متخصص و ماهر در زمينه‌ صنعت خودرو در سطوح دانشگاهي و پاسخ‌گويي به نياز بازار كار اين صنعت در مركز آموزش فني و حرفه‌اي تخصصي مهارت و فن‌آوري خودروي 9 دي‌ماه است. پورعباس با بيان اين‌كه اين مركز دانشگاهي در 14 رشته و در دو مقطع كارداني و كارشناسي به صورت پودماني و ترمي از مهرماه دانشجو مي‌گيرد، اظهار كرد: از جمله رشته‌هاي آموزشي اين مركز دانشگاهي كه ظرفيت آن در حدود 500 نفر در هر ترم است، توليد و تعميرات بدنه‌ي خودرو، خدمات پس از فروش خودرو، كنترل كيفي خودرو، رنگ و تعمير و نگهداري خودرو است. پورعباس با بيان اين‌كه اين طرح در راستاي تشكيل سازمان ملي مهارت و فن‌آوري است گفت: طرح آموزش استاد ـ شاگردي با هدف دريافت آموزش در حين كار از كارگران، كارفرمايان و استاد‌كاران باتجربه، ارتقاء مهارت فني و تجربي و تربيت كارگران ماهر طراحي شده است. وي افزود: در پي اين طرح كه يك برنامه آموزشي در حين كار است، اجازه آموزش مهارت‌هاي مختلف به شاگرد يا كارآموزان داده شده و آنها مي‌توانند براي ياد‌گرفتن يك حرفه‌ خاص مدتي معين در حدود سه سال نزد استاد بمانند.

بهاي نفت خام به بيش از 112 دلار رسيد

در پي تصميم وزراي دارايي منطقه يورو مبني بر اعطاي يك وام اضطراري 12 ميليارد يورويي به يونان، بهاي نفت خام برنت درياي شمال افزايش يافت و به بيش از 112 دلار در هر بشكه رسيد. به گزارش ايسنا، وزراي دارايي منطقه يورو روز شنبه با اعطاي يك وام 12 ميليارد يورويي به يونان موافقت كرده و اعلام كردند كه جزئيات يك وام ديگر به اين كشور تا اواسط سپتامبر نهايي خواهد شد.

عرضه گسترده مواد پروتئيني در رمضان

معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه ذخاير کالاهاي اساسي و مواد پروتئيني در آستانه ماه مبارک رمضان با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، گفت: مواد پروتئيني در غرفه‌هاي عرضه مستقيم کالا در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. محمدحسن نکويي‌مهر در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر وضعيت ذخاير کالايي بسيار مناسب است و هر جا که وزارت بازرگاني احساس کند که نياز است اين ذخاير را وارد بازار کند، اين کار را انجام خواهد داد؛ اين درحالي است که براي ماه مبارک رمضان، عرضه گسترده ذخاير کالايي علاوه بر تمهيداتي که اصناف براي عرضه مستقيم کالا در نظر گرفته‌اند.معاون وزير بازرگاني افزود: برخي از اقلام ذخاير کالايي همچون مواد پروتئيني به صورت مستقيم در ايام ماه مبارک رمضان توزيع مي‌شود و در مورد ديگري کالايي که مورد نياز است، بحث آزادسازي ذخاير کالايي انجام خواهد شد و اين ذخاير به بازار تزريق مي‌شود.

چشم انداز نظام مهندسي ساختمان تبيين مي شود

مهندس سيد مهدي هاشمي رييس سازمان نظام مهندسي کشور اعلام کرد: براي نخستين بار چشم انداز نظام مهندسي ساختمان کشور بر مبناي قانون درچهاردهمين اجلاس سالانه اين سازمان اعلام وصول مي شود. به گزارش ستاد خبري سيد مهدي هاشمي، از رونمايي چند طرح در زمان اجراي اين اجلاس خبر داد و گفت: بيمه جامع ساختماني که با کنسرسيوم بيمه طرح جامع منعقد شده جزييات آن مطرح خواهد شد؛ هم‌چنين نظام نامه صندوق مشترک نظام سازمان مهندسي ساختمان و نظام نامه شوراي انتظامي سازمان در اجلاس بررسي خواهد شد.


 دريافت عوارض در آزاد‌راه تهران ــ پرديس از شنبه هفته آينده 

معاون وزير راه و شهرسازي از دريافت عوارض از تاريخ 18 تيرماه در آزاد‌راه تهران ـ پرديس خبر داد و گفت: خودروهاي سواري هزار و 500 تومان، كاميونت و وانت و خودروهاي غيرسواري بايد سه هزار و 500 تومان عوارض پرداخت كنند، اما ساكنان شهر پرديس و دانشجويان مشمول تخفيف مي‌شوند. به گزارش ايسنا، مهندس احمد صادقي معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: يكي از وظايف مهم وزارت راه و شهرسازي ايجاد حمل‌ونقل سريع، ايمن و روان به منظور رونق اقتصادي و كاهش سوانح جاده‌اي است. وي افزود: در اين راستا شركت ساخت و توسعه‌ زيربناهاي حمل و نقل كشور وظيفه خطيري برعهده دارند و آن ايجاد ظرفيت‌هاي جديد راه، بزرگراه، آزاد‌راه و شبكه‌ي راه‌آهن است. مديرعامل شركت ساخت و توسعه‌ زيرساخت‌هاي حمل و نقل كشور با بيان اين‌كه در سال جاري دو هزار و 200 كيلومتر آزادراه، هفت هزار و 500 كيلومتر راه‌آهن، پنج هزار و 500 كيلومتر بزرگراه و 9 هزار كيلومتر راه اصلي را در دست احداث و بهسازي داريم، خاطرنشان كرد: شبكه آزاد‌راه‌ها كه از مطمئن‌ترين شبكه‌هاي حمل‌ونقل است با مشاركت بخش خصوصي به صورت BOT احداث مي‌شود. صادقي در ادامه با بيان اين‌كه در اين روش 50 درصد هزينه توسط دولت و 50 درصد توسط بخش خصوصي پرداخت مي‌شود، اظهار كرد: پس از به بهره‌برداري رسيدن آزادراه با وصول عوارض سرمايه‌ي بخش خصوصي بازگشت پيدا مي‌كند.


 خبر 

 بخش توليد نيازمند حمايت وتوجه خاص دولت

يحيي آل اسحاق وضيت بخش توليد کشور را ناگوار ارزيابي کرد و اظهار داشت: متاسفانه عدم پرداخت 30 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به اين بخش باعث شده است که حوزه توليد، شرايط نگران کننده اي داشته باشد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفتگو با آريا با اشاره به اين مطلب که در رابطه با ضروريت وجهت گيري هاي قانون هدفمندي يارانه ها صحبت واظهار نظر بسيار شده است ،گفت:در فاز اول اجراي اين قانون که همان توزيع وجه ميان مردم بود دولت خوب عمل کرد، زيرا واريز وجه به عنوان يارانه در حساب مردم باعث شد تا کمي از آثار منفي اجراي اين قانون گرفته شود .

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به اين مطلب که در حال حاضر با اجراي اين قانون بخش توليد از آرامش لازم برخوردارنيست ،اظهار داشت: امروز تبعات منفي ومثبت اين قانون به طور مستقيم وغير مستقيم در اقتصاد به ويژه بخش توليد نمايان شده است .

به گفته وي اثراتي که در بخش توليد حاکم شده است حاکي از وضعيت ناگوار ودشوار اين بخش است لذا اگر قرار است قانون هدفمند يارانه ها دربخش توليد ادامه يابد اين بخش نيازمند حمايت وتوجه خاص دولت است .در ادامه رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اعلام اين مطلب که بنا بر قانون دولت متعهد شده است که 30 در صد از در آمد هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را به بخش توليد اختصاص دهد ،عنوان کرد :متاسفانه عدم پرداخت اين 30 درصد باعث شده است که بخش توليد شرايط نگران کننده اي داشته باشد.وي گفت: اجراي قانون فوق با شرايط فعلي موجب عوارض بسياري در بخش توليد خواهد شد.اگر چه دولت در صحبت هاي خود گفته که براي جبران خسارات وبروز عوارض در بخش توليد بسته هاي حمايتي بسياري در نظر گرفته است اما توليد کنندگان تا کنون هيچ گونه حمايتي از دولت  نديده اند.

يحيي آل اسحاق با بيان اين مطلب که مديريت صحيح در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها باعث بروز آثار مثبت وعملکرد خوبي مي شود ،تصريح کرد:اگر بخواهيم نتيجه گيري از آثار اجراي قانون هدفمندي يارانه ها داشته باشيم يايد به اين نکته اشاره کرد که بخش توليد به طور مطلق نخوابيده است اما توليد کنندگان با ترديد ونا اميدي به فعاليت خود ادامه مي دهند.


 مسکوکات و ارز 

يک گرم طلاي 18 عيار

43560 تومان

سکه بهار آزادي طرح قديم

455000 تومان

سکه بهار آزادي طرح جديد

432000 تومان

نيم سکه بهار آزادي

217000 تومان

ربع سکه بهار آزادي

129000 تومان

دلار

1190 تومان

يورو

1725 تومان


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي