جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/07/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 3996


سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي تنها از طريق يك روش انحرافي، شدني است

وزير اقتصاد:
براي برکناري رييس کل بانک مرکزي تصميم نمي گيرم


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


 سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي تنها از طريق يك روش انحرافي، شدني است 

سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي شدني است اما داراي تبعاتي است كه گريبانگير دريافت كننده يارانه را خواهد گرفت. محمد خوش چهره کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اين كه امكان سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي شدني است، اظهار كرد: اين كار از راه صحيح امكان پذير نيست و تنها مي‌توان از طريق يك روش انحرافي منابع مالي مورد نياز سه برابر شدن يارانه‌ها را تامين كرد. وي در اين باره توضيح داد: از طريق افزايش قيمت ارز، دولت مي‌تواند درآمد زيادي را بدست آورد و اين گونه به ظاهر امكان دو يا سه برابر كردن يارانه‌ها فراهم خواهد شد. او با اشاره به اين كه سه برابر شدن يارانه نقدي تنها از طريق يك راه غير متعارف امكان پذير است، هشدار داد كه در صورت انجام اين كاري تورمي گريبانگير دريافت كننده يارانه خواهد شد كه از تورم يارانه ابتدايي بسيار بيشتر خواهد بود. به گفته اين استاد دانشگاه ارزش سه برابر شدن يارانه نقدي بسيار كمتر از يارانه‌اي خواهد بود كه در حال حاضر مردم دريافت مي‌كنند.

برداشت 12هزار ميلياردي دولت از 3 منبع غيرمجاز براي پرداخت يارانه‌ها

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس اطلاعات دريافتي، دولت مبلغ 12 هزار ميليارد تومان از 3 منبع بانک مرکزي،‌ درآمدهاي نفتي و منابع اعتباري وزارت نيرو علاوه بر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي تأمين يارانه نقدي برداشت کرده است.موسي‌الرضا ثروتي ضمن تأکيد بر اينکه در ارتباط با هدفمندي يارانه‌ها بايد مطابق قوانين و سازوکارهاي اجرايي مصوب عمل کرد، اظهار داشت: تا کنون از مجموعه قانون هدفمندي يارانه‌ها که هشت بند يا مرحله را شامل مي‌شود يک يا دو بند به صورت نسبي اجرايي شده است.وي ادامه داد: بحث نظام‌مند کردن مصرف در کشور، ثبت‌نام و پالايش افراد مشمول دريافت يارانه‌هاي نقدي و پرداخت يارانه به بخش توليد از جمله مراحلي است که به طور نسبي مورد توجه مسئولان امر بوده‌اند. وي با اشاره به اينکه در باقي موارد از جمله بهداشت و درمان، بهبود نظام بهره‌وري، اصلاح چرخه نظام بانکي کشور، تأمين اجتماعي و مباحثي از اين دست، دولت عملکرد مثبتي نداشته، افزود: علي‌رغم گذشت يک سال از اجرايي شدن قانون هدفمندکردن يارانه‌ها متأسفانه تا به امروز هنوز هيچ گزارش رسمي و مکتوبي در اين رابطه توسط دولت به مجلس ارائه نشده است.عضو کميسيون برنامه‌ و بودجه ضمن تأکيد بر اينکه مجلس در جريان کم و کيف قضيه نيست، گفت: بر اساس اطلاعات دريافتي حدود پنج هزار ميليارد تومان به منظور پوشش اعتباري هدفمندي يارانه‌ها از بانک مرکزي استخراج،‌ حدود پنج هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي برداشت، حدود دو هزار ميليارد تومان از منابع اعتباري وزارت نيرو و بخشي هم از محل افزايش درآمدها تأمين شده است.وي تصريح کرد: نکته حائز توجه در اين باره اينکه به سبب برداشت بخشي از منابع اعتباري وزارت نيرو، دولت توان تأمين کنتور‌هاي برق ثبت‌نام شده که پيشاپيش هزينه‌هاي آن را دريافت کرده را ندارد و عملاً نارضايتي مردم را موجب شده است.وي خاطرنشان کرد: آخرين رقم مصوبه مجلس در اين باره بالغ بر 54 هزار ميليارد تومان بوده که از اين ميزان حدود 10 هزار ميليارد تومان سهم يارانه‌هاي توليد، چهار هزار ميليارد تومان سهم عوارض، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و 40 هزار ميليارد تومان هم سهم بازپرداختي به مردم است.ثروتي اظهار داشت: در همين شرايط اعتباري برگشتي از محل افزايش هشت قلم کالاي مشمول هدفمندي يارانه‌ها بالغ بر 27 هزار ميليارد تومان، اعتبار تخصيصي به اين سبب از محل نفت هفت هزار ميليارد تومان، چهار هزار ميليارد تومان يارانه برق و سه هزار و 500 ميليارد تومان هم از محل يارانه نان در بودجه لحاظ شده است.وي تأکيد کرد: با کسر 35 هزار ميليارد تومان لحاظ شده در بودجه از کل 54 هزار ميليارد تومان مصوبه مجلس، بالغ بر 18 هزار ميليارد تومان کسري محرز است بنابراين براي تأمين نقدينگي يارانه فعلي مردم با کسري 18 هزار ميليارد توماني مواجه هستيم.وي افزود: کسري مورد بحث قرار بود توسط دولت از محل 20 درصد افزايش قيمت‌ها جبران شود در حالي که دولت در صورت تأمين مجموع 20 درصد درآمد حاصله از محل افزايش قيمت‌ها قادر به تأمين تنها هشت هزار ميليارد تومان است بنابراين هنوز با 10 هزار ميليارد تومان کسري قطعي در بحث هدفمندي مواجه هستيم.عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينکه دولت طي مدت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي جبران اين 10 هزار ميليارد تومان کسري بودجه متوسل به روش‌هاي نامتعارف شده است، گفت: در واقع اين 10 هزار ميليارد تومان از محل بانک مرکزي و کميسيون نفت علاوه بر نرخ مصوب مجلس برداشت شده است.وي تصريح کرد: با هزار و 500 ميليارد توماني هم که از محل فروش کنتورهاي برق برداشت کرده در واقع دولت 11 هزار و 500 ميليارد تومان برداشت غيرقانوني از منابع براي تأمين کسري هدفمندي يارانه‌ها داشته است.

در چنين شرايطي افزايش سه برابري که هيچ، توان افزايش حتي دو برابري نقدينگي پرداختي به مردم از محل هدفمندي يارانه‌ها را ندارد.وي تأکيد کرد: البته دولت پيش‌زمينه‌هايي را براي افزايش قيمت‌ها فراهم کرده است که حتي در صورت تحقق اين مهم و افزايش قيمت‌ها هم باز در خوشبينانه‌ترين حالت قادر به جبران کسري‌ها خواهد بود بنابراين طرح موضوع امکان افزايش دو يا چند برابري نقدينگي پرداختي به مردم بحث غيرکارشناسي است که نبايد مطرح شود.وي خاطرنشان کرد: در بحث تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز تبعات ناشي از افزايش قيمت‌ها تا سقف 20 درصدي قابل کنترل و جبران بود اما بيش از اين نه براي دولت و نه براي مجلس قابل کنترل و جبران نخواهد بود.ثروتي عدم اقدام دولت براي مقابله با افزايش بيش از 20 درصد قيمت‌ها طي ماه‌هاي گذشته از سال 90 را دليل ديگري بر عدم امکان رشد سه برابري نقدينگي پرداختي به مردم برشمرد و تأکيد کرد:‌ دولت در شرايط فعلي براي جبران کسري‌ها و الزامات افزايش حداقل دو برابري نقدينگي پراختي به مردم از محل هدفمندي يارانه‌ها مکلف به افزايش قيمت‌ها تا سقف 100 درصد است.


 وزير اقتصاد:
 براي برکناري رييس کل بانک مرکزي تصميم نمي گيرم 

بنده براي برکناري رييس کل بانک مرکزي تصميم نمي گيرم زيرا اين عزل و نصب بايد توسط رييس جمهور انجام شود.سيد شمس الدين حسيني وزير اموراقتصادي و دارايي در گفتگو با موج پيرامون شرط بهارستاني ها براي عدم استيضاح اين عضو کابينه دولت دهم، اظهار داشت: در مورد استيضاح من اميدوارم آن چيزي را که شما دوست داريد اتفاق بيفتد.وي با اشاره به تعيين شرط عزل رييس کل بانک مرکزي براي عدم استيضاح وزير اقتصاد از سوي مجلسي ها گفت: بنده براي عزل و نصب رييس کل بانک مرکزي نمي توانم هيچ گونه تصميمي بگيرم و در اين زمينه هيچ اختيار قانوني هم ندارم.حسيني افزود: رييس کل بانک مرکزي از سوي رييس جمهور عزل و نصب مي شود و براي اجراي شرط بهارستاني ها در خصوص برکناري بهمني نيز به طورقطع رييس جمهور صلاح خويش را بهتر مي داند.سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکي اذعان داشت: به طورقطع يک سوءاستفاده بزرگ در نظام بانکي کشور رخ داده که تبعات ناميموني را نيز به همراه داشته و ايجاد التهاب در جامعه و براي مردم بزرگترين نتيجه اين سوء استفاده است.وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد براينکه نبايد براي سوء استفاده اي که در شبکه بانکي رخ داده از عنوان اختلاس استفاده کرد، ابراز داشت: برخي تاکيد دارند تا مردم را ناراحت کنند در حاليکه همه صاحبان ادله و عله و دستگاه عدليه کشور از اين جريان به عنوان سوء استفاده نام مي برند.اين عضو کابينه دولت دهم تصريح کرد: همه ارکان حکومت، دولت و مجاس و قوه قضاييه خواستار اشد مجازات براي متخلفان هستند و به طورحتم با افرادي که در اين پرونده دچارتخلف اداري شده اند، برخورد خواهدشد.

وزير اموراقتصادي و دارايي با بيان اين مطلب که بانک صادرات منشاء بروز سوء استفاده از نظام بانکي کشور بوده است، متذکر شد: مقداري از منابع بانکي در جريان اين سوء استفاده از روند طبيعي خارج شده اما به طور قطع اين منابع از بانک خارج و يا گم نشده است. البته بايد به خاطرداشته باشيم که اموال و دارايي هاي متخلفان اين پرونده توقيف شده است.


 تريبون اقتصادي 

 حركت بهاي طلا در ايران مخالف روند جهاني

سكه 567 هزار تومان

بهاي هر اونس طلا در بازارهاي جهاني نسبت به هفته‌ گذشته 42 دلار افزايش يافت اما با توجه به كاهش نرخ ارز، قيمت طلا و سكه در بازار‌هاي داخلي افزايش نداشت و برخلاف قيمت جهاني كمي با كاهش روبه‌رو شد. به گزارش ايسنا با توجه به كاهش تقاضا براي خريد طلا و سكه و كاهش نرخ ارز سكه طرح قديم 590 هزار تومان، سكه طرح جديد 567 هزار تومان، نيم سكه 264 هزار تومان، ربع سكه 144 هزار تومان و سكه يك گرمي 75 هزار تومان به فروش مي‌رسد.بر اين اساس هر مثقال طلاي 17 عيار 215 هزار و 500 تومان، هر مثقال طلاي 18 عيار 228 هزار و 170 و هر گرم طلاي 18 عيار 50 هزار تومان عرضه مي‌شود. هم‌چنين هر دلار آمريكا با كاهش قيمت با هزار و 232 تومان، هر يورو با هزار و 720 تومان و هر پوند با هزار و 945 تومان مبادله مي‌شود. بهاي هر اونس طلا در بازار جهاني هزار و 682 دلار است.

اجراي نرخهاي جديد ديه از اول آبان

وزير دادگستري نرخهاي جديد ديه کامل مرد مسلمان که 67.5 ميليون تومان در ماههاي غيرحرام و 90 ميليون تومان در ماههاي حرام است را براي اجرا از اول آبان ماه امسال ابلاغ کرد. به گزارش فارس، در ابلاغيه مرتضي بختياري وزير دادگستري آمده است: حوزه رياست قوه قضائيه و در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي، نرخ ديه کامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام بر مبناي قيمت سوقيه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج ميليون ريال (675.000.000 ريال) و در ماه حرام نهصد ميليون ريال (900.000.000 ريال) برآورد و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است و از تاريخ 1/8/1390 لازم‌الاجرا مي‌باشـد.

محروميت شيرازي‌ها از سفر ريلي مشهد

به دنبال حذف سه قطار مسير ريلي تهران-مشهد، اين بار قطار مسافري شيراز-مشهد نيز از گردونه سير خارج شد تا جمع مشتاقان حرم رضوي در هياهوهاي سياسي مسئولان، پشت ايستگاه‌هاي انتظار منتظر باشند. يک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: قطار مسافري شيراز ـ مشهد، توسط شرکت قطارهاي مسافري رجاء از اين مسير ريلي حذف شده است. وي ادامه داد: با وجود اصرار راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران براي فعاليت اين قطار و با وجود آنکه شرکت راه‌آهن اين قطار را در سيستم قرار داده و اجراي آن را خواسته بود، شرکت قطار‌هاي مسافري رجاء در راستاي عدم همکاري با راه‌آهن، مانع از فروش بليت‌ قطار اين مسير ريلي شد.وي اظهار داشت: ‌فروش بليت قطار در اين مسير ريلي، از روز چهارشنبه هفته گذشته مطابق با 20 مهرماه از سوي رجاء متوقف شد.اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: عدم همکاري رجاء در خصوص فروش بليت قطار مسافري شيراز ـ مشهد مانع از سير و حرکت اين قطار مسافري شد.

اجبار خودروسازان به نصب ايربگ تا پايان سال

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: از ارديبهشت ماه سال جاري تمامي خودروهاي توليد داخل مجهز به ترمز ABS شده اند و تا پايان سال نيز نصب دو مدل ايربگ را در خودروهاي داخلي خواهيم داشت. به گزارش مهر، نظام الدين برزگري گفت: بر اساس تاکيدات اين سازمان تمامي خودروهاي توليد داخل از ارديبهشت ماه سال جاري مجهز به ترمز ABS شده اند و تا پايان سال جاري نيز نصب دو مدل ايربگ را در خودروهاي داخلي خواهيم داشت.رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به اجراي قانون ارتقاي کيفيت خودرو و استانداردسازي کل کالاهاي صنعتي توليد داخل و وارداتي گفت: تا سال گذشته 630 قلم کالا مشمول استاندارد اجباري بودند اما از امسال با مديريت واردات ملزم به کنترل 5 هزار و 700 تعرفه گمرکي هستيم.

شرکت‌هاي ساختماني تنها با 30 درصد ظرفيت کار مي کنند

رئيس انجمن شرکتهاي ساختماني گفت: بيش از 700 شرکت عضو انجمن شرکتهاي ساختماني هستند که به خاطر رکود ساخت و ساز و حضور دولتي‌ها در ساخت و ساز در حال حاضر تنها با 25 تا 30 درصد ظرفيت کار مي‌کنند. به گزارش فارس، منوچهر ملکياني فرد با انتقاد از نحوه اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي افزود: تأخيري که در اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي در حال مشاهده آن هستيم، مسلما جز ضرر، هيچ چيز ديگري براي کشور ندارد، پس اميد است که اصل 44 و خصوصي‌سازي به درستي اجرا شود.وي تأکيد کرد: در يک جمله بايد گفت براي اجراي درست اصل 44 و خصوصي‌سازي لازم است در جايي که بخش خصوصي انگيزه ورود براي حضور دارد بخش‌هاي غير دولتي و دولتي حضور پيدا نکند.ملکياني فرد گفت: متأسفانه در جايي که بخش خصوصي مي‌خواهد حضور پيدا کند مي‌بينيم که با هجمه بخش دولتي مواجه مي‌شود.به گفته وي، در ديداري که با رئيس مجلس شوراي اسلامي داشتيم وي نيز اذعان داشت که در اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي خوب عمل نشده است.رئيس انجمن شرکت‌هاي ساختماني گفت: شرکتهاي بخش خصوصي در صنعت احداث و به خصوص شرکت‌هاي عضو اين انجمن که تعداد آنها به 700 شرکت مي‌رسد در حال حاضر حداکثر با 25 تا 30 درصد ظرفيت کار مي‌کنند.وي افزود: رکود، توزيع ناعادلانه کار و حضور شرکت‌هاي دولتي باعث افت فعاليت شرکت‌هاي ساخت و ساز خصوصي در کشور شده است.ملکياني فرد خاطر نشان کرد: در ميان اين 700 شرکت، شرکتهايي نيز حضور دارند که اصلا فعاليتي ندارند و همين موضوع باعث شده تا بسياري از اين شرکت‌ها دست به تعديل نيرو بزنند.

دولت موافقت کرد:

افزايش هزينه مکالمات داخل شهري

طرح يکسان سازي کدهاي مخابراتي و 8 رقمي شدن خطوط تلفن ثابت شهرستانهاي استان تهران که به دليل عدم تامين اعتبار متوقف شده بود باز ديگر و با موافقت دولت براي تعديل تعرفه هاي مخابراتي در دستور کار قرار گرفت. به گزارش مهر، هم کدي تلفن ثابت شهرستانهاي استان تهران و 8 رقمي شدن تمامي خطوط تلفني دراين استان قرار بود در روز 21 ارديبهشت ماه و همزمان با هفته ارتباطات اجرايي شود اما يک روز قبل از انجام آن مسئولان مخابرات از توقف اين پروژه به دستور حاکميت خبر دادند که دليل آن نيز عدم تامين اعتبار از سوي دولت و برخي ناهماهنگي ها عنوان شد.

تا پيش از اين قرار بود دولت هزينه‌هاي ناشي از حذف کدهاي بين شهري استان تهران را جبران مي کند اما مديران مخابرات عنوان کرده اند که اجراي اين طرح تا موافقت معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري براي تامين اعتبار به تعويق افتاده است.با گذشت نزديک به 5 ماه از تاخير در اجراي طرح يکسان سازي کدهاي مخابراتي، شواهد نشان مي دهد که انجام اين طرح بار دبگر در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفته است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اعلام ازسرگيري طرح يکسان سازي کدهاي مخابراتي شهرستانهاي استان تهران تاکيد کرد که شهرستانهاي اين استان به زودي و با موافقت دولت براي تامين اعتبار اين طرح، هم کد مي شوند.رضا تقي پور با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و خصوصي بودن شرکت مخابرات ايران تصريح کرد: هم کدي شهرستان‌هاي استان تهران باعث کاهش درآمد شرکت مخابرات ايران مي‌شود لذا به دنبال راهکاري بوديم تا ضرري متوجه مخابرات نشود و اين کاهش درآمد به طرقي ديگر جبران شود.

وي با بيان اينکه بر اين اساس يا بايد دولت اين کاهش درآمد را جبران مي‌کرد يا از راه ديگري نسبت به پرداخت مبالغي بر جلوگيري از اين زيان اقدام مي کرد گفت: با توجه به جلسات متعدد، روش اول مورد پذيرش دولت واقع نشد لذا راه ديگري پيشنهاد شد که بر اساس آن تعرفه مکالمات تلفني بين شهرستان‌هاي استان به صورتي تعديل شود که سرجمع درآمد تغييري نکند.تقي پور با تاکيد براينکه طرح هم کد کردن شهرستان‌هاي استان تهران به علت مشخص نبودن روش تامين هزينه‌ها و جبران کاهش درآمد شرکت مخابرات ايران به تاخير افتاده بود اضافه کرد: با موافقت دولت با تعديل تعرفه‌ها اين طرح به زودي انجام مي شود.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: با اين تعديل تعرفه مکالمات بين شهري در استان تهران کاهش و تعرفه داخل شهري افزايش مي‌يابد به نحوي که يکديگر را همپوشاني کنند.پيش از اين نيز يک مقام مسئول در شرکت مخابرات ايران از پيشنهاد افزايش 16 تا 17 درصدي تعرفه مکالمات با اجراي طرح هم کدي به مهر خبر داده و گفـته بود: در اجراي اين طرح بايد آنچه که از محل کد به عنوان درآمد مخابرات محاسبه مي شد پرداخت شود که اين امر افزايش تعرفه مکالمات را حدود 16 تا 17 درصد به دنبال خواهد داشت.در راستاي هم کدي شهرستانهاي استان تهران کد 795 هزار شماره تلفن ثابت به کد 021 تهران تغيير مي يابد و پس از اجراي طرح يکسان سازي کدهاي مخابراتي در ديگر استانهاي کشور انجام خواهد شد.


 نهادهاي مالي 

 بانك صنعت و معدن نزديك به 12 هزار ميليارد تسهيلات پرداخت كرد

از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور ماه امسال بانك صنعت ومعدن مبلغ 11 هزار و 991 ميليارد ريال تسهيلات را به صنعتگران و كارآفرينان كشورمان پرداخت كرد . به گزارش روابط عمومي مبلغ ياد شده در مقايسه با 10 هزار و 361 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده توسط اين بانك در 6 ماهه نخست سال گذشته بيانگر 16 درصد افزايش در ميزان تسهيلات پرداختي است .

شمار شعب 724 بانک صادرات به 110 شعبه رسيد

در راستاي توسعه بانكداري نوين و ارتقاي سطح كيفي خدمات همسو با نياز مشتريان، صد و دهمين شعبه 724 بانك صادرات ايران به بهره برداري رسيد.به گزارش روابط عمومي اين بانك بعنوان پيشتاز ارايه خدمات نوين در نظام بانكي كشور، با هدف تكريم ارباب رجوع، تأمين بيش از پيش رضايت مشتريان و صرفه جويي در وقت و هزينه هموطنان گرامي نسبت به توسعه شعب 724 اقدام نموده كه بر اين اساس تا پانزدهم مهرماه امسال 110 شعبه 724 توسط اين بانك در سراسر كشور به بهره برداري رسيده است.

واحدهاي ارزي بانک تجارت ويزا کارت صادر مي کنند

بانک تجارت به منظور تسهيل معاملات خرد مشتريان عازم خارج از کشور ، اقدام به صدور کارت ارزي visa از طريق واحدهاي ارزي در سراسر کشور مي نمايد .به گزارش روابط عمومي براين اساس مشتريان مي توانند با مراجعه به هريک از واحدهاي ارزي اين بانک و افتتاح حساب ارزي نسبت به دريافت کارت ويزا اقدام کرده و از خدمات شرکت visa در کشور مقصد خود استفاده کنند .دارندگان اين کارت مي توانند در مسافرتهاي خارج از کشور خود وجه نقد مورد نياز را از دستگاههاي خودپرداز عضوvisa دريافت کنند.

همچنين مشتريان مي توانند از طريق پايانه هاي فروشpos نصب شده در فروشگاه هاي طرف قرارداد شرکت Visa خريد کرده و براي خريدهاي اينترنتي از فروشگاهها ، سازمانها و دانشگاهها ارائه دهنده خدمات در سايتهاي اينترنتي طرف قرارداد با visa اقدام کنند.

رشد 30 درصدي بيمه آسيا

حق بيمه دريافتي بيمه آسيا در شش ماهه اول 1390 در کليه رشته‌هاي بيمه‌اي، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33/30 درصد رشد داشته است.روابط عمومي بيمه آسيا در گزارشي با تصريح رشد 58/6 درصدي تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادره در شش ماهه اول سال 1390 در کليه رشته‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اعلام کرد: حق بيمه دريافتي بيمه آسيا در رشته‌هاي آتش‌سوزي 58/130، عمر و حادثه 83/96، مهندسي 88/62، درماني گروهي و مسافرتي 59/55، عمر و پس‌انداز 89/35، باربري 03/27، شخص ثالث و سرنشين 92/26 و بدنه 28/2 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد و بيمه مسئوليت 7/24 درصد کاهش داشته است.

اين گزارش مي‌افزايد: از کل حق‌بيمه دريافتي بيمه آسيا در شش ماهه اول سال 1390، رشته‌هاي شخص ثالث و سرنشين 30/42، بدنه 21/12، درماني گروهي و مسافرتي 66/11، آتش‌سوزي 89/9، عمر و پس‌انداز 35/6، مسئوليت 26/5، باربري 94/4، عمر و حادثه 85/3 و مهندسي 54/3 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک رفاه رتبه نخست مشتري مداري در کل کشور را کسب کرد

بانک رفاه در طرح سنجش ميزان رضايت مندي مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاهها، براي هفتمين سال پياپي توانست رتبه اول رضايت مشتريان را کسب کند.به گزارش روابط عمومي ؛ بر اساس اين طرح که همه ساله توسط معاونت توسعه مديريت وسرمايه نيروي انساني رياست جمهوري انجام مي شود، بانک رفاه توانست در سنجش مربوط به سال 1389 رتبه نخست رضايت مندي در گروه بانک ها را کسب کند. همچنين رتبه سوم در گروه بانک ها وبيمه ها ودربين پنجاه ويک دستگاه اجرايي کشور، به اين بانک اختصاص يافت.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي