جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/07/28 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 4000


هويت و ابعاد هويت و نقش والدين
استاد: دكتر احدي دانشجو: آرزو شمالي اسكويي (قسمت بيستم و پاياني)

چربي ها و نقش آنها در بدن


خبرها از عالم علم


  هويت و ابعاد هويت و نقش والدين  
 استاد: دكتر احدي دانشجو: آرزو شمالي اسكويي (قسمت بيستم و پاياني)

براي كمك به نوجواني كه هويت خويش را باز نيافته و خود را نشناخته، بايد روابط باز و صميمانه‌اي برقرار كرد و با تكيه بر نقاط مثبت وي ، او را به تجربه اندوزي در خصوص ارزش هاي انساني رهنمون ساخت. مشاوره نوجواني كه دچار بحران هويت است، بايد طوري باشد كه تهديد را در وي كاهش دهد و موانع ادراكات وي از خويش را بر طرف كند.در برخورد مشاوره اي با چنين نوجواناني، تفاهم توام با همدلي و احترام مثبت نقش عمده اي را ايفا مي‌كند. در اين صورت نوجوان از خويشتن بيشتر آگاه مي‌شود و براي زندگي خود معنايي مي يابد و مسئوليت انتخاب ها و تصميم هاي زندگي خويشتن را به عهده مي گيرد.ارتباط با ديگران و ارزيابي از اين روابط نيز به شكل گيري هويت كمك مي كند.همچنين تصور فرد از وضع جسماني در هويت او تاثير مي گذارد. هر اندازه ارزش هايي كه از سوي والدين و جامعه ابراز مي شود همخواني داشته باشد، هويت نوجوان آسانتر خواهد بود. در مواردي كه ارزش ها متفاوت و متعارض باشند ، نوجوان دچار سردرگمي مي شود و شكل گيري امروز مسئله هويت از جنبه هاي گوناگون از سوي متفكران و نظريه پردازان بسياري درمنابع علمي مورد توجه قرار گرفته است. دلايل و زمينه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي به ويژه در سطح جوانان اهميت رسيدگي علمي به موضوع فوق را افزايش داده است.

با توجه به بافت جوان جمعيت كشور و تاثير قابل ملاحظه اين قشر در بازسازي و نيز آينده يك جامعه، ضرورت مطالعه پيرامون چگونگي شكل گيري شخصيت اجتماعي آنان و بطور مشخص هويت ديني و ملي آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. هويت و ابعاد مختلف آن از جمله هويت ملي و ديني و نحوه شكل گيري انها از موضوعات بسيار مهمي است كه امروزه در ميان متفكران و انديشمدان رشته‌هاي مختلف از جمله جامعه شناسي، روان شناسي، علوم سياسي و .... از اهميت بسياري برخوردار شده و تعاريف مختلفي از آن اراشده شده است.

بطوركلي هويت:

مفهومي مركب از خود و ديگري و هويت يابي، فرايندي است كه به واسطه آن فرد يا گروهي خود را بر اساس يك احساس تعلق و تعهد شناختي، ارزشي، عاطفي تعرف مي كند. به ديگران مي شناساند و در عين حال از آنها متمايز مي نمايد. و اما هويت ملي را مي توان يك حس بالنده ميان مردمي دانست كه بطور طبيعي به يكديگر تعلق دارند و از منافع مشترك، تاريخ مشترك و سرنوشت مشترك برخوردارند.

نهايتا در مقوله دين و هويت ديني بايد گفت كه دين از قديم و جديد در زندگي آدميان در شرق و غرب عالم حضور داشته و دارد. جوان با داشتن هويت ديني قوي عليرغم وجود مشكلات همچنين در راه رسيدن به هدف خود تلاش نموده و نااميد نمي شود.


 چربي ها و نقش آنها در بدن  

 قسمت اول

چربي ها در دماي اتاق به شکل جامد و روغن ها به شکل مايع هستند. از نظر ساختمان شيميايي روغن ها و چربي ها شامل ترکيبات مختلفي هستند که کلسترول و تري گليسيريد از مهمترين اين ترکيبات هستند.

به گزارش سايت پزشکان بدون مرز ، کلسترول يک ترکيب شيميايي ضروري است که از طريق غذا به بدن انسان مي رسد و يا در صورت لزوم توسط کبد ساخته مي شود . کلسترول بر اساس چگالي به انواع کلسترول خوب يا HDL (ليپوپروتئين با چگالي بالا) ، کلسترول بد يا LDL (ليپوپروتئين با چگالي پايين) و مجموع آنها به کلسترول کل تقسيم مي شود .

اشباع و ترانس :

اسيد هاي چرب از نظر نوع پيوند بين اتم ها ، به دو فرم اشباع شده و غير اشباع وجود دارند . در اسيدهاي چرب اشباع نشده ، ايزومرهاي هندسي و مکاني از مولکول ها وجود دارند . در حالت طبيعي پيوندهاي دوگانه اسيدهاي چرب غير اشباع در موقعيت چرخشي سيس(CIS )قرار دارند ، يعني زنجيره هاي کربني دو طرف پيوند دوگانه در مجاورت يکديگر هستند و اتم هاي هيدروژن نيز در سمت ديگر در مجاورت هم قرار گرفته اند.اما فرم ايزومري ترانس زماني ايجاد مي شود که زنجيره اتم هاي کربن تا حدي مستقيم شده باشد و اتم هاي هيدروژن نيز در جهت مخالف يکديگر واقع شده باشند .

ايزومر ترانس يک اسيد چرب غير عادي است و در مقايسه با ايزومر سيس داراي نقطه ذوب بالاتر ، قابليت انحلال کمتر و واکنش پذيري کندتر است . ايزومر ترانس طي فرآيند هيدروژناسيون براي توليد روغن نباتي جامد و نيز مقدار کمي طي عمليات بي بو کردن روغن هاي مايع به وجود مي آيد و همچنين در بعضي مواد غذايي طبيعي مانند شير به ميزان کم وجود دارد . وجود اين اسيد چرب در روغن و چربي نامطلوب و براي سلامتي مضر است ، از همين رو تنها روغن هايي براي مصرف مناسبند که ميزان اسيد چرب ترانس آنها کمتر از 10 درصد باشد .

فوايد و مضرات اسيدهاي چرب :

اسيدهاي چرب اشباع نشده بايد در جيره غذايي روزانه وجود داشته باشد زيرا بدن قادر به ساخت برخي از آنها نيست . در اين ميان اسيدهاي چرب غير اشباع چند پيوندي در تغذيه انسان اهميت ويژه اي دارند که مهم ترين آنها اسيد لينولنيک است ، اين اسيد چرب در بدن سنتز نمي شود . روغن هاي گلرنگ ، آفتنابگردان ، سويا ، کلزا و پنبه دانه منبع خوبي از اسيد لينولنيک هستند . اين اسيد چرب در ترميم بافتهاي مجروح ، سلامتي پوست و مکانيسم رشد و تکامل نقش دارد .

اسيدهاي چرب اشباع و ترانس به دليل افزايش کلسترول خون خطر ابتلا به امراض قلبي و عروقي را افزايش مي دهد . اسيدهاي چرب ترانس در دمايي حدود 44 درجه سانتيگراد ذوب مي شوند، در حالي که اسيدهاي چرب سيس نقطه ذوبي حدود 13 درجه سانتيگراد دارند و در دماي محيط مايع هستند. از اين رو در دماي بدن شکل خود را حفظ مي کنند و براي سلامتي مضر نيستند اما اسيدهاي چرب ترانس به دليل جامد بودن در دماي محيط و بدن خطراتي چون گرفتگي رگ ها و امراض قلبي را به دنبال دارند .

روغن ها از کجا مي آيند :

چربي هاو روغن هاي خوراکي اصولاً از منابع طبيعي تهيه مي شوند . اين منابع خود به دو دستة حيواني و گياهي تقسيم مي شوند .چربي هاي به دست آمده از منابع حيواني نيز خود در 3 گروه طبقه بندي مي شوند : چربي شير ، چربي هاي ذخيره اي حيواني و روغن هاي دريايي .

کره گياهي يا مارگارين :

براي پي بردن به تفاوت کره و مارگارين بايد توجه داشت که هردو امولسيوني از 16 درصد آب و 85 درصد چربي هستند با اين تفاوت که چربي کره از نوع چربي حيواني موجود در شير و چربي مارگارين از روغن هاي نباتي است . در نتيجه ميزان اسيدهاي چرب اشباع مارگارين از کره کمتر است . ضمن اينکه امروزه انواع مختلفي از مارگارين با درصدهاي مختلف چربي تهيه مي شود و انواع مارگارين کم چرب (با حدود 20 درصد چربي) هم در دسترس قرار دارند .

فرآيند هيدروزناسيون :

فرآيند هيدروزناســــيون موجب افــــزايش مقاومت حــــرارتي و اکسيداسيون روغن خواهد شد . توجه به اين نکته ضروري است که هرچه ميزان اسيدهاي چرب اشباع در روغن بالاتر باشد روغن سفت تر است . اما تنها در صورتي که مقدار اسيدهاي چرب اشباع حداکثر 25 درصد باشد ، روغن براي مصرف مناسب است . اتفاق نامطوب ديگري که طي فرآيند هيدروزناسيون روغن روي مي دهد، توليد ايزومر هاي ترانس است که مصرف اين مواد نيز براي سلامتي زيان آور است . در روغن هاي نباتي نيمه جامد مقدار اسيد هاي چرب اشباع و ترانس حتي المقدور کاهش يافته است . در مرحله بي بو کردن اين روغن ها نيز مقداري اسيد چرب ترانس ايجاد مي شود که اين مقدار بسته به نوع روغن ، شرايط بي بو کردن و دستگاه مورد استفاده متفاوت است و به کلي در مقايسه با روغن هاي جامد بسيار کمتر است .

روغن هاي مخصوص سرخ کردني :

روغن هاي مخصوص سرخ کردني بايد خصوصيات ويژه اي داشته باشند . اين روغن ها بايد داراي چنان مقاومتي در برابر حرارت باشند که در هنگام سرخ کردن غذا دچار افزايش سريع موادي چون پراکسيد ، رنگ و اسيديته نشوند . همچنين علاوه بر حفظ طعم و بوي مورد انتظار مواد غذايي طعم مطبوع تري به غذا دهند و از نظر وجود يا عدم وجود بعضي از اسيدهاي چرب ، از ارزش تغذيه اي بالا برخوردار باشند . همچنين روغن سرخ کردني بايد در شرايط دماي محيط حالت مايع و سيال داشته باشد .

اکسيري به نام امگا 3 :

اين نوع اسيد چرب از نوع چربي هايي با چند پيوند دوگانه (چند غير اشباع) و يکي از انواع اصلي چربي هايي است که بدن انسان آن را از غذا به دست مي آورد و قادر به ساخت آن نيست . اين اسيدهاي چرب سطح کلسترول خون را پايين نگه مي دارند ، ضربان قلب را تنظيم کرده و فشار خون را پايين مي آورند . روغن کلزا ، روغن مايع و مارگارين نيمه جامد همچنين گردو منابع سرشار از آلفا لينولنيک اسيد (يکي از اشکال امگا 3) است. نيز کاهش رشد غدد سرطاني از ديگر مزاياي مصرف امگا 3 است .

• اعمال چربي ها :

1) تنظيم دماي بدن

2) ذخيره انرژي بدن

3) دخالت در جذب برخي مواد ( از جمله ويتامين ها )

4) دخالت در توليد برخي هورمونها

5) بستر نرم و بالشتک مانند براي اندام هاي داخلي

6) در ساختمان غشاي سلولي نقش داردبخصوص بافت مغزي

7) در سيستم ايمني بدن نقش دارند

در يک رژيم غذايي مناسب روزانه 30درصد انرژي مورد نياز بدن بايستي از چربي ها تامين شود ولي نکته مهم در مورد چربيها اين است که چربي ها نيز انواع مضر و مفيد دارند .

مواد سازنده چربي ها اسيد هاي چرب هستند .اسيد هاي چرب نيز به دو نوع ضروري و غير ضروري تقسيم مي شوند :

اسيد هاي چرب غير ضروري در بدن توليد ميشوند ولي بدن قادر به توليد اسيدهاي چرب ضروري نيست و بايستي توسط غذاها به بدن برسند ( مثل امگا 3 و امگا 6 ) .اسيدهاي چرب با هم ترکيب شده و چربيها را ميسازند . ساختمان اصلي چربيها از کربن و هيدروژن مي باشد . همانطور که ميدانيد کربن عنصري 4 ظرفيتي و هيدروژن عنصري 1 ظرفيتي است . اگر تمام ظرفيتهاي کربن با هيدروژن پر شده باشد چربي ايجاد شده چربي اشباع شده ناميده ميشود که همان چربي جامد مي باشد .

ادامه دارد...


 خبرها از عالم علم 

 نقش 40 درصدي ويروس‌ها در بروز سرطان

دانشمندان به تازگي دريافتند که ممکن است ويروس‌ها تا 40 درصد در بروز انواع سرطان‌ها از جمله تومورهاي مغزي و سرطان خون نقش داشته باشند.به گزارش برنا، اگر اين فرضيه در آزمايشات بيشتر ثابت شود، دانشمندان مي‌توانند راهي براي پيشگيري از بروز انواع مختلفي از سرطان و درمان آن‌ها از طريق واکسيناسيون پيدا کنند.بر اساس گزارش زي‎نيوز، دانشمندان چندين سال است که به نقش ويروس‌ها در بروز انواع سرطان اعتقاد داشتند، اما آن ها تصور مي‎کردند که ويروس‎ها 10 تا 20 درصد در بروز اين بيماري نقش دارند.شناخته شده‎ترين اين ويروس‌ها، ويروس هپاتيت بي (B) و اشکالي از نوع سي (C) است که مي‎تواند باعث سرطان کبد و ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) يا همان زگيل شود که اين مورد در زنان منجر به سرطان گردن رحم مي‌شود.در حال حاضر، دانشمندان در انستيتو کارولينسکاي سوئد يک ارتباط ويروسي در بروز مدولوبلاستوما که رايج ترين شکل از تومور مغزي در دوران کودکي است، پيدا کرده‌اند.اين درحالي است که 2 سال پيش از آن، ارتباط بين سرطان پوست به دنبال ابتلا به عفونت پوليوماويرس (polyomavirus ) در ميان حيوانات که مي‌ تواند به انسان نيز منتقل شود، کشف شد. همچنين در آن زمان مشخص شد که اين ويروس مي‎تواند باعث بروز سرطان پروستات نيز بشود.

بنا بر اين گزارش، «هارالد زور هوسن» برنده جايزه نوبل که در سال 1980 ارتباط بين سرطان گردن رحم و ويروس پاپيلوماي انساني را کشف کرد، پيشنهاد کرد که اين ويروس مي‎تواند در بروز سرطان پوست، سينه، روده و ريه نيز نقش داشته باشد.«آلن ريکينسون» استاد مطالعات سرطان در دانشگاه بيرمنگام نيز در اين باره گفت: اگر ما بتوانيم چگونگي فعاليت اين ويروس‎ها را دريابيم، اين کشف مي‌تواند انسان را در زمينه جلوگيري از ابتلا به اين ويروس‎ها کمک کرده و حتي باعث کشف روش‎هاي درماني در بدن شود که بيمار با استفاده از سيستم ايمني خود، به از بين بردن سلول‌هاي عفوني يا سرطاني کمک کند.

عصاره انار دارويي طبيعي

متخصصان تغذيه و سلامت در يك مطالعه جالب و كم نظير تاكيد كردند كه پس از كشف آسپيرين از درخت بيد در سال 1829 ميلادي، اين بار شناسايي تاثيرمعجزه آساي عصاره ميوه انار، بزرگترين دستاورد دانش پزشكي محسوب مي‌شود.به گزارش ايسنا، متخصصان اين ماده را آچار فرانسه طب دارويي طبيعي ناميده‌اند چرا كه مزاياي درماني بسياري دارد. خواص اين عصاره شامل بهبود سلامت قلبي، پايين آوردن فشار خون، درمان التهاب، كاهش خطر ابتلا به سرطان‌ها و درعين حال، مقابله با مشكلات جنسي است.اين متخصصان براي اولين بار توانسته‌اند عصاره جديد بسيار باارزشي را از تمام قسمت‌هاي ميوه انار شامل دانه‌ها، پوست و مغز اين ميوه بدست بياورند. عصاره ميوه انار حاوي غلظت بالايي از نوعي ماده مغذي گياهي موسوم به «پونيكالاگين» است كه فقط منحصر به ميوه انار است. اين ماده در پوست، دانه‌ها و حتي پوسته زردرنگ و نازكي كه دانه‌هاي انار در برمي‌گيرد و اغلب آن را دور مي‌ريزيم، موجود است.به گزارش روزنامه ديلي اكسپرس، اين ماده يك سوپر آنتي اكسيدان است كه از چندي پيش تحت نام تجاري «پومگريت پيورپلاس» در انگليس عرضه آن آغاز شده است.

بهترين روش پيشگيري از کمردرد

يک عضوانجمن جامعه جراحان دست و ارتوپدي ايران با بيان اينکه «در اکثر موارد مهمترين علت کمردرد استرس هاي فيزيکي ، استرس هاي محيط کار و استرس هاي روحي است.» تاکيد کرد:« چنانچه اين استرس ها تقليل پيدا کند و کنترل شود کمردرد نيز کنترل خواهد شد.»

دکتر سيد محسن سعادت جو در گفت و گو با سلامت نيوز گفت:« کمر درد بيماري بسيار شايعي در گروه هاي سني ميانسالي است که حتي ممکن است برخي افراد در گروه هاي سني پايين تر نيز به آن مبتلا شوند. در اکثر موارد مهمترين علت کمردرد را ناشي از عوامل بدپوزيشن و استرس هاي محيط کار و يا استرس هاي محيط زندگي تلقي کرده اند که بهترين نحوه پيشگيري از بروز آن غلبه بر استرس هاي فيزيکي و يا استرس هاي محيط کار و استرس هاي روحي بوده و چنانچه اين استرس ها تقليل پيدا کند و کنترل شود کمردرد نيز کنترل خواهد شد.»

وي درخصوص نقش ماساژدرماني در بهبود کمردرد گفت:«حرکات صحيح ماساژ مي تواند مواردي از کمردرد را که ناشي از اسپاسم عضلات يا اسپاسم ناحيه ستون فقرات است کاهش دهد.گرما درماني نيز در کاهش کمردرد موثراست گرچه برخي معتقد به سرما درماني نيزهستند.»

اين فوق تخصص جراحي ترميمي و ميکروسکوپي دست و پا خاطرنشان کرد:« افراد سعي کنند از استرس هاي روحي و فيزيکي محيط کار و يا استرس هايي که به هنگام نشستن و برخاستن و رانندگي به آنها وارد مي شود را کاهش دهند بنابراين بايد گفت اصلاح شرايط روحي و رواني و فيزيکي فرد به هنگام خواب و بيداري و نشستن و برخاستن و راه رفتن يکي از موثرترين روش هاي کاهش کمر درد محسوب مي شود.اگر فردي سيگار استعمال مي کند ترک سيگار به تقليل کمردرد کمک خواهد کرد همچنين افرادي که مبتلا به افسردگي هستند با درمان افسردگي مي توانند کمردرد را کنترل کنند.»

وي افزود:«افراد از حرکات ناگهاني و شديد به صورت خم شدن يا چرخش کمر، بلند کردن اجسام سنگين و غيرمتعارف و ازايستادن در پوزيشن غيرصحيح و ممتد خودداري کنند و سطحي که به هنگام خواب و استراحت بر روي آن مي خوابند سفت و غير قابل ارتجاع باشد همچنين به هنگام رانندگي سعي کنند زاويه نشيمنگاه را با پشت بر روي زاويه 90 درجه نگه دارند.

با رعايت اين موارد مي توانيم بگوييم افراد در بسياري از موارد حتي نيازي به درمان هاي پزشکي نخواهند داشت.»

کاهش وزن با استفاده از 4 ماده غذايي

با آغاز فصل پاييز و سردشدن هوا بدن به غذاهاي بيشتري نياز دارد. غذاهاي گرم و لباس هاي گرم جاي غذاها و نوشيدني هاي خنک و لباس هاي تابستاني را مي گيرد. به گزارش روزنامه خراسان، سلامت نيوز به نوشته «MSN»، در اين فصل 4 نوع ماده غذايي وجود دارد که در کاهش وزن بسيار موثر است که در اين مطلب به آنها اشاره مي کنيم. - سيب: هر نوع سيبي که مصرف کنيد سرشار از فيبر، فلاوانوئيدز و آنتي اکسيدان هاي مهم است و علاوه بر آن در کاهش وزن نيز موثر است.

- گلابي: اين ميوه سرشار از فيبر، ويتامين C و مس است که سيستم ايمني بدن را تقويت مي کند.

- کدو حلوايي: اين سبزي اگرچه خيلي کم کالري است اما سرشار از پتاسيم، ويتامين A و بتاکاروتن است. علاوه بر آن مانع از بروز سرطان و بيماري قلبي مي شود.

- کدو سبز: اين گياه کم کالري اما سرشار از مواد مغذي است و در کاهش وزن بسيار موثر است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي