جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/08/07 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 4007

با حضور معاون پژوهش و فن‌آوري دانشگاه آزاد اسلامي؛
اولين همايش منطقه اي رويکردهاي نوين در دانش مديريت مالي در واحد اسلامشهر برگزار شد

معاون پارلماني دانشگاه آزاداسلامي در همايش ملي راه ابريشم در واحد گرمسار :
دانشگاه آزاد اسلامي در ارائه مقالات ISI رياضي در جهان و شيمي در خاور ميانه رتبه اول را كسب كرده است

تسهيلات وزارت علوم براي ازدواج‌هاي دانشجويي
رييس سازمان دانشجويان: دانشجويان با‌10ميليون تومان خانه‌دارمي‌شوند


فرهنگ دانشگاه


پيشينه علوم


 با حضور معاون پژوهش و فن‌آوري دانشگاه آزاد اسلامي؛
 اولين همايش منطقه اي رويکردهاي نوين در دانش مديريت مالي در واحد اسلامشهر برگزار شد 

 با حضور و سخنراني معاون پژوهش و فنآوري دانشگاه آزاد اسلامي و جمعي از اساتيد مديريت مالي و اقتصاد کشور، اولين همايش منطقه اي "رويکردهاي نوين در دانش مديريت مالي" در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر برگزار شد.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي واحد اسلامشهر، دکتر نيلوفر ميرسپاسي دبير اولين همايش منطقه اي رويکردهاي نوين در دانش مديريت مالي در واحد اسلامشهر در گفتگو با روابط عمومي اين واحد دانشگاهي برپايي نظام حسابداري و گردشگري و گزارشگري مالي، نظام تامين مالي، رويکردهاي نوين مالي و حسابداري، جايگاه مديريت مالي در نظام حسابداري و جايگاه مديريت مالي در اقتصاد و بازارهاي پولي و مالي را از مهمترين محورهاي برگزاري اين همايش عنوان نمود.وي افزود: مشارکت انديشمندان و صاحبنظران مباحث مالي کشور، در اين همايش نيز بستر مطلوبي را فراهم خواهد ساخت تا فرصتي براي تبادل نظر و هم انديشي مديران مالي، حسابداران و حسابرسان و انديشمندان و صاحبنظران مالي و حسابداري فراهم گردد، وشرکت کنندگان با به اشتراک گذاشتن آخرين يافته هاي خود؛ در جستجوي راهکارهاي بهينه در تامين و توسعه مالي، در رفع چالشهاي کنوني بکوشند.وي در خاتمه ضمن ابراز خرسندي از استقبال گسترده پژوهشگران و اساتيد در ارسال مقالات خود به دبيرخانه همايش گفت: از جمع 90 مقاله ارسالي به دبيرخانه همايش؛ با توجه به ظرفيت و محدوديت زماني ، تعداد 9 مقاله داراي اولويت بالاتر براي ارائه حضوري و سخنراني، 9 مقاله براي ارائه پوستر و 23 مقاله جهت درج در مجموعه مقالات همايش معرفي گرديده است .

معاون پژوهش و فنآوري دانشگاه آزاد اسلامي در واحد اسلامشهرگفت: توکل به خداوند و تدابير ويژه مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي، دو رمز اساسي در موفقيت هاي بيشمار بزرگترين دانشگاه حضوري جهان است. وي حضور انديشمندان بزرگي همچون پروفسور ناصر مير سپاسي (از اساتيد برجسته مديريت دولتي کشور و سخنران ويژه اولين همايش منطقه اي رويکردهاي نوين در دانش مديريت مالي واحد اسلامشهر ) و ... در دانشگاه آزاد اسلامي را از افتخارات بزرگ اين دانشگاه دانسته و ايشان را مهمترين ثروت هاي بي بديل کشور لقب داد.

وي در ادامه سخنان خود را در دو محور دانشگاه آزاد اسلامي و سياست هاي پژوهشي آن و بحث تخصصي حوزه ي مديريت مالي ادامه داد.وي در بخش اول سخنان خود به تشريح خلاصه فعاليت هاي سه دهه گذشته دانشگاه آزاد اسلامي اشاره کرد و افزود: دهه اول فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي، دهه ي توسعه، دهه ي دوم تثبيت و دهه ي سوم، دهه ي ارتقاي کيفيت در اين دانشگاه بود که به ياري خداوند و توکل با ذات حضرت باريتعالي و همچنين در پرتو تدابير ويژه مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي، اين دانشگاه توانست در اين مدت به جايگاهي رفيع دست يافته و به عنوان بزرگترين دانشگاه حضوري جهان که حائز افتخارات بسيار ملي و بين المللي است مطرح گردد.دکتر رهنماي رودپشتي تغييرات اين دانشگاه را در سه دهه فعاليت آن، بسيار مطلوب ارزيابي نمود و افزود: ارديبهشت ماه سال آينده، دانشگاه آزاد اسلامي با هدف حضور و رقابت در عرصه ي جهاني و معرفي مکتب دانشگاه آزاد اسلامي در مراکز آموزشي نوين به عنوان يک مرکز علمي تخصصي غير دولتي وارد دهه ي چهارم فعاليت خود خواهد شد.وي در ادامه از مکتب ويژه دانشگاه آزاد اسلامي سخن گفت و فعاليت هاي استراتژيک، نگاه برنامه ريزي شده، همراه با توجهات ويژه به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي را از جمله ي رموز موفقيت اين دانشگاه در عرصه هاي مختلف دانست. معاون پژوهش و فنآوري دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه ضمن تقدير از دکتر رضا قاضي سعيدي و ديگر مسئولين اين واحد دانشگاهي در برگزاري اين همايش علمي گفت: اين نوع نشست هاي علمي تخصصي نشان از ورود و دست يابي دانشگاه آزاد اسلامي به آرمان خود در دهه چهارم فعاليتش است. وي در ادامه، رويکرد استمرار فعاليت هاي پژوهشي همراه با نهاد سازي هاي پژوهشي و توجه به قابليت هاي اقليمي وسرزميني، کاربردي عنوان فعاليت هاي پژوهشي در کنار توسعه ي دانش، تعامل و همکاري با مراکز علمي و پژوهشي داخلي و بين المللي (همراه با نقش آفريني ملي و جهاني شدن در عرصه ي بين المللي ) و معرفي مکتب دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه ي آموزش عالي به عنوان يک مرکز علمي تخصصي غير دولتي را از جمله مهمترين سياست ها و رويکرد هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در دهه چهارم فعاليت خود برشمرد و سپس در محور دوم سخنان خود به بحرانهاي مالي و چالشهاي اقتصادي جهان امروز اشاره نمود.

رهنماي رودپشتي در خاتمه ي خطاب به پژوهشگران، دانشجويان و ديگر حاضرين در همايش سلامت مالي را اساسي ترين وظيفه يک مدير مالي دانست که تداوم فعاليت را سبب مي گردد. وي همچنين خطاب به دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت مالي و مديريت بازرگاني واحد اسلامشهر بر بهره گيري کامل از توان علمي اساتيد خبره در اين واحد دانشگاي تاکيد و به آنان نويد اخذ مجوز 3 مجله علمي و تخصصي مديريت مالي، اخذ مجوز راه اندازي اولين انجمن مهندسي مالي و اخذ مجوز جذب دانشجوي دکتراي مديريت مالي در واحد امارات دانشگاه آزاد اسلامي را داد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر:

بکارگيري مديريت مالي صحيح از ضرورتهاي اساسي براي مقابله با بحران هاي اقتصادي است

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر در همايش رويکردهاي نوين در دانش مديريت مالي گفت: شناخت و بکارگيري مديريت مالي صحيح و با ثبات در تمامي حوزه ها اعم از خانوارها، بنگاه ها، بازارها، دولت و محيط بين المللي از ضرورتهاي اساسي جهت مقابله با بحران هاي اقتصادي و مالي جهان است.

دکتر رضا قاضي سعيدي رئيس واحد اسلامشهر در همايش منطقه اي رويکردهاي نوين در دانش مديريت مالي ضمن اشاره به بحران هاي اقتصادي و مالي در جهان، بر جايگاه ويژه مديريت مالي صحيح و با ثبات جهت مقابله با بحران هاي اقتصادي و مالي جهان تاکيد کرد و گفت: شناخت و بکارگيري مديريت مالي صحيح و با ثبات در تمامي حوزه ها اعم از خانوارها، بنگاه ها، بازارها، دولت و محيط بين المللي از ضرورتهاي اساسي جهت مقابله با بحران هاي اقتصادي و مالي جهان است. وي افزود: شناخت ابزارها، مدل ها و نظريه هاي مالي و تغييرات اخير آنها مي تواند به بهبود مديريت مالي بنگاه ها، مديريت مالي دولت و مديريت مالي خانوارها در کشور نيز کمک مؤثري نمايد. قاضي سعيدي در ادامه گفت: امروزه سرعت تغييرات در حوزه هاي مختلف اقتصادي، رشد شتاباني را تجربه مي کند و بنگاه هاي اقتصادي، بازارهاي مالي و دولت نيز از اين تغييرات متأثر مي شوند. وي ادامه داد: بحران هاي اقتصادي و مالي، موضوع جديدي است که به لحاظ نظري در چندساله‌ي اخير در سطح جهان مطرح شده‌ است، از اينرو ضرورت مقابله با اين بحران هاي اقتصادي و مالي، به يک الزام جدي در سطح کلان ملي و در عرصه‌ي کسب و کار تبديل شده ‌است. رئيس واحد اسلامشهر، دانش مديريت مالي را به عنوان يک دانش کاربردي که خدمات ارزنده اي را براي تجهيز و بهره برداري بهينه از منابع و در نهايت بهبود رفاه بشريت ارائه مي نمايد دانست و خاطرنشان کرد: شناخت ابزارها، مدل ها و نظريه هاي مالي و تغييرات اخير آنها مي تواند به بهبود مديريت مالي بنگاه ها، مديريت مالي دولت و مديريت مالي خانوارها در ايران کمک مؤثري نمايد.

قاضي سعيدي در خاتمه ضمن تقدير از حضور کليه اساتيد و صاحبنظران مديريت مالي و اقتصادي کشور در همايش منطقه اي رويکردهاي نوين در دانش مديريت مالي واحد اسلامشهر، آنها را ذخاير مملکت و از ديدگاه مديريت مالي يک اندوخته سرمايه اي دانست و ابراز اميدواري نمود: اميد است با حضور مؤثر دست اندرکاران و صاحبنظران در اين هم انديشي، فرصت تبادل نظر و برقراري ارتباط براي پيشبرد دانش مالي و عمل حرفه اي و افزايش همکاري و تعامل گروه هاي مختلف ذينفع و علاقمند فراهم شود.


 معاون پارلماني دانشگاه آزاداسلامي در همايش ملي راه ابريشم در واحد گرمسار :
 دانشگاه آزاد اسلامي در ارائه مقالات ISI رياضي در جهان و شيمي در خاور ميانه رتبه اول را كسب كرده است 

 
دکتر کريم زارع معاون پارلماني دانشگاه آزاداسلامي ضمن تشکر از زحمات دکتر مصيب عباسي رئيس واحد گرمسار وهمکاران وي در دانشگاه آزاد اسلامي به نقش آموزش عالي وبويژه دانشگاه آزاد اسلامي وتاثير متقابل آن در بعد فرهنگي صنعت گردشگري پرداخت وافزود: در حال حاضر دنيا در موج چهارم قراردارد و اشاره کرد موج اول توسعه کشاورزي ، موج دوم توسعه صنايع، موج سوم صنايع الکترونيکي و موج چهارم دنياي نانو مي‌باشد.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي واحد گرمسار، دکتر زارع به استفاده صنعت نانو در پزشکي اشاره کرد وافزود: در سال جاري بيش از 40 مقاله در زمينه نانو در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران به رشته تحرير در آمده است.

وي تصريح کرد :اخذسه لوح افتخار آفرين امضاء نمايندگان مجلس با 257 امضاء در دور هفتم مجلس شوراي اسلامي ودو لوح تقدير در مجلس هشتم با 264 و 225 امضاء که نمايندگان مجلس تقديم مقام معظم رهبري نموده اند را نشان دهنده توانمندي دانشگاه آزاداسلامي به همت رياست دانشگاه دکتر جاسبي و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانست و اشاره کرد کسب سه دوره رياست شوراي اجرايي دانشگاههاي جهان اسلام توسط دانشگاه آزاد اسلامي به برکت دانشجويان واساتيد گرامي آن مي باشد.زارع به بيان خاطراتي از مشکلات شروع تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي پرداخت و افزود: امروزدانشگاه آزاد اسلامي داراي 000/700/1 دانشجوو000 /000/4 ميليون نفر فارغ التحصيل مي باشدکه در اقصي نقاط جهان در پست هاي کليدي و حساس مشغول به فعاليت مي باشند.

وي افزود :در مسيرهاي جاده ابريشم در کشورهاي تاجيکستان وافغانستان واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي احداث شده است که اين تبادلات در مسير جاده ابريشم نشان مي دهد که نقش ايرانيان درتمدن جهاني همواره تاثيرگذار بوده است. وي تصريح کرد: تا افق 1404 دانشگاه پيش بيني جذب 105 هزار نفر عضو هيات علمي نموده که در حال حاضر داراي 30000 عضو هيات علمي هستيم و اعلام آمادگي خود را جهت جذب اساتيد کشورهاي خارجي درمسير راه ابريشم را اعلام نمودند. وي با اشاره به دهه هاي دانشگاه گفت كه دهه اول: دهه تثبيت، دهه دوم: دهه توسعه، دهه سوم: دهه کيفيت، دهه چهارم: رقابت هاي جهاني و دهه پنجم را دهه تبديل دانشگاه آزاد اسلامي به يک مجموعه آموزش عالي بي بديل دانست وافزود :هر کسي در هر مقطعي بدون داشتن سد ومانع بايد بتواند به ادامه تحصيل خود ادامه دهد و ما بايدبتوانيم سدها را به سکوهاي پرسش تبديل کنيم.

وي افزود: امروزه دانشگاه آزاد اسلامي داراي بيش از 300 هزار ميليارد تومان سرمايه، 000/000/20 ميليون مترمربع فضاي آموزشي ،صدها آزمايشگاه و کارگاه وبيش از 400 واحد ومرکز آموزشي است، که دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار بعنوان يکي ازاين واحدها در ابعاد مختلف مي درخشدو اين سرمايه متعلق به همه ملت ايران و جوانان اين کشور است . وي تصريح کرد: دانشگاه آزاد اسلامي در ارائه مقالات ISI در بسياري از رشته ها در کشوردر رديف اول قراردارد و هم چنين دربعضي رشته ها همانند رشته رياضي کاربردي مقام اول در سطح جهاني ودررشته شيمي در خاورميانه مقام اول را  کسب نموده ايم.


 تسهيلات وزارت علوم براي ازدواج‌هاي دانشجويي
 رييس سازمان دانشجويان: دانشجويان با‌10ميليون تومان خانه‌دارمي‌شوند 

 رييس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم از ارائه وام ازدواج تا سقف 5 ميليون تومان به دانشجويان تحصيلات تكميلي به ويژه دانشجويان بورسيه خبر داد. به گزارش ايسنا،‌محمود ملاباشي در آستانه روز ازدواج درخصوص تسهيلات وزارت علوم براي بحث ازدواج دانشجويان، افزود: از زماني كه صندوق مهر امام رضا(ع) راه‌اندازي شد، دانشگاه‌ها، دانشجويان متقاضي وام ازدواج را به اين صندوق معرفي مي‌كنند اما با اين وجود به دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي بويژه دانشجويان بورسيه متقاضي وام ازدواج تا سقف پنج ميليون تومان وام ارائه مي‌شود. وي همچنين از ارائه مسكن مهر به دانشجويان متاهل در همه استان‌ها خبر داد و گفت: در اين زمينه دانشجويان حدود 10 ميليون تومان پرداخت مي‌كنند و 20 ميليون تومان نيز به دانشجويان وام ارائه مي‌شود. رييس سازمان امور دانشجويان متاهل و متقاضي بودن را شرط دريافت مسكن مهر دانشجويي عنوان كرد و گفت: دانشجويان متقاضي كليه دانشگاه‌ها مي‌توانند درخواست خود را به معاونت دانشجويي دانشگاه خود ارائه كنند. ملاباشي در خاتمه خاطرنشان كرد: وزارت مسكن نيز عنوان كرده است كه به هر تعداد متقاضي وام، مسكن مهر ارائه مي‌شود.


 فرهنگ دانشگاه 

 رئيس منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي:

دانشگاه آزاد اسلامي بهترين ابزار پژوهش آکادميک را در اختيار دارد

رئيس منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامي گفت: دانشگاه آزاد اسلامي بهترين ابزار پژوهش آکادميک را در اختيار دارد و اين امتياز ارزشمندي براي پيشرفت ايران اسلامي است. به گزارش آنا، دکتر محمدحسين سرور الدين، نقش ارزنده دانشگاه آزاد اسلامي را در ايجاد بسترهاي مناسب پژوهش و آموزش در اين دانشگاه جهت توليد علم و پژوهش در کشور بسيار با اهميت بر شمرد. سرور الدين در حاشيه بازديد از بخشهاي مختلف واحد شبستر، با اشاره به پيشرفتهاي بسيار گسترده تجهيزات و امکانات آموزشي و پژوهشي در دانشگاه آزاد اسلامي گفت: امروز به مدد پروردگار و در عصر انقلاب اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي نيز که از دستاوردهاي ارزشمند اين انقلاب بوده، توانسته با همکاري و مديريت مديران توانمند خود گامهاي بسيار بلندي را در پيشرفت ايران اسلامي بردارد. وي با اشاره به تلاشهاي واحدهاي دانشگاهي در تجهيز پژوهشکده ها و آزمايشگاهها و مراکز پژوهشي خود افزود: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي با تجهيز مراکز آموزشي و پژوهشي خود موقعيت بسيار ارزشمندي جهت پيشرفت علم و پژوهش ايجاد کرده اند و همگي بايد از اين وضعيت نهايت بهره برداري را جهت توليد علم و فناوري براي پيشرفت ايران اسلامي نمائيم. وي در خصوص پيشرفتهاي واحد شبستر گفت: شهرستان شبستر در عين حال که از جمعيت بسيار زيادي برخوردار نيست،اما به مدد پتانسيلهاي فرهنگي شهرستان و مشارکت مردم،و در سايه تلاشهاي مديران دانشگاهي خود توانسته از جايگاهي در خور شأن خود در منطقه 13 برخوردار شود، و با احراز رتبه دوم علمي و پژوهشي در منطقه، اميدهاي بسياري مي رود که همچنان به اين روند رو به گسترش خود ادامه دهد.

سامانه دانشگاهي ايران راه‌اندازي شد

مديركل سامانه‌هاي اطلاعاتي وزارت علوم خبرداد:اتصال كليه دانشگاهيان به سامانه درسال90

مديركل دفتر سامانه‌هاي اطلاعاتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از راه‌اندازي سامانه دانشگاهي ايران (ERP) خبر داد و گفت: در اين نرم‌افزار جامع دانشگاهي، هرآنچه كه مورد نياز دانشگاهيان است لحاظ شده است. به گزارش ايسنا، بابك فرهنگي در همايش معاونان اداري مالي، مديران بودجه و طرح‌هاي عمراني دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي سراسر كشور، افزود: هم‌اكنون اين نرم‌افزار جامع در ستاد وزارت علوم راه‌اندازي شده است و در دو دانشگاه هنر تبريز و صنعتي اراك نيز به صورت پايلوت راه‌اندازي شده و قرار است در مابقي دانشگاه‌ها نيز در سال جاري راه‌اندازي شود. وي با بيان اينكه اين سامانه همچنين مشمول دانشجويان نيز مي‌شود، اظهار كرد: دانشجو از زمان ثبت نام تا پايان فارغ‌التحصيلي مي‌تواند اطلاعات خود را به صورت الكترونيكي در سامانه ثبت كند. مديركل دفتر سامانه‌هاي اطلاعاتي وزارت علوم در ادامه توضيحات خود بيان كرد: پيش از اين برخي دانشگاه‌ها سيستم‌هاي مجزاي ثبت نام و انتخاب داشتند اما در برخي از آن‌ها براي شهريه سيستمي وجود نداشت كه با راه‌اندازي اين سيستم دانشگاهيان مي‌توانند به صورت اتوماتيك به آن دسترسي داشته باشند. وي با بيان اينكه اين نرم‌افزار يك بحث ملي است كه براي ثبت و جمع‌آوري اطلاعات دانشگاهيان در هر لحظه راه‌اندازي شده است، گفت: هر دانشگاهي مي‌تواند فعاليت خود را در اين سامانه به صورت اختصاصي انجام دهد و گزارش‌هاي عمومي خود را به وزارت علوم ارسال كنند. وي در خاتمه خاطرنشان كرد: وزارت علوم نيز در صورت تاييد دانشگاه‌ها مي‌تواند به اطلاعات سيستم هر دانشگاهي دسترسي داشته باشد، همچنين ساير افراد نيز مي‌توانند به اطلاعات عمومي سايت دسترسي داشته باشند.

رئيس واحد زابل:

افتخار دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه هاي  بين المللي حاصل تلاش اعضاي هيأت علمي است

دکتر محمد رضا نورا رئيس واحد زابل در حاشيه نشست هم انديشي با اعضاي هيأت علمي واحد عزت وافتخار دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه هاي ملي وبين المللي را حاصل تلاش اعضاي هيأت علمي دانست وتصريح کرد:در دهه سوم دانشگاه آزاد اسلامي که دهه کيفيت نامگذاري شده است دستاوردهاي قابل توجهي در زمينه ارتقاي سطح علمي اساتيد وبه تبع آن دانشجويان بدست آمده است و بايد سعي شود تا در دهه چهارم اين دانشگاه که دهه رقابت در عرصه هاي ملي و بين المللي است همچون سنوات قبل نتايج درخشاني حاصل شود.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي واحدزابل، وي افزود:با همت واهتمامي که اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه در توليد علم،تحقيق و پژوهش از خود نشان داده اند توانسته اند ضمن دستيابي به قله هاي رفيع علمي براي اين دانشگاه عزت وافتخار به ارمغان بياورند. نورا بر گسترش فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي تأکيد نموده وگفت:اعضاي هيأت علمي بايد با علم روز دنيا پيش بروند و از آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي اطلاع کامل داشته باشند و لازمه اين مهم مطالعه وبالا بردن سطح دوره هاي آموزشي و استفاده از امکانات و روشهاي نوين علمي وپژوهشي است.

عزيزي خبر داد:

افزايش بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، توانمند سازي بخش غير دولتي در توليد علم و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت، دستيابي به فناوريهاي پيشرفته مورد نياز، تحول در علوم انساني و جذب افراد مستعد را موارد هدفگذاري شده در برنامه پنجم توسعه دانست. به گزارش مهر، ابراهيم عزيزي در دومين روز از همايش معاونان اداري و مالي دانشگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد با يادآوري ضرورت اصلاح و بازنگري متون و برنامه هاي درسي دانشگاهها تاکيد کرد: ترويج جلسات نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي در محيط دانشگاهها از جمله اهداف فرهنگي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي است.وي اظهار داشت: تحقق مهندسي فرهنگي در برنامه پنجم توسعه مورد توجه ويژه قرار گرفته است. تمام اقداماتي که در عرصه هاي مختلف صورت مي گيرد نه تنها بايد داراي پيوست فرهنگي باشد بلکه دانشگاهيان بايد در راستاي تحقق اين امر همکاري کنند.

به گفته معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه الگوي اسلامي آموزش عالي در سطح بين الملل مقدماتي نياز دارد که يکي از آنها چشم انداز توسعه است که بايد بر اساس آن ايران تا سال 1404 به رتبه نخست علمي در سطح منطقه دست يابد.معاون رئيس جمهور در همين باره تاکيد کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه ايران بايد به جايگاه دوم منطقه در زمينه توليد علم دست يابد.عزيزي در ادامه سخنان خود برخي موارد هدفگذاري شده در برنامه پنجم توسعه به منظور ارتقاي کمي و کيفي آموزش عالي و سطح علمي کشور را افزايش بودجه پژوهشي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي، توانمند سازي بخش غير دولتي در توليد علم و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت، دستيابي به فناوريهاي پيشرفته مورد نياز، تحول در علوم انساني و جذب افراد مستعد، دانست.

معاون پژوهشکده قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامي:

کسب مقام هاي برتردرحوزه قرآن وعترت،دستاورد برنامه ريزي هاي راهبردي است

معاون پژوهشکده قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامي که در شوراي فرهنگي واحد نراق سخن مي گفت افزود:معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي با عنايت به سال جهاد اقتصادي وموضوع فرهنگي"اخلاق مداري،هويت ديني وتوسعه فرهنگي "برنامه هاي راهبردي مهر تامهر بيش از سيصد واحد ومرکز دانشگاهي در حوزه فعاليتهاي فرهنگي را با بررسي همه جانبه وکار کارشناسي تنظيم وبا امضا معاون فرهنگي دانشگاه به مناطق هفده گانه ابلاغ نموده است.به گزارش آفرينش، دکتر عبدالمجيد طالب تاش که از فعاليتهاي فرهنگي واحد نراق بازديد مي کرد گفت:بحمدالله بسترهاي کارفرهنگي فراهم است ودوستان ما در واحدها ومراکز دانشگاهي مي توانند با همکاري ومشارکت نهادها وسازمانهاي فرهنگي شهرستان تلاش همه جانبه اي در جهت تاثيرافزايي فرهنگي وقرآن محوري فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي آغاز کنند ومنويات مقام معظم رهبري که همانا تاثير افزايي فرهنگ ديني وملي ومباني قرآن کريم بردانش بشري به ويژه علوم انساني است راتحقق بخشند.معاون پژوهشکده قرآن وعترت تقدير ويژه در حوزه نماز براي پنجمين سال توسط ستاد اقامه نمازکشور آن را افتخاري بزرگ براي دانشگاه آزاد اسلامي به شمار آورد وياد آوري کرد: دوستان بدانند که کار فرهنگي،کاري پرزحمت اما لذت بخش وآرماني است لذا انتظار مي رود همچنان که معاونت فرهنگي برنامه هاي راهبردي را با دقت هرچه تمامتر فراهم کرده است،مديران ،اساتيد وکارکنان دانشگاه دست به دست هم بدهند ودر کنار متوليان امورفرهنگي دانشگاه چشم انداز اثرگذار ونويدبخش برنامه محوري وعلم گرايي در فعاليتهاي فرهنگي رارقم بزنند. وي ضمن تشکر از اعضاي شوراي فرهنگي واحد نراق وقدر داني از فعاليتهاي فرهنگي اعلام کرد: به زودي آيين نامه جامع مسابقات سراسري قرآن وعترت ابلاغ خواهد شد که اميدواريم با حضور حداکثري دانشجويان ،اساتيد وکارکنان جلوه ديگري از محوريت قرآن وعترت در دانشگاه آزاد اسلامي را رقم بزنيم.

دبير منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامي:

دروس وصاياي امام خميني (ره) و قرآن كريم بدون پرداخت شهريه به دانشجويان ارائه مي‌شود

دبير منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامي در شوراي هماهنگي فعاليت‌هاي فرهنگي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي خوزستان گفت: 140 هزار دانشجو در 20 واحد دانشگاه آزاد اسلامي استان خوزستان مشغول به تحصيل هستند. به گزارش ايسنا، دكترمجتبي علوي‌فاضل در اين شورا كه در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامي اهواز برگزار شد، اظهار داشت: حدود 200 دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي در واحد علوم و تحقيقات و همچنين 8000 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و بقيه اين تعداد در مقطع كارداني و كارشناسي در اين واحدهاي دانشگاهي مشغول به تحصيل هستند. وي افزود: همچنين آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي سماء وابسته دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي، در زمينه رشته‌هاي مقطع كارداني پيوسته فعاليت مي‌كنند. دانشگاه‌ آزاد اسلامي خوزستان داراي 2500 كارمند و 2470 اعضاي هيات‌علمي تمام وقت است. وي گفت: كتاب "وصاياي امام خميني (ره)" و "قرآن كريم" تنها در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس مي‌شود. اين 2 درس به صورت افتخاري و بدون دريافت شهريه به دانشجويان واحدهاي آموزشي ارايه مي‌شود. علوي‌فاضل ادامه‌داد: همچنين در سال‌هاي اخير گام جديدي در بخش فعاليت‌هاي فرهنگي دانشگاه كه شامل آموزش درس ارزش‌هاي دفاع مقدس است، برداشته شد. تاكنون 20 هزار دانشجو اين درس را توسط بچه‌هاي رزمنده و جنگ فرا گرفتند. آموزش اين درس زير نظر پژوهشكده دفاع مقدس و بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس در دانشگاه ‌آزاد اسلامي انجام مي‌شود. رييس دانشگاه آزاد اسلامي اهواز نيز در جلسه اين شورا اظهارداشت: فعاليت فرهنگي را بايد به عنوان اصل تلقي كنيم و اين فعاليت‌ها را به عنوان حاشيه در نظر نگيريم. وي با بيان اين‌كه ما بايد ديدگاه فرهنگي داشته باشيم، افزود: ما مسئولان بايد دغدغه فرهنگي داشته باشيم و براي ارتقاء اين نوع فعاليت‌ها تلاش بيشتري بكنيم. مسئولان فرهنگي مي‌توانند از اين پتانسيل جهت ارتقاء فعاليت‌هاي فرهنگي استفاده كنند.


 پيشينه علوم 

 روانشناسي

قسمت هفتم

عصر روانشناسي علمي

در نيمه دوم قرن نوزدهم پيشرفت دانش هاي فيزيک و فيزيولوژي زمينه را براي علمي شدن روانشناسي فراهم نمود و به ويژه وبر فيزيولوژيسن نامور آلماني ضمن طرح قانون هاي مختلف درباره احساس يا ادراک حسي عقيده داشت براي آنکه اختلاف دو محرک محسوس شود لازم است به يکي از محرک ها حداقل معيني افزوده شود . اين حداقل اختلاف محسوس را آستانه ي اختلافي ناميده اند. فخنر، دانشمند و فيزيکدان آلماني نيز با توجه به قانون هاي وبر، موفق به اندازه گيري شدت احساس گرديد.اين دانشمندان به طور غير مستقيم به فراهم آوردن زمينه روانشناسي علمي و پيشرفت آن کمک هاي قابل توجهي نمودند.

روانشناسي در دوره رستاخيز دانش

در دوره نوزايي يا رستاخيزي دانش و هنر که آن را رنسانس نيز ناميده اند دو تن بيش ازهمه در پايه گذاري روانشناسي موثر بوده اند.

فرانسيس بيکن: بيکن در دوران اقتدار کليسا با صراحت و شهامت اظهار داشت که مباحث نظري درپيشرفت علم ناکام بوده است. به همين سبب کتاب ارغنون نو او را بايد به منزله اعلاميه استقلال تجربه گرايان از استدلاليان به شمار آورد.به عقيده او پيش از آنکه روش استقرايي را به کار ببريم نخست بايد بت هاي ذهني را از پيش برداريم. وي بت هاي ذهني را باورهاي نينديشيده و نا‌آزموده‌اي مي داند که ساخته و پرداخته ي دست قرن هاي گذشته است و تنها بر اثر تقليد و عادت و آميختگي با عواطف در مغز بسياري از افراد جا گرفته است که يک دانشمند منطقي وظيفه دارد اين بت ها را بشکند و بازگشت به خويشتن و رهايي از عواطف مزاحم را هدف خود قرار دهد.

ادامه دارد...

تهيه‌ و تنظيم: فهيمه‌سادات موسي کاظمي


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي