جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/12/08 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4100

پاسخ دانشگاه آزاد اسلامي به اطلاعيه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
هيئت مؤسس، بالاترين رکن دانشگاه آزاد اسلامي است

رئيس واحد رودهن دکتر حيدري؛
دانشگاه آزاد اسلامي افتخار نظام جمهوري اسلامي


خبر


 پاسخ دانشگاه آزاد اسلامي به اطلاعيه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري
 هيئت مؤسس، بالاترين رکن دانشگاه آزاد اسلامي است 

 در پاسخ دبيرخانه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي به اين وزارتخانه آمده است:

در پاسخ به بند 1 اطلاعيه وزارت علوم، بر خلاف ادعاي اين وزارت که به استناد مفاد ماده 9 اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي، هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي را از اعمال حق قانوني خود مبني بر نظارت بر تصميمات هيئت امناء منع نموده است، تأکيد مي‌نمايد که براساس ادله محکم و غيرقابل انکار زير هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بالاترين رکن اين دانشگاه حق اعمال نظارت و اظهارنظر بر تمام فعاليت‌ها و تصميمات و امور دانشگاه را دارد:

1- به استناد بند ج مادّه 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي "نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده موضوع مادّه 1 و ارائه گزارش ساليانه از نظارت و بازرسي خود به شوراي عالي انقلاب فرهنگي" از وظايف و اختيارات اصلي، احصايي و انحصاري هيئت مؤسس بوده و اين هيئت حق نظارت و بازرسي بر تمام ارکان و فعاليت‌هاي دانشگاه، منجمله حق نظارت و بازرسي بر تمام مراحل تشکيل و تصميمات هيئت امناء را داشته و اين حق کاملاً قانوني و بدون هرگونه خدشه مي‌باشد.

2- براساس مادّه 1 اساسنامه جديد دانشگاه، اين دانشگاه به استناد "آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غير انتفاعي مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي" تأسيس شده و لذا مي‌بايستي محتوا و مواد مندرج در اين آئين‌نامه مراعات گردد. به همين مناسبت در بند 1 مادّه 3 اين آيين‌نامه "تدوين اساسنامه دانشگاه" و همچنين در بند 5 همين مادّه "نظارت بر کليه فعاليت‌هاي دانشگاه" بر عهده هيئت مؤسس دانشگاه گذاشته شده است لذا اين هيئت حق نظارت و اعلام نظرات خود بر تمام ارکان و فعاليت‌هاي دانشگاه از جمله تصميمات هيئت امناء را خواهد داشت و اصولاً از نظر حقوقي، امر نظارت هيئت مؤسس دانشگاه جزء وظايف ذاتي اين هيئت مي‌باشد.

3- با توجه به تبصره 1 مادّه 11 اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي، تشکيل جلسات فوق‌العاده هيئت امناء مي‌تواند به پيشنهاد سه نفر از اعضاءِ جلسه صورت پذيرد. از آنجايي که به استناد بند 2 مادّه 10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي سه نفر از اعضاءِ هيئت مؤسس، عضو هيئت امناء نيز مي‌باشد بنابراين پيشنهاد تشکيل جلسه فوق‌العاده هيئت امناءکه در اطلاعيه هيئت مؤسس به آن اشاره شده است کاملاً قانوني است.

4- دعوت مورّخ 10/12/90 براي تشکيل هيئت امناء پس از وصول نامه مورّخ 29/11/90 دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفت که مصوّبه مورّخ 25/11/90 آن شورا را به رياست هيئت امناء دانشگاه اعلام کرده و در بند 1 آن تصريح به تشکيل مجدد هيئت امناء شده است و به همين مناسبت دعوت‌نامه تشکيل جلسه هيئت امناء مورّخ چهارشنبه 10/12/90 براي همه اعضاءِ هيئت امناء ارسال شده است.

به استناد مادّه 5 اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي، اين دانشگاه غيرخصوصي و غيردولتي است و به استناد اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد از هرگونه عملي که شائبه دولتي بودن دانشگاه آزاد اسلامي را به اذهان متبادر نمايد پرهيز شود ضمن اينکه مفاد مادّه 6 اساسنامه دانشگاه صراحت دارد که اين دانشگاه تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

در پايان تأکيد مي‌شود که بناي رياست محترم هيئت مؤسس و هيئت امناءِ دانشگاه آزاد اسلامي رعايت قوانين و مقررات بوده و اقدامات مذکور در چارچوب اساسنامه و مقررات قانوني انجام شده است.

والسلام علي من اتبع الهدي

دبيرخانه هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي


 رئيس واحد رودهن دکتر حيدري؛
 دانشگاه آزاد اسلامي افتخار نظام جمهوري اسلامي 

 رودهن : خبرنگار آفرينش _ايرج صادقعلي

پس از تاسيس و راه اندازي واحدهاي اوليه دانشگاه آزاد اسلامي در شهرهايي از جمله تهران ، با فاصله زماني تقريبا يک سال _ يعني در 14 آبان 1362 دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن _ دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان منبع جوشان علم و دانش و بزرگ ترين دانشگاه حضوري جهان ، افتخاري درخشان براي نظام جمهوري اسلامي ايران آفريده است .

به گزارش خبرنگار آفرينش ؛ دکتر حيدري گفت : بهره مندي از جايگاه شايسته در عرصه جنبش نرم افزاري و توليد علم ، ايجاد کرسي هاي نظريه پردازي ، توسعه رشته هاي کاربردي نظير نانوتکنولوژي ، بيوتکنولوژي ،IT و پيش قدم شدن در زمينه دستيابي به تکنولوژي جوش هسته اي و توليد آب شيرين از فعاليت هاي نوين دانشگاه آزاد اسلامي است.

رئيس واحد رودهن گفت: بيش از هزار و 200 تشکيل سياسي و اجتماعي و صدها انجمن علمي و فرهنگي با فراغ خاطر در دانشگاه آزاد اسلامي آزادانه به فعاليت مي پردازد و از لحاظ کمي و کيفي و تعالي جويي هر روز ارتقا مي يابند . حيدري افزود : توفيقات مداوم دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه هاي ورزشي که کوله باري از افتخارات را براي کشور به ارمغان آورده اند و رشد چشمگير مقالات ISI استادان و دانشجويان در نشريات معتبر بين المللي و حضور آنها در مجامع آکادميک و درخشش در مسابقات بين المللي اختراعات و اکتشافات و رقابت هاي ربوکاپ و احداث بزرگترين کتابخانه دانشگاهي کشور ، افتخارات درخشاني براي ميهن اسلامي مان رقم زده است .

در عرصه بين المللي ، عضويت دانشگاه آزاد اسلامي در انجمن بين المللي دانشگاه ها IAU ، عضويت در اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام ISESCO و رياست شوراي اجرايي اين اتحاديه ، عضويت رسمي در انجمن بين المللي روساي دانشگاه ها IAUP و ... مويد موفقيت هاي دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه هاي فراملي است .

دکتر حيدري در پايان گفت : دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن پس از پيمودن 28 سال راه هاي سخت و پرسنگلاخ معرفت اندوزي و علم آموزي هم اکنون با تکيه بر الطاف الهي و پشتيباني مردمان فرهيخته ميهن بزرگمان سرافراز و بي نياز برفراز قلل رفيع رفعت و عزت ايستاده و خدمت به دانش پژوهان و حکمت اندوزان ايران زمين را بزرگ ترين افتخار خود ميداند .


 خبر 

 بزودي سامانه پرداخت الکترونيکي صدور کارت شناسايي فارغ التحصيلي

 کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي راه اندازي مي شود

به گزارش سايت کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي بزودي سامانه پرداخت الکترونيکي سايت کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي تااواخر اسفند ماه سال جاري راه اندازي مي شود .رئيس مرکز ارتباط بادانش آموختگان با اعلام اين خبر افزود : به دنبال تقاضاي جمع کثيري از فارغ التحصيلان دانشگاه آزاداسلامي در خصوص آسان سازي ، سهولت در صدور کارت شناسايي فارغ التحصيلي پس از بررسيهاي لازم امکان پرداخت اينترنتي هزينه صدور کارت در نيمه اول اسفندماه سال جاري فراهم ميشود . وديگر نياز به حضور در بانک براي پرداخت ضرورت ندارد.وي در ادامه گفت : کارشناسان it کانون در حال حاضر در مرحله تست آزمايشي اين درگاه هستند واميداست تا روزهاي آتي بهره برداري از آن به مرحله اجرا دربيايد. مهران عباسي انارکي خاطر نشان نمود با توجه به تقاضاي بالا فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص دريافت کارت شناسايي فارغ التحصيلي ، بدليل آنکه در صدور کارت بايد مراحل قانوني از جمله تائيد اداره کل امور فارغ التحصيلان ، استعلام از واحد دانشگاهي وصحت مدارک و... طي شود ،آن دسته از دانش آموختگان که نياز فوري به کارت دارند سريعا نسبت به تکميل فرم در سايت www.aiau.ir اقدام نمايند تا در الويت دريافت کارت قرار گيرند . ياد آور ميشود کارتهاي شناسايي فارغ التحصيلي حاوي اطلاعات تحصيلي ( رشته ، مقطع ، سال فارغ التحصيلي ، واحد دانشگاهي ) بوده وعلاوه بر اينکه به تائيد اداره کل امور فارغ التحصيلان دانشگاه مي رسد بنا بر بخشنامه دانشگاه قابليت استفاده در واحد دانشگاهي آزاد اسلامي ( بهره برداري از اماکن ورزشي ، کتابخانه ، مراکز پژوهشي و...) را دارد. و همچنين دارندگان کارت مي توانند از برخي از تسهيلات وخدمات ويژه کانون مانند باشگاه انقلاب ، بيمه تکميلي درمان وخريدخودرو وتخفيف 50 درصد در کارتهاي ورزشي شهرداري تهران ، وامکان خريد با تخفيف از 15 هزار فروشگاه مرکز خريد ( خدمات آسيا کارت ) بهره مند شوند . قابل ذکر است عضويت در کانون رايگان بوده ولي صدور کارت شناسايي به دليل هزينه هاي اجرايي مربوط به فرآيند آن از قبيل صدور کارت ، خريد تسهيلات ويژه و... داراي هزينه يکصدو پنجاه هزارريالي مي باشد وبا توجه به افزايش برخي از هزينه هاي جاري اين خدمت با تعرفه سال گذشته قابل ارايه مي باشد.

واحد گرگان بيش از40 تفاهم نامه بادانشگاهها استان منعقد کرده است

پنجمين جلسه کميسيون دانشجويي شوراي تامين استان گلستان به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي گرگان برگزار شد. در اين جلسه که قناعت استاندار ، جمشيدي معاون سياسي و امنيتي استانداري ، حسيني مدير کل سياسي و انتخابات استانداري و روساي دانشگاههاي دولتي ، ازاد اسلامي ، غير انتفاعي و مسوولين دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و مسوولين سياسي و امنيتي و انتظامي استان حضور داشتند ، دکتر محسني رييس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان با بيان خير مقدم به مهمانان حاضر در جلسه به ارائه گزارشي از فعاليتهاي دانشگاه ازاد اسلامي گرگان در زمينه هاي مختلف پرداخت و گفت : دانشگاه آزاد اسلامي گرگان داراي 3 دانشکده فعال ، 4 مرکز تحقيقات فعال ، نزديک به دويست عضو هيات علمي تمام وقت ، بيش از 8000 دانشجو در 80 رشته در مقاطع کارداني تا کارشناسي ارشد بوده و در اينده اي نزديک درمقطع دکترا نيز پذيرش دانشجو خواهد داشت .

دکتر دارا در نشست معاونان فرهنگي منطقه 4 تاکيد کرد:

نقش موثر دانشگاهيان در معرفي کانديداهاي اصلح انتخابات مجلس به مردم

مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم گفت:دانشگاهيان بعنوان قشر فرهيخته جامعه مي توانند مرجع مناسبي در معرفي کانديداهاي اصلح به مردم براي انتخابات مجلس نهم باشند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر امور فرهنکي وزارت علوم ، دکتر جليل دارا در نشست معاونان فرهنگي دانشگاه هاي منطقه چهار در خرمشهر با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينکه افرادي که قادر به تشخيص کانديداي اصلح نيستند به اشخاص متدين و ذي صلاح رجوع کنند ، گفت: در اين زمينه دانشگاهيان مي توانند نقش موثري در معرفي و انتخاب کانديداي اصلح براي نمايندگي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي داشته باشند.

وي با بيان اينکه بيش از چهار ميليون دانشجو در دانشگاه هاي کشور مشغول به تحصيل هستند افزود: اين ميزان جمعيت دانشجويي مي توانند تاثير بسيار زيادي هم در زمينه مشارکت حداکثري و هم در انتخاب اشخاص ذيصلاح جهت راهيابي به مجلس نهم داشته باشد.لذا با فرض اينکه در هر خانواده حداقل يک يا دو دانشجو بعنوان اعضاي آن خانواده وجود داشته باشد ، اين تاثير گزاري چشمگير خواهد بود.دکتر دارا تصريح کرد: فضاي دانشگاه ها ، فضاي بسيار مناسبي براي حضور نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ارائه برنامه ها و رويکرد هاي خود در مناظره هاي دانشجويي است که اين امر از زمان شروع رسمي تبليغات در دانشگاه ها بخصوص دانشگاه هاي تهران پررنگ بوده است.مدير کل امور فرهنگي وزارت علوم با تقدير از مسئولين فرهنگي دانشگاه مبني بر همکاري در برگزاري مناظره ها با هدف شناخت بيشتر از نامزدها ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و آغاز خوب اين امر گفت: مسئولين فرهنگي دانشگاه ها بر ادامه اين فضا در دانشگاه ها تاکيد داشته باشند و تقويت و گسترش شور و نشاط انتخاباتي را در دانشگاه ها دنبال نمايند.وي به برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي در دانشگاه ها با موضوعات مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشاره و خاطر نشان کرد: کرسي هاي آزاد انديشي مي تواند بستري مطلوب جهت ايجاد رقابت مبتني بر اخلاق اسلامي و توام با عقلانيت محسوب گردد.

اختتاميه نمايشگاه فرهنگي عکس واحد کرج

کرج – انسيه معماريان

نمايشگاه عکسي که تحت عنوان پيروزي انقلاب اسلامي ايران به روايت تصوير در دانشکده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج برگزار شده بود، به کار خود خاتمه داد.در اين نمايشگاه که به همت روابط عمومي اين واحد دانشگاهي و با همکاري ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي واحد کرج و ساير بخش هاي فرهنگي اين دانشگاه برگزار شده بود، دانشجويان با فضاي واقعي عکس ها، تصاوير و روزنامه ها و رسانه هاي زمان انقلاب اسلامي از آغاز تا پيروزي به طور بسيار ملموس آشنا مي شوند.لازم به ذکر است اين نمايشگاه که با استقبال چشمگيري از سوي دانشجويان، استادان و کارکنان اين واحد دانشگاهي همراه بوده، از تاريخ 29 بهمن شروع به کار نموده بود و در 6 اسفند ماه سال جاري به کار خود خاتمه داد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي