جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/06/08 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4234


حداقل و حداکثر درآمد ساليانه خانوار


تحريم نفت ايران شکست خورد


تريبون اقتصادي


اخبار اقتصادي


 حداقل و حداکثر درآمد ساليانه خانوار 

درآمد يک خانوار شهري در سال 89 به ميزان حداقل 6 و حداکثر 16ميليون تومان و درآمد يک خانوار روستايي نيز حداقل 4.8 و حداکثر 11.6 ميليون تومان اعلام شد.به گزارش مهر، بررسي جديدترين گزارش مرکز آمار ايران از وضعيت هزينه و درآمد خانوارهاي شهري در سال 89 نشان مي دهد که متوسط افراد شاغل خانوارهاي نمونه گيري شده 0.99 نفر و متوسط تعداد افراد داراي درآمد 1.41 نفر بوده است.

همچنين خانوارهاي با يک نفر شاغل با سهم 57.49 درصد از کل خانوارهاي نمونه بيشترين و خانوارهاي داراي 5 نفر شاغل و بيشتر با 0.27 درصد کمترين تعداد خانوارها را به خود اختصاص داده اند. همچنين 24.39 درصد از خانوارها نيز بدون فرد شاغل بوده اند.66.34 درصد از کل سرپرستان خانوار بررسي شده در سال 89 شاغل و 1.88 درصد نيز بيکار بوده اند. همچنين 29.79 درصد درآمد بدون کار داشته اند، 0.14 درصد محصل و 0.84 درصد نيز خانه دار بوده اند.

در مقايسه با آمار سال 88 تفاوت هايي در اين بخش وجود دارد به نحوي که 67.58 درصد از سرپرستان خانوار در سال 88 شاغل و 2.68 درصد بيکار بوده اند. همچنين 27.71 درصد در اين سال درآمد بدون کار داشته اند و 0.19 درصد محصل و 0.78 درصد هم خانه دار بودند.طي سال 89 بررسي 18هزار خانوار نشان داد که 12.56 درصد در بخش عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل موتوري و موتورسيکلت ها، کالاهاي شخصي و خانگي اشتغال داشته اند. 10.56 درصد در صنعت، 10.34 درصد در ساختمان، 10.02 درصد در حمل و نقل، ارتباطات و انبارداري، 5.09 درصد در اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي اجباري، 4.30 درصد در کشاورزي، شکار و جنگلداري، 33.66 درصد غيرشاغل و 13.48 درصد نيز در ديگر فعاليت هاي اقتصادي بوده اند.5.46 درصد جامعه آماري در سال 89 کارفرما، 21.72 درصد کارکن مستقل، 11.94 درصد مزد و حقوق بگير عمومي، 0.14 درصد مزد و حقوق بگير تعاوني، 27.05 درصد مزد و حقوق بگير خصوصي، 0.03 درصد کارکن فاميلي بدون مزد و 33.66 درصد نيز غيرشاغل بوده اند.همچنين طبق نتايج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده ساليانه يک خانوار شهري در سال 89 برابر با 10ميليون و 615 هزار و 597 ريال بوده است که نسبت به سال قبل تر از آن به ميزان 13.4 درصد رشد داشته است.بررسي منبع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان مي دهد که 49.4 درصد درآمد از محل درآمدهاي متفرقه، 33 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري و 17.6 درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و غيرکشاورزي خانوار، تامين شده است. خانوارهايي که فعاليت اصلي آنها استخراج معدن بود درآمد ساليانه خود را 16ميليون و 977 هزار و 582 ريال اعلام کردند.

کمترين ميزان درآمد ساليانه نيز مربوط به گروه خانوارهاي معمولي داراي مستخدم بود که درآمد اظهار شده ساليانه آنها 6 ميليون و 590 هزار و 596 تومان اعلام شد.همچنين ترکيب درآمد ساليانه يک خانوار شهري در سال 89 نشان مي دهد که 33 درصد افراد داراي درآمد از بخش حقوق بگيري بوده اند، 49.4 درصد از درآمدهاي متفرقه و 17.6 درصد نيز از مشاغل آزاد کسب درآمد کرده اند.

در اين بخش متوسط تعداد افراد شاغل در حدود 20 هزار خانوار بررسي شده 1.34 نفر و متوسط تعداد افراد داراي درآمد 1.48 نفر بوده است. خانوارهاي داراي يک نفر شاغل با سهم 50.17 درصد از کل خانوارهاي نمونه بيشترين و خانوارهاي 5 نفر شاغل و بيشتر با 1.80 درصد؛ کمترين تعداد خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده اند، در اين بخش، خانوارهاي بدون فرد شاغل 18.18 درصد از خانوارهاي نمونه را تشکيل داد.بررسي فعاليت اصلي و محل کار سرپرست خانوار روستايي در سال 89 نشان مي دهد که 37.67 درصد از سرپرستان خانوار در بخش کشاورزي، شکار و جنگلداري، 12.40 درصد در بخش ساختمان، 7.03 درصد در حمل و نقل، ارتباطات و انبارداري، 5.62 درصد عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت ها و کالاهاي شخصي و خانگي، 5.31 درصد در صنعت، 1.59 درصد در بخش اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي اجباري و 5.51 درصد نيز در ساير بخش ها به کار اشتغال داشته اند.طبق نتايج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده ساليانه يک خانوار روستايي در سال 89 به ميزان 5 ميليون و 933 هزار و 687 تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن به ميزان 13.2 درصد رشد داشته است. بررسي منبع تامين درآمد خانوار روستايي در سال 89 نشان مي دهد که 32.6 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 34.2 درصد از مشاغل کشاورزي و غيرکشاورزي و 33.2 درصد نيز از منابع متفرقه به دست آمده است.

خانوارهاي روستايي که در بخش هاي واسطه گري مالي بوده اند درآمد ساليانه خود را 11 ميليون و 674 هزار و 678 تومان اعلام کردند و همچنين خانوارهايي که سرپرست آنها در بخش ساختمان به کار اشتغال داشته اند نيز درآمد ساليانه خود را 4 ميليون و 867 هزار و 292 تومان اعلام کردند که کمترين درآمد در سال 89 بوده است.

ترکيب درآمد يک خانوار روستايي در سال 89 نيز نشان مي دهد که 32.6 درصد خانوارهاي روستايي در سال 89 درآمد خود را از طريق حقوق بگيري، 33.2 درصد از طريق متفرقه و 34.2 درصد نيز از طريق مشاغل آزاد کسب درآمد کرده اند.


 تحريم نفت ايران شکست خورد 

يک مقام مسئول از افزايش صادرات نفت خام ايران در روزهاي اخير به بيش از دو ميليون بشکه در روز خبر داد و گفت: حجم صادرات نفت تقريباً به سطح روزهاي قبل از تحريم برگشت.اين منبع آگاه در گفت و گو با فارس با اشاره به افزايش صادرات نفت در روزهاي اخير گفت: خوشبختانه تلاش هاي ايران براي افزايش صادرات نفت و مقابله با تحريم به نتيجه رسيده است.

وي ادامه داد: پس از اعمال تحريم هاي يک جانبه غرب بر ايران شاهد کاهش صادرات نفت بوديم اما هم اکنون ميزان صادرات نفت خام ايران به روزهاي قبل از تحريم بازگشته است و مي توان اميدوار بود اين روند ادامه داشته باشد.

اين مقام مطلع خاطرنشان کرد: در روزهاي اخير روزانه بيش از 2 ميليون بشکه نفت خام از ايران به مقاصد مختلف صادر شده است.وي تصريح کرد: افزايش صادرات نفت خام ايران و همچنين افزايش قيمت هر بشکه نفت خام صادراتي ايران در روزهاي اخير موجب شده است که آينده ايران بسيار ايده آل پيش بيني شود.


 تريبون اقتصادي 

 تشکيل کارگروهي براي ايجاد شهر اداري الکترونيک

20 درصد مشاغلي که قابليت دورکاري دارند منتقل مي‌شوند

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري درباره ايجاد پايتخت اداري، با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي رفع مشکلات کارمندان منتقل شده، از تشکيل کارگروهي براي ايجاد شهر اداري الکترونيک خبر داد.عبدالعلي تاجي در گفت و گو با ايسنا درباره تعداد کارمندان منتقل شده در سال جاري، اظهار کرد: در مدت گذشته از سال جاري بيشتر به رفع مشکلات و مسائل کارمندان منتقل شده پرداختيم و به عنوان مثال شوراي هماهنگي بانكها تشکيل شد تا روند پرداخت تسهيلات به افراد منتقل شده تسهيل شود اما عمليات انتقال افراد متقاضي نيز کماکان انجام شد و در واقع کارهاي انتقال متقاضيان جديد را نيز انجام داديم.وي گفت: تا پايان سال جاري 20 درصد مشاغلي که قابليت دورکاري دارند منتقل مي‌شوند و در اين راستا دستگاه‌ها بايد مشاغل عمومي و تخصصي که قابليت دورکاري دارند را معرفي کنند همچنين در کنار اين امر براي اجراي 14 برنامه‌اي که در راستاي تمرکززدايي از پايتخت بود، برنامه ريزي کرديم.معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري درباره ايجاد پايتخت اداري تصريح کرد: نامه‌اي را براي شکل‌گيري شهر اداري الکترونيک تنظيم کرديم که رييس جمهوري با اصل آن موافقت کرد و کارگروهي با مسووليت معاون اجرايي رييس جمهوري در حال بررسي است و در اين راستا جلساتي نيز برگزار شده است.به گفته او کيفيت و محل ايجاد اين شهر و اعتبارات مورد نياز بررسي و سپس به رييس جمهوري اعلام مي‌شود.

قيمت آب بهاء در شبکه‌هاي مختلف بخش کشاورزي تغيير خواهد يافت

در صورت نهايي شدن سناريوي پرداخت يارانه آب کشاورزي و اجرايي شدن پيش‌نويس تعرفه آن، قيمت آب بهاء در شبکه‌هاي مختلف بخش کشاورزي تغيير خواهد يافت.به گزارش مهر، تازه ترين اقدامات وزارت نيرو در زمينه واقعي شدن قيمت آب و دستيابي به پيش بيني 5 ساله قانون هدفمندي يارانه ها به منظور رشد ساليانه قيمت آب بهاء تا رسيدن به قيمت واقعي، نشان مي دهد که اين وزارتخانه با پشت سر گذاشتن يک فاز افزايشي در سال اول اجراي هدفمندي يارانه ها؛ پيگيري هاي فراواني را بالاترين مراجع ذي ربط براي واقعي سازي قيمت آب انجام داده است.بر پايه اين گزارش، اين توجه به ويژه در بخش کشاورزي که بيش از 93 درصد منابع آبي موجود کشور در اين بخش به مصرف مي رسد، دنبال شده است.هم اکنون طبق محاسبات وزارت نيرو قيمت تمام شده هر مترمکعب آب در شبکه هاي آبياري و زهکشي مدرن کشاورزي که بايدبه آن دست يافت 1740ريال، در شبکه هاي نيمه مدرن 1000ريال و در شبکه هاي سنتي نيز به ازاء هر مترمکعب 500 ريال است.همچنين در رودخانه هاي فاقد تاسيسات آبي که آب آنها به دريا مي ريزد هزينه ها به صورت معادل 50 درصد قيمت تمام شده آب در شبکه هاي سنتي دنبال مي شود.

در بخش مربوط به منابع آب زيرزميني (چاه هاي آب کشاورزي) نيز برآوردها نشان دهنده معادل 50 درصد قيمت تمام شده آب در بخش سنتي است.وزارت نيرو براي دستيابي به قيمت تمام شده آب در بخش کشاورزي، يک سناريوي 3 بندي را تحت عنوان پرداخت يارانه آب کشاورزي مطرح کرده است که در بند اول آن اعمال قيمت تضميني محصول و خريد آن و در بند دوم نيز پرداخت به صورت پاداش توليد بيشتر مطرح شده است. در بند سوم پرداخت مستقيم يارانه آب به کشاورز مطرح شد.عملکرد مربوط به ارائه پيشنهاد پرداخت يارانه آب کشاورزي در سال 90 نشان مي دهد که پيگيري ها منجر به تهيه پيش نويس ابلاغيه تعرفه آب کشاورزي با لحاظ شرايط جغرافيايي، نحوه استحصال، نوع مصرف و کيفيت آب و همچنين تدوين مدل مربوط در انطباق با مفاد ماده 3 قانون شد.پيشنهاد متوسط نرخ آب از منابع سطحي به ميزان 120 ريال و از منابع زيرزميني به ميزان 100 ريال در هر مترمکعب براي اصلاح در لايحه بودجه سال 91 نيز از سوي وزارت نيرو ارائه شده بود.يکي ديگر از اقدامات در زمينه دستيابي به قيمت هاي واقعي آب در بخش صنعت مربوط به تهيه و تنظيم تعرفه پيشنهادي آب صنعتي در محدوده شرکت هاي اب منطقه اي بوده است.

مهندسان ناظر مسئول عمر مفيد ساختمان

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه برخي از مالکان اطلاعي از حقوق خود در ساخت و ساز ندارند، گفت: در دوره عمر مفيد ساختمان مهندسان ناظر بايد پاسخگو باشند.مجيد کيان پور در گفتگو با مهر در خصوص رعايت نکات فني مهندسي در ساخت و سازهاي بافت فرسوده اظهار داشت: اگر مجريان اهتمام بيشتري داشته باشند موازين فني مهندسي در ساختمان ها رعايت مي شود بنابراين کار با کيفيت نياز به مراقبت دارد.معاون وزير راه و شهرسازي افزود: نظام مهندسي به شکل جدي هر جايي که نياز بوده وارد شده و اگر جايي مشکلي در ساخت و ساز ايجاد شود با آن برخورد مي کند.وي با تاکيد بر اينکه بهترين ساخت و سازها هم بايد از سوي نظام مهندسي تاييد شود، گفت: در دوره عمر مفيد ساختمان نيز مهندسان ناظر بايد پاسخگو باشند زيرا امکان دارد که مالکان به حقوق خود واقف نباشند بنابراين مهندسان علاوه بر نظارت درست بايد کار با کيفيتي را تحويل دهند.مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران با بيان اينکه ابتدا براي ساخت و ساز بايد ابزار کار فراهم باشد و با نظر ناظر نظام مهندسي جلو برود، بيان کرد: وظيفه وزارت راه و شهرسازي نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهري نيست و شهرداري پروانه ساختماني را صادر مي کند که براي صدور آن هم بايد يک مشاور ذي صلاح آن را تاييد کند.کيان پور تصريح کرد: مالک بايد کيفيت را از مهندس مطالبه کند هرچقدر که مالکان بيشتر به حقوق خود واقف باشند کار بهتري انجام مي شود اما وقتي فقط به دنبال مهر مهندسي باشيم اين اتفاق ها هم مي افتد.

انتشار گوگرد بنزين در تهران متوقف شد

مديرعامل پالايشگاه تهران با اعلام اينکه انتشار گوگرد بنزين در پايتخت با بهره‌برداري از طرح‌هاي جديد توسعه‌اي اين واحد پالايشگاهي متوقف شده است، اعلام کرد: در مجموع با اجراي اين طرح‌ها از انتشار روزانه 110 تن گوگرد به هوا جلوگيري شد.ناصر بابايي در گفتگو با مهر با اشاره به افتتاح همزمان 2 طرح جديد پالايشگاهي در حاشيه پايتخت با حضور رئيس جمهوري، گفت: طرح اول مربوط به احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سبک و ايزومريزاسيون به منظور ارتقاي کيفي بنزين توليدي و طرح دوم بهينه سازي فرآيند و بهبود کيفيت برخي از فرآورده هاي نفتي همچون گازوئيل و نفت سفيد بود.مديرعامل پالايشگاه نفت تندگويان تهران با اعلام اينکه با افتتاح و راه‌اندازي واحدهاي جديد تصفيه نفتاي سبک و ايزومريزاسيون عدد اکتان بنزين توليدي پالايشگاه افزايش يافته است، تصريح کرد: با بهره برداري از اين دو واحد فرآيندي برخي از ترکيبات همچون بنزن، آروماتيکها و گوگرد هم از محصول بنزين توليدي اين واحد حذف شده است و با راه اندازي اين واحد نيازي به مواد اکتان افزا براي ارتقا عدد اکتان بنزين توليدي پالايشگاه نيست.وي در پاسخ به اين سوال مهر که آيا با افتتاح اين طرح امکان توليد بنزين با استاندارد يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا در پالايشگاه نفت تهران فراهم شده است؟ اظهار داشت: با احداث و راه اندازي اين واحدها امکان توليد بنزين با کيفيت معادل يورو 4 وجود دارد ضمن آنکه اين پالايشگاه نفت از واردات بنزين سوپر و يا بنزين توليدي پالايشگاههاي ديگر بي نياز شد.اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه ظرفيت طراحي واحدهاي جديد تصفيه نفتاي سبک و ايزومريزاسيون پالايشگاه نفت تهران روزانه 2.8 ميليون ليتر بنزين مرغوب است، بيان کرد: براي ساخت و راه اندازي اين پروژه بنزيني حدود يکهزار و 800 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام شده است.

بابائي همچنين از توليد گازوئيل با استاندارد معادل يورو پنج و نفت سفيد معادل يورو چهار اتحاديه اروپا به عنوان يکي از ويگي هاي اين پروژه پالايشگاهي ياد کرد و افزود: به عبارت ديگر با راه‌اندازي اين طرح ميزان گوگرد نفت سفيد به کمتر از 40 جز در ميليون و گوگرد گازوئيل به کمتر از 10 جز در ميليون کاهش يافته است.

تشکيل فراکسيون مناطق زلزله‌زده در مجلس

نماينده مردم اهر و هريس از تشکيل فراکسيون مناطق زلزله‌زده با عضويت نمايندگان اين مناطق در آينده نزديک خبر داد.عباس فلاح باباجان نماينده مردم اهر و هريس گفت: فراکسيون مناطق زلزله‌زده در مجلس تشکيل مي‌شود که نمايندگان اين مناطق در آن عضويت خواهند داشت.وي افزود: اين فراکسيون با هدف استفاده از تجربيات مناطق زلزله‌زده در جلوگيري از خسارات بيشتر و نيز مديريت بهتر بحران و خدمت‌رساني به زلزله‌زدگان تشکيل مي‌شود.


 اخبار اقتصادي 

 اعلام شعب کشيک بانک تجارت در استان البرز

شعب کشيک بانک تجارت در ايام برگزاري نشست سران جنبش عدم تعهد در استان البرز به مشتريان خدمت رساني مي کنند . به گزارش روابط عمومي اين بانک به منظور رفاه هموطنان گرامي و ارائه سرويس دهي مناسب به مشتريان، تعدادي از شعب خود در استان البرز را آماده ارائه خدمات بانکي به مشتريان در ايام تعطيلات کرده است . بر اساس اين خبر 5 شعبه در شهر کرج از روز چهارشنبه 8 الي 11 شهريورماه و 4 شعبه بانک تجارت در شهرستان شهريار از تاريخ 7 الي 11 شهريورماه آماده ارائه خدمات بانکي به مشتريان هستند . بنابر اين گزارش 75 شعبه بانک تجارت نيز در شهر تهران و شهرري در روزهاي هفتم تا يازدهم به استثناي روز جمعه 10 شهريور ماه سال 91 از ساعت 9 الي 13 ارائه کننده خدمات بانکي به مشتريان خواهند بود. شعب24 ساعته الکترونيکي بانک تجارت نيز آماده سرويس دهي به مشتريان مي باشند.

بانک ملي ايران، بزرگترين بانک ايراني

در تازه ترين رده بندي بانک هاي جهاني در سال 2012 که توسط وب سايت «بنکر» منتشر شده است، بانک ملي ايران از نظر شاخص ميزان دارايي بالاتر از ساير بانک هاي کشور قرار گرفت.ميزان دارايي اين بانک که مي توان آن را بزرگترين بانک داخلي ناميد، 79 هزار و 907 ميليون دلار عنوان شده است که مربوط به مقطع زماني ماه سوم سال 2011 مي باشد. لازم به ذکر است نشريه معتبر بنکر منبعي کليدي براي اطلاعات و تحليل هاي صنعت بانکداري محسوب مي شود.

مقام نخست بانک ملت در رشد 4 سپرده ميان بانک‌هاي سيستان و بلوچستان

اين بانک در پايان تيرماه سال جاري با 18.5 درصد رشد در چهار سپرده اصلي، بالاترين رشد را در ميان بانک هاي تجاري استان سيستان و بلوچستان از آن خود کرد.در عين حال ، بانک ملت در سرانه جذب منابع به ازاي پرسنل و شعب نيز روي سکوي نخست بانک هاي استان سيستان و بلوچستان قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي بانک ملت،رشد 15 درصدي در کل منابع ارزي و ريالي و کسب رتبه نخست در اين زمينه ها، همچنين افزايش سهم درصد منابع ارزي استان از 28.2 درصد در پايان سال 90 به 28.7 درصد در تيرماه 91 از ديگر موفقيت هايي است که بانک ملت استان سيستان و بلوچستان به آنها دست پيدا کرده است.

44 ايجاد امكان بررسي صحت اطلاعات ضمانتنامه توسط بانك صنعت و معدن

بانك صنعت و معدن امكان بررسي صحت اطلاعات ضمانتنامه را براي مشتريان خود فراهم ساخته است .به گزارش روابط عمومي دسترسي به امكان ياد شده از طريق مراجعه به بخش خدمات الكترونيكي پايگاه اطلاع رساني اين بانك با آدرس ( www.bim.ir ) ميسر خواهد بود .با اين امكان ذينفعان ضمانتنامه مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي بانك صنعت ومعدن و وارد نمودن شماره و تاريخ ضمانتنامه ، اطلاعات كامل در خصوص ضمانتنامه را دريافت و از صحت آن اطمينان حاصل نمايند.يادآور مي شود بانك صنعت ومعدن طي سال هاي اخير با ارائه خدماتي متمايز نظير طرح خدمت و كارت مجازي پرداخت اقساط تسهيلات فعاليت چشمگيري در توسعه بانكداري الكترونيك داشته است .

تعطيلي بانک سپه استان البرز و تعيين شعب کشيک براي اين استان از8تا 11 شهريور ماه

بانک سپه استان البرز به دليل برگزاري نشست کشورهاي غير متعهد از هشتم تا يازدهم شهريور ماه تعطيل و شعب کشيک اين استان براي ارائه خدمت به مشتريان گرامي تعيين شد.پايگاه اطلاع رساني بانک سپه ليست شعب کشيک اين استان بزودي اعلام خواهد شد.

اعطاي تسهيلات به مهندسان و حسابداران توسط بانک رفاه

مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي پايه ارشد يک و دو و شرکت هاي مشاوره مهندسي داراي پايه يک، دو و سه فعال در رشته هاي معماري، عمران، نقشه برداري، تاسيسات مکانيکي و برقي و ...، حسابداران، حسابرسان، شرکت ها و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي، کارشناسان رسمي دادگستري فعال در حوزه هاي فني، مهندسي، حسابداري ، حسابرسي و امور مالي مي توانند براي تهيه تجهيزات مورد نياز و مرتبط با موضوع فعاليت خود از بانک رفاه تسهيلات مالي دريافت کنند. به گزارش روابط عمومي ؛ اين بانک در راستاي تامين نيازهاي مالي مشمولين موصوف در قالب طرح محاسبان (1 ) تا چهارم آبان ماه سالجاري براي تامين و تهيه تجهيزات مربوطه، تسهيلات مالي حداکثر به ميزان 80 درصد ارزش تجهيزات مورد نياز بدون شرط ميانگين مانده حساب، اعطاء مي کند.

برنامه بانک سامان جهت ارائه خدمات در شعب تهران

تمامي شعبه‌هاي بانک سامان با هدف ارائه خدمات بانکي به مشتريان در روزهاي برگزاري اجلاس سران کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در تهران آماده ارائه خدمات خواهند بود.به گزارش اداره روابط عمومي ، بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده همه شعب شهر تهران طي روزهاي سه‌شنبه هفتم، چهارشنبه هشتم، پنج شنبه نهم و شنبه يازدهم شهريورماه، فعاليت خواهند کرد.بر اساس اين گزارش شعب ميدان تجريش، آصف، باغ فردوس، ولنجک، اوين، سرو، سعادت‌آباد، بلوار 24 متري سعادت آباد و جام جم که در محدوده برگزاري اجلاس سران هستند در روزهاي 7 تا 11 شهريورماه به صورت کشيک مشغول به فعاليت هستند. لازم به ذکر است، شعب تهران اين بانک از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 15 عصر و پنجشنبه از ساعت 8 تا 12:30 آماده خدمات دهي به مشتريان خواهند بود. همچنين شعب شهر تهران در باجه بعد از ظهر تعطيل مي‌باشند.


 
سياسي
اجلاس در تهران
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي