جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 4338


تقويم آزمون‌هاي سال 92 سازمان سنجش منتشر شد
کنکور ارشد؛ اولين آزمون پيش‌رو

نحوه اعمال سوابق تحصيلي در پذيرش بدون آزمون کنکوري‌ها
ميزان تاثير از 30 تا 100 درصد

خبـر


تاريخ دانشگاهي


 تقويم آزمون‌هاي سال 92 سازمان سنجش منتشر شد 
 کنکور ارشد؛ اولين آزمون پيش‌رو

 
جدول آزموني سال 92 سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.به گزارش خبرنگار دانشگاهي ايسنا، اولين آزمون سراسري پيش رو آزمون ورودي تحصيلات تکميلي دوره‌هاي کارشناسي ارشد است که ثبت‌نام آن در تاريخ‌هاي 9 تا 15 آبان انجام شد و آزمون آن در تاريخ‌هاي 18، 19 و 20 بهمن ماه برگزار مي‌شود.آزمون ورودي دوره دکتري نيمه متمرکز(Ph.D)سال 92 آزمون بعدي است که ثبت‌نام آن آذر ماه به اتمام رسيد و آزمون آن 18 اسفند ماه در سراسر کشور برگزار مي‌شود.آزمون سراسري يکي از مهمترين‌ آزمون‌هاي سازمان سنجش نيز که امسال با تغييرات زيادي روبرو بوده در تاريخ‌هاي 6 ، 7 و 8 تير ماه برگزار خواهد شد.آزمون کارشناسي ناپيوسته که ثبت‌نام آن از 6 تا 12 اسفند ماه انجام خواهد شد نيز در تاريخ 24 مرداد 92 برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا، مهلت ثبت‌نام آزمون کارداني فني و حرفه‌اي از 19 تا 26 ارديبهشت 92 و زمان برگزاري آن نيز 25 مرداد ماه تعيين شده است.بر اين اساس آزمون‌هاي فراگير مقاطع کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور نيز 24 آذر 91برگزار شد.


 نحوه اعمال سوابق تحصيلي در پذيرش بدون آزمون کنکوري‌ها 
 ميزان تاثير از 30 تا 100 درصد

 
با آغاز ثبت‌نام پذيرش بدون آزمون در رشته محل‌هاي دانشگاه‌هاي پيام‌نور و غيرانتفاعي از روز دوشنبه 18 دي از طريق سايت سازمان سنجش، نحوه اعمال سوابق تحصيلي داوطلبان با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي امتحاني در پذيرش دانشجو در رشته محل‌هاي بدون آزمون کنکور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي ايسنا، از آنجاکه پذيرش داوطلبان براساس سوابق تحصيلي (معدل کتبي ديپلم) انجام مي‌شود و با توجه به اينکه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه به نوع ديپلم آنان (رياضي، تجربي، انساني و ....) متفاوت است، بنابراين چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي که متقاضي آن مي‌شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبي متفاوت خواهد بود.

ميزان تاثير سوابق تحصيلي براي متقاضيان پذيرش در رشته محل‌هاي بدون آزمون کنکور از حداکثر 100 درصد تا حداقل 31 درصد متغيير مي‌باشد.

براساس اين گزارش ميزان تاثير سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک در گروه آزمايشي رياضي و فني مهندسي 100 درصد، گروه آزمايشي علوم تجربي و کشاورزي 80.9 درصد، گروه آزمايشي علوم انساني 41.2 درصد، گروه آزمايشي هنر 100 درصد و گروه آزمايشي زبان نيز 100 درصد است.

همچنين، براي ديپلمه‌هاي علوم تجربي ميزان ضريب تاثير سوابق تحصيلي در گروه آزمايشي رياضي و فني مهندسي 74.4 درصد، گروه آزمايشي علوم تجربي و کشاورزي 100 درصد، گروه آزمايشي علوم انساني 41.2 درصد، گروه آزمايشي هنر و زبان نيز 100 درصد است. ميزان تاثير سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي ادبيات و علوم انساني در گروه آزمايشي رياضي و فني مهندسي 31.4 درصد، گروه آزمايشي علوم تجربي و کشاورزي 31.4 درصد، گروه آزمايشي علوم انساني 100 درصد، گروه آزمايشي هنر 69.8 درصد و گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي 100 درصد است.

بر اساس اين گزارش براي ديپلمه‌هاي علوم و معارف اسلامي ميزان تاثير سوابق تحصيلي در گروه‌هاي آزمايشي رياضي و فني مهندسي و علوم تجربي و کشاورزي 31.4 درصد، گروه آزمايشي علوم انساني 100 درصد، گروه آزمايشي هنر 69.8 درصد و گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي 100 درصد است.

ميزان تاثير سوابق تحصيلي براي داوطلبان ساير عناوين ديپلم در در گروه‌هاي آزمايشي رياضي و فني مهندسي و علوم تجربي و کشاورزي 31.4 درصد، گروه آزمايشي علوم انساني 41.2 درصد، گروه آزمايشي هنر 69.8 درصد و گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي 100 درصد است.

بر اين اساس داوطلبان بايد همزمان با ثبت‌نام معدل کتبي خود را دقيقاً مطابق معدل مندرج در مدرک ديپلم درج کنند، چرا که در صورت مغايرت معدل اعلامي با معدل مندرج در مدرک ديپلم در زمان پذيرش و ثبت‌نام از ادامه تحصيل فرد جلوگيري مي‌شود.

همچنين، دارندگان ديپلم فني و حرفه‌اي و کاردانش نظام جديد که فاقد مدرک پيش‌دانشگاهي و يا مدرک کارداني هستند، حق ثبت‌نام و ادامه تحصيل در اين دوره را ندارند.

به گزارش ايسنا، دارندگان مدرک کارداني يا فوق ديپلم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، همچنين دارندگان مدرک کارداني پيوسته يا شاغلين به تحصيل در دوره‌هاي کارداني که حداکثر تا 30 بهمن ماه سال جاري موفق به دريافت گواهينامه کارداني مي‌شوند، مي‌توانند در اين دوره ثبت‌نام کنند.


 خبـر 

 راه‌اندازي رشته دکتراي بهداشت عمومي در دانشکده بهداشت

معاون بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از راه‌اندازي رشته دکتراي بهداشت عمومي (Dr.PH) در دانشکده بهداشت خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر عليرضا مصداقي‌نيا با اشاره به فعاليتهاي جاري اين دانشکده گفت: دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشگاهي بزرگ با اهداف علمي مشخص است که در ميان دانشگاه‌هاي کشور و منطقه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و به اين لحاظ هميشه در حال پيشرفت و توسعه فعاليت‌هاي علمي و خدماتي خود بوده و خواهد بود.

وي ضمن ابراز خرسندي از سخنان دکتر منصوري رئيس جديد دانشگاه در جلسه روساي دانشکده‌ها، مبني بر اينکه برنامه‌ ريزي‌هاي دانشگاه بسيار خوب بوده و ادامه خواهد يافت، اظهار داشت: دانشکده بهداشت نيز مانند ديگر دانشکده‌هاي علوم پزشکي تهران در ميان همه دانشکده‌هاي بهداشت کشور از جايگاه مهم و ويژه‌اي برخوردار است و همواره در حال توسعه برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي خود بوده است.دکتر مصداقي‌نيا از راه‌اندازي گروه بهداشت جهاني و سياست‌گذاري عمومي در دانشکده بهداشت خبر داد و گفت: در اين گروه برنامه‌هاي بسيار جديدي براي پذيرش دانشجو در مقطع فوق ليسانس و دکترا در قالب 5 برنامه جديد تصويب و اجرا خواهد شد.

وي افزود: در مذاکراتي که اخيرا با دانشگاه به انجام رسيده و به دليل اهميت بهداشت مواد غذايي و نياز کشور به فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در اين زمينه، گروه بهداشت و ايمني مواد غذايي نيز در اين دانشکده راه‌اندازي خواهد شد.رئيس دانشکده بهداشت، تصريح کرد: با توجه به عملکرد بسيار مثبت و نقش مهم بخش ويروس شناسي دانشکده در سطح ملي، دانشگاه موافقت کرده است که اين بخش با عنوان گروه ويروس شناسي به فعاليت خود ادامه دهد.دکتر مصداقي نيا با اشاره به عملکرد دانشکده بهداشت در حوزه آموزش و پژوهش، نقش اين دانشکده را در اين زمينه ضروري خواند و گفت: دانشکده بهداشت همواره در جهت تربيت نيروي انساني متخصص براي بهداشت کشور و نيز پژوهش‌هاي لازم براي مداخلات ضروري در سيستم ارايه خدمات نقش آفريني کرده و مي‌کند.وي تصريح کرد: از ديگر برنامه‌هاي مهم و جديد اين دانشکده مي‌توان به راه‌اندازي دکتراي بهداشت عمومي اشاره کرد که مصوبات مقدماتي خود را در وزارت بهداشت طي کرده و اميدواريم به زودي در اين مقطع پذيرش دانشجو داشته باشيم.دکتر مصداقي‌نيا همچنين از راه‌اندازي دوره بين‌الملل MPH به زبان انگليسي در دانشکده بهداشت خبر داد و گفت: دوره بين‌الملل MPH به زبان انگليسي از اوايل دي‌ماه سال ‌جاري آغاز شده و با توجه به راه‌اندازي پرديس بين‌الملل دانشگاه، دانشجوياني از کشورهاي سومالي، افغانستان، پاکستان، هندوستان و بنگلادش در اين رشته مشغول به تحصيل هستند.

در ديدار با طريقت مطرح شد؛

اجراي کامل قانون استقلال دانشگاهها

هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي و اساتيد پيشکسوت دانشگاه با سرپرست وزارت بهداشت ديدار و در اين ديدار بر حل مشکلات دانشگاه هاي علوم پزشکي تاکيد کردند.به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر حسن ابوالقاسمي - رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به همراه معاونان و اساتيد پيشکسوت دانشگاه با دکتر طريقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ديدار و گفتگو کردند.در اين ديدار اساتيد پيشکسوتي از جمله دکتر علي اکبر ولايتي، دکتر عليرضا مرندي، دکتر عليرضا زالي، دکتر فريدون عزيزي، دکتر ناصر سيم فروش و جمعي از مسئولان و مديران دانشگاه حضور داشتند، دکتر ابوالقاسمي ضمن اعلام حمايت همه جانبه از سرپرست وزارت بهداشت و مجموعه وزارتخانه از آمادگي کامل مجموعه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در اجراي بحث هاي مربوط به حوزه سلامت خبر داد.

وي با اشاره به حضور 1200 عضو هيات علمي و 11 هزار دانشجو در اين دانشگاه، گفت: اين دانشگاه مسئوليت آموزش حدود 60 درصد دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي، 25 درصد فوق تخصصي، 24 درصد Ph.D و حدود 22 درصد متخصصان کشور را بر عهده دارد.ابوالقاسمي گفت: اميدواريم با مديريت دکتر طريقت شاهد اجراي هر چه بيشتر عدالت آموزشي و عدالت در سلامت باشيم و اختيارات هيات امنا در دانشگاهها به طور کامل اجرا شود.وي افزود: با توجه به ظرفيتهاي مازاد دانشگاه در اجراي بند ح ماده 20 برنامه توسعه، ما آمادگي داريم که درصورت داشتن بودجه آن را عملي کنيم.در ادامه اين نشست دکتر طريقت منفرد - سرپرست وزارت بهداشت، با اشاره به نقش دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاه ها در دنيا جايگاه خاصي دارند و شاخص افتخار هر شهر و کشوري دانشگاه است.وي افزود: قانون به ما تکليف کرده و استقلال دانشگاهها را به طور جدي ديده است و اگر خدا توفيق دهد و در جهت اجراي قانون عمل کنيم همه چيز درست مي شود چراکه اگر روزي وزارتخانه در جايگاهي باشد که دانشگاههاي مستقل برايش کار انجام دهند و خودش سياستگذاري، نظارت و تأمين مالي کند، آن وقت مي توان دفاع کرد که منابع همه متمرکز و داخل وزارتخانه بيايد.طريقت منفرد اضافه کرد: هميشه تبعيض انگيزه ها را از بين مي برد و تحمل کمبود امکانات خيلي راحت تر از تبعيض است و در اين خصوص هم بررسي و اقدامات لازم انجام خواهد شد و شايد احتياج به يک حرکت جمعي باشد و با به کار گرفتن خرد جمعي و استفاده از فکر روساي دانشگاههاي علوم پزشکي تيپ يک طوري عمل خواهيم کرد که عدالت رعايت شود.در بخش ديگري از اين جلسه دکتر ولايتي امکان استفاده از ظرفيت مازاد در دانشگاهها براي پذيرش دانشجوي شهريه اي، توجه ويژه به حوزه پژوهش و تأسيس پژوهشگاهها و رفع تبعيض ها، دکتر مرندي تصحيح زير بناي آموزشي براي انجام صحيح برنامه پزشکان خانواده و حرکت آموزش پزشکي به سمت جامعه نگري، دکتر عزيزي بازبيني ترکيبات هيأت هاي ممتحنه، شوراي عالي برنامه ريزي و شوراي گسترش وزارتخانه و ‌ظرفيت هاي جذب دانشجويان Ph.D از خارج کشور، دکتر عليرضا زالي مسايل نظير توزيع اعتبارات مربوط به ادغام دانشگاهها، کاهش سهم اين دانشگاه در شوراهاي موجود را مطرح کردند و خواستار بازنگري در اين امور شدند.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاري بين دانشگاه علم‌ و صنعت و دانشگاه فرانسوا رابله

به دنبال ايجاد زمينه همکاري علمي،‌ يک تفاهم‌نامه همکاري بين دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه فرانسوا رابله فرانسه منعقد شد.به گزارش سرويس دانشگاهي ايسنا، اين تفاهم نامه که در سه نسخه فرانسه، فارسي، و انگليسي به امضاي روساي هر دو دانشگاه رسيد شامل فعاليت هاي مشترک آموزشي و پژوهشي، تبادل جزوات علمي و مقالات دانشگاهي، تبادل استاد و پژوهشگر با اهداف فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و تبادل دانشجو مي‌باشد.اين تفاهم نامه در سطح دو دانشگاه بوده و فعاليت هاي آن تمامي رشته‌هاي موجود و مورد علاقه دو دانشگاه را در بر مي‌گيرد.دانشگاه فرانسوا رابله در ارزشيابي دانشگاهها توسط وزارت علوم جزو دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي گروه يک (عالي) قرار دارد.لازم به ذکر است به دنبال درخواست دانشکده معماري و شهرسازي و معرفي دکتر خيرالدين از اعضاي هيات علمي آن دانشکده مبني بر زمينه ايجاد شده توسط ايشان جهت همکاري دانشکده معماري با دپارتمان مهندسي پروژه محيط زيست -ايپاپ (IPAPE) در دانشگاه فرانسوا رابله زمينه همکاري با آن دانشگاه فراهم شد.

آغاز ثبت نام دکتري پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 اسفند آخرين مهلت ثبت نام

چهارمين دوره پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي پژوهشي (PhD by Research) براي سال تحصيلي 93 - 92 آغاز شد و داوطلبان تا 20 اسفند ماه فرصت دارند در اين دوره ثبت نام کنند. به گزارش خبرنگار مهر،‌ دانشگاه علوم پزشکي تهران براي چهارمين سال متوالي اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع دکتري تخصصي در 32 مرکز تحقيقاتي مي کند. داوطلبان مي توانند با مطالعه مراکز تحقيقاتي و اساتيد راهنماي مورد نظر خود تماس گرفته و از شرايط اختصاصي مراکز اطلاع يابيد و از تمايل خود براي گذراندن دوره در حيطه پژوهشي مربوط به آن مرکز و استاد راهنماي پيشنهادي خود اطمينان حاصل کنند. پذيرش نهايي بر اساس احراز شرايط عمومي و اختصاصي و نتيجه مصاحبه حضوري طبق آيين‌نامه دوره دکتري تخصصي پژوهشي (PhD by Research) صورت مي گيرد.مهلت ثبت نام از تاريخ 12 دي تا 20 اسفند 91 است و از طريق سايت http://etr.tums.ac.ir انجام مي گيرد. دانشجوي پذيرش شده يا واحد حمايت کننده وي جهت گذراندن واحدهاي دوره عالي پژوهش (M phil) که در سال اول دوره برگزار مي شود، موظف به پرداخت شهريه به مبلغ 10 ميليون ريال است.

آغاز ثبت‌نام پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در پرديس دانشگاه خوارزمي

رييس پرديس دانشگاه خوارزمي از پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در بيش از 30 رشته گرايش خبر داد.به گزارش سرويس دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران منطقه البرز، دکتر عليرضا الهي رييس پرديس دانشگاه خوارزمي با اعلام اين خبر گفت: اين پرديس در بيش از 30 رشته و گرايش در مقطع کارشناسي ارشد در مجموعه‌هاي علوم انساني، فني مهندسي و علوم پايه از طريق برگزاري آزمون داخلي، بدون کنکور دانشجو مي‌پذيرد.وي افزود: علاقمندان جهت شرکت در دوره‌هاي مذکور مي‌توانند از روز شنبه 16 دي ماه با مراجعه به سايت دانشگاه خوارزمي به نشاني www.khu.ac.ir در آزمون ورودي پرديس ثبت‌نام کنند.الهي در پايان گفت: آزمون ورودي اين دوره‌ها به صورت تستي از منابع متناسب با رشته متقاضي 25 بهمن ماه سال جاري در دانشگاه خوارزمي در تهران برگزار خواهد شد.

رييس مرکز امور هيات علمي وزارت بهداشت خبر داد؛

احتمال افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن اعضاي هيات علمي

رييس مرکز امور هيات علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از پيگيري براي افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن براي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي خبر داد.دکتر انوشيروان محسني بندپي در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران، با اشاره به پيگيري براي افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن براي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، گفت: در حال رايزني با بانک‌هاي عامل تخصيص وام به اعضاي هيات علمي هستيم تا بتوانيم سقف وام ساخت مسکن را از 40 ميليون تومان به 80 ميليون تومان و خريد را از 35 ميليون تومان به 70 ميليون تومان افزايش دهيم.وي افزود: اين موضوع از سوي ما در حال پيگيري است، ولي هنوز جوابي از بانک‌هاي عامل دريافت نکرده‌ايم.محسني بندپي ادامه داد: اعضاي هيات علمي که 10 سال قبل وام گرفته‌اند و بازپرداخت وام آنها به اتمام رسيده است، مي‌توانند مجددا نسبت به درخواست دريافت وام اقدام کنند.رييس مرکز امور هيات علمي وزارت بهداشت در خصوص نحوه ارائه تسهيلات به اعضاي هيات علمي، گفت: اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه‌هاي علوم پزشکي هر پنج سال يک پايه تشويقي مي‌گيرند و در اين راستا اعضاي هيات علمي که داراي مرتبه استادياري هستند، به دانشياري و از دانشياري به استادي ارتقا مي‌يابند.وي افزود: همچنين اساتيدي که در تقويت روند آموزش، فرآيند نويني طراحي کنند و آن فرآيند يک ترم دانشگاهي با موفقيت اجرا شود، يک پايه تشويقي خواهند گرفت.

با ابلاغ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛

مشکل ثبت‌نام فرهنگيان داراي مدرک معادل در آزمون‌هاي دانشگاه آزاد مرتفع شد

دانشگاه آزاد اسلامي از فرهنگيان پذيرفته شده در آزمون‌هاي اين دانشگاه که مدرک معادل خود را تا سوم آذر سال 77 دريافت کرده‌اند، براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ثبت نام خواهد کرد.به گزارش سرويس «آموزش و پرورش» ايسنا، اسدي گرمارودي اظهار کرد: براساس نامه 17 آذر 91 دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي کشور، مصوبه قبلي اين شورا در خصوص آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش کشور به آزمون هاي دانشگاه آزاد اسلامي نيز تسري يافته است و بر اين اساس، دانشگاه آزاد اسلامي از فرهنگيان پذيرفته شده در آزمون‌هاي اين دانشگاه که مدرک معادل خود را تا 1377/9/3 دريافت کرده‌اند، براساس اين مصوبه ثبت نام خواهد کرد.

وي ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامي طي نامه 4 دي ماه 91 با امضاي دکتر حسين بلندي معاون آموزشي دانشگاه مصوبه فوق را جهت اجرا به واحدهاي ذي ربط ابلاغ کرده است.

حمايت وزارت ارتباطات از پايان نامه هاي دانشجويي حوزه ICT

معاون توسعه مديريت، هماهنگي و امور پشتيباني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از برنامه ريزي اين وزارتخانه براي حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان و شرکتهاي دانش بنيان، ايجاد شهرک صنعتي ICT و راه اندازي ديتاسنتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سعيد شريف زاده در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه ميان اداره کل ارتباطات و فناوري اطلاعات و دانشگاه صنعتي سهند بر لزوم اجراي اقدامات لازم در راستاي هدفدار کردن، تجاري سازي و کاربردي کردن پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاه سهند و ساير موسسات آموزشي تاکيد کرد و اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از پژوهش هاي مربوط به اين حوزه حمايت مي کند.

وي با بيان اينکه در راستاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور، حمايت از پژوهشگران و صنعتگران اين حوزه از اولويت هاي وزارت ارتباطات است، گفت: با هدايت وجوه اداره شده در اين بخش و تشويق سرمايه گذاري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي توان از پتانسيل هاي موجود در اين منطقه بيشترين استفاده را داشت.

شريف زاده افزود: با ايجاد شهرک صنعتي ارتباطات و فناوري اطلاعات با همکاري شرکت شهرکهاي صنعتي و استانداري آذربايجان شرقي و حمايت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي توان گامهاي موثري در توسعه منطقه و حمايت از صنعت و علم و فناوري برداشت.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت ارتباطات با اشاره به نقش حاکميتي اداره کل ارتباطات و فناوري اطلاعات در استان آذربايجان شرقي تصريح کرد: اين اداره کل بايد نسبت به برنامه ريزي براي حمايت از شرکتهاي دانش بنيان و راه اندازي مرکز ديتاسنتر در استان که زيرساخت شبکه ملي اطلاعات است اقدام کند.


 تاريخ دانشگاهي 

 دارالفنــون

قسمت شصت و پنجم

به هر حال از زمان قتل ناصرالدين شاه تا قبول مشروطه توسط مظفرالدين شاه، يازده سال گذشت. بعد از آن هم شرايط آن چنان بغرنج و حساس بود كه مدرسه‌اي همچون دارالفنون نتوانست به حركت مثبت خود ادامه دهد و مسير درستي را طي نمايد.

15 سال بعد از قبول مشروطيت نيز كودتاي سياه انجام گرفت. يعني نقاط بحران بر روي اين نقشه آن چنان به يكديگر نزديك بودند كه محال بود ثمره خوب و محصول ماندگاري كه بتوان از آن به عنوان ريشه و پايه استفاده كرد به وجود آيد.

با همه اينها جالب است بگوييم كه از فارغ‌التحصيلان اين دوره شخصيتهاي بسيار برجسته‌اي بيرون آمدند كه نامشان براي هميشه در تاريخ علم و همچنين ادب ماند.

ادامه دارد...

بر گرفته از كتاب دارالفنون: گفتاري در هويت داالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران

تدوين و نگارش: مهدي اشراقي


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي