جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 4338


توسعه برند ملي افتخاري براي ايران اسلامي


آگهي صفحه 2


آگهي صفحه 8


 توسعه برند ملي افتخاري براي ايران اسلامي 

ايران خودرو يکي از معدود صنايعي است که با به کار گيري تفکر و خلاقيت ايراني سعي در شناساندن برند ايراني در سطح جهاني دارد.افزايش سهم برند ملي و تنوع محصولات، اهميت ويژه اي در برنامه ايران خودرو براي توسعه بازار دارد و اقدامات مهمي نيز براي اين امر در دستور کار قرار گرفته که طراحي و ساخت دو پلتفرم جديد در کلاس هاي بي. و دي. با سرمايه گذاري 1300 ميليارد تومان، گامي بلند در اين خصوص به شمار مي رود.

در مجموعه ايران خودرو کسب دانش طراحي و توسعه محصولات به عنوان شرط مهم ورود به بازار جهاني و يک مزيت رقابتي بزرگ شناخته شده و نيروي انساني متخصص در اين بخش عمده ترين نقش را ايفا مي کند. در اين راه علاوه بر نيروهاي نخبه در داخل مجموعه، از ظرفيت هاي انساني و نرم افزاري مراکز تخصصي و دانشگاهي کشور نيز در تحقق اهداف کليدي خود کمک مي گيرد.

اختصاص حداقل سه درصد از درآمد فروش به تحقيق و توسعه و اجراي پروژه هاي مرتبط در سال توليد ملي نشان دهنده باور عميق ايران خودرو به جايگاه تفکر و خلاقيت نيروي انساني ايراني است و از اين ظرفيت و توان در جهت دستيابي به اهداف خود در ايجاد يک برند بزرگ بهره مي گيرد.

همسو با اين هدف مدير عامل ايران خودرو مي گويد اين مجموعه قصد دارد 90 درصد سبد محصولات خود را طي پنج سال به برند داخلي اختصاص دهد.

وي مي افزايد: از سال 1393 به تدريج و در مدت پنج سال با تحقق پروژه هاي دو پلتفرم ملي، بالغ بر 90 درصد سبد محصول ايران خودرو به برند داخلي اختصاص پيدا خواهد کرد.

مهندس جواد نجم الدين تصريح مي کند: 10 درصد باقي مانده براي تکميل سبد محصول شرکت در بخش هاي خاصي که مقياس اقتصادي، طراحي و ساخت را توجيه نمي کند، با مشارکت خودروسازان جهاني، محصول جديد تعريف مي شود.

مهندس نجم الدين مهم ترين اقدامات انجام شده در زمينه طراحي پلتفرم هاي ملي را بهبود فرآيندهاي تامين نقدينگي از طريق تنوع در روش هاي تامين مالي و مديريت بهينه توزيع منابع مالي، افزايش 40 درصدي سرمايه شرکت از 300 / 6 ميليارد ريال به 820 / 8 ميليارد ريال در آبان ماه سال 90 از محل سود انباشته شده و بازاريابي و فروش اثر بخش محصولات جديد و افزايش سهم بازار در تامين قطعات يدکي و خدمات عنوان مي کند.

مديريت اصولي و نوين، تحقق برنامه ها، انتصاب مديران شايسته و با تجربه، داشتن برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت و دراز مدت براساس نياز مشتريان و اقتصاد رقابتي از اصولي است که مجموعه ايران خودرو براي رسيدن به اهداف خود در سرلوحه کار قرار مي دهد.

همچنين با تداوم برنامه هاي تحول گراي مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو مبني برافزايش توان ساخت داخل قطعات و مجموعه هاي خودرو، توليد خودرو با نشان ايراني و توسعه برند ملي ايران خودرو در بازار هاي بين المللي موجب شده که نام ايران خودرو بر تارک صنعت و اقتصاد کشور بدرخشد .

بهره گيري 95 درصدي از ظرفيت توليد

نجم الدين همچنين از تلاش ايران خودرو براي بهره وري و کاهش هزينه هاي تکوين محصول خبر مي دهد و مي گويد: درهمين راستا دستيابي به بالاي 95 درصد بهره برداري از ظرفيت هاي توليدي و رشد بهره وري نيروي انساني سالانه 11.5 درصد، هدف گذاري شده است.

رشد سالانه 12 درصدي تيراژ توليد ايران خودرو

مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو، رشد تيراژ توليد اين شرکت از سال 1387 را به طور متوسط سالانه 12درصد ذکر کرد.

در سال 87 توليد ايران خودرو حدود 600 هزار دستگاه بود، اما در سال 88 و با ورود مهندس نجم الدين به اين شركت، به حدود 680 هزار دستگاه، در سال 89 به حدود 755 هزار دستگاه و در سال 90 بيش از 772هزار دستگاه رسيد. اين تحول عمده نشان مي دهد که در دوره مديريت مهندس نجم الدين معادل 30 درصد از رکورد توليد قبلي افزايش توليد داشته است . زيرا براي يک شرکت بزرگ خودروسازي ايجاد ظرفيت جديد با رشد بيش از 30 درصدي و بدون هزينه هاي اضافه، کار ساده اي نيست.

اين شرکت از نظر تنوع محصول و خدمات پس از فروش و سود آوري و... نيز تحولات عمده اي را در سه سال اخير شاهد بوده است. براين اساس، سه سال اخير در تاريخ ايران خودرو از نظر توليد، فروش، سود سهام ، نقطه عطف به شمار مي آيد و از هر لحاظ ايران خودرو تحولات مثبت تاريخي را به ثبت رسانده است.

ارتقاي سطح کيفي و قيمت رقابتي از اهداف چشم انداز ايران خودرو

مديرعامل ايران خودرو از بازنگري چشم انداز ايران خودرو تا سال 1393 خبر داد و سودآوري بلند مدت از راه دستيابي به مقياس اقتصادي توليد، کيفيت و قيمت رقابتي را از موارد مهم آن دانست.

وي رشد درآمد، مديريت هزينه و تحقق اهداف بودجه اي پروژه هاي توسعه اي را از رويکردهاي رسيدن به سودآوري بلندمدت عنوان کرد و گفت: گروه صنعتي ايران خودرو براي دستيابي به کيفيت و قيمت رقابتي محصولات در بازارهاي هدف، بهاي تمام شده و ارتقاي کيفيت را هدف قرار داده است.

ارتقاي كيفيت محصولات، تحقق اهداف زماني و ريالي پروژه‌هاي توسعه و ارائه دو محصول جديد و دو مدل در هر سال در جهت دستيابي به سبد متنوع محصولات و منطبق با نياز بازار از اهداف كلان چشم انداز گروه صنعتي ايران خودرو هستند.

افزايش بهره ‌وري سازمان و كيفيت محصول، بهبود فرايندهاي طراحي و توسعه محصولات، توسعه و بهبود فرايند بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش از محورهاي مهم جهت گيري هاي استراتژيک ايران خودرو در دست يابي به چشم انداز و اهداف کلان تا سال 1393 به شمار مي رود.

نقشه استراتژيک ايران خودرو در بخش سواري بر اساس سه جهت گيري استراتژيک در چهار منظر مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و رشد و يادگيري تدوين شده و تمام واحدها و شرکت هاي زنجيره سواري گروه صنعتي بايد برنامه ها و اهداف خود را همسو با جهت گيري ها و اهداف کلان تا سال 1393 تنظيم کنند.

در اين راستا معاونت استراتژي و برنامه ريزي هم راستايي و هم افزايي لازم را در زنجيره سواري ايجاد کرده و عملکرد اهداف کلان را به مديريت گزارش مي کند.

سهم 25 تا 30 درصدي برند ملي در سبد محصولات صادراتي

گروه صنعتي ايران خودرو با هدف کسب سهم مناسب از بازار هاي جهاني، در سال جاري 50 هزاردستگاه خودرو صادر مي کند.

مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو در اين رابطه مي گويد: با توجه به اين که نقشه راه 91 ايران خودرو بر مبناي توليد صادرات محور ترسيم شده، امسال شاهد جهش صادراتي در محصولات ايران خودرو خواهيم بود.

وي با اشاره به به سهم 25 تا 30 درصدي برند ملي در سبد محصولات صادراتي ايران خودرو مي افزايد: اين شرکت در سه ماه اول امسال چهار هزارو 572 دستگاه خودرو صادر کرد که از نظر تعداد، 45 درصد و از نظر ارزش 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد.

مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو استراتژي صادرات ايران خودرو را ايجاد پايگاه هاي توليد خودرو از طريق سرمايه گذاري مشترک و اعطاي امتياز ليسانس توليد و صادرات خودروي کامل برند سمند و سورن و توليدات مشترک ساير برند ها عنوان و تصريح مي کند: برنامه ايران خودرو در سال جاري صادرات 50 هزار دستگاه خودرو است که از اين ميزان 39 هزار و 500 دستگاه معادل 79 درصد آن متعلق به برند ملي خواهد بود.

مهندس نجم الدين مي گويد: ايران خودرو تاکنون به 30 بازار دنيا عمدتا در کشور هاي مشترک المنافع، منطقه خاورميانه، اروپا، آمريکاي جنوبي و آفريقا صادرات داشته است.

مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو تصريح مي کند: براي ارائه خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدکي در بازار صادراتي و پشتيباني مشتريان، ايران خودرو درحال حاضر 139 نمايندگي توزيع محصول در 27 کشور و هفت خط توليد سواري دارد.

توجه به کيفيت به منظور تسخير بازارهاي جهاني

مديران مجموعه ايران خودرو بر اين باورند که راه بازارهاي جهاني از کيفيت مي گذرد؛ در نتيجه به دنبال شکل گيري کميته عالي کيفيت در ايران خودرو ، كيفيت از جايگاه بسيار ويژه اي در برنامه راهبردي ايران خودرو برخوردار شد و برنامه هاي جهش کيفيت که در همان چارچوب به اجرا در آمد نتايج درخشاني را در پي داشت که در گزارش هاي مراجع بي طرف نيز به تاييد رسيده است. در اين سه سال شاخص هاي کيفي بصورت جهشي رشد نمود که آمارها و گزارش هاي آن در مراحل گوناگون منتشر شده است.

كاهش مراجعه خودروهاي تحويلي تا پنج هزار کيلومتر اول به شبكه خدمات پس از فروش ، طرح استقرار تكوين ، ايجاد كيفيت رقابتي محصولات در شاخص هاي رضايت مشتريان از محصول، استقرار سيستم جامع رديابي قطعات در خدمات پس از فروش و ارائه بازخورد به سازندگان ، برنامه افزايش تعداد منابع تامين بنابر دسته بندي قطعات و مجموعه ها، خودرو و موقعيت جغرافيايي سايت ها و بهبود فرايند عبور مستقيم خودروها در انتهاي خط، كاهش دوباره كاري در فرآيند توليد و بهبود قابليت هاي فرآيند، كيفيت قطعات ورودي، بالانس خطوط از راهبردهاي مجموعه ايران خودرو در بحث کيفيت است.

ارتقاي ايمني و تنوع سبد سوختي

مهندس نجم الدين افزايش توليد خودروهاي کم مصرف و دست يابي به استاندارد زيست محيطي يورو 4 را از ديگر برنامه هاي راه 91 ايران خودرو مي داند و مي گويد: در اين سال تمامي محصولات با کيسه هوا و سيستم ترمز ضد قفل و استاندارد آلايندگي يورو 4 عرضه خواهند شد.

وي تصريح مي کند: گروه صنعتي ايران خودرو درسال جاري توليد 900 هزار دستگاه موتور کم مصرف را در برنامه دارد که با توسعه موتورهاي کم مصرف ميانگين مصرف سوخت سبد محصولات شرکت ايران خودرو به 5. 7 ليتر در 100 کيلومتر در سيکل ترکيبي کاهش خواهد يافت.


 آگهي صفحه 2 


 آگهي صفحه 8 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي