جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/03/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4455


مجلس به فوريت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي راي داد


عرضه بنزين يورو4 در تهران و کلان شهرها


حقوقي


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


تريبون اقتصادي


 مجلس به فوريت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي راي داد 

 
مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود با يک فوريت تشکيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري موافقت کرد.

به گزارش ايسنا، محسن عليمرداني نماينده زنجان و طارم در جريان رسيدگي به اين طرح اظهار کرد: اکثر اقتصاددانان و متخصصين باور و اعتقاد جدي دارند که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نبايد منحل مي‌شد چرا که انحلال آن پيامد‌هاي ناگواري بر اقتصاد ايران و برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور وارد کرد.

وي افزود: اکنون به نظر مي‌رسد عقلاي دلسوز کشور فارغ از هر ديدگاه اقتصادي و سياسي به تبعات انحلال سازمان پي برده‌اند و اثرات ناخوشايند آن بر اقتصاد و ساير حوزه‌هاي توسعه‌اي ايران را تجربه کرده‌اند از همين رو احياي سازمان به يک مطالبه عمومي تبديل شده است.

اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان کرد: از سوي ديگر در جهان رقابتي کنوني که از اهداف مهم کشورها دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و افزايش رفاه اجتماعي است بايد از کليه منابع و ظرفيت‌هاي ملي با محوريت تمرکز بر سرمايه‌هاي انساني بهره گرفت زيرا ارتقاي بهره‌وري از موضوعات بسيار مهم و جدي است که مي‌تواند بر سطح زندگي، بيکاري، وضع اقتصادي جامعه و حتي تورم تاثير بسزايي داشته باشد.

عليمرداني افزود: پيشنهاد مي‌شود با ادغام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرما‌يه‌ انساني رييس جمهور، سازماني تخصص محور به نام سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري که مستقيما تحت نظر رييس جمهور ايفاي وظيفه خوهد کرد ايجاد شود.

در جريان رسيدگي به اين طرح همچنين نادرقاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مخالفت با پيشنهاد اين طرح به استناد اصل 126 قانون اساسي گفت: بر اساس اين اصل رييس جمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي کشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آن را به ديگري نيز واگذار کند، لذا معتقدم مجلس شوراي اسلامي سازمان مديريت را منحل نکرد بلکه آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رييس جمهور به استناد اين اصل آن را منحل کرد بنابراين احياي مجدد آن نيز بايد توسط رييس جمهور صورت گيرد.

موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد نيز در موافقت با پيشنهاد اين طرح گفت: همه متخصصين و اقتصاد دانان معتقد هستند که انحلال سازمان مديريت اشتباه محض بوده است و طي اين سال‌ها مشاهده کرديم که سازمان فراوزارتخانه‌اي وجود ندارد که برنامه دستگاه‌ها را نظارت و ارزيابي کند لذا بايد اين موضوع تبديل به يک قانون دائمي شود که قابل تغيير هم نباشد.وي تاکيد کرد که انحلال سازمان مديريت اشتباهي بوده که همه به آن اذعان کرده‌اند و اکنون فرصت خوبي است که اين موضوع تبديل به يک قانون شود.

يک فوريت تشکيل سازمان مديريت ، برنامه‌ريزي و بهره‌وري به راي گذاشته شد که با 127 راي موافق به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

اما درباره احيا مجدد اين سازمان دکتر محمد کردبچه با بيان اين که هنوز در بسياري از قوانين نام سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود دارد و تغييري صورت نگرفته است، گفت: احيا مجدد اين سازمان با مصوبه شوراي عالي اداري ممکن خواهد بود و بعيد به نظر مي‌رسد که به مصوبه مجلس شوراي اسلامي نياز باشد.

مشاور معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اين که براي ايجاد مجدد اين سازمان بايد تغييرات تشکيلاتي صورت بگيرد، اضافه کرد: تشکيلات قبلي به هم ريخته و کارکردشان متفاوت شده است، به طوري که دفاتر بخشي که در سازمان مديريت فعاليت مي‌کردند به معاونت بودجه و برنامه ريزي تغيير يافته‌اند.

کردبچه با اشاره به اين که با تغيير اسم تشکيلات اصلاح نمي‌شود، اظهار کرد: آن چه اهميت دارد استفاده از نيروهاي متخصص و کارشناس در بدنه يک سازمان است.


 عرضه بنزين يورو4 در تهران و کلان شهرها 

معاون وزير نفت از عرضه بنزين يورو4 در تهران و کلان شهرها در روزهاي آتي خبرداد و گفت: به محض تکميل ظرفيت مخازن ذخيره سازي از بنزين يورو4 عرضه اين فرآورده آغاز مي شود.عليرضا ضيغمي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تعهدات شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مبني بر عرضه بنزين يورو4 در کشور گفت: هم‌اکنون برخي از پالايشگاه هاي کشور در حال توليد بنزين با استاندارد يورو4 هستند و مابقي پالايشگاه ها نيز به ترتيب به سمت توليد اين نوع سوخت با کيفيت حرکت مي کنند. معاون وزير نفت در امور پالايش گفت: علت تاخير در عرضه سوخت يورو 4 در تهران و کلانشهر ها اين است که هم اکنون در حال ذخيره سازي اين نوع بنزين هستيم و به محض تکميل شدن مخازن ذخيره سازي و رسيدن تا حد قابل قبول حتما کار عرضه در کلان‌شهر ها آغاز مي شود که به نظر مي رسد اين کار به زودي انجام خواهد شد.


 حقوقي 

 تفاوت حق ارتفاق با اذن در انتفاع

حق ارتفاق و اذن در انتفاع دو مفهوم جداگانه اند که بعضا با يکديگر مشتبه مي‌شوند. حق ارتفاق در حقيقت حقي است براي شخص در ملک ديگري و هرگاه نيز اين ملک فروخته شود يا به ديگري منتقل گردد، تاثيري بر حق ارتفاق آن شخص نخواهد داشت و کماکان وي داراي حق ارتفاق خواهد بود.

بنابه تعريف قانون مدني از اين حق، بايد به نکاتي در اين خصوص توجه داشت. از جمله اينکه، اين حق تنها در خصوص اموال غيرمنقول محقق مي‌شود و ديگر اينکه اين حق قابل تجزيه نيست، بلکه واحد است، بنابراين چنانچه کسي در ملکي حق ارتفاق داشته باشد مثل اينكه از راه ملك همسايه راه عبور به ملك و يا باغ خود داشته باشد و آن ملک بين دو نفر يا بيشتر تقسيم شود، حق ارتفاق کماکان به صورت واحد در همان جايي که بوده است، باقي خواهد ماند؛ مانند اينکه شخصي براي ورود به ملک خود، حق عبور از ملک ديگري را داشته باشد. آنچه سبب تمايز حق ارتفاق با مفاهيم شبيه به آن همچون اذن در ارتفاق و انتفاع مي‌شود، همين واژه حق است.

وقتي قانون براي کسي حقي را به رسميت شناخته است، هيچکس نمي تواند مانع بهره مندي او از حق قانوني اش شود اما وقتي شخص حقي ندارد، بلکه صرفا ديگري به او اذن يا اجازه داده است تا از امتيازي بهره مند شود؛ اجازه دهنده هرگاه بخواهد مي‌تواند اجازه خود را پس گرفته و مانع انتفاع وي شود؛ مثلا فردي موقتا به همسايه اش اجازه مي‌دهد از ملک او براي آبياري باغش آب ببرد، در اينجا حقي براي وي ايجاد نشده است و هرگاه صاحب ملکي که جوي در آن واقع است، مايل بود مي‌تواند از عبور آب جلوگيري نمايد.

همچنين اذن در انتفاع علاوه بر اموال غيرمنقول، اموال منقول را نيز دربر مي گيرد؛ مانند اينکه کسي به ديگري اجازه دهد از اتومبيل وي استفاده نمايد؛ در اينجا نيز براي استفاده کننده حقي ايجاد نميشود و فقط تا زماني که مالک اتومبيل از اجازه ي خود برنگشته است مجوز از آنرا داراست، در حالي که حق ارتفاق دائمي است و صاحب حق همواره مجاز به ارتفاق از حق خود مي باشد. البته صاحب حق نيز براي بهره مندي از حق خود بايد نکاتي را مدنظر قرار دهد، از جمله اينکه تصرفات وي در ملک ديگري براي بهره مندي از حقش بايد در حد ضرورت باشد و چنانچه خسارتي به ملک ديگري وارد نمايد، ضامن جبران آن خواهد بود؛ چراکه علاوه بر اينکه قانون مدني به اين موضوع پرداخته است، براساس قانون اساسي نيز هيچکس نمي تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به ديگري قرار دهد.

نکته ديگر اينکه چنانچه هزينه اي براي بهره مندي از حق ارتفاق لازم باشد، بر عهده خود صاحب حق است و کسي که حق ارتفاق در ملک او واقع است، هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.

خدايار سعيدوزيري


 تريبون اقتصادي 

 چشم‌انداز خوب براي بازار مسكن

با كمك دولت جديد تغييرات مثبتي را در مسكن شاهد خواهيم بود.مصطفي قلي‌خسروي رييس اتحاديه املاك كشور در گفت‌گو با ايلنا با اشاره به وضعيت انتظاري بازار مسكن در قبل از انتخابات گفت: با توجه به پايين آمدن دلار، طلا و نيز تبريك شخصيت‌هاي جهاني به رياست جمهوري جديد چشم‌انداز خوبي براي بازار مسكن پيش‌بيني مي‌شود.

وي در اين باره به سخن قبل از انتخابات خود دال برپايين آمدن قيمت‌ها اشاره كرد و افزود: خدا را شكر مي‌كنم كه حرفم به حقيقت پيوست و مي توانيم سقوط قيمتي را در بازار مسكن شاهد باشيم.خسروي ضمن تشريح وضعيت بازار مسكن گفت: قبل از انتخابات ما شاهد يك ركود انتظاري بوديم كه هم‌اكنون اين ركود از بين رفته است.


 نهادهاي مالي 

 رييس اداره اعتبارات بانک مسکن عنوان کرد:

مصوبه‌اي براي پرداخت وام 50 ميليون توماني ساخت مسکن دريافت نکرده‌ايم

رييس اداره اعتبارات و سرمايه‌گذاري بانک مسکن در رابطه با وام 50 ميليون توماني يارانه‌دار ساخت مسکن اظهار کرد: اين موضوع هنوز از سوي بانک مرکزي به ما ابلاغ نشده و مصوبه‌اي در اين زمينه نداريم.ندا کسري کرمانشاهي رييس اداره اعتبارات و سرمايه‌گذاري بانک مسکن در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با تسهيلات 50 ميليون توماني ساخت مسکن (غير يارانه‌اي)اظهار کرد: تسهيلات 50 ميليون توماني ساخت مسکن مطابق با ضوابط و شرايطي داده مي‌شود.

برگزاري مزايده سراسري املاک مازاد بانک ملت

مزايده سراسري 339 فقره از املاک مازاد بانک ملت در تيرماه سال جاري برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، زمان دريافت اسناد و اوراق شرکت در مزايده سراسري املاک اين بانک، از روز 27خردادماه تا روز 13 تيرماه سال 1392 تعيين شده است.بر اساس اين گزارش، آخرين روز تحويل پاکت هاي اعلام قيمت پيشنهادي از سوي متقاضيان شرکت در مزايده مذکور، 15 تيرماه امسال خواهد بود.

شارژ اتوماتيك سيم كارت هاي اعتباري برروي كارتخوان هاي شرکت تجارت الکترونيک پارسيان

علاوه بر امكان خريد تمامي تعرفه هاي اپراتورهاي تلفن همراه ، امكان شارژ آنلاين سيم كارت همراه اول و ايرانسل از طريق دستگاههاي كارتخوان بانك هاي طرف قرارداد پككو فراهم شد.روابط عمومي شركت تجارت الكترونيك پارسيان اعلام كرد : از اين پس مشتركان همراه اول و ايرانسل مي توانند سيم كارت خود را با ورود صرفا شماره تلفن همراه به سهولت براي سيم كارت هاي ايرانسل در مبالغ دلخواه ، براي ايرانسل ( 5000 ريال تا 500000 ريال ) و براي سيم كارت هاي همراه اول از ( 20000 ريال تا 200000 ريال ) شارژ نمايند .


 تريبون اقتصادي 

 معرفي دو تبلت جديد 7 و 10 اينچي ازسوي ايسوس

ايسوس در نمايشگاه کامپيوتکس 2013 تايوان، با معرفي دو تبلت جديد 7 و 10 اينچي از خانواده MeMo Pad تنوع تبلت هاي آندروييدي خوش قيمت خود را گسترش داد. MeMO Pad HD 7 که به سيستم عامل آندروييد 4.2 Jelly Bean مجهز شده به رغم قابليت هاي فراوان و کيفيت بالا از قيمت مناسبي برخوردار است.اين تبلت که تنها 302 گرم وزن 10.8 ميلي متر ضخامت دارد به پردازنده چهار هسته اي و يک گيگابايت رم مجهز شده و نرم افزارهاي مختلف آندروييدي را به راحتي اجراي مي کند. اين محصول از صفحه نمايشي IPS چندلمسي با زاويه ديد 170 درجه و رزولوشن 800*1280 بهره مي برد.

اما تبلت 10 اينچي جديد ايسوس از اين سري، MeMO Pad FHD 10 نام دارد که به سيستم عامل آندروييد 4.2 Jelly Bean و پردازنده 2 هسته اي 1.6 گيگاهرتزي Z2560 اتم اينتل مجهز شده است. ويژگي بارز اين تبلت صفحه نمايش Full HD با رزولوشن فوق العاده 1200*1920 از نوع IPS و زاويه ديد گسترده 178 درجه است. اين تبلت در دو مدل 16 و 32 گيگابايتي عرضه شده و هر دو مدل از يک اسلات کارت حافظه Micro SD براي افزايش فضاي ذخيره سازي و 5 گيگابايت فضاي رايگان ذخيره سازي آنلاين در Asus WebStorage به صورت مادام العمر بهره مند هستند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي