جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/06/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4512


بازار کار با بحران 8.5 ميليون کارجو مواجه خواهد شد


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


خبر


 بازار کار با بحران 8.5 ميليون کارجو مواجه خواهد شد 

 
با اينکه وزير کار دولت احمدي نژاد ادعاي ايجاد 7 ميليون فرصت شغلي را مطرح کرده بود، وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد مي گويد به زودي بازار کار کشور با بحران 8.5 ميليون کارجو مواجه خواهد شد. در صورت رسيدن آمار متقاضيان کار کشور به ميزان يادشده، کشور با تقاضاي تاريخي کار در 100 سال گذشته مواجه مي شود. به گزارش مهر، موضوع مربوط به اشتغال ميليون ها کارجو و وجود انبوه تقاضا براي کار در بيش از يک دهه اخير از مسائل اصلي و چالش هاي اصلي دولت ها بوده تا جايي که به دليل اهميت اين مسئله براي جامعه، دولت ها اشتغال زايي را در بين چند اولويت اول کاري خود در ميان وعده هاي گوناگون مطرح کرده اند.

با اين حال، آنچه که از آن به عنوان رشد يکباره جمعيت در دهه 60 و رسيدن سيل جمعيت جوان به دروازه هاي بازار کار کشور در دهه هاي 80 و 90 باعث شده تا بيکاري جوانان و تلاش براي پيدا کردن کار در زمره مهم ترين خواسته هاي جامعه و از معضلات بزرگ خانواده ها تلقي شود. کارشناسان بازار کار معتقدند بيکاري آنچنان براي کشور جدي شده و به يک بحران براي جوانان تبديل شده که کمتر خانواده اي را مي توان يافت در آن حداقل يک فرد بيکار وجود نداشته باشد و زماني جلوه بيکاري در جامعه بدتر مي شود که بخش قابل توجهي از بيکاران کشور را تحصيل کردگان دانشگاهي و افراد داراي مدارک بالاتر از ديپلم متوسطه تشکيل مي دهند. مسئله مربوط به بيکاري جوانان دانشگاهي چنان در جامعه مطرح شده که بيکاري اين قشر حتي در بين دارندگان مدارک عالي فوق ليسانس و دکترا نيز ديده مي شود و امروز هزاران نفر از بيکاران کشور را مي توان را در اين گروه ها جستجو کرد.

دولت هاي نهم و دهم درباره مبارزه با بحران بيکاري و جلوگيري از روند فعلي بازار کار وعده هاي فراواني را مطرح کرده بودند که متاسفانه به گواه آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران در اين بخش چندان موفقيتي به دست نيامد و در تعداد بيکاران کشور تغييري حاصل نشد. دکتر حسن روحاني؛ رئيس جمهور در ماه هاي اخير همزمان با برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و پس از آن که به صورت رسمي عهده دار اين مسئوليت شد درباره موضوع بيکاري در جامعه سخن گفته و با تاکيد بر آمار 3 ميليوني بيکاران مرکز آمار ايران، اين موضوع را از چالش هاي جدي دولت دانسته است. علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در روزهاي گذشته به موضوع بيکاري و چالش کارجويان با عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار کشور پرداخته است. وزير اقتصاد عنوان کرد: از طرفي ما يک جمعيت انبوه آماده کار داريم که چيزي حدود 5 ميليون نفر در حال حاضر يا از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند يا در حال تحصيل در دانشگاه ها هستند و به زودي وارد بازار کار خواهند شد که ما بايد بتوانيم براي اين جمعيت کار مناسب فراهم کنيم. همچنين حدود 3 و نيم ميليون بيکار وجود دارد که اگر اين تعداد را به آن 5 ميليون نفر اضافه کنيم معنايش اين است که حدود 8 و نيم ميليون نفر در آينده نزديک جوياي شغل هستند.

وي افزود: طبيعتا جمعيت بيکاران و نرخ بيکاري در ميان زنان و قشر جوان و تحصيل کرده بالاتر است و شايد ما بالاترين نرخ بيکاري را ميان زنان جوان داريم که اينها اهميت و حساسيت موضوع را براي ما بيشتر روشن مي کند. متاسفانه در شرايط رکودي قرار گرفته ايم و ايجاد شغل براي اين جمعيت جوياي کار با سختي مواجه است و همزمان با يک تورم سنگين دو رقمي نيز مواجهيم.

بررسي سخنان وزير اقتصاد درباره وضعيت بيکاري در جامعه، کشور را به يک علامت هشدار جدي در اين باره هدايت مي کند. در واقع تحليل سخنان طيب نيا اين است که يا در سال هاي فعاليت دولت هاي سابق کار چنداني در اين بخش نشده و بيکاري همچنان به عنوان يک معضل جدي خانواده ها باقي است و يا اينکه يک جمعيت بزرگتر از تعداد فعلي بيکاران (حدود 3 ميليون نفر طبق گزارش مرکز آمار ايران) در راه است که در صورت رسيدن به بيکاران فعلي، سيلي از بيکاران را در کشور به راه خواهد انداخت.

همچنين اين هشدار برداشت مي شود که با وجود تعداد بسيار زيادي از جوانان جوياي کار، بنگاه ها و توليد در وضعيت نابساماني به سر مي برد و اين نگراني وجود دارد که امکان جذب آنها وجود نداشته باشد. متاسفانه با اينکه بخش زيادي از متولدين دهه 60 بايد حداکثر تا نيمه دهه 80 وارد بازار مي شدند، اما تاخير به وجود آمده باعث کشيده شدن وضعيت بحراني بازار کار تا حداقل نيمه دهه 90 شده است.

از سويي، اگر به زودي 8 ميليون و 500 هزار نفر که بيش از 5 ميليون نفر آنان را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل خواهد داد متقاضي کار شوند؛ کشور با سونامي تقاضا براي کار در 100 سال گذشته مواجه خواهد شد چرا که در هيچ دوره اي تعداد تقاضا براي شغل در ايران به ميزان مطرح شده نرسيده است.


 تريبون اقتصادي 

 اصلاحيه قانون بودجه دهم شهريور به مجلس ارائه مي‌شود

سخنگوي دولت خبر داد: اصلاحيه قانون بودجه سال 1392 دهم شهريور ماه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت که در جلسه هيات دولت به عنوان سخنگوي دولت انتخاب شد، به خبرنگاران گفت: دولت در روز سيزدهم آذر ماه لايحه بودجه 1393 را تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌کند.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت ارز در بودجه رکود تورمي را تشديد و عدم انضباط بودجه‌اي به کسري مي انجامد گفت: گزارش عملکرد دستگاه‌ها همراه با لايحه بودجه 93 به مجلس ارائه خواهد شد. محمد باقر نوبخت با بيان اينکه هدف کوتاه مدت تيم اقتصادي دولت بهبود وضعيت معيشت مردم است گفت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي به عنوان سه دستگاه اقتصادي مسوول بهبود وضعيت معيشت مردم هستند و همراه و هماهنگ با هم اهداف اقتصادي دولت را دنبال خواهند کرد.

وي با تاکيد بر ادغام دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و توسعه نيروي انساني در ارستاي روزآمد، کارآمد و نافذ‌شدن توان کارشناسي دولت افزود: هدف راهبردي معاونت، توسعه‌ي کشور و هدف کوتاه‌مدت آن بهبود وضعيت معيشت مردم است.

نوبخت همچنين با اشاره به سند چشم‌انداز و تاکيد مقام معظم رهبري در تدوين الگوي توسعه بومي ادامه داد: با توجه به توان کارشناسي معاونت در تدوين برنامه‌هاي توسعه، نظارت براجراي برنامه از سوي دستگاه هاي اجرايي مهم‌ترين وظيفه‌ي فعلي معاونت خواهد بود.

وي همچنين تدوين برنامه‌ ششم توسعه را از وظايف معاونت برنامه‌ريزي در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز عنوان و تاکيد کرد: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در قالب يک برنامه منظم، برنامه ششم توسعه را در وقت قانوني تهيه و به مجلس ارائه خواهد کرد.

وي همچنين افزايش قيمت ارز و سياست هاي انبساطي براي جبران کسري بودجه را موجب ايجاد رکود تورمي دانست و تاکيد کرد: براي تحقق وعده دولت در خصوص بهبود شرايط معيشت مردم کارشناسان معاونت بايد جهت کاهش هزينه‌ها تدبيري بينديشند.

نوبخت در ادامه انضباط بودجه‌اي را راهکاري براي ممانعت از کسري بودجه دانست و خاطر نشان کرد: شرايط کنوني با تورم 44 درصدي و رشد اقتصادي منفي محصول عدم انضباط بودجه‌اي در سال‌هاي گذشته است.

علت افزايش قيمت سکه بيشتر ناشي از اخبار سياسي است

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر گفت: بازار جهاني طلا تحت تاثير اخبار سياسي است و همين مساله موجب رشد قيمت اونس شده است.

به گزارش ايرنا ،محمد کشتي آراي ، با اشاره به افزايش قيمت سکه در بازار داخلي اظهارداشت: اخبار سياسي منتشر شده مربوط به منطقه موجب کاهش ارزش سهام اروپا و آمريکا شده است.

وي افزود: اين کاهش ارزش سهام موجب افت ارزش دلار در برابر ساير ارز‌ها شده و با توجه به قيمت‌گذاري اونس با واحد پولي دلار، قيمت اونس هم در بازار جهاني افزايش يافت.

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر تصريح کرد: قيمت دلار در بازارهاي جهاني تا 1430 دلار افزايش يافته و اين افزايش موجب افزايش نرخ سکه در بازار داخلي شده است؛ در واقع بازار جهاني متاثر از اخبار سياسي و بازار داخلي نير تحت تاثير بازار جهاني بوده است.

وي ادامه داد: تقريبا در يک ماه گذشته قيمت طلا و سکه نوسان چنداني نداشت، اما از ديروز با انتشار اخبار سياسي منطقه قيمت جهاني افزايش يافت، اين در حالي بود که قيمت جهاني سير نزولي داشت؛ البته افزايش قيمت نفت هم موجب کاهش قيمت دلار و در پي آن رشد قيمت طلا رخ داد.

کشتي آراي در پاسخ به اين سوال که چرا در حالي که قيمت جهاني دلار در دو روز اخير کاهش يافته، در بازار داخلي شاهد افزايش 150 توماني آن هستيم، گفت: بازار داخلي به دليل عرضه و تقاضا و شرايط کشور روندي متفاوت با ساير کشورها دارد.

وي تاکيد کرد: علت افزايش قيمت سکه در بازار داخلي بيشتر ناشي از اخبار سياسي و رشد قيمت اونس بوده و افزايش نرخ ارز چندان تاثير‌گذار نبوده است.

قيمت نفت در پي احتمال حمله به سوريه افزايش يافت

با افزايش تشنج در سوريه و منطقه خاورميانه، قيمت جهاني نفت افزايش پيدا کرده به نحوي که هر بشکه نفت برنت به 116 دلار رسيد.

به گزارش ايرنا، قيمت هر بشکه نفت برنت به 115 دلار و 97 سنت رسيد که نسبت به روز سه شنبه يک دلار و 61 سنت افزايش قيمت داشته است.

همچنين قيمت هر بشکه نفت تگزاس آمريکا به 111 دلار و 13 سنت رسيد که نسبت به روز گذشته دو دلار و 12 سنت افزايش قيمت داشته است.

به گزارش سايت رسمي اوپک قيمت هر بشکه سبد نفتي اوپک در آخرين معاملات 26 آگوست به 108 دلار و 36 سنت رسيده است . تحولات اخير سوريه و همچنين ناآرامي‌هايي که در منطقه خاورميانه وجود دارد، دليل اصلي افزايش قيمت جهاني نفت از سوي کارشناسان اعلام شده است.

وزير ارتباطات :دولت مقصر كاهش سرعت اينترنت نيست

اپراتورهاي تلفن همراه حق افزايش تعرفه ها را ندارند

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به لغو افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت و همراه از سوي دولت يازدهم گفت: اپراتورها حق افزايش تعرفه و هزينه تلفن را ندارند.

به گزارش ايرنا ، محمود واعظي افزود: روز نخست كه كارم را آغاز كردم، در جلسات با همكاران خود متوجه شدم در اواخر دولت قبل تصميمي گرفته شد كه با توجه به آن مردم در فيش تلفن شهريور خود بايد دو برابر هزينه بپردازند اما با توجه به اينكه عنايت بيشتر به مردم، پايين آوردن هزينه هاي اضافي، توجه به معيشت مردم و كاهش فشار به اقشار جامعه از شعارهاي دولت يازدهم است با هماهنگي با رئيس جمهور اين تصميم را لغو كردم.

وي با اشاره به اين كه اپراتورها اين ابلاغ را اجرا كرده اند از مردم خواست فيش جديد خود را با فيش قبل مقايسه كنند و اگر تغييراتي در آن مشاهده كردند حتما به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اطلاع دهند تا سريعا رسيدگي و با متخلفان برخورد شود.

واعظي با تاكيد بر اين كه هيچ اپراتوري قطعا نمي تواند و حق ندارد دستور و بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را ناديده بگيرد گفت : اگر چنين اتفاقي از سوي اپراتوري صورت گيرد ابزار گوناگوني در وزارتخانه وجود دارد كه آن اپراتور بر مبناي آن و با اعلام ما خدمات دهي عادي خود را نيز از دست خواهد داد. وي تاكيد كرد: درباره آن چيزي كه حق مردم است تعارفي با كسي نداريم و كوتاه نخواهيم آمد.

محمود واعظي ، افزود: زماني كه ترافيك كاربر زياد مي شود سرعت اينترنت كاهش مي يابد و انواع و اقسام تعبيرها از سوي مردم به كار مي رود و فكر مي كنند دولت مقصر است در صورتي كه اينطور نيست.

وي با بيان اين كه ركت هايي هستندكه بيش از حد معمول تعداد مشتركين اينترنت را روي يك خط قرار مي دهند و مشكل كاهش سرعت اينترنت را به وجود مي آورند،افزود: رسيدن به سرعت واقعي اينترنت و اصلاح عملكرد اپراتورهايي كه خدمات اينترنت مي دهند يكي از برنامه هاي جدي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات است.


 نهادهاي مالي 

توصيه بانک اقتصادنوين براي هوشياري هموطنان

بانک اقتصادنوين در اطلاعيه‌اي از مشتريان اين بانک و هموطنان خواست به هيچ وجه شماره کارت و رمز خود را در اختيار افراد ناشناس قرار ندهند.در اطلاعيه روابط عمومي بانک اقتصادنوين آمده است:

به تازگي پيامک‌هايي براي برخي افراد ارسال شده که به بهانه برنده شدن در قرعه‌کشي با استفاده از روش‌هاي پيچيده به شماره کارت و رمز کاربران دسترسي پيدا مي‌کنند که اين روش، شيوه جديد کلاهبرداري توسط افراد سودجو است.

بر اين اساس افراد کلاهبردار پس از برقراري اولين تماس فرد مورد نظر با شماره تلفن‌هايي که در پيامک ارسالي اعلام شده، با بکارگيري ترفندهايي پيچيده اقدام به گرفتن شماره کارت بانکي يا شماره حساب به همراه رمزهاي اول و دوم کارت‌هاي اشخاص مي‌کنند، سپس با استفاده از اين اطلاعات مبالغ هنگفتي را از حساب‌هاي بانکي افراد برداشت مي‌نمايند.

واريز 28 هزار ميليارد ريال طلب گندمکاران توسط بانک سپه

سخنگوي خريد تضميني گندم و برنج بانک سپه گفت: تاکنون حدود 4 ميليون و 400 هزار تن گندم به ارزش حدود 33 هزار ميليارد ريال خريداري شده که مبلغ28 هزارميليارد ريال آن توسط شرکت بازرگاني دولتي ايران تامين اعتبار و بوسيله بانک سپه به حساب کشاورزان واريز شده است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانک سپه محسن دارايي با بيان اينکه تاکنون نسبت به کل ميزان خريد در سال گذشته شاهد رشد 114 درصدي بوده¬ايم ،افزود : مابقي مطالبات کشاورزان به مجرد تامين وجه از سوي شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران ، مجري طرح ، به حساب آنها واريز خواهد شد .

بانک هاي رفاه و صادرات تفاهم نامه همکاري امضا کردند

در راستاي ايجاد هم افزايي و کمک به بخش توليد و اشتغال جامعه و با توجه به شرايط حساس کشور و به منظور گسترش سطح همکاري هاي في ما بين، بانک هاي رفاه کارگران و صادرات ايران تفاهم نامه همکاري امضا کردند.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه،اين تفاهم نامه به امضاي محمد رضا نظري مدير عامل بانک رفاه کارگران و محمد رضا پيشرو مدير عامل بانک صادرات ايران رسيد.


 خبر 

 منتفي شدن افزايش قيمت مسکن مهر

رئيس انجمن انبوه‌سازان از برگزاري جلسه‌اي با حضور عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي براي همفکري با انبوه‌سازان در مورد تعيين بهاي مسکن مهر خبر داد.ايرج رهبر رئيس انجمن انبوه سازان در گفت‌وگو با ايلنا؛ با اشاره به خبر منتفي شدن افزايش قيمت مسکن مهر گفت: در هفته گذشته در بازديد وزير راه و شهرسازي از شهر جديد پرديس ايشان از منتفي شدن افزايش قيمت مسکن مهر خبر داد، اين در صورتي بود که در آن زمان اطلاعاتي که به جناب وزير داده‌ بودند کامل و درست نبوده است.

وي افزود: در اطلاعاتي که به جناب وزير داده بودند انبوه‌سازن را زياده‌طلب عنوان کرده بودند و از افزايش مصالح از زمان قرارداد تاکنون خبري به وزير نداده بودند که قرار است در اين جلسه‌اي که با وزير راه و شهرسازي برگزار مي‌کنيم تمام اين اطلاعات به صورت شفاف به ايشان داده شود.

رهبر خاطرنشان کرد: خوشبختانه خود وزير اعتقاد دارد که بايد کارها کارشناسي شده صورت گيرد، دولت کنوني دولت تدبير و اميد است و با تدبير کارها را جلو خواهد برد.

رئيس انجمن انبوه‌سازان اضافه کرد: قرار است در جلسات خصوصي‌تر ايشان با انبوه‌سازان وضعيت بازار و کار را به طور کامل به ايشان توضيح دهيم درحال حاضر ايشان مسئول دو طرف قضيه هستند که شامل ما و مردم مي‌شود و بايد تعادل را در هر دو طرف برقرار کند تا کسي از قيمت‌هاي غيرواقعي ضربه نخورد.

وي ادامه داد: قرار است ما در اين جلسه به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد تشکيل کارگروهي از نمايندگان هر دو طرف بدهيم تا در اين کارگروه الگويي براي قيمت‌گذاري ايجاد شود تا هم تورم ايجاد نشود و هم انبوه‌سازان زيان نبينند.

رهبر با اشاره به عملکرد انبوه‌سازان در کشور اظهار داشت: توليد ساختمان در ايران و انبوه‌سازي شايد جزو رده‌هاي اول در دنيا باشد ولي اگر تدبيري در اين حوزه‌ نباشد و قيمت‌ها آن طور که بايد، تعيين نشود مطمئناً بسياري از شرکت‌ها ضرر خواهند ديد و بعد از آن بايد دست به دامن شرکت‌هاي خارجي مانند کوزوي ترکيه شويم. وي در ادامه سخنان خود به قيمت مصالح در زمان قرارداد انبوه‌سازان اشاره کرد و گفت: در زمان قرارداد قيمت‌ها بسيار پايين بود مثلاً فولاد و مصالح کيلويي 500 تومان خريداري مي‌شد ولي الان به 2300 تومان رسيده است همين تفاوت‌ها باعث افزايش قيمت مي‌شود، ولي اگر دولت بتواند جلوي افزايش آن را بگيرد، ما باز با همان قرارداد قبلي تحويل مي‌دهيم ولي اگر قيمت‌ها به همين مقدار بالا رود به سازندگان فشار مي‌آيد و به صرفه نيست که به همان قيمت قبلي مسکن‌ها را تحويل دهند.

رهبر در پايان افزود: اميدوارم در اين دولت مانند زماني که مطالبات پيمانکاران به حدي رسيد که عده‌ زيادي از پيمانکاران ورشکست شدند، نشود؛ ما نمي‌خواهيم مانند چند سال پيش ضرر کنيم لذا از دولت و وزير جديد خواهان رسيدگي به مطالبات خود هستيم.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي