جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/09/12 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4588

به بهانه روز جهاني افراد داراي معلوليت
آيين معاشرت با آنها را بياموزيم


جراحي بيني، عامل درمان يا بيماري؟


درمان نويدبخش ديابت و سرطان با اسفنج هوشمند قابل تزريق


خبرها از عالم علم


 به بهانه روز جهاني افراد داراي معلوليت
 آيين معاشرت با آنها را بياموزيم 

 مترجم: ساجده کياني فر

لايحه حمايت از آمريکايي هاي داراي معلوليت و قوانين ديگر و نيز تلاش هاي نهادهاي بسياري، گام هاي مثبتي در جهت بهبود دسترسي در ساختمان ها، دستيابي فزاينده به تحصيلات، ايجاد فرصت هاي شغلي و ساخت تصاوير و تعاريف واقعي از افراد داراي معلوليت در برنامه سازي هاي تلويزيون و پويانمايي ها برداشته اند. اما در زمينه ارتباط و تعامل با افراد داراي معلوليت احساس نياز است. مردم از نگراني اينکه مبادا حرف بدي بزنند هيچ چيزي نمي گويند و اين منجر به انزواي بيشتر افراد داري معلوليت مي شود. اينجا پيشنهادهايي براي ارتباط با افراد داراي معلوليت مطرح مي شود:

آيين معاشرت صحيح هنگام تعامل با اين افراد بر اساس احترام و ادب است.

چه کلماتي انتخاب کنيم؟

زبان مثبت قدرت مي بخشد. هنگام نوشتن يا صحبت از افراد داراي معلوليت اين که شخص را اول قرار دهيد مهم است. جمع بستن مثل "نابينايان"، "عقب ماندگان،" يا "معلولين" مناسب نيست چرا که اينها فرديت، برابري و شأن "انسانهاي داراي معلوليت" را بازتاب نمي دهند. علاوه بر اين، کلماتي چون "فرد نرمال" دربرگيرنده اين مضمون است که فرد داراي معلوليت نرمال نيست، در حاليکه "فرد داراي معلوليت" عبارتي توصيفي ست ولي منفي نيست.

براي ارتباط با افراد داراي ناتواني شناختي

براي "تکرار" آنچه مي گوييد به صورت شفاهي يا کتبي آماده باشيد.

اگر در مکان عمومي شلوغ هستيد، به محل ساکت يا خصوصي برويد.

صبور، انعطاف پذير و حمايت گر باشيد. براي درک و فهم وقت بگذاريد و مطمئن شويد که او شما را مي فهمد.

براي تکميل فرم يا فهم دستورالعمل هاي کتبي به آنها پيشنهاد کمک و وقت بيشتري براي تصميم گيري در اختيارشان قرار دهيد.

صبر کنيد تا فرد پيشنهاد کمک را قبول کند. "کمک بيش از حد" نکنيد يا رياست وار رفتار نکنيد.

براي ارتباط با افراد نابينا يا کم بينا

هنگام رفتن تان فرد را مطلع کنيد.

هنگام نزديک شدن به فرد با او صحبت کنيد.

به وضوح بگوييد چه كسي هستيد. با لحن صداي طبيعي صحبت کنيد.

هنگام صحبت در يک گروه، خودتان و فردي که با او در حال صحبت هستيد را مشخص کنيد.

اگر به او پيشنهاد جاي نشستن مي دهيد، با ملايمت دست فرد را بر پشت يا دسته صندلي قرار دهيد به نحوي که او بتواند جايش را تشخيص دهد.

قبل از اينکه از او بپرسيد تلاش نکنيد او را هدايت کنيد؛ اجازه دهيد فرد دست شما را بگيرد و حرکات خودش را کنترل کند.

هنگام گفتن جهات توضيح دهيد؛ اطلاعات قابل مشاهده براي افرادي که توانايي ديدن دارند را به صورت کلامي به او منتقل کنيد. به عنوان مثال اگر به پله نزديک مي شويد تعداد پله ها را بگوييد.

براي ارتباط با افرادي که ناتواني کلامي دارند

بر آنچه فرد مي گويد تمرکز کنيد.

صبور باشيد. به اندازه کافي وقت بگذاريد.

به جايش صحبت نکنيد يا تلاش نکنيد جملاتش را برايش تمام کنيد.

سوالاتي بپرسيد که پاسخشان کوتاه يا با حرکت سر باشد.

اگر چيزي که فرد مي گويد را متوجه نمي شويد وانمود نکنيد که متوجه مي شويد. از او بخواهيد تکرار کند و پس از او شما نيز تکرار کنيد.

اگر در درک شخص دچار مشکل شديد نوشتن به شرطي که فرد قبول کند گزينه ديگري براي ارتباط است.

براي ارتباط با افرادي که ناشنوا يا کم شنوا هستند

اگر فرد از يک مفسر زبان نشانه اي استفاده مي کند مستقيما با خود فرد صحبت کنيد و نه با مفسرش.

قبل از شروع گفتگو توجه فرد را جلب کنيد.(به آرامي بر بازو يا شانه اش بزنيد)

اگر به شخص کم شنوا تلفن مي زنيد بگذاريد تلفن بيش از معمول زنگ بخورد. واضح صحبت کنيد و براي تکرار اينکه که هستيد و براي چه تماس گرفته ايد آماده باشيد.

مستقيم به فرد نگاه کنيد، واضح و با لحن معمولي صحبت کنيد و دستان تان را از صورت تان دور نگه داريد. از جملات کوتاه و ساده استفاده کنيد. از سيگار کشيدن يا آدامس جويدن اجتناب کنيد.

براي ارتباط با افرادي که مشکل حرکتي دارند

اگر ممکن است، خود را در سطح چشم فرد ويلچر دار قرار دهيد.

بر روي ويلچر يا وسيله کمکي ديگر خم نشويد.

فرض نکنيد که فرد داراي ويلچر مي خواهد هل داده شود- ابتدا از او بپرسيد.

اگر فرد در باز کردن در دچار مشکل است به او پيشنهاد کمک دهيد.

هرگزبا اشخاصي که از ويلچر استفاده مي کنند با نوازش بر سر يا شانه رياست وار رفتار مکنيد.

اگر به فرد تلفن مي زنيد، اجازه دهيد بيش از معمول زنگ بخورد تا به فرد براي رسيدن به تلفن وقت بيشتري داده باشيد.

براي ارتباط با افرادي که معلوليت دارند

اگر از آنچه مي خواهيد انجام دهيد مطمئن نيستيد از سوال پرسيدن ابايي نداشته باشيد.

اگر پيشنهاد کمک مي دهيد تا زمان پذيرش کمک تان منتظر بمانيد. سپس گوش دهيد يا راهنمايي بخواهيد.

با بزرگسالان به عنوان بزرگسال برخورد کنيد. افراد داراي معلوليت را تنها زماني با نام کوچکشان خطاب کنيد که آن آشنايي و صميميت را با ديگران نيز دارند.

آرام باشيد. اگر از عبارات رايجي چون "مي بينمت" يا " راجع به فلان چيز شنيدي؟" استفاده کرديد که به نظر ربطي با معلوليت فرد دارند، خجالت نکشيد.

وقتي به فرد داراي معلوليت معرفي مي شويد، با او دست بدهيد. افرادي که از دستشان کم استفاده مي کنند و آنها که دست مصنوعي دارند معمولا مي توانند دست بدهند( دست دادن با دست چپ نيز مورد قبول است.)

پس به ياد داشته باشيد

آرام باشيد

به شخص گوش کنيد

با فرد با احترام، ادب و خوشرويي برخورد کنيد

پيشنهاد کمک دهيد اما اصرار نکنيد يا اگر پيشنهادتان رد شد ناراحت نشويد.

منبع www.disabled-world.com


 جراحي بيني، عامل درمان يا بيماري؟ 

 
دكتر محسن نراقي، رئيس انجمن جراحان بيني و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، در خصوص چگونگي جراحي بيني گفت: جراحي زيبايي بيني در موارد زير بهتر است انجام نشود:

در افرادي كه فرد تصور مي‌كند بيني‌ اش دچار مشكل است، ولي با بررسي زيبايي شناسانه، ملاحظه مي‌كنيم كه بيني فعلي در تناسب قابل قبولي با ديگر اجزا صورت قرار دارد. چنين افرادي در صورت جراحي، به احتمال زياد زيبايي نسبي خويش را از دست خواهند داد.

در گروهي از متقاضيان هم ايرادهايي جزيي وجود دارد كه با اشاره اطرافيان به اين موضوع آن‌ها را به سمت جراحي مي‌كشاند، در عده‌اي نيز به سبب ساختار خاص بيني به محض جراحي احتمال بروز مشكلات تنفسي افزايش مي‌يابد.

در گروه ديگر افراد تقاضاي تغييرات نادرست به لحاظ سلامت بيني دارند.

برخي متقاضيان ديگر دچار نقصان در زيبايي هستند، ولي معاينه جراح آشكار مي‌شود كه علت عمده اين نقصان اجزايي غير از بيني است.

وي افزود: عوارض تنفسي مي‌توانند از مشكلات مختلفي چون چسبندگي‌هاي داخل بيني، باقي ماندن انحراف داخل بيني و بزرگي شاخك‌هاي بيني منشأ بگيرند.

دكتر نراقي، با اشاره به عوارض‌هاي زيبايي ناشي از عمل جراحي بيني عنوان كرد: عوارض زيبايي جراحي پلاستيك متنوع بوده و مهمترين آن‌ها در موارد زير است:

بيني زيني شكل ، صدمات مجراي اشكي و كاسه چشم، آسيب پوست بيني، فرورفتگي‌هاي پره‌هاي بيني، برداشته شدن پوست پره‌هاي بيني، از دست دادن پوست نوك بيني و گشاد شدن مويرگ‌هاي روي پوست بيني.

اين عوارض خطرات زيادي را به دنبال دارد، اين موضوع اهميت توجه به مسائل داخلي بيني در حين جراحي بيني را مي‌رساند كه موجب افت قابل ملاحظه در كيفيت زندگي افراد مي‌شود.

وي، درباره آمپول‌هاي كورتون بعد از عمل بيان كرد: بيني بعد از جراحي ممكن است تا مدت‌ها ورم داشته باشد و بهترين كار اين است كه فرصت دهيم، تورم بتدريج فروكش كند و در طي اين مدت بايد از مجاورت در آفتاب پرهيز كرد.


 درمان نويدبخش ديابت و سرطان با اسفنج هوشمند قابل تزريق 

 تيمي از دانشمندان آمريکايي موفق به توليد شيوه جديدي براي انتقال داروي ديابت با يک ماده اسفنج مانند شده‌اند که حاوي ذخيره‌اي از انسولين است.به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين اسفنج هوشمند در واکنش به سطوح قند خون براي آزادسازي انسولين مورد نياز منبسط و منقبض مي‌شود.از اين شيوه همچنين مي‌توان براي انتقال داروي هدفمند به سلولهاي سرطاني استفاده کرد.به گفته محققان، آنها به دنبال تقليد از عملکرد سلولهاي بتاي سالم بودند که انسولين توليد کرده و آزادسازي آنرا در بدن سالم کنترل مي‌کند.

اين محققان به توليد يک ماتريکس اسفنج مانند کروي از کيتوزان پرداختند که در صدف ميگو و خرچنگ يافت مي‌شود. در سراسر اين ماتريکس، نانوکپسولهايي از يک پليمر متخلخل پراکنده شده که حاوي گلوکز اکسيداز و آنزيم کاتالاز هستند.اين ماتريکس اسفنجي شکل اطراف ذخيره‌اي از انسولين را احاطه کرده است. قطر کل کره ماتريکسي حدود 250 ميکرومتر بوده و مي‌توان آنرا به بيمار تزريق کرد.با بالا رفتن سطح قند خون بيمار ديابتي، گلوکز باعث واکنشي در آنزيمهاي نانوکپسولها به منظور آزادسازي يونهاي هيدروژن مي‌شود. اين يونها به رشته‌هاي مولکولي اسفنج کيتوزان متصل شده و به آنها بار مثبت مي‌دهند.

رشته‌هاي کيتوزان داراي بار مثبت سپس از يکديگر دور شده و شکافهاي بزرگتري را در سوراخهاي اسفنج ايجاد مي‌کنند به انسولين اجازه ورود به خون را مي‌دهد. در ديابت نوع يک و نوع پيشرفته‌تر دو، بدن نيازمند تزريق انسولين به سلولها است.

هنگامي که انسولين آزاد مي‌شود، سطوح قند خون کاهش مي‌يابد. اين امر باعث کاهش بار مثبت کيتوزان و منقبض شدن اسفنج مي‌شود که در نهايت انسولين اضافي را ذخيره مي‌کند.در حاليکه اين کار با استفاده از آنزيمهاي پاسخگو به قند به توليد يونهاي هيدروژن پرداخته، مي‌توان اين شيوه را ساده‌تر کرده و از آن براي هدف قرار دادن سرطانها با از بين بردن همه آنزيمها استفاده کرد.تومورها محيطهاي اسيدي هستند که از تمرکز بالاي يونهاي هيدروژن برخوردارند. اگر ذخيره اسفنج با داروهاي ضد سرطاني پر شود، دارو مي‌تواند در زمان تماس کيتوزان با يونهاي هيدروژن در بافتهاي تومور يا سلولهاي سرطاني آزاد شود.

به گفته دانشمندان، اندازه اين اسفنج هوشمند قابل تنظيم و کوچک‌سازي تا 100 نانومتر بوده و اينکه خود ماده کيتوزان توسط بدن جذب خواهد شد، از اين رو هيچ گونه عوارض جانبي بيمار را در معرض خطر قرار نخواهد داد.آزمايشات بر روي موشها نشان داد که اين اسفنج ماتريکسي توانست براي 48 ساعت سطح قند خون را کاهش دهد. اگرچه اين محققان در ماه مه يک سيستم هوشمند انتقال انسولين را معرفي کرده بودند که سطح قند خون را براي 10 روز ثابت نگه مي‌داشت.


 خبرها از عالم علم 

 فرمول جادويي ضد سرماخوردگي

در فصل سرما افراد اغلب از نوشيدني‌هاي گرم و يا شکلات‌ها کمک مي‌گيرند تا احساس گرما کنند اما گاهي برخي از نوشيدني‌ها و شکلات‌هاي مشهور اثري برعکس دارند و مناسب خوردن در فصل سرما نيستند.

به گزارش خبرنگار کلينيک باشگاه خبرنگاران؛ دانشمندان دريافته‌اند که مصرف چاي داغ، غذا و يا قهوه گرم ممکن است در ابتدا باعث ايجاد حس گرما در افراد شود، اما در واقع کافئين موجود در قهوه و شکلات‌هاي کافئين‌دار باعث از دست رفتن حرارت بدن مي‌شود.پزشکان توصيه مي‌کنند افراد در فصل پاييز و زمستان از نوشيدني مثل چاي زنجبيل استفاده کنند، زيرا اين چاي داراي خاصيت طبيعي براي ثابت نگه‌داشتن دماي بدن است و مانع از افت دماي بدن مي‌شود.همچنين پژوهشگران توصيه مي‌کنند افراد به جاي اينکه قوز کنند و دست‌هاي خود را در هواي سرد در جيب‌ها قرار دهند، آزادانه راه بروند و دست‌هاي خود را باز بگذارند، زيرا در اين حالت عضلات بهتر حرکت کرده و در نتيجه باعث بهبود جريان خون و افزايش حرارت بدن مي‌شود.

آيا "ورزش هاي رزمي" خوي زنانه را تغيير مي دهند؟

براي بعضي از خانم ها نهايت فعاليت ورزشي پياده روي در مراکز خريد است اما محققان در جديدترين مطالعات خود دريافتند که ورزش هاي سنگين براي خانم ها بيشتر از آقايان مفيد است.

به گزارش سرويس علمي پزشکي خبرگزاري طبنا افرادي که ورزش هاي سنگين انجام مي دهند علاوه بر "اعتماد به نفس" بيشتر حرفشان را رک و راست مي زنند و تمايل زيادي نيز به داشتن يک زندگي موفق و بدون دغدغه دارند.

بررسي ها نشان مي دهند براي خانم هايي که به صورت آماتوري اين ورزش ها را انجام مي دهند هيچ مشکلي به وجود نمي آيد اما براي افرادي که اين ورزش ها به عنوان حرفه و شغل برايشان محسوب مي شود حتما بايد زير نظر يک مربي باشند. اين ورزش ها تمرکز و قدرت بدني را بالا مي برد و علاوه بر اينکه تاثير مثبتي بر روي رشد مغزي دارد روي بافت هاي عضلاني نيز تاثيرات مثبتي مي گذارد و آن ها را قوي مي کند.

دانشمندان با انجام آزمايشاتي دريافتند خانم هايي که در روز حداقل نيم ساعت به ورزش اختصاص مي دهند سيستم قلب و عروقي فعال تري دارند و برخي از سرطان ها و درد هاي مزمن هيچ گاه سراغشان نمي آيد و اصلاح ساختاري نيز در بدنشان همواره وجود دارد.

کنجد، درمان گرفتگي صدا

به گزارش سرويس علمي پزشکي خبرگزاري طبنا ؛ دکتر محمدباقر مينايي معاون پژوهشي دانشکده طب سنتي گفت: دانه کنجد داراي طبيعتي گرم و ‌تر است و حاوي ويتاميني به نام E است که از نظر خواص درماني از ديدگاه طب سنتي ايراني مغذي و مدر (ادرار آور) است.

وي با بيان اينکه دانه کنجد به عنوان يک عامل نرم کننده براي بافت ريه در انسان است افزود: مصرف اين دانه روي صدا تأثير گذار است به همين دليل مي‌تواند بسياري از گرفتگي‌ها و انسداد‌ها را باز کند.

وي در ادامه گفت: افرادي که مبتلا به بيماري‌هاي رماتيسمي هستند و يا در دست و اندام تهتاني (پا) احساس بي‌حسي و کرختي مي‌کنند مصرف دانه کنجد براي آن‌ها مي‌تواند مفيد واقع شود.اين متخصص طب سنتي بيان کرد: اشخاصي که مبتلا به کاهش فشار خون هستند به دليل مغذي بودن، دانه کنجد مي‌تواند کاهش فشار را در اين افراد به حالت اول برگرداند.

دکتر مينايي در پايان اظهار داشت: افرادي که مبتلا به يبوست هستند مصرف دانه کنجد مي‌تواند يبوست آن‌ها را برطرف کرده و مفيد واقع شود.

روانشناسان آلماني اعلام کردند:

کنترل روي رفتار و احساسات با دعا ميسر مي شود

نتايج يک تحقيق جديد نشان مي دهد که دعا و نيايش به انسانها کمک مي کند رفتار و احساسات خود را کنترل کنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، محققان اعلام کردند که انسانها به عنوان واکنش مواجهه با نيازهاي زندگي به نيايش روي مي آورند و در نتيجه آن قدرت و توانايي مقابله با وسوسه را بدست مي آورند.

نتايج تحقيقات پيشين نشان داده بود که وقتي انسانها به سختي تلاش مي کنند احساسات و افکار خود را کنترل کند، خطر انفجار پرخاشگرانه و يا پرخوري افزايش مي يابد، اما جديدترين تحقيقات انجام شده توسط روانشناسان آلماني دانشگاه سارلند و دانشگاه مانهايم نشان مي دهد که دعا و نيايش به انسانها کمک مي کند که خوددار بوده و قوه خودداري خود را تقويت کنند.

نتايج اين تحقيقات که در مجله روانشناسي تجربي اجتماعي منتشر شده نشان مي دهد که يک دوره کوتاه از دعا و نيايش شخصي در کنترل فردي تأثير قابل توجهي داشته است. اين نتايج سهم موثري در تحقيقاتي دارد که به تأثير و مزاياي نيايش روي خودداري مي پردازند.

پيش از اين محققان نقش نيايش و دعا در کاهش سطح خيانت در زناشويي و مصرف الکل را نيز نشان داده بودند.

محققان آلماني در اين تحقيق از 79 نفر استفاده کردند که 41 نفر آنها مسيحي، 14 نفر آنها ناخداباور، 10 نفر لاادريه (پيرو مسلک لاادري‌گري) و 14 نفر متعلق به اديان ديگر بودند.

هر کدام از شرکت کنندگان 5 دقيقه تنها ماندند و از آنها خواسته شد که در اين مدت يا دعا کرده و يا درباره يک مسئله تا آنجا که امکان دارد جدي فکر کنند. پس از اين مرحله همه آنها ويدئوهاي کوتاه و خنده داري را تماشا کردند اما به نيمي از آنها گفته شد که درواکنش به اين تصاوير عادي واکنش نشان دهند و نيمي ديگر احساسات خود و واکنشهاي صورت خود را کنترل کنند.

در نهايت اين افراد در آزمونهاي استروپ شرکت کردند در اين آزمون واژگاني که رنگها را توصيف مي کند با رنگهاي متفاوت نوشته مي شود به اين معنا که کلمه آبي با جوهر قرمز نوشته مي شود.

شرکت کنندگان بايد به جوهر رنگ پاسخ دهند نه واژه اي که آن را مشاهده مي کنند، اين امر نيازمند خودداري است چرا که غريزه ما واژه اي را مي خواند که در مقابل ما وجود دارد و نه رنگي که واژه با آن نوشته شده است.

افرادي که در بخش اول تفکر آزادانه داشتند و در بخش تماشاي ويدئو تلاش کردند احساسات خود را سرکوب کنند هنگام انجام آزمون استروپ با مشکل مواجه شدند.

اما افرادي که در اين مدت به دعا و نيايش پرداخته بودند با سطح بالايي در آزمون خودداري موفق عمل کردند.

نويسندگان به اين نتيجه رسيدند که افرادي که دعا و نيايش کردند، در مرحله سرکوبي احساسات موفق شده اما در نهايت احساس خلاء نمي کردند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي