جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/10/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4606

دکتر عبداله جاسبي در سومين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران کيفيت کشور:
مرور دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه‌هاي بين‌الملل بهت و حيرت مخاطباني بود كه خود از فرهيختگان بودند


مجلس به کليات طرح انتقال پايتخت راي داد


شرط بندي نخست وزير ايتاليا درباره روحاني


اردوغان در انديشه انجام تغييرات گسترده در کابينه ترکيه


مخترع کلاشنيکف درگذشت

ابوترابي فرددر مراسم سومين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران کيفيت کشور :
ايران در آستانه قرار گرفتن جزو 10 کشور علمي جهان است


يک نکته از هزاران


ميز خبر


ميز خبر


ماندگار بر جريده عالم


سرمقاله


همايش روز ملي ثبت احوال


ادامه تجمع مخالفان حکومت در ميدان استقلال شهر کي يف اوکراين


 دکتر عبداله جاسبي در سومين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران کيفيت کشور:
 مرور دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه‌هاي بين‌الملل بهت و حيرت مخاطباني بود كه خود از فرهيختگان بودند 

ما زبالاييم و بالا مي‌رويم

ما زدرياييم و دريا مي رويم

ما از آنجا و ازاينجا نيستيم

ما ز بيجاييم و بيجا مي رويم

بسم الله الرحمن الرحيم

شکر وسپاس و منت و عزت خداي را

پروردگار خلق و خداوند کبريا

با سلام خدمت همه عزيزان، انديشمندان، دولتمردان، صنعتگران وحاضرين در مجلس

بيش از هرچيز تشکر مي کنم ازحسن ظن هيات داوران و عزيزاني که راي دادند تا اين افتخار براي اينجانب حاصل شود. گرچه اين حضور وسرافرازي محصول ثمره تلاش انسان هاي فراواني است که من به نمايندگي از ايشان در اين مکان ايستاده ام. به نمايندگي از هزاران استاد، مدير و کارمند دانشگاه که در طول سي سال ياري رساندند شب هاي هجر را بگذرانيم و زنده بمانيم و تا بنايي رفيع به نام دانشگاه آزاد اسلامي برپا شود و امروز به پاسداشت تلاش همه اين عزيزان است که اين افتخار حضور نصيب من مي شود. نام هاي بسياري را بايد ياد کرد که دراين فرصت کوتاه ناممکن مي نمايد لذا به دعايي براي طول عمر با عزت براي ماندگان و رحمت حق براي درگذشتگان خانواده عظيم دانشگاه آزاد اسلامي بسنده مي کنيم و تشکر مي کنم از همه شما بزرگواران.

کارنامه من روشن است و ارزيابي آنچه که حاصل شده نياز به کنکاش و جستجوي فراوان در کوچه پس کوچه هاي سازمان ها و مؤسسات فراوان ندارد، چه همه جواني و عمرم با افتخار و رضايت مصروف بنايي شد که با لطف و اراده حق و همياري مردم عزيز و دانش دوست به سرانجام رسيد. محصول عمر من برآفتاب است و هيچ امر پنهاني نيست، لذا هر قصه اي که امشب ازاين ديوان روايت کنم تکرار دانسته هاي شماست. ليکن به درخواست عزيزان وبه رسم ادب متناسب عنوان اين محفل انس که با نام " کيفيت" برقرار شده از اين فرصت کوتاه استفاده مي کنم و به يادگار و خطاب به جوان تر ها نکاتي چند ازاين تجربه سي ساله بازگو مي نمايم شايد به کارشان بيايد. هر چند با کمک همکاران و اساتيد محترم در حال مدون کردن اين تجربيات در قالب مجموعه اي هستيم واميدواريم به زودي تقديم علاقه مندان شود تادر بوته نقد انديشمندان مديريت قرار گيرد.

و اما سخن اول:

کيفيت تعاريف متفاوتي دارد اما براي من بيش از آن که در قالب تعابير و تعاريف علمي و دستورالعمل هاي دانش مديريت معني دار باشد عميق ترين پيوند با مفهوم کيفيت را درکلام وحي مييابم. خداوند مي فرمايد:

لَقَد خَلَقنَا الِانسَانَ في اَحسَنِ تَقوِيمٍ

ودر پاسداشت آنچه انجام شده خطاب به خويش مي فرمايد:

فَتَبارَکَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقينَ

و اين تصويري است روشن که آنچه ما در باب کيفيت انجام مي دهيم جز تجلي صفات خداوند نيست. کيفيت عجين فطرت ما براي ساختن، خلق وآفرينش است که با دميده شدن روح درکالبد ما در ذات ما مستقر شده است. اگر به تعبير بزرگان غايت حضور ما تجلي صفات خداوند در زمين باشد بي ترديد خلقِ با کيفيت يکي از آن صفات است که انسان سال ها به تجربه، وآزمون وخطا زيست تا آن را کشف نموده از آن راز زدايي نمايد وبرايش قالب ومحتوايي بيافريند به قصد بسط وتوسعه ونهادينه ساختن اين تجربه. ازاين منظر، توليد به معناي وسيع آن به گونه اي که صفت کيفيت رابا خود حمل کند گام نهادن در مسير اوست.

سخن دوم:

براي الگو سازي و بسط يک تجربه در ابعاد گسترده، سازو کار واستانداردهاي فراوان لازم است و ابزارهاي بسيار تا با بهره گيري از علوم وفناوري، مفاهيم از مقام ذهن به بستر عمل درآيند و قابل انتقال و عملياتي شدن در وسعت يک جامعه باشند. اما اين تلاش همانندآموزش وانتقال هنر و مهارت است. شما مي توانيد به رهجويان طريق از وزن، قافيه، نُت، رنگ، آوا، نظم و بسياري ديگر سخن گوييد وايشان را در درک عميق تر هنر و فهم بهتر آن ياري رسانيدولي هنرمند شدن تجربه اي متفاوت و حاصل درکي متمايز ازاين واژه هاست. مقام استادي محصول تجربه و فهم دروني است . محصول دچار شدن است و نه کسب دانش که معلول سوختن است.

کيفيت و خلقِ يک پديدهِ با کيفيت نيز مي بايست فراتر از الگوها و ابزارهاي حاصل از تجربه بشري که آموختن آن نيز البته پرفايده است، يک ادراک و فهم دروني باشد.

 کيفيت لحاظ شده در اشعار حافظ، کيفيت نواي تار استاد جليل شهناز، نقش کمال الملک بر صفحه، هيچکدام محصول علم مديريت و پياده سازي الگوهاي کيفيت نيست ولي خالقان اين آثار را مي ستاييم به واسطه کيفيت آن چه خلق کرده اند. اين حلقه گمشده سازمان هاي ماست. باور دارم مدير مي بايست نه مسير که مقصدرا به اشتراک گذارد ونه آب که اين تشنگي را با همکاران خود تقسيم نمايد تا از ماحصل آن، يک نگاه تعالي گرا و يک باور دروني براي خلق وآفرينش با کيفيت جوشش نمايد. مديرسازمان نقش استادي را دارد که همراهان خويش را چونان هنرجويان به ساحل ظرفيت هاي دروني خويش رهنمون مي سازد وبا ايشان آموختن را جمعي تجربه مي کند. کيفيت صفتي است از جنس هنرکه با فهم دروني و جاري شدن توانمندي هاي دربند و آزاد شدن فطرت آدمي محقق مي شود ودرآفرينش و توليد عيان مي گردد.

سخن سوم:

کيفيت يک گونه وشکل ندارد ودر قالب هاي تنگ و محدود نمي گنجد. تنوع و تکثر در ذات کيفيت است واصرار بريک گونه و نوع، ماحصل تحديد ذهن است به دانسته ها وتجارب پيشين. بايد از حصار تنگ قواعد حاکم عبور کرد و پذيرفت که براي سرآمدي، فراتراز تکرار گونه ها، آفرينش گونه ها مهم است. همه ما اشعار فردوسي، مولانا، سعدي، حافظ، سهراب، نظامي، بافقي، گنجوي، وديگربزرگان را بارها مرور کرده ايم. ايشان را مي ستاييم و اين اشعار را در عبور از مقياسِ الکِ نقدِ کيفي برتاج مي نهيم. اما کدام يک از ايشان به تمام شبيه به يکديگرند؟ در آنچه ايشان خلق کرده وعرضه داشته اند نه در قالب شباهتي تمام ميتوان يافت، نه محتوا، نه رويکرد ونه حتي رسالت و مأموريت ويا چنان نيست که اين تنوع ذيل يک دستگاهِ طبقه بندي محصور شود. راز ماندگاري ايشان نيز در همين عدم تکرار و نو بودن است. بنابر رويکردِ نظام مند فقط مي توان همپاياني را براي همه اين گونه هاي متفاوت پذيرفت. باور کنيم ممکن است گونه ها و شکل هايي باشد که تجربه پيشيني ندارد ليکن کيفيت را همراه داشته باشد والبته زمان لازم است تا درک شود کجاي زلف اين مخلوق و آفريده با کيفيت گره خورده است وآشکار شود کيفيت که قرائت هاي بسيار دارد دراينجا به چه معنا است. در تکرار، کيفيت حداقلي نهفته است و توقع حداکثري را مي بايد در انداختن طرحي نو جستجو نمود. بومي سازي محدود به تطبيق تجربه موفق بيروني در زيست بوم نيست که خلقِ گونه ها و نوع ها دربستر زيست بوم است. دانشگاه آزاد اسلامي شبيه هيچ کس نبوده و نيست و تجربه اي متمايز و منحصر به فرد است. بنايي نوين که البته ريشه در تجربه هاي پيشين دارد.

سخن چهارم:

براي توليد و خلق کيفي به نداي درونتان گوش دهيد. اين جان شماست که بيش ازهرچيز درک روشني از کيفيت دارد. در باب اخلاق، موفقيت، بهره وري، و کيفيت و ده ها عنوان مشابه در علم مديريت بحث هاي فراوان درگرفته و الگوهاي بسيار پيشنهاد شده است. همه اين الگوها تلاشي است براي اجماع بر روي يک نظام هم ريخت ويا يکريخت تا از قِبَل تکرار، نتايج مشابه که همانا تجلي اين صفات است به دست آيد.

براي قانع شدن به کمينه هاي معيارهاي کيفيت ولحاظ داشتن آن در توليد انبوه و گسترش مفهوم شايد اين مسير مناسبي باشد. ولي براي عميق شدن و غني شدن دراين مفاهيم راهي جز گوش فرا دادن به نداي درون نيست. " زيبا شناسي" رويکردي است که دراين ايام اقبال بيشتري در فلسفه و درک ماهيت پديده ها به آن مي شود تا از منفعت طلبي و مظلوميت گرايي عقلِ معاش انديش در امان باشيم. براي توليد کيفي مي بايد وجداني بيدار داشت و حسي لطيف که آن را درک کند. کيفيت فراتر از الگوها و فهميست برآمده از بُن مايهِ جان. کافيست صداهاي بيروني و نواهاي وسوسه انگيز ديگران را مسدود و فرياد درونتان را به مقام راهبري منصوب کنيد. ايمان داشته باشيدو ثابت قدم باشيد. اگر دغدغه اي براي تضمين کيفيت است آن را بايد دراين فرايند جست و اينگونه است که کيفيت تضمين مي شود.

سخن پنجم:

هرگاه تاريخ زايش و رويش دانشگاه آزاد اسلامي در عرصه هاي بين الملل مرور مي شد بهت وحيرت واکنشِ غريزي مخاطباني بود که خود از مشاهير و فرهيختگان بودند. آنچه روي داده ناممکن مي نمود و باور آن سخت ودر پي آن پرسش هايي که بي درنگ طرح مي شد. در پاسخ به آن بهت و سوال هاي پيوست و تشريح دلايل موفقيت دانشگاه سخنان بسياري مي شد بيان شود. ليکن همواره يکي از اين پاسخ ها اقناع را به همراه مي آورد و لازم وکافي بود تا ادامه داستان را با تصديق همراهي نمايند. آنجا که از ارزش علم وفرهنگ نزد مردماني بلند همت و با پيشينه سخن گفته مي شد که دانشگاه هويت، بقا، رشد و بالندگي خود را از صدر تا ذيل مديون ايشان مي دانست. مردمان بلند همت اين سرزمين بودند که در سخت ترين ايام ودر هجمه هاي بي محاباي رقيبان و نا رفيقان پشتوانه نهالي شدند که امروز سردرآسمان دارد و براي غصبش بدخواهان بسياري طمع کرده وباز خواهند کرد. و اين شايد تنها پاسخي بود که در الگوي ذهني ايشان قابل فهم و درک بود و دو سوي معادله نِهاده و سِتانده دانشگاه در عمري کمتر از سي سال را تراز مي کرد. وبه راستي پس از اذن و اراده پروردگار اين آغاز و پايان هرکسب وکار است.

ازميان داوري هاي کيفيت هيچ قضاوتي مهمتراز قضاوت مردم نيست. راي جمعي ايشان است که به بقا و يا فناي يک سازمان مي انجامد. خرسندي ذينفعان وباور مردم است که سرمايه بقا وشتاب دهنده رشد است. رضايت زينت نيست بلکه هستي يک سازمان متکي بر قواعد عادلانه بازار است و بازار عادلانه بر راي و نظر مردم استوار.

کيفيت آن چيزي است که مردمان را به وجد مي آورد تا به بقا راي دهند. هرگز ودر هيچ مقامي گزينه ايشان را به بديلي ديگر وانگذاريد.

سخن ششم:

روزي جمله اي شنيدم که محصول کميت، کيفيت است و " کميت هاي بزرگ" کيفيت را در درون بافت خويش باز توليد مي کنند. شايد به مدد جرقه اي واز بخت واقبال چندي بزرگي ممکن شود ليکن بزرگ ماندن به کيفيت براي حيات خويش محتاج است. با خود انديشيدم که براي همدلي با اين گزاره، بزرگ بودن مي بايست درانديشه و عمل هردو جاري وساري باشد. بزرگ بيانديشيد و بزرگ عمل کنيد. آمارها و کميت ها را رها کنيد ودر بند اعداد نباشيد. مرزهاي جغرافيايي را در نورديد تا کيفيت خود حاصل شود. کوچک زيباست ولي نه درانديشه ونه درعمل. به بالاترين ها و بهترين ها بيانديشيد و هدف خود را وراي امکان سنجي ها و معادلات قرار دهيد. اعداد محدوده حداقل ها را نمايش ميدهد و روح انسان ظرفيت عبور از مرز بي انتها را داردتا مُجانب بي نهايت شود. مروري به تجارب چند ده سال اخير داشته باشيم. کدام مجموعهِ نامي پيامد و فرزند يک طرح کسب و کار است. مجموعه هاي نام آشناي عرصه کسب وکار محصول بينش وروياهاي باور شده است تا وامدار طرح هاي استراتژيک و برنامه هاي تفصيلي آراسته به آمار و ارقام. با خود صادق باشيدو بزرگ بينديشيد وبه نداي درونتان ايمان داشته باشيد.

و سخن آخر:

دير يا زود من وشما صداي جرس را مي شنويم که فريادِ بربنديد محمل ها را سر مي دهد. فرصت کوتاه تر از آن است که مي پنداري و به تعبير مرحوم کاشاني استاد خوش ذوق مديريت که خداوند رحمتش کند:

و نکاري گل من

علف هرز در آن مي رويد

زحمت کاشتن يک گل سرخ

کمتراز زحمت برداشتن هرزگي آن علف است

گل بکاريم بيا

تا مجال علف هرز فراهم نشود

بي گل آرايي ذهن

نازنين؛

نازنين؛

نازنين

هرگز آدم، آدم نشود.

هيچ تجربه اي جاودانه تر از پاي گذاردن در مسير خالق نيست. خلق کنيد، بيافرينيد و کيفيت را با جان و دل خويش درآن بدميد. مطمئن باشيد جاودان خواهيد بود. جاودانگي اگر چشمه اي داشته باشد در آفرينش با صفت کيفيت ونام نيک حاصل از آن است. به آن بکوشيد.

و در انتها سپاس فراوان از لطفي که ارزاني داشتيد و وقت گرانمايه اي که با حوصله به من سپرديد.

با آرزوي سلامتي، بهروزي و پايداري براي همه شما عزيزان.


 مجلس به کليات طرح انتقال پايتخت راي داد 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني به کليات طرح ساماندهي و انتقال پايتخت سياسي و اداري راي دادند. به گزارش آفرينش به نقل از سايت اطلاع رساني خانه ملت ، در اين طرح که کليات آن با 110 راي موافق، 67 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر به تصويب رسيد، شورايي متشکل از رييس‌جمهور يا معاون اول و برخي وزرا پيش‌بيني شده که اين شورا موظف است حداکثر ظرف دو سال مکان مناسب براي انتقال پايتخت سياسي و اداري را انتخاب کند.با تصويب کليات، اين طرح براي بررسي بيشتر به کميسيون شوراها ارجاع شد تا پس از بررسي مجدد اين کميسيون، جزئيات آن در صحن علني مجلس مطرح شود.

اظهارات موافقان و مخالفان

در جريان بررسي کليات طرح ساماندهي و انتقال پايتخت سياسي و اداري در جلسه مجلس، موافقان معتقد بودند که بايد هر چه سريعتر براي انتقال پايتخت تصميم گرفت و مخالفان نيز مي‌گفتند که اين طرح بدون پيش‌بيني منابع مالي مورد نياز قابليت اجرايي ندارد.

کمال عليپور که به عنوان يکي از مخالفان کليات اين طرح سخن مي‌گفت، اظهار کرد: اگر منظور از انتقال سياسي، انتقال دولت، مجلس و وزارتخانه‌هاي امنيتي و ... است که از خطرات و تهديدات مصون بمانند به نظر مي‌رسد اين طرح پاسخگو نيست.

وي افزود: اگر گفته مي‌شود اين طرح در ادامه طرح‌هاي سنواتي قبلي در خصوص انتقال پايتخت است بايد در نظر داشت که وجه اصلي طرح‌هاي قبلي آلودگي هوا بوده است. امروز هم تا آلودگي و ترافيک افزايش مي‌يابد ما به فکر انتقال پايتخت مي‌افتيم و اين منطقي نيست بلکه بايد اعتبارات ويژه‌اي براي آلودگي کلان شهرها در نظر بگيريم.

نماينده مردم قائمشهر در مجلس با بيان اينکه اين طرح براي دولت بار مالي به همراه خواهد داشت، تصريح کرد: اين طرح نياز به اعتبارات مطالعاتي و جاري دارد و اگر منظور از اين طرح، حل مشکلات فعلي تهران است بايد در نظر داشته باشيم که مشکل ترافيک و آلودگي شهرهايي که انتقال پايتخت داشتند حل نشده است.

عليرضا خسروي که به عنوان يکي از موافقان کليات اين طرح سخن مي‌گفت، تصريح کرد: عمده ساختمان‌هاي وزارتخانه‌ها در محله‌هاي گران قيمتي واقع شده است که فروش آنها بخشي از هزينه‌هاي انتقال را جبران مي‌کند.

وي هدف از طرح ساماندهي و انتقال پايتخت را تمرکززدايي از تهران دانست و افزود: در اين طرح هيات فراقوه‌اي پيش‌بيني شده که ظرف دو سال انتقال پايتخت را به سرانجام برسانند.

نماينده مردم سمنان در مجلس با بيان اينکه تهران يازده درصد جمعيت ايران و 25 درصد توليد ثروت در کشور را در اختيار دارد، گفت: با اين روند تهران هر روز ثروتمندتر و شهرستان‌هاي ديگر هر روز فقيرتر مي‌شوند. بودجه برخي شهرستان‌ها به اندازه پل صدر هم نيست.

خسروي با بيان اينکه سرانه سکونت در تهران براي هر شهروند از 55 متر مربع به 26 متر مربع رسيده، اضافه کرد: چهارده درصد پروانه‌هاي ساختماني در کل کشور مربوط به تهران است و ما در آينده نزديک حجم بالاي ساخت و ساز را در پايتخت شاهد خواهيم بود و تهران هم به جمعيت شانزده ميليون نفر نزديک مي‌شود.

موسي غضنفرآبادي نيز در ادامه به عنوان يکي از مخالفان کليات اين طرح، اظهار کرد: ما بايد مشکلات موجود را حل کنيم و اين طرح از اين حيث مناسب نيست.

وي افزود: مشکلات تهران بايد درون خودش حل شود در حالي که ما براي حل مشکل داريم از مشکلات تهران فرار مي‌کنيم.

نماينده مردم بم در مجلس با بيان اينکه مکان مورد نظر براي پايتخت بعدي زيرساخت‌هاي لازم را ندارد و تامين اين زيرساخت‌ها هزينه‌هاي زيادي خواهد داشت، تصريح کرد: براي تمرکززدايي بهتر است که در پي توزيع عادلانه امکانات باشيم.

غضنفرآبادي با اشاره به مهلت دو ساله اين طرح به شوراي ساماندهي پايتخت براي ارائه يک طرح جامع، اظهار کرد: اين شورا فقط دو سال زمان نياز دارد که مطالعات لازم را انجام دهد و من فکر مي‌کنم جو نامناسبي را در جامعه ايجاد خواهد کرد.

نقوي‌حسيني نيز در موافقت با کليات اين طرح، تصريح کرد: تهران در سال 1210 با جمعيت 30 هزار نفري پايتخت ايران شد و اکنون 13 ميليون جمعيت دارد. در آينده نيز اين جمعيت به پانزده تا شانزده ميليون نفر افزايش خواهد يافت چرا که همه امکانات در تهران است. نماينده مردم ورامين در مجلس با اشاره به وجود امکانات نهادي، سازماني و ارگاني و همچنين تمرکز شديد اداري و سياسي در تهران، ادامه داد: کليه کارگزاران نظام هم در تهران ساکن هستند پس نمي‌توانيد امکانات را از پايتخت بيرون ببريد.

وي در پايان از نمايندگان خواست به کليات اين طرح راي مثبت دهند تا شوراي ساماندهي پايتخت تشکيل شود و براي انتقال پايتخت تصميم‌گيري کند.

جواد جهانگيرزاده نيز در مخالفت با کليات اين طرح، آن را نشدني توصيف کرد و افزود: دولت بدنه کارشناسي بزرگي دارد اما در تدوين اين طرح از آنها استفاده نشده است.

وي افزود: اگر بخواهيد پايتخت سياسي و اداري را از تهران بيرون ببريد ما شهر انبوه و پرازدحامي خواهيم داشت که پرمساله است. مردم خانه خودشان را رها نمي‌کنند و جاي ديگري بروند بلکه بايد امکان زيست براي آنها فراهم باشد.

نماينده مردم اروميه با طرح اين سوال که از نظر جغرافيايي کجا مناسب‌تر از تهران است، گفت: تهران در نقطه تلاقي دو اقليم مهم قرار دارد. اگر ما به دنبال حل مشکل پايتخت هستيم بايد بدانيم که مشکل با انتقال حل نمي‌شود بلکه بايد زيرساخت‌هاي مطلوبي ايجاد کرد.

حامد قادرمرزي نيز در موافقت با کليات اين طرح با اشاره به سابقه 31 باره جابجايي پايتخت در ايران، افزود: روزانه سيزده تا چهارده ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف مي‌شود و آثار سوء آلايندگي بر سلامت مردم مشخص است. همين امر عامل کاهش متوسط عمر شهروندان شده است.

نماينده مردم قروه با بيان اينکه معابر تهران در طول روز به پارکينگ متحرک خودروها تبديل شده، تصريح کرد: آلودگي هوا، اتلاف وقت شهروندان و ايجاد خستگي باعث کاهش بهره‌وري مي‌شود. به تناسب جمعيت ساکن و شناور تهران، سرانه متوسط اتلاف وقت در پايتخت روزانه دوازده ميليون ساعت است.

قادرمرزي در پايان اين طرح را براي همه کشور ضروري توصيف کرد و گفت که نمايندگان تهران نيز با آن موافق هستند.

محمدجواد کوليوند نايب رييس کميسيون شوراها نيز در توضيحاتي در اين رابطه، گفت: متاسفانه در بررسي اين طرح تنها به موضوع انتقال پايتخت توجه شده در حاليکه ساماندهي پايتخت موضوع اصلي مورد نظر ماست و ما معتقديم اگر شوراي ساماندهي پايتخت امروز کارش را شروع کند بهتر از فردا خواهد بود.

وي افزود: در اين طرح دولت موظف مي‌شود شورايي تشکيل دهد که آمايش سرزميني کند و نظر رهبري را اخذ کند بنابراين اين طرح عملا دولت را موظف به تشکيل شورايي با حضور تعدادي از وزرا خواهد کرد و نبايد روي موضوع انتقال پايتخت متمرکز شويم.

مخالفت جدي لاريجاني با طرح انتقال پايتخت

سخنگوي کميسيون شوراها و سياست داخلي مجلس گفت: علي لاريجاني رئيس مجلس و غلامعلي حداد عادل رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس از مخالفان جدي طرح انتقال پايتخت از تهران هستند.

محمد جواد جهانگيرزاده با اشاره به بررسي طرح انتقال پايتخت در صحن علني مجلس، گفت: بنده در مخالفت با اين طرح صحبت کردم، پيش از بيان اظهاراتم با غلامعلي حداد عادل نماينده مردم تهران نيز صحبت کردم، وي نيز با اين طرح مخالف بود.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بعضي از نمايندگان تهران نيز با اين طرح مخالف بودند اما برخي نمايندگان استان تهران مانند مهرداد بذرپاش و چند نفر ديگر با اين طرح موافقند.

وي ادامه داد: شرايط اقتصادي کشور ما اجازه نمي دهد اعتباري را که بايد به اتمام 4 هزار پروژه نيمه تمام عمراني اختصاص دهيم صرف انتقال پايتخت کنيم.

جهانگيرزاده طرح اين موضوع را در راستاي فرار از مسئوليت خواند و گفت: شايد برخي دوستان مي خواهند بگويند براي مشکلات تهران چاره اي انديشيده اند.

وي با تاکيد بر اينکه تصميم گيري در اين خصوص در شان مجلس نيست بلکه در شان نظام است، اظهار داشت: اين طرح ناپخته است.


 شرط بندي نخست وزير ايتاليا درباره روحاني 

ايلنا: نخست وزير ايتاليا گفت بايد درباره تمايل حسن روحاني به اصلاح و ايجاد فضاي باز، شرط بست.به گزارش خبرگزاري فرانسه، انريكو ليتا افزود: بايد درخواست ها براي نظارت بر برنامه هسته اي ايران را حفظ کرد.

نخست وزير ايتاليا که در کنفرانس مطبوعاتي پايان سال ميلادي در رم سخن مي گفت ادامه داد: بخش بزرگي از وضعيت بي ثباتي در سال هاي گذشته در کل خاورميانه به تصميمات محمود احمدي نژاد در ايران ارتباط داشت. ليتا تاکيد کرد: شک و ترديدي ندارم که تمايل ايران براي حل بحران سوريه اقدام مثبتي است. انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور ايران، فرصتي براي تغيير است.نخست وزير ايتاليا توضيح داد: معتقدم به نفع همه است که براي موفقيت اين تغييرات و مشارکت در پيشرفت آن در ايران، شرط بندي کنند.


 اردوغان در انديشه انجام تغييرات گسترده در کابينه ترکيه 

 
مهر: پيامدهاي رسيدگي به بزرگترين پرونده فساد مالي در ترکيه موجب شده تا نخست وزير اين کشور در انديشه انجام تغييرات گسترده در کابينه باشد.به گزارش خبرگزاري فرانسه، هر چند رجب طيب اردوغان قصد داشت با انجام تغييراتي در کابينه حضور پرقدرت حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلي ترکيه در ماه مارس 2014 را امکان پذير کند، اما افشا شدن بزرگترين فساد مالي اين کشور که دامن برخي از اعضاي دولت را گرفته موجب شده تا اين تغييرات زودتر از موعد مقرر انجام شود.

در همين رابطه گفته مي شود که نخست وزير ترکيه تا پايان ماه جاري ميلادي دست کم 10 نفر از وزيران دولت را تغيير خواهد داد. اين در حالي است که وزير کشور ترکيه که فرزند وي در ارتباط با اين پرونده فساد بازداشت شده بود از سمت خود استعفا داده است.


 مخترع کلاشنيکف درگذشت  

 
عصر ايران: ميخائيل تيموفيويچ کلاشنيکف مخترع روسي سلاح آ-کا-47 موسوم به کلاشنيکف(که البته در ايران به اسم کلاشينکف مشهور است) دوشنبه در سن 95 سالگي درگذشت.به گزارش وب سايت آر تي روسيه، کلاشنيکف که از بيماري قلبي رنج مي برد در بيمارستاني در شهرايژوسک در منطقه سيبري روسيه در گذشت.

کلاشنيکف در ماه ژوئن براي درمان ناراحتي قلبي خود در بيمارستان مرکزي مسکو تحت مداوا قرار گرفته بود و پس از بهبودي نسبي در ماه سپتامبر به ايژوسک مرکز جمهوري اودمورتي روسيه بازگشت اما از يک ماه پيش بار ديگر در بيمارستان بستري شد.کلاشنيکف که سبک ترين و رايج ترين اسلحه جهان پس از جنگ دوم جهاني را طراحي کرده است، در سال 1919 در شمال روسيه در روستايي به نام کوريا در استان آلتاي منطقه سيبري روسيه متولد شد.


 ابوترابي فرددر مراسم سومين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران کيفيت کشور :
 ايران در آستانه قرار گرفتن جزو 10 کشور علمي جهان است 

 
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر پيشرفت‌هاي علمي ايران بعد از پيروزي انقلاب، گفت: ايران در آستانه قرار گرفتن جزو ده کشور علمي جهان است. به گزارش خانه ملت، محمدحسن ابوترابي فرد در مراسم سومين جشنواره ملي تجليل از تلاشگران کيفيت کشور با تاکيد بر اهميت واژه کيفيت، گفت: نظام هستي با بالاترين سطح کيفيت نشانه‌اي از قدرت خداوند بزرگ است و ما انسان‌ها براي دستيابي به کيفيت بايد در مسير کمال قدم بگذاريم.نماينده مردم تهران ، ري شميرانات و اسلامشهر ادامه داد: رسيدن به مراتب علمي يعني کسب خصايص اخلاقي خوب و انسان با اخلاق ضمن توجه به مقوله کيفيت سعي بر آن خواهد کرد که با استفاده از عقل در عمل به کيفيت توجه کند.

ابوترابي‌فرد گفت: بايد با اصلاح اخلاقي و علمي تلاش کرد در ارتقاي کيفيت در همه زمينه‌ها موفق باشيم و بايد توجه داشت راه ارتقاي کيفيت در جامعه نهفته است و اميدوارم اين گونه مراسم‌ها به ارتقاي کيفيت در زمينه‌هاي علمي ، فرهنگي و هنري بينجامد. اين نماينده مردم در مجلس نهم ادامه داد: بزرگداشت پروفسور سميعي که با ارتقاي علمي و اخلاقي توانسته در عرصه‌هاي مختلف علمي موفق باشد، اين دانشمند ايراني با ارائه مقاله‌هاي علمي و پژوهشي غني در جهان به عنوان يک الگوي موفق براي جوانان کشور محسوب مي‌شود و نبايد فراموش کرد که جايگاه اسلامي و انساني او عامل موفقيتهاي بزرگ اين دانشمند است.

ابوترابي فرد افزود: در دانشگاه آزاد کارهاي بزرگي صورت گرفته که برادرم آقاي جاسبي نقش مهمي در مسير شکوفايي علمي اين دانشگاه داشته است و حدود دو ميليون دانشجو در دانشگاه آزاد مشغول به تحصيل هستند که يک موفقيت بزرگ علمي براي کشور محسوب خواهد شد.نايب رئيس مجلس تاکيد کرد: مديريت موفق مديريتي است که بتواند با تمام محدوديت‌ها تهديدها را به فرصت تبديل کند و در مسير توسعه گام بردارد.

وي ادامه داد با وجود تحريم هاي ناجوانمردانه نظام سلطه دانشگاه آزاد در عرصه توليد علم يک قطب محسوب مي‌شود و همچنين کسب رتبه 15 تا 17 توليد علم در جهان، رتبه ششم در حوزه نانو و در آستانه قرار گرفتن جزو 10 کشور علمي جهان از موفقيت‌هاي بزرگ علمي کشور بعد از انقلاب اسلامي بوده و نقش آقاي جاسبي غيرقابل انکار است.ابوترابي فرد گفت: استاد فرشچيان نيز يکي از الگوهاي علمي کشور است که توانسته با دينداري و علم و هنر کارهاي بزرگ هنري انجام دهد که شايسته تقدير است.لازم به ذکر است در ابتداي اين مراسم رياحي دبير جشنواره ملي تجليل از تلاشگران کيفيت کشور ضمن ارائه گزارشي از روند اجرايي اين جشنواره گفت: امروز با توجه به مقوله کيفيت مي‌توانيم در زمينه‌هاي گوناگون علمي و توليد موفق باشيم و همچنين نبايد استفاده از تحقيقات دانشگاهي را براي ارتقاي سطح کيفيت فراموش کنيم.


 يک نکته از هزاران 

ايران تنها تهران نيست که به دليل رسيدگي زياد روز به روز توسعه پيدا کرده ومي کندواين توسعه يافتگي معضلي براي تهران ودهها مشکلات را براي اين کلان شهر به وجود آورده ومي آورد وهمين توسعه بي رويه تهران مانعي براي رشد و توسعه شهرستانهاي ديگر به خصوص شهرهاي کوچک مي شود واين ضرري مضاعف براي کشورمان مي باشد، لذا براي جلوگيري از اين ضروزيانهاي روز افزون بايد کار کارشناسي و برنامه ريزي صحيحي انجام شود تا شايد کمي هم به شهرهاي کوچک وتوسعه نيافته توجه گردد تا معضلات بيشتر از اين در تهران و عدم رشد و توسعه در شهرستانهاي محروم را به حداقل برسانيم.


 ميز خبر 

لاريجاني ميلاد حضرت عيسي مسيح (ع) را به رييسان مجالس کشورهاتبريک گفت

رييس مجلس شوراي اسلامي در پيامي با تبريک سالروز تولد حضرت عيسي بن مريم (ع) به روساي مجالس کشورهاي مسيحي، ابراز اميدواري کرد سال جديد براي مردم جهان، سالي همراه با امنيت، پيشرفت و تحقق آرمان هاي انساني - الهي باشد.

به گزارش ايرنا از مجلس شوراي اسلامي، در پيام تبريک علي لاريجاني به همتايان خود در مجالس کشورهاي جهان آمده است: فرا رسيدن سالگرد تولد عيسي بن مريم عليه السلام پيامبر بزرگ الهي، منادي يکتاپرستي، پرهيزگاري و فضايل انساني و آغاز سال جديد ميلادي را به جنابعالي صميمانه تبريک گويم.

توصيه آيت‌الله جنتي به کارکنان شوراي نگهبان

دبير شوراي نگهبان گفت: ممکن است برخي در موقعيت‌هاي شغلي کساني که با شوراي نگهبان همکاري مي‌کنند، مشکلاتي ايجاد کنند اما بايد مشکلات را تحمل کرد زيرا همکاري با اين نهاد، ارزشمند است.

به گزارش آفرينش به نقل از اداره کل روابط عمومي شوراي نگهبان، آيت الله جنتي در جمع تعدادي از سرپرستان دفاتر نظارت و بازرسي انتخابات شهرستانها، با گراميداشت اربعين سالار شهيدان گفت: بايد همواره در فکر عاقبت کار خود و توشه آخرت باشيم.دبير شوراي نگهبان با اشاره به اهميت اين نهاد گفت: شوراي نگهبان يک وضعيت فوق العاده اي دارد؛ هم از نظر ترکيب اعضاء که فقهاي آن منصوب رهبري بوده و حقوقدانان آن نيز با پيشنهاد قوه قضائيه و توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شوند و هم از نظر مأموريت، که بايد مواظب باشد قانوني در کشور تصويب نشود که ذره‌اي با اسلام و قانون اساسي به عنوان پيمان ملي، مغايرت داشته باشد. جايگاه شوراي نگهبان، نظيري ندارد.

رونمايي از سند هويتي شهداي هسته‌اي

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از سند هويتي شهداي هسته اي کشورمان رونمايي کرد.به گزارش مهر، مراسم روز ملي ثبت احوال با حضور علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي و عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور در سالن همايش‌هاي پيامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد.

بيمارستان تخصصي هسته اي در کشور ساخته مي شود

رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان از ساخت يک بيمارستان تخصصي هسته اي با همکاري يک بانک خصوصي خبر داد و گفت: اين بيمارستان شامل همه بخش هاي پزشکي مي شود و در زمان فوريت هاي هسته اي کارايي دارد. هزينه بيمارستان هزار ميليارد تومان است که قرار است به صورت مشترک از سوي سازمان انرژي اتمي و بانک پاسارگاد ساخته شود.

به گزارش مهر، علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان ضمن بازديد از بيمارستان شهداي تجريش و گفتگو با روساي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي گفت: با اعتقاد و ايماني که به موضوع بهداشت و درمان داريم آمادگي داريم که در چارچوب امکانات براي دستيابي بيمارستان به تجهيزات کمک کنيم.

عده‌اي درپي رشوه گيري از زنجاني هستند

سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس با بيان اينكه برخي به دنبال باج گرفتن از بابك زنجاني بوده و وي را تهديد كرده اند، گفت: اين كميسيون به زنجاني هشدار داده است كه حق ندارد به كسي در خصوص پرونده اش باج يا رشوه بدهد.

مصطفي افضلي فرد سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس در گفتگو با اظهار كرد: برخي افراد در تماس با بابک زنجاني او را تهديد کرده اند تا از وي رشوه دريافت کنند.

مصباحي مقدم رييس کميسيون تلفيق شد

اعضاي هيات رييسه کميسيون تلفيق لايحه بودجه 93 در اولين جلسه اين کميسيون انتخاب شدند.محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در جلسه ظهر امروز غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان رييس و غلامرضا تاجگردون و الياس نادران به عنوان نواب رييس اول ودوم کميسيون لايحه بودجه انتخاب شدند.

زمان حضور جک استراو در ايران مشخص مي‌شود

رييس گروه دوستي پارلماني ايران و انگليس گفت که در جلسه اي با حبيب‌الله زاده، کاردار ايران در انگليس در مورد زمان سفر جک استراو و گروه پارلماني انگليس به ايران تصميم‌گيري مي‌شود.

عباسعلي منصوري آراني در گفت‌وگو باايسنا، اظهار کرد: حبيب الله‌زاده به تازگي از انگليس به ايران آمدند که ممکن است گروه پارلماني انگليس و ايران پيشنهاداتي در مورد تاريخ سفرشان به ايران به ايشان داده باشند که اين موضوع در جلسه مورد بحث قرار مي‌گيرد.

عامل انفجار حزب جمهوري اسلامي در آلمان رويت شده اند

يک مقام آگاه گفت: مسعود کشميري عامل انفجار نخست وزيري ومحمدرضا کلاهي صمدي عامل انفجار حزب جمهوري اسلامي در آلمان رويت شده اند.

وي که خواست نامش فاش نشود، در گفت و گوبا ايرنا، گفت: نامبردگان که از اعضا و هواداران فعال گروهک تروريستي منافقين و خط نفوذ فرقه رجوي در نهادهاي حياتي، حساس و مهم جمهوري اسلامي بودند، هنگام خوردن غذا در رستوراني در شهر کلن و هنگام رانندگي در شهر هامبورگ آلمان مشاهده شده اند.

وي گفت: مسعود کشميري عامل انفجار نخست وزيري در هشتم شهريور 1360 و از عوامل نفوذي فرقه رجوي و همچنين جانشين دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و همسرمينو دلنوازاز اعضاي فعال منافقين بود که با جاسازي بمب در کيف همراه خود و خروج از محل جلسه نخست وزيري باعث شهادت شهيدان محمد علي رجائي و محمد جواد باهنر رييس جمهور و نخست وزير جمهوري اسلامي ايران شد.

اين مقام آگاه توضيح داد: همچنين محمدرضا کلاهي صمدي نيز که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ابتدا در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و پس از مدتي با خط دهي گروهک منافقين وارد کميته انقلاب اسلامي و حزب جمهوري اسلامي شد، عامل انفجار حزب جمهوري اسلامي در روز هفتم تير ماه سال1360 مي باشد که اين انفجار منجر به شهادت آيت الله سيدمحمد حسيني بهشتي و 71 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقامات دولتي از جمله معاونين وازرتخانه ها شد.

تکذيب بسته شدن مرز چزابه و شلمچه

مديرکل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت گفت: در روزهاي اخير بين زائران ايراني حاضر در عتبات شايعه شده مرزهاي چزابه و شلمچه هنگام بازگشت بسته خواهد بود که اين موضوع تکذيب مي شود.محسن نظافتي در گفت و گو با ايرنا، افزود: زائران ايراني نگران نباشند، هر سه مرز مهران، چزابه و شلمچه براي پذيرش زائران در هنگام بازگشت باز خواهد بود.


 ميز خبر 

طرح خروج ايران از توافق ژنو در مجلس

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت؛ 15 نفر از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس طرحي را امضا کرده اند که بر اساس آن چنانچه مذاکرات ايران و 5+1 پس از کريسمس به نتيجه مشخصي نرسد ايران غني سازي 60 درصد را ادامه خواهد داد .به گزارش افکارنيوز، محمد حسن آصرفي گفت براساس اين طرح چنانچه پس از اين مذاکرات طرف غربي به توافق ژنو پايبند نباشند و روند بي اعتمادي را ادامه دهند ايران نيز به توافق پايبند نبوده و غني سازي 60 درصد را براي سوخت کشتي ها و زير دريايي ها ادامه خواهد داد.

سال آينده رسيدن به توافق نهايي با ايران مشخص مي شود

اين در حالي است که ،معاون مشاور امنيت ملي آمريکا از همکاري واشنگتن و مسکو در مسائل متعدد بين المللي از جمله موضوع هسته اي ايران استقبال کرد.بن رودزمعاون مشاور امنيت ملي آمريکا اعلام کرد: سال آينده مشخص خواهد شد که توافق با ايران ممکن است يا نه، البته روسيه نيز در اين مذاکرات حضور دارد.

دبيرکل سازمان ملل متحد : آمريکا مخالفت خود را با حضور تهران در کنفرانس صلح کنار بگذارد

بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد بار ديگر با تاکيد بر حضور موثر و با اهميت در کنفرانس بين المللي صلح سوريه، تلويحا از دولت آمريکا خواست مخالفت خود را با حضور تهران در کنفرانس مذکور کنار بگذارد.

به گزارش ايرنا بان کي مون در پاسخ به سوالي در خصوص تاکيد بر اهميت حضور تهران در کنفرانس مذکور اظهار داشت من و اخضر ابراهيمي بارها براي بر نقش مهم و سازنده ايران براي حل بحران سوريه تاکيد کرده و همچنان خواستار شرکت ايران در اين کنفرانس هستيم.دبيرکل سازمان ملل تاکيد کرد به اعتقاد ما ايران يک بازيگر مهم و قدرت منطقه اي است و در حل بحران سوريه نقش غير قابل انکاري دارد.

اسنودن: جاسوسي واشنگتن از مردم آمريکا بيشتر از روسها بود

ادوارد اسنودن در گفتگويي تازه مسائل پشت پرده جديدي درباره فعاليتهاي سرويسهاي جاسوسي در آمريکا را افشا کرده است.

به گزارش مهر،ادوارد اسنودن عضو سابق آژانس امنيت ملي آمريکا در گفتگو با روزنامه آمريکايي واشنگتن پست اظهار داشت: من و همکارانم در آژانس امنيت ملي با نگراني و بدبيني به فعاليتهاي سرويسهاي اطلاعاتي در آمريکا مي نگريستيم.

خريد زمين‌هاي نزديک کربلا توسط اسرائيل

اخبار رسيده از عراق حاکي از آن است که برخي از سرمايه داران صهيونيستي طي چند سال اخير زمين هايي را در نزديکي کربلاي معلي و نجف أشرف خريداري کرده اند.

به گزارش شيعه آنلاين،گفته مي شود اين زمين ها بيشتر در حومه شهر حله که در شرق کربلا و شمال شرقي نجف قرار دارد،‌ واقع شده اند. شهر حله در استان بابل عراق قرار دارد.


 ماندگار بر جريده عالم  

به مناسبت سي‌امين سالگرد تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي، روزنامه آفرينش ضمن فراخوان از مخاطبان روزنامه براي ارسال مقالات و ديدگاه‌هاي خود، هر روزه در صفحه2 برخي مقالات و سخنراني‌هاي آقاي دكتر عبدالله جاسبي را منتشر مي‌كند.

 اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام (FUIW)

شوراي اجرايي / اجلاس سيزدهم

دانشگاه هاي بين المللي اسلامي مالزي

21-20 ربيع الاول 1429 هجري قمري /28-27 مارچ 2008/ 9- 8 فروردين 1387

قسمت دوازدهم:

1. نوسازي وتوسعه سيستم آموزش دانشگاه:

دبيرخانه اتحاديه تعدادي کنفرانس، سمپوزيوم و نشست ها را همزمان سازماندهي و در راستاي سرمايه گذاران به منظور نوسازي آموزش دانشگاه وپرتوافکندن روي موضوعات آن سازماندهي کرد.

اين رويدادها همچنين ارتقاي کيفيت آموزش دانشگاه، بالا بردن تکامل، به روز کردن مواد درسي، ارتقاء سطح تحقيقات و مشخص کردن ارزش هاي مهم ميراثي را هدف گيري کرده است. ساير هدف ها درتشکيل شبکه هاي همکاري براي آموزش دانشگاه وطراحي مفاهيم عمومي براي سازمان دهندگان گنجانده شده است.

درميان اين رويدادها مواردي را به اين شرح مي توان برشمرد: « اولين کنفرانس بين المللي رؤساي دانشکده هاي پزشکي کشورهاي اسلامي» که در جزيره کيش درايران (29 مي تا اول جون 2007) برگزار گرديد. « کنفرانس شهرهاي تاريخي اسلامي در قرن بيست ويکم» که در آذربايجان، دانشگاه معماري و ساختمان (19تا21 نوامبر2007) برگزارشد، « سمپوزيوم بين المللي در مورد مواد درسي آموزشي اسلامي» که در لندن (2تا3 جولاي2007) برگزار شد، « نشست منطقه اي در مورد وسايل اقدام مشترک براي اطمينان از کيفيت آموزش عالي در کشورهاي عربي»، (دبي، امارات متحده عربي،30 اکتبر تا اول نوامبر2007)، « اولين اجتماع نمايندگان پارلماني براي آموزش» ( رباط، 25 تا 26 ژوئن 2007)، همچنين يک جايزه ساليانه براي پژوهش آموزش دانشگاه به منظور ارتقاء سطح پژوهش و مواد درسي وبراي نوسازي چشم انداز آن اختصاص داده شده است.

2. تعامل وهمکاري بين دانشگاه هاي عضو:

دبيرخانه اتحاديه کار خودرا براي تشديد روابط همکاري بين دانشگاه هاي عضو، و افزايش تلاش ها براي توسعه منابع انساني و ارزيابي عملکرد آنها ادامه مي دهد.

دراين ارتباط دبيرخانه برنامه هاي اجرايي طراحي مي کند، که برحسب نياز برخي دانشگاه ها، متخصصين عملکرد آنها را ارزيابي کنند. دبيرخانه همچنين به دانشگاه هاي عضو بورسيه هاي موجود را به خاطر منافع وسيع آن توصيه مي نمايد.


 سرمقاله 

 تبديل پديده "فرار مغزها، به رهايي نخبگان"

حميدرضا عسگري

اساس و پايه‌هاي يك نظام و حكومت براي تقويت و استحكام بيشتر، نياز به حضور و تربيت نيروهايي نخبه و بامهارت دارد. به طوري كه صاحبان قدرت و ثروت درجهان امروز، در پي جذب نخبگان غير بومي هستند. اين امر براي قدرت‌هاي بزرگ علني شده كه استفاده از نبوغ افراد درجهت امور پژوهشي در عرصه‌هاي مختلف، آنها را در ارتقاي جايگاه جهاني و افزايش توان رقابت در مصاف با ديگر رقيبان، قدرتمند خواهد كرد.

اين جذب نخبگان تاحدي براي قطب‌هاي علمي دنيا مهم است كه حاضرند تمامي خواسته‌هاي مالي و امكانات آموزشي مورد نياز براي افراد را مهيا كنند و درعوض آنها در فراغت فكري، درزمينه‌هاي مختلف به توليد علم بپردازند. پديده فرارمغزها متاسفانه دركشورهاي جهان سوم و درحال توسعه به سبب عدم اهميت لازم به نخبگان علمي، شيوع فراواني داشته و به عبارتي موجب فقر علمي و از دست رفتن ثروت‌هاي ملي اين كشورها گرديده است.

ايران نيز يكي از كشورهاي درحال توسعه است كه به سبب وجود بافت جمعيتي جوان و تعداد بالاي دانشجويان درعرصه‌هاي مختلف، مدام درحال شكوفاشدن نخبگان جوان علمي هستيم. نخبگاني كه توانسته‌اند با عملكرد پژوهشي خود بالاترين ميزان توليد علم درمنطقه و بهترين جايگاه‌هاي علمي درعرصه جهاني را به خود اختصاص دهند. متاسفانه بهره گيري كامل از توانايي‌هاي فوق العاده اين افراد دركشورما ميسر نيست وصرفاً در مرحله شكوفايي آنها را شناسايي و سپس بدون تدوين برنامه‌اي جامع و علمي آنها را به حال خود رها مي كنيم. نتيجتاًاين افراد به سبب عدم داشتن امكانات لازم براي ادامه پژوهش علمي و مشكلات معيشتي دست از فعاليت علمي برمي‌دارند و استعدادشان مي‌سوزد، ويا دراكثر موارد اين افراد نخبه مجذوب پيشنهادات خارجي كشورهاي مختلف شده و ديگر از دسترس ما براي استفاده از توان علمي آنها خارج مي‌شوند .

نكته قابل توجه اينكه بخشي از مهاجرت‌هاي نخبگان را مي‌توان برپايه تمايلات افراد براي تحصيل و ادامه زندگي درخارج دانست و بخشي ديگر را به سبب وعده‌ها و امكانات رفاهي ازسوي كشورهاي خارجي تلقي كرد، واين دوگزينه را مي توان درقالب پديده فرارمغزها تعبير كرد. اما اينكه نخبگان به حال خود رها شوند، آفتي است كه امروز دامن جامعه علمي و دانشگاهي ما را گرفته است!.

درتمام دنيا حكومت‌ها با صرف هزينه‌هاي كلان و اختصاص قابل ملاحظه‌اي از بودجه آموزشي كشورشان به امراستعداديابي درپي كشف و پرورش نخبگان هستند. به عنوان مثال دركشورچين دانشگاه شينهوا به عنوان بزرگترين و جامع ترين مركز آموزشي اين كشور، بيشترين توان خود را برروي جذب نخبگان داخلي و خارجي گذاشته است. براساس برنامه اين دانشگاه هرساله 10 دانشجوي برترعلمي اين مركز دررشته‌هاي مختلف معرفي مي‌شوند که بعدها اين نخبگان به عنوان افراد تعيين کننده در کشور چين ضمن احراز مسئوليت هاي برتر کشور، به مقامات بالاي دولتي دست مي يابند. "شي جين پينگ" رئيس جمهور کنوني چين نيز از دانش آموختگان دانشگاه شينهواست كه مدتي قبل به عنوان يکي از ده دانشجوي برتر اين دانشگاه معرفي شده بود.

نمي‌دانيم بايد خوشحال باشيم و يا افسوس بخوريم كه يكي از ده دانشجوي برتر امسال در بزرگترين مركز علمي چين، نخبه‌اي ايراني بوده است كه توانست دررقابتي سنگين ميان 41هزار دانشجوي دانشگاه شينهوا، به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شود. اين براي اولين باراست كه يك دانشجوي خارجي توانسته اين عنوان را به خود اختصاص دهد. مسلما اين نخبه ايراني درآينده‌اي نزديك دستاوردهاي ارزشمندي را براي جامعه علمي چين به ارمغان خواهد آورد، و ما بايد تنها نظاره گر اين دستاوردها باشيم...

كشور چين به طور مستقيم نخبگان علمي خود را براي تصدي پست‌هاي كليدي و احراز مسئوليت‌هاي كشوري، مورد حمايت و تربيت قرار مي‌دهد و درمقابل ما نخبگان علمي خود را به راحتي از دست مي دهيم و كسي هم از اين بابت نگراني به خود راه نمي دهد!.

اميدواريم وعده‌هاي داده شده درحفظ و فراهم سازي امكانات براي نخبگان كشورمان تحقق يايد و بيش از اين شاهد ثبت دستاوردهاي دانشمندان ايراني به نام كشورهاي خارجي نباشيم و افسوس عدم حضورشان را نخوريم!


 همايش روز ملي ثبت احوال 


 ادامه تجمع مخالفان حکومت در ميدان استقلال شهر کي يف اوکراين 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي