جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/12/17 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4663


حفظ منابع طبيعي امنيت حيات جامعه را تضمين مي‌کند

لزوم تغيير الگوي كشت و مديريت مصرف آب؛
احياء درياچه اروميه فازبندي شود


تأسيس مرکز فرعي جستجو و نجات دريايي بندر خرمشهر


خبر


در استان


 حفظ منابع طبيعي امنيت حيات جامعه را تضمين مي‌کند 

 دماوند - ايرج صادقعلي

در مراسم روزدرختکاري و کاشت نهال در شهرستان دماوند حفظ منابع طبيعي و آبخيزداري ضامن امنيت حيات جامعه عنوان شد.به گزارش خبرنگارآفرينش، همزمان با آغاز هفته منابع طبيعي و روز درختکاري در سراسر کشور، مراسم روز درختکاري در مدرسه راهنمايي حضرت خديجه(س) منطقه گيلاوند با حضور مديران و مسوولان شهرستان دماوند برگزار شد.

در اين مراسم، مدير آموزش وپرورش شهرستان دماوند گفت: سه عنصر حياتي آب، خاک و هوا در حفظ منابع طبيعي و زيست محيطي همه موجودات بسيار اهميت دارد که بايد به اين مقوله ارزشمند بيش از پيش توجه کنيم. محمدرضا مشهدي عباسي طبيعت و درختان را يکي از زيباترين مظاهر خلقت و جلوه اي از تجلي آفريدگار توانا عنوان کرد و افزود: روز درختکاري بهانه‌اي است تا با کاشت نهال قدمي براي حفظ محيط زيست برداشته و آن را هر چه بهتر احيا کنيم.

وي درختان را ميراثي ماندگار و متعلق به همه آحاد جامعه دانست و گفت: جلوگيري از آلودگي هوا و حفظ خاک در اين مقوله بسيار منشا اثر است.مشهدي عباسي توجه به اين ميراث ماندگار را وظيفه اي از سوي همه مردم شهر و روستا عنوان کرد و گفت: درخت و طبيعت سبز نماد آباداني و شاخص سرسبزي و مظهر زندگي براي همه انسان ها و موجودات است.

رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دماوند نيز در اين مراسم توجه به حفظ منابع طبيعي و درختان را در زيست موجودات و ادامه حيات بشر بسيار ضروري خواند و گفت: براساس آمار جمعيت کشور بايد هر فرد به سهم خود سه درخت در اراضي طبيعي بکارد تا به استاندارد بين المللي نزديک شويم. علي رهنماييان افزود: بايد يک چهارم از فضاي کل کشور را به کاشت درخت و نهال اختصاص بدهيم.

وي گفت: درختان از نشانه هاي بزرگ خداوند در روي زمين هستند که ريشه در خاک دارند و سر به آسمان، مظهر زندگي، تامين کننده آب و اکسيژن براي موجودات، حافظ خاک، مانعي براي سيل و خشکسالي، جاذب آلودگيهاي صوتي، کاهش دهنده گاز کربينک و مانعي براي جلوگيري از توفانهاي شن و گرد و غبار در شهرها و روستاها هستند.

رهنماييان افزود: همگان وظيفه داريم براي حفظ زندگاني و سرسبزي ايران اسلامي که به روي نوار خشک دنيا قرار دارد درخت کاشته و از آن مراقبت کنيم، همانگونه ديگران کاشتند و ما خورديم ما بکاريم تا نسل هاي بعد از اين موهبت بهره مند شوند.

رييس منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان دماوند گفت: ايجاد جنگل هاي مصنوعي و درختکاري راه حل مناسبي براي مبارزه با آلودگيهاي زيست محيطي (آب، خاک و هوا) در جوامع صنعتي است.دانش آموزان مدرسه نيز با شعار تنفس در هواي پاک حق مسلم ماست، روز درختکاري را گرامي داشتند. در اين مراسم که مديران و مسوولان شهرستان دماوند حضور داشتند چندين نهال در حياط مدرسه راهنمايي حضرت خديجه(س) کاشته شد.

مدرسه راهنمايي حضرت خديجه داراي 259 دانش آموز و 12 کلاس آموزشي است که دانش‌آموزان اين مدرسه توانسته اند در رشته‌هاي فرهنگي، علمي و ورزشي رتبه‌هاي شهرستان و استاني کسب کنند.


 لزوم تغيير الگوي كشت و مديريت مصرف آب؛
 احياء درياچه اروميه فازبندي شود 

اروميه - خبرنگارآفرينش

فاز بندي احياء درياچه اروميه، مديريت مصرف آب در صنعت و آبزي پروري و آبهاي زير زميني،‌ بارورسازي ابرها،‌ تغيير الگوي كشت،‌اصلاح روشهاي آبياري و خريد آب از كشاورزان راهكارهاي عملياتي كوتاه مدت خروج از بحران درياچه اروميه،‌نتيجه نخستين کنفرانس بين المللي علوم زمين با موضوع احياء درياچه اروميه هستند. ‌ اميدواري به احياء درياچه اروميه از ديدگاه زمين شناسان كمي دور از واقعيت به نظر مي رسد ولي دانشمندان داخلي و خارجي معتقدند با فاز بندي عمليات احيا،‌ تغيير الگوي كشت،‌ خريد آب از كشاورزان،‌ بارور سازي ابرها،‌ مديريت مصرف آبهاي زير زميني و در بخشهاي صنعت و پرورش آبزيان مي تواند در كوتاه مدت منجر به احياي درياچه اروميه شود.

هر چند به اعتقاد همين كارشناسان بايد براي ماندگاري نتايج طرحهاي كوتاه مدت طرحهاي بلند مدت از جمله اصلاح سيستم آبياري كشاورزي و فرهنگ سازي در بين مردم براي مديريت مصرف آب و انتقال حوزه به حوزه آب با توجه به نمكي بودن سطح درياچه نيز اجرايي شوند.

منحصر بفرد بودن درياچه اروميه، بزرگترين درياچه آب شور داخلي کشور، دومين درياچه شور جهان و تاثير آن بر اقليم و کشاورزي منطقه غرب کشور و زيست گونه با ارزش آرتميا از جمله مواردي است که باعث اهميت اين درياچه شده ولي روند نابودي و خشکي بخش هاي وسيعي از آن در يکي دو سال اخير نمايان شده است.

مسئله با اهميت نابودي درياچه اروميه، خطر وقوع طوفان هاي نمکي و از بين رفتن کشاورزي در استان هاي غرب کشور باعث شد دولت و دانشگاهيان دست در دست يكديگر داده و در اين راستا دولت 7 وزير خود را مامور و دانشگاهيان با برگزاري كنگره اي بين المللي راهكارهاي كوتاه مدت و بلند مدت احياي درياچه را كه در قالب طرحهاي 19 گانه دولت ارائه كردند.

لزوم تعطيلي يك ساله زراعت و خريد آب از كشاورزان براي احياي درياچه اروميه

هر چند به گفته عيسي كلانتري دبير ستاد احياي درياچه اروميه طرحهاي نهايي احياي درياچه اروميه خرداد ماه روي ميز رئيس جمهور قرار مي گيرد و دكتر روحاني قول داده هزينه هاي اجراي آنها را تامين كند،‌ ولي با توجه به وضعيت بحراني درياچه و خشك شدن 85 درصد آن در نتيجه بي توجهي دولتمردان و مردم طي سالهاي گذشته،‌بايد حداقل اجراي طرحهاي فرهنگ سازي در بين مردم عملياتي شود.

تعطيلي يك يا چند ساله زراعت در منطقه و تبديل حق آبه كشاورزي به حق آبه زيست محيطي به اذعان همه كارشناسان يكي از مهمترين راهكارهاي كوتاه مدت براي احياي درياچه اروميه با توجه به مصرف بالغ بر 80 درصد آب توليدي توسط بخش كشاورزي و راندمان حدود 37 درصدي نيازمند فرهنگ سازي در بين مردم بويژه كشاورزان براي كاهش تبعات اجتماعي ناشي از اين موضوع است.

پژوهشگر و عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه ،‌ در خصوص نتايج نخستين كنفرانس بين المللي علوم زمين با موضوع بحران درياچه اروميه،‌ گفت: بارورسازي ابرها به عنوان گزينه اي قابل اجرا در منطقه جهت افزايش ميزان بارش باران براي حل بحران درياچه اروميه در نخستين کنفرانس بين المللي علوم زمين پيشنهاد شد.

ناصر آق اظهار داشت: با توجه به اينكه هزينه استفاده از روش بارور سازي ابرها نسبت به ساير روشهاي احياي درياچه اروميه و افزايش ميزان بارندگي در حوزه آبريز اين زيست بوم با ارزش بين المللي کمتر است، مي تواند به عنوان ابزاري کم هزينه براي افزايش نزولات مورد استفاده قرار گيرد.

نشت معكوس آب از درياچه اروميه به سفره هاي آب زيرزميني

وي با بيان اينكه مديريت مصرف آبهاي زير زميني نيز از جمله موضوعات مورد بحث در كنفرانس بين المللي علوم زمين بود،‌ ادامه داد: به هم خوردن تعادل طبيعي بين آبهاي سطحي و زير زميني يکي از دلايل کم آبي درياچه اروميه بوده كه اين کار از طريق قطع تغذيه زيرزميني از طرفي و پايين تر رفتن سطح سفره آبهاي زير زميني نسبت به بستر درياچه اروميه از طرف ديگر باعث نشت معکوس از طرف درياچه بطرف سفره ها و شور شدن آب بسياري از چاهها شده است.

وي با اشاره به اينكه به عبارتي ديگر درياچه اروميه بدليل به هم خوردن اين تعادل علاوه بر تبخير سطحي بخشي از آب خود را نيز از طريق نشت بطرف سفره آبهاي زيرزميني از دست داده،‌ گفت: مديريت مصرف آبهاي زيرزميني توسط نصب کنتور بر چاهها و افزايش تصاعدي بهاي آب مصرفي بيش از حد مجاز عامل موثر جهت بازگرداندن تدريجي تعادل است.

دبير علمي نخستين كنفرانس بين المللي علوم زمين با موضوع بحران درياچه اروميه اصلاح الگوي کشت را ديگر موضوع مورد بحث و توافق در اين كنگره دانست و عنوان كرد: توقف کشت محصولات با آب بري بالا نظير چغندر قند و سيب و جايگزين کردن آن با محصولات کم آب مثل گندم و انگور که مي تواند مصرف آب در اين بخش را به مقدار قابل توجهي کاهش دهد، مورد توافق قرار گرفت.

آق با اعلام اينكه افزايش بهاي خريد محصولات با آب بري کم توسط دولت جهت تشويق کشاورزان به تغيير الگوي کشت بصورت داوطلبانه، از جمله راهکارهاي اجرايي کردن چنين طرحي در جلسات تخصصي کنفرانس بوده، ادامه داد: بررسي و تحقيق درباره‌ آرايش کاشت گياهان زراعي مختلف، استفاده و ترويج مديريت تلفيقي آب آبياري و کودهاي شيميايي روشهاي تغيير الگوي کشت منطقه هستند.

وي کاشت زود گياهان به منظور فرار از خشکي و تنش، گسترش کشت ارقام با طول دوره‌ رشد کوتاه و رشد اوليه‌ي سريع، بررسي در مورد تعيين ابعاد مناسب مزرعه به منظور بهبود راندمان آبياري، بررسي و تحقيق در مورد تراکم بوته‌ي مطلوب در هکتار و تحقيقات روي ارقام مقاوم به شوري و خشکي را از ديگر روشهاي مطرح شده به منظور تغيير الگوي کشت منطقه برشمرد.

سرازير شدن سالانه 800 ميليون متر مكعب آب به درياچه اروميه با افزايش راندمان آب كشاورزي

وي ادامه داد: از آنجاييکه روشهاي فوق الذکر مي تواند با تغيير زيربنايي در سيستم کشاورزي در منطقه به عنوان راهکارهايي با تاثير دائمي بر مصرف بهينه آب در بخش کشاورزي بر احياي تدريجي و ماندگار درياچه اروميه نقش داشته باشد، بايد بطور همزمان با شروع اجراي برنامه طرحهاي ضربتي، فاز مطالعاتي برنامه هاي فوق نيز در دستور کار قرار گرفته و سپس به اجرا گذاشته شوند.

دبير علمي نخستين كنفرانس بين المللي علوم زمين با موضوع بحران درياچه اروميه موضوع انقلاب در سيستمهاي آبياري و افزايش راندمان آبياري از 30 درصد به 50 درصد بکارگيري روشهاي نوين تحت فشار جهت مديريت آبهاي منطقه را ضروري دانست و اظهار داشت: افزايش راندمان آبياري حتي در اين ابعاد مي تواند باعث صرفه جويي ساليانه حدود 800 ميليون مترمکعب آب شود که به درياچه اروميه سرازير خواهد شد.

آق با بيان اينكه اگر دولت حتي بطور مجاني اقدام به ارتقاي سيستم آبياري از سنتي به مکانيزه كند در دراز مدت به نفع دولت خواهد بود،‌ اعلام كرد: بهبود ظرفيت نگهداري آب در خاک زراعي، بکار بردن روشهاي بهينه کم آبياري، استفاده از راهکارهاي فيزيولوژيک افزايش راندمان مصرف آب در گياهان و کاهش تبخير از سطح مزرعه ضروري است.


 تأسيس مرکز فرعي جستجو و نجات دريايي بندر خرمشهر 

 اهواز – خبرنگار آفرينش

ابوطالب گرايلو از تأسيس مرکز فرعي جستجو و نجات دريايي در اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر خبر داد.معاون دريايي بندري اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر در خصوص اعطاي مجوز مرکز MRSC اظهار داشت : با توجه به مسير طولاني آبراه اروند (حدود 62 مايل دريايي تا دهانه اروند به خليج فارس ) بعنوان حوزه نظارتي و عملياتي بندر خرمشهر، همچنين حجم بالاي تردد شناورها به مقصد بنادر ايراني و عراقي خصوصاً شناورهاي تندرو مسافربري، وجود يک مرکز جستجو و نجات دريايي ضروري بود.

گرايلو افزود : اين مرکز با هدف ارتقاء ايمني آبراه اروند، سرعت بخشيدن به عمليات هاي امداد و نجات دريايي و جلوگيري از هرگونه سانحه دريايي به کامل ترين تجهيزات مخابراتي از جمله VHF , MF/HF و همچنين شناور هاي تندور، مرکز فوريت هاي پزشکي و نيروي انساني متخصص مجهز و فعاليت خود را در بندر خرمشهر آغاز نموده است.

معاون دريايي و بندري اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر با اشاره به خريد و اهداي يکصد جليقه نجات به قايق رانان و اطلاع رساني وسيع در خصوص رعايت اصول ايمني در گشت هاي دريايي افزود : با نزديک شدن به ايام نوروز و استفاده ميهمانان نوروزي از قايق هاي تفريحي در کارون اين مرکز آمادگي دارد تا در هر موقع از شبانه روز با سازمان هلال احمر، شهرداري و ناجا بعنوان متوليان ارائه خدمات ايمني در رودخانه کارون همکاري نمايد.

خاطرنشان مي سازد تيم جستجو و نجات دريايي بندر خرمشهر طي سه سال گذشته 43 عمليات نجات دريايي در رودخانه کارون را با موفقيت انجام داده است.


 خبر 

 کشف بيش از2 هزار عدد انواع قرصهاي غير مجاز در همدان

همدان - مجيد ملکيان

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از کشف2 هزار و752 عدد انواع قرص هاي غير مجاز دراين استان خبر داد. سرهنگ قزوينه‌اي در تشريح اين خبر گفت:درراستاي اجراي طرح پاکسازي در بعضي از مناطق سطح شهرهمدان، رسيدگي به اين موضوع در دستور کار ماموران اين پليس قرار گرفت. وي افزود: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر با همكاري پليس اطلاعات و امنيت و عوامل كلانتري 13همدان طرح پاکسازي را در سطح شهر به مرحله اجرا درآورده وتعدادي از فروشندگان قرص هاي غير مجازدر سطح شهر را دستگير کردند. سرهنگ قزوينه‌اي گفت: پس از بازجويي از متهمان، مامورن پليس توانستند 2 نفر از عمده فروشان قرص هاي غير مجاز را شناسايي کنند که در بازرسي از منزل آنها تعداد 2 هزار و 752 عدد انواع قرص متادون و ترامادول و 4 ليتر شربت متادون كشف شد. 

آغاز به کار گشت مشترک بازرسي و نظارت بر بازار شهرستان رباط کريم

اصغري – خبرنگار آفرينش

گشت مشترک بازرسي و نظارت بر بازار شهرستان رباط کريم با مسئوليت اداره بازرسي فرمانداري آغاز به کار کرد .به گزارش خبرنگار آفرينش ، در آستانه سال نو و براساس مصوبات کميته تنظيم بازار شهرستان رباط کريم، گشت مشترک بازرسي و نظارت بر بازار با حضور ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزيرات حکومتي، شبکه بهداشت، اتاق اصناف و نيروي انتظامي با مديريت اداره بازرسي فرمانداري آغاز به کار کرد.هدف از تشکيل اين گشت مشترک بازديد از واحدهاي توليدي و توزيعي شهرستان و مقابله با هرگونه گرانفروشي و تخلف توسط اين واحدهاست.

اين تيم در بازرسي هايي که در سه روز ابتدايي آغاز به کار خود انجام داد ، موفق به کشف و معدوم‌سازي چندين بسته مرغ فاسد از چند واحد صنفي شد.

ايستگاه مطالعه در شهرداري رباط کريم راه اندازي شد

رباط کريم - خبرنگار آفرينش

به گزارش خبرنگار آفرينش در راستاي توسعه کتاب و کتابخواني و ارتقاء سطح مطالعه و استفاده بهينه از اوقات مراجعين به شهرداري ؛ ايستگاه مطالعه در شهرداري رباط کريم راه اندازي شد. رضا صفائي معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري رباط کريم در گفتگو با خبرنگار آفرينش در اين خصوص اظهار داشت : در اين ايستگاه عناوين متنوعي از کتابهاي کم حجم قرار داده شده که استفاده کنندگان مي‌توانند در فرصتي کوتاه آنرا مطالعه نمايند . لازم به توضيح است شهرداري رباط کريم قصد دارد در اتوبوسهاي شهري نيز ايستگاههاي مطالعه را راه اندازي کند.

شناسايي 28 گونه حيات وحش در معرض انقراض آذربايجان غربي

اروميه-خبرنگارآفرينش

مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي از شناسايي 28 گونه حيات وحش در معرض انقراض در سطح استان خبر داد.

حسن عباس نژاد در نشست خبري به مناسبت روز جهاني حيات‌وحش از وجود 17 گونه پستاندار آسيب‌‌پذير و در معرض خطر انقراض يا تهديد در استان خبر داد و افزود: اين تعداد در مورد گونه‌هاي پرنده 18 مورد و دوزيستان و خزندگان نيز 3 مورد است.

وي ضمن تاكيد بر لزوم حفاظت از گونه‌هاي حيات وحش در معرض خطر آذربايجان غربي با بيان اينكه 55.64 درصد از کل تعداد گونه‌هاي پرنده در استان وجود دارد،‌ ادامه داد: 28 درصد گونه‌هاي پستاندار، 27 درصد گونه‌هاي دوزيست و 15 درصد گونه‌هاي آبزي کشور در استان زيست مي كنند.

وي با اعلام اينكه در اين ميان گونه‌هاي مهمي همچون پلنگ، خرس سياه، خرس قهوه‌اي، گرگ و گربه وحشي در زيستگاههاي آذربايجان غربي زندگي مي‌کنند،‌ ادامه داد: صدور مجوزهاي بي رويه براي سلاح هاي شکاري يکي از مشکلات تهديد کننده حيات وحش استان محسوب مي شود.

قانون حمايت مناسبي از محيط بانان نمي‌كند

مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با اشاره به شكار حيواناتي از جمله خارپشت،‌ پرندگان با گوشهاي غير خوراكي و حتي مارمولك توسط شكارچيان،‌ عنوان كرد: محيط بانان به صورت شبانه روزي مشغول حفاظت و پايش مناطق حفاظت شده بوده كه متاسفانه طي روزهاي گذشته شاهد تيراندازي شکارچيان متخلف به محيط‌بانان بوديم.

عباس نژاد اظهار داشت: هم اکنون قانون نيز حمايت چنداني از محيط باناني که به خاطر حفاظت از حيات وحش با کمترين ميزان حقوق فعاليت مي کنند ندارد و اين موجب بيرحمي و بي‌انصافي شکارچيان نسبت به محيط بانان و دست درازي بيشتر آنان به حيات وحش شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت درياچه اروميه و تاكيد بر اجراي طرحهاي عملياتي براي احياي اين يست بوم با ارزش بين‌المللي،‌ گفت: حفاظت از محيط زيست و گونه‌هاي طبيعي و حيواني آن مستلزم راهکارهاي اساسي است که عملي کردن آنها مستلزم صرف اعتبارات لازم به اين بخش است.

70 درصد توليد فرش ماشيني کشور در شهرستان کاشان و آران و بيدگل

کاشان- سيد حسين صدري

مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توليد سالانه بيش از 80 ميليون مترمربع فرش ماشيني، ايران را به عنوان قطب توليد فرش ماشيني جهان مطرح کرده است.

نعمت‌اله مرداني در حاشيه نخستين همايش صنعت فرش ماشيني، «شکوه نساجي ايران» که در دانشگاه آزاد اسلامي کاشان برگزارشد گفت: صنعتگران ايراني چه به لحاظ کمي و چه به لحاظ کيفي اين آمادگي را دارند تا توليدات خود را حتي به کشور چين نيز صادر کنند.

وي افزود: 80 درصد کارخانه‌هاي فرش ماشيني کشور به لحاظ تعداد و 70 درصد اين کارخانه‌ها به لحاظ ميزان توليد در شهرستان کاشان و آران و بيدگل قرار دارند که اين مهم خود نشانگر اهميت جهاني اين منطقه در توليد فرش است.

مرداني با اشاره به فعاليت حدود يک هزار کارخانه فرش‌بافي در داخل کشور افزود: حدود 800 مورد از اين کارخانه‌ها در منطقه کاشان مستقر است.وي منطقه کاشان را قطب توليد فرش ماشيني کشور دانست و گفت: 70 تا 80 درصد از ماشين‌آلات صنعت فرش ماشيني کشور نيز در کارخانه‌هاي اين منطقه نصب است.

مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک و چرم وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت بروزرساني، تغييرات و جايگزين شدن دستگاه‌هاي فرش‌بافي را تاکيد کرد و گفت: کارخانه‌هاي کاشان آمار تعداد ماشين‌آلات، نوع و مدل آن را براي اعمال بهتر سياست‌گذاري‌هاي دفتر صنايع نساجي و پوشاک و چرم به وزارتخانه ارسال کنند.

مرداني، بر به روز‌رساني و ارائه طرح‌هاي جديد در رونق و توسعه صنعت فرش ماشيني تاکيد کرد و افزود: مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، ورود کالاهاي بي‌کيفيت به کشور از راه‌هاي غيرمجاز را يکي از نگراني‌هاي بزرگ پيش روي صنعتگران ايراني اعلام کرد و ادامه داد: براي رفع اين معضل پيگيري‌هايي توسط ارگان‌هاي ذيربط انجام شده است.

وي، تغيير شرايط اقتصادي کشور که منجر به تغييراتي در نرخ ارز شده را به نفع توليدکنندگان کشور دانست و گفت: تغييرات اقتصادي کشور باعث کاهش واردات غيرقانوني به نفع توليدکنندگان داخلي شده است به طوري که طي يکي دو سال اخير صنعت نساجي ايران سال‌هاي پررونق خودش را سپري مي‌کند.


 در استان 

 جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان رباط کريم برگزار شد

اصغري – خبرنگار آفرينش

جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان رباط کريم در محل فرمانداري برگزار شد.به گزارش خبرنگار آفرينش؛بيژن سليمانپور فرماندار و رئيس ستاد اقامه نماز شهرستان رباط کريم در اين جلسه با بيان اينکه اسلام، دين جامعي است که منشور کاملي از اخلاق ، احکام و اعتقادات را در مجموعه منظمي از آموزه هاي وحياني و عقلاني در هم تنيده است، گفت: در چنين ديني از نماز به عنوان ستون و اساس اسلام نام برده شده و عصاره همه معارف در برپايي نماز خلاصه شده است.فرماندار رباط کريم ادامه داد : نماز ، مانع از انجام بسياري از منکرات است و نهادينه سازي اقامه نماز در اماکن عمومي ، موجب کاهش بسياري از ناهنچاريهاي اجتماعي مي شود.سليمان پور از برپايي نمازهاي جماعت در تمامي مدارس شهرستان رباط کريم خبر داد و گفت : يکي از اقداماتي که مي تواند انجام شود ، احداث مسجد در شهرکهاي صنعتي است تا همانند مراکز آموزشي، شاهد برپايي نمازهاي جماعت در مراکز توليد و تلاش براي خودکفايي صنعتي کشور باشيم.

سومين مجمع پيشگيري از وقوع جرم با حضور رئيس کل دادگستري استان البرز برگزار شد

کرج - خاکپور

سومين مجمع پيشگيري از وقوع جرم استان البرز با حضور مهدوي راد؛ رئيس کل دادگستري استان البرز و همچنين؛ مسئولان قضايي و فرماندهان نظامي و انتظامي در محل سالن اجتماعات کوثر ستاد فرماندهي انتظامي استان البرز برگزار شد.اين همايش با موضوع «بررسي علل و عوامل ارتکاب جرايم قتل و خودزني و ارايه رهکارهاي موثر پيشگيري از وقوع آن» با مسئوليت سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با ميزباني فرماندهي انتظامي استان البرز برگزار شد که مهدوي راد؛ رئيس کل دادگستري استان البرز به عنوان يکي از سخنرانان ويژه مراسم، درخصوص جرم قتل، بياناتي را ارايه کرد.

رئيس کل دادگستري استان در بخش پاياني سخنان خود گفت: براي جلوگيري از وقوع قتل در جامعه بايد پيشگيري کرد. براي تمام جرمهايي که در سطح جامعه روي مي دهد بايد مطالعه کرد؛ زيرا جرم پديده ي انساني است و برخي جرايم کاملاً فردي و برخي جرايم کاملاً اجتماعي هستند و ما در هر يک، اثر و نشانه هاي انساني را مي بينيم که سوء رفتارها، تربيتها اثرات مخربي را بر روي لوح سفيد کودکاني که مردان و زنان بالغ امروزين هستند گذاشته است.

چهارمين نمايشگاه بزرگ کتاب، محصولات فرهنگي و نرم افزار توسط بندر خرمشهر گشايش يافت

اهواز – خبرنگار آفرينش

در آستانه سال نو و همزمان با آغاز سفرهاي کاروانهاي راهيان نور به استان خوزستان، نمايشگاه بزرگ کتاب، نرم افزار و محصولات فرهنگي توسط بندر خرمشهر گشايش يافت.اين نمايشگاه بمنظور ترويج و اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر در قالب فعاليت هاي فرهنگي و باحضور مديران بندر خرمشهر، امام جمعه و جمعي از مسئولين شهري در محل مسجد جامع خرمشهر افتتاح شد.در اين نمايشگاه بيش از يکصد عنوان کتاب با موضوعات مذهبي، ديني، اجتماعي، سياسي، تاريخي، کودک و نوجوان و روان شناسي با تخفيف 35 درصدي ارائه مي شود.همچنين نرم افزارهاي مذهبي شامل سخنراني، مداحي و بيان مطالب و آموزه هاي ديني – اجتماعي، اخلاقي و کمک آموزشي در زمينه هاي تخصصي مختلف با تخفيف ويژه و قيمت مناسب براي بازديدکنندگان عرضه مي گردد.خاطر نشان مي سازد اين نمايشگاه تا نيمـه اول فروردين ماه سال 1393 از ساعت 9 الي 22 داير مي باشد.

راه اندازي آزمايشگاه استاندارد کولر گازي در بندر خرمشهر

اهواز – خبرنگار آفرينش

عادل دريس از راه اندازي آزمايشگاه استاندارد کولر گازي در بندر خرمشهر خبر داد.مدير کل بندر و دريانوردي خرمشهر گفت : اين سيستم آزمايشگاهي با رعايت استانداردهاي بين المللي و بهره گيري از پيشرفته ترين تکنولوژي روز دنيا و با اعتباري بالغ بر دو ميليون دلار توسط اداره کل استاندارد استان خوزستان و با همکاري اداره کل بندر و دريانوردي خرمشهر راه اندازي شده است.

دريس ادامه داد : هدف از تأسيس آزمايشگاه استاندارد کولر گازي در بندر خرمشهر تأييد يا عدم تأييد کولرهاي وارداتي، جلوگيري از اتلاف زمان و منابع مالي وارد کنندگان و توليد کنندگان کولرگازي، افزايش کيفيت و دقت آزمون هاي انجام شده و تکريم و حمايت از منافع مصرف کننده مي باشد.

وي با اشاره به راه اندازي اين آزمايشگاه تخصصي براي اولين بار در بنادر کشور افزود : آزمايشگاه ياد شده توانايي آزمون کولرهاي گازي تا بالاترين حد استاندارد مجاز 64 BUTو محاسبه ميزان مصرف انرژي و برچسب مربوطه، قابليت کنترل دما از 20 درجه سانتي گراد زير صفر تا 60 درجه سانتي گراد بالاي صفر و توانايي آزمون کولرهاي پنجراه اي، ايستاده و اسپيليت را دارد.

خاطر نشان مي سازد در حال حاضر 6 آزمايشگاه همکار استاندارد در بندر خرمشهر کار آزمون کالاهاي وارداتي به کشور را حداکثر يک روز به انجام مي رسانند که اين موضوع موجب تسريع در امر ترخيص و صادرات کالا شده است. استقرار شرکت هاي همکار استاندارد در بندر خرمشهر يکي از مهمترين اقدامات بندر خرمشهر در راستاي ترويج استاندارد و سهولت در فرآيند ترخيص کالا بوده و در اين خصوص اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان خوزستان لوح مروج نمونه استاندارد استان را به بندر خرمشهر اهدا و از اين اقدام تقدير کرد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي