جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4690

همزمان با انتشار دفترچه دکتري؛
شرايط و ضوابط بورس خارج اعلام شد

چگونگي پذيرش مربيان آموزشي و اتباع بيگانه در دوره دکتري؛
اعمال دو سهميه در کنکور دکتري 93


خبر


خبر


انتصابات


 همزمان با انتشار دفترچه دکتري؛
 شرايط و ضوابط بورس خارج اعلام شد 

 همزمان با انتشار دفترچه آزمون دکتري نيمه متمرکز سال 93 شرايط و ضوابط اعطاي بورس تحصيلي دوره دكتري تخصصي خارج از كشور، براي تأمين هيأت علمي و متخصصان موردنياز مراكز آموزش عالي و پژوهشي و ساير دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1393 هم اعلام شد.

به گزارش آفرينش وزارت علوم، درراستاي تأمين نيروي انساني متخصص، متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمينه‌هاي مختلف علمي، به ويژه در رشته‌هاي اولويت‌دار و موردنياز كشور، در نظر دارد تعداد 109 نفر از افراد واجد شرايط از بين فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد و مربيان آموزشي و پژوهشي و كارشناسان دستگاههاي اجرايي كشور واجد شرايط را براي ادامه تحصيل در خارج از كشور برگزيند.

داوطلبان پس از پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه‌متمركز) سال 1393 ، بررسي وضعيت علمي و مصاحبه حضوري با رعايت موارد ذيل انتخاب مي‌شوند.

شرايط اختصاصي داوطلبان ويژه بورس خارج از كشور:

حداقل ميانگين (معدل) نمره‌هاي دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته به ترتيب 15 و 17 تراز شده و دوره‌هاي كارشناسي ارشد پيوسته و يا دكتري حرفه‌اي 17

حداكثر سن داوطلب در زمان تقاضا 30 سال.

تبصره 1: حداكثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروطي مي‌تواند افزايش يابد از جمله الف) ايثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان ) حداكثر 33 سال. ب) مربيان (رسمي، رسمي آزمايشي) عضو هيأت علمي واجد شرايط: حداكثر 33 سال.

نحوه پذيرش بورس و اعزام:

پذيرش اوليه در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه متمركز) سال 1393 و اخذ بالاترين رتبه علمي و معرفي متقاضي به اداره كل بورس وزارت از طرف سازمان سنجش آموزش كشور.

تبصره 1: داوطلباني كه در دوره روزانه مجاز به انتخاب رشته هستند بدون توجه به اينكه در زمان ثبت‌نام بند مربوط به رشته‌هاي تحصيلي بورس خارج از كشور (بند 19 تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي) را علامتگذاري كرده و يا نكرده باشند، مي‌توانند نسبت به اعلام علاقمندي خود براي شركت در گزينش آن دسته از رشته‌هاي امتحاني كه براي آنها در جدول صفحات 4 تا 7 ظرفيت اعلام شده است، اعلام کنند. اعلام علاقمندي داوطلبان به شركت در گزينش رشته‌هاي بورس اعزام به خارج، در زمان تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي ميسر خواهد بود. تبصره 2: در مرحله اول، اسامي دو برابر ظرفيت از بين علاقمندان توسط طرف سازمان سنجش آموزش كشور جهت انجام مراحل بعدي (مصاحبه) به اداره كل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي خواهند شد.

قبولي در مصاحبه علمي اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج و داشتن تأييد هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم از ديگر شرايط است.

پذيرفته‌شدگان اعزام بايد حداكثر تا 31 شهريور سال 1394 ، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، اخذ اعلام نياز از دانشگاهها، پذيرش مورد تأييد شوراي تخصصي اعزام، دريافت ويزا و ساير موارد اعزام اقدام كنند. پس از اتمام زمان مذكور، قبولي فرد (كان لم يكن) تلقي مي‌شود.

تبصره 2: حداقل کسب نمره زبان براي اعزام رشته‌هاي فني و مهندسي، كشاورزي و علوم پايه MSRT=55 و براي رشته‌هاي علوم انساني و هنر MSRT=60 و يا معادل آن در آزمونهاي TOEFL و IELTS ، TOLIMO تعيين شده است. داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه افزون بر نمره مذكور، درصورتي كه دانشگاه پذيرش‌دهنده، قبولي و كسب نمره آزمون زبان خاصي را ملاك پذيرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده كند.

كشور مورد اعزام به تشخيص اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خواهد بود.

دانشگاه پذيرش‌دهنده، استاد راهنماي خارج، موضوع رساله دكتري و استاد ناظر داخلي (يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه محل خدمت مرتبط با تخصص پذيرفته شده) بايد در شوراي تخصصي اعزام اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج مورد تأييد قرار گيرند. سپردن وثيقه كه ميزان آن با توجه به كشور محل تحصيل و براساس مصوبات شوراي مركزي بورس تعيين مي‌شود.

طبق قانون اصلاح ماده ( 3) قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در شرايط مساوي اولويت با داوطلبان متاهل است.

دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره‌هاي كارشناسي ارشد بايد تا 31 شهريور سال 1393 فارغ‌التحصيل شوند.

ساير شرايط:

امكان تبديل بورس خارج به داخل وجود ندارد.

اعزام داوطلبان يا مربيان آموزشي و پژوهشي واجد شرايط كه محل خدمت آتي آنان در ساير دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي است مشروط به تقبل 100 درصد هزينه‌ها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقتنامه رسمي از ساير دستگاههاي اجرايي، با مطمح نظر قراردادن ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري ميسر خواهد بود.

مسؤوليت هرگونه مغايرت در ميانگين دروس (معدل) و اطلاعات و مدارك موردنظر، متوجه متقاضي است و در صورت اثبات تخلف، پذيرش فرد، ابطال مي‌شود. اعطاي بورس تحصيلي و مزاياي ناشي از آن صرفاً امتياز اعطايي از سوي سازمان امور دانشجويان است و درصورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.

كدرشته‌هاي امتحاني و ظرفيتهاي موردنظر در جداول دفترچه آمده است که در اينجا به اختصار به آن اشاره مي‌شود.


 چگونگي پذيرش مربيان آموزشي و اتباع بيگانه در دوره دکتري؛
 اعمال دو سهميه در کنکور دکتري 93 

 10 درصد سهميه مازاد ظرفيت پذيرش در دوره دکتري به مربيان آموزش رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، اختصاص مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو سهميه رزمندگان و مربيان براي آزمون دکتري سال 93 درنظر گرفته شده است که داوطلبان مي‌توانند در صورت واجد شرايط بودن از آن استفاده کنند.

براساس قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 18 ارديبهشت 1368 هيات وزيران و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب 11 آذر 1371 مجلس شوراي اسلامي، در هر يك از كد رشته محلها، در صورت دارا بودن حداقل 80 درصد حدنصاب نمره آخرين نفر گزينش آزاد تا سقف 20 درصد ظرفيت به متقاضيان سهميه رزمندگان واجد شرايط (افراد مشمول بند 1 از سهميه‌ها و تسهيلات مندرج در صفحات 4 و 5 دفترچه راهنماي شماره يك) كه حد نصاب نمره لازم را كسب کنند، اختصاص خواهد يافت.

تبصره 1 : داوطلباني كه از سال 1368 به بعد با سهميه رزمندگان در آزمونهاي ورودي كارشناسي و كارشناسي ارشد پذيرفته شده‌اند، درصورتي كه داراي حداقل مدت 18 ماه حضور داوطلبانه (از تاريخ 31 شهريور 1359 تا 31 شهريور 1367) در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل باشند، مي‌توانستند از اين سهميه استفاده كنند.

تبصره 2: آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره كارداني، يك بار هم در دوره كارشناسي و يك بار هم در دوره كارشناسي ارشد پذيرفته شده‌اند، در صورتي كه حداقل داراي 24 ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل باشند، مي‌توانستند در اين آزمون از سهميه رزمندگان استفاده کنند.

همچنين مربيان مي‌توانند از سهميه براي ورود به دوره دکتري نيمه متمرکز استفاده کنند.

براساس قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب 29 فروردين 1389 مجلس شوراي اسلامي، 10 درصد سهميه مازاد بر ظرفيت (حداقل يك نفر در هر كدرشته محل) براي مربيان آموزش رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به شرط كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد اختصاص مي‌يابد.

نحوه پذيرش اتباع خارجي:

كليه اتباع غيرايراني شركت‌كننده در آزمون ورودي دوره دكتري Ph.D (نيمه متمركز) سال 93 بايد علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون (مندرج در دفترچه راهنماي شماره 1)، بند مربوط را در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي، علامتگذاري کرده باشند. چنانچه اتباع غيرايراني كه در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي اين آزمون قرار گيرند، در زمان ثبت‌نام بند 16 تقاضانامه را علامتگذاري نکرده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد.

كليه اتباع غيرايراني شركت‌كننده در آزمون بايد داراي كليه شرايط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجي، مندرج در صفحه 4 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (شماره 1) باشند و در غير اين صورت پذيرش آنان لغو خواهد شد.


 خبر 

 فراخوان پنجمين جشنواره ملي نوآوري و فن‌آفريني دانشگاه تهران اعلام شد

به گزارش آفرينش به نقل از خبرگزاري آنا فراخوان پنجمين جشنواره ملي نوآوري و فن‌آفريني دانشگاه تهران با عنوان جايزه شهيد چمران از سوي پارک علم و فناوري دانشگاه تهران اعلام شد.به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، فراخوان پنجمين جشنواره ملي نوآوري و فن آفريني دانشگاه تهران با عنوان جايزه دکتر شهيد چمران از سوي پارک علم و فناوري دانشگاه تهران اعلام شد.

براساس اين گزارش، پنجمين جشنواره ملي نوآوري و فن‌آفريني دانشگاه تهران (جايزه دکتر شهيد چمران) به منظور توسعه علم و دانش در ايران اسلامي و شناسايي، تشويق و حمايت از نوآوران و فن‌آفرينان برتر به خصوص جوانان نخبه و دانشمندان ايراني در ايجاد فضاي اقتصاد و دانش محور با همت پارک علم و فناوري دانشگاه تهران و حمايت‌هاي مالي، معنوي حاميان در خرداد ماه سال 1393 برگزار مي‌شود.

داوطلبان شرکت در اين دوره از جشنواره مي‌توانند در صورت داشتن شرايط، در هر يک از محورهاي جشنواره ثبت نام کنند.

در بخش رقابتي اين جشنواره، محورهاي علوم انساني، هنر و تربيت بدني ، الهيات، مديريت، اقتصاد، حقوق، زبان و ادبيات، کارآفريني، هنر و ... )علوم پايه و پزشکي( شيمي، فيزيک، بيولوژي، رياضي و داروسازي، دامپزشکي و ... ) علوم فني- مهندسي ( برق، کامپيوتر، مکانيک، معدن، متالوژي و ...) علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست و فن‌آوري‌هاي نوين ( فن‌آوري زيستي، فناوري نانو، فناوري اطلاعات، مهندسي علوم زيستي، هوافضا، انرژي) درنظر گرفته شده است.

همچنين در بخش غير رقابتي نيز حضور شرکت‌هاي رشدي و فناور مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد با ارائه محصولات انجام مي‌گيرد و فناوري‌هاي در خدمت جانبازان و معلولان نيز محور ويژه اين جشنواره است.

داوطلبان براي ارائه آثار تا 31 ارديبهشت‌ماه فرصت دارند و جشنواره نيز در روز 31 خردادماه برگزار مي‌شود.

مدير روابط‌عمومي دانشگاه صنعتي‌کرمانشاه تشريح‌کرد؛شرايط انتقال و ميهماني دانشجويان در سال تحصيلي 93-92

مدير روابط عمومي دانشگاه صنعتي کرمانشاه شرايط انتقال و ميهماني دانشجويان در سال تحصيلي 93-92 در اين دانشگاه را تشريح کرد.حسين پار در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) -منطقه کرمانشاه، در اين باره اظهارکرد: دانشجوي متقاضي بايستي با اطلاع کامل از شرايط آئين‌نامه ميهماني و انتقال درخواست خود را مبني بر نوع آن (2 نيمسال ميهماني،‌ تمديد ميهماني، ميهمان دائم و انتقال) در سامانه خدمات آموزشي دانشجويي وزارت علوم به آدرس www.msrt.gov.ir ثبت کنند.وي افزود: زمان اعلام شده براي اين مهم از 31 فروردين تا 31 ارديبهشت ماه جاري است.

مدير روابط عمومي دانشگاه صنعتي کرمانشاه گفت: پس از ثبت درخواست دانشجويان در سامانه خدمات بايد با اطلاع کامل از شرايط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصيلي، وضعيت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه مقصد اقدام و مستندات خود را براي تقاضاي ارائه شده، اسکن و ضميمه تقاضا کنند.

پار خاطرنشان کرد: دانشجوي متقاضي، مسئول صحت اطلاعات ارائه شده درخصوص شرايط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر يک از اطلاعات ارائه شده امکان ميهماني يا انتقال را از خود سلب خواهد کرد.مدير روابط عمومي دانشگاه صنعتي کرمانشاه اظهارکرد: دانشجويان جهت دريافت اطلاعات بيشتر و دريافت آيين‌نامه‌هاي مرتبط به آدرس سامانه فوق‌الذکر مي‌توانند به اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه کنند.

رئيس اتحاديه موسسات غير انتفاعي خبر داد؛

افزايش 20 درصدي "شهريه دانشگاه"

ميزان شهريه دانشگاه‌هاي غير انتفاعي به طور نهايي و مصوب در دفترچه کنکور سراسري مشخص مي‌شود.علي آهومنش رئيس اتحاديه موسسات غيرانتفاعي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران گفت: طي جلساتي که در اتاق فکر مبني بر تعيين وضعيت شهريه موسسات غير انتفاعي تشکيل شده ميزان شهريه موسسات غير انتفاعي بين 15 تا 20 درصد در تمام مقاطع افزايش مي‌يابد.

وي افزود: البته بحث افزايش شهريه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و تصميمات مشخص شده در اين رابطه بايد به نظر و تصميم شوراي وزارت علوم و شوراي معاونت وزارت علوم نيز برسد.آهومنش تصريح کرد: بحث ميزان شهريه دانشگاه‌هاي غير انتفاعي بايد قبل از چاپ دفترچه کنکوري سراسري مشخص شود تا داوطلبان از ميزان شهريه اين دانشگاه در تمامي مقاطع با خبر باشند.


 خبر 

 کليد نهايي و پاسخنامه کنکور دکتري منتشر شد

کليد نهايي آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه‌متمرکز) سال 1393 به همراه پاسخنامه داوطلبان ديروز سه‌شنبه دوم ارديبهشت منتشر شد.به گزارش آفرينش کارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (نيمه‌متمرکز) سال 1393 از سوي سازمان سنجش منتشر شده است و آن‌دسته از داوطلباني كه براساس مندرجات كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي شده‌اند بايد از امروز چهار‌شنبه سوم ارديبهشت ماه تا روز شنبه ششم ارديبهشت 93 نسبت به ثبت كدرشته‌محل‌هاي انتخابي خود در سايت اين سازمان اقدام کنند.

هر داوطلب امکان انتخاب حداكثر 50 كدرشته را دارد. داوطلبان پس از مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنما، كدرشته‌محل‌هاي مورد علاقه خود از كدرشته‌محل‌هاي مربوط به رشته امتحاني انتخاب و اولويت‌ها را به ترتيب علاقه، مرتب کرده و پس از آن نسبت به ثبت انتخابهاي خود اقدام کنند.پس از مشاهده كارنامه نتايج اوليه آزمون، آن دسته از داوطلباني كه در خصوص مندرجات كارنامه خود سوالي دارند، ضمن توجه به توضيحات مربوط به كارنامه كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و در سايت اين سازمان درج شده است، لازم است حداكثر تا تاريخ 6 ارديبهشت 93 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان تقاضاي خود را ارسال کنند. به
درخواست هايي كه پس از مهلت تعيين شده واصل شود، هيچ گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.پاسخنامه امتحاني كليه داوطلبان حاضر درجلسه آزمون 93 همراه با كليد نهايي برروي سايت سازمان قرار گرفته و داوطلبان مي‌توانند نسبت به مشاهده پاسخنامه خود اقدام کنند.

درخواست سازمان سنجش از سازمان وظيفه عمومي ناجا

سازمان سنجش آموزش کشور از سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي درخواست کرد تا مقررات اين سازمان را براي درج در دفترچه آزمون ورودي دوره‌هاي کارداني نظام جديد (آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي) سال 93 به سازمان سنجش ارسال کند.

به گزارش خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين نامه سازمان سنجش درخواست کرده است تا مقررات وظيفه عمومي را براي شرکت در اين آزمون نهايتا تا 15 ارديبهشت ماه به سازمان سنجش اعلام کند.

در نامه سازمان سنجش آمده است:

"احتراما، بدينوسيله به استحضار مي‌رساند نظر به اينکه براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده ضرورت دارد دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودي دوره‌هاي کارداني نظام جديد (آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي) سال 1393 به موقع تدوين و به منظور ثبت‌نام از داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون فوق منتشر شود، لذا خواهشمند است مقرر فرمايند مقررات وظيفه عمومي داوطلبان مرد متقاضي شرکت در آزمون مزبور، به منظور درج در دفترچه راهنماي مربوط حداکثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 15ارديبهشت ماه به صورت مکتوب به اين سازمان اعلام شود."

توزيع کارت آزمون دوره مهندسي فناوري ارشد علمي کاربردي از امروز

آزمون دوره مهندسي فناوري ارشد و دوره کارشناسي حرفه‌اي ارشد نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي کاربردي سال 1393 روز جمعه در مراکز استانهاي مختلف کشور برگزار مي‌شود.

به گزارش آفرينش کارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شرکت در آزمون از امروز چهار‌شنبه سوم ارديبهشت بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org توزيع مي‌شود و داوطلبان مي‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) و اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و کد رهگيري و ...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمايند.

وزارت علوم تاکيد کرد؛

اعمال ضريب افزايش سنواتي از ابتداي امسال براي کارکنان دانشگاهها

معاونت اداري مالي وزارت علوم طي اطلاعيه‌اي به دانشگاههاي کشور تاکيد کرد براساس آيين‌نامه استخدامي کارکنان سال 93، اقدام کنند.به گزارش خبرنگار مهر، معاونت اداري مالي وزارت علوم خطاب به دانشگاههاي کشور اعلام کرد: از آن جا که مبناي محاسبه حقوق و مزايا (بند"و") تمام دستگاههاي اجرايي عملکرد خزانه کل کشور است، ضروري است هر يک از دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي نسبت به اجراي آئين‌نامه استخدامي کارکنان غير هيات علمي اقدام و احکام کارکنان از ابتداي سال 1393 با اعمال ضريب افزايش سنواتي پرداخت شود. با اعلام معاونت اداري مالي، افزايشهاي فوق در نخستين جلسه هيات امناء مربوطه به تصويب خواهد رسيد.

مراسم توديع و معارفه اداري و مالي واحد رودهن برگزار شد

رودهن - ايرج صادقعلي

مراسم توديع و معارفه معاون اداري و مالي واحد رودهن با حضور دکتر حسن اميري سرپرست خزانه داري دانشگاه آزاد اسلامي، مهندس فتحي مديرکل امور مالي دانشگاه، دکتر شجاع رئيس واحد رودهن، حجت‌الاسلام والمسلمين سراج نماينده نهاد مقام معظم رهبري در واحد رودهن، معاونين واحد، روساي دانشکده‌ها، مديران گروه، مديران ارشد و کارکنان واحد درسالن کنفرانس دکترحسابي واحدرودهن برگزار گرديد.

به گزارش خبرنگارآفرينش،رئيس بزرگترين واحد دانشگاهي در شرق استان تهران اظهار کرد: بايد به دور از هرگونه طيف، گروه و حزب بازي کار کنيم.دکتر نقي شجاع رئيس جديد واحد رودهن در مراسم توديع و معارفه معاون اداري و مالي واحد گفت: با صداي پاي بهار وارد فصلي ديگر از زندگي شديم، هم سال نو شد وهم افکارمان بايد نو و تازه شود.

شجاع که اخيراً سرپرستي واحد رودهن را پذيرفت درخصوص مديريت خود گفت: آن چه موجب شد که اين مسووليت خطير را بپذيرم به خاطر الطاف کريمانه همه کساني است که از سر حسن نيت بنده را حمايت کردند.در پايان دکتر شجاع رئيس واحد با لوح تقدير و اهداء هديه از دکتر شکري معاون اداري و مالي سابق تشکر و حکم دکتر پارسا را به عنوان معاون اداري و مالي واحد رودهن به وي ابلاغ نمود.


 انتصابات 

 با حکم وزير بهداشت؛

انتصاب نايب رئيس کميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني در نظام بهداشت و سلامت

به گزارش آفرينش به نقل از وب دا؛ وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي طي حكمي دكتر محمد حسين آيتي را بعنوان نايب رئيس كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآن در نظام بهداشت و سلامت منصوب كرد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي