جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4696


با مديريت صحيع مهندس سعيدي شيلات گيلان با تعداد 13 هزار نفر اشتغال رتبه دوم آبزي‌پروري کشور را به خود اختصاص داده است


آگهي صفحه 1


آگهي صفحه 2


آگهي صفحه 3


آگهي صفحه 6


آگهي صفحه 7


 با مديريت صحيع مهندس سعيدي شيلات گيلان با تعداد 13 هزار نفر اشتغال رتبه دوم آبزي‌پروري کشور را به خود اختصاص داده است 

استان‌ گيلان‌ به‌ دليل‌ واقع‌ شدن‌ در حاشيه‌ جنوبي‌ درياي‌ خزر داراي‌ امكانات‌ ويژه‌اي‌ جهت‌ پرورش‌ وصيد آبزيان‌ مي‌باشد. شيلات‌ استان‌ گيلان‌ نيز با تكيه‌ بر درياي‌ پر بركت‌ خزر و همچنين‌ رودخانه‌هاي‌مستعدي‌ همچون‌ سفيدرود نقش‌ حياتي‌ در اقتصاد منطقه‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ كشور ايفا مي‌نمايد وبحمدالله‌ طي‌ سال‌هاي‌ اخير سهم‌ بسزائي‌ در صادرات‌ غير نفتي‌ هم‌ داشته‌ است‌.

در اين‌ راستا لازم‌ است‌ از تلاش‌ مضاعف‌ مديريت‌ و كاركنان‌ پرتلاش‌ شيلات‌ گيلان‌ طي‌ سال‌هاي‌ اخير خصوصاً دريك‌ دهه‌ گذشته‌ كه‌ مديريت‌ شيلات‌ به‌عهده‌ مهندس‌ سعيدي‌ گذاشته‌ شدياد نمائيم‌ و براي‌ ايشان‌ و همكاران‌ عزيزشان‌ توفيقات‌ بيشتر آرزو كنيم‌. البته‌ تلاش‌ مديريت‌ وپرسنل‌ شيلات‌ واقعاً قابل‌ ستايش‌ است‌ ولي‌ بايد در نظر داشته‌ باشيم‌ تنگناهاي‌ موجود كه‌ به‌ چندنمونه‌ آن‌ اشاره‌ مي‌نمائيم‌ تا حدودي‌ مشكل‌آفرين‌ بوده‌ است‌. صيد بي‌رويه‌ توسط‌ كشورهاي‌ حوزه‌درياي‌ خزر و عدم‌ كنترل‌ آن‌ كه‌ در صورت‌ ادامه‌ منجر به‌ خسارت‌ كلي‌ به‌ ذخاير درياي‌ خزر خصوصاًماهيان‌ خاوياري‌ مي‌گردد. همچنين‌ آلودگي‌ رودخانه‌هاي‌ منتهي‌ به‌ درياي‌ خزر و مرداب‌ انزلي‌ كه‌به‌عنوان‌ محل‌تكثير و توليد مثل‌ طبيعي‌ ماهيان‌ بوده‌ ضربات‌ شديدي‌ به‌ اين‌ منابع‌ وارد مي‌كند كه‌ درصورت‌ عدم‌ جلوگيري‌ از اين‌ آلودگي‌ها بر مشكلات‌ صيد و صيادي‌ افزوده‌ خواهد شد ورود پساب‌هاي‌خانگي‌ و صنعتي‌ و سموم‌ كشاورزي‌ نيز تأثيرات‌ بسيار مخربي‌ را بر ميزان‌ تخم‌ريزي‌ ماهيان‌ دررودخانه‌ها دارد در حالي‌ كه‌ رودخانه‌ها حكم‌ زايشگاه‌ را دارند اما همين‌ رودخانه‌ها در سال‌هاي‌ اخيربراي‌ برداشت‌ شن‌ و ماسه‌ مورد استفاده‌ واقع‌ شد. و در نتيجه‌ سر و صدا و آلودگي‌ ها باعث‌ فرار ماهيان‌ وكاهش‌ توليد خاويار گرديده‌ است‌.

استان‌ گيلان‌ پايه‌گذار صيد و صيادي‌ در كشور است‌ و هم‌اكنون‌ با دارا بودن‌ 6050 نفر صياد در غالب‌شركت‌هاي‌ تعاوني‌ صيادي‌ پره‌ ـ صيادي‌ تالابي‌ ـ صيادان‌ ماهيان‌ خاوياري‌ و كيلكا فعاليت‌ گسترده‌اي‌دارد. شيلات‌ گيلان‌ با همه‌ مشكلات‌ موجود توانست‌ با مديريت‌ مهندس‌ سعيدي‌ با همكاري‌ صادقانه‌پرسنل‌ آن‌ به‌ موفقيّت‌هائي‌ دست‌ يابد. شيلات‌ استان‌ در طول‌ يك‌ دوره‌ صيد در سال‌ 1392 توانست‌3840 تن‌ ماهي‌ استخواني‌ و 5600 تن‌ ماهي‌ كيلكا صيد نمايد. ماهيان‌ كيلكا بنا به‌ گفته‌ يكي‌ ازكارشناسان‌ از جمله‌ گونه‌هايي‌ است‌ كه‌ داراي‌ ارزش‌ غذائي‌ زيادي‌ بوده‌ و از نظر اكولوژيكي‌ قسمت‌بزرگي‌ از چرخه‌ غذائي‌ درياي‌ خزر را در‌ برمي‌گيرد كه‌ متأسفانه‌ با ورود و هجوم‌ جانوري‌ به‌نام‌ شانه‌داردريائي‌ كه‌ از طريق‌ كانال‌ ولگا وارد درياي‌ خزر شده‌ ميزان‌ صيد ماهي‌ توسط‌ ايران‌، روسيه‌، آذربايجان‌،تركمنستان‌ و قزاقستان‌ از زمان‌ ورود اين‌ ميهمان‌ ناخوانده‌ بيش‌ از 50 درصد كاهش‌ يافته‌ است‌ و تمام‌كشورهاي‌ حاشيه‌ خزر را مبهوت‌ كرده‌ است‌. و بيشترين‌ ضربه‌ به‌ ماهي‌هاي‌ كيلكا وارد شده‌، ماهي‌ كيلكاعلاوه‌ بر اينكه‌ يكي‌ از منابع‌ غذائي‌ اصلي‌ بوميان‌ ساحل‌ خزر است‌ منبع‌ اصلي‌ تغذيه‌ موجودات‌ دريائي‌نيز محسوب‌ مي‌شود. متأسفانه‌ در سال‌هاي‌ اخير براي‌ مقابله‌ با شانه‌دار مهاجم‌ به‌عنوان‌ رقيب‌ كيلكاماهيان‌ نه‌ تنها اقدامي‌ نشده‌ بلكه‌ صيد اين‌ گونه‌ غذاهاي دريائي‌ هر سال‌ رو به‌ افول‌ بوده‌ و در خطر انقراض‌نسل‌ قرار دارد. شانه‌دار مهاجم‌ بنا به اظهار كارشناسان‌ ذيربط‌ بيش‌ از 120 ميليارد تومان‌ خسارت‌ به‌كشور وارد كرده‌ و 90 تعاوني‌ صيادي‌ را به‌ تعطيلي‌ و ورشكستگي‌ كشانده‌ است‌.

شانه‌دار مهاجم‌ در تمام‌ مراحل‌ زندگي‌ خود گوشتخوار است‌ و غذاي‌ آن‌ انواع‌ ماهيان‌ به‌ويژه‌ كيلكاست‌لذا شانه‌دار مهاجم‌ رقيب‌ بزرگي‌ براي‌ كيلكا ماهيان‌ محسوب‌ مي‌شود. و با افت‌ شديد جمعيت‌ آنهاباعث‌ ورشكستگي‌ عده‌ زيادي‌ از صيادان‌ كيلكا شده‌ به‌طوري‌ 119 تعاوني‌ صيد در استان‌هاي‌ شمالي‌ به‌29 شركت‌ و 29 فروند لنج‌ صيادي‌ كاهش‌ يافته‌ است‌. و از آنجائي‌ كه‌ كيلكا ماهيان‌ نان‌ درياي‌ خزرهستند كاهش‌ جمعيت‌ آنها روي‌ موجودات‌ ديگر از جمله‌ ماهيان‌ خاوياري‌ تأثير خواهد گذاشت‌ وايت امر رامي‌توان‌ يكي‌ از علل‌ كاهش‌ ماهيان‌ خاوياري‌ دانست‌. اينك‌ با توجه‌ به‌ معضلات‌ موجود در امرصيد و صيادي‌ بايد يادآور شويم‌ كه‌ تلاش‌ مديريت‌ شيلات‌ و همكارانشان‌ واقعاًنوعي‌ ايثارگري‌ است‌. انشاءالله‌ تلاش‌ شبانه‌روزي‌ اين‌ خدمتگزاران صادق مثمرثمر باشد تا شايد راه‌حلي‌ مناسب‌در رابطه‌ با جلوگيري‌ از اثرات‌ زيانبار شانه‌دار دريائي‌ و راه‌ مقابله‌ با آن‌ ارائه‌ گردد. در اين‌ مرحله‌ آيه‌ 14 ازسوره‌ نحل‌ را همواره‌ تكرار نمائيم‌ كه‌ مي‌فرمايد «و هو الذي‌ سخر البحر لتا كلو امنه‌ و لحما طريا» (و هم‌ اوخدايست‌ كه‌ دريا را براي‌ شما مسخر كرد تا از گوشت‌ تازه‌ ماهيان‌ حلال‌ آن‌ تغذيه‌ كنيد. اينك‌ با مطالعه‌قسمتي‌ از گزارش‌ تلاش‌ آبزي‌پروران‌ و صيادان‌ زحمتكش‌ و سختكوش‌ گيلاني‌ مي‌توان‌ به‌ آينده‌ بيش‌ ازپيش‌ اميدوار بود. مجموع‌ توليدات‌ آبزي‌پروري‌ و صيد و صيادي‌ استان‌ عبارت‌ است‌ از آبزي‌پروري‌46588 تن‌ صيد و صيادي‌ 16181 تن‌ مجموع‌ توليد 62755 تن‌ گيلان‌ با داشتن‌ 6111 واحد مزرعه‌پرورش‌ ماهي‌ و تعداد 12 هزار نفر اشتغال‌ در بخش‌ شيلات‌ رتبه‌ دوم‌ آبزي‌پروري‌ كشور را به‌ خوداختصاص‌ داده‌ است‌. در سال‌ 1392 عملكرد توليد گرمابي‌ عبارت‌ است‌ از مجموع‌ مزارع‌ 5821به‌مساحت‌ (هكتار) 26000 و توليد 43321 تن‌ و عملكرد توليد مزارع‌ سردابي‌ شامل‌ 228 مزرعه‌به‌ مساحت‌ (مترمربع‌) 126487) و ميزان‌ توليد 3078 تن‌ كه‌ از رشد 15 درصد نسبت‌ به‌ سال‌ گذشته‌برخوردار بود.

عملكرد توليد زينتي‌ شامل‌ (اكواريومي‌) 25 مزرعه‌ به‌مساحت‌ 5257 مترمربع‌ با توليد 2955000 قطعه‌ و ماهي‌ قرمز در يكصد هكتار با توليد 21267000 قطعه‌ عملكرد تكثير انواع‌ ماهيان ‌استخواني‌ و كپور ماهيان‌ در سال‌ 1392 عبارتنداز تكثير گونه‌هاي‌ دريائي‌ (دولتي‌) انواع‌ ماهيان‌ استخواني‌ و خاوياري‌ در 3 مزرعه‌ به‌مساحت‌ 319 هكتار با توليد 142000000 قطعه‌ و تكثير از بخش‌ خصوصي‌ گرمابي‌ 8 مزرعه‌ در 400 هكتار با توليد 70000000 قطعه‌ و سردابي‌ در 9 مزرعه‌ به‌مساحت‌6500 مترمربع‌ و توليد 15568000 قطعه‌، عملكرد توليد ماهيان‌ خاوياري‌ در 20 مزرعه‌ با 609 هكتار مساحت‌ و توليد 189 تن‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ گذشته‌ 27 درصد رشد داشته‌ است‌ ضمناً پروژه‌ مهم‌ در دست‌ اجرا در راستاي‌ توسعه‌ آبزي‌پروري‌ و فرصت‌ سرمايه‌گذاري‌ با محوريت‌ پرورش‌ ماهي‌ در محيط‌هاي‌محصور (قفس‌) در استان‌ گيلان‌ عبارت‌ است‌ از اجراي‌ طرح‌ پايلوت‌ پرورش‌ ماهي‌ در قفس‌ (كيج‌كالچر)در درياي‌ خزر و طرح‌ پن‌ كالچر از سال‌هاي‌ 1389 و 1392): از طرح‌هاي‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ آبزي‌پرورش‌ كشور و دور سوم‌ و چهارم‌ سفر هيئت‌ دولت‌ و رياست‌ جمهوري‌ به‌ گيلان‌ مي‌باشد.

اجراي‌ طرح‌از بهمن‌ ماه‌ با دو قفس‌ با همكاري‌ بخش‌ خصوصي‌ و مراكز تحقيقات‌ با دو گونه‌ ماهيان‌ خاوياري‌ و قزل‌آلادر دريا شروع‌ شد در سال‌ 1392 براساس‌ مصوبه‌ كميسيون‌ عالي‌ آبزي‌پروري‌ اجراي‌ طرح‌ پايلوت‌پرورش‌ ماهي‌ قزل‌آلاي‌ رنگين‌ كمان‌ در درياي‌ خزر با موفقيت‌ صورت‌ پذيرفت‌ و براساس‌ دور چهارم‌سفر و مصوبه‌ كار گروه‌ توسعه‌ بخش‌ كشاورزي‌ اجراي‌ طرح‌ پن‌ كالچر در تالاب‌ انزلي‌ كه‌ تاكنون‌ 5 هكتاردر دست‌ اجرا مي‌باشد. در گزارش‌ شيلات‌ گيلان‌ آمده‌ است‌: با توجه‌ به‌ آمار كاهش‌ سه‌ دهه‌ صيد نشان‌مي‌دهد و مشكل‌ حفاظت‌ و آلودگي‌ اميد به‌ صيد طبيعي‌ در درياي‌ خزر را كمرنگ‌ نموده‌ و اگر بخواهيم‌دريا را مديريت‌ نمائيم‌ بايد زيرساخت‌هايمان‌ را بهبود و بازسازي‌ نمائيم‌ و رويكردمان‌ جهت‌ جبران‌كاهش‌ صيد طبيعي‌ بايد با اجراي‌ طرح‌ نوين‌ و تحول‌زا از جمله‌ پرورش‌ ماهي‌ در محيط‌هاي‌ محصور 1پن‌ كالچر 2 كيچ‌ كالچر باشد اهداف‌ طرح‌ شيلات‌ توليد ماهي‌ (با هدف‌ دستيابي‌ به‌ ظرفيت‌ 200 هزار تن‌در سال‌) كاهش‌ فشار صيد بر ذخائر دريا و توسعه‌ صادرات‌ و ارزآوري‌ محصولات‌ آبزي‌پروري‌ است‌ضمناً اجراي‌ طرح‌ تعديل‌ و ساماندهي‌ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ صيادي‌ پره‌ استان‌ در راستاي‌ تثبيت‌ وحمايت‌ و پشتيباني‌ از جامعه‌ صيد و صيادي‌ با اهداف‌ تعديلي‌ (جمع‌آوري‌) شركت‌هاي‌ تعاوني‌ صيادي‌ پره‌هاي‌ فعال‌ كه‌ داراي‌ عضويت‌ بالاي‌ 55 نفر هستند و كاهش‌ فشار بر ذخائر و اقتصادي‌ شدن‌ فعاليت‌شركت‌هاي‌ صيادي‌ پره‌ فعال‌ مي‌باشد.

گزارش‌ عملكرد شيلات‌ گيلان‌ بسيار جامع‌ و مفصل‌ است‌ كه‌ اميدواريم‌ بتوانيم‌ در شماره‌هاي‌ آينده‌ نشريه‌ باز هم‌ به‌ آن‌ بپردازيم‌.

رشت: سيد اکبر خوشحال


 آگهي صفحه 1 


 آگهي صفحه 2 


 آگهي صفحه 3 


 آگهي صفحه 6 


 آگهي صفحه 7 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي