جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/06/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4802


جزئيات انتشار كارنامه، مهلت اعتراض و زمان ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري تشريح شد


خبر


خبر


انتصابات


 جزئيات انتشار كارنامه، مهلت اعتراض و زمان ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري تشريح شد 

 به گزارش آفرينش سازمان سنجش آموزش كشور اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي متمركز در آزمون سراسري سال 1393 را اعلام کرد و داوطلبان مي‎توانند با شماره داوطلبي، شماره پرونده و مشخصات فردي از نتيجه آزمون خود مطلع شوند.اسامي 466 هزار و 888 نفر از داوطلبان کنکور سال 93 به عنوان قبولي نهايي در اين دوره از آزمون سراسري اعلام شده است.

اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي در رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه،‌ نوبت‌دوم ‌(شبانه)، نيمه‌حضوري، دانشگاه‌پيام‌نور، پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي، رشته‌هاي تحصيلي مجازي و پرديس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور اعلام شده است.

همچنين اسامي پذيرفته‌شدگان مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي براي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام‌نور و دوره‌هاي مجازي درسال تحصيلي 94-1393 كه ‌گزينش‌ آنها به ‌روش‌متمركز صورت‌ گرفته ‌است، در اين مرحله اعلام شده است.

كليه پذيرفته‌شدگان براي اطلاع از نحوه ثبت‌نام، تاريخ ثبت‌نام و مدارك لازم براي ثبت‌نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ضرورت دارد ابتدا به سايت اينترنتي دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه کنند.

زمان ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان نهايي

درصورتي كه دانشگاه يا موسسه‌اي برنامه زماني براي ثبت‌نام در سايت اينترنتي خود درج نکرده باشد پذيرفته‌شدگان اين قبيل موسسات لازم است مطابق جدول اعلامي مي‌توانند از شنبه 22 شهريورماه به محل قبولي مراجعه کنند.

انتشار كارنامه

کارنامه داوطلبان آزمون سراسري سال 93 دهه اول مهرماه منتشر مي‌شود.

در اين دوره از آزمون 466 هزار و 888 نفر پذيرفته شدند که بيشترين ميزان پذيرش در دانشگاه پيام نور و کمترين در دوره نيمه حضوري صورت گرفته است. همچنين در ميان گروههاي آزمايشي با احتساب دوره بيشترين پذيرش در دوره روزانه گروه علوم رياضي و فني و کمترين ميزان پذيرش در دوره دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي گروه زبان هاي خارجي انجام پذيرفته است.

توضيح جدول شماره 2- در مورد كدهاي 11 و17 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، 12 (رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)، 14 (رشته‌هاي تحصيلي پرديس بين‎الملل دانشگاه صنعتي شريف)، 15 (رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي) ، 18 (رشته‎هاي تحصيلي موسسه غيرانتفاعي رفاه)، 19(رشته داروسازي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...) و 20 (رشته الهيات و كلام دانشگاه شهيد مطهري):

الف _ آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه براي آنان بجاي كدرشته قبولي يكي از كدهاي فوق اعلام شده به منزله آن است كه منحصراً دركد رشته مذكور نمره علمي لازم را دارا بوده و در رديف معرفي‎شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته‎هاي موسسه مذكور قرار گرفته‎اند.

ب _ آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه علاوه بر كدرشته قبولي اعلام شده (5 رقمي) يكي از كدهاي فوق نيز در اعلام نتايج براي آنها مشخص شده توجه داشته ‌باشند كه به دليل داشتن نمره علمي لازم در اولويت قبل از رشته‌ قبولي، در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته‌هاي موسسه مذكور قرار گرفته‌اند.

كليه داوطلبان فوق لازم است براساس برنامه زماني كه در اطلاعيه‌ روز يكشنبه 23 شهريورماه که از طريق سايت اين سازمان منتشر خواهد شد براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه کنند. عدم مراجعه براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي مذكور به منزله انصراف از رشته ذيربط تلقي مي شود و آن دسته از داوطلبان كه داراي كدقبولي ديگري هستند مي توانند در كد رشته قبولي اعلام شده ثبت‌نام کرده و به ادامه تحصيل بپردازند.

آن دسته از داوطلباني كه در كد رشته قبولي ديگري نام آنان اعلام شده، در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزينش شركت کرده و پس از تاييد در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي رشته جديد قرار بگيرند، قبولي آنها در كدرشته اعلام شده قبلي (رشته‌اي كه هم‌اكنون اعلام شده) باطل خواهد شد.

كد رشته تحصيلي يا رشته محل‌هايي كه در گزينش نهايي حذف يا اصلاح شده‌اند:

الف – محل تحصيل كلاسهاي پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار مي‌شود.

تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دانشكده علوم پزشكي گرايش از تاريخ 29 تا 30 شهريورماه است.

با توجه اعلام دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي (به عنوان ارگان بورس دهنده) در رشته داروسازي (كد 10758) دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌ا... از داوطلبان جنس زن پذيرش بعمل نخواهد آمد. ضمناً ظرفيت پذيرش اين رشته محل به 5 نفر از جنس مرد تغيير يافته است.

با توجه به عدم اعلام نتيجه مصاحبه در رشته پرستاري (كد 10584) از سوي دانشگاه شاهد، در اين مرحله براي اين رشته اعلام قبولي نخواهد شد.تاريخ و محل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و يا علمي و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز آزمون سراسري سال 1393 (رشته‌هاي نيمه‌متمركز دوره‌هاي روزانه، شبانه «نوبت دوم»، دانشگاه پيام‌نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالي غير انتفاعي و غيردولتي) به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌ داوطلبي‌ معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور تا چند برابر ظرفيت هر رشته از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در تاريخ 15 مهرماه منتشر خواهد شد.

معرفي‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه‌ زماني اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه‌اي كه به همراه فهرست معرفي‌شدگان اين قبيل رشته‌ها منتشر خواهد شد، براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته‌هاي مربوط اقدام کنند.

كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هريك از كد رشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان كد رشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كد رشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته‌شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر در دهه اول مهرماه در سايت سازمان قرار داده خواهد شد. اعتراض تا آخر مهرماه به صورت اينترنتي امکانپذير است.


 خبر 

 معاون سنجش و آموزش دانشگاه جامع علمي کاربردي خبر داد؛

آغاز ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان نهايي دوره‌هاي کارداني از امروز و اعلام جزئيات ثبت‌نام

صدر گفت: فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي کد رشته ‌محل‌هاي متمرکز و معرفي شدگان چند برابرظرفيت کدرشته محل‌هاي نيمه‌متمرکز پذيرش دوره‌ کارداني فني و دوره کارداني حرفه‌اي حضوري و آموزش‌هاي خاص – حين کار غير حضوري نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌کاربردي مهر ماه سال1393 اعلام و ثبت‌نام از امروز 19 شهريور آغاز مي‌شود.

صدر معاون سنجش و آموزش دانشگاه جامع علمي کاربردي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بدين‌وسيله به اطلاع پذيرفته‌شدگان نهايي کدرشته محل‌هاي متمرکز و همچنين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت کدرشته محل‌هاي نيمه‌متمرکز در پذيرش دوره‌ کارداني فني و دوره کارداني حرفه‌اي حضوري و آموزش‌هاي خاص – حين کار غير حضوري نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1393 دانشگاه جامع علمي کاربردي مي‌رساند:

الف) بر‌اساس ضوابط مربوط به گزينش متمرکز هر يک از رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آموزشي مختلف در پذيرش ‌دوره‌هاي مذکور از بين داوطلباني که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، براساس اولويت کدرشته‌محل‌هاي انتخابي ‌و ظرفيت‌هاي‌ تخصيص داده شده به هر سهميه، گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان در هر کدرشته محل استخراج گرديده است.

وي گفت: کليه پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي حضوري لازم است که در يکي از روز‌هاي چهارشنبه مورخ 93/06/19 يا پنجشنبه مورخ 20/06/93 و يا شنبه مورخ 22/06/93 با در دست داشتن مدارک مندرج در بند «ج» اين اطلاعيه و با توجه به کدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره (4) دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذکور مراجعه نمايند.

وي افزود: کليه پذيرفته‎شدگان دوره‌هاي آموزش‌هاي خاص – حين کار غير‌حضوري لازم است که از روز چهارشنبه مورخ 93/06/19 به سامانه جامع آموزش‌هاي تکميلي بين سطوح تحصيلي (ساتب) به آدرس: www. sateb. uast. ac. ir مراجعه نمايند.

وي با بيان اينکه عدم مراجعه به سامانه مذکور براي انجام مراحل بعدي، به منزله انصراف از پذيرش در رشته ذي‌ربط تلقي مي‌گردد خاطرنشان کرد:

براساس ضوابط مربوط به گزينش رشته‌هاي نيمه‌متمرکز براي رشته‌هايي که نياز به اقداماتي نظير مصاحبه و يا آزمون عملي دارند، لازم است که براي شرکت در مراحل مذکور در يکي از روز‌هاي چهارشنبه مورخ 93/06/19 يا پنجشنبه مورخ 20/06/93 و يا شنبه مورخ 22/06/93 با در دست داشتن مدارک موردنياز که در بند «ج» اين اطلاعيه درج گرديده است به مرکز آموزشي ذي‌ربط به نشاني تعيين شده در جدول شماره (4) دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌هاي مذکور مراجعه نمايند. بديهي است که عدم مراجعه داوطلبان در روزهاي تعيين شده براي انجام مراحل نهايي گزينش، به منزله انصراف قطعي از پذيرش در رشته ذي‌ربط تلقي خواهد شد.

وي يادآور شد: ضمناً به اطلاع معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمرکز مي‌رساند که پس از اعلام نتيجه مراحل مصاحبه يا آزمون عملي اين دسته از داوطلبان، گزينش نهايي انجام و فهرست اسامي قبول‌شدگان نهايي متعاقباً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www. sanjesh. org منتشر خواهد شد.

وي تصريح کرد: مدارک لازم براي ثبت‌نام شامل شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري، تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت، تصوير کارت ملي و اصل آن براي مطابقت، اصل ديپلم کامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي رييس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يک برگ تصوير آن، اصل مدرک ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام جديد با مهر و امضاي رييس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يک برگ تصوير آن، اصل فرم تاييديه معدل براي فارغ‌التحصيلاني که تاکنون گواهينامه پايان تحصيلات براي آنان صادر نشده است، گواهي اشتغال به کار با امضا و مهر بالا‌ترين مقام مسؤول، آخرين فيش حقوقي و آخرين حکم کارگزيني يا قرارداد معتبر انجام کار (براي پذيرفته‌شدگان شاغل)، مدرکي که وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي پذيرش مذکور براي دوره‌هاي حضوري و در صفحه 357 براي دوره‌هاي آموزش‌هاي خاص – حين کار غير حضوري مشخص نمايد (براي برادران) مي‌باشد.

آغاز ثبت‌نام دکتري بدون آزمون دانشگاه علم و صنعت از امروز

فهرست اسامي و نحوه ثبت‌نام پذيرفته‌‌شدگان بدون آزمون دکتري سال 1393 دانشگاه علم و صنعت اعلام شد.به گزارش آفرينش، ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان دکتري بدون آزمون سال 1393 در روز چهارشنبه 19شهريور93 از ساعت 8:30 الي 11:30 در تحصيلات تکميلي دانشگاه انجام مي‌شود.

مدارک لازم براي ثبت‌نام:

اصل و يک برگ فتوکپي مدرک کارشناسي مورد تأييد وزارت علوم يا وزارت بهداشت که در آن معدل دوره کارشناسي قيد شده باشد. اصل و يک برگ فتوکپي مدرک کارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم يا وزارت بهداشت که در آن معدل دوره کارشناسي ارشد قيد شده باشد. دانشجويان سال آخر گواهي معدل و تاريخ فارغ‌التحصيلي ارائه کنند.

اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپي از تمامي صفحات آن، اصل کارت ملي و يک برگ فتوکپي آن (پشت و رو)،شش قطعه عکس تمام رخ 4 *3 تهيه شده سال جاري، مدرکي که وضعيت نظام وظيفه (براي برادران) را مشخص نمايد و يک برگ فتوکپي آن، حکم مرخصي سالانه يا موافقت کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي کارکنان.

پذيرفته‌شدگاني که در حين خدمت سربازي مي‌باشند، جهت اخذ نامه ترخيص از خدمت همراه با مدارک کامل ثبت‌‌نامي مراجعه کنند. پذيرفته‌شدگاني که فاقد کارت پايان خدمت و يا معافيت هستند ملزمند فرم درخواست معافيت تحصيلي را به صورت تايپ شده تکميل کنند. و با الصاق يک قطعه عکس در محل مربوط، آن را به مسؤول ثبت‌نام تحويل دهند و از تاريخ 1مهر93 لغايت 5مهر93 به تحصيلات تکميلي دانشگاه مراجعه کنند و فرم مذکور را از کارشناسان مربوطه تحويل گرفته و جهت انجام مراحل درخواست معافيت تحصيلي به دفاتر پليس + 10 مراجعه کنند و سپس فرم صادره را به کارشناسان تحصيلات تکميلي دانشگاه تحويل دهند.

جهت جلوگيري از اتلاف وقت، داوطلبان بايد فرم‌هاي پيوست (فرم مشخصات، فرم آموزش رايگان، فرم تعهد سنوات و فرم تقويم آموزشي) را پرينت گرفته و تکميل کنند و در روز ثبت‌نام همراه با ساير مدارک (به ويژه فرم گواهي معدل و گواهي اتمام فارغ‌التحصيلي حداکثر تا تاريخ 31شهريور1393) به مسئولين ذي‌ربط تحويل دهند.

ضمنا داوطلبان پس از انجام ثبت‌نام جهت مشخص شدن استاد راهنما و اخذ دروس به دانشکده هاي مربوطه مراجعه کنند.

متقاضيان براي اطلاعات بيشتر از فهرست اسامي و نحوه ثبت‌نام پذيرفته‎شدگان دکتري بدون آزمون سال 1393 دانشگاه علم و صنعت ايران به سايت معاونت آموزشي دانشگاه علم و صنعت به آدرس http://www.iust.ac.ir مراجعه کنند.


 خبر 

 مراسم يادبود پروفسور حسابي فردا برگزار مي‌شود

به گزارش آفرينش مراسم يادمان پروفسور سيد محمود حسابي فردا پنجشنبه 20 شهريور ماه از 8 بامداد تا نيمروز برگزار مي‌شود. اين مراسم در خانه مرحوم دكتر حسابي واقع در تجريش، چهارراه حسابي برپا خواهد شد.

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

انتشار نتايج آزمون جايابي دندانپزشکي خارج از کشور و اعلام فرصت تعيين محل تحصيل

نتايج بيست و چهارمين دوره آزمون جايابي دانش آموختگان دندانپزشکي خارج از کشور اعلام شد و پذيرفته‌شدگان تا ساعت 24 امروز چهارشنبه فرصت دارند با مراجعه به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي نسبت به انتخاب محل تحصيل اقدام کنند.به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ظرفيت اعلامي و مجاز دانشکده هاي دندانپزشکي کشور براساس مصوبه نشست شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي در اين دوره 44 نفر پذيرش خواهند شد.

افرادي که حائز رتبه يک تا 44 در بيست و چهارمين دوره آزمون جايابي شده اند امکان انتخاب از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي محل طي دوره تکميلي را تعيين و ثبت کنند.

در انتخاب محل تحصيل تعيين هر 20 دانشکده شامل اراک، بابل، بندرعباس، بوشهر، رفسنجان، زنجان، سمنان، قزوين، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گيلان، مازندران، مشهد، همدان، ياسوج، شاهد، دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي تهران و خوراسگان به ترتيب اولويت درخواستي الزامي است.

حائزين شرايط تا ساعت 24 روز چهارشنبه 19 شهريورماه فرصت دارند محل تحصيل خود را تعيين کنند. عدم ثبت انتخاب در سايت، توسط داوطلب به منزله انصراف از طي دوره تکميلي در اين دوره تلقي مي شود و ظرفيت باقيمانده به رتبه هاي بعدي اختصاص مي يابد، منصرفين ملزم به شرکت مجدد در آزمون هستند.

معرفي افراد براساس رتبه اخذ شده و اولويت انتخاب فرد خواهد بود و محل انتخاب شده بر اساس اولويتهاي مذکور به هيچ عنوان قابل تغيير نخواهد بود، عدم مراجعه جهت طي دوره تکميلي در دانشکده منتخب به منزله انصراف تلقي مي‌شود و رتبه هاي بعدي معرفي خواهند شد.با توجه به محدوديت ظرفيت اعلامي، افرادي که واجد شرايط معرفي جهت طي دوره تکميلي در اين دوره نشده اند، ملزم به شرکت در آزمون جايابي نوبت بعد هستند. ضمنا در صورت درخواست و با ارائه تعهد مبني بر عدم امکان بازگشت به روش قبلي ارزشيابي، امکان شرکت در آزمون ملي و ارزشيابي طبق ضوابط آزمون مذکور را خواهند داشت.

صدور معرفي نامه براساس رتبه قبولي و اولويت انتخابي روزهاي 22 تا 26 شهريورماه به صورت اتوماسيون اداري به دانشگاهها ارسال خواهد شد و نيازي به مراجعه حضوري داوطلب نيست.

با اعلام اسامي؛

زمان و مدارك لازم براي ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان دکتري تخصصي دانشگاه آزاد و امکان انتخاب رشته مجدد

به گزارش آفرينش به نقل از خبرگزاري آنا معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اسامي پذيرفته‌شدگان 196 رشته دکتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي ديروز سه‌شنبه ساعت 19:00 اعلام شد.دکتر مجتبي علوي فاضل افزود: داوطلبان مي‌توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.com از نتيجه خود مطلع شوند.وي در ادامه گفت: پذيرفته‌شدگان بايد در روزهاي شنبه و يکشنبه 22و23 شهريورماه سال جاري به واحدهاي پذيرفته شده مراجعه کنند.معاون سنجش و پذيرش با اشاره به ايجاد رشته محلهاي جديد در مقطع دکتري تخصصي گفت: امکان انتخاب رشته/ محل مجدد به داوطلبان حائز شرايط داده شده است، علاقمندان مي‌توانند از ساعت 16:00 امروز چهارشنبه 19 شهريورماه با مراجعه به پايگاه الکترونيکي معاونت سنجش و پذيرش نسبت به انتخاب رشته/محل جديد اقدام کنند.

وي در پايان گفت: پذيرفته‌شدگان بايد براي مراجعه جهت ثبت‌نام،مدارکي شامل اصل و کپي کارت ملي، اصل و کپي شناسنامه، شش قطعه عکس 4 × 3 با پشت زمينه سفيد (براي مشمولان 12 قطعه عکس)، مدرکي که وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص مي‌کند و مدرک تحصيلي يا گواهي موقت کارشناسي ارشد را به همراه داشته باشند.

مشاور عالي سازمان سنجش:

توزيع کارت آزمون دکتري و ارشد نيمه متمرکز آغاز شد

دكتر توکلي گفت: توزيع کارت آزمون دکتري نيمه متمرکز، پرديس‌هاي خود گردان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي از روز 18 شهريور آغاز شد.حسين توکلي مشاور عالي سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران گفت: ثبت‌نام در آزمون دوره‌هاي دکتري نيمه متمرکز از طريق شبکه اينترنتي سازمان سنجش از روز شنبه 17 تير ماه 93 آغاز و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده در روز دوشنبه 30 تير ماه پايان پذيرفت.

وي افزود: در اين آزمون 24 هزار و 88 داوطلب ثبت‌نام کردند که از اين تعداد 8 هزار و 90 نفر زن و 15 هزار و 988 نفر مرد هستند.توکلي در ادامه به دروس تخصصي اين آزمون اشاره کرد و اظهار داشت: در آزمون ورودي دوره دکتري سال 93 پرديس خودگردان داوطلبان به سوالات کليه دروس تخصصي، استعداد تحصيلي و زبان انگليسي پاسخ مي‌دهند. وي خاطرنشان کرد: داوطلبان مي‌توانند کارت ورود به جلسه را دريافت کنند.

آغاز توزيع کارت دوره‌هاي ارشد مجازي

توکلي گفت: از روز 18 شهريور توزيع کارت دوره‌هاي ارشد مجازي (ويژه شاغلين) آغاز شد.

مشاور عالي سازمان سنجش گفت: 21 هزار و 339 نفر داوطلب در اين آزمون ثبت‌نام کردند که 7 هزار و 916 نفر زن و 13 هزار و 423 نفر مرد هستند.

سطح سوالات اختصاصي

وي به سطح سوالات اختصاصي اشاره کرد و گفت: سطح سوالات اختصاصي بر حسب مورد در حد دانش و تجربيات فارغ‌التحصيلان دوره کارشناسي هر رشته و براساس منابع فهرست شوراي عالي برنامه‌ريزي است.


 انتصابات 

 نجفي اعضاي کميته تعيين مصاديق بورسيه‌ها را منصوب کرد

سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي احکامي اعضاي کميته تعيين مصاديق بورسيه‌ها را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي‌ پورمختار نماينده مجلس شوراي اسلامي و رئيس کميسيون اصل، مهدي دواتگري نماينده مجلس شوراي اسلامي و از قضات باسابقه و برجسته کشور، محمد مهدي سالاري‌راد استاد دانشگاه اميرکبير و مسعود کنزي استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و معاون اسبق دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و احمد غلامي، مديرکل بورس و دانشجويان خارج از کشور سازمان امور دانشجويان، اعضاي کميته تعيين مصاديق بورسيه‌ها را تشکيل مي‌دهند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي