جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/08/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4851


طراحي و توسعه محصولات جديد درايران خودرو كليد خورد


آگهي صفحه 1


آگهي صفحه 8


 طراحي و توسعه محصولات جديد درايران خودرو كليد خورد 

مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو به منظور پاسخگويي به نياز مشتريان و به روزآوري محصولات و توسعه سهم بازار ،برنامه توسعه محصولات را كليد زد . به گزارش آفرينش به نقل از ايكوپرس ،عملكرد و برنامه هاي معاونت توسعه محصول و پلتفرم ايران خودرو در پي مي آيد.پروژه هاي تكميل شده در سال گذشته در نتيجه فرايند انطباق موتور بر روي محصول در مركز توسعه محصول و پلتفرم، موتور ايكس. يو. ام. برروي پارس اي. ال. ايكس. نصب و EF7-EE طراحي، توسعه و نصب موتور روي سمند نيز انجام شد از موارد عملكردمعاونت طراحي و توسعه محصول و پلتفرم است.

اخذ گواهي نامه هاي تاييد نوع(Type Approval)

در سال گذشته گواهي نامه هاي تاييد نوع براي محصولات ارتقا يافته يورو 4 و گواهي نامه هاي تاييد نوع براي محصولات خانواده پژو 405 مطابقا ستانداردهاي 55 گانه به دست آمد.

توسعه آزمايشگاه ها

آزمايشگاه آلايندگى تا سطح يورو 5 ارتقا يافت و سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه (ISO 17025:2005) هاي تست و اندازه گيري براي 19 تست اجباري برمبناي استانداردهاي اروپايي،طراحي، مستند سازي و مستقر شد. در راستاي كاهش زمان فرآيند طراحي و توسعه محصول، گواهي نامه معتبر از موسسه آناليتيكاي روسيه اخذ و علاوه بر كاهش هزينه، از راه صدور خدمات آزمون به ساير كشورها، درآمد نيز ايجاد شد.

كسب گواهي نامه سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه ها( 17025:2005 براي 19 تست اجباري برمبناي (ISO از سازمان ملي ISIRI استانداردهاي توسط مميزان Audit استاندارد ايران ومركزملي تائيد صلاحيت ايران نيز درخواست شده است.

تحقق برنامه ها در سال 92

پروژه هاي طراحي و توسعه محصولات جديد 77 درصد، ايجاد تنوع و ارتقاي محصولات جاري 74 درصد، بهبود كيفيت در محصولات جاري 83 درصد، اخذ گواهي نامه هاي تاييد نوع براي محصولاتجاري و ارتقا يافته يورو 4 صددرصد و توسعه آزمايشگاه هاي تست و اندازه گيري در سال گذشته 95 درصد تحقق يافت.

چهار پروژه طراحي و توسعه محصول

در سال 93 جمعا چهار پروژه طراحي و توسعه محصول جديد به اجرا در مي آيد كه دو مورد آنا ز سال گذشته به سال جاري منتقل شده است. بخش هايي از پروژه هايدنا و وانت جديد در سال 92 انجام شده و بخش هايي نيز در سال جاري انجام مي شود. سواري هاي كلاس سي و كلاس دي نيز پروژه هاي جديد سال جاري هستند.

تنوع و ارتقاي محصولات جاري

در سال جاري 31 پروژه ايجاد تنوع و ارتقاي محصولات در دست است كه 18 مورد آن از سال گذشته مانده و 13 مورد جديد است.

راناي صندوق دار ال. ايكس، تامين كنده دومتزيينات داخلي رانا، دنا، سورن سال و وانت جديد، . انطباق موتور اي. اف. 7 دوگانه سوز بر روي رانا،طراحي، توسعه و نصب موتورا ي.ا ف. 4. بر رويرانا، نصب موتور اي. اف. 7 ديزلي بر روي سورن، خودكفايي پلتفرم برق و الكترونيك فاز هاي 2 و 3 براي موتور تي. يو. 3. و فاز 4 پژو 206 ، سمند ال. ايكس. با مولتي پلكس اكوماكس، نصب گيربكس بر روي سمند، AMT انطباق موتور ايكس. يو. ام. بر روي پارس اي. ال. ايكس. با داشبورد جديد، انطباق موتور ايكس. يو. ام. بر روي دنا و نصب كمربند ايمني سه نقطه 405 و پارس، پروژه هايي هستند كه قبلا آغاز شده و در سالجاري ادامه دارند. پروژه هاي سواريكلاس سي و دي، دناي لوكس، دست يابي به استاندارد يورو 5 با اي. او. بي. دي. در تمامي محصولات، نصبا ي. بي.ا س. نسل كروز، توسعه موتور او. اچ. MG جديد 80وي. جي. 2 بر روي وانت پي. يو. 1.، نصبسيستم پايداري خودرو بر روي دنا، طراحي و توسعه سيستم فرمان برقي،امكان سنجي كاهش رايد و افزايش تراك پلتفرم سمند، توسعه و نصب گيربكس خودكار بر روي دناي ال. ايكس.، پروژه هاي جديد مركز ،C,D2,D1 توسعه محصول و پلتفرم براي سال جارياست.

14 فعاليت هاي بهبود كيفيت

14 فعاليت بهبود كيفيت در سال 93 در دست معاونت طراحي و توسعهمحصول و پلتفرم است كه 10 مورد آن از سال 92 ا دامه يافته و چهار مورد جديداست.

مهم ترين برنامه ها در سال جاري

تجاري سازي محصولات جديد دنا و وانت پي. يو. 1.، طراحى و توسعهخودروهاي كلاس سي و دي، راناي لوكس، دناي لوكس، ارتقاي استانداردمحصولات به سطح يورو 4 باا ي.ا و. بي.دي.، توسعه گيربكس اتوماتيك براي دناي ال ايكس، توسعه موتور او. اچ. وي. جي. براي وانت پي. يو. 1ا ز مهم ترين برنامه هاي مركز توسعه محصولات و پلتفرم در سال جاري است.

استاندارد مراكز تست و آزمون

آزمايشگاه هاي معاونت طراحى و توسعه محصول و پلتفرم در حوزه آزمون هاي اجباري موفق به اخذ گواهي نامه از ISO مطابق با استاندارد 1725:2005 موسسه آناليتيكاى روسيه شده و در شرف اخذ همين گواهين امها ز موسسها ستاندارد ايران است .

راهبرد ايران خودرو

راهبرد ايران خودرو در توليد مبني بر عرضه 10 تا 15 محصول جديد تا سه سال آينده است كه از اين تعداد سه محصول با برند ايران خودرو طراحي و توليد خواهد شد.

كلام آخر :

مديريت ارشد ايران خودرو خودروساز شدن را مقوله اي فراتر از گرفتن همه يا بخشي از قطعات خودرو از شريك خارجي و مونتاژ آن در خطوط توليدي خود مي داند و معتقد است، تا زماني كه شركت در نتيجه رويدادهاي كوچك و بزرگ در گوشه و كنار جهان آسيب مي بيند، يعني هنوز خودروساز نشده و هر گاه توانست در شرايط سخت مانند آن چه در يكي دوسالگذشته اتفاق افتاد، بر پاي خود بايستد، خودروساز ناميده مي شود.


 آگهي صفحه 1 


 آگهي صفحه 8 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي