جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/03/07 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5003


رئيس مرکز سنجش پزشکي به ابهامات آزمون دستياري پاسخ داد


شرايط جذب استاد معين در حوزه هاي علميه اعلام شد

سرپرست صندوق حمايت از پژوهشگران:
در حمايت از پژوهشگران محدوديتي نداريم


خبــــر


انتصابات


يادداشت


تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 95-94 دانشگاه علامه مصوب شد


 رئيس مرکز سنجش پزشکي به ابهامات آزمون دستياري پاسخ داد 

 به گزارش آفرينش به نقل از وزارت بهداشت رئيس مرکز سنجش پزشکي به ابهامات مطرح شده از سوي داوطلبان چهل و دومين آزمون دستياري تخصصي پاسخ داد.دکتر محمد حسين پور کاظمي با بيان اينکه تمام سعي ما و همکاران اين بود که کليد نهايي سوالات را تا 23 ارديبهشت اعلام کنيم افزود: خوشبختانه اين روال در وزارت بهداشت وجود دارد که بعد از هر آزمون سايت را آماده مي کنيم تا داوطلب به هر سوال، اعتراضي دارد مطرح کند.

طراحي سوالات با رعايت ايمني کامل و در قرنطينه کامل صورت گرفت

وي گفت: در اين آزمون کليه اعتراضات به سوالات مورد توجه قرار گرفت و دبيرخانه شوراي تخصصي طبق روال، از اساتيد طراح و اساتيد ديگر دعوت کرده تا با يک نظر جمعي به ابهامات پاسخ داده شود چرا که اگر يک سوال به ناحق، حذف شود حق بسياري از افراد ضايع مي شود.

پورکاظمي ادامه داد: اساتيد با بررسي اعتراضات به يک جمع بندي نهايي رسيدند.

تنها 2 سوال حذف شد و نمره آن تراز و توزيع شد

وي تأکيد کرد: در آزمون امسال تنها 2 سوال حذف شد و در مورد يک سوال که اختلاف نظر وجود داشت با 2 گزينه صحيح مورد پذيرش قرار گرفت و بلا فاصله پس از آماده شدن کليد نهايي، بر روي سايت قرار گرفت.

رئيس مرکز سنجش آموزش پزشکي افزود: ما در نهايت پاسخ نامه داوطلبان را عيناً بر روي سايت قرار داديم و هر داوطلب مي تواند به تصحيح پاسخنامه خود بپردازد و نمره خود را محاسبه کند در همين زمينه کسي نيست که بگويد نمره من اشتباه شده است.

وي ادامه داد: نمره اين دو سوال به نسبتي که داوطلبان پاسخ داده بودند به آنها داده شد و نمره آنها تراز شد يعني کافي است به هر پاسخ صحيح 3 و به هر پاسخ اشتباه 1 نمره منفي داده و نمره کل را در 600 ضرب و بر 596 تقسيم کند تا نمره نهايي که در کارنامه درج مي شود محاسبه شود.

هيچ گزارشي مبني بر ورود داوطلب پس از بسته شدن در حوزه امتحاني نرسيده است

رئيس مرکز سنجش و آموزش پزشکي درباره ابهامات مربوط به زمان بسته شدن درحوزه هاي امتحاني گفت: پيش از شروع آزمون يک دستورالعمل جامع در اين مرکز تهيه مي شود که در آن زمان باز شدن درها، ارسال سوالات مهر و موم شده با هواپيما يا ماشين به نقاط کشور، زمان قرائت قرآن کريم، زمان بسته شدن در ها و تمام جزييات از ابتدا تا انتها ديده مي شود.

وي گفت: زماني که سوالات در مرکز سنجش با رعايت قرنطيه کامل تکثير و بسته بندي شده و در مجموعه هاي مهر و موم شده به وسيله يک نماينده از سوي حراست و يک نماينده از سوي سنجش و نماينده دانشگاه هايي که در آنها امتحان برگزار مي شود با رعايت موارد ايمني خاص به دانشگاه مربوطه ارسال مي شود.

پورکاظمي با بيان اينکه معاون آموزشي هر دانشگاه با عوامل اجرايي مربوطه مسوول اجراي اين دستورالعمل است افزود: ما هميشه به داوطلبان توصيه مي کنيم که يک ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه ها حضور داشته باشند و با آرامش کامل به پاسخ دادن بپردازند.

وي گفت: اگر قرار باشد درهاي حوزه امتحاني رأس ساعت 8:30 بسته شود ممکن است شرکت کننده پيش از شروع آزمون با تأخير به دلايل مختلف به محل برسد مسوولين عمل اجازه ورود قبل از امتحان را بدهند که اشکالي در اين زمينه وجود ندارد و مهم اين است که امتحان در زمان مقرر آغاز و همچنين در زمان مقرر شده پايان پذيرد.

رئيس مرکز سنجش آموزش پزشکي در مورد ايمني تهيه سوالات و عدم هر گونه خدشه براي آنها گفت: فرآيند تهيه سوالات در قرنطيه کامل و تحت کنترل دقيق تهيه مي شود و اساتيدي که براي طراحي سوال دعوت مي شوند بايد تلفن هاي همراه خود را تحويل دهند سپس منابع، مداد و برگ طراحي سوال در احتيار آنها قرار مي گيرد و طي چند روز سوالات طرح مي شود.

وي با بيان اينکه امسال چند گروه به طراحي سوال پرداختند و معلوم نبود که سوالات کدام يک از اين گروه ها به جلسه امتحان مي رود افزود: هيچ کدام از اساتيد از وجود گروه هاي ديگر طراح سوال اطلاعي نداشتند.

پورکاظمي افزود: علاوه بر اين مدل طراحي سوال، بانک سوال نيز تشکيل شده بود 2 هزار سوال نيز از سراسر کشور طي يک دستورالعمل با رعايت موارد ايمني جمع آوري شده بود و سوالات زيادي در اختيار بود.

هيچ گزارشي مبني بر تخلف به ما نرسيده است

وي ادامه داد: کليه پرسنل چاپ و تايپ سوالات در قرنطيه کامل بودند و به گونه اي نبود که به محض پايان کار بتوانند بيرون بروند و کليه کساني که به قرنطيه وارد مي شوند تا روزي که امتحان برگزار شود در آنجا مي مانند.

رئيس مرکز سنجش و آموزش پزشکي با تأکيد مجدد بر اينکه خوشبختانه هيچ گزارش مستندي مبني بر تخلف به ما نرسيده است يادآور شد: ممکن است در حوزه هاي امتحاني، داوطلبي به تقلب بپردازد که صورتجلسه مي شود و طبق ضوابط قانوني برخورد مي شود اما هيچ تخلفي به شکل کلي وجود نداشته است.

وي خاطر نشان کرد: با مشاهده نفرات برتر آزمون متوجه شديم که تمامي اين نفرات جزء استعدادهاي درحشان بودند که اين خود نشان دهنده سلامت امتحان است.

آزمون امسال راحت تر از سال گذشته بود

پورکاظمي درباره دشواري سوالات نيز گفت: هر سوال به صورت دقيق و کامل بررسي مي شود تا ضريب دشواري هر سوال مشخص شود و محاسبه آن به اين گونه است که چند نفر از کل تعداد شرکت کنندگان به اين سوال پاسخ صحيح داده اند.

وي تصريح کرد: تعداد پاسخ هاي صحيح به تعداد کل شرکت کنندگان تقسيم مي شود و ضريب دشواري به دست مي آيد که اين نسبت بين 0 تا 1 است که اگر ميزان آن کم شود يعني سوال دشوار بوده و هر چه به 1 نزديک تر باشد يعني سوال ساده بوده است.

رئيس مرکز سنجش و آموزش پزشکي به سطوح سوالات اشاره کرد و گفت: يک سوال ممکن است ساده، متوسط، دشوار، بسيار دشوار و فوق العاده دشوار باشد. در آزمون امسال 3 سوال ساده، 39 متوسط، 55 دشوار، 63 بسيار دشوار و 40 سوال فوق العاده دشوار وجود داشت و ميانگين ضريب دشواري سوالات 0.45 بود.

وي سطوح سوالات سال گذشته را نيز ذکر کرد و گفت: در سال گذشته 3 سوال ساده، 19 متوسط، 39 دشوار، 76 بسيار دشوار و 43 سوال فوق العاده دشوار بودند و ميانگين ضريب دشواري 0.43 بود يعني آزمون امسال مقداري راحت تر از سال گذشته بوده است.

586 نفر نمره بالاتر از 400 کسب کرده اند

پورکاظمي افزود: سال گذشته تنها 184 نفر از شرکت کنندگان نمره بالاتر از 400 را کسب کرده اند در صورتي که امسال اين تعداد به 586 نفر رسيد که نشان دهنده راحت تر بودن سوالات آزمون امسال است.

وي گفت: ميانگين کل جامعه شرکت کنندگان در آزمون سال گذشته 173 بوده و امسال به 205 رسيده است و سطح نمرات بالاتر آمده است البته نمي توان اين دو جامعه را با هم مقايسه کرد و ممکن است شرکت کنندگان امسال مطالعه بيشتري داشته اند.

رئيس مرکز سنجش آموزش پزشکي با بيان اينکه برخي از داوطلبان عنوان مي کنند که رتبه ها با سال گذشته همخواني ندارد افزود: کاملا درست است چرا که کسي که سال گذشته نمره 400 را کسب کرده بود رتبه 184 را داشت و کسي که امسال نمره 400 کسب کرده رتبه 586 را به دست آورده است، چرا که تعداد افرادي که نمره بالاتر از 400 را کسب گرفتند بيشتر از سال
گذشته بود.

پورکاظمي نمره 150 را ملاک انتخاب رشته دانست و گفت: در سال گذشته 6 هزار و 697 نفر بالاتر از 150 نمره کسب کردند در حالي که امسال اين تعداد به 7 هزار و 588 نفر رسيد و حدود 900 نفر بيشتر از سال گذشته اجازه انتخاب رشته پيدا کرده اند


 شرايط جذب استاد معين در حوزه هاي علميه اعلام شد 

 مدير دفتر امور اساتيد حوزه‌هاي علميه گفت: آئين‌نامه بکارگيري استاد معين تدوين و براي اجرا به مديريت‌هاي حوزه‌هاي علميه استاني ابلاغ شد.حجت‌الاسلام روزبهاني، تدوين و ابلاغ اين آئين نامه را در راستاي مصوبه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه بيان کرد و افزود: اين آئين نامه به احياي سنت قديمي تدريس در حوزه‌هاي علميه منجر خواهد شد.

وي با بيان اينکه در گذشته، نحوه تدريس اساتيد حوزه‌هاي علميه به صورت پلکاني بود، اظهار کرد: در آئين نامه بکارگيري استاد معين از طلاب ممتاز پايه‌هاي 4 و 5 براي تدريس در مدارس علميه محل تحصيل فراخوان شده است.

به گفته حجت‌الاسلام روزبهاني، فراهم کردن زمينه نظام‌مند سنت استاد‌پروري از ميان طلاب جوان و مستعد، با حفظ ضرورت توجه خاص به تقويت پايه تحصيلي و تربيتي طلاب مهمترين هدف تدوين و ابلاغ اين آئين نامه است.

شرايط جذب استاد معين

وي در تعريف استاد معين، تصريح کرد: استاد معين طلبه مهذب و ممتازي است که پايه 1 تا 4 حوزه را به اتمام رسانده و اشتغال به تحصيل در پايه 5 يا 6 دارد و با احراز شرايط براي تدريس به صورت ساعتي در پايه 1 تا 3 در محل تحصيل، بکارگيري مي‌شود.

مدير دفتر امور اساتيد معاونت آموزش حوزه‌هاي علميه کشور، کسب رتبه ممتازي بر اساس آئين‌نامه طلاب ممتاز آموزشي، تائيد شوراي واحد آموزشي محل تدريس، موفقيت در مصاحبه علمي و مثبت بودن مراحل ارزيابي و دارابودن صلاحيت‌هاي عمومي را از ديگر شرايط جذب استاد معين ذکر کرد.

وي مواد مصاحبه علمي اين طرح را يک يا چند درس از دروس صرف، نحو و بلاغت بيان کرد و افزود: بر اساس اين طرح، حداکثر 20 درصد از دروس پايه 1 تا 3 هر واحد آموزشي توسط اساتيد معين تدريس مي‌شود و استاد معين حداکثر دو درس از دروس صرف، نحو و بلاغت را مي‌تواند تدريس کند.

حجت‌الاسلام روزبهاني مهلت ثبت‌نام براي داوطلبان مدارس علميه شهرستان‌ها را تا 31 خرداد 94 اعلام کرد و از علاقه‌مندان خواست براي ارائه درخواست به مدير مدرسه علميه محل تحصيل مراجعه کنند.


 سرپرست صندوق حمايت از پژوهشگران:
 در حمايت از پژوهشگران محدوديتي نداريم 

 به گزارش آفرينش سرپرست صندوق حمايت از پژوهشگران گفت: ما نيازهاي پژوهشگران و فناوران را شناسايي کرده‌ايم و محدوديتي براي حمايت از پژوهشگران نداريم.نصرت‌ا... ضرغام سرپرست صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران تمامي نيازها و خواسته‌هاي مخترعين، پژوهشگران و مهندسين را شناسايي کرده و به تمام آن پرداخته مي‌شود و محدوديتي براي حمايت از اين پژوهشگران
نداريم.

وي اشاره کرد: از سال 82، 75 هزار پروژه تحقيقاتي دريافت کرده‌ايم و همچنين افزايش کمي و کيفي داشته‌ايم. ضرغام در ادامه افزود: در مدت 14 سال ، 2113 پروژه را دريافت کرده‌ايم و اين نشان دهنده اين است که اقدامات صندوق حمايت از پژوهشگران موثر بوده است. سرپرست صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران تصريح کرد: ظرفيت کشور بيشتر از اين است و خصوصا با سفارش پروژه‌هاي تحقيقاتي به نيازهاي جامعه ورود پيدا مي‌کنيم و به آن مي‌پردازيم.


 خبــــر 

 زمان و نحوه مصاحبه آزمون دکتراي دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش آفرينش نتايج چند برابر ظرفيت آزمون دکتراي دانشگاه آزاد از طريق سايت azmoon.com اعلام شد.

نتايج چندبرابر ظرفيت آزمون دکتراي دانشگاه آزاد از طريق سايت معاونت سنجش و پذيرش اين دانشگاه اعلام شد.

زمان و نحوه مصاحبه نيز از طريق سايت azmoon.net منتشر مي‌شود، مصاحبه‌ها در اواخر خرداد و تير و مرداد برگزار مي‌شود و اعلام نتيجه نهايي نيز اواخر شهريورماه است.

دكتر توکلي:

8 خرداد، آزمون پروژه عملي رشته طراحي صنعتي برگزار مي‌شود

به گزارش آفرينش مشاور عالي سازمان سنجش گفت: آزمون پروژه عملي رشته طراحي صنعتي دوره کارشناسي ارشد 8 خرداد ماه در دانشگاه خوارزمي برگزار مي‌شود. دكتر توکلي مشاور عالي سازمان سنجش با اشاره به مشخصات برگزاري آزمون پروژه عملي رشته طراحي صنعتي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 94 اظهار داشت: کارت شرکت در آزمون پروژه عملي رشته طراحي صنعتي (کد 1362)آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته از سه شنبه 5 خرداد ماه به همراه برگ راهنماي مربوط به روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته است.

وي افزود: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاريخ و نحوه توزيع کارت و برگزاري اين آزمون از روز يکشنبه 3 مرداد ماه بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته و در نشريه پيک سنجش روز دوشنبه 4 خرداد ماه منتشر شده است همچنين هر داوطلب مي‌تواند بر اساس دستور‌العمل‌هاي مندرج در اطلاعيه منتشره حداکثر تا روز 5شنبه مراجعه و نسبت به دريافت پرينت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي مربوط اقدام کند. توکلي در پايان تاکيد کرد: آزمون پروژه عملي رشته طراحي صنعتي دوره‌ي کارشناسي ارشد ناپيوسته در روز جمعه 8 خرداد ماه در دانشگاه خوارزمي واقع در تهران، خيابان انقلاب، دروازه دولت، خيابان شهيد مفتح برگزار خواهد شد.

برگزاري آزمون دكتري طلاب خواهردر روز جمعه

مدير سنجش و پذيرش حوزه‌هاي علميه خواهران کشور گفت: آزمون کتبي ورودي مقطع سطح چهار (دکترا)‌ حوزه‌هاي علميه خواهران برگزار مي‌شود.

به گزارش آفرينش حجت‌الاسلام محمد احمدي افزود: اين آزمون روز جمعه هشتم خرداد به صورت همزمان در چهار مرکز آزمون در شهرهاي قم، تهران، اصفهان و يزد برگزار مي‌شود.

وي تعداد شرکت‌کنندگان در اين آزمون را 400 نفر ذکر کرد و ادامه داد: اين شرکت‌کنندگان در رشته فقه و اصول با گرايش فقه خانواده و رشته تفسير و علوم قرآني با گرايش تفسير تطبيقي پذيرش مي‌شوند. مدير سنجش و پذيرش حوزه‌هاي علميه خواهران با بيان اينکه آزمون ورودي مقطع سطح چهار در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي‌شود، ادامه داد: طي اين آزمون شرکت‌کنندگان به سئوالات چندگزينه‌اي و تشريحي پاسخ خواهند داد.

وي مراحل پذيرش طلاب در مقطع سطح چهار حوزه‌هاي علميه خواهران را شامل آزمون کتبي و مصاحبه علمي دانست و يادآور شد: نتايج آزمون کتبي ورودي اين مقطع در روز دهم تيرماه اعلام خواهد شد و مصاحبه‌هاي علمي از 24 مرداد آغاز مي‌شود. حجت‌الاسلام احمدي زمان اعلام نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان در آزمون کتبي مقطع سطح چهار حوزه‌هاي علميه خواهران را 20 شهريور ماه ذکر کرد و ادامه داد: نتايج نهايي پذيرفته‌شدگان از طريق پايگاه سنجش و پذيرش حوزه‌هاي علميه خواهران به نشاني paziresh.whc.ir اعلام خواهد شد.

وي با اشاره به اينکه در سال آينده شاهد اجراي دومين دوره تحصيلي مقطع سطح چهار در حوزه‌هاي علميه خواهران خواهيم بود، اضافه کرد: در حال حاضر 12 نفر در مقطع تحصيلي سطح چهار حوزه‌هاي علميه خواهران در حال تحصيل هستند. مدير سنجش و پذيرش حوزه‌هاي علميه خواهران يادآور شد: تنها دارندگان مدرک تحصيلي سطح سه (کارشناسي ارشد) حوزه‌هاي علميه خواهران مجاز به شرکت در اين آزمون هستند.


 انتصابات 

 دکتر مخبر دزفولي:

اعضاي کميته انتخاب روساي دانشگاه‌ها مشخص شدند

به گزارش آفرينش جلسه 764 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني برگزار شد.

در اين جلسه دکتر محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص مصوبات اين جلسه اظهار داشت: با توجه به اينکه انتخاب روساي دانشگاه ها به دليل اينکه فرايند معرفي و تصويب آن سرعت پيدا کند و وقت جلسه شورا کمتر گرفته شود و در مواردي که نياز به بررسي دقيق تر دارد کميته اي بتواند اين وظيفه را انجام دهد تشکيل کميته اي در اين زمينه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: مقرر شد براي انتخاب روساي دانشگاه‌ها کميته‌اي مرکب از "رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها"، "وزير علوم، تحقيقات و فناوري"، "وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي"، "دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي" و "رئيس هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي" تشکيل شود.


 يادداشت 

 استقامت و نقش مهم آن در موفقيت

زهرا كيان‌بخت

براي رسيدن به موفقيت، استقامت يك كلمه‌ي كليدي است. شايد ما هم خيلي وقتها، زماني كه از شخصيتهاي بزرگ، درمورد شكستهايشان شنيده‌ايم، كمي تعجب كرده‌ايم و باورش برايمان سخت بوده كه آنها هم زماني تجربه‌ يا تجربه‌هايي با طعم شكست را چشيده‌اند. جف كلر، در كتاب؛ نگرش همه چيز است، در اين رابطه مي‌گويد:

«زماني كه شما به كاري مي‌پردازيد، چيزي به عنوان «شكست» وجود ندارد. تنها چيزي كه وجود دارد، «نتيجه» است و در اين ميان، عده‌اي موفقتر از ديگران هستند.

شكست به اين معني نيست كه شما به آخر خط رسيده‌ايد و ديگر موفقيت، ممكن نيست. تنها زماني موفقيت، غير ممكن است كه دست از تلاش بكشيد.

تلاشهاي مداوم، همراه با تعهد و پشتكار، مي‌تواند به موفقيت، تبديل شود.»

اگر بخواهيم اين «تلاشهاي مداوم» را كه جف كلر از آن صحبت مي‌كند، در قالب يك كلمه‌ي ديگر بيان كنيم مي‌شود از آن به «استقامت» تعبير كرد.

كلر همين طور در مورد نوع نگاه به شكستها چنين مي‌گويد: «شكستهاي شما، تجارب آموزنده‌اي هستند كه به سازگاري و تعديلي كه بايد ايجاد كنيد، اشاره مي‌كنند. هرگز سعي نكنيد از شكست روي برگردانيد، چرا كه اگر اين كار را بكنيد، ضمانت مي‎كنم كه در عمل، هيچ خطري نمي‌كنيد و چيزهاي كمي به دست خواهيد آورد... اگر اين را وظيفه خود بدانيد كه از هر شكستي بياموزيد و بر نتيجه‌اي كه آرزوي دست يافتنش را داريد، متمركز بمانيد، سرانجام شكست، شما را به سوي موفقيت، هدايت خواهد كرد.»


  تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 95-94 دانشگاه علامه مصوب شد 

تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 95-94 دانشگاه علامه طباطبايي مصوب و اعلام شد.به گزارش آفرينش، تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 95-94 دانشگاه علامه طباطبايي مصوب يکصد و چهل و يکمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه اعلام شد .

تقويم نيمسال اول سال تحصيلي 95-94

ثبت نام : از 11 تا 17 شهريور ماه 94

شروع کلاسها :21 شهريور ماه 94

حذف و اضافه : از 28 شهريور ماه تا 5 مهرماه 94

نظارت و بررسي پرونده هاي بلاتکليف، مشروطي،

فارغ التحصيل و... : از 16 تا 27 آبان ماه 94

حذف اضطراري: 22 آذرماه 94

پايان کلاس ها : 9 دي ماه 94

امتحانات :از 12 تا 23 دي ماه 94

تقويم نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94

ثبت نام : از3 تا 8 بهمن ماه 94

شروع کلاس ها :

10 بهمن ماه 94

نظارت و بررسي پرونده هاي بلاتکليف، مشروطي، فارغ التحصيل و...:از 15 تا 22 اسفند ماه 94

حذف اضطراري : 25 ارديبهشت ماه 95

پايان کلاس ها : 12 خرداد ماه 95

امتحانات :از 16 تا 29 خرداد ماه


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي