جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/03/07 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5003

سخنگوي دولت گفت هدفمندي يارانه ها براين پايه استوار است:
گران كن درآمد حاصله را بين مردم تقسيم كن


تريبون


نهادهاي مالي


خبــر


 سخنگوي دولت گفت هدفمندي يارانه ها براين پايه استوار است:
 گران كن درآمد حاصله را بين مردم تقسيم كن  

 سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه گراني 43 درصدي قيمت بنزين تأثيري بر قيمت ديگر کالاها ندارد، گفت: درباره حذف سهميه بندي بنزين تصميم بين خوب و خوب تر نبود بلکه بين بد و بدتر، يکي را انتخاب کرديم.به گزارش آفرينش به نقل از شبكه خبر، محمدباقر نوبخت درباره ضرورت اصلاح حامل هاي انرژي گفت: بر اساس تجربه اي که سال گذشته درخصوص افزايش قيمت بنزين داشتيم و کنترل به موقع دولت قطعاً اين افزايش قيمت هم تأثيري بر افزايش قيمت ديگر اقلام نخواهد گذاشت.

سخنگوي دولت با بيان اينکه بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها مصوب سال 89 ما ملزم به اجراي اين قانون بوديم، خاطرنشان کرد: بر اساس اين قانون اين افزايش قيمت و تأمين منابع نهايتاً بين يارانه بگيران تقسيم خواهد شد.

نوبخت با اشاره به تک نرخي شدن بنزين گفت: اين گراني در جهت نزديک شدن به قيمت جهاني و جلوگيري از قاچاق بي رويه بنزين و نهايتاً افزايش مصرف و تاثيراتش بر محيط زيست صورت گرفته است. براساس قانون بودجه سال 94 دولت مي بايست 48 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت ها، منابع کسب مي کرد و در جهت تامين هزينه هاي يارانه ها آنها را صرف مي کرد.

وي تأکيد کرد: در حال حاضر درآمدهاي حاصله ما 32 هزار ميليارد تومان است که بر اساس برآوردها 10 هزار ميليارد تومان کمبود داريم که مي بايست از منابع مختلف آنها تامين کنيم. به هيچ وجه موافق افزايش قيمت ها نبوده ايم و نيستيم و قصد تأمين اين کسري منابع را با فشار به مردم نداريم. سخنگوي دولت با اشاره به کم شدن درآمدهاي کشور در سالهاي اخير بر اثر تحريم ها گفت: بايد قبول کنيم که منابع ما کم شده و با مديريت منابع فعلي بايد در جهت اجراي قانون هدفمندي تلاش کنيم. منابع حاصل شده براي مردم و براي تأمين اهداف بهداشت و درمان مصرف خواهد شد. اگر بخواهيم تغييرات را در بهداشت و درمان و کمک به خانوارها داشته باشيم بايد اين افزايش قيمت را قبول کنيم.

وي با بيان اينکه با تک نرخي شدن قيمت بنزين تنها سه هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت تأمين مي شود که اين ميزان در راستاي يارانه ها ميان مردم تقسيم خواهد شد، افزود: دو نرخي بودن بنزين در طي سال هاي گذشته فسادهايي بوجود آورده بود که بايد جلوي آن گرفته مي شد. نوبخت با اشاره به قانون تصويب شده در مجلس اظهار داشت: با کم شدن هزينه ها، درآمدها هم به همان ميزان هم تنظيم خواهد شد و بايد در نظر داشته باشيم که از اين طريق بتوانيم از مصرف بي رويه بنزين جلوگيري کنيم.

وي با اشاره به سياست هاي مهار تورم توسط دولت گفت: شخص رئيس جمهور به هيچ وجه موافق افزايش قيمت نبوده و نيست و اين تصميم بر اساس نظرات کارشناسي گرفته شده است. پيش از اين قرار بود قيمت بنزين بين 1200 تا 1500 تومان شود که رئيس جمهور با آن مخالفت کرد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي مبني بر اعلام تک نرخي شدن بنزين همزمان با سوم خردادماه گفت: البته اين موضوع سوژه خوبي براي طنزپردازان شد ولي اين تصميم از قبل گرفته شده بود. درباره افزايش قيمت بنزين حمل و نقل عمومي بايد بگويم که تلاش شده با انجام سياست هاي حمايتي از بخش حمل و نقل عمومي اين موضوع صورت نگيرد.

وي با ذکر اين مطلب که طرح اصلي هدفمندي يارانه ها بر اين پايه استوار است؛ گران کن و بعد از افزايش قيمت، درآمد حاصله را دوباره بين مردم تقسيم کن، افزود: امسال سال آخر قانون هدفمندي يارانه ها است، تا به حال براي رفع نارضايتي مردم، 6 هزار و 300 ميليارد تومان از خزانه دولت ميان مردم تقسيم شده است.

وي با بيان اينکه دولت قبل خزانه را با 5 هزار و 700 ميليارد تومان استقراض از بانک مرکزي و 2900 طرح ناتمام به دولت جديد تحويل داد گفت: ما براي اجراي بسياري از طرح هاي مان توجيه کافي نداريم و به ناچار براي تأمين مالي برخي طرح ها از شيوه گران کردن برخي حامل هاي انرژي مانند بنزين دست به کار شديم. نوبخت در ادامه افزود: ما سال قبل تصميم گرفتيم که هر چه بدست مي آيد نبايد مستقيم و نقداً بين مردم تقسيم شود بلکه بايد با اجراي طرح هايي مانند طرح تحول سلامت بهره مندي مردم را از درآمدهاي دولتي بيشتر کنيم. امسال تصميم گرفتيم با تک نرخي کردن قيمت بنزين از عوارض قبلي آن که در اينجا صحيح نيست که به آنها اشاره کنم جلوگيري کنيم. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور افزود: اينکه نظارت بر افزايش قيمتها در کشور بسيار ضعيف بوده و هست قبولِ، اما امسال تصميم بر اين است که با ياري مسئولين ذيربط اين نظارتها افزايش يابد تا حق کسي ضايع نشود. اگر نمي توانيم توقعات همه مردم را رفع کنيم به دليل اين است که ما اين دولت را با کاستيهاي فراوان از دولت قبل تحويل گرفته ايم.سخنگوي دولت گفت: درباره حذف سهميه بندي بنزين تصميم بين خوب و خوبتر نبود بلکه بين بد و بدتر را انتخاب کرديم. پيشنهادهاي مختلفي درباره بنزين از جمله افزايش آن به 1500 تومان نيز به دولت ارائه شد اما با بررسي همه ابعاد تصميم گرفتيم تا سهميه بندي را حذف کنيم.

وي گفت: مجموعه دولت افراد تازه کاري نيستند و با مطالعه مراکز اطلاعاتي و همچنين بررسي کارشناسان به اين تصميم رسيديم و بر اساس شرايط بايد تصميمي مي گرفتيم. سخنگوي دولت در پاسخ به اين پرسش که چرا در اواخر سال 93 افزايش قيمت بنزين را در سال 94 رد کرده بوديد؟ گفت: زماني که قانون تکليف و اجبار کند ما هم بايد همان را عمل کنيم و در آن زمان چنين تصميمي نداشتيم اگر چه در پرداخت يارانه ها هميشه تحت فشار بوديم چرا که به همه مردم بايد مبالغي پرداخت مي کرديم. خوشبختانه با مديريتي که در باره هزينه کردها داشتيم طي دو ماه اخير 300 ميليارد تومان به توليد پرداخت کرديم. نوبخت در پاسخ به پرسشي درباره احتمال افزايش قيمت کالاهاي اساسي نيز گفت: طبق بخشنامه معاون اول رئيس جمهور دولت بر قيمت ها کنترل و نظارت دارد و البته درخواست ها را نيز بررسي و تلاش مي کند بجاي مجوز افزايش قيمت مابه التفاوت آنرا بپردازد تا قيمت هيچ کالايي افزايش پيدا نکند.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا حذف يکباره سهميه بنزين برخلاف انتظار مردم از دولت تدبير و اميد نبود افزود: اگر اطلاع مي داديم و يک ماه بعد اجرا مي کرديم مگر چه اتفاقي مي افتاد البته ممکن بود التهابي براي تورم ايجاد شود. خوشبختانه در سال گذشته 32 هزار ميليارد تومان به طرح هاي عمراني تزريق کرديم و همه طرح هاي وعده شده در سفرهاي استاني رئيس جمهور نيز تکميل شد.

سهميه 500 ليتري بنزين آزاد ديشب واريز شد

اين در حالي است كه ،رئيس انجمن جايگاه داران سوخت با اشاره به واريز سهميه بنزين آزاد با قيمت 1000 و 1200 توماني در کارتهاي سوخت، گفت: ميزان اين سهميه 500 ليتر در ماه است که پس از مصرف بنزين 700 توماني قابل برداشت است.

بيژن حاج محمدرضا درباره سهميه بندي بنزين آزاد 1000 توماني گفت: سهميه بنزين آزاد با دو قيمت ليتري 1000 و 1200 توماني در کارت‌هاي هوشمند سوخت واريز شده است.

رئيس انجمن جايگاه داران سوخت ايران با اعلام اينکه ميزان اين سهميه بنزين آزاد ماهانه 500 ليتر براي خودروهاي شخصي و عمومي تعريف شده است، تصريح کرد: در کارتهاي هوشمند سوختي که هنوز سهميه بنزين 700 توماني موجود است، امکان برداشت سهميه بنزين 1000 توماني وجود ندارد.

اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه استفاده از سهميه بنزين 500 ليتري بنزين آزاد کارت هاي سوخت صرفا با به اتمام رسيدن سهميه بنزين 700 توماني امکان پذير است، بيان کرد: از سوي ديگر، امکان خريد بنزين آزاد با استفاده از کارت سوخت جايگاه داران هم فراهم شده است.

حاج محمدرضا تاکيد کرد: مردم پس از استفاده از سهميه بنزين 700 توماني با سوخت گيري جديد متوجه واريز 500 ليتر سهميه بنزين آزاد با قيمت 1000 و 1200 توماني براي بنزين سوپر مي شوند.

خريد بنزين سوپر فقط 1200تومان

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينکه براساس مصوبه دولت عرضه بنزين سوپر با قيمت 800 توماني متوقف شده است، گفت: بنزين سوپر از ديروزصرفا با يک قيمت 1200 توماني انجام مي‌شود.

سيد ناصر سجادي درباره توقف عرضه بنزين با قيمت 800 تومان، گفت: براساس مصوبه دولت، امکان خريد بنزين سوپر صرفا با قيمت 1200 توماني در جايگاه‌هاي سوخت وجود دارد و حتي آن دسته از افرادي که در کارت هوشمند سوخت خود داراي سهميه بنزين 700 توماني هستند، نمي‌توانند بنزين سوپر را با قيمت 800 تومان خريداري کنند.مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اعلام اينکه براساس مصوبه دولت، قيمت بنزين سوپر از امروز به صورت يک نرخي و با قيمت ليتري 1200 تومان در جايگاه‌هاي کل کشور عرضه مي‌شود، در عين حال اظهار داشت: امکان خريد بنزين معمولي با قيمت 700 تومان براي خودروهاي شخصي تا شهريور ماه امسال وجود دارد.

اين مقام مسئول با اشاره به ذخيره بيش از دو ميليارد و 100 ميليون ليتر بنزين 700 توماني در کارت هوشمند خودروهاي شخصي، اظهار داشت: روز گذشته به دليل اجراي طرح يکسان‌سازي قيمت بنزين، متوسط مصرف اين فرآورده نفتي با افزايش قابل توجهي روبرو شده است.

سجادي با اشاره به افزايش قابل توجه مصرف بنزين و حتي پيش‌بيني عبور مصرف اين فرآورده نفتي از مرز 80 ميليون ليتر در روز، بيان کرد: اما در روز شنبه تا دوشنبه هفته جاري، مصرف بنزين کشور عادي بوده و با افزايش قابل توجهي همراه نشده است. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران همچنين درباره واريز سهميه بنزين آزاد با دو قيمت 1000 و 1200 تومان در کارت‌هاي هوشمند سوخت، توضيح داد: براساس نرم‌افزار سامانه هوشمند سوخت، بايد در کارت‌هاي سوخت همواره يک سهميه‌اي همواره واريز شود که اين کار انجام شده است. اين مقام مسئول تصريح کرد: براساس برآوردهاي انجام شده، بيش از 98 درصد مردم ماهانه 100 ليتر بنزين مصرف نمي‌کنند.


 تريبون 

 رئيس کل بانک مرکزي:

يك ماه آينده نرخ رشد اقتصادي اعلام مي شود

رئيس کل بانک مرکزي از کنترل رشد نقدينگي در دولت يازدهم خبر داد و گفت: آمارها نشان مي دهد که توانسته‌ايم تورم را کنترل کنيم و از رکود خارج شويم.

به گزارش آفرينش، ولي الله سيف در جمع خبرنگاران درباره روند نقدينگي گفت:‌ بانک مرکزي رشد نقدينگي را کنترل کرده و رشد آن در مقايسه با سال‌هاي قبل کمتر شده است. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به موضوع خروج از رکود افزود:‌ بانک مرکزي و مسئولان اقتصادي دولت متهم بودند که سياست انقباضي در پيش گرفته اند و همه نيرو را بر روي کنترل تورم متمرکز کرده‌اند و اصلا توجهي به خروج از رکود نمي‌کنند اما آمارها نشان مي دهد که توانسته‌ايم تورم را کنترل کنيم و از رکود خارج شويم.وي، رشد نقدينگي در پايان سال 93 را 21.2 درصد اعلام کرد.

سيف درباره مهار نرخ تورم هم گفت:‌ جهت‌گيري بانک مرکزي در راستاي کاهش تورم است که در اين راستا، نرخ تورم در پايان سال 94 از تورم سال 93 کمتر خواهد شد. نرخ تورم تک رقمي هم براي سال 95 پيش بيني شده است که اميدواريم محقق شود.

رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: بررسي‌هايي در حال انجام است که براساس آن، ظرف 15 روز تا يک ماه آينده با قاطعيت بيشتري نرخ تورم پيش بيني پايان سال 94 را اعلام کنيم.

سيف در خصوص روند رشد اقتصادي هم گفت: هنوز براي پيش بيني و اعلام نرخ رشد اقتصادي پايان سال 94 زود است و اين نرخ بستگي به بسياري از عو امل دارد و ظرف يک ماه آينده پيش بيني ها اعلام خواهد شد.

رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين سئوال که طي يکي دو سال اخير روند نرخ رشد ارز صعودي بوده است و بانک مرکزي به اين موضوع متهم است که اجازه کاهش نرخ ارز را نمي دهد، اظهار داشت: بانک مرکزي به هيچ وجه نه در جهت افزايش و نه در جهت کاهش نرخ ارز خارجي اقدامي نمي کند. وي ادامه داد: تنها تلاشي که بانک مرکزي مي کند اين است که جلوي شوک هاي موقت را مي گيرد و عملکرد بانک هم همين را نشان مي دهد. دامنه نوسانات نرخ ارز در يک سال اخير نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد کاهش يافته، يعني ما به فکر ثبات اقتصادي و آرامش در اقتصاد هستيم.

رئيس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: نوسانات جديدي که به ناگهان يک عده اي را متضرر مي کرد و عده اي را به ظاهر خوشحال مي کرد، به ضرر اقتصاد کشور است و تنها چيزي که بانک مرکزي بر روي آن متمرکز است، همين مطلب است.

وي در پاسخ به اين سئوال که برخي افراد ادعا مي کنند که قيمت ارز را بانک مرکزي به دليل افزايش هزينه هاي اداري خود بالا برده است، گفت: اين حرف ها عجيب است. برخي افراد اطلاعاتشان در حدي نيست که بتوانند اظهارنظر کنند.

وي در مورد فعاليت ليزينگ هاي غير مجاز، گفت: اگر بانک مرکزي از فعاليت آنها اطلاع پيدا کند، اسامي آنها را به مراجع قضايي و نيروي انتظامي اعلام مي کند.

قائم‌مقام وزير صنعت:

جلوگيري از گرانفروشي‌هاي احتمالي ناشي از جو رواني گراني بنزين

قائم‌مقام وزير صنعت از کنترل بازار به منظور جلوگيري از گرانفروشي‌هاي احتمالي ناشي از جو رواني گراني بنزين خبرداد و گفت: افزايش نرخ بنزين نه به صورت واقعي بلکه به لحاظ رواني در قيمت کالاها اثرگذار است.

مجتبي خسروتاج در گفتگو با مهر با تاکيد بر اينکه بازار را به لحاظ گراني‌هاي رواني ناشي از افزايش قيمت بنزين کنترل خواهيم کرد، گفت: برخي از اقلام و کالاها در اقتصاد وجود دارند که آن اندازه که اثر رواني و جو رواني بر قيمت کالاها ايجاد مي‌کنند، دلايلي که بتواند در قيمت تمام شده ساير محصولات اثر داشته باشد را ندارد. يکي از اين کالاها، بنزين است که به لحاظ رواني مي‌تواند بر روي قيمت کالاها اثرگذار باشد، اما افزايش قيمت ناشي از بالا رفتن نرخ بنزين، واقعي نيست و در واقع، اثري ندارد.قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در مجموع بنزين در قيمت تمام شده محصولات يک واحد صنعتي نقش عمده‌اي ايفا نمي‌کند در حالي که بنزين مورد مصرف خودروهاي سواري است و مي‌تواند در هزينه‌هاي حمل و نقل و جابجايي مسافر اثرگذار باشد ولي در قيمت کالاهاي مورد نياز مردم، اثر مستقيم ندارد و به نظر مي‌رسد برخي مي‌خواهند از بي اطلاعي مردم سوءاستفاده کنند و اين امر، اثر رواني بر قيمتها در بازار دارد.

وي تصريح کرد: آنچه که در بخش قيمت کالا ناشي از گراني نرخ سوخت مي‌تواند موثر باشد، گازوئيل است که به همين دليل دولت با دقت نظر خاصي، تنها 50 تومان افزايش قيمت را مصوب کرده است و افزايش قيمت از 250 به 300 تومان، اثر زيادي ندارد. البته بايد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اثرات اين افزايش نرخ را در افزايش قيمت حمل و نقل که به نوعي در قيمت تمام‌شده برخي کالاها موثر است، محاسبه کند، اما به هرحال افزايش قيمت گازوئيل با تاخير به افزايش قيمت کالاهاي توليدي و صنعتي مي‌انجامد؛ پس فعلا افزايش قيمت نداريم. خسروتاج معتقد است آن اندازه که بنزين اثر رواني در جامعه دارد، تاثيري در افزايش قيمت کالاها ندارد ولي گازوئيل اثرگذار است؛ بنابراين دولت با اين نگاه، قيمت را متعادل افزايش داده است. در اين ميان، اگر قرار باشد که با قاچاق گازوئيل مقابله شود، اصلاح قيمت بايد بيش از اين باشد، اما به دليل آثار تورمي احتمالي، از اين موضوع خودداري شده است.


 نهادهاي مالي 

 ساخت مدرسه در زاهدان توسط بانک پاسارگاد

بانک‌پاسارگاد در استاي ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي خود، اقدام به ساخت يک باب مدرسه در شهر زاهدان کرد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط‌عمومي بانک‌پاسارگاد، طي مراسمي که در تاريخ 6 خرداد و با حضور فرماندار زاهدان، شهردار، معاون عمراني استاندار، مديرکل آموزش و پرورش و مدير نوسازي مدارس برگزار شد، کلنگ احداث يک باب مدرسه بر زمين زده‌شد. اين مدرسه با مساحت 375 مترمربع بنا و 500 مترمربع محوطه‌سازي و 6 کلاس براي بهره‌مندي مردم محروم اين منطقه ساخته‌خواهد شد. پيش از اين نيز بانک‌پاسارگاد در مناطق محروم استان‌هاي مختلف کشور، به ساخت مدرسه و کتابخانه‌هاي عمومي و همچنين خانه‌هاي بهداشت اقدام کرده‌است.

تغييرات مديريتي در امور اعتبارات بانک توسعه صادرات

دکتر علي صالح آبادي مديرعامل بانک توسعه صادرات، با صدور احکام جداگانه‌اي مدير امور اعتبارات و سه رييس اداره زير مجموعه اين مديريت را منصوب کرد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانك توسعه صادرات،‌ مهندس رضا ساعدي فر به سمت مديريت امور اعتبارات منصوب شد.پيش از اين آقاي ساعدي فر سرپرست اين مديريت بوده است.

بر اساس اين گزارش سه رئيس اداره زير مجموعه مديريت امور اعتبارات بانك توسعه صادرات ايران نيز منصوب شدند.

روابط عمومي بانک مسکن :

در طرح برکت بانک مسکن خدمات متنوعي به مشتريان خود ارايه مي دهد

بانک مسکن به منظور ارايه خدمات متنوع تر به مشتريان و تکميل سبد خدمات بانکي طرح برکت را به مشتريان خود ارايه داد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک مسکن،در اين طرح که تا پايان تيرماه سال جاري ادامه دارد مشتريان بانک مي توانند از خدمات متنوع اين طرح از جمله سپرده سرمايه گذاري آتيه طلايي،سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه 3ماهه،سپرده سرمايه گذاري يکساله 20 استفاده کنند.


 خبــر 

 درخواست افزايش 22 درصدي قيمت سيمان روي ميزدولت

دبير انجمن توليدکنندگان سيمان از ارايه درخواست جديد توليدکنندگان براي افزايش قيمت خبرداد و گفت: اگرچه طي هفته‌هاي گذشته درخواست افزايش 17درصدي از دولت داشتيم اما اکنون درخواست‌مان افزايش 22درصدي است.

عبدالرضا شيخان در گفتگو با مهر از ارسال مجدد درخواست توليدکنندگان سيمان براي افزايش قيمت اين کالا خبرداد و گفت: طي هفته‌هاي گذشته درخواست خود براي افزايش قيمت سيمان را به دولت ارسال کرده‌ايم اما اکنون با بالا رفتن قيمت گازوئيل، تقاضاي ما افزايش 22 درصدي است، چراکه قيمت تمام شده ما بالا رفته است.

دبير انجمن توليدکنندگان سيمان افزود: سهم سوخت در توليد سيمان 30 تا 35 درصد است که بر اين اساس، افزايش قيمت گازوئيل از 250 تومان به 300 تومان در هر ليتر، منجر به افزايش قيمت تمام‌شده ما شده است. اين در حالي است که هم‌اکنون توليدکنندگان با کمبود نقدينگي مواجه هستند و چنانچه دولت با اين افزايش قيمت موافقت نکند، ادامه توليد مقدور نيست. وي تصريح کرد: هم اکنون کارخانجات به طور متوسط با حدود 87 درصد ظرفيت خود کار مي‌کنند؛ ضمن اينکه افزايش قيمت سوخت، هزينه صادرات را نيز افزايش مي‌دهد، چراکه قيمت در بازارهاي جهاني نمي‌تواند به سرعت تغيير کند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي