جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/05/03 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5046


برنامه نيم فصل اول ليگ برتر


خبــر


دقيقه نود


  برنامه نيم فصل اول ليگ برتر 

 پس از قطعي شدن بقاي راه‌آهن در ليگ برتر و سقوط پيکان، برنامه کامل نيم فصل 94-95 از سوي سازمان ليگ اعلام شد.

هفته اول:

بازي هفته/ فينالِ ليگ قبل

پنج شنبه8 مرداد 94

فولاد مبارکه سپاهان-استقلال صنعتي خوزستان ورزشگاه فولاد شهر

صباي قم - استقلال اهواز - ورزشگاه يادگار امام(ره) قم

سايپا - گسترش فولاد تبريز- ورزشگاه پاس قوامين

سياه جامگان مشهد - استقلال تهران - ورزشگاه ثامن مشهد

جمعه 9 مرداد 94

ملوان بندر انزلي - ذوب آهن - ورزشگاه تختي انزلي

تراکتورسازي تبريز - نفت تهران - ورزشگاه يادگار امام(ره) تبريز

پرسپوليس - پديده مشهد- ورزشگاه آزادي تهران

فولاد خوزستان - راه آهن - ورزشگاه غدير اهواز

هفته دوم:

بازي هفته/ مصاف قلعه‌نويي با استقلال

پنجشنبه 15 مرداد 94

پديده خراسان – فولاد خوزستان – ورزشگاه ثامن مشهد

نفت تهران – صباي قم – ورزشگاه تختي تهران

استقلال خوزستان – پرسپوليس – ورزشگاه غدير اهواز

راه‌آهن – سايپا – ورزشگاه شهداي شهر قدس

جمعه 16مرداد 94

گسترش فولاد تبريز – تراکتورسازي تبريز- ورزشگاه يادرگار امام (ره) تبريز

ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

استقلال اهواز – سياه جامگان مشهد - ورزشگاه تختي اهواز

استقلال تهران – ملوان بندر انزلي - ورزشگاه آزادي

هفته سوم:

بازي هفته/ مصاف تهراني‌ها و اصفهاني‌ها

پنجشنبه 22 مرداد94

ملوان بندر انزلي – استقلال اهواز- ورزشگاه تختي انزلي

سياه جامگان مشهد – نفت تهران – ورزشگاه ثامن مشهد

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پرسپوليس – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

صباي قم – گسترش فولاد تبريز- ورزشگاه يادرگارامام(ره) قم

جمعه 23 مرداد 94

فولاد خوزستان – استقلال خوزستان – ورزشگاه غديراهواز

تراکتورسازي تبريز – راه‌آهن- ورزشگاه يادگارامام(ره) تبريز

سايپا – پديده خراسان – ورزشگاه پاس قوامين تهران

استقلال تهران – ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه آزادي تهران

هفته چهارم:

بازي هفته/ آبي‌هاي تهران و اهواز

چهارشنبه28 مرداد 94

نفت تهران – ملوان بندر انزلي – ورزشگاه تختي تهران

پنجشنبه 29 مرداد 94

پرسپوليس – ذوب آهن اصفهان - ورزشگاه آزادي تهران

فولاد مبارکه سپاهان – فولاد خوزستان - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

استقلال خوزستان – سايپا - ورزشگاه غدير اهواز

گسترش فولاد تبريز – سياه جامگان مشهد - ورزشگاه اختصاصي گسترش تبريز

جمعه 30 مرداد 94

پديده خراسان – تراکتورسازي تبريز – – ورزشگاه ثامن مشهد

راه‌آهن‌ - صباي قم –ورزشگاه شهداي شهر قدس

استقلال اهواز – استقلال تهران – ورزشگاه غديراهواز

هفته پنجم:

بازي هفته/ مصاف عليمنصور و استقلال

سه شنبه 3 شهريور 94

فولاد خوزستان – پرسپوليس – ورزشگاه غدير اهواز

ملوان بندر انزلي – گسترش فولاد تبريز- ورزشگاه تختي انزلي

سايپا – فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – ورزشگاه پاس قوامين تهران

چهار شنبه 4 شهريور 94

تراکتورسازي تبريز – استقلال خوزستان – ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز

ذوب آهن اصفهان – استقلال اهواز- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

سياه جامگان مشهد –راه آ‌هن – ورزشگاه ثامن مشهد

صباي قم – پديده خراسان – ورزشگاه يادگار امام (ره) قم

جمعه 20 شهريور 94

استقلال تهران – نفت تهران – ورزشگاه آزادي

لازم به ذکر است به دليل حضور تيم نفت تهران در مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا ديدار اين تيم با استقلال تهران معوقه و در تاريخ 20 شهريور 94 برگزار مي شود.

هفته ششم:

بازي هفته/ قهرمان و نايب قهرمان ليگ قبل

دوشنبه 23 شهريور 94

پرسپوليس – سايپا – ورزشگاه آزادي

پديده خراسان – سياه جامگان – ورزشگاه ثامن

استقلال خوزستان – صباي قم – ورزشگاه غدير

سه شنبه 24 شهريور 94

فولاد مبارکه سپاهان‌ - تراکتورسازي تبريز- ورزشگاه فولاد شهر

گسترش فولاد تبريز – استقلال تهران – ورزشگاه اختصاصي گسترش

فولاد خوزستان – ذوب آهن – ورزشگاه غدير

راه‌آهن‌ - ملوان بندر انزلي –ورزشگاه شهداي شهر قدس

دوشنبه 30 شهريور 94

نفت تهران – استقلال اهواز- ورزشگاه تختي

هفته هفتم:

بازي هفته/ سرخ‌هاي تهران و تبريز

پنجشنبه 2 مهر 94

سياه جامگان – استقلال خوزستان – ورزشگاه ثامن

سايپا – فولاد خوزستان – ورزشگاه پاس قوامين

استقلال‌ تهران - راه‌آهن – ورزشگاه آزادي

صباي قم –فولاد مبارکه سپاهان – ورزشگاه يادگار امام

جمعه 3 مهر 94

ذوب آهن‌ - نفت تهران – ورزشگاه فولاد شهر

تراکتورسازي تبريز – پرسپوليس – ورزشگاه يادگار امام

استقلال اهواز – گسترش فولاد تبريز- ورزشگاه تختي

ملوان بندر انزلي‌ - پديده خراسان - ورزشگاه تختي

هفته هشتم:

فولاد و تراختور

پنجشنبه 23 مهر 94

پرسپوليس – صباي قم – ورزشگاه آزادي

استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلي – ورزشگاه غدير

راه‌آهن – استقلال اهواز-ورزشگاه شهداي شهر قدس

جمعه 24 مهر 94

سايپا – ذوب آهن- ورزشگاه پاس قوامين

فولاد خوزستان – تراکتورسازي تبريز- ورزشگاه غدير

پديده خراسان – استقلال تهران- ورزشگاه ثامن

گسترش فولاد تبريز – نفت تهران- ورزشگاه اختصاصي گسترش

فولاد مبارکه سپاهان – سياه جامگان مشهد- ورزشگاه فولاد شهر

هفته نهم:

بازي هفته/ آبي‌ها تهران و خوزستان

سه شنبه 28 مهر 94

سياه جامگان – پرسپوليس- ورزشگاه ثامن

ملوان بندر انزلي – سپاهان- ورزشگاه تختي

تراکتورسازي تبريز – سايپا- ورزشگاه يادگارامام

چهارشنبه 29 مهر 94

استقلال تهران – استقلال خوزستان- ورزشگاه آزادي

صباي قم – فولاد خوزستان- ورزشگاه يادگار

ذوب آهن – گسترش فولاد تبريز- ورزشگاه فولاد شهر

استقلال اهواز – پديده خراسان- ورزشگاه تختي

نفت تهران –راه‌آهن- ورزشگاه تختي

هفته دهم:

نکته بازي/ آبي‌هاي اهواز و خوزستان!

دوشنبه 4 آبان 94

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران- ورزشگاه فولاد شهر

استقلال خوزستان – استقلال اهواز- ورزشگاه غدير

پرسپوليس – ملوان بندر انزلي- ورزشگاه آزادي

سه شنبه 5 آبان 94

سايپا – صباي قم- ورزشگاه پاس قوامين

پديده خراسان – نفت تهران- ورزشگاه ثامن

تراکتورسازي تبريز – ذوب آهن- ورزشگاه يادگار امام

راه‌آهن – گسترش فولاد تبريز - ورزشگاه شهداي شهر قدس

فولاد خوزستان – سياه جامگان- ورزشگاه غدير

هفته يازدهم:

بازي هفته/ دربي تهران

جمعه 8 آبان 94

استقلال تهران – پرسپوليس- ورزشگاه آزادي

شنبه 9 آبان 94

صباي قم – تراکتورسازي تبريز- ورزشگاه يادگارامام

نفت تهران – استقلال خوزستان- ورزشگاه تختي

ملوان بندر انزلي – فولاد خوزستان- ورزشگاه تختي

ذوب آهن –راه‌آهن- ورزشگاه فولاد شهر

استقلال اهواز – فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه تختي

سياه جامگان – سايپا- ورزشگاه ثامن

گسترش فولاد تبريز – پديده خراسان- ورزشگاه اختصاصي گسترش

هفته دوازدهم:

بازي هفته/ فرکي و نفت

پنجشنبه 28 آذر 94

پرسپوليس – استقلال اهواز- ورزشگاه آزادي

استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبريز- ورزشگاه غدير

پديده خراسان –راه‌آهن- ورزشگاه ثامن

جمعه 29 آذر 94

سايپا – ملوان بندر انزلي پاس- ورزشگاه قوامين

فولاد خوزستان – استقلال تهران- ورزشگاه غدير

فولاد مبارکه سپاهان‌ - نفت تهران- ورزشگاه فولاد شهر

صباي قم – ذوب آهن- ورزشگاه يادگار امام قم

تراکتورسازي تبريز – سياه جامگان- ورزشگاه يادگار امام

هفته سيزدهم:

بازي هفته/ جنگِ سربازها

يکشنبه 8 آذر 94

نفت تهران – پرسپوليس- ورزشگاه تختي

گسترش فولاد تبريز‌ - فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه اختصاصي گسترش

سياه جامگان – صباي قم- ورزشگاه ثامن

راه‌آهن – استقلال خوزستان- ورزشگاه شهداي شهر قدس

دوشنبه 9 آذر 94

ملوان بندر انزلي‌ - تراکتورسازي تبريز- ورزشگاه تختي

استقلال اهواز – فولاد خوزستان- ورزشگاه غدير

استقلال تهران – سايپا- ورزشگاه آزادي

ذوب آهن – پديده خراسان- ورزشگاه فولاد شهر

هفته چهاردهم:

بازي هفته/ تراکتور-استقلال

يکشنبه 22 آذر 94

تراکتورسازي تبريز – استقلال تهران – يادگار امام

سايپا‌ - استقلال اهواز- ورزشگاه پاس قوامين

فولاد مبارکه سپاهان – راه‌آهن- ورزشگاه فولاد شهر

صباي قم – ملوان بندر انزلي- ورزشگاه يادگارامام قم

فولاد خوزستان – نفت تهران- ورزشگاه غدير

دوشنبه 23 آذر 94

استقلال خوزستان – پديده خراسان- ورزشگاه غدير

سياه جامگان – ذوب آهن - ورزشگاه ثامن

پرسپوليس – گسترش فولاد تبريز- ورزشگاه آزادي

هفته پانزدهم:

بازي هفته/ پايان نيم فصل!

پنج شنبه 26 آذر 94

استقلال تهران – صباي قم- ورزشگاه آزداي

استقلال اهواز – تراکتورسازي تبريز- ورزشگاه تختي

نفت تهران – سايپا – ورزشگاه تختي

جمعه 27 آذر 94

گسترش فولاد تبريز – فولاد خوزستان- ورزشگاه اختصاصي

ذوب آهن – استقلال خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر

پديده خراسان – سپاهان – ورزشگاه ثامن

راه‌آهن – پرسپوليس- ورزشگاه تختي تهران

ملوان بندر انزلي – سياه جامگان- ورزشگاه تختي انزلي


 خبــر 

 خبر بد براي دنيل داوري

هسل دروازه بان اول آرمينيا شد

سايت کيکر آلمان خبر خوبي براي دنيل داوري و طرفدارانش ندارد

اين سايت معتبر نوشت، آرمينيا بيله فيلد در فصل جديد دو دروازه بان مدعي قرار گرفتن در ترکيب اصلي را دارد. يکي دنيل داوري دروازه بان سابق تيم ملي ايران و بازيکن فصل گذشته گراس هاپرز سوئيس و ديگري ولفانگ هسل. حالا و در شرايطي که فردا اولين بازي آرمينيا در فصل جديد بوندس ليگاي 2 مقابل سن پائولي برگزار مي شود، سرمربي آرمينيا تصميمش براي انتخاب گلر اصلي اش را گرفته اين فصل از هسل به عنوان دروازه بان اولش استفاده کند و داوري ذخيره او خواهد بود.

حکايت مارکوپولوي فوتبال ايران

ملوان بندرانزلي، دهمين باشگاهِ فرزاد حاتمي در 8 سال اخير است. مارکوپولوي فوتبال ايران که در نيم فصل ليگ چهاردهم به ملوان پيوسته بود، حالا بر خلاف تصورهاي اوليه قرار است در اين تيم ماندگار شود و براي چهارمين بار، شاگرد امير قلعه نويي لقب بگيرد. آي اسپورت نوشته است: فرزاد پيش تر در سپاهان، تراکتور و استقلال سابقه همکاري با امير را داشته و معمولا موفق ترين بازي هايش را زير نظر اين مربي گذرانده است. با اين وجود همکاري دوباره آن ها چندان قابل پيش بيني به نظر نمي رسيد. چرا که جدايي حاتمي از استقلالِ قلعه نويي در يک فضاي دوستانه رخ نداده بود.

«مي روم جايي که فوتبال را بفهمند».اين جمله کنايه آميز، بعد از ترک تيم قلعه نويي و پيوستن به فولاد توسط فرزاد حاتمي مطرح شد. آن هايي که زعم فرزاد فوتبال را مي فهميدند البته او را تبديل به يک نيمکت نشين ثابت کردند و اين بازيکن مجبور شد در نيم فصل از فولاد خوزستان جدا شود. فرزاد در اين مدت، انواع و اقسام مصاحبه هاي تند را عليه قلعه نويي انجام داد. همان بازيکني است که مي خواست به عنوان شاهدِ جواد نکونام عليه قلعه نويي در دادگاه حضور پيدا کند! او معتقد بود که امير در حق او و بازيکنان ديگري جفا کرده و حاضر است همه اين ماجراها را در کميته اخلاق توضيح بدهد.

فرزاد حاتمي حالا دوباره شاگرد قلعه نويي شده است. او مدتي قبل علاقه زيادي داشت تا همه؛ حرف هايش درباره سرمربي استقلال را باور کنند اما حالا حتي خودش از آن حرف ها عبور کرده و بار ديگر شاگرد قلعه نويي خواهد شد.او تنها بازيکن فوتبال ايران نيست که چنين رويه پارادوکسيکالي در پيش مي گيرد. اينجا مارکوپولوهاي زيادي، مقصدِ فکرهاي شان را عوض کرده اند.

ريوالدو از هفته دوم بازي مي‌کند

ريوالدو باربوسا دسوزا هافبک برزيلي جديد استقلال که به تازگي با اين تيم قرارداد بسته، به طور حتم به بازي هفته اول اين تيم نخواهد رسيد.

فرم بدني ريوالدو در شرايط مناسبي است اما با اين حال کادرفني استقلال تصميم گرفته که اين بازيکن از فردا در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرين کند تا هر چه زودتر بتواند براي استقلال بازي کند. طبق برنامه اي که مربي بدنساز استقلال اعلام کرده هافبک برزيلي اين تيم که 2 روز است تمريناتش را شروع کرده، احتمالا به بازي هفته دوم استقلال با ملوان خواهد رسيد. البته در صورتي که پرويز مظلومي بخواهد در چنين بازي حساسي از اين بازيکن بازي بگيرد.

مرزبان سخنران کنگره جهاني فوتبال

عليرضا مرزبان سرمربي پيکان قرار است در کنگره جهاني فوتبال سخنران بخشي باشد.عليرضا مرزبان هفته جاري براي حضور در کنگره جهاني فوتبال راهي آلمان مي شود.اين کنفرانس در شهر وولسفبورگ آلمان برگزار خواهد شد که قرار است مرزبان در بخشي از اين کنگره در مورد ساختارهاي فوتبال حرفه اي سخنراني کند.در اين مراسم بزرگاني همچون بکن باوئر و فيليکس ماگات حضور دارند. اين مربي پنجشنبه به تهران برمي گردد تا در مورد آينده اش با پيکان تصميم نهايي را بگيرد.

قاسم دهنوي در تمرينات صبا

هافبک جديد صبا در تمرينات اين تيم شرکت مي‌ کند.قاسم دهنوي که روز چهارشنبه با صبا قرارداد امضا کرد، روز گذشته در تست پزشکي شرکت کرد و به تمرينات اصلي اضافه مي‌ شود.

با توجه به اينکه دهنوي به صورت انفرادي تمرينات خود را پيگيري کرده است، از نظر بدني مشکلي براي همراهي صبا در هفته اول ليگ ندارد و فقط نياز به هماهنگي بيشتر با بازيکنان دارد. قرار است به دهنوي از شنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرين کند تا هر چه زودتر خود را به مرز آمادگي برساند.

استقبال فن خال از پيوستن راموس به يونايتد

لوئيز فن خال ، سرمربي منچستريونايتد از پيوستن سرجيو راموس به تيمش استقبال کرد.وي در مورد شايعات پيرامون پيوستن راموس به اولدترافورد اظهار داشت :" براي خريد هر بازيکن بايد يک پروسه طي شود و بايد منتظر ماند چرا که تا 31 آگوست پنجره نقل و انتقالات باز است. ترجيح مي دهم که در مورد شايعات صحبت نکنم. شايد پروسه خريد آقاي راموس در حال انجام باشد. هيچ چيز قابل پيش بيني نيست."


 دقيقه نود 

 تغيير موضع بنيتس در مورد رونالدو

رافا بنيتس، سرمربي جديد رئال مادريد که هفته گذشته رونالدو را تنها يکي از بهترين بازيکنان دنيا خوانده بود، امروز از او به عنوان بهترين بازيکن جهان ياد کرد.وقتي هفته گذشته بنيتس روبروي خبرنگاران استراليايي نشست و پاسخگوي سوالات آنها شد، کسي تصور نمي کرد که او در مورد رونالدو چنان عقيده اي داشته باشد. بنيتس ضمن تمجيد از رونالدو، از فوق ستاره پرتغالي خود، همراه با بازيکناني چون بيل، بنزما و ايسکو، به عنوان يکي از بهترين بازيکنان دنيا نام برد.

اين اظهارنظر، واکنش هاي متعددي در اسپانيا به دنبال داشت و بسياري منتظر واکنش رونالدو به اين موضوع بودند. رونالدو نه بصورت مستقيم که بصورت غيرمستقيم اعتراض خود را به گوش بنيتس رساند. جنجال روز گذشته او در محل تمرين رئال که پس از مردود اعلام شدن گلش در يک بازي دستگرمي توسط بنيتس ايجاد شد، بازتاب فراواني در رسانه هاي دنيا داشت.

بنگر:

اردوي ترکيه کمک حال پرسپوليس در ليگ است

مدافع پرسپوليس گفت: تيم جوان و يکدستي داريم اما هواداران نبايد از اين تيم انتظار قهرماني داشته باشند.محسن بنگر در خصوص اردوي تيمش در ترکيه عنوان کرد: اردوي خوب و مفيدي را پشت‌سر گذاشتيم و جدا از تمرينات بدنسازي سنگيني گه انجام داديم چند بازي تدارکاتي خوب هم داشتيم.وي ادامه داد: اين اردو صددرصد به ما کمک خواهد کرد که با آمادگي بهتري وارد مسابقات ليگ شويم. جدا از اين موضوع، چنين اردو‌هاي بلند مدتي صميميت بازيکنان را بيشتر کرده و بازيکنان جديد را با نفرات قديمي‌تر هماهنگ مي‌کند.

مدافع پرسپوليس با اشاره به سطح حريفان پرسپوليس در اردوي ترکيه يادآور شد: با يک تيم از سوپر ليگ ترکيه بازي کرديم. تيم اميد ترينيدادتوباگو و قهرمان ليگ ترکمنستان هم ديگر حريفان ما بودند که در سطح خوبي قرار داشتند. بازي‌هاي خوبي برگزار کرديم و نتايج بدي هم نگرفتيم.

امروز موعد واگذاري راه آهن به بخش خصوصي

باشگاه راه‌آهن امروز شنبه رسما به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.پس از راي کميته استيناف مبني بر بقاي راه‌آهن در ليگ برتر، اين باشگاه روز شنبه به طور رسمي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.

پس از راي کميته استيناف در مورد تجديد نظر خواهي باشگاه راه‌آهن در پرونده موتومبا که منجر به بقاي تيم راه‌آهن در ليگ برتر و سقوط تيم پيکان به ليگ آزادگان شد، مسئولان دادستاني تهران با مسئولان شرکت آرايشي و بهداشتي کيان آرا براي واگذاري باشگاه راه‌آهن به قيمت حدود 11 ميليارد تومان به توافق رسيدند و اين شرکت حتي پيش قرارداد آن را نيز پرداخت کرده است.

گلزني مهاجم کروات در ليگ اروپا قبل از پيوستن به استقلال

مهاجم کرواتي مدنظر باشگاه استقلال، در ديدار با پاديگوريکا موفق به گلزني شد.به گزارش آفرينش و به نقل از فارس ،پرو پيچ مهاجم بلند قامت و 32 ساله تيم اف‌کي‌کلاب کوکسي آلباني که اخيرا مورد توجه مقامات باشگاه استقلال تهران قرار گرفته است، ديشب و در مرحله مقدماتي ليگ اروپا موفق شد مقابل تيم پاديگوريکا گلزني کند.

در اين ديدار که با برد دو به صفر تيم شهر کوکس به پايان رسيد،‌ پرو پيچ توانست در اواخر نيمه دوم با يک ضربه شوت از راه دور گلزني کند.

فرهاد ظريف:

دلخورم اما بهتر است حرفي نزنم

ليبروي تيم ملي واليبال ايران درباره دلايل دعوت نشدن به اردوي تيم ملي گفت: دلخورم اما بهتر است حرفي نزنم زيرا نمي‌خواهم حاشيه‌اي ايجاد شود.

به گزارش آفرينش و به نقل از ايسنا ، فرهاد ظريف اظهار کرد: دو سال قبل از تيم ملي خداحافظي کردم، زيرا دوست نداشتم مثل خيلي از بازيکنان با بي‌مهري و بي‌احترامي من را از تيم ملي کنار بگذارند. بارها تماس گرفتند و خواستند به تيم ملي بازگردم. من نيز دعوت دوباره را اجابت کردم اما متاسفانه امروز از چيزي که بيزار بودم، اتفاق افتاد. اگر چه از برخي رفتارها خيلي دلخور شدم اما ترجيح مي‌دهم حرفي نزنم زيرا نمي‌خواهم حاشيه‌اي ايجاد شود. مردم خودشان درباره رفتار من قضاوت مي‌کنند.

يک ميليارد، رقم قرارداد قلعه نويي با ملوان

رقم قرارداد امير قلعه نويي با ملوان مشخص شد و خبري از پرداخت چند ميلياردي به سرمربي فصل گذشته استقلال نخواهد بود. داريوش بهشتي مالک باشگاه ملوان اعلام کرده که ملوان همان پولي را به امير مي دهد که او از استقلال گرفته. قرارداد فصل گذشته قلعه نويي با استقلال يک ميليارد تومان بوده و اين خبر چهارم مرداد سال گذشته در سايت باشگاه استقلال منتشر شده است.

بدين ترتيب امير در انزلي هم همين مبلغ را دريافت خواهد کرد مگر آنکه بندهايي در قرارداد او گنجانده باشد .


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي