جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/09/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5148


جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون ‌کارآموزي وکالت سال 94در هفته جاري


جزئيات ثبت‌نام و زمان برگزاري آزمون زبان وزارت بهداشت


تمديد مهلت شرکت در جشنواره ابن‌سينا تا 15آذر ماه


يادداشــت


ميز خبر


خبــر


 جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون ‌کارآموزي وکالت سال 94در هفته جاري 

 به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور، اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال 1394 منتشر شد.

براساس اين اطلاعيه، آزمون‌ ‌کارآموزي وکالت سال 1394، در صبح روز جمعه مورخ 94/9/6 در 23 شهرستان برگزار خواهد شد.

توزيع كارت

کارت شرکت در آزمون براي کليه داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 1394/9/2 براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي مي‌بايستي مطابق بند «ب» اين اطلاعيه به حوزه‌هاي رفع نقص مندرج در جدول شماره 1 مندرج در اطلاعيه (موجود بر روي سايت سازمان سنجش) مراجعه نمايند.

نحوه و زمان تهيه پرينت كارت شركت در آزمون

كارت شركت در آزمون كليه داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 94/9/2 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار گرفته است. لذا كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌، براي تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

نحوه رفع نقص كارت شركت در آزمون

داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.

1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1 ،2 ،3 ،4، 9 و 10 (نام خانوادگي - نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كدملي، تاريخ فارغ التحصيلي، عنوان رشته تحصيلي) كارت شركت در آزمون وجود دارد لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در قسمت ويرايش اطلاعات حداكثر تا تاريخ 1394/9/6 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمائيد و درصورتيكه نسبت به موارد مشروح ذيل معترض مي‌باشيد ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ 94/9/4 و يا پنجشنبه 94/9/5 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 براساس جدول شماره 1 (يك) اطلاعيه به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمائيد.

1-1 – چنانچه نسبت به بندهاي 5 و 6 (جنس و معلوليت) معترض هستيد.

تبصره: درخصوص بند 6 (معلوليت) چنانچه خواستار اعمال بند فوق مي باشيد، لازم است فرم مخصوص معلوليت را تحويل باجه رفع نقص نمائيد تا اقدامات لازم در اين خصوص بعمل آيد.

2-1- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 7 (سهميه ثبت نامي) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان- سپاه پاسداران و وزارت جهاد كشاورزي) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود حداكثر تا تاريخ 94/9/9 به ارگان مربوط مراجعه نمايند.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستادكل نيروهاي مسلح جهت اعلام مغايرت حداكثر تا تاريخ 6/9/94 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند تا درصورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر براي آنان اعمال گردد، در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.

3-1- چنانچه كارت شركت در آزمون شما فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... مي باشد و يا چنانچه موفق به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون نشده ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ 94/9/4 و يا پنجشنبه 94/9/5 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 با بهمراه داشتن 2 قطعه عكس 4 × 3 و كارت ملي يا شناسنامه عکسدار شخصاً به باجه رفع نقص حوزه مربوطه (براساس جدول شماره يك) مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

4-1 - چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد، لازم است به باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نماييد.

تذكرهاي مهم

1- همزمان با قرار گرفتن كارت شركت در آزمون بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان بمنظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي پايگاه اطلاع‌رساني مذكور قرار داده ‌شده تا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايد. در صورت ضرورت داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه نمايند.

2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاك كن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

4- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني راس ساعت 8:00 (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورودي در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس ساعت 8:30 (هشت و سي دقيقه صبح) خواهد بود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.

5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.

6- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، كارت شركت در آزمون و يا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب مي‌شود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

7- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

8- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اين آزمون از تاريخ 94/9/6 لغايت 94/9/10 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.


 جزئيات ثبت‌نام و زمان برگزاري آزمون زبان وزارت بهداشت 

 به گزارش آفرينش به نقل از مرکز سنجش آموزش پزشکي ثبت‌نام در سي و دومين دوره آزمون زبان انگليسي MHLE وزارت بهداشت از روز دوم آذر 94 آغاز شد.

حوزه‌هاي برگزاري آزمون

سي و دومين دوره آزمون زبان انگليسي MHLE وزارت بهداشت 26 آذرماه در دو حوزه تهران و اصفهان برگزار مي شود.

داوطلبان مي‌توانند با مراجعه به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي نسبت به ثبت‌نام در اين آزمون اقدام کنند. مهلت ثبت‌نام تا 18 آذرماه ادامه خواهد داشت.

زمان توزيع كارت

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهاي 24 و 25 آذرماه توزيع مي شود و پس از برگزاري آزمون، کارنامه داوطلبان در 6 دي ماه بر روي سايت مرکز سنجش قرار مي‌گيرد.

جزئيات مواد امتحاني آزمون

آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت داراي 100 پرسش در سطح استاندارد تافل (30 پرسش درک مطلب شنيداري، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک مطلب نوشتاري) و 100 نمره (بدون نمره منفي) است.


 تمديد مهلت شرکت در جشنواره ابن‌سينا تا 15آذر ماه 

 به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران، مهلت ثبت‌نام در هفدهمين دوره جشنواره ابن‌سينا در دانشگاه علوم پزشکي تهران تا 15 آذر تمديد شد.

جشنواره ابن‌سينا به منظور تقدير از فعاليتها و دستاوردهاي برجسته در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات ويژه در حوزه فعاليتهاي دانشگاه، از سوي دانشگاه علوم پزشکي تهران همزمان با ايام دهه فجر و سالروز تاسيس دانشکده پزشکي (15 بهمن سال 1313) برگزار مي‌شود. هدف از برگزاري اين جشنواره ايجاد انگيزه، شناسايي و قدرداني از فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي برجسته اعضاي هيات علمي دانشگاه است.

محورهاي بخش پژوهش اين دوره از جشنواره شامل پژوهشگر برگزيده، پژوهشگر جوان برگزيده، مقاله برگزيده، کتاب تاليفي برگزيده، پژوهش برگزيده با تامين اعتبار از خارج دانشگاه، مجله علمي پژوهشي برگزيده، طرح پژوهشي برگزيده، ابداع و اختراع برگزيده و پايان‌نامه برگزيده است.

جايزه کشوري ابن سينا، جايزه آموزشگر برتر (حكيم جرجاني)، جايزه پيشکسوت آموزشي، جايزه يک عمر تلاش در آموزش علوم پزشکي و جايزه تلاشگر جوان در آموزش علوم پزشکي از محورهاي بخش آموزش است.


 يادداشــت 

 «شكست»؛ پلي به سوي موفقيت

زهرا كيان‌بخت

شايد داستاني با اين مضمون را شنيده باشيم که شخصي از مدير موفقي درمورد رمز و راز موفقيتش سوال کرد. مدير در جواب گفت رمز رسيدنم به موفقيت، در دو کلمه خلاصه مي‌شود؛ آن دو کلمه عبارتند از «تصميم‌هاي درست».

آن شخص بعد از کمي تأمل، دوباره پرسيد: و چگونه توانستيد تصميمهاي درست بگيريد؟

مدير مجددا پاسخ داد: آنچه من را براي گرفتن تصميمهاي درست، ياري کرد، در يک کلمه خلاصه مي‌شود و آن يک کلمه، عبارت است از: «تجربه»

شخص بعد از شنيدن اين جواب، سوال سوم را پرسيد: چه طور توانستيد تجربه به دست بياوريد؟

مدير جواب داد: آنچه در دست يافتن من به تجربه، موثر بود، چيزي است که در دو کلمه خلاصه مي‌شود و آن دو کلمه، عبارت است از: «تصميمهاي اشتباه».

ديده‌ايم افرادي را که بعد از ناکام ماندن در رسيدن به هدفشان، دست از کار مي‌کشند و به کل، از رسيدن به اهداف ديگر هم نااميد مي‌شوند. احتمالا براي خودمان هم بسيار پيش آمده است که وقتي به دلايل مختلف، به هدفي که داشته‌ايم، دست پيدا نکرده‌ايم، دچار شک و ترديد شده‌ايم و نوعي احساس تسليم و نااميدي تا مدتي وارد زندگي‌مان شده است. اما حقيقت اين است که همه چيز بستگي به نوع نگاهي که دارد که در آن مقطع زماني، به آن مساله داشته‌ايم.

اين چيزي است که ممکن است براي بسياري از ما شعاري به نظر برسد. اما واقعيت اين است که تفاوت افراد موفق با ديگران، از همين جا شروع مي‌شود.

افراد موفق بعد از شکست خوردن، بيشتر از اين که دچار دلسردي و احساس اندوه شوند، به جاي برخورد احساسي با مساله، درصدد تجزيه و تحليل منطقي آن برمي‌آيند و از خود مي‌پرسند چه اشتباهاتي داشته‌ام که موجب شده نتيجه دلخواهم را نگيرم؟ بهتر است اين بار از چه راهي وارد عمل شوم تا بتوانم موفق شوم و قبل از هر چيز، چه موانعي وجود دارد که بايد آنها را از سر راهم بردارم؟

در ضمن، چه درسهايي را در اين فرايند تلاش و شکست گرفتم که مي‌توانم بعدها و در ساير کارها، از آن به صورت پس‌انداز و ذخيره‌اي ارزشمند استفاده کنم؟

باور به اين که هر شکستي مي‌تواند مقدمه رسيدن به موفقيتهاي بسيار بزرگي باشد که بعدها به دست خواهد آمد و ما حتي فکرش را هم نمي‌کرده‌ايم، چيزي است که مي‌تواند باعث شود در مواقع شکست، به جاي به هدر دادن نيروها و انرژي‌هاي روحي و جسمي‌مان، به فکر شروع دوباره و واکنش منطقي به شکست باشيم که درصورت مواجه شدن درست با آن، مي‌تواند بهترين زمينه براي رسيدن به موفقيتهاي بعدي باشد.


 ميز خبر 

 کارنامه نهايي ارشد پزشکي تا نيمه دوم آذر ماه منتشر مي‌شود

به گزارش آفرينش بنا بر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي، کارنامه نهايي داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد پزشکي تا نيمه دوم آذرماه منتشر خواهد شد.

پيش از اين قرار بود کارنامه نهايي داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد پزشکي تا 10 آبان ماه منتشر شود،اما به دليل برگزاري ساير آزمون‌ها مانند آزمون P.HD انتشار کارنامه مذکور به تعويق افتاد.

برهمين اساس کارنامه مذکور تا نيمه دوم آذرماه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش پزشکي www.sanjeshp.ir منتشر مي‌شود.

گران‌ترين کشور جهان براي دانشجويان خارجي کجاست؟

طبق داده‌هاي «اچ‌اس‌بي‌سي» دانشگاه‌هاي آمريکا گران‌ترين دانشگاه‌هاي جهان براي دانشجويان بين‌المللي معرفي شدند. به گزارش آفرينش به نقل از آنا در گزارش «استاتيستا» بر اساس داده‌هاي «اچ‌اس‌بي‌سي» در سال 2014، وضعيت شهريه را در کشورهاي آمريکا، استراليا، انگليس، سنگاپور، کانادا، هنگ‌کنگ، اندونزي، چين، تايوان و مالزي بررسي کرد. در اين گزارش آمده که آمريکا با هزينه ساليانه 24 هزارو 914 دلار گرانترين کشور جهان براي دانشجويان بين‌المللي است.

همچنين استراليا با 24 هزارو 81 دلار، دومين کشور گران براي دانشجويان بين‌المللي معرفي شد. البته لازم به ذکر است وقتي شاخصي مانند هزينه‌هاي جانبي دانشجويان مد نظر قرار گيرد، هزينه‌هاي استراليا (با 42 هزارو 93 دلار)، بيشتر از آمريکا (با 36 هزارو 564 دلار) خواهد شد. همچنين مالزي با هزينه 2 هزارو 453 دلار ارزان‌ترين کشور در اين فهرست بود.


 خبــر 

 آغاز ثبت‌نام براي فراخوان جذب هيات علمي دانشگاه آزاد از 5 دي

معاون آموزشي دانشگاه آزاد گفت: ثبت‌نام براي فراخوان جذب اعضاي هيات علمي در اين دانشگاه از 5 دي ماه آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، فرهاد حسين زاده لطفي در نشست هماهنگي و پايش امور استان هاي دانشگاه آزاد با بيان اينکه ثبت‌نام متقاضيان در فراخوان جذب هيات علمي اين دانشگاه از 5 دي ماه آغاز مي شود، گفت: بررسي تمامي پرونده‌هاي فراخوان‌هاي گذشته اين دانشگاه توسط هيات اجرايي جذب استان ها تاييد نهايي مي شود و حداکثر تا 30 دي ماه به وزارت علوم ارسال مي شود.وي تأکيد کرد: براساس آمارها، جذب هيات علمي اين دانشگاه در سال جاري نسبت سال هاي گذشته رشد خوبي داشته است.

معاون آموزشي دانشگاه آزاد با بيان اينکه بايد تا پايان سال جاري 5 هزار عضو هيات علمي تمام وقت جذب اين دانشگاه شوند، گفت: از روساي واحدهاي استان درخواست داريم در اين زمينه جديت بيشتري انجام دهند.حسين زاده لطفي گفت: ثبت اعلام نيازهاي واحدها براي جذب اعضاي هيات علمي از 3 تا 13 آذرماه صورت مي گيرد و بررسي اعلام نيازهاي واحدها توسط دبيرخانه هيات اجرايي جذب استان مربوطه نيز از 3 تا 23 آذرماه ادامه خواهد داشت.

درگذشت استاد پيشکسوت دانشگاه خوارزمي

به گزارش آفرينش، استاد پيشکسوت دانشگاه خوارزمي- دکتر زين العابدين جعفرپور به ديار باقي شتافت.مراسم تشييع پيکر استاد برجسته اقليم شناسي گروه جغرافيا دانشگاه خوارزمي دوشنبه دوم آذر 1394 راس ساعت 9:30 صبح از درب اصلي دانشگاه خوارزمي تهران به سمت بهشت زهرا برگزار شد.مجلس ختم اين استاد فرهيخته، امروز سه‌شنبه؛ سوم آذر 1394 ساعت 15 الي 16.30 در مسجد النبي(ص) واقع در خيابان کارگر شمالي مقابل کوي دانشگاه تهران برگزار مي‌شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي