جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/09/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5155


ارتقاي كيفيت؛ حق مردم، راهبرد ايران خودرو


آگهي صفحه 1


آگهي صفحه 2


آگهي صفحه 3


 ارتقاي كيفيت؛ حق مردم، راهبرد ايران خودرو 

 گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان يکي از مهم‌ترين خودروسازان کشور و منطقه در دهه پنجم فعاليت خود، ‌به نيکي دريافته که اهتمام به مفهوم کيفيت را بايد در صدر برنامه‌ريزي‌هاي خود قرار دهد.نگاهي به آينده و روندهاي حرکت انسان در عصر معاصر، نشان مي‌دهد، کوشش‌ها و پويش‌هاي بشري موجب گذر از برخي مفاهيم و رسيدن و دريافت برخي ديگر شده است؛ به عبارت سهل‌تر بشر امروز در ميانه بازار پرتلاطم ارايه محصولات و خدمات گونا‌گوني که برايش تدارک ديده مي‌شود، با دامنه فراخي از انتخاب‌هاي متعدد مواجه است و اين‌گونه است که نيرويي او را به سمت گزينش شاخص‌هايي براي انتخاب بهتر و مطلوب‌تر رهنمون مي‌شود. اين رهنموني به سمت شاخصه‌هاي جديد، مفاهيمي را که شايد کم تر مورد توجه بوده است، از سطوح ديگر خارج به مفاهيم پرکاربرد معاصر بدل مي‌سازد. شايد يکي از اين مفاهيم در تلاقي با تنوع توليدات و مصنوعات و انتخاب يکي از ميان آن همه، مفهومي به‌نام «کيفيت» باشد.

گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان يکي از مهم‌ترين خودروسازان کشور و منطقه در دهه پنجم فعاليت خود، ‌به نيکي دريافته که اهتمام به مفهوم کيفيت را بايد در صدر برنامه‌ريزي‌هاي خود قرار دهد. اين گروه صنعتي با درک دغدغه‌هاي مشتريان و به منظور گسترش و توسعه سهم بازار و همچنين ارتقاي نشان خود در ذهن مخاطبان توجه به اين مهم را در سرلوحه اقدامات موثر خود قرار داده و باورمند است که مشتري حق دارد از ما كيفيت، ‌خدمات و نوآوري بخواهد و براي تامين اين خواسته هاي ايشان نيز با برنامه‌اي منسجم مصصم است.

در ارزيابي از روند توليد و ارايه خدمت به مشتريان، سطح فعلي كيفيت برخي از محصولات اين شركت با سطح مورد انتظار مخاطبان، متفاوت است و اين از نظر مديريت ارشد راضي كننده نيست، لذا براي عبور از اين وضعيت برنامه‌ريزي كرده و تلاش پيگيري را در صدر اولويت‌هاي اين گروه صنعتي براي ارتقاي کيفيت محصولات و خدمات قرار داده‌ است.

گروه صنعتي ايران خودرو با بهره‌مندي از تجارت گذشته خود و به کارگيري همکاران متخصص و آگاه کوشش‌هاي فراواني را در اين مسير آغاز کرده و اميدوار است بتواند با بهره‌مندي از اين سرمايه‌هاي ارزشمند، شکاف موجود که به روشني در اين عرصه تبيين ساخته‌، پر گرداند.

استراتژي كيفيت

مي‌دانيم که ايجاد توان آينده‌نگري، شناسايي محيط و برنامه‌ريزي اثربخش و كسب موفقيت پايدار در گرو تفكر و برنامه ريزي استراتژيك است. استراتژي‌هاي كيفيت براساس استراتژي‌هاي كلان شركت و در جهت كسب و ارتقاي حداكثري رضايت ذي نفعان تعيين و ابلاغ مي‌شود.

توليد و تحويل محصول و خدمات بدون عيب از اهداف اصلي كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو است. بر اين اساس با بررسي وضعيت موجود و مقايسه تطبيقي با ساير خودروسازان، تدوين اهداف كيفيت بلندمدت (هفت ساله) شركت تا سال 1400 مبتني بر شاخص‌هاي جهاني در سطوح مختلف تعيين و در دستور كار قرار گرفته است. رسيدن به متوسط فعلي جهاني در سال‌هاي آتي و رتبه درخور شركت تا سال 1400 از مباني اصلي تعيين اهداف بلند مدت به شمار مي‌رود.

اهداف بلندمدت براساس ظرفيت‌ها و به منظور ايجاد بهبود در فرايندها و محصولات به اهداف نهايي، مياني و عملياتي تقسيم شده و پس از ابلاغ به واحدها در دوره هاي تعيين شده مورد پي گيري و پايش قرار مي‌گيرد.

تدوين استراتژي ها، اهداف كيفيت

در سال‌هاي اخير با افزايش سطح توليدات و تنوع آن ها، فشردگي بازار، كاهش تقاضا و بالارفتن سطح انتظارات مشتريان و همچنين بحران اقتصادي جهاني، نيازمندي‌هاي بازار دچار تغييرات اساسي شده است و شركت‌هايي كه نتوانند خود را با نيازهاي جديد بازار وفق دهند، از گردونه رقابت خارج مي‌شوند.

بدون ترديد، در چنين برهه‌اي از زمان، شركت‌هاي موفق، داراي استراتژي‌ها و برنامه‌هاي تجاري كارآمد و جامعي هستند كه در آن تمام جنبه‌هاي موثر در ايجاد مزيت رقابتي و ارزش‌ساز تعيين و تعريف شده، به طوري كه مبناي انجام همه تصميمات، اقدامات و فعاليت‌ها از بالاترين تا پايين‌ترين سطوح است.

يكي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي كاركردي يك سازمان براي كسب مزيت رقابتي، استراتژي‌هاي كيفيت است. لازم است اين استراتژي، در راستاي افزايش بهره‌وري با رويكردي چند جانبه به عوامل موثر بر كيفيت محصولات و فرايندها و خدمات، زمان تحويل و هزينه، تدوين شده و در راستاي استرات‍ژي‌هاي كلان سازمان قرارگيرد تا بتواند با ايجاد هم افزايي، سازمان را در مسير تعالي خويش و كسب مزيت‌هاي رقابتي ياري کند.

پس از تدوين راهبردهاي كلان كيفيت لازم است براي اجرا و كنترل اين استراتژي‌ها با استفاده از روش‌هاي نوين، اين راهبرد ها هدف گذاري شده و نسبت به تدوين برنامه‌هاي زيرساختي بهبود و ارتقاي كيفيت لازم براي دست يابي به اين اهداف اقدام کرد.

با توجه به رويكردهاي فوق، براساس راهبرد‌هاي شركت ايران خودرو، مقايسه با شركت‌هاي داراي رتبه جهاني، انتظارات مشتريان، وضعيت خودروهاي رقيب، نقاط قابل بهبود اهداف كلان و رويكردهاي اصلي و اهداف كيفيت هفت ساله و اهداف و برنامه هاي كيفيت سال 94 تدوين شده است.

نتايج كيفيت محصولات و خدمات

پيش از تحويل محصولات به مشتريان، خودروهاي توليدي بر اساس نمونه‌برداري تصادفي انتخاب و مورد ارزيابي ظاهري و عملكردي قرار مي‌گيرند. در اين ارزيابي كه توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران صورت مي‌گيرد، ايرادات محصولي شناسايي و در قالب نمرات منفي ثبت و گزارش مي‌شود. سطوح كيفي محصولات نيز مبتني بر امتيازات منفي كسب شده تعيين خواهد شد و براساس ارزيابي هاي انجام شده سطح كيفي محصولات ايران خودرو بين خوب و خيلي خوب قرار دارد.

رضايت از كيفيت محصولات، فروش و خدمات پس از فروش

كسب رضايت مشتريان و برآورده‌سازي نيازها و توقعات ايشان، هدف غايي هر توليد كننده در حوزه كيفيت است. در اين راستا سنجش و پايش مداوم ميزان رضايت مشتريان، با شاخص CSI در سه حوزه كيفيت محصول، كيفيت خدمات فروش و كيفيت خدمات پس از فروش از طريق نظرسنجي در دستور كار خودروسازان قرار گرفته است. اين شاخص توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود. روند كلي رضايت از محصولات و خدمات ايران‌خودرو براساس ارزيابي انجام شده روند رضايت مشتريان از كيفيت محصول 65.8 درصد و روند رضايت مشتريان از فرآيند خدمات پس از فروش 68.8 درصد در بهار 94 برآورد شده است .

ستاد عالي ارتقاي كيفيت

ستاد عالي ارتقاي كيفيت با هدف بررسي نتايج كيفي و مقايسه آن‌ها با اهداف تعيين شده و همچنين تصويب اقدامات كلان كيفيت و حل و فصل موانع بهبود، از خرداد ماه سال 93 شروع به كار کرده است. اين ستاد با حضور مستمر قائم مقام ارشد شركت ايران‌خودرو، قائم مقام توليد، مديران عامل شركت‌هاي ساپكو و ايساكو، معاونان و مديران شركت به طور هفتگي تشكيل مي‌شود.

اين ستاد تا تاريخ خرداد ماه 94 ، 530 مصوبه را تصويب كرده است. همچنين براي بهبود و ارتقاي كيفيت محصولات درسال 94 ، 598 پروژه تعريف شده است.

كيفيت در فرايند تامين

به‌طور متوسط روزانه بالغ بر شش ميليون قطعه از بيش از 750 سازنده و تامين كننده توسط حدود 2500 تريلي وارد انبارها و خطوط توليد ايران‌خودرو مي‌شوند كه از مبادي مختلف در محل سازنده، ساپكو و درايران خودرو مورد كنترل كيفيت و ارزيابي هاي سخت گيرانه قرار مي گيرد.

كيفيت د‌ر فرآيند ساخت و توليد

از اوايل سال 1393 بر اساس اهداف و سياست هاي كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو، تغييرات ساختار گسترده اي در حوزه هاي توليد،‌ مهندسي و كيفيت طراحي و پياده سازي شد. هدف از اين تغييرات صيانت از مشتريان از طريق مديريت متمركز بر فعاليت هاي اصلي و كليدي تاثيرگذار بر كيفيت محصولات و خدمات شركت است. از جمله اقدامات اصلي صورت گرفته در اين راستا به شرح زير ارايه مي شود:

1.تقويت رويكرد خودكنترلي در فرايندهاي ساخت و توليد

2- تقويت گيت هاي تجاري سازي ACOM و بازرسي قبل از تحويل PDI از طريق انتقال اين فعاليت ها به كيفيت مركزي و سازمان فروش

3- برگزاري جلسات هفتگي Car review

به منظور مشاهده ايرادات محصولي، با حضور مديران اجرايي بخش‌هاي مختلف مهندسي، تامين، توليد و كيفيت جلسات بررسي خودروها به صورت هفتگي برگزار مي شود. در اين جلسات مديران مجموعه از نزديك با ايرادات مواجه شده و اقدامات سريع اصلاحي و پيش گيرانه مرتبط را تعريف و پايش مي‌کنند.

4- سيستم رفع ايرادات در فرآيند توليد

برنامه‌هاي اصلي ارتقاي كيفيت خدمات در سال 1394

فرهنگ سازي برخورد مناسب با مشتري درجهت خدمت رساني بهتر

ارتقاي توان فني نمايندگي ها جهت تشخيص صحيح ايراد جلوگيري از مراجعات مجدد

يك پارچه سازي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مشابه خطوط توليد در شبكه

طرح تحول ارايه خدمات گارانتي (انبار داغي قطعات)

افزايش اثربخشي اجراي فرايند Handover) و PDS )

تغيير و يك پارچگي سيستم كنترل كيفيت تامين قطعات شبكه خدمات پس از فروش

ايجاد سيستم بازخورد و اقدام اصلاحي سريع (TR)

چالش‌هاي كيفي صنعت خودرو

لزوم سازمان دهي و ايجاد ضوابط و مقررات لازم براي قطعه سازان به منظور ارتقاي سطح دانش فني و كاهش هزينه ها و دست يابي به شاخص هاي قطعه سازان برتر دنيا

ضرورت رشد و توسعه متوازن صنايع مادر و موثر بر صنعت خودرو از جمله فولاد، پليمر، رنگ، الكترونيك و ...

لزوم قوانين حامي و بازدارنده با ضمانت اجرايي جهت رشد و توسعه صنعت خودروسازي و صنايع وابسته فاصله بين دانش مورد نياز در صنايع خودروسازي با مفاهيم آموزشي در دانشگاه‌ها و ضرورت كاهش اين افتراق كمبود سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي دولتي جهت توسعه صنايع قطعه‌سازي

ضرورت ايجادشفافيت و جامعيت بيش تر در راهبردهاي اصلي صنعت خودرو برآيند

برنامه كيفيت خودروها و رضايت مشتريان در قالب ستاد تحول، بهبود در بهره وري و كيفيت درصنعت خودرو در وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشكيل شده است و نخستين نكته حائز اهميت در برنامه اين ستاد، تحويل خودرو هاي سالم و بدون مشكل به مردم است. وزارت صنعت با جديت بحث نظارتي درخطوط توليد خودروسازان را بررسي مي كند تا اين كه مردم به خواسته هاي به حق خود برسند.


 آگهي صفحه 1 


 آگهي صفحه 2 


 آگهي صفحه 3 


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي