جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/11/04 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5195

مديرکل مشارکت‌هاي اجتماعي جوانان :
ارائه وام 15 ميليون توماني به طرح‌هاي کارآفريني جوانان

بسترهاي توليد خشونت بايد شناخته شود
نقاط ضعف سامانه پيامکي 101


وقايع


پنجـــره


خبرها و سخن‌ها


ضرب المثل ها


 مديرکل مشارکت‌هاي اجتماعي جوانان :
 ارائه وام 15 ميليون توماني به طرح‌هاي کارآفريني جوانان 

 
مديرکل مشارکت‌هاي اجتماعي جوانان از ارائه وام 15 ميليون توماني با کارمزد 4 درصد به طرح‌هاي کارآفريني سمن‌هاي جوانان خبر داد.رضا حجتي در گفتگو با مهر، با اشاره به امضاي تفاهم نامه معاونت ساماندهي جوانان وزارت ورزش و جوانان با بانک قرض الحسنه مهر ايران گفت: اين تفاهم نامه با هدف تمرکز حساب هاي سمن هاي جوانان و تامين نقدينگي مورد نياز تشکلهايي که در حوزه کارآفريني اجتماعي طرح و برنامه دارند، امضا شده
است. مديرکل مشارکت‌هاي اجتماعي جوانان افزود: در راستاي حمايت از طرح هاي کارآفريني، تشکل‌هاي جوانان و تمامي سمن‌ها مي توانند براساس کارکرد حساب خود، وام قرض الحسنه 15 ميليوني با کارمزد 4 درصد دريافت کنند.وي ادامه داد: براي دريافت اين تسهيلات نيازي به ارائه طرح کارآفريني به بانک طرف قرارداد نيست و دريافت اين وام تنها با معرفي معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان ميسر است.حجتي با بيان اينکه فرآيند ارائه وام به تشکل هاي جوانان از 30 دي ماه آغاز شده است، تاکيد کرد: از نظر تعداد سمن‌هايي که متقاضي دريافت اين تسهيلات باشند محدوديتي وجود ندارد اما سقف مبلغ وام 15 ميليون تومان است.

مديرکل مشارکت‌هاي اجتماعي جوانان با اشاره به تلاش هاي معاونت جوانان براي ارائه وام ازدواج و تامين جهيزيه به جوانان اضافه کرد: در زمينه ارائه تسهيلات ازدواج، تامين جهيزيه و ديگر موارد مورد نياز جوانان مذاکراتي را با بانک ها آغاز کرده ايم که در حال حاضر فقط وام کارآفريني به نتيجه رسيده است.


 بسترهاي توليد خشونت بايد شناخته شود
 نقاط ضعف سامانه پيامکي 101 

 براساس يک تقسيم بندي عمومي، خشونت عليه زنان به چهار دسته خشونت جسمي، رواني، اقتصادي و جنسي تقسيم مي‌شود. با اين حال دريافت از ماهيت و شدت هر نوع خشونت، بستگي به فرهنگ حاکم بر هر جامعه دارد. به گزارش مهر، خشونت خانگي عليه زنان علاوه بر اينکه خود يک معضل خانوادگي است، ريشه بسياري از اختلافات و چالش هاي خانوادگي نيز به شمار مي رود. از آنجا که اين نوع بدرفتاري با زنان غالبا در فضاي خصوصي رخ مي دهد و بازنمايي عمومي کمي دارد، بسياري افراد در جامعه و حتي بخش زيادي از آنان از ماهيت و نحوه مواجهه با اين نوع بدرفتاري خانوادگي بي اطلاعند. در گفتگو با فاطمه قاسمپور عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات زن و خانواده، مهمترين مسائل و چالش ها پيرامون خشونت خانگي عليه زنان مورد بررسي قرار گرفته است.

تعريف شما از خشونت عليه زنان چيست و آيا آماري در خصوص فراگيري اين آسيب اجتماعي در کشور وجود دارد؟

در خصوص خشونت يک تقسيم بندي کلي و عمومي وجود دارد که خشونت را به چهار دسته خشونت جسمي، رواني، اقتصادي و جنسي تقسيم مي کنند و البته محيط اعمال خشونت مي تواند هم عرصه خصوصي باشد و هم عرصه عمومي که خشونت هايي که در عرصه خصوصي اعمال مي شود شامل هر چهار نوع خشونت است و به خشونت خانگي تعبير مي شود. اين تقسيم بندي، تعريف جهاني از مسئله خشونت عليه زنان است البته اين دسته بندي را مي توان به زير مجموعه هاي ديگر نيز تقسيم کرد که از حوصله اين بحث خارج است. در خصوص بحث خشونت عليه زنان در ايران تحقيق و پژوهشي صورت نگرفته است و عموم پژوهش ها تحقيقات خرد با جوامع آماري محدود است که به دلايلي مثل محدوديت جامعه آماري، عدم امکان تعميم تحقيقات کيفي و بعضا سوگيري نمي تواند قابل اعتنا باشد. و در اين زمينه تنها يک پژوهش 10 سال پيش انجام شده که بسياري کارشناسان معتقدند سوگيري دارد. اگر آمارهاي جهاني 30 درصد خشونت را در نشان دهد، پژوهش مورد نظر آمار 60 درصدي را براي خشونت عليه زنان در خانواده ثبت کرده است. لذا خيلي دقيق نمي توان در خصوص فراگيري اين آسيب اجتماعي سخن گفت اما به هرجهت بخشي از زنان ما با اين آسيب مواجه هستند.

خشونت امري فرهنگي است و ممکن است تعريف افراد نسبت به خشونت متفاوت باشد. به هر جهت ممکن است در جامعه اي برخي رفتارها خشونت تلقي شود و برخي رفتارها خشونت تلقي نشود اما اين نبايد مانع شود که ما مصاديق واقعي خشونت را که دريافت عمومي و عقل متعارف جامعه روي آن توافق دارند، نبينيم و حداقل هاي مورد تاييد خشونت را به رسميت نشناسيم.

اگر مي پذيريم که خشونت امري فرهنگي است اين نبايد باعث شود وقتي به عنوان مثال زني مورد آزار جسمي قرار مي گيرد، حتي اگر خودش تلقي خشونت نداشته باشد از منظر ما نيز مصداق خشونت قرار نگيرد. البته در اين مورد بايد دقت کرد که ما نبايد مفهوم خشونت را توسعه دهيم و مصاديقي را ذيل اين واژه قرار دهيم که در باور عمومي جامعه خشونت تلقي نمي شود و واقعا هم خشونت نيست. از سوي ديگر در بسياري موارد نبايد تلقي نشدن يک رفتار به عنوان خشونت از سوي شخصي که مورد خشونت قرار گرفته است، باعث شود که سياستگذاران و کارشناسان هم آن را ناديده بگيرند. از اين جهت دقت نظر و پيدا کردن نقطه عطف اينکه کدام کنش خشونت است و کدام نيست و نحوه برخورد با هر يک از اين دسته بندي ها مهم است. در برخي موارد رفتار ما در قبال فردي که مورد خشونت خانگي قرار گرفته است به گونه اي است که نه تنها خشونت را رفع نمي کند بلکه موجب بروز نارضايتي هايي در فرد مي شود.

همانطور که اشاره کرديد در مواردي آگاهي بخشي و مداخله در خانواده ها وقتي شکايتي وجود ندارد، ممکن است موجب چالش هايي در خانواده شود. مسئوليت اجتماعي و آگاهي رساني در اين موارد چه جايگاهي دارد؟

در موضوع آگاهي بخشي، ما زنان را مورد هدف قرار مي دهيم در صورتي که اگر برعکس عمل کنيم و مردان را جامعه هدف قرار دهيم و شاخص هاي رفتار معروف و توصيه شده ديني و عرفي را به آنان آموزش دهيم، تاثيرگذاري بيشتري دارد.

در باورهاي ديني ما نبايد در مقابل ظلم منفعل بود اما براساس همين آموزه هاي ديني، تحکيم خانواده هم بسيار توصيه شده است. بنابراين سبک و سياق مداخله در موضوع خشونت نبايد منجر به تضعيف موقعيت خانواده شود و اين دغدغه اي است که ملاحظات جدي دارد. در موضوع آگاهي بخشي، ما زنان را مورد هدف قرار مي دهيم در صورتي که اگر برعکس عمل کنيم و مردان را جامعه هدف قرار دهيم و شاخص هاي رفتار معروف و توصيه شده ديني و عرفي را به آنان آموزش دهيم اين سبب مي شود که هم تاثيرگذاري در جهت اصلاح خشونت انجام شود و هم بنيان خانواده دچار نقصان نشود.

در مواجهه با خشونت خانگي عليه زنان برخي آموزش به فرزندان و نسل آينده را در اولويت مي دانند. آموزش به زوجين در اين زمينه چقدر موثر است؟

به طور قطع روشهاي بلندمدت تاثيرگذاري خاص خود را دارد ولي اين به آن معنا نيست که ما آموزش هاي کوتاه مدت را فراموش کنيم. گاهي برخي افراد بعضي مهارت ها را ندارند. به عنوان مثال ممکن است مردي مهارت هاي کنترل خشم را نداشته باشد يا لازم باشد زني آموزش ببيند که چه رفتارهايي سبب فوران خشم همسرش مي شود. اينها از لحاظ تربيتي و مهارتي مي تواند بخشي از خشونت را حل کند. نبايد فقط بلندمدت نگاه کنيم چون در اين صورت يک يا چند نسل را از دست مي‌دهيم که ممکن بود با آموزشهايي ساده بخش زيادي از خشونت ها در آنها اصلاح شود.

جايگاه قانون در مبارزه با خشونت عليه زنان کجاست؟ آيا نياز به قانون جديد در برخورد با خشونت خانگي داريم يا قانون فعلي بايد درست اجرا شود؟

قانون در جايگاه خود بازدارنده است و تاثيرگذاري خاص خود را دارد اما اينکه تصور کنيم به صرف وجود قانون، خشونت از زنان و خانواده ها رخت بر مي بندد، اين تصوري نادرست است

از آنجا که خانواده يک حوزه خصوصي است، هر چقدر هم قوانين کارآمد و متعدد در موضوع خشونت داشته باشيم باز هم نظارت بر آن به سختي ممکن است. قانون در جايگاه خود بازدارنده است و تاثيرگذاري خاص خود را دارد اما اينکه تصور کنيم به صرف وجود قانون، خشونت از زنان و خانواده ها رخت بر مي بندد، اين تصوري نادرست است. نمي توانيم از وجه بازدارندگي قانون چشم پوشي کنيم. اما بايد بسترهاي اجتماعي که توليدکننده خشونت است را بشناسيم. در جامعه اي که مسائل اقتصادي جدي و فراگير است، موضوع خانواده تحت الشعاع اقتصاد قرار مي گيرد. در شهري مثل تهران با وضعيت ترافيکي و استرسها و اضطراب هاي خاص خودش، افراد را در موقعيت هايي قرار مي دهد که ممکن است به سمت رفتارهاي خشونت آميز سوق پيدا کنند. نمي شود از اين موارد غافل بود اما نبايد نسبت به قانون بي تفاوت باشيم. در زمينه قانون هم به طور قطع ضعف و نقصهايي وجود دارد، ولي همه مسئله خشونت با بسندگي قانون حل نمي شود.


 وقايع 

 کولاک، شرق آمريکا را در وضعيت اضطرار فرو برد

همزمان با اعلام وضعيت اضطراري در شرق آمريکا، کولاک عظيمي که پيش‌بيني شده رکورد جديدي از بارش برف بر جاي بگذارد، آغاز شده است.به گزارش ايسنا، در ساعات ابتدايي شروع بوران که از ظهر روز گذشته (22 ژانويه 2016) به وقت شرق آمريکا آغاز شده، هشت نفر در سوانح مرتبط با اين طوفان کشته شدند.

بيش از 50 ميليون نفر از ساکنان ايالات شرقي آمريکا نيز پس از هشدار مقامات طي چند روز گذشته به تدارک براي مقابله با حوادث احتمالي اين کولاک شديد پرداختند.رادارهاي هواشناسي وسعت اين پديده جوي را از ايالت آرکانزاس در جنوب آمريکا تا ايالات ماساچوست در شمال شرق اين کشور نشان مي‌دهد.

به گزارش بي بي سي، هزاران پرواز از روز پنجشنبه لغو شده‌اند و مسئولان محلي از مردم خواسته‌اند در خانه‌هاي خود بمانند. شرکت متروي واشنگتن و حومه با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کرد روز جمعه سرويس قطارهاي خود را از حدود 11 شب و سرويس اتوبوسراني خود را از ساعت 5 عصر متوقف کرده و روزهاي شنبه و يکشنبه هم سرويسي ارايه نخواهد کرد.مدارس و مراکز دولتي در واشنگتن، پايتخت آمريکا و حومه اين شهر روز جمعه تعطيل بودند. هواشناسان هشدار داده‌اند کولاک جمعه و شنبه مي‌تواند رکوردهاي قبلي را در اين منطقه بشکند. کارشناسان بارش برفي به ارتفاع 76 سانتيمتر را در واشنگتن و حومه پيش‌بيني کرده‌اند.

زمين لرزه 5.4 ريشتري استان فارس خسارتي درپي نداشت

سخنگوي سازمان امداد و نجات گفت: زلزله استان فارس خسارت جاني و مالي نداشت.مصطفي مرتضوي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به زمين لرزه 5.4 ريشتري ساعت 00:21 استان فارس گفت: ارزيابان سازمان امداد و نجات جهت بررسي و ارزيابي خسارات احتمالي به منطقه مذکور اعزام شدند.به گفته وي اين زمين لرزه، مرز استانهاي فارس و هرمزگان – حوالي دوبرجي فارس را لرزاند.مرتضوي همچنين تاکيد کرد که طبق ارزيابي ارزيابان خوشبختانه اين زمين هيچگونه خسارت جاني و مالي نداشته است.


 پنجـــره 

 تلخكامي از جنيني تا جواني به خاطر خودخواهي مادر

الهام فراهاني

نمي دانم از كجا شروع كنم يا چه جوري بيانش كنم كه زبانم از گفتنش قاصر است اين روز ها با وجود همه ي دغدغه ها ومشكلات و اتفاقاتي كه در گوشه كنارشهرمان رخ مي دهد بيشتر از همه درد تلخي است كه شايد گرفتار نشدنش از تلخيش بيشتر است.

اين روزها آمار زنان معتاد جامعه ما آماري فزاينده شده و رشد چشمگيري داشته است بر خلاف اينكه بايد در عرصه هاي مختلف ديگري رشد چشمگيري داشته باشيم از جمله فرهنگ، صنعت ،اقتصاد هنجار هاي اجتماعي و هزار مورد ديگر كه شما بهتر مي دانيد .

اما متاسفانه اين روز ها خبر هاي كودكان و نوزاداني كه معتاد شده اند نه به اختيار خود بلكه به خاطر.... نمي دانم اسمش را بگذارم خود خواهي، ناداني و يا ناآگاهي كه در شهر امروز ما كم نيست مادراني كه با مصرف مواد نه تنها خود را بلكه نوزادان خود را به ورطه ي نابودي مي كشانند و در اين ميان هم به قول خودماني هيچكس ككش هم نمي گزد كه چه خبر است چقدر آما ربالاست .

مادراني كه با مصرف اين مواد افيوني چه ضرر و آسيب هايي به خود و جسم شان مي زنند و آنهايي كه در طول بارداري خود با مصرف مواد به جنيني كه در رحم خود دارند فكرنمي كنند و با خود خواهي تمام فكر خود هستند اين روز ها نوزاداني كه بايد با عشق مادري خود مانوس شوند و از زندگي خود لذت ببرند با درد زندگي خود را آغاز مي كنند و نئشگي را تجربه مي كنند عوارضي كه در رشد آنهانيز بسيار جدي است.

تلخ است بفهميم و حس كنيم كودكاني كه به جاي بازي و چشيدن لحظه اي شاد بايد دنبال مواد و رهايي از اين درد تلخ باشند و با آن دست و پنجه نرم كنند اين فاجعه اي است كه روز به روز در جامعه ما ريشه مي دواند و هركس سرگرم كار خودش هست همه دنبال برجام اند آخر مي دانيد مسئله مرگ و زندگي است ، مخصوصا براي عده اي خاص و عده اي هم كه در عرصه بازار نگران اهداف اقتصادي خود هستند ديگر وقت نمي شودانقدر مشكلات هست از آلودگي هوا و سرو كله زدن با عزيزان سر طرح زوج و فرد بودجه ي فلان نهاد و سازمان و خلاصه زياد است وقت كم مي آيد، كه در اين همه گير ودار دنبال نوزاداني باشند كه معتادان و از لحظه ي تولد درد را تجربه مي كنند به جاي نوازش هاي پدر و مادر كه اگر هم باشد ديگر جوابگو نيست اين مسئله زياد هم مهم نيست، شايد من دارم بزرگش مي كنم ما مسائل مهمتري هم داريم ديگر وقت نمي شود كه به نوزادان و كودكان كار هم برسيم و فقط هرچندوقت يكبار برخي خبرگزار ي ها يك خبري چاپ مي كنند كه آمار فلان مسئله بالاست و ما در حال بررسي هستيم كي اين بررسي ها تمام مي شودو گره اي به دست اين مسئولين باز مي شود خدا مي داند ديگر چيزي نمي ماند بهتراست سخن كوتاه كنيم و دست بر دعا كه فرجي شود يا معجزه ي كه ديگر در حال بررسي نباشيم بگوييم انجام شد.به اميد آن روز.


 خبرها و سخن‌ها 

 قاچاق بنزين «صفر» شد

دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: در شرايط فعلي با توجه به نزديک شدن قيمت بنزين در داخل کشور با قيمت فوب خليج فارس، قاطعانه مي‌توانيم ادعا کنيم که قاچاق بنزين از کشور نداريم.

علي‌اکبر پوراحمد نژاد در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به کاهش شديد قيمت نفت و بنزين ايران و رسيدن قيمت آنها به فوب خليج فارس اظهار داشت: در شرايط فعلي با توجه به نزديک شدن قيمت بنزين در داخل کشور با قيمت فوب خليج فارس، قاطعانه مي‌توانيم ادعا کنيم که قاچاق بنزين از کشور نداريم.

دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: عدم تمايل قاچاقچيان به دليل نداشتن انگيزه اقتصادي و بهره‌ مالي بزرگترين دليل صفر شدن قاچاق بنزين در کشور است. وي در واکنش به درخواست برخي کارشناسان براي از رده خارج شدن کارت‌هاي سوخت در کشور به دليل هزينه‌بر بودن استفاده از اين کارت‌ها براي جايگاه‌داران عنوان کرد: اين مسئله بايد در جلسه‌اي بين ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت نفت به عنوان وزارت تخصصي در اين خصوص بررسي شود.

به گزارش تسنيم، قيمت فوب (FOB) به زبان ساده، يک اصطلاح در بازرگاني و به معني قيمت کالا تا لحظه تحويل روي کشتي است. بنابر قوانين بين‌المللي در شرايط فوب فروشنده وظيفه دارد تمام هزينه‌هاي کالا را تا محل حمل اصلي (با کشتي يا هواپيما يا راه‌آهن) متقبل شود و تمامي هزينه‌هاي بعد از اين مرحله اعم از کرايه حمل، بيمه، تعرفه‌هاي وارداتي و … را خريدار متقبل مي‌شود. قيمت فوب پايين‌ترين قيمت يک کالا به شمار مي‌رود و تنها در خليج‌فارس هم مطرح نيست، بلکه در اکثر خليج‌هاي بين الملي دنيا که محل تجارت هستند، وجود دارد.


 ضرب المثل ها 

 سلام روستايي بي طمع نيست!

نمي داني چو آن لبخند از چيست

خريدارش مشو شايد كه دامي ست

مرو با عشوه‌ي هر ماه از راه

سلام روستايي بي طمع نيست!

برگرفته ازكتاب :عجب دسته گلي برآب دادي

نويسنده:محمدرضاسهرابي نژاد


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي