جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/01/29 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - چهارشنبه نسخه شماره 2738


محدود يت جديد مجلس براي دولت


سرمقاله


موافقت اتحاديه اروپا با گسترش تحريم ايران


تاکيد مقام معظم رهبري برلزوم آمادگي ارتش


نمايندگان به ديدار آيت ا...هاشمي مي روند


الهام: سهميه بندي بنزين در خرداد قطعي نيست

با 38 امضا از فراکسيون هاي مختلف;
استيضاح فرشيدي به جريان افتاد


کوتاه و خواندني


 محدود يت جديد مجلس براي دولت  


  ادغام وانحلال دستگاه ها    توسط دولت ممنوع شد

گروه سياسي، حسين نوري هشجين: برخي اقدامات غير کارشناسي و شتابزده دولت نهم از زمان برعهده گرفتن زمام اداره کشور همچون تغييرات گسترده در ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوردر سال گذشته باعث شد که نمايندگان به فکر چاره بيافتند تا قانون برنامه چهارم را اصلاح و به قول معروف اختيارات دولت در اين زمينه  محدود کنند. به همين دليل تعدادي از نمايندگان دي ماه گذشته با ارائه طرح يک فوريتي، طرح اصلاح مواد(139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تقديم مجلس کردند و خواستار آن شدند که هرگونه ادغام و انحلال دستگاه هاي دولتي با تصويب مجلس صورت بگيرد.نمايندگان نيز فوريت اين طرح را در تاريخ 85/10/6 تصويب کردند و همچون ديگر طرح هاي يک فوريتي، موضوع را  براي بررسي بيشتر به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند تا پس از بررسي هاي کارشناسانه، نظر کميسيون را تقديم مجلس کند.ديروز همان گزارش کميسيون برنامه وبودجه در خصوص اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه در دستور کار نمايندگان قرار گرفت و پس از قرائت گزارش کميسيون توسط ابوالفضل کلهر نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه ، نمايندگان موافق و مخالف به اظهارنظر در خصوص اين طرح پرداختند

و در پايان تصويب کردند که از اين تاريخ به بعد "هرگونه ادغام و انحلال دستگاه هاي دولتي با تصويب مجلس"  امکان پذير باشد.
براساس اين مصوبه که به صورت يک تبصره به ماده 139قانون برنامه چهارم توسعه الحاق کردند، هرگونه انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي که به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود، صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.  در ماده  139قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور اصلاح ساختار و تشکيلات دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه پيشنهاد حذف يا واگذاري حداقل  20درصد از تعداد سازمان ها و نهادها موسسات و شرکت ها و نظاير آن را به ساير بخش ها و ادغام و انحلال دستگاه هاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. همچنين براساس قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تصحيح بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشکيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور کشور کاهش تصدي هاي دولت سيستم ها و روش هاي مديريت منابع انساني، مقررات ( آيين نامه ها، دستورالعمل ها) و افزايش بهره وري دستگاه هاي اجرايي شوراي عالي اداري تشکيل مي شود. بر اساس جز»  8بند الف اين ماده از قانون برنامه چهارم توسعه ، مقرر شده بود که مصوبات اين شورا پس از تاييد رييس جمهوري لازم الاجرا باشد که نمايندگان در بررسي اين طرح، اين جز» را حذف کردند. در ابتداي بررسي کليات طرح اصلاح مواد  139و 154قانون برنامه چهارم توسعه، " ابوالفضل کلهر" نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در دفاع از نظر اين کميسيون، گفت: بدليل وجود ابهاماتي در ماده  139و 154قانون برنامه چهارم توسعه اين اصلاحيه ارايه شده است تا رفع ابهام و شبهات صورت گيرد. وي تاکيد کرد: در ماده  154قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام ، انحلال تغيير ساختار و تشکيل و ترکيب سازمان ها بر عهده شوراي عالي اداري گذاشته شده است. وي افزود: در ماده  139اين قانون، دولت موظف است 20درصد از سازمان ها و موسسات را تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه ادغام کند يا انحلال را انجام دهد و سپس به تصويب مجلس برسد. اين نماينده مجلس يادآورشد: در اين دو ماده قانوني مغايرت ديده مي شود. "کلهر" با بيان اينکه تفاوت ميان دو قانون باعث تفاسير متعددي شده است، اضافه کرد: بنابراين لازم است که اصلاحيه اي ارايه شود. "مرتضي تمدن" نماينده شهرکرد نيز در مخالفت با کليات اين اصلاحيه گفت: در قانون  139 قانون برنامه چهارم توسعه تکاليفي بر عهده دولت و شوراي عالي اداري گذاشته شد که نيازي وجود ندارد مجددا تبديل به قانون شود. وي افزود: پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس يک گره است و مشکلي را حل نمي کند بلکه ابهامات جديدي را نيز اضافه مي کند و مبناي اختلاف نظر ميان مسوولان دستگاه هاي اجرايي و قانونگذاري مي شود. اين نماينده مجلس بااشاره به اينکه قانون برنامه چهارم توسعه روشن است، تصريح کرد: ادغام، انحلال و حذف دستگاههاي غيرضرور بر عهده دولت است. ممنوعيت دولت در زماني است بخواهد وزارتخانه يا نهادي دولتي را ايجاد کند که بايد به تصويب مجلس برسد. وي تاکيد کرد: قوانين متعدد اجراي متن اصلي قانون را خدشه دار مي کند. "بيژن شهبازخاني" نماينده ملاير در مجلس نيز در موافقت با کليات اين طرح گفت: اگر دولت لايحه اي در مورد ساختار اجرايي دستگاه هاي دولتي به مجلس ارايه مي کرد، ديگر نيازي به اين اصلاحيه نبود. وي افزود: متاسفانه در سال گذشته شوراي عالي اداري، قانون اساسي و قانون برنامه چهارم توسعه را نقض کرد. شهبازخاني تصريح کرد: نمايندگان نبايد حق قانونگذاري خود را به شوراي عالي اداري واگذار کنند، آيا شايسته است براي اينکه قانون برنامه اجرا شود و نمايندگان به ديوان عدالت اداري شکايت کنند ؟ عباسعلي اختري نماينده تهران و عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در مخالفت با کليات اين طرح يک فوريتي اظهار داشت: اين طرح ضرورتي ندارد و برمشکلات مي افزايد. وي تاکيد کرد: اين طرح خود داراي ابهام است ، چگونه مي تواند رفع ابهام کند ؟ اين نماينده مجلس يادآور شد : بر اساس اين طرح اصلاحي ، اختيار از شوراي عالي اداري سلب مي شود، اين سلب اختيار اجازه نمي دهد دولت کوچک سازي سازمانها و نهادها را انجام دهد. عادل آذر نماينده دهلران و عضو ديگر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز در موافقت با اين طرح گفت: مجلس نبايد اختيار قانونگذاري خود را به دولت واگذار کند ، در ماده  139و  154تناقض هايي وجود دارد. درادامه حسن زماني نماينده ملاير پيشنهاد کفايت مذاکرات راداد که به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. نماينده دولت در مخالفت با کليات اين طرح گفت: روح حاکم بر قانون چهارم توسعه، کوچک سازي دولت و ايجاد تسهيلات دراين زمينه براي دولت است. اين طرح اين پيام را به دولت مي دهد که شما نسبت به کوچک سازي نبايد ادغام لازم را انجام دهيد، اين مساله عملا اختيارات رييس جمهوري را مختل مي کند. وي تصريح کرد: اين طرح موجب مي شود که هيچ نوع شرکت و سازمان دولتي نتواند واگذار و ادغام شود و شاهد دولت حجيم خواهيم بود. وي مخالفت دولت را بااين اصلاحيه اعلام کرد. سپس کليات اين اصلاحيه به راي گذاشته شد که با  139راي موافق ، 25 راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع  207نماينده حاضر به تصويب رسيد. مجلس پس از تصويب کليات اين طرح ، وارد بررسي جزييات آن شد که هيچ پيشنهادي تصويب نشد و اصل طرح از تصويب نهايي نمايندگان گذشت.


 سرمقاله 


خداحافظ مولانا !

  سال 2007 ميلادي، از سوي يونسکو، به نام سال « مولانا» شناخته شده است وازاين رو          آيين هاي بزرگداشتي در 25 کشور دنيا درباره اين شخصيت تاثيرگذار فرهنگي درحال برگزاري است.تا اين جاي خبر، مساله نگران کننده اي وجود ندارد وجاي خرسندي نيز وجود دارد که سال جاري ميلادي از سوي مهم ترين نهاد فرهنگي جهان به نام يکي از مشاهير فرهنگ وتمدن ايران نام گذاري شده است، اما اين خوشحالي، دولت مستعجل است چه آنکه « مولانا» ي بزرگ ايران، توسط ترکيه مصادره شده تا به عنوان يکي از مشاهير اين کشور شناخته شود و طبق مصوبه يونسکو نيز قرار است آيين هاي بزرگداشت مولانا در سال جاري ميلادي با محوريت ترکيه صورت گيرد.
پيش بيني مي شود، امسال حدود 4 ميليون گردشگر از کشورهاي مختلف جهان به مناسبت سال مولانا از قونيه، که محل دفن اين عارف، شاعرو حکيم بزرگ ايراني است، ديدن کنند.
ترکيه، براي آنکه مولانا را درميان افکار عمومي جهانيان نيز به نام خود تثبيت کند، قراردادي با هاليوود بسته است تا فيلمي تحت نظارت مولوي  شناسان ترکيه و توسط هنرمندان هاليوودي ساخته ودرسراسر جهان اکران شود.
قرار است دراين فيلم، چهره هاي معروف سينماي هاليوود، مثل « لئوناردو ديکاپريو» و                          « جرج کلوني» ايفاي نقش کنند.
متاسفانه بايد به تلخي گفت که يک جريان مستمر و نظام مند درحال مصادره تاريخ وتمدن و فرهنگ ايراني است و غفلت تاريخي مسئولان ومردم کشورمان مزيد برعلت شده است تا           پشتوانه هاي فرهنگي وتمدني ايران، رو به سستي برود.
دربيان مصاديق اين غفلت نابخشودني مي توان به سرنوشت مهجور استاد و مرشد و مراد مولانا، يعني شمس تبريزي اشاره کرد که مقبره  او، در ايران قرار دارد والبته درچه غربت شگفت انگيزي !
مردم و دولتمردان ترکيه، با بهره گيري از مزار مولاناي ايراني درخاک خود بر فرهنگي جامعه خويش مي افزايند، هم مولانا را به نام خود مصادره مي کنند و هم براي خويش، افتخارات تاريخي پديدار مي کنند وهم درآمدهاي کلان توريستي از اين رهگذر کسب مي کنند.
ولي اگر سري به شهرستان خوي در استان آذربايجان غربي بزنيد و مقبره حقير و ناشناخته و گمنام شمس را ببينيد و آن را با شکوه وعظمت بارگاه  شاگرد شمس، يعني مولانا مقايسه کنيد، درخواهيد يافت که ما تا چه اندازه نسبت به تاريخ و مفاخر فرهنگي خويش بيگانه و ظالم هستيم ودر مقابل، ديگران، تا چه اندازه حسرت داشته هاي  ما را مي خورند والبته اين غفلت ما، زمينه را برا ي آنکه گذشته ما را ( که از ثروت هاي مادي ارزشمندتر است) به سرقت ببرند پشتوانه خويش سازند، مهيا مي کند.
به راستي، ما را چه مي شود ؟!


 موافقت اتحاديه اروپا با گسترش تحريم ايران  

گروه سياسي:خبرگزاري رويترز به نقل ازديپلمات هاي غربي گزارش داد: اعضاي اتحاديه اروپا خود را براي اعمال تحريم سرسختانه عليه ايران آماده مي کنند. بنا به اين گزارش اروپائي ها بار ديگر اعلام کردند در مقابل تعليق غني سازي اورانيوم آماده مذاکره با تهران هستند. خبرگزاري رويترز به نقل از ديپلماتها ئي که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد: وزراي امورخارجه 27 کشورعضو اتحاديه اروپا در نشست غير رسمي دوشنبه شب خود در لوکزامبورگ توافق خود را درباره اعمال تحريم عليه ايران اعلام کردند. اين توافق پس از صدور قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل صورت گرفته است. بنا به اين گزارش، وزيران امور خارجه کشورهاي اروپايي اعلام کردند اين تحريم ها تنها زماني اعمال نخواهد شد که ايران فعاليت غني سازي اورانيوم خود را متوقف کرده باشد. ديپلمات هاي غربي در ادامه افزودند : اتحاديه اروپا اعلام کرده که حاضر به تداوم روند گفتگوها با ايران است، اما اين کشور بايد پيش از اين، شروط اتحاديه را بپذيرد . اتحاديه اروپا پس از آنکه ايران اعلام کرد توانسته به توانائي توليد صنعتي غني سازي اورانيوم برسد نيز ضمن ابراز نگراني از اين مساله اعلام کرد: اعضاي اتحاديه مجددا بر خواست فوري خود پافشاري کرده و مصرانه از دولت ايران مي خواهند با پذيرش خواست هاي جامعه  جهاني به ميز مذاکرات بازگشته و پيدا کردن يک راه  حل مسالمت آميز براي بحران ايجاد شده برسر بحران هسته اي آن کشور را امکان  پذير سازد. اين درحالي است که " محمود احمدي نژاد " رئيس جمهوري ايران روز دوشنبه دربيست وهفتمين سفر ايتاني خود به فارس در سخناني تاکيد کرد : پاسخ هر قطعنامه را با يک پيشرفت جديد خواهيم داد.ازسوي ديگرهمزمان با اين گزارش خبرگزاري رويترز، محمدالبرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي ديروز درگفت وگو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد: نبايد از شروع به کار نيروگاه بوشهر نگران بود. مديرکل آژانس در مورد فعاليت نيروگاه بوشهرگفت: در حدود 440 نيروگاه براي توليد برق در30 کشور جهان وجود دارند و نيروگاه بوشهر هم به همان روش و تدابير امنيتي که در اين نيروگاه ها عمل مي شود فعاليت خواهد کرد. البرادعي  با بيان اين که تا به  حال هيچ ترسي از برنامه هسته ايران وجود ندارد و مشکلات بايد از راه گفت وگو حل و فصل گردد نه از راه نظامي گفت: براي حل مسالمت آميز اين مساله فرصت زيادي داريم.  ايگور ايوانف دبير شوراي امنيت روسيه نيز ديروز در يک کنفرانس خبري بر "مخالفت کشورش با اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران براي حل بحران هسته اي اين کشور" تاکيد کرد. ايوانف گفت: هدف روسيه در مساله پرونده اتمي ايران، از سرگيري مذاکرات براي حل مشکل و نه تحريم ايران است. وي افزود: مسکو معتقد است قطعنامه هاي اخير شوراي امنيت در مورد ايران علايم لازم در مورد باز بودن درهاي مذاکرات را به رهبران اين کشور داده است. دبير شوراي امنيت روسيه گفت: در واقع مسکو به ايران پيام داده که چه اقداماتي در اين روند ممکن است برخلاف نظر روسيه و جامعه جهاني باشد. "ايوانف" با اشاره به توافق و همکاري روسيه و آمريکا براي حل مساله اتمي ايران و نيز اجراي پيمان عدم گسترس سلاح هاي هسته اي، گفت: البته در مسايل تاکتيکي اختلاف نظرهايي بين دو کشور وجود دارد. وي اظهار داشت: علايم وجود جهان چند قطبي در سياست هاي جهاني بوضوح ديده مي شود که يکي از آنها نقش گروه  1+5در مورد مساله اتمي ايران است.


 تاکيد مقام معظم رهبري برلزوم آمادگي ارتش 

ايسنا: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديروز در ديدار فرمانده کل و جمعي از فرماندهان ارتش جمهوري اسلامي ايران در نيروهاي سه گانه و يگان هاي مستقل، تغيير هويت ارتش را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به هويتي ديني و انقلابي، تحولي بزرگ برشمردند و تاکيد کردند: بايد با حفظ اين هويت ديني و انقلابي در ارتش، مسير تقويت روحيه ي دينداري، انقلابي، ابتکار، عزم راسخ، ارتباط با مردم، اعتماد به نفس، جرات ورود به ميدان هاي بزرگ و زمينه سازي براي شکوفايي استعدادهاي جوان، با قوت ادامه يابد. در اين ديدار که در آستانه ي 29 فروردين روز ارتش جمهوري اسلامي ايران انجام شد، فرمانده کل قوا ضمن تبريک اين روز به همه ي ارتشيان و خانواده هاي آنان، از اين روز به عنوان عيد ياد کردند و افزودند: رژيم گذشته که از حمايت آمريکا و قدرت هاي ديگر برخوردار بود، همه تلاش خود را براي پايه گذاري ارتشي بر مبناي هويت غير ديني و غيرمردمي به کار گرفت; اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با همت عناصر متدين، انقلابي و مردمي ارتش، اين نيرو به ارتشي با هويت ديني و انقلابي تبديل شد. ايشان همکاري عناصر توانا، شجاع، با تدبير و متدين ارتش در اوايل انقلاب و زمينه سازي نظام جمهوري اسلامي براي رشد نيروهاي انقلابي و مردمي ارتش را دو عامل مهم در تغيير هويت ارتش ارزيابي و خاطر نشان کردند: اين تغيير هويت در ارتش موجب بروز استعدادها و رشد انسان هاي بزرگي همچون شهيد فلاحي، شهيد صياد شيرازي، شهيد ستاري، شهيد بابايي و مرحوم ظهيرنژاد شد که اين فرماندهان متدين و انقلابي با همکاري انسان هايي پاک و فهيم در بدنه، زمينه ي خوداتکايي، نوآوري، رويش استعدادهاي جديد و پيشرفت روزافزون ارتش را فراهم کردند. فرمانده کل قوا تصريح کردند: چنين ارتشي توانست در کنار سپاه و بسيج، با وجود حمايت هاي همه جانبه قدرت هاي بزرگ از رژيم بعث صدام، بر ارتش مجهز اين رژيم پيروز شود. حضرت آيت الله خامنه اي، ادامه ي اين مسير و استقامت در اين راه را وظيفه ي مهم ارتش و فرماندهان اين نيرو دانستند و افزودند: نظام جمهوري اسلامي ايران، نظامي ابتکاري از لحاظ اتکا به دين در تشکيل نظام سياسي و اجتماعي است و اين ابتکار با عنوان مردم سالاري ديني و با هويت ضد سلطه و استکبار، جايگاه خود را در دنيا از جمله در ميان مسلمانان و به ويژه روشنفکران و نخبگان دنياي اسلام باز کرده است و قدرت هاي بزرگ مجبور به پذيرش آن شده اند. ايشان مهم ترين ويژگي چنين نظام ديني را توانايي شکوفا کردن استعدادها و زمينه سازي براي بروز خلاقيت ها و ابتکارها دانستند و افزودند: ارتش نظام جمهوري اسلامي نيز که امروز از لحاظ تجهيزات، تجربه و عوامل انساني به مراتب قوي تر از اوايل انقلاب و دوران دفاع مقدس است بايد با حفظ آمادگي هاي همه جانبه، تعميق ارزش هاي ديني و ايجاد بستر رويش مند براي عناصر مومن و استعدادهاي نو، تحرک و ابتکار خود را بيش از پيش ادامه دهد. رهبر انقلاب اسلامي همچنين بر لزوم مجهز شدن روزافزون ارتش به دانش روز و نوين و ايجاد زمينه لازم براي ساخت و تامين تجهيزات پيشرفته و مورد نياز با اتکا بر توانايي ها و استعدادهاي دروني تاکيد کردند. در اين ديدار سرلشکر صالحي فرمانده کل ارتش ضمن ارايه گزارشي از آمادگي ها و توانايي هاي بالاي ارتش در نيروهاي سه گانه براي حراست از مرزهاي زميني، هوايي و دريايي جمهوري اسلامي ايران تاکيد کرد: روحيه ديني، نشاط انقلابي، آمادگي رزمي و خودباوري عواملي است که امروز ارتش جمهوري اسلامي ايران را در اوج اقتدار خود قرار داده است.


 نمايندگان به ديدار آيت ا...هاشمي مي روند 


آفرينش: جمعي از نمايندگان مجلس امروز با آيت ا... هاشمي رفسنجاني ديدار مي کنند. در ادامه ديدارهاي هفته گذشته نمايندگان با خاتمي و کروبي ظهر امروز نمايندگان با هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت ديدار مي کنند.در اين ديدارها که به عنوان "پاسداشت اتحاد ملي و انسجام اسلامي" صورت مي گيرد، موضوعات مسايل روز کشور و مسايل بين المللي مورد بحث و گفت وگو قرار مي گيرد. اين ديدارها با هماهنگي فراکسيون اقليت اما با حضور نمايندگان فراکسيون هاي سياسي مختلف مجلس صورت مي گيرد.


  الهام: سهميه بندي بنزين در خرداد قطعي نيست  

 گروه سياسي: سناريو نوشته شده براي بنزين مثل اينکه تمامي ندارد، در حالي که روز دوشنبه مرتضي تمدن عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با فارس از توافق نهايي دولت و مجلس خبر داده و گفته بود: "بر اساس تفاهم صورت گرفته بين دولت و مجلس، دولت مصوبه مجلس مبني بر قيمت بنزين هر ليتر 100 تومان و سهميه بندي از اول خرداد را اجرا خواهد کرد. " در همين راستا سيد کاظم وزيري هامانه وزير نفت نيز در همان روز در موضع گيري مشابه از اعلام آمادگي وزارتخانه تحت امرش براي اجراي مصوبه مجلس خبرداده و گفته بود: "دولت مجري تصميم هاي مجلس است و ما در عين حال آماده ايم که سهميه بندي بنزين را در زمان مقرر انجام دهيم." اما ديروز سخنگوي دولت در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در سال جديد در اظهاراتي متناقض با سخنان وزير نفت و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت که هنوز زمان اجراي سهميه بندي بنزين قطعي نيست

غلامحسين الهام با اشاره به رويکرد دولت در سهميه بندي کردن بنزين خاطرنشان کرد که هدف دولت تنظيم مصرف و استفاده عاقلانه و درست از بنزين است. الهام با بيان اينکه "شيوه استفاده از اين کالا در حال حاضر اسلامي و اقتصادي نيست"، خاطرنشان کرد که مصرف بنزين بايد معقول باشد. وي با يادآوري اين نکته که دولت بر اساس مصوبه مجلس کارهاي اجرايي مربوط به توزيع کارت هوشمند سوخت را اجرا کرده است، اضافه کرد: دولت به دستگاه هاي ذيربط تلکيف کرده است که در اين زمينه کارها را تسريع کنند. الهام همچنين در ادامه اين نشست خبري به ارايه لايحه دولت در خصوص برگرداندن بهاي گازوييل به لايحه ارايه شده بودجه به مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس لايحه بودجه دولت بهاي گازوييل  160ريال تعيين شده بود که مجلس در تصويب لايحه بودجه آن را به  450ريال افزايش داد. وي با تاکيد بر اينکه افزايش بهاي نفت گاز تاثير زيادي بر هزينه هاي بخش کشاورزي، حمل و نقل و صنعت کشور خواهد گذاشت، ادامه داد: اعتقاد ما اين است که اين افزايش قيمت مشکلات فراواني براي کشاورزان و توليدکنندگان بوجود مي آورد لذا لايحه برگرداندن بهاي گازوييل به  160ريال را ارايه کرد. سخنگوي دولت تاکيد کرد: تلاش ما اين است که سال 86سالي با رشد بيشتر و آرامش و رفاه بيشتر براي عموم طبقات جامعه باشد و به سمت اجراي عدالت حرکت خود را ادامه دهيم.
رد گزارش مرکز پژوهش ها درباره تورم
وي با ارايه آماري در خصوص بهبود وضعيت اقتصادي کشور در يک سال گذشته گزارش اخير مرکز پژوهش هاي مجلس در خصوص پيش بيني ميزان نرخ تورم در سال جديد را رد کرد و گفت: اين گزارش اشکالات ساختاري دارد. الهام افزود: مرکز پژوهش ها در گزارش پيش بيني نرخ تورم براي سال 86 همچون سال هاي گذشته گزارشي متفاوت با آمار بانک مرکزي که مسووليت پيش بيني و ارايه نرخ تورم را بر عهده دارد، اعلام کرده است. الهام تاکيد کرد: گزارش مرکز پژوهش ها همچون گزارش هاي سال هاي قبل اين مرکز غيررسمي و غيرقابل استناد است و مورد قبول ما نيست ولي گزارش بانک مرکزي قابل قبول و مورد استناد محسوب مي گردد.  مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ تورم را در سال جديد 23 درصد اعلام کرده است.
فکر نمي کنم ساعت تغيير کند
سخنگوي دولت در ادامه  درباره  تغييرات ساعت رسمي کشور، گفت: گمان نمي کنم امسال بشود تغييري در اين زمينه ايجاد کرد. فعلا تصميم جديدي گرفته نشده و همان شيوه  قبل دنبال مي شود. به نظر نمي رسد فرصت تصميم گيري مجلس هم در اين زمينه به امسال برسد. البته نظر کارشناسي دولت هم در اين زمينه هنوز عوض نشده است.
تکذيب تغيير وزير نفت
سخنگوي دولت در ادامه اين نشست مطبوعاتي در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال تغيير وزير نفت، خاطرنشان کرد که تغيير مديريتي در وزارت نفت در دستور کار دولت قرار ندارد. وي با اشاره به ظرفيت بالاي کارکنان وزارت نفت گفت: دولت در پي تقويت و بالا بردن ظرفيت هاي وزارت نفت است.  وي دامن زدن به بحث هاي اين چنيني را سياسي دانست و از مطبوعات خواست که پرونده بحث در مورد اين موضوعات را ببندند و بجاي آن پرونده کار در دولت را باز کنند. 
نگران تحريم ها نيستيم
خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص تاثير قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران سوال کرد، او پاسخ داد: جمهوري اسلامي ايران بدون وقفه به جلو حرکت مي کند و اين حرکت قابل برگشت و توقف پذير نيست. الهام اين پيشرفت را متکي به توانمندي علمي و اراده مردم ايران دانست و تاکيد کرد که ايران نگران تحريم ها و تهديدها نيست. سخنگوي دولت با بيان اين نکته که ايران در زمينه هسته اي وارد مرحله صنعتي شده است، خاطرنشان کرد که اين امر توسعه خواهد يافت. الهام با اشاره به طرح مناقصه ساخت نيروگاه هاي هسته اي در ايران ، تصريح کرد: در عرصه هسته اي بايد سوخت مورد نياز نيروگاهايمان را در داخل کشور توليد کنيم. سخنگوي دولت تاکيد کرد که تهديدها و تحريم ها نمي تواند مانع حرکت مردم ايران شود بلکه اين حرکت را شتاب بيشتري مي بخشد. الهام به طرف هاي مقابل پرونده هسته اي توصيه کرد که راهي عاقلانه را در پيش بگيرند و با ملت ايران همراه شوند.
از آژانس گله داريم
سخنگوي دولت در ادامه در پاسخ به سوالي درباره  تعداد سانتريفيوژها گفت: از نظر قانوني آژانس نبايد اطلاعاتي را که در بازرسي ها به دست مي آورد اعلام کند و اين گله باقيست. آن ها کارکرد ما در عرصه  فن آوري هسته اي را کاملا مي دانند و اين کارکرد در همه جا تحت نظارت بازرسان آژانس است و کاملا با مقررات NPT جلو مي رود;از اين رو همه چيز در منظر بازرسي است. وي ادامه داد: ما وارد عرصه  صنعتي شده ايم و در اين عرصه هم رو به رشد هستيم، با مسائل آژانس و حوزه  بازرسي آژانس از طريق رسانه اي نبايد گفت وگو کرد. برنامه  ما روشن است; لذا چه نيازي است که جزئيات فني و صنعتي کار از طريق رسانه اي بيان شود.
برگ هاي برنده قوي داريم
سخنگوي دولت در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد آزادي  15تفنگدار انگليسي، دو جاسوس سوئدي و برگرداندن رواديد يک تبعه فرانسوي از سوي ايران، اظهار داشت: همه اين اقدامات از موضع اقتدار انجام مي شود. الهام افزود: براي همه روشن است که انسان دوستي و گذشت از موضع اقتدار، امري پسنديده است. وي با بيان اينکه "اين اقدام تاثير پذيري خود را بر جاي مي گذارد"، خاطرنشان کرد که جمهوري اسلامي ايران از اين طريق نوع گفتمانش را نشان مي دهد. سخنگوي دولت اضافه کرد: انسان دوستي توام با انزجار از اقدامات ضد اخلاقي پيامي است که از طرف ايران براي دنيا صادر شد و نگراني برخي نيز به جهت تاثيري است که اين اقدامات در افکار عمومي جهان بر جاي مي گذارد. الهام با بيان اينکه "ايران امروز برگ هاي برنده قوي را در دست گرفته است"، در پاسخ به اين سوال که آيا ايران با اين اقدامات در پي معامله است، توضيح داد: حوزه اخلاق و اقدامات انساني را نبايد با محاسبات مادي مخلوط کرد. وي پيام اقدامات اخير ايران را پيامي معنوي عنوان کرد و آن را مبتني بر شعار دولت نهم يعني صلح توام با عدالت و معنويت در عرصه ديپلماسي دانست. وي ضمن تاکيد بر پيگيري حقوق ديپلمات هاي گروگان گرفته شده ايراني خاطرنشان کرد که تهران در اقدامات اخير خود در پي معامله سودانگارانه نيست.
آمريکايي ها رسما تقاضا کنند
وي در بخش ديگر سخنانش در پاسخ به پرسشي درباره اظهار تمايل برخي رهبران کنگره  آمريکا براي سفر به ايران، گفت: آن ها بايد رسما اعلام کنند که اهداف شان از سفر چيست تا موضوع بررسي شود، اما تا زماني که تقاضاي رسمي نشود اظهارنظر در اين مورد زود است. با حرف هاي رسانه اي در اين عرصه اظهارنظر ممکن نيست.
شوک بازار مسکن هدفمند است
الهام در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره  افزايش قيمت سيمان و آهن و خارج شدن اين دو کالا از سبد حمايتي دولت و تاثيرات آن بر افزايش قيمت مسکن آن هم در صورتي که دولت اعلام مي کند سياست هايش در جهت کاهش قيمت مسکن است، گفت: ما از آغاز سال گذشته به تمام دستگاه هاي دولتي اعلام کرديم آهن و سيمان مصرفي خود را از توليد داخل بردارند و با واردات نياز خود را برطرف کنند. امسال نيز همين سياست را دنبال مي کنيم و به دنبال روان سازي بازار سيمان و مصالح بنيادين و آهن و فولاد هستيم. الهام با اعتقاد به اين که شوک بازار مسکن هدفمند است، گفت: مي خواهند نگذارند تلاش دولت براي تعديل قيمت مسکن به نتيجه برسد. مسکن از ضرورت هاي اوليه  زندگيست و در سال گذشته دولت تلاش هايي را براي حل اين مشکل انجام داده و به ويژه در بخش مسکن روستايي روند خوبي طي شده است. به هر حال دولت حاکميت خود را و آن چه براي رفاه مردم لازم است اعمال مي کند. وي ادامه داد: اگر بناست فشار بياورند و عده اي سودجو، سودجويي کنند، دولت نيز از ظرفيت هاي خود استفاده خواهد کرد و ظرفيت کنترل بازار نيز آخرين چاره است که اگر لازم شود به کار خواهد بست.
الهام در پاسخ به پرسش ديگري درباره اين که برداشتن قيمت زمين از هزينه مسکن کي اجرايي مي شود و آيا نظر مجلس هم در اين زمينه مهم است؟ افزود: همانطور که گفتم يک شوک غيرعادي در حوزه مسکن وجود دارد که مقداري ايستادگي و مقاومت مي خواهد تا فضا شکسته شود، اما نبايد گذاشت جامعه تحت تاثير اين شوک رواني قرار گيرد. وي در ادامه با بيان اين که بخشي از مافيا در بخش مسکن ايفاي نقش مي کند، گفت: عده اي به دنبال اين هستند که بخش عمده اي از پول را در اين جا متمرکز کنند که کل بازار مسکن را تحت الشعاع قرار دهند; البته اين اقدامات کشف شده و طبيعي است که مافيا به دنبال فشار بر روي مردم است.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش همان خبرنگار که مجددا پرسيد يعني شما توصيه مي کنيد مردم فعلا خريد و فروشي نداشته باشند تا اين شوک برطرف شود، گفت: من قيم مردم نيستم اما مي گويم اين شوک غيرعاديست. مردم بايد بدانند عده اي دنبال اين نوع فشارها هستند; البته دولت نيز از همه ظرفيت خود براي رفع اين مساله استفاده مي کند و فکر مي کنم مجلس هم در اين زمينه با دولت اجماع داشته باشد. وي خاطرنشان کرد که قطعا در ماه هاي آينده شاهد تحول در وضع مسکن خواهيم بود.


 با 38 امضا از فراکسيون هاي مختلف;
 استيضاح فرشيدي به جريان افتاد  

آفرينش: درخواست استيضاح وزير آموزش و پرورش ديروز با  38امضا و در 26 مورد به رييس مجلس تقديم شد. طرح استيضاح "محمود فرشيدي" وزير آموزش و پرورش که در 26 محور تهيه شده است اولين گام عملي از نمايندگان منتقد دولت است که مي کوشند دولت محمود احمدي نژاد را به سمت کارآمدي بيشتر هدايت کنند. به گفته منابع آگاه علاوه بر "محمود فرشيدي" وزير آموزش و پرورش و "محمد سليماني" وزير فناوري و اطلاعات که تاکنون تعداد زيادي از نمايندگان طرح استيضاح آنان را امضا کرده اند، طرح استيضاح "محمد سعيدي کيا" وزير مسکن و "محمدرضا اسکندري" وزير جهاد کشاورزي نيز در دست بررسي جدي نمايندگان قرار دارد. داريوش قنبري، رضا طلايي نيک، کاظم جلالي، علي احمدي، ايرج نديمي، اسماعيل گرامي مقدم، قدرت ا... ايماني، زادعلي خليل طهماسبي، اسدالله قره خاني، اميدوار رضايي، هوشنگ حميدي، سيد محمد ميرمحمدي، رمضانعلي صادق زاده، فخرالدين حيدري، محمد کريميان، موريس معتمد، مسعود اميني، جعفر آئين پرست، جواد سعدون زاده ، مصطفي مطورزاده، محمد عباسپور، سيد کاظم دلخوش، سيد مجتبي مودب پور، علي عسگري، غلامرضا ميرزائي، علي دانش منفرد، محمد قمي، محمد تقي کاوياني، سعيد ابوطالب، عادل آذر ، رشيد جلالي جعفري ، امين شعباني، بيژن شهبازخواني، فتح اله حسنوند، محمودرضا حسنوند، سيد سبحان حسيني حيدرآبادي، سيد احمدآوايي نمايندگان ايلام،بهار و کبودرآهنگ، شاهرود، ممسني، لاهيجان، بجنورد، خرم آباد، لردگان، علي آباد کتول، مسجد سليمان، سنندج، قم، رشت، بانه و سقز، سردشت، کليميان، استهبان و ني ريز، مهاباد، آبادان، خرمشهر، اورميه، صومعه سرا، رشت، مشهد، بروجن، تفرش و آشتيان، پاکدشت، نهاوند، تهران، دهلران، کرج، سنندج، ملاير، خرم آباد، سلسله و دلفان، گرگان و دزفول 38 نماينده اي هستند که طرح استيضاح فرشيدي را امضا کرده اند. متن استيضاح محمود فرشيدي ، وزير آموزش و پرورش، که ديروز تقديم هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي شد به شرح زير است:
"احتراما، بر اساس اصل 89 (بند يک) قانون اساسي و مواد 227 و 235 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و با توجه به جايگاه بنيادي و نقش سرنوشت ساز تعليم و تربيت دانش آموزان در توسعه ي علمي و پيشرفت کشور و نيز پيشبرد اهداف فرهنگي، اجتماعي و فرابخشي جامعه و انقلاب اسلامي و بروز معضلات، ناکارآمدي و نارضايتي ها در عملکرد جناب آقاي فرشيدي - وزير محترم آموزش و پرورش - تقاضاي استيضاح ايشان شامل موارد ذيل ارايه مي شود:
- 1 منطبق نبودن عملکرد با اهداف و شاخص هاي قانون برنامه ي چهارم توسعه در موضوعات مرتبط با آموزش عمومي و به ويژه مواد 48 (بند ج) و 52 و - 2 53 مسلط نبودن وزير بر امور وزارت خانه - 3 ضعف راهبردي در هدايت آموزش عمومي کشور- 4 کند شدن تحول در نظام آموزشي- 5 نقش ضعيف در استفاده از ظرفيت هاي دولت براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي آموزش و پرورش - 6 کارايي ضعيف در تعامل اثربخش با نهادها و مراجع مرتبط با امور آموزشي، فرهنگي و اجتماعي- 7 انحراف از راهبرد مدرسه محوري در تعليم و تربيت- 8 تمرکزگرايي و رويکرد سطحي به برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي- 9 کم توجهي به ظرفيت ها و رهيافت هاي پژوهشي و کارشناسي در نظام آموزشي- 10 عملکرد ضعيف در پيشبرد اهداف و برنامه هاي آموزش هاي فني، حرفه يي و مهارتي- 11 ضعف نظارت بر نظام ارزشيابي تحصيلي و محتواي امتحانات-12 عملکرد ضعيف در صيانت از شان و جايگاه معلمان- 13 عملکرد ضعيف در پرداخت بهنگام معوقات و مطالبات قانوني فرهنگيان- 14 عملکرد ضعيف در پيگيري مسائل معيشتي معلمان و به ويژه عادلانه کردن نظام هماهنگ حقوق و مزايا- 15 کم توجهي به پيشکسوتان و فرهنگيان بازنشسته-16 سازماندهي نامناسب در به کارگيري معلمان و گردش نيروي انساني در فرآيندهاي استخدامي و بازنشستگي- 17 عملکرد ضعيف در حمايت و پيگيري براي تامين تسهيلات مسکن و امور رفاهي و فرهنگيان- 18 تغييرات گسترده در مديريت هاي تخصصي و کارشناسان- 19 محقق نشدن برنامه ها و وعده ها به فرهنگيان، مردم و مجلس- 20 اجراي ناقص و ضعيف قانون احياي معاونت پرورشي- 21 تدابير ناکارآمد در ايمن سازي مدارس و امکان برخورداري از تاسيسات متناسب با گازرساني به مدارس و حوادث غير مترقبه براي دانش آموزان- 22 ضعف عملکرد در امور پشتيباني و ساماندهي ساختمان هاي اداري- 23 عملکرد ضعيف در ساماندهي بهداشتي مدارس- 24 نظارت هاي فني بر احداث مدارس و تاخير در مقاوم سازي متناسب با بودجه هاي مصوب- 25 نابساماني در نظارت و امور مدارس روستاها و برخي از مناطق شهري- 26 نابساماني در تدابير و نظارت و مديريت امور مالي و پشتيباني. "
در همين راستا، "رضا طلايي نيک" سخنگوي فراکسيون وفاق و کارآمدي در اين باره ديروز در جمع خبرنگاران، گفت: اين استيضاح توسط نمايندگان از گرايش هاي گوناگون مجلس و از  20 استان کشور است. نماينده کبودرآهنگ با بيان اينکه "موارد استيضاح علاوه بر مسايل استاني عمدتا مسايل ملي و عمومي است و ماهيت محلي ندارد"، افزود: زمينه استيضاح وزير آموزش وپرورش از ماه ها قبل وجود داشته و به دلايل همزماني با بودجه به تاخير افتاده است. وي گفت: استيضاح کنندگان تغيير در مديريت آموزش و پرورش را براي کاهش تنش ها و تحکيم اتحاد ملي ضروري مي دانند. طلايي نيک با رد ادعاي حاميان دولت مبني بر مغايرت استيضاح وزرا با شعار "اتحاد ملي" تاکيد کرد: انسجام و اتحاد ملي در عمل با ارتقاي کارآمدي در اداره امور و پاسخگويي به مطالبات مردم تقويت مي شود. طلايي نيک استمرار ضعف ها و ناساماني هاي مديريتي را "باعث آسيب رسيدن به مولفه هاي اتحاد ملي" دانست و گفت: استيضاح آموزش و پرورش از مصاديق بارز تحکيم اتحاد ملي است. وي، تعامل بين دولت و مجلس را به مفهوم ناديده گرفتن وظايف قانوني دو قوه و بي اعتنايي به مطالبات مردم ندانست و گفت: بايد ضمن حمايت عمومي از دولت انجام وظايف نظارت از جمله استيضاح بخش از تعامل منطقي دولت و مجلس است.اما ديروز خبر تحويل متن استيضاح فرشيدي به هيات رئيسه مجلس در جمع نمايندگان با واکنش هاي مختلفي روبروشد، داريوش قنبري يکي از امضا کنندگان طرح استيضاح در گفت وگو با خبرنگار آفرينش گفت: براساس نظر سنجي هايي که انجام شده حدود 70 درصد نمايندگان موافق استيضاح وزير آموزش و پرورش هستند. نماينده ايلام در خانه ملت با بيان اينکه در چنين وضعيتي احتمال افتادن وزير آموزش و پرورش بالاي 70 درصد است در خصوص دلايل استيضاح اظهارکرد: وضعيت نامطلوب معيشتي فرهنگيان و سوالات توهين آميز به پيامبر اسلام (ص) از مهمترين اين موارد است.احمدتوکلي ، رييس مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در واکنش به طرح استيضاح فرشيدي در جمع خبرنگاران ضمن مفيد ندانستن استيضاح وزير آموزش و پرورش درعين حال گفت: از همه اقدامات اين وزارتخانه دفاع نمي کنم. وي افزود: بايد منافع استيضاح وزير آنقدر باشد که هزينه هاي تغيير آن را جبران کرده ومنافع بيشتري هم باقي بماند. توکلي تصريح کرد: براي انجام استيضاح بايد خطاها فاحش و نقاط ضعف خاص باشد و جانشين برجسته اي وجود داشته باشد. وي طراحي سووالات موهن درآزمون آموزش ضمن خدمت فرهنگيان استان تهران را خطاي فاحش ارزش دانست، اما گفت: وزارت آموزش و پرورش درخصوص اين سوالات به موقع و خوب واکنش نشان داد. حميد رضاحاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس نيز در واکنش به طرح استيضاح فرشيدي، گفت: اگر طرح استيضاح وزير آموزش و پروش فردا (امروز)در صحن علني اعلام وصول شود پس از تعطيلات هفتگي مجلس وزير به صحن خواهد آمد. نماينده همدان گفت: نهم ارديبهشت ماه شروع هفته زماني است که نماينده ها به حوزه هاي انتخابيه خود سرکشي کنند. لذا بعد از پايان اين هفته استيضاح وزير آموزش و پروش 16 ارديبهشت ماه در صحن علني بررسي خواهد شد. رئيس فراکسيون فرهنگيان مجلس هم چنين با اشاره به طرح استيضاح وزير آموزش و پروش خاطرنشان کرد: با توجه به نزديکي هفته معلم بهتر است اين استيضاح پس از برگزاري هفته معلم مطرح شود. 


 کوتاه و خواندني 


مخالفت آمريکا با مناقصه اتمي ايران
 
گروه سياسي: پس از آنکه ايران اعلام کرد، قصد دارد مناقصه اي بين المللي براي ساخت دو نيروگاه هسته اي برگزار کند، آمريکا شرکت هاي سازنده تاسيسات نيروگاه هاي هسته اي را براي ممانعت از همکاري آن ها با تهران تحت فشار قرار داد.به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، ايران علي رغم اعمال فشارهاي جامعه جهاني و با وجود تصويب قطعنامه تحريم عليه اين کشور، چند روز پيش اعلام کرد قصد دارد دو نيروگاه هسته اي ديگر در کشورش بسازد. بنا به اين گزارش، اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که ساخت نيروگاه بوشهر توسط روسيه به خاطر فشارهاي غرب بويژه آمريکا با مانع روبرو شده است. اين گزارش مي افزاديد:"شان مک کورمک" سخنگوي وزارت خارجه امريکا نيز با ابراز ترديد در مورد انگيزه هاي ايران در ساخت دو نيروگاه هسته اي جديد آن را نشان دهنده درست بودن نگراني هاي جامعه جهاني از فعاليت هاي هسته اي ايران دانسته است. همزمان با اعلام مخالفت کاخ سفيد با مناقصه اتمي ايران، بزرگ  ترين شرکت فرانسوي سازنده نيروگاه هاي هسته اي اعلام کرد: در مناقصه بين المللي که ايران براي ساخت نيروگاه هاي جديد برگزار مي کند شرکت نخواهد کرد. شرکت "آريوا" علت اين اقدام را ناديده گرفتن قواعد بين المللي از سوي ايران عنوان کرد.سخنگوي شرکت چند مليتي "آريوا" در مصاحبه با يک روزنامه فرانسوي با اشاره به اينکه اين شرکت قصد ندارد در مناقصه بين المللي ايران براي ساخت نيروگاه هاي جديد شرکت کند، گفت: آريوا با مشتريان و دولت هايي کار مي کند که کاملا متعهد به قوانين بين المللي در زمينه انرژي هسته اي باشد. وي افزود: اين مهم ترين شرط ما براي مشتريانمان است. چند روز پيش جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران از شرکت ها، پيمانکاران داخلي و خارجي براي طراحي، تامين قطعات، ساخت و راه اندازي دو واحد نيروگاه اتمي در مقياس هزار تا 1600 مگاوات با راکتور آب سبک تحت فشار در استان بوشهر دعوت به همکاري مي کند.

مخالفت نامزدهاي فرانسه با حمله به ايران
 
گروه سياسي: سه نامزد پيشرو در انتخابات رياست جمهوري فرانسه در حالي که از اعمال تحريم هاي شديدتر عليه ايران حمايت مي کنند، اما هيچ يک باور ندارند که راه کار نظامي مي تواند تهران را وادار به تعليق و توقف برنامه غني سازي خود کند. روزنامه لوموند با ارائه پرسشي کتبي از سه نامزد برتر انتخابات خواسته تا نظر خود را در مورد ايران و تعامل با اين کشور بيان کنند. نيکلا سارکوزي، که مطابق آخرين نظر سنجي ها همچنان در صدر قرار داشته و حايز بيشترين شانس براي کسب عنوان رياست جمهوري  است مي گويد: اعمال تحريم هاي سخت تر عليه ايران بدون تاييد شوراي امنيت ممکن نيست. وي همزمان به اين نکته اشاره کرده است که يک درگيري جديد پيامدهايي بسيار جدي براي منطقه خواهد داشت. سگولن رويال، کانديداي سوسياليست و رقيب اصلي سارکوزي که پس از وي شانس اصلي کسب پست رياست جمهوري و راه يافتن به کاخ اليزه به عنوان نخستين سياستمدار زن را داراست نيز مي گويد: با هر اقدام يک جانبه عليه ايران مخالف هستم. اگر قرار است فشاري به ايران اعمال شود اين کار بايد از طريق قطعنامه هاي شوراي امنيت انجام شود. رويال در ادامه مي گويد:با ايده ائتلاف و تشکيل جبهه اي براي برخورد با ايران همانند برخورد عراق، موافق نيستم. تبعات و نتايج اين امر را همه در عراق ديده ايم. فرانسوآ بايرو، کانديدايي که پس از سارکوزي و رويال در مکان سوم قرار دارد نيز مي گويد: با حمله نظامي به ايران مخالف است چرا که که حمله به ايران کشور را در پشت رييس جمهورش متحد خواهد کرد و کل خاورميانه را به آشوب مي کشد.

 


 تذکر 21 نماينده به وزير بازرگاني در باره گراني ها

آفرينش: 21نماينده مجلس در تذکرات کتبي خود به وزير بازرگاني، خواستار رسيدگي به افزايش بي رويه و غيراصولي قيمت اقلام مختلف غذايي، بهداشتي و شوينده و ديگر اقلام مصرفي شدند.  تذکرات کتبي نمايندگان را "غلامعلي حداد عادل" رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز مجلس قرائت کرد. رفعت بيات، غلامرضا مصباحي مقدم، حميد بهرامي احمدي، سيدقباد مرتضوي، منصور ياوري، انوشيروان محسني، بيژن شهبازخاني، جهانبخش اميني، بهمن محمد ياري، مرادعلي منصوري رضي، سيدمحمدمهدي شاهرخي، قدرت الله ايماني، عبدالغفور ايران نژاد، غفار اسماعيلي، سيدعليرضا عبادي، يوسف محبي، سيد جمال الدين ارجمند، گل محمد بامري، علي سرافرازيزدي، حسن زماني و هاشم حجازي فر نمايندگاني بودند که به وزير بازرگاني تذکر کتبي دادند. وزير کشور نيز ديروز  11 تذکر کتبي در خصوص افزايش  12درصدي کرايه حمل و نقل شهر تهران که از اقدام عجولانه سازمان تاکسيراني و شوراي شهر ناشي مي شود، دريافت کرد. "حسن مرادي "، "محمدرضا ميرتاج الديني"، "غلامرضا مصباحي مقدم"، "احمد احمدي"، "الياس نادران"،"حسين شيخ السلام"، "مهدي کوچک زاده"، "علي عباسپور تهراني فرد"، "محسن کوهکن"، "حشمت الله فلاحت پيشه"، "غفار اسماعيلي" و "بهمن الياسي" نمايندگاني بودند که در اين خصوص به وزير کشور تذکر دادند. وزير راه نيز با دريافت  10تذکر کتبي نمايندگان در مورد رسيدگي به وضعيت جاده هاي کشور بويژه جاده آبادان - ماهشهر و اتمام طرح هاي نيمه تمام نظير شهرکرد- مسجدسليمان سومين وزيري بود که ديروز از بهارستان بيشترين تذکر را دريافت کرد. افزايش بي رويه و حداقل  20درصدي کرايه هاي خودروهاي ميان راهي بويژه در استان زنجان از ديگر علل دريافت اين تذکرات بود.

بي اطلاعي مجلس از وعده جديد احمدي نژاد
 
آفرينش: "سيد کاظم دلخوش" مخبر کميسيون اقتصادي مجلس از بي اطلاعي اين کميسيون از بحث حقوق پلکاني کارمندان که اخيرا از سوي دولت مطرح شده، انتقاد کرد. نماينده صومعه سرا در نطق پيش از دستور جلسه ديروز مجلس گفت:"بحث هاي مختلفي طي يک سال و نيم گذشته در خصوص لايحه مديريت خدمات کشوري صورت گرفت ولي ما نمي فهميم که اين بحث حقوق پلکاني از کجا آمده است؟"وي افزود: ما در بودجه سال  86بر اساس ماده  150برنامه چهارم، بند (ک) را جايگزين بند (ل) تبصره  19کرديم. يعني ما مطابق تورم اعلام کرديم، کجا گفتيم حقوق پلکاني؟ عضو هيات رييسه کميسيون لايحه مديريت خدمات کشوري با اشاره به اشکالاتي که شوراي نگهبان از لايحه مديريت خدمات کشوري گرفت، ادامه داد: هم اکنون شوراي نگهبان در جلساتي با اعضاي کميسيون در حال رسيدگي به اشکالات است و قرار است اين اشکالات برطرف شود تا به صحن مجلس آورده بيايد. دلخوش همچنين با اشاره به سياست هاي ابلاغي اصل  44قانون اساسي اشاره کرد و گفت: در سياست هاي ابلاغي براي واگذاري شرکت هاي دولتي، به ويژه صدر اصل  ،44جايگاه دستگاه ها و قواي مختلف کاملا مشخص است.

گرانمايه پور:  قيمت ها افسارگسيخته بالا مي رود

آفرينش: اصغر گرانمايه پور ،نماينده  مردم کاشان، آران و بيدگل در مجلس هفتم ديروز در نطق پيش از دستور خود گفت: مسوولان فکري به حال گراني و بيکاري کنند، زيرا سطح قيمت مايحتاج ضروري به نحو افسار گسيخته اي رو به افزايش است. عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اين که احتمال دست يابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله در بخش فن آوري قوي تر است، موفقيت دانشمندان جوان و متعهد کشور در دسترسي به توليد صنعتي سوخت هسته  اي، توليد داروهاي کنترل ايدز، ترميم ضايعات نخاعي و . . . را دلايلي بر احتمال قوي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله در اهداف اين سند در بخش فن آوري دانست. گرانمايه پوربا اشاره به عرصه اقتصادي،  گفت: تحقق نيافتن شاخص رشد اقتصادي مصوب در قانون برنامه چهارم در سال هاي اول و دوم اين برنامه، افزايش حجم پايه پولي در دو سال اخير، سير شتابان و رشد بي رويه سطح قيمت کالاها و خدمات ضروري مردم به ويژه مصالح ساختماني و مايحتاج غذايي، مسکن و امثال آن در سال 85 علامت هاي گويايي است که احتمال تحقق اهداف اقتصادي سند چشم انداز را ضعيف مي کند. وي با اشاره به خواست مردم گفت: مسوولان فکري به حال گراني و بيکاري کنند. سطح قيمت مايحتاج ضروري به نحو افسار گسيخته اي رو به افزايش است. به گفته  او، قيمت يک شاخه آهن که در فروردين سال گذشته حدود


تصويب طرح تحقيق و تفحص از گمرک ايران

آفرينش: نمايندگان مجلس با تقاضاي برخي از نمايندگان براي تحقيق و تفحص از گمرک ايران موافقت کردند. نمايندگان در  نشست علني ديروزمجلس  پس از قرائت گزارش کميسيون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص برخي از نمايندگان مجلس از گمرک ايران، به اين تقاضا راي مثبت دادند.  نمايندگان مجلس با  121راي مثبت،  19راي منفي و شش راي ممتنع از مجموع  209نماينده حاضر با تحقيق و تفحص از گمرکات ايران موافقت کردند.
 
انتقاد نماينده دامغان از هيات رئيسه مجلس

آفرينش: "حسن سبحاني" نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي نسبت به رعايت نکردن ماده  102 آيين نامه داخلي مجلس درباره رعايت ترتيب وصول طرح ها و لوايح انتقاد کرد. وي در نشست علني ديروز مجلس در تذکري آيين نامه اي با تاکيد بر ماده  102آيين نامه داخلي گفت: معمولا در دستور هفتگي مجلس ترتيب وصول طرح ها و لوايح رعايت نمي شود. سبحاني به طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور اشاره کرد و گفت: هفته گذشته اين طرح در دستور هفتگي چاپ شد اما در اين طرح در صفحه آخر دستور و در داخل يک کادر نوشته شده است. وي سپس به گزارش تفريغ بودجه سال  83اشاره کرد و اظهار داشت: هفته گذشته بخشي از اين گزارش توسط مخبر کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات قرائت و ادامه آن به جلسه آتي مجلس موکول شد. سبحاني يادآور شد: در دستور هفتگي اين هفته مجلس قرائت اين گزارش رعايت نشده و در اولويت اول نيامده است. وي تاکيد کرد: اين عدم رعايت ترتيب طرح ها و لوايح موجب سرگرداني نمايندگان شده است.
 
خاتمي به ميهماني پاپ مي رود
 
گروه سياسي: سيد محمد خاتمي، رييس جمهوري سابق ايران به ميهماني پاپ بنديکت شانزدهم مي رود. خاتمي که در تاريخ چهارم مه (14 ارديبهشت) از واتيکان ديدار خواهد کرد علاوه بر ديدار با رهبر مسيحيان جهان در نشستي با موضوع "گفت و گوي تمدن ها" نيز شرکت خواهد کرد. به گزارش پايگاه رسمي واتيکان، پدر فوريکو لومباردي، مدير دفتر مطبوعاتي واتيکان ضمن تاييد خبر سفر خاتمي به واتيکان تاکيد کرده است که از وي براي حضور در نشست "گفت وگوي بين تمدن ها; يک چالش براي صلح" دعوت به عمل آمده است. ايده گفت و گوي تمدن ها نخستين بار از سوي سيد محمد خاتمي، به عنوان رييس جمهوري وقت ايران، در جريان سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل بيان شد. استقبال سران جهان از اين ايده که در نقطه مقابل "برخورد تمدن ها" قرار داشت باعث شد تا سال 2001 به عنوان سال گفت و گوي تمدن ها نام گذاري شده و از اين ايده به عنوان راهي براي کاهش تنش ها و برخوردها در جهان تجليل شود.از سوي ديگر، روزنامه  الوطن نيز ديروز از شرکت رييس جمهور سابق کشورمان در يک اجلاس جهاني با هدف بررسي حق کشورها در استفاده از انرژي هسته  اي در قزاقستان خبر داد. به نوشته اين روزنامه چاپ عربستان، نور سلطان نظر بايف، رييس جمهور قزاقستان اين اجلاس را در راستاي بررسي حق کشورها در برخورداري از انرژي هسته  اي برگزار مي کند.

طرح جديد دو نماينده براي تغيير ساعت

آفرينش: سيدمحمد ميرمحمدي نماينده قم و حسن سبحاني نماينده دامغان طرح جديدي با عنوان اصلاح ماده  121قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده  20قانون برنامه چهارم براي جايگزيني طرح تغيير ساعت رسمي کشور ارايه کردند. بر اساس ماده واحده اين طرح، دولت موظف است ساعات کار وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده  60اين قانون و همچنين ساعات کار اصناف، کارخانه ها و صنايع را سالانه در دو نوبت براي شش ماه اول و شش ماه دوم هر سال تعيين و براي اجرا ابلاغ کند. بر اساس تبصره يک اين طرح، آيين نامه تعيين ساعت کار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همکاري وزارتخانه هاي نيرو و کشور تهيه مي شود. برنامه ساعت کار کارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط بايد به نحوي که مصرف برق و انرژي در ماههايي که داراي حداکثر مصرف هستند، کاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف کنندگان در غير ساعات اوج مصرف اعمال شود.

رايرني وزراي خارجه ايران وترکيه در آنکارا

گروه سياسي: "منوچهر متکي" و "عبدالله گل" وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و ترکيه ديروز در آنکارا ديدار و گفت وگو کردند. متکي روز گذشته در چارچوب رايزني هاي منظم ميان مقامات دو کشور و در سفري کاري، وارد فرودگاه آنکارا شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه ترکيه، مقامات محلي و "غلامرضا باقري مقدم" سرپرست سفارت ايران در ترکيه قرار گرفت. وزيران امور خارجه ايران و ترکيه اظهار نظري در مورد مضمون و موضوع هاي مورد گفتگويشان نکردند.  به نظر مي رسد تحولات منطقه اي و مسائل عراق و نيز تداوم گفتگوها و مشاورت هاي منظم ميان مقامات دو کشور در دستور مذاکرات در سفر يک روزه متکي به ترکيه قرار داشته باشد. اين چهارمين سفر "منوچهر متکي" به ترکيه از هنگام تصدي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران است. ديدار متکي از آنکارا ديروز در حالي صورت گرفت که بحران هاي سياسي در اين کشور در آستانه انتخاب رييس جمهوري جديد توسط پارلمان به شدت افزايش يافته است. پارلمان ترکيه هم اکنون در اختيار حزب "عدالت و توسعه" به رهبري طيب اردوغان، نخست وزير اسلامگرا است. اين امر امکان انتصاب يک اسلامگرا و يا شخص اردوغان به سمت رييس جمهوري را افزايش مي دهد. به همين دليل ترکيه در روزهاي اخير صحنه اعتراضات گسترده گروه هاي مخالف عليه دولت اردوغان بوده که به هر نحوي خواستار ممانعت از اين امر هستند. مخالفان با اشاره به ساختار لاييک کشور رسيدن يک اسلام گرا به اين سمت را بر خلاف قانون اساسي مي دانند. دوران رياست جمهوري امحد نجدت سزر تا چند روز آينده به پايان مي رسد.

روسيه تاخير در نيروگاه بوشهر را اعلام کرد

دبير شوراي امنيت روسيه گفت: موعد بهره برداري از نيروگاه اتمي بوشهر که سپتامبر امسال (شهريور ماه) تعيين شده بود، با توجه به مسايل مالي و فني اخير، چند ماه به تاخير مي افتد. "ايگور ايوانف" ديروز در کنفرانسي خبري در مسکو، وجود هر مساله سياسي در روند احداث اين نيروگاه توسط روسيه را رد کرد. وي گفت: مشکلات مالي جزيي که اخيرا در جريان احداث نيروگاه بروز کرده بود رفع شده است. دبير شوراي امنيت روسيه تصريح کرد: تلاش متخصصان روس براي رفع مشکلات فني و تکميل نيروگاه ادامه دارد. نيروگاه بوشهر بر اساس قرارداد سال  1995ميلادي بين ايران و روسيه توسط متخصصان شرکت "اتم استروي اکسپرت" روسيه در حال ساخت است. شرکت روس در ماه هاي اخير اعلام کرد ايران پرداخت هاي مالي منظم براي تامين هزينه ساخت نيروگاه را انجام نداده است. سازمان انرژي اتمي ايران اين مساله را رد کرده و در دو ماه اخير گفت وگوهايي را با طرف روس براي حل اختلاف هاي مالي انجام داد.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش