جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/12/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5227


جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون دستياران ستادي دستگاه‎هاي اجرايي كشور


تمديد مهلت ثبت نام دوره هاي بدون آزمون و پژوهش‎محور دكتري تخصصي و بدون آزمون كارشناسي‎ارشد دانشگاه آزاد


تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي سال 1394 دانشگاه گرمسار


يادداشت


انتصابات


خبر


ميز خبر


 جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون دستياران ستادي دستگاه‎هاي اجرايي كشور 

 به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور، اطلاعيه اين سازمان درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي كشور - سال 1394 منتشر شد. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است؛

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه 94/12/18 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و ...) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13، ،16 ، 18، 20 ، 21 ، 22 ، 23، 24 و27 (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه،گروه آزمايشي مقطع كارشناسي داوطلب ، رتبه كشوري، تاريخ فارغ التحصيلي دوره كارشناسي ارشد،تاريخ فارغ التحصيلي دوره دكتري، تاريخ فارغ التحصيلي دكتري حرفه اي ، معدل آخرين مدرك تحصيلي، سوابق پژوهشي، ميزان تسلط به زبان انگليسي، عنوان مدرك زبان، شاغلين دستگاه هاي اجرايي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 21/12/94 منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 8، 9 ، 14، 15 ، 17 ، 19 ، 25 و 26 (جنس ، معلوليت، نياز به منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد، عنوان رشته تحصيلي دوره دكتري، عنوان رشته تحصيلي دوره دكتري حرفه اي، خوشه شغلي و اولويتهاي انتخابي) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2)مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

نمايندگان سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه 94/12/19 و پنجشنبه 94/12/20 صبح از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهند شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند، آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون به شرح جدول شماره 2 مي‌باشد.

د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

2- فرآيند برگزاري آزمون از ساعت‌ 14:30 (چهارده و سي دقيقه‌) عصر روز جمعه 94/12/21 آغاز مي‌گردد. اين آزمون منحصراً در مراكز استان برگزار خواهد شد.

3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 14:00 (چهارده) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.

ه‍ – قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد.

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه مورخ 94/12/20 از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان مطرح نموده و يا در ساعات اداري با شماره ‌تلفن‌ 42163-021 تماس حاصل نمايند.

ضمنا جداول مربوط به حوزه هاي رفع نقص و شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور سال‌ 1394 بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.


 تمديد مهلت ثبت نام دوره هاي بدون آزمون و پژوهش‎محور دكتري تخصصي و بدون آزمون كارشناسي‎ارشد دانشگاه آزاد  

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاداسلامي، مهلت ثبت نام دوره هاي بدون آزمون و پژوهش محور دكتري تخصصي و دوره بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تا ساعت 24 روز سه‎شنبه 25 اسفند تمديد شد. كليه متقاضيان دوره دكتري تخصصي بدون آزمون، پژوهش‎محور و همچنين دوره بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مي‎توانند تا پايان روز سه‎شنبه 25 اسفند ماه با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش به نشاني www.azmoon.org ابتدا دستور العمل ثبت نام را مطالعه و پس از كسب آگاهيهاي كامل در مورد رشته مورد نظر، درصورت تمايل و داشتن شرايط لازم نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. شايان ذكر است امكان ويرايش اطلاعات براي اين دسته از متقاضيان تا پايان مدت زمان ثبت‌نام فراهم مي‎باشد و پس از آن امكان تغيير وجود ندارد.


 تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي سال 1394 دانشگاه گرمسار 

 به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان سنجش، اطلاعيه دانشگاه گرمسار درباره تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي سال 1394 منتشر شد.

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت درآزمون استخدامي دانشگاه گرمسار در سال 1394 مي‌رساند كه آزمون مذكور عصر روز پنجشنبه مورخ 94/12/13 در شهر گرمسار برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 14:30 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن در هاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز سه شنبه 94/12/11 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته و متقاضيان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي پرينت كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت از كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودي با اطلاعات ثبت‌نامي، داوطلبان مي‌توانند از ساعت 14:00 الي 17:00 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 و همچنين از ساعت 08:00 الي 12:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 94/12/13 با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و 2 قطعه عكس به نماينده توزيع كارت مستقر در باجه رفع نقص حوزه در ساختمان اداري دانشگاه گرمسار واقع در گرمسار: بلوار شهيد بهشتي، جنب دادگستري مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.


 يادداشت 

 خانه‌تكاني به سبكِ موفقيت!

زهرا كيان‌بخت

نزديك عيد و ايام خانه‌تكاني كه مي‌شود، معمولا ما يك‌سري چيزها را كه فكر مي‌كنيم ديگر بلااستفاده‌اند يا بيهوده فضايي اضافي را اشغال كرده‌اند، دور مي‌ريزيم. برعكس، چيزهايي هم هستند كه جايشان در خانه خالي است و ممكن است درصورتي كه شرايط خريدشان را داشته باشيم تصميم بگيريم آنها را بخريم و به وسايل خانه اضافه كنيم. درمورد پرونده فكري و ذهني و رفتاري هر يك از ما هم همين مساله مصداق دارد.

عادتها، خلق و خوها، طرزفكرها و رفتارهايي هست كه هر چند ما آنها را هميشه در گوشه‌اي از خانه وجود خودمان نگهداري مي‌كنيم، اما اگر خوب فكر مي‌كنيم مي‌بينيم آنها به جاي بهتر راه‌انداختن كارها، بيشتر مزاحم ما در سريعتر حركت كردن و موفق شدن، هستند. اين روزها كه اغلبِ خانه‌ها از هياهوي خانه‌تكاني پرشده‌اند، خوب است براي تكاندن فكر و روح و زندگيمان هم آستيني بالا بزنيم. آنهايي كه بايد دوربريزيم را زودتر دوربيندازيم و چيزهايي كه لازم است به دست آوريم را به زندگي‌مان اضافه كنيم.

اين مواردي كه بايد به زندگي اضافه كنيم، ممكن است نظم و ترتيبي باشد كه مدتهاست گمش كرده‌ايم يا انعطاف‌پذيري و آرامش روان كه لازمه‌ي داشتن آسودگي‌خاطر و موفق بودن است و... هر چه هست، خوب است هر چه زودتر براي آنهايي كه قرار است بروند يا بمانند، يك تصميم‌گيري عيدانه كنيم.


 انتصابات 

 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميناب معرفي شد

سرپرست جديد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميناب با حضور اعضاي هيات علمي و کارکنان اين دانشگاه منصوب و معرفي شد.

به گزارش آفرينش، رئيس دبيرخانه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان در مراسم معارفه دکتر کمال جوانمرد با قدرداني و تشکر از زحمات چندساله خليل سزيده گفت: «دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميناب از نظر تعداد دانشجو رتبه سوم را بعد از واحدهاي بندرعباس و قشم دارد.»

در اين مراسم حکم ابلاغي سرپرستي کمال جوانمرد از سوي رئيس دبيرخانه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان به وي ابلاغ شد.

جوانمرد پيش از اين رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کهنوج و دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان را بر عهده داشته و مدير گروهي کارشناسي ارشد مردم شناسي و علوم اجتماعي واحد اراک و معاونت آموزش و دانشجويي واحد آشتيان را در کارنامه اجرايي خود دارد.


 خبر 

 جزئيات توزيع كارت و زمان‌ برگزاري دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‎هاي اجرايي كشور اعلام شد

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان سنجش، اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور - سال 1394 منتشر شد. ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در دومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1394 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد:

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه 94/12/18 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و ...) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ، 18 و 19 (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه، نام دستگاه اشتغال، داوطلب بومي، حالت بومي،نوع بومي، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 94/12/21 منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 8، 9، 16، 17، 20، و 21 (جنس، معلوليت، نياز به منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي، خوشه شغلي و اولويت هاي انتخابي) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد. ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است. تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

نمايندگان سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه 94/12/19 و پنجشنبه 94/12/20 صبح از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهند شد.

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح جمعه 21 اسفند ماه 94 آغاز مي شود.


 ميز خبر 

 آغاز ثبت‌نام آزمون توليمو از 22 اسفندماه

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره برگزاري آزمون توليمو(TOLIMO)در حوزه هاي چابهار، بيرجند و قم منتشر شد.

بنابر اعلام امور آزمون‌هاي بين‌الملل سازمان سنجش آموزش كشور، علاوه بر حوزه‌هاي برگزاري آزمون توليمو، براي نخستين بار اين آزمون در شهرهاي چابهار، بيرجند و قم نيز برگزار مي‌شود.

زمان ثبت‌نام و برگزاري آزمون

دكتر اسداله آسرايي قائم مقام معاون امور آزمون ها ومشاورامور بين الملل رئيس سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد: به منظور رفاه حال داوطلبان ، براي نخستين بار حوزه هاي امتحاني شهرهاي چابهار، بيرجند و قم نيز به حوزه‌هاي امتحاني آزمون توليمو اضافه شده اند و در روز پنج شنبه مورخ 95/3/27، علاوه بر حوزه‌هاي برگزاري توليمو براي نخستين بار آزمون توليمو در شهرهاي فوق الذکر نيز برگزار مي‌شود.

متقاضيان براي ثبت‌نام در اين آزمون مي‌توانند به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه كنند.

گفتني است كه ثبت‌نام در اين آزمون كه صد و هفتمين دوره آزمون توليمو است ، از روز شنبه مورخ 94/12/22 آغاز مي‎شود. پيش از اين، آزمون توليمو در چهارده حوزه امتحاني برگزار مي گرديدكه با افزوده شدن اين حوزه ها ، تعداد حوزه‌هاي برگزاري اين آزمون به 17 حوزه رسيد.

امضاي تفاهم نامه همکاري با دو دانشگاه مطرح سوئيسي

در جريان سفر رئيس جمهور سوئيس و هيأت همراه وي به ايران، بين بزرگترين دانشگاه هاي سوئيس با دانشگاه صنعتي شريف تفاهم نامه همکاري امضاءشد.

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي دانشگاه شريف، عصر روز شنبه 8 اسفند، هيأتي متشکل از رؤساي بزرگترين دانشگاه هاي سوئيس از دانشگاه صنعتي شريف بازديدکردند. طي اين ديدار که در دفتر رئيس دانشگاه و با حضور اعضاي هيأت علمي برگزار شد، دو طرف به بررسي راهکارهاي همکاري علمي و پژوهشي پرداختند.

امضاي دو تفاهم نامه همکاري ميان دانشگاه صنعتي شريف و ETH زوريخ و همچنين دانشگاه EPFL سوئيس در اين جلسه انجام گرفت. محور اصلي اين تفاهم‌نامه درباره تبادل استاد و دانشجو و همچنين انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و تبادل فناوري بود.

در پايان اين جلسه، اعضاي اين هيأت از مرکز نانو و آزمايشگاه ابررسانايي دانشکده مهندسي برق بازديد به عمل آوردند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي