جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/02/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5256


اختلال نقص توجه - بيش فعالي از منظر متخصصان


نسوج نرم و سفت و دوام بدن


25 تا 35 ميليون نفر در کشور مبتلا به چاقي هستند


خبرهاازعالم علم


خبرپزشكي


 اختلال نقص توجه - بيش فعالي از منظر متخصصان 

تهيه و تنظيم: سپيده مينو سپهر،دانشجوي دكتراي روانشناسي عمومي استاد راهنما: دكتر حسن احدي

معيارهاي DSM-5 براي اختلال ADHD

A)مجموعه اي فراگير از رفتارهاي بي توجهي و/يا بيش فعالي – تکانشگري که باعث مختل شدن عملکرد يا رشد مي شوند و شامل خصوصيات معيار (1) و/ يا (2) مي شود:

1)بي توجهي: شش (يابيشتر) ازعلائم بي توجهي زيرحداقل به مدت شش ماه (براي افراد بالاي 17 سال 5 علامت)به درجاتي که باسطح رشدي ناهماهنگ است و بر فعاليت هاي اجتماعي، تحصيلي/ شغلي تاثير منفي مي گذارد:

a)غالبا نمي تواند به جزئيات توجه نشان دهد يا در تکاليف مدرسه، وظايف شغلي، و يا ساير فعاليت ها اشتباهات ناشي ازبي دقتي مرتکب مي شود ( مثلاً بعضي جزئيات را متوجه نمي شود يا نمي بيند و کارهايش را دقيق و صحيح انجام نمي دهد.)

b)غالباازحفظ توجه برروي تکاليف يافعاليتهاي تفريحي ناتواناست ( مثلاً در کلاس به هنگام تدريس معلم، صحبت با ديگران يا خواندن مطالب طولاني نمي‌تواند تمرکز حواس خود را حفظ کند.)

c)غالبا به نظرمي رسدوقتي مستقيمابااوصحبت مي شود گوش نمي دهد ( مثلاً به نظر مي رسد حواسش جاي ديگري است حتي زماني‌که هيچ محرک ديگري براي پرت کردن حواس وي در محيط وجود ندارد)

d)غالبادستورالعملهاراکامل و گام به گاماجرانمي‌کند. تکاليف درسي،کار هاي معمولي و يا وظايف خود در محيطکاررابه پايان نمي رساند (مثلاً کار را شروع مي کند ولي زود تمرکزش را از دست مي دهد و به آساني حواسش به چيز ديگري پرت مي شود.)

e)غالبادرسازماندهي تکاليف و فعاليت هاناتواناست (مثلاً نمي تواند نظم و ترتيب در توالي انجام کارها را رعايت کند، در منظم نگه داشتن وسايل و متعلقات خويش ناتوان است، شلخته و بي نظم است، در مديريت زمان ضعيف است و نمي تواند ضرب الاجل ها را رعايت کند.)

f)غالباً ازتکاليفي که نيازمند فعاليت ذهني مستمراست اجتناب مي کند،نفرت دارديا دراقدام به آن مردد است (مثل کاردستي درمدرسه ياتکاليف خانگي و اگر نوجوان يا بزرگسال است آماده کردن گزارش، پر کردن فرم ها و يا مرور کردن متن هاي طولاني)

g)غالبا اشياءلازم براي انجام تکاليف وفعاليت ها را گم مي کند (مثل تکاليف درسي،مداد،کتاب، کيف پول ، موبايل، عينک)

h)محرک هاي بيروني به راحتي حواسش راپرت مي کند (براي نوجوانان و بزرگسالان مي تواند شامل افکار نامرتبط باشد)

i) در فعاليت‌هاي روزمره غالبا فراموشکار است (مثل انجام کارهاي عادي روزانه، خريدهاي کوچک، نوجوانان و بزرگسالان پاسخ تلفن ديگران، پرداخت قبض ها و قرارهاي ملاقات را فراموش مي کنند)

2)بيش فعالي و تکانشگري: شش (يابيشتر) ازعلائم بي توجهي زيرحداقل به مدت شش ماه (براي افرادبالاي 17 سال 5 علامت) به درجاتي که باسطح رشدي ناهماهنگ است وبر فعاليت‌هاي اجتماعي،تحصيلي/ شغلي تاثيرمنفي مي گذارد:

a)غالبادست‌ها‌ و پاهايش بي‌قراراست و يا حرکات ريز و مکرر انجام مي دهد.

b)غالبادرجاهاي ديگري که انتظار مي رود شخص نشسته باقي بماند صندلي خودرا ترک مي کند( مثلاً در کلاس درس، محل کار)

c)درجاهايي که مناسبتي نداردبه اين طرف و آن طرف مي دوديا از در و ديوار بالا مي‌رود (درنوجوانان وبزرگسال ان ممکن است محدودبه احساس بي‌قراري باشد).

d)غالبانمي تواند بي سروصدابه فعاليت هاي تفريحي وبازي بپردازد.

e)غالبادرحال حرکت است وبه نظرمي رسد موتوري به حرکتش وامي دارد (مثلا در رستوران، جلسات، نمي تواند براي مدت طولاني آرام بنشيند يا اگر مي نشيند ناراحت است و ديگران وي را فردي ناآرام و بي قرار بيابند و احساس کنند نمي توانند حرف هاي او را دنبال کنند.)

f)غالبازيادحرف مي زند.

g)غالباقبل ازاين که سؤال تمام شودناگهاني پاسخ مي دهد بدون آنکه به پاسخ خود با دقت فکر کند( هنگام صحبت با ديگران جملات آنان را تمام مي‌کند چرا که حوصله صبر کردن ندارد، حرف را قبل از موعد مناسب مي‌زند و نمي تواند منتظر نوبت حرف زدنش بشود.)

h)غالبانمي تواند براي نوبت انتظاربکشد ( مثلا به هنگام انتظار در صف)

i)غالباکارهاي ديگران را متوقف مي کند يا مزاحمشان مي شود (مثلاگفتگو، بازي و يا ساير فعاليت هاي ديگران را بي ادبانه قطع مي کند، ممکن است بدون اجازه از وسايل ديگران استفاده بکند، نوجوانان و بزرگسالان ممکن است بدون اجازه وارد کارهايي شوند که ديگران در حال انجام دادن هستند يا جاي آنان را بگيرند).

B)قبل از 12 سالگي چندين سمپتوم بي توجهي يا چندين سمپتوم بيش فعالي – تکانشگري وجود داشته باشند.

C)چندين سمپتوم بي توجهي يا چندين سمپتوم بيش فعالي – تکانشگري درحداقل دو يا چند محيط (مثل مدرسه (ياکار) وخانه) وجوددارد.

D)بايد قرائن آشکارقابل توجه باليني دراخلال در عملکردتحصيلي،اجتماعي ياشغلي وجود داشته باشد.

E)علائم صرفا! در طول ابتلا به اسکيزوفرني ياساير اختلالات سايکوتيک ديگرروي نداده واختلال رواني ديگري (مثل اختلال خلقي،اختلال اضطرابي،اختلال تجزيه ايي ااختلال شخصيت، مسموميت با مواد يا سندروم پرهيز از مواد) توضيح بهتري براي آن نيست.

سه نوع فرعي براي ADHD در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

1)به همراه سمپتوم هاي مرکب 2) به همراه بي توجهي غالب 3) به همراه بيش فعالي غالب

انواع فرعي در خصوص شدت:

ضعيف:حضور تعداد از نشانگان که باعث اختلال کمي در عملکرد اجتماعي يا شغلي مي شود.

متوسط:نشانگان يا اختلال در عملکرد بين حد ضعيف و جدي است.

جدي:نشانگان زيادي براي تشخيص وجود دارند يا تعدادي از نشانگان که بخصوص خيلي شديد هستند وجود دارند يا حضور نشانگاني که باعث بروز اختلال شديد در عملکرد اجتماعي يا شغلي مي شوند (انجمن روانشناسي آمريکا، 2013).


 نسوج نرم و سفت و دوام بدن 

 
انواع سلول‌ها ي زن و مرد، جوان‌ها و پيران داراي سازمان متفاوت و از نظر ساختماني داراي سلول‌هاي نرم و يا سخت مي‌باشد و انواع ترکيباتي که بدن از مواد مختلف نرم و يا سفت دريافت مي‌کنند متفاوت است.

انواع ترکيبات آلي و مواد خوراکي هيدروکربورها (مواد نشاسته‌اي و قندي) ترکيبات چربي (اسيدهاي چربي، الکل‌هاي چرب، گليسيريد) و يا مواد پروتئيني (انواع گوشت ها، حبوبات، آجيل، لبنيات و غيره) و ديگر ترکيبات داراي فرم‌هاي ساده و پليمريزه (ترکيبات پليمريزه و سخت از تحت فشار قرار گرفتن ملکول‌هاي ساده روي هم و فشرده شدن آنها با هم و سفت شدن آنها بوجود مي‌آيد).

نسوج و عضلات و اندام‌هاي سفت‌تر و سخت‌تر داراي دوام و طول عمر بيشتر مي‌باشد و هنگامي که سلول‌هاي بدن از هم فاصله گرفته و نرم مي‌شوند زودتر، انواع ذرات زنده و ميکرب‌ها در آنها نفوذ کرده آنها را خراب مي‌کنند. انواع ترکيبات و ذرات هوا و اکسيدکننده‌ها و خراب‌کننده‌هاي نسوج بدن در نسوج نرم زود وارد شده و آنها را خراب مي‌کنند. بطور کلي هم در جانوران و انسان‌ها و هم در گياهان و درختان ذرات و نسوج نرم و ساده زودتر مورد تخريب قرار مي‌گيرند و درختان سخت و جانوران مانند لاک پشت که داراي پوست سخت مي‌باشند داراي عمر بيشتر از جانوران با نسوج نرم و قدرت تکثير سلولي محدود مي‌باشند.

قدرت تکثير بيشتر در سلول ها، هم موجب سفتي و عمر بيشتر در موجود زنده مي‌گردد انسان‌ها و جانوران با فعاليت بيشتر و سخت‌تر نيز داراي نسوج قوي و سخت مي‌گردند که موجب بيشتر شدن زمان زندگي مي‌شود.

توجه به قدرت زايندگي سلول‌هاي بدن و مصرف الکل‌هاي چرب و پروتئين‌ها و ديگر ترکيبات و تحت فشار مناسب قرار گرفتن سلول‌ها جهت تشکيل نسوج سفت و غير قابل نفوذ براي طول عمر نسوج جانداران بسيار مهم و قابل توجه مي‌باشد. ورزش و فعاليت‌هاي سخت و مصرف انواع ترکيبات چرب الکلي و به خوبي سوخته شدن ترکيبات مصرفي و عدم توليد مواد زائد سمي در بدن راهي براي افزايش طول عمر و سلامتي مي‌باشد.

نويسنده دکتر نجم الدين حاجي سيدحسني

گرد آورنده : محمد تقي اشتري دليوند


 25 تا 35 ميليون نفر در کشور مبتلا به چاقي هستند 

 معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکيد براينکه تمامي عوامل ايجاد بيماري ديابت که درحال حاضر 422 ميليون نفر از مردم دنيا را درگير کرده‌ است قابل پيشگيري است، در عين حال از ابتلاي 10 ميليون نفر از مردم ايران به بيماري فشار خون و حدود 35 ميليون نفر به چاقي خبر داد.

به گزارش ايسنا، علي اکبر سياري، ، با اشاره به شعار امسال هفته سلامت که "غلبه بر ديابت" اعلام شده است، در خصوص آمار ابتلا به اين بيماري در دنيا گفت: در حال حاضر 422 ميليون نفر در دنيا به ديابت مبتلا هستند که 50 درصد آنها از بيماري خود خبر ندارند. قدم اول کنترل اين بيماري و کاهش ميزان مصرف نمک است؛ افراد کمتر از 50 سال، روزانه پنج گرم و بالاي 50 سال مي‌توانند روزانه سه گرم نمک مصرف کنند.

وي ضمن بيان اينکه 10 ميليون نفر در کشور به بيماري فشار خون مبتلا هستند و نيمي از آنها از بيماري خود بي‌اطلاعند در عين حال از سهم فشارخون در ايجاد 83 هزار مورد مرگ ومير در سال خبر داد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت مصرف زياد روغن و قند را يکي ديگر از عوامل ابتلا به ديابت عنوان کرد و افزود: ميزان متعادل مصرف قند 25 گرم يعني معادل شش حبه قند است، درحالي که يک بطري نوشابه 30 گرم قند دارد. به طور کلي ميزان متوسط مصرف قند در کشور ما روزانه 65 گرم است، در حالي که مي‌توان اين ميزان را از طريق کاهش شيريني، شکلات و نوشابه کاهش داد.

سياري توصيه کرد: بيماران ديابتي روزانه پنج وعده غذا مصرف کنند و حتما صبحانه بخورند. همچنين روزانه 30 دقيقه ورزش کنند چرا که باعث تحرک و افزايش ضربان قلب مي‌شود و در کاهش شانس ابتلا به ديابت در افراد موثر است.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت 25 تا 35 ميليون نفر در ايران و يک ميليارد و 100 ميليون نفر در دنيا دچار اضافه وزن و چاقي هستند.

سياري چاقي و اضافه وزن را باعث ايجاد سرطان، ديابت، سکته‌هاي قلبي و مغزي، پوکي استخوان، مشکلات خواب و سايدگي مفاصل دانست و اصلاح رژيم غذايي ورزش و کنترل وزن را راهکار اصلي جلوگيري از آن عنوان کرد.

وي در ادامه اظهار کرد: بيماران مبتلا به فشار خون، چاقي، کساني که قند خون ناشتاي آنها بين 100 تا 125 است، زناني که کودکي با وزن بيش از چهار کيلو گرم به دنيا آورده‌اند و همچنين افرادي که در ميان بستگان خود بيمار مبتلا به ديابت دارند در معرض خطر ابتلا به اين بيماري هستند و بايد به نظام مراقبت از سلامت مراجعه کنند.


 خبرهاازعالم علم 

 چند روش موثر براي كاهش آنزيم هاي كبد

افزايش آنزيم هاي كبد يكي از مهمترين دلايل التهاب كبد و كاهش عملكرد آن است، بنابراين آگاهي از نحوه كاهش آنزيم ها اهميت ويژه اي دارد.به گزارش ايرنا از ساينس، آنزيم نوعي پروتئين است كه در هر نقطه بدن وظيفه مشخصي به عهده دارد. ولي عمده مسئوليت آنزيم، افزايش سرعت واكنش هاي شيميايي بدن است.

آنزيم هاي كبد در حالت طبيعي درون سلول هاي كبد قرار دارند، ولي اگر به هر دليل كبد آسيب ببيند، اين آنزيم ها وارد جريان خون مي شوند و ميزان آنها به بيش از حد نرمال مي رسد.

تشخيص ميزان آنزيم هاي كبد با يك آزمايش ساده خون انجام مي شود. دو آنزيم مهم كبد AST و ALT هستند. ميزان نرمال AST ، 5 تا 40 و ALT، 7 تا 56 واحد در هر ليتر سرم است.

چند روش طبيعي براي كاهش آنزيم هاي كبد

-مصرف رژيم غذايي كم پروتئين

زماني كه كبد به هر دليل آسيب مي بيند، توانايي آن در فرآوري پروتئين كاهش مي يابد، بنابراين توصيه مي شود كه از غذاهاي كم پروتئين استفاده شود. پروتئين گياهي نسبت به پروتئين هاي حيواني قابل هضم تر هستند.

-استامينوفن مصرف نكنيد

استامينوفن به كبد آسيب مي زند، بنابراين به محض مشاهده علايم كاهش عملكرد كبد، از مصرف استامينوفن اجتناب كنيد.

-از سموم محيطي دوري كنيد

پاك كننده هاي شيميايي، انواع ضد آفتاب، محصولات بهداشتي آرايشي، انواع عطر و افشانه، ضد عفوني كننده ها و انواع آفت كش، به كبد آسيب جدي وارد مي كنند.

-از مصرف الكل و سيگار اجتناب كنيد

-در معرض دود سيگار قرار نگيريد

-از مصرف غذاهاي فراوري شده اجتناب كنيد

-مصرف سبزي و ميوه را افزايش دهيد

-مصرف انواع كلم مفيد است

-روزانه 6 تا 8 ليوان آب بنوشيد

- مصرف سير، گريپ فروت، سبزيجاتي با برگ پهن، چاي سبز، هويج، چغندر، روغن زيتون، سيب و آووكادو را افزايش
دهيد.


 خبرپزشكي 

 فوايد چاي ترش

تهيه و تنظيم: برديا سيفي

چاي تُرش يا روزل يا چاي قرمز بانام علمي: Hibiscus Sabdariffaاز کاسبرگ گياه تهيه مي‌شود و در بسياري از مناطق دنيا بصورت نوشيدني گرم و يا سرد مصرف دارد.در آمريکاي لاتين و بخصوص در جامائيکا مصرف آن متداول است و بنام گل جامائيکا Sorrel، و شمال آفريقا بنام چاي سوداني و در مصر بنام کرکده Karkade مشهور است. مزه آن ترش است و معمولاً با شکر نوشيده مي‌شود.گل جامائيکا Roselle گياهي است يک ساله بوته‌هائي به ارتفاع 2–3 متر برگهاي 3–5 وجهي سبز مايل به زرد گلهاي زرد با کاسبرگ‌هاي سبز که بعد از رسيدن ميوه، کاسبرگ‌ها برنگ قرمز در مي‌آيد. در بعضي کشورها از الياف ساقه‌هاي آن در تهيه وسائل استفاده مي‌شود.اين گياه بصورت گونه مهاجر وارد ايران و در منطقه گلمورتي(دلگان)استان سيستان و بلوچستان براي اولين بار کشت شد.نام ديگر آن ؛چاي مکي است زيرا بصورت گسترده اي در شبه جزيره عربستان کشت و مورد استفاده است.

در عهدباستان از چاي سرخ به عنوان شاداب‌كننده و رفـع‌كـنـنـده عوارض بيماري‌هاي قلبي استفاده مي‌كردند.

دم کرده اين گياه کاهش‌ دهنده فشار خون، خنک ‌کننده بدن، رقيق و تصفيه ‌کننده خون، کنترل‌ کننده کلسترول خون، اختلالات کبدي و صفرايي و همچنين آرام ‌بخش است و برعکس چاي که باعث دفع آهن مي‌ شود، چاي ترش خود يکي از منابع غني آهن به شمار مي‌ آيد.افرادي که داراي قند، چربي و فشارخون بالا هستند، مي ‌توانند يک تا دو نوبت از چاي روزانه ي خود را به چاي قرمز اختصاص دهند و براي هر بار مصرف، 5 گرم از گل برگ‌ هاي چاي قرمز را داخل يک فنجان ريـخـته و سپس آب جوش بر روي آن بريزند و سرپوشي گذاشته، 10 دقيقه بماند تا دم بکشد، سپس صاف کرده و ميل کنيد.مصرف دم کرده چاي ترش بيش از چاي معمولي بر پرفشاري خون افراد ديابتي موثر است. بر اساس يافته هاي يک پژوهش ارايه شده در کنگره بين المللي طب سنتي و مکمل، مصرف دم کرده چاي ترش به طور معني داري نسبت به چاي معمولي بر پر فشاري خون بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 موثر است. شما مي‌ توانيد آن را با کمي عسل به صورت شربت استفاده کنيد يا با آب سيب ترکيب کرده و خنک بنوشيد. ترشي آن و شيريني سيب به خوبي با هم سازگار مي‌ شوند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي