جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/04/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5316


گزارش جهانگيري به روحاني درباره حقوق هاي نجومي


تريبون


نهادهاي مالي


 گزارش جهانگيري به روحاني درباره حقوق هاي نجومي 

 
گزارش کميته ويژه‌اي که بعد از ابلاغ رئيس جمهور و به دستور جهانگيري به منظور بررسي همه جانبه مساله فيش هاي حقوقي، زمينه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکيل شده بود، منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در گزارش کميته ويژه که براي استحضار رئيس جمهوري، پاسخگويي مناسب به مطالبه اجتماعي و سامان دهي نظام پرداخت ها در همه دستگاه هاي دولتي و عمومي تهيه شده، ضمن ريشه يابي موضوع، تصميمات، راهکارهاي کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هايي را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف در همه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي، ارائه کرده است.

انتشار و صدور بيانيه مهم 9 ماده اي رئيس جمهوري در خصوص برخورد با پرداخت هاي غير متعارف در روز سه شنبه بر اساس اين گزارش معاون اول بود.

متن کامل گزارش کميته ويژه خطاب به رئيس جمهور به شرح ذيل است:براساس دستور صريح جنابعالي کميته ويژه اي تشکيل گرديد و مأموريت يافت که با بررسي همه جانبه مسأله فيش‌هاي حقوقي، زمينه‌ها ، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اوليه اي براي استحضار جنابعالي و پاسخگوئي مناسب به مطالبات اجتماعي تهيه کند. اين کميته طي مدت دو هفته فعاليت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاري مسئولانه دستگاه هاي نظارتي ضمن بررسي علل و شناسائي موارد تخلف، تصميم گيري درباره استرداد وجوه و برکناري مديران متخلف تصميماتي نيز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائي اتخاذ نمود که به شرح زير گزارش مي شود:

1- با دريافت ليست مجموع پرداختي به مديران ارشد در کليه دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت و همچنين بررسي گزارش سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات، اطلاعات دقيقي از ميزان و حجم پرداختي‌ها به دست آمد و همچنان که در فرمايشات مقام معظم رهبري بدان تصريح شد، مشخص گرديد که پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستگاه‌ها امري استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمي محدود مي‌شود و شأن قاطبه مديران دلسوز و زحمتکش که با جديت فراوان به ايفاي مسئوليت مي‌پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور است. (گزارش تفصيلي اقدامات کميته و توصيف و تحليل پرداخت‌ها جداگانه ارسال مي‌شود)

2- بررسي اطلاعات دريافتي نشان مي‌دهد که پرداخت‌هاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشي به دليل استفاده حداکثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است. 3- به عنوان اولين اقدام براي پيشگيري از تداوم اين نابساماني‌ها و بستن راه‌هاي گوناگوني که معبر چنين تخلفات و يا اقدامات غيرمتعارف شده است، ابتدا بايد با اقداماتي عاجل به بي‌انضباطي ناشي از مقررات گوناگون و ضوابط و معيارهاي متفاوت پايان داده مي‌شد و دايره شمول تصميمات دولت تعيين مي‌گرديد.

4- دايره شمول اين تصميمات کليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي اعم از اينکه مشمول اين قانون بوده يا از شمول آن مستثني شده‌اند، تعيين شد.

با اين اقدام چتر تصميم بر کليه موارد کشيده مي‌شود و جامعيت شمول حاصل مي‌گردد. براساس درخواستي که از مقام معظم رهبري شد و مطابق پي-نوشت معظم‌له کليه نهادهاي عمومي نيز موظف به رعايت تصميمات دولت در اين باره شدند. بنابراين تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اينکه تحت پوشش هريک از قوا يا نهادهاي عمومي هستند، در شمول اين تصميمات قرار مي‌گيرند.

5- در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده‌اي براي کليه دستگاه هاي مشمول وضع شده است

6- با اتخاذ اين تصميمات و ابلاغ آن مي‌توان با اطمينان گفت که منافذ شکل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌هاي غيرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.

7- گام بعدي تعيين معيار برخورد با پرداخت‌هاي غير متعارف بود که با توجه به تفاوتهائي که در بررسي وضعيت شناسائي شد.

8- اقدام بعدي بررسي موارد گذشته و تصميم‌گيري درباره آنها بود که اقدامات ذيل انجام شده است:

1/8- ادامه پرداخت در کليه مواردي که در گذشته بدون دريافت مجوز شوراي حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.

2/8- از مجموع ليست‌هاي دريافتي از سه مرجع (دستگاه ذيربط، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات) در مورد برکناري دريافت‌کنندگان حقوق‌هاي غير متعارف تصميم‌گيري و در مواردي تصميمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومي رسانده شد. براساس اين اقدام تعدادي از مديراني که دريافت غير متعارف داشتند، استعفا داده يا برکنار شده‌اند و مازاد دريافتي آنان به بيت المال مسترد شد و اين اقدام زير نظر اعضاي محترم هيأت دولت استمرار خواهد يافت.

3/8- وجود مواردي از پرداخت‌هاي غير متعارف در بخش‌هايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهيت تخصصي آنها، بررسي و تصميم‌گيري درباره آنها نيازمند زمان و دقت بيشتري است که وزراي مربوط موظف شدند با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميمات لازم را در چارچوب معيارهاي فوق ظرف يک ماه آينده اتخاذ نمايند.

9- با تصميمات ذکر شده در بند (5)، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نيز مرتفع خواهد شد و شوراي حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئوليت بررسي و تصميم‌گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسي کليه نظام‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نمايد. از آنجايي که در سال 1395 پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کليه دستگاه‌ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.

10- اقدام بعدي براي ساماندهي وضعيت حقوق و مزايا در جهت برقراري عدالت بيشتر در پرداخت‌ها و همچنين لحاظ نمودن کارايي و اثربخشي نيروها در خلق ارزش، افزايش بهره‌وري و تمهيد ضوابط قانوني مناسب با بهره‌گيري از تجارب پيشين، بازنگري قانون مديريت خدمات کشوري است که تاکنون بصورت آزمايشي اجرا شده است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است در مدت يک ماه از اين تاريخ نسبت به بررسي کامل موضوع و ارايه پيش‌نويس اصلاحي قانون مذکور جهت منظور نمودن در لايحه دايمي کردن قانون مديريت خدمات کشوري به دولت ارسال نمايد.

11- طي سالياني که به تدريج پرداخت‌هاي غيرمتعارف در برخي دستگاه‌ها شکل گرفته است، هيچ‌يک از نهادهاي نظارتي درون و برون قوه‌اي حساسيت کافي در اين زمينه به خرج نداده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد که کارکرد دستگاه‌هاي نظارتي محل نقد است و با روشن شدن تصميمات دولت از اين پس بايستي نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تري بر اين موضوع صورت بگيرد و هريک از اين دستگاه‌ها ضمن بررسي فرآيندهاي داخلي خود نسبت به ترميم کاستي‌هايي که موجب کاهش اين حساسيت‌ها شده است، اقدام نمايند.

12- انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و کاستي در نقش‌آفريني سازمان امور اداري و استخدامي که به تدريج با ادغام در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سطح مداخله و اقدام آن کاهش يافت نيز مورد تأکيد است و ضروري است مأموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تأثيرگذاري محول شود.

13- بررسي اسناد پرداخت‌هاي غيرمتعارف در سطح نهادهاي عمومي غير وابسته به دولت حاکيست که اين پديده محدود به قوه مجريه نيست و بنابراين ضرورت دارد اکنون که دولت تدبير و اميد پيشگام اين ساماندهي شده و نتايج بررسي‌هاي خود را آشکار نموده است ديگر قوا و نهادهاي فعال در سطح کشور نيز در حيطه دستگاه هاي تحت مسئوليت خود اقدام نموده و نتائج آنرا براي اطلاع افکار عمومي و در پاسخ به اين مطالبه اجتماعي منتشر نمايند.

14- اقدامات کميته مورد اشاره محدود به سطح مديران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسي و اقدام در ساير سطوح سازماني و بنگاهي به بالاترين مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در مدت حداکثر يک ماه و در چارچوب تصميمات ذکر شده در بندهاي قبل اقدام و نتيجه آن را گزارش کنند.


 تريبون 

 رئيس کل بانک مرکزي :

اطلاعات حساب‌هاي بانکي را به خارجيان نمي‌دهيم

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه مراودات بانکي بين‌المللي ربطي به برجام ندارد گفت: اينکه برخي تصور مي‌کنند، اطلاعات مشتريان و حساب‌هاي بانکي را به گروه ويژه اقدام مالي مي‌دهيم، نادرست است.

به گزارش مهر، ولي الله سيف در جلسه هم انديشي نمايندگان مرکز پژوهش هاي مجلس، با تاکيد بر اينکه «شکل اصلي در مراودات بانکي بين المللي ربطي به برجام ندارد» گفت: متاسفانه برخي با شبهه پراکني مانع اجراي درست اقدامات مي شوند که نمونه آن را در موضوع گروه ويژه اقدام مالي(FATF) مي بينيم.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه برخي تصور مي کنند بانک مرکزي اطلاعات مشتريان و حساب هاي بانکي را به گروه ويژه اقدام مالي ارايه مي کند تصور نادرستي است، تاکيد کرد: تفاهم ما با گروه ويژه اقدام مالي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است و مصاديق تروريسم را نيز خود ايران تعيين مي کند.

احتمال حذف برخي مشاغل سخت

يک مقام مسئول کارگري از طرح افزايش سن بازنشستگي و حذف برخي مشاغل از فهرست مشاغل سخت و زيان آور خبر داد.

ابوالفضل فتح اللهي در گفتگو با مهر در خصوص برنامه هاي جديد تامين اجتماعي به منظور کاهش هزينه ها گفت: تامين اجتماعي به دنبال اين است که سن بازنشستگي را بالا ببرد و از آن سو نيز براي اينکه بتوانند هزينه هاي اين سازمان را کاهش دهند، برخي مشاغل سخت و زيان آور را حذف کرده اند.

نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: به صورت کلي سخت گيري هاي جديدي اعمال مي شود تا ميزان هزينه هاي تامين اجتماعي کاهش يابد. البته ما به عنوان نمايندگان کارگران درباره سخت گيري هاي زياد اعتراضاتي را داشته ايم.

فتح اللهي ادامه داد: حذف برخي مشاغل سخت و زيان آور مي تواند به معناي ناديده گرفتن حقوق نيروي کار باشد. اينگونه اقدامات در واقع به منظور خروج تامين اجتماعي از فشار مالي صورت مي گيرد.

اين مقام مسئول کارگري کشور با اشاره به اينکه حذف مشاغل نساجي از فهرست مشاغل سخت و زيان آور در حال حاضر دنبال مي شود و برخي از گروه هاي خبرنگاران نيز براي استفاده از بيمه مشاغل سخت و زيان آور مشکلاتي دارند.

وي از نامه نگاري برخي از گروه هاي خبري با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين باره خبر داد و افزود: البته وزير هنوز پاسخي به نامه خبرنگاران نداده اما مسئله اين است که برخي خبرنگاران به صورت مستقيم با رسانه اي در ارتباط نيستند و به صورت آزاد کار مي کنند و يا براي چندين نشريه مطالبي را تهيه مي کنند که تحت پوشش قرار گرفتن اين افراد در ليست مشاغل سخت و زيان آور داراي مشکلاتي است؛ بنابراين چون کارفرماي مشخصي ندارند، تامين اجتماعي نمي پذيرد که اين گروه از خبرنگاران را داراي مشاغل سخت و زيان آور بداند.

صادرات 27 ميليون دلاري ايران به آمريکا

واردات آمريکا از ايران در 5 ماهه نخست سال جاري ميلادي و همزمان با اجرايي شدن برجام به 27.6 ميليون دلار رسيده است.

به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره آمار آمريکا نشان مي دهد مبادلات تجاري اين کشور با ايران در 5 ماهه نخست سال جاري ميلادي افت 17 درصدي داشته است.

مبادلات تجاري دو کشور در 5 ماهه نخست سال ميلادي گذشته بالغ بر 112.6 ميليون دلار بوده که اين رقم در مدت مشابه امسال به 93.1 ميليون دلار کاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش صادرات آمريکا به ايران در ماه هاي ژانويه تا مي امسال 65.5 ميليون دلار بوده است که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 41 درصدي داشته است. آمريکا در ماه هاي ژانويه تا مي 2015 بالغ بر 112.6 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود.

واردات آمريکا از ايران در 5 ماهه نخست امسال نيز 27.6 ميليون دلار گزارش شده است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمريکا از ايران صفر بوده است. دولت آمريکا بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک که از نيمه ژانويه 2016 به اجرا گذاشته شده واردات برخي کالاها از جمله فرش، زعفران، پسته و خاويار از ايران را آزاد کرده است. طي سالهاي گذشته و در پي تحريم‌هاي اين کشور صادرات ايران به آمريکا به مرز صفر رسيده بود.

شرايط پيش‌فروش خودرو تعيين شد

براساس يک قانون جديد، خودروسازان و واردکنندگان خودرو مجاز نيستند در قراردادهاي پيش فروش مبلغي بيش از 50 درصد قيمت خودرو را به عنوان پيش‌پرداخت دريافت کنند.

به گزارش ايسنا، خودروسازان و واردکنندگان خودرو از پيش فروش محصولات خود به عنوان روشي براي تامين منابع مالي مورد نياز استفاده مي‌کنند. تامين منابع مالي از طريق پيش فروش خودرو در شرکتهاي واردکننده خودرو با شدت بيشتري در جريان است، به‌گونه‌اي که برخي کارشناسان معتقدند بسياري از شرکتهاي واردکننده خودرو، از سرمايه‌ خود براي واردات خودرو استفاده نکرده و منابع مالي مورد نياز را تنها از طريق پيش فروش خودرو تامين مي‌کنند.

در اين زمينه چندي پيش يک واردکننده خودرو اظهار کرده بود که روش تامين منابع مالي براي واردات خودرو، پيش‌فروش و استفاده از پول مردم براي خريد و واردات خودرو است.

به گفته وي شرکت واردکننده خودرو حدودا پنج درصد قيمت خريد خودرو را از سرمايه خود تامين کرده و مابقي را از محل پيش‌فروش خودرو و جمع‌آوري پول مصرف‌کنندگان به دست مي‌آورد.

فربد زاوه با بيان اينکه کسب و کار نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي در ايران نه از سرمايه خودشان بلکه از جيب مردم مي‌چرخد، تصريح کرده بود که هر وقت نمايندگي‌هاي واردکننده خودرو شرايط فروش خود را از پيش‌فروش به حالت فروش نقدي و تحويل روز تغيير دادند، مي‌توان گفت که سرمايه خود را وارد اين کسب و کار کرده‌اند، اما هم‌اکنون اين سرمايه مردم است که کسب و کار آنها را بسيار پر رونق کرده است.

اکنون اين موضوع در تدوين اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مدنظر قرار گرفته است، به‌گونه‌اي که براي دريافت پيش پرداخت در روش‌هاي پيش فروش خودرو، سقف تعيين شده است. در اين زمينه در تبصره 1 ماده 4 اين قانون تاکيد شده است:" حداکثر مبلغ قابل دريافت در قراردادهاي پيش فروش خودرو معادل 50 درصد قيمت فروش نقدي محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد است".

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چندي پيش از سوي معوان اول رييس‌جمهوري ابلاغ و اجراي آن آغاز شد.


 نهادهاي مالي 

 ساماندهي تراکنش‌هاي الکترونيک غيرواقعي در بانک ملي

با انجام پاره‌اي تدابير توسط بانک ملي ايران در خصوص تراکنش‌هاي شتابي پرداخت قبوض و خريد شارژ، حجم زيادي از تراکنش‌هاي الکترونيک غيرواقعي اين بانک کاهش يافته است.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملي ايران، کاهش تراکنش‌هاي الکترونيک غيرواقعي زمينه‌ساز کاهش هزينه‌هاي مربوطه و افزايش کارايي و کيفيت خدمات بانکداري الکترونيک بانک ملي ايران شده است.

آمادگي شعبه رم بانک سپه براي انجام کليه عمليات ارزي مشتريان

عضو هيات مديره بانک سپه از آمادگي شعبه رم اين بانک براي انجام کليه عمليات ارزي مشتريان خبر داد.به گزارش آفرينش به نقل ازپايگاه اطلاع رساني بانک سپه، مصطفي پرتوافکنان عضو هيات مديره بانک سپه ضمن اعلام خبر از سرگيري فعاليت هاي بانکي در شعبه رم اين بانک، اظهار داشت: شعبه بانک سپه در پايتخت ايتاليا به عنوان تنها شعبه بانکي ايران در اين کشور اروپايي پس از لغو تحريم هاي ناعادلانه بين المللي عليه بانک سپه، اقدامات همه جانبه اي را در جهت فعال سازي مجدد آن شعبه و از سرگيري عمليات بانکداري بين المللي آغاز نمود.

برنامه بانک مسکن در سال جاري

دکتر بت شکن مديرعامل بانک مسکن در مراسم رونمايي از طرح فروش اوراق بهادار به پشتوانه تسهيلات رهني ،از انتشار سه هزار ميليارد ريال اوراق رهني مسکن براي نخستين بار در سيستم بانکي کشور خبرداد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک مسکن ،در اين مراسم که با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي،راه و شهرسازي،رييس کل بانک مرکزي و رييس سازمان بورس اوراق بهادار در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد،دکتر محمدهاشم بت شکن با بيان اين مطلب گفت: اين اوراق باسررسيد دوساله ونرخ سود 18/5 درصد به فروش مي رسد.

در نهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه برگزار مي شود :

کارگاه هاي آموزشي تحليلي لوتوس پارسيان

شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان از شرکت هاي گروه مالي بانک پارسيان اقدام به برگزاري کارگاه هاي آموزشي تحليلي آشنايي با سرمايه گذاري در بورس و پيش بيني روند قيمت نفت در نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه نموده و ميزبان مراجعان و علاقمندان خواهد بود.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک پارسيان، اين شرکت در راستاي افزايش دانش تخصصي در حوزه هاي سرمايه گذاري همچنين به منظور افزودن هرچه بيشتر به غناي اين نمايشگاه اقدام به برگزاري دو کارگاه آموزشي تحليلي درمحل غرفه بانک پارسيان واقع در سالن 38 نموده است ودستاوردها و خدمات خود را به آگاهي بازديد کنندگان مي رساند.

زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانک سينا

مجمع عمومي عادي ساليانه بانک سينا (شرکت سهامي عام)، رأس ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 30 تير 1395 در محل هتل پارسيان انقلاب واقع در تهران، خيابان طالقاني، بين وليعصر و حافظ تشکيل مي شود.

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانك سينا ،بدينوسيله از کليه سهامداران محترم بانک سينا دعوت مي شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاريخ 29 تير ماه و در ساعات اداري، با در دست داشتن برگ سهام و ارائه مدرک شناسائي معتبر، به مديريت سرمايه گذاري و امور مجامع بانک به نشاني تهران، خيابان مطهري،بعد از ميرعماد، پلاک 187، بانک سينا، طبقه اول مراجعه فرمايند.

معاون اقتصادي دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي عنوان كرد:

خدمات الکترونيک بانک شهر نقطه تمايز با ساير بانک‌ها

معاون اقتصادي دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي گفت: بانک شهر در برخي حوزه‌ها مانند ايجاد پيشخوان‌هاي شبانه‌روزي شهرنت نوآوري داشته که اين مزيتي براي اين بانک، به شمار مي‌آيد.

به گزارش آفرينش به نقل ازمرکز ارتباطات و روابط‌عمومي بانک شهر، داوود دانش‌جعفري با اشاره به نقش بانک‌ها در اقتصاد شهري و با تاکيد بر اين‌ که بانک‌ها يکي از مراکز مهم در تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي هستند، گفت: بانک شهر به دليل ماهيتي که دارد و اين ‌که سهام‌داران آن شهرداري‌ها هستند توانسته است نقش خود را در تامين مالي پروژه‌ها به خوبي ايفا کند.

آخرين تحولات حوزه بين‌الملل بانک تجارت پس از برجام

بانک تجارت از آغاز اجراي برجام تاکنون ارتباط خود را با 50 بانک و کارگزاري معتبر خارجي احيا کرده و در حال مذاکره جهت برقراري روابط کارگزاري با حدود 50 بانک بزرگ اروپايي و آسيايي است.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت، علي مهرپور مدير امور بين‌الملل در گفت‌وگويي با اشاره به فعاليت‌هاي حوزه بين‌الملل بانک تجارت پس از لغو تحريم‌ها گفت: بر اساس مصوبه هيات مديره بانک تجارت، بخش انطباق (Compliance) اين بانک بلافاصله پس از اجراي برجام به منظور به‌روز رساني و تطبيق استانداردهاي اجرايي و عملياتي بانک تجارت با آخرين استانداردهاي روز مالي جهان، آغاز به کار کرد.

حضور فعال بانک رفاه در نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه

نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه با حمايت مالي بانک رفاه از 20 الي 23 تير ماه سالجاري در محل دائمي نمايشگاه بين المللي برگزار مي شود.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک رفاه؛ در اين نمايشگاه که جمع کثيري از بانک ها و شرکت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه بورس، بانک و بيمه حضور دارند، بانک رفاه به همراه برخي از هلدينگ هاي خود، با ايجاد غرفه در دو طبقه مجزا و شعبه آنلاين، ضمن معرفي خدمات، دستاوردهاي خود را در معرض بازديد کنندگان و متخصصان اين عرصه قرار مي دهد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي