جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/05/30 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5351


رکورد صادرات نفت گاز ايران شکست

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران خبر داد:
توان ايران در افزايش صادرات روزانه 6 ميليون مترمکعب گاز به ترکيه


خبر


معادلات انرژي


 رکورد صادرات نفت گاز ايران شکست 

 ايران در دولت يازدهم با صدور انواع فرآورده نفتي شامل نفت گاز، گاز مايع و نفت کوره وارد باشگاه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي جهان شد.

به گزارش خبرنگار شانا، نگاهي به آمار مصرف انواع فرآورده‌هاي نفتي از ابتداي امسال تاکنون نشان مي‌‌دهد که مصرف چهار فرآورده نفتي اصلي شامل نفت گاز، گاز مايع، نفت سفيد و نفت کوره در کشور روندي کاهشي داشته، به طوري‌که متوسط مصرف گاز مايع با ثبت 1,5 درصد کاهش به حدود پنج هزار و 290 تن در روز رسيده است.

بر اين اساس متوسط مصرف روزانه نفت گاز هم با ثبت بيش از 9 درصد کاهش به 72 ميليون و 500 هزار ليتر رسيده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال مصرف اين فرآورده استراتژيک نفتي کاهشي حدود هفت ميليون ليتري در روز را داشته است.

ميانگين مصرف نفت سفيد در اين بازه زماني با ثبت کاهشي حدود 7,5 درصدي به سه ميليون و 500 هزار ليتر و در نهايت نفت کوره با ثبت بيشترين کاهش مصرف از ابتداي امسال تاکنون با ثبت کاهشي 65.4 درصدي به حدود 9 ميليون و 100 هزار ليتر در روز رسيده است.

همچنين ميانگين مصرف روزانه نفت کوره در حدود پنج ماه امسال در کشور به 9 ميليون ليتر رسيده که اين ميزان در مدت مشابه پارسال حدود 26 ميليون و400 هزار ليتر بوده و در مجموع مصرف اين فرآورده روزانه حدود 17 ميليون ليتر کاهش يافته است.

اين در حالي است که ايران تا پيش از اين واردکننده فرآورده نفت گاز به کشور بوده که با سياست منطقي وزارت نفت و تغيير چهره سوخت رساني در کشور و جايگزيني گاز طبيعي با سوخت مايع اين دستاورد مهم در دولت يازدهم براي ايران ثبت شد و ايران را از واردکننده فرآورده‌هاي نفتي به صادرکننده پايدار تبديل کرد.

ايران پس از 110 سال صادرکننده فرآورده هاي نفتي شد

با افزايش ظرفيت مازاد توليد نفت کوره، گاز مايع و نفت گاز، از ابتداي امسال حجم صادرات اين فرآورده‌هاي نفتي با جهش قابل توجهي همراه شده به طوري‌که روزانه ميانگين 400 هزار بشکه فرآورده نفتي شامل نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و انواع سوخت مايع به بازارهاي جهاني صادر شده است.

از اين رو از ابتداي امسال تاکنون حجم صادرات نفت گاز ايران با ثبت رشدي بيش از 430 درصدي از حدود 3,5 ميليون ليتر در مدت مشابه پارسال به حدود 13 ميليون ليتر افزايش يافته است.

افزون بر اين پيش بيني مي‌شود با توجه به برنامه‌هاي مديريت مصرف اين فرآورده نفتي در داخل کشور و اجراي طرحهايي همچون تخصيص نفت گاز بر اساس ميزان پيمايش، روند کاهشي مصرف اين فرآورده ادامه يابد که در صورت تحقق برنامه‌هاي در دست اجرا ظرفيتي براي صادرات روزانه 20 ميليون ليتر نفت گاز در کشور وجود دارد.

در کنار صادرات نفت گاز، ايران به يکي از بزرگترين صادرکنندگان نفت کوره هم تبديل شده است و آمارها از صادرات روزانه حدود 50 ميليون ليتر از اين فرآورده نفتي به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني حکايت دارد.

از سوي ديگر افزايش ظرفيت مازاد توليد نفت کوره و تخصيص بخش عمده اي از اين سوخت به مراکز بانکرينگ ايران در منطقه خليج فارس افزون بر ارزآوري مي‌تواند سبب توسعه بازار عرضه سوخت به کشتيها و شناورهاي عبوري در منطقه استراتژيک خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان شود که در کنار دستاوردهاي اقتصادي، مزيتهاي متعدد بين‌المللي و حاکميتي براي جمهوري اسلامي ايران به همراه دارد.

گاز مايع نيز از ديگر محصولات صادراتي پالايشگاههاي نفت کشور از ابتداي امسال تاکنون بوده و با توسعه شبکه گاز شهري و روستايي، ظرفيت جديدي براي صادرات اين فرآورده بعنوان يک محصول با تقاضاي بالا در بازار ايجاد شده است.

از ابتداي امسال تاکنون روزانه به طور متوسط حدود 640 تن گاز مايع از دو مسير خشکي و دريايي به کشورهاي همسايه و بازارهاي جهاني از سوي ايران صادر شده است.

در مجموع در کنار اين سه فرآورده نفتي، ايران برنامه هاي ديگري براي صادرات ديگر سوختهاي مايع از جمله سوخت هواپيماهاي مسافربري، باري و آموزشي دارد که پيش بيني مي‌شود با بهره برداري از طرحهاي جديد پالايشگاهي همچون پالايشگاه ستاره خليج فارس، حجم صادرات انواع فرآورده‌هاي نفتي کشور هم با افزايش بيشتري همراه شود.

اين دستاورد بزرگ در دولت يازدهم و در سايه سياستهاي منطقي وزارت نفت سبب شد ايران بعد از 110 سال براي نخستين بار از پارسال تاکنون به صادرکننده فرآورده هاي نفتي تبديل شود در حالي که سال 93 ما واردکننده فرآورده هاي نفتي بوديم.

سقوط آزاد مصرف سوخت مايع در نيروگاه ها

همزمان با اجراي طرحهاي بهينه‌سازي مصرف، افزايش توليد گاز طبيعي و توسعه حجم گازرساني به نيروگاههاي برق و ديگر بخشهاي مصرف، ايران با يک ظرفيت مازاد توليد انواع فرآورده‌هاي نفتي بويژه نفت گاز و نفت کوره روبرو شده است.

آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که از ابتداي امسال تاکنون با وجود افزايش پيک مصرف برق در کشور و حتي ثبت رکوردهاي جديد پيک مصرف برق در فصل تابستان، در مجموع مصرف دو فرآورده نفتي در نيروگاههاي برق کشور نه تنها افزايش نيافته که يک سقوط تاريخي را تجربه کرده است.

در مجموع در حدود پنج ماه امسال حدود سه ميليارد و 700 ميليون ليتر نفت کوره و نفت گاز کمتري در کشور مصرف شده است که سهم نيروگاهها حدود دو ميليارد ليتر بوده است. کاهش مصرف اين دو فرآورده نفتي افزون بر ايجاد يک ظرفيت مازاد براي صادرات و ارزآوري براي اقتصاد کشور زمينه کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را به همراه داشته که يک دستاورد زيست محيطي براي کشور بشمار مي رود.


 مديرعامل شرکت ملي گاز ايران خبر داد:
 توان ايران در افزايش صادرات روزانه 6 ميليون مترمکعب گاز به ترکيه 

 
جمهوري اسلامي ايران با زيرساختهاي موجود امکان افزايش صادرات روزانه 6 ميليون مترمکعب گاز به ترکيه را دارد.

حميدرضا عراقي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در گفتگو با خبرنگار شانا با اشاره به ديدار وزير امور خارجه ايران و همتاي ترک خود اظهار کرد: براساس قرارداد، ايران روزانه 30 ميليون مترمکعب گاز به ترکيه صادر مي کند و با زيرساختهاي موجود مي توانيم اين حجم را روزانه 6 ميليون مترمکعب افزايش دهيم که اين فرآيند نيازمند امضاي قرارداد جديد است و در قالب قرارداد جاري امکان پذير نيست.

وي افزود: در صورتي که قرارداد درازمدتي مبني بر افزايش حجم صادرات گاز به ترکيه ميان دوطرف امضا شود مي توانيم زيرساختهاي مورد نياز را فراهم کنيم.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در ادامه به حجم صادرات گاز ايران اشاره کرد و گفت: از ابتدا تا 15 مردادماه پارسال در مجموع دو ميليارد و 51 ميليون مترمکعب گاز صادر شده که اين مقدار در بازه زماني امسال به دو ميليارد و 93 ميليون مترمکعب رسيده است.

وي با بيان اين که در بازه زماني يادشده پارسال (ابتداي سال تا 15 مردادماه)، 26 ميليارد و 71 ميليون مترمکعب گاز به نيروگاهها تحويل شده است، تاکيد کرد: اين مقدار امسال به 27 ميليارد و 67 ميليون مترمکعب رسيده است.

به گفته معاون وزير نفت در امور گاز، صنايع عمده نيز در بازه زماني يادشده پارسال 12 ميليارد و 99 ميليون مترمکعب گاز دريافت کرده اند که اين مقدار امسال به 13 ميليارد و 43 ميليون مترمکعب رسيده که اين موضوع نشان مي دهد که صنايع جديدي به شبکه متصل شده و توليد اين بخش افزايش يافته است.

وي با اشاره به حجم تزريق گاز به مخازن گازي و ميدانهاي نفتي نيز گفت: از ابتداي سال تا 15 مردادماه پارسال در مجموع يک ميليارد و 38 ميليون مترمکعب گاز به مخازن سراجه و شوريجه و سه ميليارد و 96 ميليون مترمکعب گاز به ميدانهاي نفتي آغاجاري تزريق شده که اين مقدار امسال به ترتيب به يک ميليارد و 52 ميليون و پنج ميليارد و 37 ميليون مترمکعب رسيده است.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با اشاره به حضور رئيس جمهوري در آيين پنجاهمين سالروز تاسيس شرکت ملي گاز ايران گفت: حضور رئيس جمهوري در اين آيين نشان دهنده اهميت فعاليتهاي شرکت ملي گاز ايران بوده و بيانگر اين است که اين شرکت در حوزه اجراي برنامه هاي تعريف شده موفق بوده است.


 خبر 

 با برنامه‌ريزي 1300 مورد عمليات؛

تعميرات اساسي پالايشگاه سوم پارس جنوبي آغاز شد

تعميرات اساسي پالايشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي با برنامه ريزي يکهزار و 384 مورد عمليات آغاز شد.

محمد شفيع موذني، مدير پالايشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي به خبرنگار شانا گفت: تعميرات اساسي اين پالايشگاه با برنامه‌ريزي انجام 784 فعاليت تعميراتي و 600 فعاليت تعميرات پيشگيرانه آغاز شد.

وي افزود: با توجه به حذف تعميرات اساسي پارسال اين پالايشگاه و 28 ماه توليد پايدار و مستمر گاز، تعميرات اساسي امسال در بازه زماني 19 روز انجام خواهد شد و تمام واحدهاي توليدي پالايشگاه از مدار خارج مي شوند.

مدير پالايشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي اعلام کرد: امسال نيز تعميرات اساسي بر مبناي تحليل ريسک (RBI) هر تجهيز؛ مرجع برنامه ريزي بوده و بر اين اساس تعميرات اساسي در فاز پنج انجام مي شود.

به گفته‌ موذني، با توجه به پروژه‌هاي نصب سيستم اندازه‌گيري ميزان اتان ارسالي به پتروشيميها و همچنين کاليبراسيون اوريفيسهاي سيستم اندازه‌گيري صادرات گاز، پالايشگاه پنج روز توقف کامل را نيز تجربه خواهد کرد.

وي با اشاره به مهمترين فعاليتهاي تعميراتي تصريح کرد: بازرسي و تعميرات اساسي مشعلهاي سه گانه، تعويض خطوط مسير گاز مبدل برجهاي احياي رديفهاي گازي چهارگانه، تعويض برجک DSO Separator ها، تعميرات اساسي توربواکسپندرهاي رديفهاي سوم و چهارم، انجام تعميرات اساسي شبکه توزيع برق و راه اندازي سيستم مديريت نيروي پالايشگاه (PMS) که به همت کارکنان پرتلاش براي آمادگي دريافت برق پشتيبان طراحي و برنامه نويسي شده است از مهمترين موارد تعميراتي امسال بشمار مي رود.

مدير پالايشگاه سوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي اظهار کرد: اميدواريم با برنامه ريزي و هماهنگيهاي انجام شده و تلاش شبانه روزي کارکنان واحدهاي مختلف پالايشگاه، تعميرات اساسي به شکل مفيد و موثر در کمال صحت و سلامت با ايمني کامل انجام شود.

ايران برنامه‌اي براي خريد پتروشيمي‌ها در اروپا و آسيا ندارد

يک مقام مسئول، اعلام کرد: در حال حاضر بخش خصوصي ايران هيچ‌گونه برنامه‌اي براي خريد سهام مجتمع‌هاي پتروشيمي در نقاط مختلف جهان به ويژه آسيا و اروپا ندارد.احمد مهدوي در گفتگو با مهر درباره احتمال خريد سهام برخي از شرکت‌هاي پتروشيمي توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي ايران در نقاط مختلف جهان در دوران پسا تحريم، گفت: خريد سهام شرکت ها و مجتمع هاي سودآور پتروشيمي در نقاط مختلف جهان مي تواند يک استراتژي خوب تجاري و اقتصادي براي سرمايه گذاران باشد.

دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي ايران با اعلام اينکه در حال حاضر ظرفيتي معادل 60 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد در صنايع پتروشيمي ايران در دوران پسا برجام ايجاد شده است، تصريح کرد: ايران داراي مزيت‌هاي مختلف توسعه صنايع پتروشيمي بوده که ساير کشورها از اين مزيت ها کمتر برخوردار هستند.

اين مقام مسئول افزود: وجود ذخاير غني نفت و گاز طبيعي و سبد متنوع خوراک، دسترسي به آب‌هاي آزاد در منطقه خليج فارس و درياي عمان، نزديکي به بازارهاي بزرگ مصرف همچون هند، چين، شرق آسيا، ترکيه و کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز از مهمترين مزيت‌هاي توسعه صنعت پتروشيمي به شمار مي‌رود.

وي با اعلام اينکه با توجه به پتانسيل‌هاي فعلي توسعه در صنعت پتروشيمي در داخل کشور فعلا خريد سهام شرکت‌هاي پتروشيمي در اولويت نيست، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش خصوصي ايران هيچ‌گونه برنامه‌اي براي خريد سهام مجتمع‌هاي پتروشيمي در نقاط مختلف جهان به ويژه آسيا و اروپا ندارد.يکي از مزيت‌هاي جذب سرمايه گذاران در صنعت پتروشيمي فروش ارزان خوراک است به طوري‌که در شرايط فعلي ايران ارزان ترين گاز جهان را به عنوان سوخت و خوراک تحويل مجتمع هاي پتروشيمي مي‌دهد.

از سوي ديگر گزارش موسسات معتبر بين‌المللي نشان مي‌دهد که عربستان سعودي در شرايط فعلي با بحران کمبود شديد گاز طبيعي روبرو بوده و حتي راه‌اندازي طرح توسعه ميدان گازي "کاران" هم نمي تواند پاسخگوي نيازهاي گازي بزرگترين توليدکننده نفت اوپک باشد.

با اين وجود ايران هم اکنون توسعه پارس جنوبي به عنوان بزرگترين ميدان گازي جهان را در اختيار دارد و پيش بيني مي‌شود در صورت رفع برخي از مشکلات اجرايي و مالي امکان افزايش روزانه 700 ميليون متر مکعبي توليد گاز در اين ميدان مشترک فراهم شود.

مديرعامل پالايشگاه اراک:

همه واحدهاي پالايشگاه شازند اراک در مدار توليد قرار دارند

مديرعامل پالايشگاه اراک با اشاره به بروز نقص فني در يکي از کابلهاي برق اين پالايشگاه گفت: با رفع نقص فني، همه واحدهاي اين پالايشگاه هم اکنون در مدار توليد قرار دارند.

علي جمشيدي، عصر چهارشنبه، 27 مردادماه در گفتگو با خبرنگار شانا، با اشاره به اتصال سوئيچ برق در پالايشگاه و ايجاد نقص فني در آن، اظهارکرد: هم اکنون اين مشکل برطرف شده است و همه واحدهاي پالايشگاه در مدار توليد قرار دارند.

وي درباره جزئيات اين حادثه که ساعت 2 بعد از ظهر چهارشنبه رخ داده بود، تصريح کرد: به دليل اتصال کابل در سوئيچ برق پالايشگاه شازند اراک، اين خط برق از مدار خارج شد که با همت همه واحدها اين مشکل برطرف و سوئيچ مورد نظر ترميم شد.

جمشيدي با بيان اين که مصرف برق اين پالايشگاه 47 مگاوات بوده که 2 تا سه مگاوات آن از برق شهري تامين مي شود، تاکيد کرد: اتصال رخ داده در کابل سوئيچ برق بوده است و هيچ ارتباطي به مولد و ژنراتورهاي پالايشگاه شازند اراک ندارد.

مديرعامل پالايشگاه اراک درباره ژنراتور خريداري شده پالايشگاه نيز اظهارکرد: اين ژنراتور از شرکت زيمنس خريداري شده و براي نصب آن در مرحله انتخاب مشاور و پيمانکار هستيم که 6 ماه پس از امضاي اين قرارداد، ژنراتور نيز نصب مي شود.

چندروز قبل به دنبال اتصال کابل سوئيچ برق در پالايشگاه شازند اراک، اين پالايشگاه براي مدتي دچار نقص فني شد، اما بلافاصله با ترميم خط مورد نظر، همه واحدهاي اين پالايشگاه در مدار قرار گرفتند.


 معادلات انرژي 

 وزير نفت:

ايران به اروپا LNG صادر مي‌کند

وزير نفت با بيان اينکه برنامه ريزي براي صادرات LNG ايران به اروپا آغاز شد، گفت: صادرات محصولات پتروشيمي معاف از ماليات شده است.به گزارش خبرگزاري مهر، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در خصوص برنامه وزارت نفت براي صادرات گاز به اروپا گفت: در انتقال گاز به اروپا بيشتر بر روي صادرات گاز به صورت LNG تمرکز شده و برنامه ريزي‌ها در اين راستا انجام خواهد شد.

وزير نفت در خصوص تدابير وزارت نفت براي تامين خوراک پتروشيمي‌ها هم اظهار داشت: مهم ترين مسئله براي تامين خوراک پتروشيمي‌ها و حمايت از صنايع پايين دستي پتروشيمي اين است که توليدکنندگان براي فروش محصول به صنايع داخلي بايد ماليات پرداخت کنند، اما در صادرات، مالياتي به آنها تعلق نمي‌گيرد و در حال حاضر صادرات ماليات ندارد و آنچه که به صنايع داخلي فروخته مي‌شود، ماليات دارد.

اين عضو کابينه دولت با اعلام اينکه شرکت‌هاي توليدکننده خوراک پتروشيمي ها به دليل پرداخت ماليات مايل نيستند خوراک را به پتروشيمي هاي داخلي بفروشند، تصريح کرد: براي نمونه اگر 100 ميليارد تومان سود کسب کند، بابت صادرات مبلغي از سود آنها کسر نمي‌شود، اما در فعاليت با داخلي ها بايد ماليات بپردازد، بنابراين مايل نيست خوراک به داخلي‌ها بفروشد بنابراين توليدات خود را صادر مي‌کند.

فرشادان با اشاره به مصوبه کميسيون برنامه مطرح کرد؛

دلايل تک نرخي شدن بنزين و حذف کارت سوخت

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تک نرخي شدن بنزين را به دليل جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي عنوان کرد و گفت که در اين شرايط استفاده يا عدم استفاده از کارت سوخت تفاوتي ايجاد نمي‌کند.

سيد مهدي فرشادان در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به مصوبه کميسيون برنامه و بودجه براي تک نرخي شدن بنزين و حذف کارت سوخت گفت:‌وقتي بنزين تک نرخي باشد از تخلفات احتمالي و سوء استفاده جلوگيري مي‌شود، به همين خاطر گفتم بنزين تک نرخي شود و از سوي ديگر يارانه‌هايي که در جريان هدفمندي پيش بيني شده به اقشار کم درآمد وضعيف اختصاص يابد.

وي افزود: در حال حاضر که بنزين تک نرخي است استفاده يا عدم استفاده از کارت سوخت تفاوتي ايجاد نمي‌کند. پس نيازي نيست هر کس کارت سوخت در اختيار داشته باشند و نهايتا اين کارت مي‌تواند در اختيار جايگاه داران باشد.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه استدلال برخي نمايندگان براي ماندن کارت سوخت جلوگيري از قاچاق بنزين است، اضافه کرد:‌من فکر مي‌کنم مکانيزم‌هاي کنترلي زيادي وجود دارد که مي‌توان به جاي کارت سوخت، از آن استفاده کرد.

فرشادان با بيان اينکه اصلاحيه بودجه 95 در هفته آينده در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: بحث اصلي ما تک نرخي بودن بنزين است تا افراد از اختلاف قيمت آن سوء استفاده نکنند.

ماه آينده؛

مناقصه ساخت خط لوله و انبار نفت جاسک برگزار مي‌شود

مديرعامل شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران از برگزاري همزمان مناقصه خريد، ساخت خط لوله و تلمبه‌خانه مسير گوره به جاسک و انبار ذخيره‌سازي نفت‌خام تا ماه آينده خبرداد.

حميد شريف رازي در گفتگو با خبرنگار شانا با بيان اين مطلب گفت: اسناد مناقصه ساخت خط لوله 42 اينچي از گوره تا جاسک و پنج تلمبه‌خانه بزودي آماده خواهد شد.

وي افزود: طراحي بنيادي اين پروژه همزمان با نهايي شدن مسير در حال انجام است و هم اکنون در حال نقشه‌برداري و انجام گمانه‌هاي زمين‌شناسي هستيم.

مديرعامل شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران ادامه داد: با تعيين مسير و مشخصات لوله مورد نياز، کار خريد لوله‌ها آغاز خواهد شد.

وي در ادامه به آماده کردن اسناد مناقصه ساخت گويهاي شناور پايانه جاسک اشاره کرد و گفت: اسناد مناقصه گويهاي شناور پس از اسناد مناقصه خط لوله ارائه خواهد شد و از همه شرکتهاي داخلي و خارجي توانمند در اين زمينه دعوت به عمل مي‌آوريم.

شريف رازي با بيان اين‌که ساخت تجهيزات و تاسيسات اين پروژه‌ها به طور کامل در داخل انجام خواهد شد، اظهار کرد: منابع مالي پروژه پايانه‌ها از طريق فايناس و بخش خصوصي تامين مي‌شود.

وي در پايان از تکميل پروژه خط لوله چابهار خبرداد و گفت: پروژه در مراحل پاياني به سر مي‌برد و تا پايان مهرماه به بهره‌برداري مي‌رسد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي