جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/08/11 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5409


جزئيات تكميل ظرفيت آزمون‌ دکتري 95 اعلام شد


زمان ثبت‌نام پذيرفته‌ شدگان تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد اعلام شد


جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري


خبر


انتصابات


يادداشت


ميز خبر


 جزئيات تكميل ظرفيت آزمون‌ دکتري 95 اعلام شد 

 
به گزارش روابط عمومي سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور، اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ درباره‌ اعلام‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ رشته‌محل‌هاي جديد و تكميل ظرفيت برخي از رشته‌هاي آزمون‌ ورودي‌ دوره دکتري (نيمه متمرکز) سال‌ 1395 منتشر شد.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است؛ بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شرکت‎کننده در آزمون ورودي‌ دوره دکتري (نيمه‌متمركز) سال 1395 كه در رديف پذيرفته‎شدگان نهايي قرار نگرفته‎اند مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ جديد نموده و يا ظرفيت برخي از كدرشته‌ محل‌هاي تحصيلي آزمون مذكور تكميل نگرديده است، لذا اطلاعيه تكميل ظرفيت آزمون مذكور در روز يكشنبه 16 آبان 95 بر روي پايگاه اطلاع‎رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت كه داوطلبان واجد شرايط در صورت تمايل مي‌توانند براساس مفاد اطلاعيه مزبور نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در اين مرحله اقدام نمايند.


 زمان ثبت‌نام پذيرفته‌ شدگان تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد اعلام شد 

 اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص فهرست اسامي پذيرفته‎شدگان نهايي و همچنين اعلام اسامي معرفي‎شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‎هاي تحصيلي داراي شرايط خاص براي انجام مصاحبه در مرحله تكميل ظرفيت و يا ظرفيتهاي جديد آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395 منتشر شد.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است؛ پيرو اطلاعيه‌هاي قبلي درخصوص اعلام ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تكميل ظرفيت و ظرفيتهاي جديد در برخي از كد رشته‌هاي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395 بدين وسيله ضمن اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي و معرفي‎شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته‌هاي محلهاي مصاحبه‎دار، بورسيه و داراي شرايط خاص در مرحله مذكور، توجه داوطلبان عزيز را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد:

الف– كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام گرديده لازم است ابتدا براي اطلاع از زمان دقيق ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارك ثبت‌نامي (مدارك مندرج در اطلاعيه مورخ 8 شهريور 95 اين سازمان درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‎شدگان نهايي مندرج در سايت سازمان) در زمان مقرر براي ثبت‎نام به موسسه آموزشي ذيربط مراجعه نمايند.

در صورتي كه برنامه‌زماني مشخصي از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي ثبت‌نام اعلام نگرديده باشد، لازم است براي ثبت‌نام در يكي از روزهاي چهارشنبه 12 آبان، شنبه 15 آبان ماه و يكشنبه 16 آبان به دانشگاه و يا موسسه آموزشي ذيربط مراجعه نمايند.

ب– آن دسته از داوطلباني كه متقاضي كد يا كدرشته محلهاي تحصيلي مصاحبه‎دار، بورسيه و يا داراي شرايط خاص از موسسات ذيل اين اطلاعيه بوده‌اند و فهرست اسامي آنان در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در رديف معرفي‎شدگان چند برابرظرفيت درج گرديده، لازم است براي اطلاع از زمان و محل انجام مصاحبه و ساير مراحل مورد لزوم با توجه به مندرجات اين اطلاعيه به ارگان بورسيه و يا موسسه آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

يادآوري:

1- نتايج نهايي كدرشته محلهاي تحصيلي از رشته‌هاي مصاحبه‎دار، بورسيه و داراي شرايط خاص پس از دريافت نتايج مصاحبه و انجام گزينش نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.

2- آن دسته از داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي و هم در رديف معرفي‎شدگان چند برابر ظرفيت براي شركت در مراحل مصاحبه و ساير موارد مورد لزوم قرار گرفته‌اند «موضوع هر دو بند الف و ب فوق»، لازم است مطابق مفاد هر اين بندها در موعد مقرر اقدام نمايند. بديهي است درصورتي که براي مصاحبه رشته‌هاي داراي شرايط خاص مراجعه کنند و نهايتاً پذيرش شوند، مي‌بايست در رشته قبولي داراي شرايط خاص ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند.

3- چنانچه داوطلبي با توجه به علاقه‌مندي خود، فقط يك مورد را پيگيري نمايد، متعاقباً نمي‌تواند براي مورد ديگر، بعد از مهلت مقرر اقدام نمايد.

ضمنا نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در رشته‌هاي بورسيه و يا داراي شرايط خاص در متن همين اطلاعيه بر روي سايت سازمان سنجش قابل مشاهده مي‌باشد. لذا معرفي‎شدگان در كدرشته محلهاي تحصيلي بورسيه و يا داراي شرايط خاص لازم است براي اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز چهارشنبه مورخ 12 آبان به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مندرج در جدول مندرج در اطلاعيه مراجعه نمايند.

د - برگزاري مصاحبه در كد رشته‌ امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري)

-دانشگاه فردوسي مشهد

آن دسته از داوطلباني كه در كدرشته محلهاي 16567 يا 16569 از كدرشته امتحاني 1148 (رشته مديريت امور شهري) معرفي شده‎اند لازم است براي انجام مراحل مصاحبه از روز چهارشنبه مورخ 12 آبان به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني زير مراجعه نمايند.

www.um.ac.ir

تذكرات مهم:

1- باتوجه به اينكه در كد رشته امتحاني 1152 (مجوعه مدرسي الهيات و معارف اسلامي) فرد واجد شرايط وجود نداشته است، لذا مشخصات هيچ فردي به عنوان پذيرفته‌شده در كد رشته محلهاي تحصيلي رشته‌ امتحاني مذكور اعلام نگرديده است.

2- ظرفيت پذيرش دانشجو در كدرشته محل 26604 از كدرشته‌ امتحاني 1251 دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل براساس درخواست دانشگاه مذكور براي مرحله تكميل ظرفيت حذف گرديده ‌است.

3- پذيرفته‎شدگان مندرج در اين اطلاعيه كه قبلاً در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در رديف پذيرفته‎شدگان نهايي قرار گرفته‌اند، لازم نيست از محل قبولي قبلي انصراف دهند، بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه، مدارك ثبت‌نامي افراد مذكور از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي‌گردد. ضمناً لازم به ذكر است قبولي قبلي آن دسته داوطلباني كه اسامي آنان در اين اطلاعيه نيز به عنوان پذيرفته‏شده درج شده، لغو مي‌گردد.

4- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‏شده نهايي در دوره‌هاي روزانه به همراه اين اطلاعيه در سايت اينترنتي اين سازمان درج گرديده، حتي در صورت عدم ثبت‏نام در محل قبولي مندرج در اين اطلاعيه نيز، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون تحصيلات تكميلي سال 1396 را ندارند.

5- عدم مراجعه در تاريخهاي مقرر به منزله انصراف از تحصيل در كد رشته محل ذيربط تلقي مي‌گردد.

ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را حداكثر تا تاريخ 20 آبان با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش در ميان گذاشته و يا با شماره تلفن 42163 با پيش شماره 021 تماس حاصل نمايند. بديهي است به تقاضاهايي كه بعد از اين تاريخ واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.


 جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري 

 اطلاعيه شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري درباره‌ تاريخ پرينت كارت،محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال 1395 منتشر شد.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است؛ ضمن‌ آرزوي‌ توفيق‌ براي‌ داوطلبان آزمون‌ كارشناسان رسمي دادگستري سال 1395، بدين‌ وسيله‌ به‌ اطلاع‌ مي‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ 14 آبان 95 در 11 شهرستان برگزارخواهد شد.

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 9:30 صبح روز جمعه مورخ 14 آبان آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيمساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

لينك مربوط به پرينت کارت شرکت در آزمون براي کليه داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 10 آبان بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته است. لذا كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌، براي تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت سازمان سنجش به آدرس مذکور(قسمت آزمونهاي استخدامي و...) مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند و براساس زمان، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس‌دار و ارائه آن الزامي است.

داوطلبان چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در روز پنجشنبه مورخ 13 آبان از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 براساس جدول شماره 2 (دو) اطلاعيه پرينت كارت به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمايند.


 خبر 

 جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون استخدامي دستگاه‎هاي اجرايي

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‎هاي اجرايي كشور، دانشگاههاي علوم پزشكي و وزارت آموزش و پرورش سال 1395 منتشر شد.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است؛ ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور، دانشگاههاي علوم پزشكي و وزارت آموزش و پرورش در سال 1395 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي‎دارد:

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‎شنبه 18 آبان 95 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع‎رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‏رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و...) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس‌دار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18 و 19 (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه، نام دستگاه اشتغال، داوطلب بومي، حالت بومي،نوع بومي، تاريخ فارغ‏التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 20 آبان ماه منحصراً به پايگاه اطلاع‎رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 8، 9، 16، 17، 20، و 21 (جنس، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي، خوشه شغلي و اولويتهاي انتخابي) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2مندرج در اين اطلاعيه، قابل مشاهده در سايت سازمان سنجش) مراجعه نمايند.

2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكس‎دار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي‏باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي‏باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكس‏دار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد، بديهي است در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي مي‌گردد. ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است. داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند كه سهميه مندرج بر روي كارت شركت در آزمون آنها براساس اطلاعات تكميلي مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام (خوداظهاري) در نظر گرفته شده و در صورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، اين سهميه در مراحل بعدي براي آنان اعمال مي‌گردد، در غيراين صورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد.

داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

نماينده سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه 19 آبان و پنجشنبه 20 آبان صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي‏گردند، آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون به شرح جدول شماره 2 اطلاعيه مي‌باشد.

د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس‎دار الزامي است.

2- فرايند برگزاري آزمون نوبت صبح از ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه‌) و نوبت عصر از ساعت‌ 14:00 (چهارده) روز جمعه 21 آبان 95 آغاز مي‌گردد.

3- در ورودي ِحوزه‏هاي امتحاني براي آزمون نوبت صبح رأس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) و براي آزمون نوبت عصر رأس‌ ساعت‌ 13:30 (سيزده و سي دقيقه‌) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاك‎كن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه» آمده است، رفتار خواهد شد.


 انتصابات 

 انتصاب سرپرست دفتر سنجش و آزمون دانشگاه علمي کاربردي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي کاربردي، دکتر محمد حسين اميد؛ سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي در حکمي اسرافيل اعلاء را به عنوان سرپرست دفتر سنجش و آزمون دانشگاه منصوب کرد.


 يادداشت  

 ارتباط آينده‌نگري و موفقيت

زهرا كيان‌بخت

يكي از مهمترين راهكارها براي روبه جلو بودن در رشته تحصيلي، سعي در عقب نماندن از قافله درسهاست. درواقع، براي موفقيت در امتحانات پايان‌ترم، لازم است از اكنون به طور جدي درصدد موفقيت در آنها باشيم. براي اين كار، اولين قدم، جلوگيري از عقب ماندن از قافله درسهايي است كه در هر جلسه از ترم، اساتيد ارائه مي‌دهند و لازم است در ارتباط با آنها، دست به پژوهش و تحقيق نيز زد. آنچه افراد موفق را از ديگران متمايز مي‌سازد ميزان آينده‌نگري است كه آنها در همين زمان حال به خرج مي‌دهند. احتمالا ما در طول روز، برنامه‌ها و كارهاي مختلفي داريم كه اجازه نمي‌دهند بهترين وقت و انرژي‌مان را در جهت هدفهاي مهم زندگي‌مان صرف كنيم. اما تصور كنيم فردا، مثلا روز امتحان پايان‌ترم است. برنامه‌ روزانه زندگي‌مان به چه شكلي درمي‌آيد؟ سعي مي‌كنيم كارها و امور اضافي و بي‌ارتباط با اهدافمان را رها و محدود كرده و به فكر امتحان روز بعدمان باشيم. اگر هميشه با چنين ديدي در زندگي حركت كنيم و خود را داراي فرصت و زمان زيادي براي انجام كارها تصور نكنيم، كارها و وظايفي كه بر عهده‌مان است را در اولين زمان ممكن به انجام مي‌رسانيم و اين، يك شاخص مهم و موثر در موفقيت است.


 ميز خبر 

 جزئيات توزيع كارت و برگزاري آزمون استخدامي شرکت آلومينيوم کاوه خوزستان

سازمان سنجش آموزش كشور اطلاعيه شرکت آلومينيوم کاوه خوزستان درباره تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي سال 1395 را منتشر كرد.

در قسمتي از اين اطلاعيه آمده است؛ بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي شركت آلومينيوم كاوه خوزستان در سال 1395 مي‌رساند كه آزمون مذكور صبح روز پنجشنبه مورخ 13 آبان ماه در شهر مسجد سليمان برگزار مي‌شود.

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيمساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از امروز سه‎شنبه مورخ 11 آبان بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و متقاضيان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي پرينت كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس‌دار و ارائه آن الزامي است.

در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودي با اطلاعات ثبت‌نامي، داوطلبان مي‌توانند در روز چهارشنبه مورخ 12 آبان از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر و 2 قطعه عكس به نماينده مستقر در باجه رفع نقص كه در آموزش و پرورش مسجد سليمان واقع در: مسجدسليمان- نمره 40 - ساختمان سنجش - روبروي مخابرات مركز مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.

جزئيات بخشنامه اعلام شد؛

نمرات مردودي دانشجويان ارشد دانشگاه آزاد در معدل بي‌تأثير شد

معاونت آموزشي دانشگاه آزاد در بخشنامه‏اي اعلام کرد که نمرات مردودي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد اين دانشگاه در سوابق تحصيلي دانشجويان تاثير ندارد.

بخشنامه بلااثر شدن نمرات مردودي در سوابق تحصيلي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي در هيات رئيسه دانشگاه مصوب شده و از سوي معاونت آموزشي اين دانشگاه به تمامي روساي واحدهاي مراکز استان (دبيران هياتهاي امناء استانها) واحدهاي جامع مستقل، واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه ابلاغ شده است.

با توجه به مصوبه جلسه هيات رئيسه دانشگاه آزاد و تبصره يک ماده 16 آيين‎نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد وزارت علوم تحقيقات و فناوري و تبصره يک ماده 15 شيوه‏نامه اجرايي آيين‏نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد موضوع بلااثر شدن نمرات مردودي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ابلاغ شده است.

تمامي افرادي که از سال تحصيلي 95-94 در اين دانشگاه مشغول به تحصيل شده‏اند مشمول اين بخشنامه قرار مي‏گيرند، بر اين اساس چنانچه در هر نيمسال در يک يا چند درس نمره قبولي کسب نشود، نمره آن درس يا دروس در همان نيمسال بي‌اثر شده و تنها در کارنامه تحصيلي ثبت و باقي مي‎ماند و در ميانگين نيمسال و کل لحاظ نمي‎شود.

آراي کميته انضباطي دانشجويي (نمره 0.25) مشمول اين بخشنامه نمي‎شود. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده معاونت آموزشي واحدها و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي