جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/08/18 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5415


مهلت تكميل ظرفيت دکتري 95 اعلام شد


جزئيات برگزاري آزمون دکتري تخصصي وزارت بهداشت اعلام شد


جزئيات برگزاري آزمون عملي رشته‌هاي‌ علوم ورزشي، مربيگري و آموزش تربيت بدني


ميز خبر


خبر


يادداشت


 مهلت تكميل ظرفيت دکتري 95 اعلام شد 

 اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ رشته‌محل‌هاي جديد و تكميل ظرفيت برخي از رشته‌هاي آزمون‌ ورودي‌ دوره دکتري (نيمه متمرکز) سال‌ 1395 منتشر شد.

در اين اطلاعيه آمده است؛ بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شرکت‎کننده در آزمون ورودي‌ دوره دکتري (نيمه‌متمركز) سال 1395 كه در رديف پذيرفته‎شدگان نهايي قرار نگرفته‌اند مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ جديد نموده‌ و يا ظرفيت برخي از كدرشته‌ محل‌هاي تحصيلي آزمون مذكور تكميل نگرديده است، لذا كليه داوطلباني که در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نموده‌ و در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون مزبور قرار نگرفته‌اند (اعم از اينكه به عنوان معرفي شده چند برابر براي مصاحبه به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي معرفي شده و يا نشده‌اند)، براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون مذكور و همچنين اطلاعيه‌هاي ثبت‌نام مي‌توانند از تاريخ 95/8/16 لغايت 95/8/19 به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و با توجه به جداول پيوست اين اطلاعيه (موجود بر روي سايت سازمان سنجش) برحسب مورد نسبت به انتخاب كدرشته ‌محل‌هاي تحصيلي (حداکثر 30 کدرشته محل درصورت وجود) مطابق رشته امتحاني خود اقدام نمايند.

موارد قابل‌ توجه:

1‌- گزينش‌ نهايي‌ در هر يك‌ از كدرشته‌‌هاي تحصيلي‌ اعلام شده در اين اطلاعيه، مطابق‌ شرايط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) و اطلاعيه‌هاي قبلي آزمون‌ مذكور انجام‌ خواهد شد.

2‌-‌ آن‌دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ در آزمون سال 95 به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شده‌ نهايي‌ در يكي‌ از كدرشته‌محل‌هاي‌ تحصيلي ‌(اعم از دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غيرانتفاعي، پرديس خودگردان، پيام‌نور) شامل تمام رشته‌هاي آموزشي پژوهشي و يا پژوهش‌محور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو قرار گرفته‌اند، حق‌ انتخاب كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه را ندارند.

3- كليه متقاضيان مي‌بايست تاكنون در مقطع كارشناسي ارشد فارغ‌التحصيل شده باشند و يا حداكثر تا تاريخ 95/11/30 موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد شوند.

4‌- نيمسال پذيرش دانشجو در هريك از كدرشته محل‌هاي مندرج در اين اطلاعيه متناسب با امكانات و نظر دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، در اولين ترم تحصيلي ممکن خواهد بود.

5- نتايج معرفي‎شدگان داراي حدنصاب دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي انجام مراحل ارزيابي تخصصي در كدرشته محل‌‌هاي مندرج در اين اطلاعيه به صورت كارنامه در نيمه اول آذر ماه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اعلام خواهد شد. فايل مربوط به کدرشته محلهاي تکميل ظرفيت آزمون دکتري ناپيوسته سال 1395 بر روي سايت سازمان سنجش قابل مشاهده و دريافت است.


 جزئيات برگزاري آزمون دکتري تخصصي وزارت بهداشت اعلام شد 

 دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي، شرايط برگزاري آزمون دکتري تخصصي وزارت بهداشت را اعلام کرد.براساس اعلام دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي، مرحله اول آزمون (کتبي) به صورت متمرکز بدون تغيير در دروس ضرايب همانند آزمون سال تحصيلي 96-95، از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مرحله دوم آزمون (مصاحبه) از سوي مناطق آمايشي (دانشگاه‌ها) برگزار مي‌شود.

براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، سهم آزمون کتبي و مصاحبه در پذيرش داوطلبان، هر کدام 50 درصد خواهد بود.

ثبت‌نام آزمون ورودي بهمن از طريق پورتال مرکز سنجش آموزش پزشکي به نشاني زير انجام مي‌شود. www.sanjeshp.ir

براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، زمان برگزاري آزمون کتبي اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد و آزمون شفاهي در تير 96 خواهد بود.

پذيرش دانشجويان دکتري پژوهشي از سال 1396 نيز از طريق آزمون کتبي متمرکز انجام مي‌شود. جزئيات بيشتر و ساير اطلاعات درباره چگونگي برگزاري آزمون از طريق اطلاعيه‌هاي مرکز سنجش آموزش پزشکي اعلام خواهد شد.


 جزئيات برگزاري آزمون عملي رشته‌هاي‌ علوم ورزشي، مربيگري و آموزش تربيت بدني 

 اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص نحوه توزيع كارت، تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي رشته‌هاي‌ تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال 1395 منتشر شد.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است؛ پيرو اطلاعيه مورخ 95/7/28، بدين‌‌وسيله‌ نظر معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال 1395 را به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:

كليه معرفي‌شدگان بايد طبق برنامه‌ زماني مندرج در اين اطلاعيه اقدام نمايند.

به همراه داشتن اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي است.

با توجه به اينكه معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز نيازي به انتخاب رشته مجدد نداشته و براساس اولويت‌بندي رشته‌هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند شد، لذا در صورتي كه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ نيمه‌متمركز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و در نهايت به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو مي‌گردد و منحصراً مي‌بايست در رشته قبولي نيمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند بديهي است امكان بازگشت و ادامه تحصيل اين قبيل از پذيرفته‌شدگان در رشته قبولي متمركز ميسر نمي‌باشد.

آزمون‌ عملي رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي، مربيگري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي در تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.

زمان توزيع كارت

كارت شركت در آزمون عملي رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان لازم‌ است‌ با همراه داشتن لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌ منحصراً در روزهاي تعيين‌ شده‌ در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه، كارت ملي، از داوطلب‌ مراحل معاينات و آزمون ‌عملي‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي، مربيگري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبي و ريوي خود يقين داشته و آمادگي‌هاي لازم براي تستهاي آزمون‌ عملي‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را داشته‌ باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي معاينات پزشكي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد نياز به همراه داشتن گواهي سلامت و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان نمي‌باشد.

كليه معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش علاوه بر شركت در آزمون عملي، مي‌بايستي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه آخر آذرماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شركت نمايند. در غيراين صورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا در گزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي‌گردد، باشند.

معرفي‎شدگان رشته‌هاي‌ نيمه‌متمركز دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش در صورتي كه در آزمون عملي شركت نموده و در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي در دوره فوق قرار بگيرند، حق ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396 را نخواهند داشت.

داوطلباني كه در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي فوق‌الذكر بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده‌اند، درصورت تمايل براي شركت در آزمون عملي مي‌توانند جهت بررسي وضعيت خود با به همراه داشتن دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر مطابق جدول مندرج در اين اطلاعيه‌ (مندرج بر سايت سازمان سنجش) به محل برگزاري آزمون و به نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه نمايند.

آزمون عملي ‌براي كليه‌ معرفي‌شدگان‌ خانمها در روز پنجشنبه مورخ 95/9/4 و آقايان در روز جمعه مورخ 95/9/5 برگزار مي‌گردد.

كليه معرفي‌‌شدگان مي‌بايست فقط ‌براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج در جدول ذيل در آزمون عملي شركت نمايند.

معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت هر يك از رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي، مربيگري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان بايد علاوه بر مبلغ واريزي براي هزينه آزمون عملي (موضوع پرداخت 180.000 ريال در اطلاعيه مورخ 95/7/28)، بابت انجام معاينه پزشكي و تست‌هاي سلامت و تندرستي مبلغ 220.000 (دويست‌ و بيست هزار) ريال به شماره حساب 2172269001003 نزد بانك ملي شعبه ميرعماد (تهران) كد 187 بنام درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران) با شناسه واريز 3812621 از ساعت 8:00 صبح به حوزه‌هاي برگزاري محل آزمون عملي به شرح جدول مندرج در اطلاعيه مراجعه نمايند. همچنين لازم است عبارت «بابت معاينه پزشكي و تست‌هاي سلامت و تندرستي» روي اصل فيش واريزي مبلغ 220.000 (دويست‌ و بيست هزار)ريال درج شود و آن را در روز آزمون تحويل حوزه آزمون عملي نمايند. به همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3، لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌، اصل شناسنامه و يا كارت ملي و اصل فيش هزينه تست‌هاي سلامت و تندرستي و انجام معاينه پزشكي به مبلغ 220.000 (دويست و بيست ‌هزار) ريال در زمان آزمون عملي ضروري است. در غير اينصورت از داوطلب‌ آزمون ‌عملي‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

معرفي‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (كد 12254) ‌دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) – بورسيه ارتش جمهموري
اسلامي ايران

كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (كد 12254) ‌دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) – بورسيه ارتش جمهموري اسلامي ايران اعلام شده است و هزينه انجام آزمون عملي را در زمان مقرر پرداخت نموده‌اند ضرورت دارد براي شرکت در آزمون عملي با همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3 و اصل شناسنامه و يا كارت ملي در روز جمعه مورخ 28/8/95 راس ساعت 7:30 دقيقه صبح (براي تعيين نوبت) و شركت در آزمون عملي، به آدرس تهران- ميدان هفتم تير-خيابان كريمخان زند-بين استاد نجات الهي و سپهبدقرني-پلاك 204-سازمان سنجش و آموزش كشور-طبقه اول مراجعه نمايند. كارت شركت در آزمون در همان محل برگزاري آزمون عملي به داوطلبان تحويل خواهد شد.

نحوه برگزاري آزمون موسيقي نظامي: تسلط لازم به يكي از سازهاي بادي، چوبي يا بادي، برنجي، اركسترهاي سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي يا كوبه‌اي) و نيز تسلط به سرايش و شنوايي.


 ميز خبر 

 آغاز توزيع کارت ورود به جلسه آزمون‌هاي استخدامي از امروز

مشاور عالي سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: داوطلبان شرکت در سومين آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و آموزش و پرورش از امروز سه‌شنبه 18 آبان‌ماه تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه فرصت دارند کارت ورود به جلسه خود را دريافت کنند.

دکتر حسين توکلي در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب اظهار کرد:‌ کارت ورود به جلسه تمام داوطلبان سومين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و آموزش و پرورش از امروز سه‌شنبه، 18 آبان‌ماه بر روي سايت سازمان سنجش و آموزش کشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه مي‌توانند پرينت کارت ورود به جلسه خود را تهيه کنند.

وي در ادامه تصريح کرد: تعداد 99 هزار و 522 داوطلب در آزمون استخدامي متمرکز دستگاه‌هاي اجرايي، 123 هزار و 576 نفر براي استخدام در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و 233 هزار و 421 داوطلب نيز براي آزمون استخدامي آموزش و پرورش ثبت‎نام کرده‌اند. مشاور عالي سازمان سنجش و آموزش کشور در پايان خاطرنشان کرد: سومين آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي کشور، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و آموزش و پرورش با توجه به خوشه‌هاي شغلي داوطلبان و بر حسب مورد، صبح يا بعدازظهر روز جمعه، 21 آبان‌ماه در 53 شهرستان کشور برگزار مي‌شود.

معاون وزير علوم تأکيد کرد؛

برخورد جدي با محققان داراي تقلب علمي در نشريات خارجي

معاون پژوهشي وزارت علوم با اشاره به تخلفات علمي صورت گرفته توسط برخي محققان ايراني گفت: به دانشگاهها اعلام کرده‌ايم اين موضوع را پيگيري کنند اگر موارد را مشاهده کردند با آن برخورد کنند.

وحيد احمدي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار برخي از پايگاههاي علمي مبني بر تخلف محققان ايراني در تحقيقات و مقالاتشان گفت: مواردي که اعلام شده، عمدتا در حوزه‌هاي پزشکي است.

وي ادامه داد: البته اين گزارشي است که آنها اعلام کردند، بنابراين به مجموع دانشگاه‌ها اعلام کرديم که اين موضوع را پيگيري کنند.

معاون پژوهشي وزارت علوم افزود: البته هم وزارت بهداشت و هم وزارت علوم هردو بخشي از آموزش عالي کشور هستند، بنابراين براي ما فرقي نمي‎کند که اين مساله در حوزه بهداشت يا وزارت علوم باشد.

وي تاکيد کرد: اين ناهنجاري علمي هر کجا که باشد بايد با آن برخورد شود، بنابراين ما بايد پيگير اين موضوع باشيم که در اين بخش آموزش عالي نيز چنين اتفاقي رخ ندهد، به دانشگاهها اعلام کرديم اين موضوع را پيگيري کنند، اگر موارد مشابهي را مشاهده کردند و يا مواردي جداگانه به آنها گزارش شده بود، آن را پيگيري کرده و با آن برخورد کنند.

معاون پژوهشي وزارت علوم افزود: در مورد تخلفات علمي، به صورت جدي، به تمام دانشگاهها ابلاغ کرديم، هيچ مسامحه‎اي صورت نگيرد و برخورد شود. معاون پژوهشي وزارت علوم تاکيد کرد: وزارت علوم بر برخورد قانوني با اين تخلفات تاکيد دارد و با قاطعيت اين نکته را تاکيد مي‎کند که با هرگونه تخلف در هر قالب که صورت گيرد بايد برخورد قانوني شود.

به گزارش مهر، چندي پيش تعدادي از نشريات وابسته به نيچر 58 مقاله دانشمندان ايراني را به خاطر دستکاري توسط نويسندگان تعليق کرد. براساس مقاله‏اي که در سايت هفته‏نامه علمي nature، به چاپ رسيده، در 58 مقاله که توسط 282 پژوهشگر ايراني نوشته شده، نشانه‌هايي دال بر وجود تباني در روندهاي ارزيابي علمي و انتشار آنها يافت شده است.

گسترش همکاري‌هاي علمي فرهنگي دانشگاه‌هاي "تهران" و "پوتراي مالزي"

جمعي از مسئولان دانشگاه پوتراي مالزي در ديدار با رئيس دانشگاه تهران، بر گسترش همکاري‌هاي علمي و فرهنگي بين دو دانشگاه تاکيد کردند. به گزارش ايسنا، جمعي از مسئولان دانشگاه پوتراي مالزي به سرپرستي دکتر آيني ايدريس(Dr Aini Idris)، در ديدار با دکتر محمود نيلي احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران، بر گسترش همکاري‌هاي علمي و فرهنگي بين دو دانشگاه تأکيد کردند. هيأت مالزيايي علاقه دانشگاه پوترا را بر گسترش همکاري‌ها در زمينه تبادل استاد و دانشجو، به‌ويژه در بار? اعطاي مدرک مشترک (Dual Degree)، اعلام کرد. طرف مالزيايي با اشاره به فرهنگ ريشه‌دار مردم ايران، خواستار گسترش همکاري‌ها در زمينه تبادلات فرهنگي، از جمله مبادل? تجارب ناظر بر اقتصاد اسلامي، و نيز آموزش زبان و ادبيات فارسي در آن کشور شد. به گزارش روابط‌عمومي دانشگاه تهران، در پايان اين ديدار دو دانشگاه تهران و پوتراي مالزي تفاهم‌نامه مشترک امضاء کردند.


 خبر 

 براساس راي شوراي ارزشيابي؛

جديدترين فهرست دانشگاه‎هاي خارجي مورد تاييد وزارت بهداشت اعلام شد

فهرست دانشگاههاي خارجي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي جهت ورودي‏‎هاي سال تحصيلي 18ـ2017 ميلادي در رشته‎هاي علوم پزشکي به دانشگاههاي علوم پزشکي و نهادهاي ذيربط کشوري اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، براساس راي دويست و بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مدارک دانش‎آموختگان خارج از کشور با بررسيهاي کارشناسي مدنظر وزارت بهداشت و درنظر گرفتن 700 دانشگاه برتر OS، 800 دانشگاه برتر Times و 500 دانشگاه برتر Shanghai ليست نهايي دانشگاههاي خارج از کشور مورد تاييد وزارتخانه جهت وروديهاي سال تحصيلي 18ـ2017 در رشته‎هاي علوم پزشکي مشخص شد.

اين فهرست در سايت معاونت آموزشي ارائه شده است و ساليانه مورد بازنگري قرار گرفته و از سال تحصيلي مذکور صرفا دانشگاههاي موجود در اين ليست جهت ادامه تحصيل مورد تاييد بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشيابي هستند.

دکتر باقر لاريجاني؛ معاون آموزشي وزارت بهداشت در اين نامه يادآور شد: توسعه بين‎المللي آموزش علوم پزشکي از سال گذشته و در قالب برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي مورد توجه ويژه قرار گرفته و در همين راستا جهت ساماندهي مراودات بين‎المللي برنامه‎هاي ويژه‎اي پيگيري مي‎شود.

لاريجاني اضافه کرد: در حوزه علوم پزشکي علاوه بر بررسي هاي ويژه وزارت بهداشت، نظامهاي رتبه‎بندي QS، Times و Shanghai که بعضا از پراستنادترين نظامهاي رتبه‎بندي جهاني است ملاک عمل قرار مي‎گيرد و سالانه فهرست دانشگاههاي خارجي مجري آموزش علوم پزشکي که مورد تاييد هستند تعيين مي‏شود.

معاون آموزشي وزارت بهداشت اظهار داشت: اکنون که در آستانه سال تحصيلي 18 ـ 2017 هستيم، ليست دانشگاههاي خارجي مورد تاييد جهت وروديهاي رشته‎هاي علوم پزشکي در اين سال تحصيلي استخراج شده و در ارزشيابي مدارک اين افراد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

معاون آموزشي وزارت بهداشت اذعان داشت: در تعيين ليست مورد تاييد سال تحصيلي 18ـ2017 علاوه بر ملاکهاي داخلي، 700 دانشگاه برتر OS، 800 دانشگاه برتر Times و 500 دانشگاه برتر Shanghai در تعيين فهرست نهايي مدنظر قرار گرفته شده است.

لاريجاني گفت: اين ليست پس از تاييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در دويست و بيست و پنجمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مدارک دانش‏آموختگان خارج از کشور که در تاريخ 27 مهرماه 1395 برگزار شد مطرح و تصويب شد.

معاون آموزشي وزارت بهداشت تاکيد کرد: ليست دانشگاههاي مورد تاييد وزارت بهداشت ساليانه مورد بازنگري قرار مي‏گيرد و از سال تحصيلي 18ـ2017 صرفا دانشگاههاي موجود در اين ليست جهت ادامه تحصيل مورد تاييد بوده و تنها مدارک صادره از اين دانشگاهها طبق ضوابط قابل ارزشيابي هستند.

مهلت ثبت‎نام تا 19 آبان ماه؛

تکميل ظرفيت دوره‎هاي کارشناسي علمي کاربردي آغاز شد

تکميل ظرفيت پذيرش کدرشته‌ محل‌هاي پذيرش دوره‌ مهندسي فناوري و کارشناسي حرفه‌اي دانشگاه جامع علمي ـ‌کاربردي سال تحصيلي 96 - 95 آغاز شد و داوطلبان تا 19 آبان فرصت دارند ثبت‎نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اين مرحله به درخواست دانشگاه جامع علمي-‌کاربردي مبني بر تکميل ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تحصيلي مربوط در پذيرش دوره‌ مهندسي فناوري و کارشناسي حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي اين دانشگاه انجام مي‏گيرد.

تمامي داوطلبان علاقمند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه علمي کاربردي (اعم از داوطلباني که در پذيرش دوره مذکور ثبت‌نام کرده و يا نکرده‏اند مي‏توانند براي ثبت‌نام در رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه خود و باتوجه به شرايط و ضوابط به مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي–‌کاربردي مراجعه کنند.

داوطلبان مي‏توانند از رشته‌هاي پذيرنده دانشجو در اين مرحله اطلاع حاصل کرده و با همراه داشتن مدارک اعلام شده در روزهاي شنبه 15 آبان تا چهارشنبه 19 آبان براي ثبت‎نام به مراکز و واحدهاي آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

متقاضيان بايد حداکثر تا تاريخ 31 شهريورماه 95 داراي مدرک کارداني (فوق ديپلم) باشند. لازم است کنترل اين مدارک با دقت‏نظر بالا صورت گيرد.

داوطلبان بايد در زمان ثبت‌نام از طريق مراکز و واحدهاي آموزشي مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 230 هزار ريال از طريق سيستم پرداخت الکترونيکي در سايت سازمان سنجش اقدام کنند.

هر داوطلب مي‏تواند صرفاً متقاضي يک کدرشته محل از يک گروه آموزشي در يک مرکز و يا واحد آموزشي باشد. در صورت ارسال مشخصات فرد و يا افراد در دو کدرشته و يا در دو مرکز و يا واحد آموزشي، اطلاعات مربوط به ثبت‌نام داوطلب در مرکز يا واحد آموزشي دوم حذف خواهد شد.

متقاضيان «مرد» بايد در زمان ثبت‌نام و شرکت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل
نداشته باشند.

پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته‏شده مشروط (در مراکز و واحد آموزشي که به آن مراجعه کرده اند) تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي اين سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

مدارک لازم براي ثبت‌نام:

1- شش قطعه عکس همانند پرسنلي پشت سفيد تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

2- يک برگ تصوير شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

3- يک برگ تصوير کارت ملي و اصل آن جهت مطابقت.

4- اصل مدرک فوق ديپلم و يا کارداني دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا مدرک کارداني پيوسته آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش به انضمام يک برگ تصوير آن.

5- مدرکي که وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه‌ 4 دفترچه راهنماي پذيرش مذکور مشخص کند (براي برادران).


 يادداشت  

 سه ويژگي لازم و موثر در فرايند ياددهي

زهرا كيان‌بخت

يكي از ويژگيهاي مهم اساتيد موفق، اين است كه در كنار دانش بالا، قدرت انتقال اطلاعات به مخاطب خود را نيز دارند. درواقع، در كنار اطلاعات، مهارت برقراري ارتباط با ديگران و بهره‌مند بودن از فن سخنوري مي‌تواند توانمندي يك استاد را براي موفق بودن در حرفه خود تا اندازه زيادي ارتقا دهد. در هر كدام از اين دو زمينه كه دچار كم و كاستي باشيم، در انجام وظايف مربوط به شغل خود دچار كم و كاستي خواهيم بود. درواقع، اساتيد موفق آنهايي هستند كه از علم كافي برخوردارند، توانايي و تمايل انتقال دانسته‌ها، آموخته‌ها و تجارب خود به دانشجويان خويش را دارند، و فرايند ياددهي را به نحو احسن انجام مي‌دهند. اين سه ويژگي مي‌تواند يك استاد را به فردي برجسته در حيطه شغلي خود تبديل كند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي