جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/08/18 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5415


10جرم پرتکرار درمناطق حاشيه نشين

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي :
ميانگين درآمد روزانه «کودکان کار»


خبرها


رهنموني از بزرگان


ياد‌د‌اشـت


ميز خبر


 10جرم پرتکرار درمناطق حاشيه نشين 

 مديرکل پيشگيري هاي وضعي قوه قضائيه با تاکيد برضرورت پيشگيري از افزايش مناطق حاشيه نشين، به تشريح جرائم پرتکرار در اين مناطق اشاره کرد.

به گزارش مهر، 11 ميليون ايراني، در مناطق حاشيه شهرها و روستاها زندگي مي کنند و عنوان«حاشيه نشين» را با خود به همراه دارند با اين حال آمارها خبر از افزايش مناطق حاشيه نشين در کشور دارد به طوري که 77 هزار هکتار از اين آب و خاک به عنوان مناطق حاشيه نشين محسوب مي شوند. دو هزار و 800 محله اي که حاشيه نشين ها در آن سکونت دارند، هر روز با آسيب هاي جدي و پرخطري روبه رو است که بسياري از نهادها تنها روي کاغذ به دنبال راه حل آن هستند. راه حل کاهش جرائم و همچنين کاهش وسعت مناطق حاشيه شهرها و روستاها. يکي از نهادهايي که به دنبال پيشگيري از جرائم و همچنين کاهش آسيب ها در مناطق حاشيه نشين است، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه است که اين وظايف را در حيطه معاونت پيشگيري هاي وضعي خود قرار داده است. به همين منظور به سراغ عليرضا ساوري، مديرکل پيشگيري هاي وضعي قوه قضائيه رفته و اقدامات اين معاونت در خصوص کاهش آسيب هاي اجتماعي در مناطق حاشيه نشين را جويا شديم.

عليرضا ساوري با بيان اينکه حاشيه نشيني يکي از چهار آسيب جدي و اولويت دار در کشور است، گفت: در بيانات رهبري هم از آن به عنوان يکي از موضوعات مهم ياد شده است.

از جمله علل دور پديده حاشيه نشيني مي توان به فقر، بي سوادي، جمعيت جوان بيکار، توزيع نامناسب ثروت، عدم توليد متوزان ثروت و عدم ايجاد اشتغال پايدار، مهاجرت، خشکسالي و پديده کم آبي اشاره کرد.

در خصوص علل و عوامل ايجاد حاشيه نشيني گفت: حاشيه نشيني داراي علل و عوامل متعددي هست که از آن مي توان به عنوان علل دور و نزديک نام برد. علل دور پديده حاشيه نشيني به گذشته ها باز مي گردد که حل و فصل آنها هم زمان بر بوده و نياز به تلاش مضاعف دارد. از جمله علل دور پديده حاشيه نشيني مي توان به فقر، بي سوادي، جمعيت جوان بيکار، توزيع نامناسب ثروت، عدم توليد متوزان ثروت و عدم ايجاد اشتغال پايدار، مهاجرت، خشکسالي و پديده کم آبي اشاره کرد.

مديرکل پيشگيري هاي وضعي قوه قضائيه در رابطه با علل نزديک پديده حاشيه نشيني، اظهار داشت: از اين علل به عنوان علل در آستانه شکل گيري پديده حاشيه نشيني نام برده مي شود. زمين

زمين خواري، عدم الزام دستگاه ها به حفظ و صيانت از اراضي، تغيير کاربري هاي غيرمجاز و غيرقانوني، تفکيک غيرقانوني اراضي و املاک، فعاليت مشاوران املاک به صورت غيرقانوني، فساد برخي از کارکنان نهادها و دستگاه هاي دولتي و فعاليت عوامل و عناصر و تسهيل کننده جرم زمين خواري از علل در آستانه شکل گيري حاشيه نشيني است

خواري، عدم الزام دستگاه ها به حفظ و صيانت از اراضي تحت مالکيت آنها، تغيير کاربري هاي غيرمجاز و غيرقانوني، تفکيک غيرقانوني اراضي و املاک اعم از دولتي و خصوصي، فعاليت مشاوران املاک به صورت غيرقانوني، فساد برخي از کارکنان نهادها و دستگاه هاي دولتي، تخريب و تصرف عدواني املاک خصوصي-دولتي توسط عوامل و عناصر دخيل در پديده زمين خواري و همچنين فعاليت عوامل و عناصر و تسهيل کننده جرم زمين خواري که از آنها به عنوان جرائم يقه سفيدها و يا جرائم مرتبط با صاحبان امضاي طلايي نامبرده مي شود.

وي به راهبردهاي پيشگيري از حاشيه نشيني اشاره و تصريح کرد: براي رسيدگي به علل و عوامل پديده حاشيه نشيني نيازمند بهره گيري از دو دسته راهبرد و سياست هاي کلان دراين خصوص هستيم که عمدتا تمرکز آنها بر توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي فعلي و موجود و همچنين جلوگيري از رشد و گسترش مناطق جديد حاشيه نشيني است.

ساوري افزود: اجراي همزمان و توامان دو راهبرد فوق الذکر منجر به اثربخشي و رسيدن به اهداف و مقاصد تضميني خواهد شد. در غير اين صورت اجراي هر يک از راهبردهاي دوگانه فوق، به صورت مجزا و پراکنده قطعا ما را در رسيدن به اهداف و مقاصد مورد نظر با مشکلات عديده اي مواجه خواهد کرد.

مديرکل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اظهار داشت: براي رسيدن به راهبردهاي فوق، نيازمند هماهنگي، همکاري و همسويي ظرفيت ها، پتانسيل ها و قابليت هاي مختلف دستگاه ها هستيم. در حال حاضر ستاد ملي بازآفريني بافت هاي ناکارآمد شهري، از طريق تصويب دستورالعمل ها، ابلاغيه ها و بخشنامه هاي متعدد نسبت به پيگيري سياست هاي فوق اقدام مي کند.

وي به وظايف ستاد ملي بازآفريني بافت هاي ناکارآمد شهري اشاره و تصريح کرد: براي رسيدن به اهداف مورد نظر، ستاد ملي بازآفريني بافت هاي ناکارآمد شهري اقدام به راه اندازي 5کارگروه تخصصي، از جمله کارگروه پيش بيني و پيشگيري از گسترش مناطق جديد حاشيه نشين کرده است. در واقع وظايف و تکاليف مرتبط با بخش پيشگيري از شکل گيري مناطق جديد حاشيه نشين طبق مصوبات ستاد ملي بر عهده معاونت اجتماعي است. اين کارگروه داراي 4هدف کلي و 15بند وظيفه بوده که تکاليف و وظايف محوله را از طريق برگزاري جلسات به صورت منظم و مستمر پيگيري مي کند.اين کارگروه داراي 16دستگاه عضو بوده و نهادهايي نظير سازمان ثبت اسناد، ناجا، بنياد مسکن و وزارت راه و شهرسازي وزارت کشور و اطلاعات و معاون توسعه روستايي رياست جمهوري در آن عضو هستند.

ساوري افزود: اين کارگروه از ابتداي سال جاري تاکنون با تشکيل 5جلسه و تصويب 37بند مصوبه فعاليت هاي خود را پيرامون پيشگيري از مهاجرت و جلوگيري از شکل گيري مناطق جديد حاشيه نشيني آغاز کرده است.

شناسايي روستاهاي در معرض تخريب و مهاجرت

مديرکل پيشگيري هاي وضعي قوه قضائيه در رابطه با پيشگيري از بروز حاشيه نشيني، گفت: با توجه به نقش، سهم و ضريب وزني خشکسالي و مهاجرت در گسترش پديده حاشيه نشيني، در مرحله اول نسبت به شناسايي آن دسته از مناطق و روستاهايي که در معرض تخريب و يا مهاجرت دسته جمعي و غيرمتعارف قرار دارند، اقدام شده است و اطلاعات مربوط به اين قبيل مناطق در اختيار دبيرخانه کارگروه در دو سطح ملي و استاني قرار گرفته است.

وي افزود: مقرر شده است شناسايي اين قبيل مناطق ظرف مدت حداکثر يک ماه آينده صورت بگيرد و نتايج حاصله در اختيار دبيرخانه کارگروه قرار گيرد. پس از آن هم اطلاعات مرتبط با اين قبيل مناطق به منظور اجراي طرح هاي توانمندسازي روستاها از جمله اجراي طرح مناريد، حرفه آموزي، ايجاد اشتغال پايدار، توسعه صنعت گردشگري، توسعه صنايع روستايي و همچنين اجراي مديريت يکپارچه منابع آب و خاک از طريق اجراي طرح هاي کشت جايگزين پالايش مي شود.

مديرکل پيشگيري هاي وضعي قوه قضائيه در خصوص وظايف ستاد ملي بازآفريني بافت هاي ناکارآمد شهري، گفت: اين ستاد تمرکز و اولويت خود را بر رفع علل دور پديده حاشيه نشيني قرار داده است بنابراين اميدواريم با بهره گيري از ظرفيت ها و امکانات ملي شاهد توانمندسازي اين قبيل مناطق و ايجاد اشتغال پايدار و اجراي سياست هاي کلان اقتصادي در کشور باشيم و به تبع آن معضلات و مشکلات فعلي تا حدودي برطرف شود. در عين حال اين مطلب را نيز بايد مد نظر قرار بدهيم که پديده حاشيه نشيني در واقع منظومه اي از معضلات و مشکلات را در بر مي گيرد که حل و فصل آنها با رفع يک يا چند علت رفع نخواهد شد بلکه در اين حوزه نيازمند صبوري، بردباري، و شيکبايي از سوي مسئولان و دستگاههاي مرتبط هستيم.

حاشيه نشيني، موقعيت بروز ارتکاب جرم محسوب مي شود

وي در ادامه به رابطه وقوع جرم و حاشيه نشيني اشاره و تصريح کرد: کارکردها و رفتارهاي موجود در حاشيه نشيني جرم زاست و زمينه ايجاد و افزايش جرائم را فراهم مي کند. بنابراين از اين حيث بررسي اين پديده بسيار مهم و حائز اهميت است. حاشيه نشيني به عنوان يکي از محيط ها و موقعيت هاي بروز ارتکاب جرم تلقي مي شود و زمينه و بستر و فرصت ها در ارتکاب جرم را براي عوامل و عناصر دخيل در بروز جرائم فراهم مي کند.

اين مسئول قضايي در رابطه با جرائم پرتکرار در مناطق حاشيه شهرها، گفت: جرائمي نظير حمل و نقل و نگهداري مواد مخدر، مکان هاي مستعد با فقر و فحشا، نگهداري اشياء مسروقه در اين قبيل مکان ها، استفاده از آن به عنوان مامن و پناهگاه مجرمين و افرادي که دخيل در بروز و ارتکاب جرم هستند.جرائمي نظير جعل، کلاهبرداري و رفتارهاي مجرمانه براي اراذل و اوباش و متخلفين نظم و امنيت عمومي تلقي شود.

نقش پررنگ حاشيه نشيني در افزايش سرقت ها

ساوري با بيان اينکه مناطق حاشيه نشين، مناطق بي دفاع شهري هستند، اظهار داشت: نقش و سهم اين قبيل مناطق در بروز و تکوين جرايم مرتبط با سرقت بسيار بالا است.

ساوري: بسياري از تصميمات و مصوبات مربوط به حاشيه نشيني به مرحله اجرا گذاشته نشده يا اينکه به صورت کامل اجرا نشده است و اين در حالي است که خسارت هاي ناشي از عدم اجراي قانون، مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي براي کشور بسيار گران است

با انتقاد از اجرايي نشدن مصوبات مرتبط با حاشيه نشيني، افزود: متاسفانه بسياري از تصميمات و مصوبات به مرحله اجرا گذاشته نشده و يا اينکه به صورت کامل اجرا نشده است و اين در حالي است که خسارت هاي ناشي از عدم اجراي قانون، مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي براي کشور بسيار گران است.

ساوري تصريح کرد: يکي از اولويت هاي کارگروه پيش بيني و پيشگيري از گسترش بافت هاي ناکارآمد شهري تمرکز بر آن دسته از قوانين، مقرارات و دستورالعمل هايي است که از ضريب وزني بالايي در کاهش و پيشگيري از اين پديده موثر هستند. استخراج و گردآوري مصوبات و تصميمات قبلي و تاکيد بر اجراي وظايف و تکاليف دستگاه ها و پيگيري نظارت بر عملکرد دستگاه ها به عنوان يکي از اولويت هاي عمده و اساسي کارگروه به شمار مي رود و در اين رابطه عملکرد فعاليت دستگاه هاي نظارتي از جمله دادستاني کل کشور، سازمان بازرسي کل، حراست ها و حفاظت ها نقض تعيين کننده اي دارد.

مديرکل پيشگيري هاي وضعي قوه قضائيه در رابطه با پيشگيري از جرائم و آسيب ها در مناطق حاشيه نشين، گفت: نيازمند اجراي همزمان 3سطح پيشگيري شامل پيشگيري هاي اوليه، فرهنگي، اجتماعي و ثانويه از جمله پيشگيري هاي وضعي، حقوقي و قضايي و کيفري است. با اين حال آثار پيشگيري هاي فرهنگي و اجتماعي، ماندگاري دائمي و مستمر خواهد داشت. در عين حال اين پيشگيري ها نيازمند گذر زمان و طي مراحل زماني است.


 معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي :
 ميانگين درآمد روزانه «کودکان کار» 

 
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در خصوص ميزان درآمد هر يک از کودکان کار و خيابان در طول شبانه روزگفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته کودکان کار و خيابان روزانه 20 تا 100 هزار تومان درآمد دارند و مي‌توان ميانگين درآمد روزانه کودکان کار را 30 تا 40 هزار تومان اعلام کرد.حبيب الله مسعودي فريد در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن تاکيد بر سرپرست داشتن 90 درصد از کودکان کار و خيابان اظهار کرد: همچنين بر اساس مطالعات انجام شده و بررسي وضعيت کودکان کار و خيابان 90 درصد از اين کودکان داراي خانواده بوده و تنها 10 درصد از آنها که بيشتر جزو کودکان اتباع بيگانه به شمار مي آيند بي‌سرپرست هستند.وي در ادامه ضمن بيان آنکه اغلب کودکان کار و خيابان از شهرستان هاي محروم وارد تهران مي شوند اظهار کرد: تعداد قابل توجهي از کودکان خياباني از استانها و شهرستان هاي محروم از جمله استان سيستان و بلوچستان به تهران مي آيند.معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور همچنين تاکيد کرد: خانواده‌هاي محروم با هدف تکدي گري وارد شهر تهران شده و به اين خاطر که فرصت ها براي تکدي گري در پايتخت فراهم است، در آمد قابل توجهي نيز بدست مي آورند.

فريد در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس آيين نامه ساماندهي کودکان کار و خيابان، تعيين فضا براي نگهداري و ساماندهي کودکان کار بر عهده شهرداري ها است و شهرداري تهران نيز در اين زمينه بايد با سازمان بهزيستي همکاري داشته باشد.


 خبرها 

 واکنش سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر به بسته شدن درهاي شفق به روي زنان

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر در واکنش به خبر بسته شدن درهاي شفق به روي زنان معتاد، توضيحاتي را ارائه داد.

پرويز افشار در گفت‌وگو با تسنيم در واکنش به خبر بسته شدن درهاي شفق به روي زنان با تاکيد بر اينکه مرکز شفق بسته نشده است، در خصوص چرايي تغيير فعاليت اين مرکز و عدم پذيرش زنان توسط اين مرکز، گفت: اين مرکز از ابتدا براي مردان اختصاص داشت و از سر اضطرار در يک دوره‌ براي بانوان اختصاص يافت؛ اين در حالي است که در آن دوره نيز 400 زن معتاد متجاهر در اين مرکز تحت درمان قرار گرفتند و پس از تکميل دوره درمان، تعدادي به خانواده‌هايشان وصل شدند، تعداد معدودي به مرکز بهاران منتقل شدند و عده‌اي ترخيص شدند.وي اضافه کرد: پس از ترخيص اين زنان،‌ متاسفانه شاهد حضور مجدد تعدادي از اين افراد به عنوان معتادان متجاهران در خيابان‌هاي پايتخت بوديم که دو مرکز در غرب تهران را با ظرفيت 120 نفر در اختيار گرفتيم و معتادان متجاهر در اين اماکن نگهداري مي‌شوند.

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: در حال حاضر اين دو مرکز زير بار هستند و يک مرکز ديگر در حاشيه پارک چيتگر با ظرفيت 120 نفر درحال راه‌اندازي است؛ همچنين يک مرکز بستري در بلوار مرزداران، کيس‌هاي ويژه را نگهداري مي‌کند و در تهران تعداد قابل توجهي هم مرکز درمان زنان وجود دارند که در صورت احساس ضرورت، يارانه به آن‌ها پرداخت مي‌شود و اين زنان در اين مراکز تحت درمان قرار خواهند گرفت.

وي افزود: تا اين لحظه هيچ حکمي از سوي دستگاه قضايي مبني بر متجاهر بودن زن معتادي به ما ارائه نشده که به دليل عدم ظرفيت محل نگهداري، از پذيرش آن‌ها سر باز زده باشيم.

افشار در پايان خاطرنشان کرد: بر اساس ارزيابي‌هاي ما، حدود 300 تا 500 نفر معتاد زن متجاهر واقعي در شهر تهران وجود دارد که همگي تحت پوشش هستند و در حال حاضر از وضعيت مطلوبي در اين بخش برخوردار هستيم.

مديرعامل شرکت بهره برداري مترو:

برخورد قهري با دستفروشان نمي‌کنيم

مديرعامل شرکت بهره برداري مترو گفت: ما مجوز برخورد قهري با دستفروشان مترو را نداريم، بهترين راهکار در اين زمينه، خريد نکردن خود مردم است.

محمد احمدي بافنده در گفتگو با مهر با اشاره به ساماندهي دستفروشان به ويژه در مترو تهران گفت: سيستم مخالف برخورد قهري است. دستفروشي شغل بدون ماليات و گمرکي است و به دلايل مختلفي مانند شرايط اقتصادي، اجتماعي و... برخي به اين کار روي آورده اند و مترو هم يکي از مکان هاي فعاليت آن هاست.

مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران با بيان اين مطلب که مهمترين اقدام ما در اين زمينه، فرهنگسازي و اقدامات فرهنگي است، گفت: مردم اگر ناراحت هستند خريد نکنند. خريد مردم باعث رونق کار آن ها مي شود.

وي افزود: در قانون شهرداري ها موضوع دستفروشي نيامده بلکه موضوع سدمعبر مطرح است که شرکت شهربان موظف به کنترل و رفع آن است.

مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تاکيد کرد: ما با بساط گستري روي سکوها هم برخورد کرديم و قرار است يگان پليس مترو براي اين منظور ايجاد و فعال شود.احمدي افزود: البته ما با مسئولان ذي ربط هم تماس هاي متعدد داشته ايم، به عنوان مثال به رئيس ستاد مبارزه با قاچاق گفته ايم که شما با مغازه داري که اقلام قاچاق مي فروشد برخورد مي کنيد، اما چرا با فروشندگان کالاهاي قاچاق در مترو برخورد نمي شود؟

مديرعامل شرکت بهره برداري مترو با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته با ستاد توانمندسازي بانوان گفت: ما بانواني را که توليدات دستي خود را مي فروشند شناسايي و اطلاعات آن را براي مسئول ستاد توانمندسازي ارسال کرديم.

احمدي بافنده گفت: در خصوص کساني که کالاي قاچاق هم مي فروشند نامه اي به ستاد مبارزه با قاچاق کالا نوشتيم که نسبت به
جمع آوري آنها اقدام کنند.وي درباره آقايان دستفروشي که توليدات دست ساز مي فروشند، افزود: آنها را نيز بر مبناي قراردادي که در شرکت ساماندهي مشاغل بستيم، ساماندهي کرديم و قرار شده آنها در روزبازارهاي شهرداري فعال شوند.


 رهنموني از بزرگان  

 سخنوري

با حكيم ستيزگي مكن،با لجوج مباحثه منماي،بااهل تهمت مصاحبت مجوي.

خواجه نصير طوسي

ايده ها سرمايه اي هستند كه فقط وقتي در دست افراد با قريحه و نبوغ مي افتند مفيد واقع مي شوند.

بالزاك

اگر مي خواهيد طرف را با راي و عقيده خود همراه كنيد بگذاريد دركمال آزادي حرفش رابزند.

ديل كارنگي

برگرفته از كتاب رهنمون،غلامحسين ذوالفقاري


 ياد‌د‌اشـت 

 لطفا بياييد روزي دو آدرس حفظ کنيم

ريحانه

امروز صبح ، از ميداني عبور ميکردم که معمولا محل رفت و آمد شهرستاني هايي است که براي مراجعه به بيمارستاني که در آن حوالي است، خود را به تهران رسانده اند.

آن ها براي پيدا کردن بيمارستان از عابران ، که با عجله در عبور بودند، آدرس مي پرسيدند ، اما کمتر کسي بود که حتي براي يک لحظه مکث کند و بگويد : نمي دانم. رد مي شدند و مي رفتند. بالاخره ، يک راننده تاکسي ، به سراغشان رفت و توضيح داد که بايد از کدام مسير ، خود را به بيمارستان برسانند.

آن ها که بدون توجه عبور مي کنند در بسياري موارد جواب سوال را نمي دانند، درست به اندازه ي آن هايي که توقف مي کنند و با مرور ذهنشان به اين نتيجه مي رسند که آدرس فلان بيمارستان ، فلان وزارتخانه و يا هر جاي ديگري که معمولا کار مردم به آنجا ها مي افتد، را نمي دانند. اما در آن هايي که به اندازه ي همان چند ثانيه وقت مي گذارند و مي گويند نمي دانم ، عنصر و جوهري متعالي هست ، که در آن ها که بي تفاوت مي گذرند، نيست. اين که به صداي هم نوعت حساس باشي و آن را بشنوي ، اين که حداقل با يک جواب کوتاه ، به او که در اين شهر غريب سرگردان شده ، جواب بدهي و فقط بگويي نمي دانم و نمي شناسم ، نوعي رفتار انساني است. رفتاري انساني نه فقط با ديگري ، که با خودت هم. که اين توجه ، نشان مي دهد که تو از عنصر و جوهر والايي که در درونت داري تهي نشده اي . هستي . ديده مي شوي و مي بيني.

به فکرم رسيد که گاهي اوقات که يک فرصت خالي گير مي آوريم ، آدرس بعضي جاها را که سر وکار بيشتر مردم به آن ها مي افتد را حفظ کنيم. حتي شده روزي دو آدرسِ مثلا بيمارستان ، مثلا برخي از شعبه هاي بيمه ، مثلا يکي از مناطق چندگانه ي آموزش و پرورش ، يا فلان دانشگاه را. اين کار وقت زيادي نمي گيرد اما روزي از روزها ، حتما ، حتما ، کار يک مسافر سرگردان را راه مي اندازد. با اين کار در واقع ، نهايت کمک را به خودمان کرده ايم. زيرا آن چه که از خير و شر از جانب خود به سوي کائنات مي فرستيم ، مستقيما به سوي خودمان و خانواده مان بازمي گردد و البته در شکل و ماهيتي تقويت شده تر. چرا که آن چه از خاک سربر مي کشد و به آسمان راه مي يابد ، توسط همان آسمانيان ، باز گردانده مي شود و آن چه که آنان به ما بازمي گردانند ، طبعا بنا به ماهيت روحاني شان ، درجه ي خلوص بيشتري دارد؛ چه خير و نعمت باشد ، چه شر باشد.

جهان هستي ، انعکاس حضور ما، فکر ما و رفتار ماست . به هر دين و مسلکي که معتقد باشيم ، نمي توانيم اين را انکار بکنيم که زندگي ما، مجموعه اي از همين بازخوردهاست . و پاسخ اين سوال که اغلب در مواقع سختي و عسرت ، مي پرسيم که" خدايا چرا من ، چرا اين طور شد " در شيوه ي رفتار و تفکر نادرستي باشد که از ما ارسال شده است. اين " بي خودي و تلاطمي " که در خوشي و ناخوشي حس مي کنيم و ما را در خلسه اي خوشايند يا رعب آور فرو مي برد ، جاي تامل دارد. در بيخودي و خلسه ، چه خوب و چه ناخوب ، گاهي بايد مکث کنيم. توقف کنيم . و بينديشيم که اين حالِ ما ، بازخورد کدام مرسوله ي ما به کائنات است.


 ميز خبر 

 ده سال حبس براي آتش زدن منطقه حفاظت شده

عامل آتش سوزي عمدي در منطقه حفاظت شده شيمبار شهرستان انديکا در شمال استان خوزستان به 10 سال حبس محکوم شد

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خوزستان، در آتش سوزي عمدي در اين منطقه حفاظت شده در مرداد ماه گذشته، 85 هکتار از مراتع و 320 درخت جنگلي بلوط و ديگر گونه هاي گياهي از بين رفت.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان انديکا در اين باره گفت: دادگاه با تاييد صحت آتش سوزي با استناد به ماده 675 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متهم را به 10 سال حبس تعزيري و پرداخت خسارت 408 ميليون و 980 ريال به کشاورزان و دامداران و 353 ميليون و 750 ريال به محيط زيست و منابع طبيعي محکوم کرد.

وحيد شالوئي افزود: در برخورد با عاملان آتش‌سوزي در جنگل‌ها خلاء قانوني چنداني وجود ندارد؛ از اين رو، مسئولان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور بايد با قدرت و جديت به وظيفه خود عمل و افرادي را که جنگل‌ها را عمدي آتش مي‌زنند، براي تنبيه و مجازات به مراجع قضايي معرفي کنند.

دشت شيمبار يا شيرين بهار، در مرز استان خوزستان و چهارمحال وبختياري، در شهرستان انديکا قرار دارد.

اين منطقه از يک طرف در دامنه کوه دلا واقع شده و محدوده آن از سرحوني شروع شده و شيرين بهار را به 2 بخش بالا و پايين تقسيم مي کند.

شيرين بهار شامل مناطق تنگ سنو (تنگ سنان)، پل نگين، گذرگاه، امامزاده صالح ابراهيم است.

وجود چشمه هاي متعدد و آبشارهاي زيبا و همچنين وجود رودخانه اي معروف به شط شيمبار در کنار جنگل پوشيده از انواع درختان بلوط، بادام، بوته هاي وحشي مانند قارچ، و انواع مرکبات، انگور کوهي، توت، انار و سيب زيبائي خاص به اين منطقه داده است.

وجود کوههاي سر به فلک کشيده و مناسب کوهنوردي و پوشيده از گل ها و بوته هاي متنوع و انواع حيوانات زيبائي منطقه را دوچندان کرده است. به دليل وجود خاک مناسب و آب و هواي مساعد در اين منطقه محصولات کشاورزي از قبيل گندم، جو، نخود و عدس کاشته مي شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي