جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/09/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5442


حذف 42 پُست دولتي از دريافت فوق العاده سختي کار


نهادهاي مالي


ميز خبر


 حذف 42 پُست دولتي از دريافت فوق العاده سختي کار 

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با شکايت ديوان محاسبات کشور، 42 عنوان شغلي را که با بخشنامه‌هاي دولت، از «فوق العاده سختي‌ کار و کار در محيط‌هاي غيرمتعارف» بهره‌مند مي‌شدند، از زمره اين مشاغل خارج کرد.به گزارش تسنيم، معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، در مصوبه شماره 9557/92/220 مورخ 14 مرداد سال 92 با موضوع «برقراري فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار» خطاب به معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزي، 17 پست سازماني مستقر در سازمان‌هاي استاني جهاد کشاورزي را در زمره مشاغل مشمول دريافت فوق‌العاده سختي کار قرار داده و براي اين پست‌ها، فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار تعيين کرده است.

همچنين اين معاونت در مصوبه شماره 7916/92/220 مورخ 26 تير 1392 با موضوع سختي شرايط کار، خطاب به معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 24 پست سازماني اين سازمان شامل رئيس اداره ثبت، معاون اداره ثبت، بازرس ثبت،کارشناس ارزيابي و عملکرد و پاسخ گويي به شکايات، داديار،مسؤول ثبت شرکت‌ها، مميز ثبت شرکت‌ها، مسؤول اجرا، مميز اجرا،متصدي ثبت تغييرات، متصدي ثبت نام تجاري و پلمپ دفاتر، متصدي وصول و توزيع خلاصه معامله، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مميز امور املاک، دبير هيئت، کارشناس ثبت شرکت‌ها، متصدي ومسؤول دفتر بازداشتي، متصدي وصول، توزيع و پاسخ به استعلامات، کارشناس تعيين نام شرکت‌ها،کارشناس ثبت اختراعات، کارشناس ثبت علائم،کارشناس ثبت طرح‌هاي صنعتي، کارشناس اجرا وکارشناس امور بازداشتي را در زمره مشاغل مشمول دريافت فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار قرار داده است.

بر اساس اين گزارش، طبق مصوبه شماره 16139/92/230 مورخ 20 آذر سال 1392 معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با موضوع «برقراري فوق‌العاده سختي شرايط محيط کار»، براي کارگزاران امر رسيدگي به تخلفات اداري در دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، فوق العاده سختي شرايط محيط کار برقرار کرده است.

شکايت ديوان محاسبات

به دنبال صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌هاي ياد شده، ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت‌نامه شماره 1224/20000 مورخ 3 اسفند سال 94، خواستار ابطال اين بخشنامه‌ها شده و در تبيين دادخواست خود آورده است: به موجب بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري فوق العاده سختي کار و کار در محيط‌هاي غير متعارف نظير کـار بـا اشعه و مـواد شيميايي، کار بـا بيماران رواني، عفونـي و در اورژانس و در بخش‌هـاي سوختگي و مراقبت‌هاي ويژه بيمارستاني تا (1000) امتياز و در مورد کار با مواد سمي، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دريا، امتياز ياد شده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.

اين شکايت‌نامه مي‌افزايد: مطابق ماده 78 مأخذ موصوف در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل ... با اجراي اين قانون لغو مي گردد.

در ادامه دادخواست ديوان محاسبات آمده است: مستفاد از دادنامه شماره 727 مورخ 10 شهريور 1394 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بيان مصاديق سختي کار و کار در محيط‌هاي غيرمتعارف، مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 که به موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثيل است. بديهي است تعيين مصاديق ديگر بايد تشابه موضوع و ماهيت با موارد ياد شده و سنخيت داشته باشد.

ديوان محاسبات کشور در ادامه تصريح کرده است: بنابراين، بر اين اساس مفاد نامه‌هاي اخيرالذکر از حيث عدم تشابه موضوع و سنخيت ماهيت موارد ياد شده مغاير با مفاد بند 3 ماده 68 و ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري، آئين‌نامه و دستورالعمل اجرايي مربوط و مالاً دادنامه اصداري هيئت عمومي اخيرالذکر ارزيابي مي‌شود. علي هذا در اجراي مواد 12 و 13 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال نامه‌ شماره 9557/92/220 مورخ 14 مرداد 1392 معاونت اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، نامه شماره 16139/92/230 مورخ 20 آذر 1392 معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و نامه شماره 7916/92/220 مورخ 26 تير 1392 معاونت هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.


 نهادهاي مالي 

 بازديد مدير شعب استان گيلان بانك ايران زمين از باشگاه ورزشي يزدان

مدير شعب استان گيلان بانك ايران زمين از باشگاه ورزشي يزدان بازديد كرد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ايران زمين ،جمشيدي مدير شعب استان گيلان بانك ايران زمين به همراه شعبان نژاد معاون اجرائي و حق دوست رئيس شعبه معلم رشت ضمن بازديد از باشگاه ورزشي يزدان، با مدير باشگاه آقاي يزدان پرست در خصوص نحوه تعامل ديدار و گفتگو كردند.

مدير عامل بانک تجارت:

پژوهش‌هاي کاربردي مزيت رقابتي براي بانک است

محمد ابراهيم مقدم، مدير عامل بانک تجارت، طي پيامي به مناسبت فرا رسيدن هفته پژوهش بر رويکرد اين بانک در حمايت از تحقيقات کاربردي در مسير توسعه کسب و کار خود تاکيد کرد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت ، متن پيام مديرعامل اين بانک به شرح ذيل است:هفته پژوهش فرصتي مغتنم براي ايده‌پردازي و برنامه‌ريزي پژوهش‌محور در راستاي مسير توسعه کشور و به منظور دستيابي به رشد و توسعه مي‌باشد.

عضو هيات مديره بانک رفاه:

بهره مندي از مدل هاي جديد اعتباري ضروري است

عضو هيات مديره بانک رفاه گفت: حوزه هاي اعتباري بانک بايد از مدل هاي مختلفي در حوزه اعتباري استفاده کنند.

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانک رفاه، حسين رحمتي با اعلام اين مطلب در جمع مديران صف و ستاد اين بانک بر بر نظارت دقيق بر تعهدات مشتريان بانک گفت: اگر هنگام اعطاي تسهيلات و همچنين پس از اعطاي آن نظارت دقيقي بر تعهدات مشتريان صورت گيرد، مطالبات ايجاد نمي‌شود. در حوزه مطالبات هم بايد از تمامي ظرفيت ها براي به حيطه وصول در آوردن آن استفاده شود.

مديرعامل بانک ملت:

حجم عمليات ارزي بانک ملت از مرز 10 ميليارد دلار خواهد گذشت

مديرعامل بانک ملت با بيان اين نکته که اين بانک سهم قابل توجهي از بازار نظام بانکي کشور را در اختيار دارد، اظهار داشت: اهداف استراتژيک بانک ملت در سال جاري با رويکرد افزايش سودآوري مورد بازنگري قرار گرفته است.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملت، دکتر هادي اخلاقي فيض آثار در مراسم رونمايي از شاپ کارت ملت که با حضور رييس کل بانک مرکزي در استان فارس برگزار شد، جهت گيري استراتژيک اين بانک را در دو بخش استراتژي هاي رشد درآمد و مديريت هزينه طبقه بندي کرد و گفت: توسعه بانکداري بين الملل، مشتري مداري و مراوده سودمند، بهبود کارايي اعتباري و مولدسازي دارايي ها در راستاي رشد درآمد و تجهيز بهينه منابع مالي و کاراسازي کانال هاي فروش از سياست هايي است که بانک ملت در جهت مديريت هزينه ها اتخاذ کرده است.

بانک سينا به جمع صادرکنندگان کارت هاي اعتباري مرابحه پيوست

بانک سينا در راستاي حمايت از اهداف و برنامه هاي اقتصادي دولت و حسب سياست هاي بانک مرکزي ج.ا.ا مبني بر اعطاي تسهيلات خرد، نسبت به اعطاي کارت هاي اعتباري مرابحه اقدام مي کند.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک سينا، اين بانک به منظور تامين نيازهاي مصرفي هموطنان، صدور کارت هاي اعتباري (کارت اعتباري نيک) را بر پايه عقد مرابحه در دستور کار قرار داده است.

امضاي تفاهم نامه همکاري بين موسسه بيمه صادراتي روسيه EXIAR و بانک پاسارگاد

بانک‌ پاسارگاد در سيزدهمين اجلاس مشترک اقتصادي ايران و روسيه، تفاهم‌نامه همکاري با موسسه بيمه صادراتي روسيه (EXIAR) امضاء کرد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط‌ عمومي بانک‌ پاسارگاد، سيزدهمين اجلاس مشترک اقتصادي ايران و روسيه، در تاريخ 23 آذر 1395 و پس از دو روز برگزاري نشست‌هاي مشترک در قالب کميته‌هاي مختلف انرژي، صنعت، بانک، تجارت و ... ، در حالي به کار خود پايان داد که 10 تفاهم‌نامه بين کشورهاي ايران و روسيه به امضاء رسيد.

مديرعامل بانک اقتصادنوين :

بهداشت اعتباري الگوي اصلي بهره‌وري در صنعت بانکداري است

مديرعامل بانک اقتصادنوين با تاکيد بر لزوم بازنگري در فرآيندها و به روز رساني خدمات بانکي گفت: بانک اقتصادنوين دستيابي به جايگاه "بانک برتر" را هدف استراتژيک خود قرار داده است.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک اقتصادنوين، علي اصغر سفري در جوار بارگاه ملکوتي امام رضا (ع)، در گردهمايي منطقه سه استان‌ها که با حضور اعضاي هيات مديره، معاونان و مديران اين بانک برگزار شد اظهار داشت: براي دستيابي به اين هدف بايد خود را به صورت مستمر با تکنيک‌هاي روز مديريت مجهز و زمينه را براي کسب مهارت بيشتر فراهم کنيم.

ارتقاء شغلي در سوابق خدمتي شهداي معزز بانک سپه با حکم مديرعامل

با حکم مديرعامل، کليه شهداي معزز بانک سپه که از ابتداي انقلاب تاکنون از مزاياي ارتقاء درجه شغلي و تحصيلي بهره مند نشده بودند، بهره مند گرديدند.

به گزارش آفرينش به نقل ازپايگاه اطلاع رساني بانک سپه، محمدکاظم چقازردي مديرعامل بانک سپه در راستاي تکريم شهداي معزز و خانواده معظم آنان با صدور حکمي تمام شهداي بانک سپه را مشمول ارتقاي شغلي قرار داد.


 ميز خبر  

 نان تا نيمه 96 گران نمي‌شود

معاون وزير کشاورزي اعلام کرد که با وجود درخواست نانوايان براي افزايش قيمت نان، برنامه‌اي در اين زمينه وجود ندارد و قيمت نان تا نيمه سال آينده تغيير نخواهد کرد.علي قنبري مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: برنامه‌اي براي افزايش قيمت نان نداريم؛ گرچه خبازان و نانوايان با توجه به اين‌که طي سه سال گذشته افزايش قيمت نداشته‌ايم درخواست تغيير قيمت نان را دارند، اما دولت تصميم در اين زمينه‌ نگرفته است.

وي افزود: با توجه به شرايط کنوني قيمت نان تا نيمه دوم سال آينده تغيير نمي‌کند و يارانه نان همچنان حفظ خواهد شد.

مدير عامل شرکت بازرگاني دولتي ادامه داد: شخص رييس جمهور و دولت اعتقادش براين است که همچنان بايد يارانه نان حفظ شود و جلوي افزايش قيمت گرفته شود تا به توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک شود.

قنبري خاطر نشان کرد: سال گذشته قيمت خريد تضميني گندم کيلويي 1270 تومان بود که براي خريد تضميني در سال زراعي جاري (96-95) افزايش قيمتي معادل نرخ تورم بايد درنظر گرفته شود که در اين زمينه وزير جهاد کشاورزي با رئيس جمهور در حال مذاکره و توافق هستند.وي افزود: گرچه در اعلام نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي به ويژه گندم تاخير صورت گرفته است، چراکه کشاورز بايد براساس اين نرخ‌ها بتواند پيش بيني و برآوردهاي خود را براي کاشتن يک محصول و نکاشتن محصول ديگر به موقع انجام دهد و بتواند تصميم درستي در اين زمينه بگيرد اما از آنجاکه وزير جهاد کشاورزي طرفدار کشاورزان و علاقه‌مند به حمايت از آنان است، اصرار به افزايش قيمت دارد.

معاون وزير جهاد کشاورزي تاکيد کرد: همين حمايت سبب شد سال گذشته رکوردي جديد در توليد و خريد تضميني گندم ثبت شود؛ به گونه‌اي که توليد اين محصول به بيش از 14 ميليون تن و خريد تضميني آن به بيش از 11.5 ميليون تن رسيد.

حضور نمايندگان ايرباس در ايران براي نهايي کردن قرارداد 100 هواپيما

خبرگزاري فرانسه به نقل از يک مقام ايراني گزارش داد نمايندگان ايرباس براي مذاکره به منظور نهايي کردن توافق فروش حدود 100 فروند هواپيما در تهران حضور دارند.به گزارش ايلنا ، نمايندگان غول هوافضاي اروپايي به تهران رسيدند در حاليکه چند ساعت پيش از آن ايران اير قرارداد با نمايندگان بوئينگ قراردادي به ارزش 16.6 ميليارد دلار براي خريد 80 هواپيما امضا کرده بود. اصغر فخريه کاشان، معاون وزير راه و شهرسازي به خبرگزاري فرانسه گفت: يک هيات نمايندگي ايرباس به تهران رسيده است و ما مذاکرات را آغاز کرده ايم. اگر مشکلي وجود نداشته باشد، ما ظرف يک هفته توافق خريد حدود 100 فروند هواپيما را امضا خواهيم کرد.

هر دو شرکت بوئينگ و ايرباس که برخي از قطعات هواپيماهايش در آمريکا توليد مي شود، در سپتامبر از وزارت خزانه داري براي فروش هواپيما به ايران مجوز گرفتند.

زمان واريز يارانه آذر تغيير کرد

در حالي اعلام شد که يارانه نقدي آذرماه روز جمعه واريز مي‌شود که سازمان هدفمندي يارانه‌ها در اطلاعيه‌اي زمان پرداخت را به پنج‌شنبه همزمان با 25 آذرماه تغيير داده است.به گزارش مهر ، يارانه‌هاي نقدي به طور معمول در 26 هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود. اين در حالي است که روز دوشنبه کانال اطلاع رساني دولت (پاد) از پرداخت يارانه‌ها درروز جمعه خبر داد. در عين حال که استعلام از سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز اين خبر را تاييد و قرار بود که ساعت 24 روز 26آذرماه يارانه‌ها واريز شود.اما سازمان هدفمندي يارانه‌ها با انتشار اطلاعيه‌اي به نقل از رئيس اين سازمان، زمان را تغيير داد و اعلام کرد که هفتادمين مرحله يارانه‌هاي نقدي روز پنجشنبه (25 آذرماه) به حساب سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت خواهد بود.

عملکردسامانه کنترل هوشمند قطار تهران-مشهد طي 8ماه

معاون فني و زيربنايي راه آهن درباره عملکرد سيستم «اي.تي.سي» محور تهران_مشهد،گفت: مجموع هشدارهاي خرابي (نه خطاي سيستم) استخراج شده اين سيستم طي8 ماهه گذشته 4500 مورد بوده است.

مازيار يزداني در گفتگو با مهر، افزود: دلايل مختلفي براي اعلام هشدار در سيستم «اي. تي. سي» وجود دارد که موارد مهم آن شامل صاعقه، آبگرفتگي و سيل و يخ زدگي سوزن‌ها، مشکلات ناشي از قطع طولاني برق سراسري، به روز رساني سيستم‌هاي علائم الکتريکي، سرقت تجهيزات و کابل‌هاي علائم الکتريکي، شکستگي ريل بر اثر تغيير دماي ناگهاني و عمليات عمراني غيرمجاز در حريم راه آهن و قطعي کابل‌ها است.

وي ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، با توجه به مقررات در صورتي که اتاق اينترلاکينگ(قسمت مهمي از سيستم اي. تي. سي) به منظور بررسي ماهيانه فک پلمپ شود، مجوز استفاده از سيستم علائم الکتريکي ايستگاهي وجود ندارد و در نتيجه کل سيستم شامل علائم ايستگاهي و «ATC» از سرويس خارج شده و به صورت دستي کنترل مي شوند، با توجه به اطلاعات پالايش شده استفاده از سيستم بالاي 99.5 درصد است.

يزداني اظهار داشت: بر اساس گزارش‌ها، به طور متوسط کل خرابي‌هاي سيستم «ATC » روي قطاردر هر ماه 17 بار بوده که ميانگين آن 0.56 درصد خرابي در هر روز است؛ از اين تعداد 11 مورد مربوط به برخورد و شکستن آنتن است(تعبيه شده در زير لکوموتيو) که به برخورد اجسام خارجي شامل سنگ و اشياء مرتبط است.

به گفته معاون فني و زيربنايي راه آهن، هر روز 0.2 درصد خرابي در اين سيستم وجود داشته که با احتساب 254 سيستم Onboard (تجهيزات اي. تي. سي نصب شده بر روي لوکوموتيو)، درصد خرابي سيستم 0.078 درصد و درصد سلامت سيستم 99.92 درصد است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي