جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/10/14 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5458


زنانه شدن آسيب‌هاي اجتماعي مرتبط با فقر است


ياد‌د‌اشـت


رهنموني از بزرگان


خبرها


 زنانه شدن آسيب‌هاي اجتماعي مرتبط با فقر است 

 رييس کميته مشارکت‌هاي مردمي شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اينکه اصل بيست و يکم قانون اساسي به درستي اجرا نمي‌شود گفت: زنان بيش از هرچيز چوب عدم اجراي قانون را مي‌خورند.

به گزارش تسنيم، الهه راستگو عضو کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران از زنان سرپرست خانوار به عنوان آسيب پذيرترين اقشار جامعه ياد کرد و اظهارداشت: اگرچه کودکان کار و افراد کارتن خواب نيز از مصاديق بارز آسيب و نيازمند توجه جامعه و مسئولان به شمار مي‌روند اما نگاه ريشه‌اي به وضعيت زنان سرپرست خانوار و بررسي علل وقوع اين پديده بيانگر آن است که افزايش طلاق بيش از فوت همسران از نقش برجسته‌تري برخوردار بوده و در صورت برنامه‌ريزي صحيح براي اين گروه آسيب ديده با پديده‌هايي نظير کارتن خوابي، کودکان کار، ارتکاب برخي جرايم و ديگر آسيب‌هاي ناخواسته از سوي اين زنان و فرزندان آنها و البته ريشه دار در برخي کم‌کاري‌هاي صورت گرفته مواجه نخواهيم بود.

وي با بيان اينکه موضوعات مرتبط با زنان سرپرست خانوار سبب شده تا امروز وضعيت اين افراد به عنوان مسئله اجتماعي مورد توجه قرارگيرد افزود: بي‌توجهي مسئولان به اين مسئله تنها تعميق آسيب‌هاي اجتماعي و بحراني شدن شرايط را موجب خواهد شد.

زنانه شدن آسيب‌هاي اجتماعي مرتبط با فقر است

رييس ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد شهر تهران از اشتغال و کارآفريني به عنوان مهمترين مطالبه به‌حق زنان سرپرست خانوار ياد کرد و گفت: درآمد ناچيز ناشي از اشتغال کاذب، امروز اين گروه از زنان را در رديف فقير‌ترين اقشار جامعه قرار داده و از آنجا که ريشه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي در فقر بوده، زنانه شدن آسيب‌ها را مي‌توان مرتبط با اين امر دانست.

راستگو از دستفروشي، سبزي پاک کني و کارگري در منازل و برخي کارگاههاي توليدي و مستعد آسيب اجتماعي به عنوان فرصت‌هاي شغلي اين افرد ياد کرد و گفت: اين درحالي است که در قانون اساسي تاکيد ويژه‌اي به حمايت از زنان و ايجاد بيمه خاص براي بيوه‌گان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست شده است.

لاينحل ماندن موضوع اقشار آسيب‌پذير علي‌رغم وجود قانون

وي با طرح اين پرسش که چرا علي‌رغم برخورداري از قانون، موضوعات مرتبط با اقشار آسيب‌پذير لاينحل مانده تاکيد کرد: بخشي از اين امر صرف نظر از ناکارآمدي نظام‌هاي بيمه‌گر مرتبط با عدم الزام‌آوري قانون بوده و متاسفانه اين مسئله‌اي ست که در بسياري از موضوعات ديگر نيز مطرح است.

رييس کميته مشارکت‌هاي مردمي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه تمامي دستگاهها بنابر وظايف محول شده مکلف به رفع مشکلات مردم شده اند اظهارداشت: عدم اجراي قانون بيانگر تخطي نهاد موظف شده است و اينکه چرا اين سازمان‌ها مورد سوال قرار نمي‌گيرند جاي بسي سوال و تامل است.

راستگو با بيان اينکه عدم حمايت دولت، رفاه اجتماعي زنان سرپرست خانوار و ديگر طبقات ضعيف را در رديف پايين‌ترين اقشار جامعه موجب شده افزود: تعارض نقش اين زنان و اينکه بايد به تنهايي تمامي مشکلات اقتصادي، خانوادگي و تربيتي خانواده را متحمل شوند شرايطي را در اين افراد موجب شده که رفع تبعات آن نيازمند صرف هزينه فراوان است.

وي بسياري از معضلات و چالش‌هاي امروز جامعه را مرتبط با فقدان سياست و نگاه پيشگيرانه مسئولان عنوان کرد وگفت: متاسفانه اين رويه در تمامي حوزه‌ها حاکم بوده و جز تحميل هزينه‌هاي سنگين و لاينحل ماندن موضوعات نتيجه ديگري به دنبال نداشته است.

عضو چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه به اصل بيـست ويکـم قـانون اساسـي اشاره کرد و گفت: مطابق اين اصل دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: ايجاد زمينه‌هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياء حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او، حمايت‏ مادران‏، به خصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از کودکان‏ بي‏ سرپرست‏، ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ کيان‏ و بقاي‏ خانواده‏، ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوه‌گان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏ و اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏. براين اساس مي‌توان اذعان داشت که زنان بيش از هرچيز چوب عدم اجراي قانون را مي‌خورند نه خلاهاي موجود.

قانون و طرح‌هاي کاغذي ريشه بسياري از مشکلات موجود است

راستگو با بيان اينکه قانون و طرح‌هاي کاغذي امروز نه تنها براي زنان سرپرست خانوار و اقشار آسيب ديده دردسر ساز شده که ريشه بسياري از مشکلات موجود است افزود: نهادهاي نظارتي بايد در اين حوزه با جديت بيشتري عمل کرده و رفع مشکلات مردم را وظيفه اول و آخر خود قرار دهند.وي به عملکرد سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي اشاره کرد و گفت: سمن‌هاي تخصصي اين حوزه با نگاه ريشه‌اي به مسئله زنان سرپرست خانوار، مهارت آموزي را اولويت و لازمه کارآفريني و توانمندسازي اين گروه از اقشار جامعه قرار داده‌اند به طوري که مشکلات اقتصادي تعداد بسياري از اين افراد پس از برخورداري از مهارت‌هاي لازم و اشتغال در کارگاه‌هاي ايجاد شده مرتفع شده است.

رييس کميته مشارکت‌هاي مردمي شوراي اسلامي شهر تهران همچنين عملکرد ستاد توانمند سازي شهرداري تهران را يادآور شد و افزود: بيش از 1500 زن سرپرست خانوار پس از کسب آموزش‌هاي لازم صاحب شغل پايدار شده اند.


 ياد‌د‌اشـت 

 لباس شما را چه کسي انتخاب مي کند

ريحانه

در جواب اين سوال ، کمتر کسي هست که بگويد من لباسم را خودم انتخاب مي کنم. اغلب ما به همراه دوست يا يکي از افراد خانواده مان براي خريد لباس مي رويم و حتما نظر و سليقه ي آنها را نيز مد نظر قرار مي دهيم. اين کار ، في نفسه ، خوب و زيباست ، چرا که ما به نظر ديگران علاقه و سليقه ي نزديکان خود و در واقع خود آنها ، در انتخاب لباس اهميت مي دهيم.

اما مشکل از زماني آغاز مي شود که ما و نزديکان مان ، جو زده و هوايي مد هاي روز مي شويم و براي هم رنگي با جماعت يا عقب نماندن از آن ها تابع اين مدهاي به هنجار يا نا به هنجار مي شويم .

هميشه تابع مد بودن ، نشان دهنده ي اين نيست که ما مردماني به روز هستيم. گاهي تابع مد بودن نشان از عدم اعتماد به نفس ما دارد. نشان از اين مشکل بزرگ که ما خود به تنهايي نمي توانيم متناسب با معيارهاي اخلاقي و اجتماعي و اعتقادي خودمان ، در مورد پوشش مان تصميم بگيريم و آن را به عهده ي ويترين ها و طراحان مد و لباس مي گذاريم. از همديگر در باره ي مد و رنگ سال جديد سوال مي کنيم ، در شبکه هاي اجتماعي و اينتر نت دنبال عکس سلبريتي ها هستيم تا از آن ها الگوبرداري کنيم و خلاصه ، چنان به جان انديشه و اعتقادات و اخلاقيات خود مي افتيم و چنان ملغمه اي از پوشش به نگاه ديگران ارائه مي دهيم که گاه آن ها را از خود وازده مي کنيم.

معمولي بودن و به هنجار بودن ، بر خلاف آن چه که تصور مي کنيم آسان نيست. اين که بتوانيم تحت هر شرايط و زمان و مکاني ، چنان بپوشيم که خودمان باشيم ، بسيار مشکل است ، چون امکان ندارد بازار براي معمولي بودن ما برنامه اي داشته باشد. بازار همواره در پي تنوع و انگشت نما کردن مشتريان خود است. بازار آن شکارچي بزرگي است که شکارش با تمايل قلبي به سوي آن مي رود و مي گذارد که در هجوم عجايب مد و طرح و رنگ ، بلعيده شود.

بازار را دست کم نگيريم. هميشه با حواس جمع و پيش آگاهي به بازار برويم. ويترين ها ، تمام هوش و حواس فيزيکي و جسمانيت ما را هدف گرفته اند و ما در بهترين شرايط ، براي عادي و معمولي و به هنجار بودن ، بايد ساعت ها وقت بگذاريم تا لباس مناسب خود را بيابيم.


 رهنموني از بزرگان  

 اعتماد به نفس يك شرط عمده موفقيت است.

اندوختن سهل است نگهداري مشكل.

جهال مرگ را بر تغيير عادت ترجيح مي دهند .

برگرفته از كتاب رهنمون،غلامحسين ذوالفقاري


 خبرها 

 در استان ها ي تهران، فارس و سمنان نسبت طلاق به ازدواج کاهش يافته است

مديرکل دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه گفت: ميزان طلاق در سال 94 نسبت به سال 93 رشد 6 درصدي داشته است، در حاليکه رشد اين شاخص در سال 93 نسبت به سال 92 بيش از 12 درصد بوده است.

روزبه کردوني در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سال 94 به ازاي هر 100 ازدواج در کشور 24 طلاق ثبت شده که نسبت به سال 93 رشد 6 درصد را نشان مي دهد، در حاليکه رشد اين شاخص در سال 1393 نسبت به سال 1392 بيش از 12 درصد بوده است که اين امر بيانگر اين است که ميزان رشد نسبت طلاق به ازدواج در کشور کنترل شده است.

وي در خصوص وضعيت تغييرات نسبت طلاق به ازدواج در استان هاي کشور توضيح داد و گفت: در استان هاي تهران، فارس و سمنان نسبت طلاق به ازدواج کاهش يافته است، به نحوي که در سال 94 نسبت به سال 93 ما شاهد رشد منفي اين نسبت بوده ايم. اين موضوع نشان دهنده آن است که استان تهران اگرچه در سال 93، بيشترين ميزان رشد را نسبت طلاق تجربه کرده است اما در سال 94 با رشد منفي 7 درصد مواجه شده است.وي افزود: همچنين استان سمنان با تجربه رشد 7 درصدي طي سال هاي 92-93، به رشد منفي 0.4 در سال هاي 93-94 رسيده است. استان فارس نيز علاوه بر آنکه طي سال هاي 92-93 روند کاهشي را در اين ميزان طي کرده است، در سال 94 نيز اين روند کاهنده ادامه يافته است. در هر سه اين استان ها هم تعداد خام طلاق و هم تعداد ازدواج در آنها در سال 94 نسبت به سال 93 کم شده است.اما ميزان اين نوسانات در شيب کاهش نسبت طلاق اثرگذار بوده است. در تهران حدود 8 درصد کاهش در آمار طلاق و 0.3 درصد کاهش در امر ازدواج را شاهد بوده ايم. ميزان کاهش نسبت طلاق در اين استان حدود 7.5 درصد بوده است.کردوني در ادامه گفت: استان قم که در سال 93 چهارمين استان با بيشترين ميزان طلاق در کشور محسوب مي شده است و با رشد 30 درصدي طي سال هاي 92-93 مواجه بوده است، در سال 94 رشد فزاينده طلاق اين استان به شدت کنترل و شاهد رشدي کمتر از 1 درصد بوده است. استان هرمزگان نيز اگرچه طي سال هاي 92-93 رشدي فزاينده معادل 37 درصد را داشته اند طي سال هاي 93- 94 با شيب قابل تاملي کنترل و با ميزان رشد اين شاخص در آن حدود 30 درصد کاهش يافته است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي