جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/02/29 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2764

مشاوروزيرعلوم خبرداد:
تاسيس مرکز کارآفريني در دانشگاه هاي دولتي


جزييات انتخاب رشته هوشمند آزمون کارشناسي ارشد اعلام شد

وزيرسابق علوم در همايش تاملي بر دوره هاي دکتراي تخصصي در ايران تشريح کرد:
اساسي ترين تحولا ت آيين نامه دکترا


کوتاه و خواندني


  مشاوروزيرعلوم خبرداد:
 تاسيس مرکز کارآفريني در دانشگاه هاي دولتي 

  گروه آزمون وسنجش: مشاور وزيرعلوم از تاسيس مرکز کارآفريني در کليه دانشگاه ها دولتي، ايجاد شرکت هاي کارآفرين دانشگاهي و آغاز تاسيس مراکز کارآفريني در ساير حوزه هاي آموزش عالي خبر داد.
دکتر حسين رحيمي، مشاور وزيرعلوم و رييس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي کشور در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه طبق برنامه تا پايان سال 85 کليه دانشگاه هاي دولتي داراي مرکز کارآفريني شدند، گفت: به موازات ايجاد اين مراکز، نسخه دوم آيين نامه تاسيس مراکز کار آفريني نيز تدوين، تصويب و به دانشگاه ها ابلاغ شد.
وي با اشاره به تخصيص بودجه براي توسعه کارآفريني در دانشگاه ها از سوي سازمان مديريت در سال هاي گذشته، تصريح کرد: دبيرخانه کارآفريني در ابتدا در سازمان سنجش تشکيل شد ولي پس از آن به سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي وزارت علوم منتقل شد زيرا موضوع کارآفريني با ماموريتهاي سازمان پژوهش ها سنخيت بيشتري دارد.
مشاور وزير علوم افزود: همواره يکي از انتقادات وارد بر دانشگاه ها، تربيت فارغ التحصيلان جوياي کار بود، بدين معنا که با فارغ التحصيل شدن هر دانشجو، يک فرد جوياي کار وارد جامعه مي شد.
وي با بيان اينکه نظام دانشگاهي کشور تا حدود 10 سال گذشته مبتني بر آموزش بود، گفت: دانشجويان در اين سيستم، آموزش محور تربيت مي شدند که اين فضا با محيط بيرون از دانشگاه کاملا تفاوت داشت و در پي مواجهه با همين مشکل بود که موضوع کارآفريني در دانشگاه ها مطرح شد.
وي با اشاره به برنامه وزارت علوم براي تحقق انتظارت دانشگاهها در خصوص برنامه هاي کارآفريني، خاطرنشان کرد: تحقق اين انتظارات مستلزم ايجاد بسترهاي سازماني و ساختاري در وزارت علوم بود که در اين راستا ايجاد مراکز کارآفريني در دانشگاه ها مطرح شد.

ترويج مبحث کارآفريني در دانشگاهها مستلزم کار فرهنگي است
دکتر رحيمي با بيان اينکه ترويج مبحث کارآفريني در دانشگاه ها مستلزم کار فرهنگي است، اظهار کرد: هدف از ايجاد اين مراکز، تربيت فارغ التحصيلان کارآفرين بوده است، البته اين به معناي آن نيست که کليه فارغ التحصيلان به دنبال اين برنامه، کارآفرين خواهند شد، چرا که کارآفريني تنها دانش نيست بلکه وجود نوعي خصوصيت ذاتي و استعداد نيز همراه آن ضروري است.
وي با بيان اينکه برنامه کارآفريني دانشگاه ها در حال توسعه و گسترش است، اظهار کرد: البته ممکن است کليه دانشجويان تحت پوشش اين برنامه ها قرار نگيرند اما مطمئنا تحت تاثير اين برنامه ها قرار خواهند گرفت.
رييس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي با بيان اينکه مراکز کارآفريني بستري ساختاري براي پياده سازي برنامه هاي کارآفريني هستند، تصريح کرد: البته براي تحقق کامل برنامه ها و اهداف بايد تمام امکانات دانشگاه ها مورد استفاده قرار بگيرند.
وي آشناسازي دانشجويان با مقوله کسب و کار و تجارت را از مهمترين اهداف برنامه کارآفريني بيان و در عين حال خاطرنشان کرد: آشنايي با پيش نيازهاي لازم براي فعال شدن در جامعه و اشتغال در يک شغل مناسب از ديگر اهداف اين برنامه هاست.
معاون وزير علوم، افزايش دانش افراد نسبت به بازار کسب و کار و قوانين و مقررات حاکم بر آن، تجارت الکترونيک، چگونگي تاسيس شرکت هاي کسب و کار، نحوه استفاده از تسهيلات بانکي و بهره مندي از فرصتها، نحوه تبليغات و بازاريابي و پرورش خصلتهاي افراد براي تبديل به فردي کارآفرين و تقويت اين ويژگيها و خصلت ها را برخي از برنامه هاي موجود در طرح کارآفريني دانشگاه ها عنوان کرد.
 
ارايه درس دو واحدي کارآفريني به صورت اختياري براي کليه دانشجويان
مشاور وزيرعلوم در امور کارآفريني در ادامه آموزش آکادميک کارآفريني را از ديگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: در اين راستا از سوي وزارت علوم به کليه دانشگاه ها ابلاغ شده است که درس دو واحدي کارآفريني را به صورت اختياري براي کليه دانشجويان در رشته هاي مختلف ارايه کنند.
وي ورود به طرح هاي عملي برنامه کارآفريني را از مراحل ديگر اين طرح بيان کرد و افزود: براساس اين طرح ها،
شرکت هاي کارآفرين دانشگاهي به کمک دانشجويان و اساتيد در مراکز کارآفريني تشکيل مي شوند، به عبارت ديگر شرکت يا نهاد اقتصادي کوچک در دانشگاه ها براي آشنايي دانشجويان با قواعد کسب و کار ايجاد مي شود.
وي افزود: اين شرکت ها با فارغ التحصيل شدن موسسانش از دانشگاه ها جدا شده و به صورت مستقل به فعاليت خود در جامعه ادامه مي دهند که اين امر نوعي ايجاد اشتغال نيز مي باشد.
به گفته مشاور وزير علوم، همچنين بر اساس تفاهم نامه منعقد شده ميان وزارتخانه هاي علوم و کار، مراکز کارآفريني
مي توانند به آموزش کارآفريني در سطح استان ها نيز کمک
مي کنند، به عبارت ديگر با اجراي آن دانشگاه ها به متن اقتصاد و حوزه هاي کسب و کار جامعه وارد مي شوند.
وي با بيان اينکه در اين طرح دانشجويان در جهت توسعه اشتغال جامعه فعال مي شوند، اظهار کرد: يکي از اهداف نهفته در برنامه هاي کارآفريني، رقابت پذيرکردن حوزه اشتغال است، به عبارت ديگر کارآفريني بيشتر به جنبه رقابت پذير کردن شغل بر ميگردد، چراکه جوهره کارآفريني، نوآوري يا همان رقابت پذيري است.


  جزييات انتخاب رشته هوشمند آزمون کارشناسي ارشد اعلام شد 

نتايج اوليه آزمون کارشناسي ارشد 86 و نحوه تکميل فرم انتخاب رشته از صبح روز دوشنبه 31 ارديبهشت از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور منتشر مي شود.
به گزارش ايسنا، داوطلبان براي دسترسي به نتيجه آزمون بايد شماره داوطلبي يا شماره پرونده و همچنين مشخصات شناسنامه اي خود را وارد کنند، همچنين آن دسته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي در اين آزمون شده اند بايد نسبت به دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي و ويژه نامه ضميمه آن و همچنين نحوه تکميل فرم انتخاب رشته هاي اينترنتي خود اقدام کنند
گفتني است، دفترچه راهنماي انتخات رشته هاي تحصيلي اين آزمون به همراه ويژه نامه حاوي شرايط و ضوابط ارگان هاي بورس دهنده و موسسات آموزش عالي که به صورت شرايط خاص نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي کنند از روز سه شنبه اول خرداد تا روز يکشنبه 6 خرداد در سايت اينترنتي اين سازمان قابل دسترسي خواهد بود.

نحوه انتخاب رشته مجازين آزمون کارشناسي ارشد
بر اساس اين گزارش آن دسته از داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي شدهاند، در صورت تمايل مي توانند با مراجعه به مراکز پستي شهرستان محل اقامت خود، با پرداخت مبلغ سه هزار ريال در مهلت مذکور، نسبت به دريافت دفترچه راهنما اقدام کنند.
به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1386 توصيه مي شود که ابتدا نسبت به تهيه و مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي اقدام نموده و کد رشته محل هاي مورد نظر خود را استخراج و به ترتيب علاقه مرتب کنند، پس از آن، کد رشته هاي انتخابي را در فرم پيش نويس نمونه اي که به همين منظور در دفترچه راهنما به چاپ رسيده است، درج و از صحت رشته محل هاي انتخابي اطمينان حاصل نمايند، سپس در محدوده زماني صبح روز پنجشنبه 3 خرداد تا ساعت 24 روز يکشنبه 6 خرداد براي انتخاب رشته با وارد کردن شماره کارت اعتباري، شماره پرونده، شماره کاربر، رمز ورود و کد رهگيري ثبت نام اوليه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه نسبت به ثبت کد رشته محل هاي انتخابي و تکميل فرم مذکور در مدت زماني که در نظر گرفته شده است، اقدام کنند.
بديهي است پس از تاييد نهايي رشته هاي انتخابي توسط داوطلب، شماره رمز 15رقمي توسط سيستم به عنوان رسيد در اختيار داوطلب قرار داده مي شود، در غير اين صورت انتخاب رشته آنان تکميل نشده است.
با توجه به اينکه کدمحل هاي انتخابي درج شده در فرم انتخاب رشته اينترنتي پس از گرفتن تاييديه به هيچ عنوان قابل تغيير و يا تعويض نيست، به داوطلبان توصيه مي شود، قبل از اقدام به تکميل نهايي فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي خود، جزئيات و اطلاعات مربوط به کد رشته هاي انتخاب را مطالعه و مدنظر داشته باشند.
گفتني است سيستم انتخاب رشته تا حدود زيادي هوشمند پيش بيني شده تا درحد امکان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تذکر دهد، به عنوان مثال انتخاب کد رشته محلي که داوطلب در آزمون آن شرکت نکرده و يا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و يا اينکه داوطلب در گرايشي از گرايش هاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب ديگر نگرديده است. بنابراين چنانچه داوطلبي نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نکنند، انتخاب رشته وي کامل نشده و به اين داوطلب نيز شماره 15 رقمي به عنوان رسيد داده نخواهد شد.
شايان ذکر است، پس از مشاهده کارنامه نتايج اوليه اين آزمون، داوطلبان ضمن توجه به توضيحات مربوط به کارنامه در صورت هرگونه سوال، بايد حداکثر تا 31 خرداد از طريق پست الکترونيکي org.Relationssanjesh-pudlic:Email اقدام کنند، بديهي است به مکاتباتي که پس از مهلت تعيين شده صورت گيرد، هيچ گونه پاسخي داده
نمي شود.


 وزيرسابق علوم در همايش تاملي بر دوره هاي دکتراي تخصصي در ايران تشريح کرد:
 اساسي ترين تحولا ت آيين نامه دکترا 

 ارتقاي کيفي رساله ها، افزايش نقش استادراهنما و بهينه سازي دوره تحصيل از اساسي ترين تحولات آيين نامه جديد دکتراست. به گزارش ايسنا ، دکتر جعفر توفيقي، وزير سابق علوم، تحقيقات و فناوري با اعلام اين مطلب در همايش "تاملي بر دوره هاي دکتراي تخصصي در ايران" گفت: توجه به سياست عدم تمرکز با هدف افزايش نقش گروه هاي آموزشي و پژوهشي در تصميم گيري، کاهش تعداد واحدهاي آموزشي براي تقويت ظرفيت يادگيري دانشجويان با استفاده از امکانات محيطي و تقويت پژوهش محوري، تناسب تعداد و نوع واحدهاي آموزشي با نيازهاي پژوهشي دانشجو و ارتقاي کيفي رساله ها، افزايش نقش استاد راهنما در فرايندهاي آموزشي و پژوهشي دوره، استفاده از استادان راهنماي مشترک براي تقويت رساله هاي ميان رشته اي از تحولات جديد در
آيين نامه جديد دکترا محسوب مي شود. وي همچنين
بهره گيري بيشتر از متخصصان و صاحبنظران بيرون از دانشگاه، افزايش ميزان توليدات علمي و کوتاه کردن و
بهينه سازي دوره تحصيل را  از ديگر محورهاي اساسي آيين نامه جديد دوره دکتري بيان کرد. توفيقي مهمترين ويژگي آيين نامه جديد دکتري را روش طراحي آن دانست و گفت: ابتدا سعي شد باورهاي بنيادي حاکم بر مديريت کلان نظام آموزش عالي استخراج شده و از طريق طرح در جلسات مورد توافق و تفاهم جمعي قرار گيرد که از جمله ديدگاه هاي آن مي توان به تمرکز زدايي، مشارکت پذيري، تنوع بخشي، پژوهش محوري و استاد محوري اشاره نمود.


 کوتاه و خواندني 


 آغاز زمان ثبت نام آزمون تافل سال 2007  

ثبت نام آزمون تافل به روش IBT ماه هاي جولاي و آگوست سال 2007، از روز سه شنبه 25 ارديبهشت ماه آغاز شد.
بر اساس اعلام سازمان سنجش، متقاضيان شرکت در اين آزمون ها مي توانند از روز سه شنبه با همراه داشتن مدارک مورد نياز در وقت اداري شخصا براي ثبت نام در آزمون به آدرس تهران- خيابان کريم خان زند (بين استاد نجات اللهي و سپهبد قرني)، پلاک 218، طبقه همکف، واحد تافل مراجعه نمايند. آزمون تافل به روش Idt (آزمون شبکه اي تافل) برگزار مي شود و با توجه به محدوديت ظرفيت برگزاري،اولويت ثبت نام بر اساس مراجعه داوطلبان خواهد بود. داوطلبان براي ثبت نام در آزمون تافل بايد يک قطعه عکس سه در چهار (تمام رخ سال جاري)، تصوير صفحه اول شناسنامه و کد ملي را به همراه داشته باشند. همچنين هزينه ثبت نام براي واريز به بانک معادل يک ميليون و 310 هزار ريال (131 هزار تومان) و ساعت مراجعه به بانک هر روز تا ساعت 12 ظهر مي باشد. لازم به ذکر است داوطلبان در روز آزمون مي بايست کارت شناسايي معتبر به همراه داشته باشند و از آوردن هر گونه وسايل اضافي خودداري نمايند.

پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس در رشته نانوبيوتکنولوژي
 
معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس از پذيرش دانشجو در رشته نانو بيوتکنولوژي از مهرماه امسال در اين دانشگاه خبر داد.
دکتر نادري منش در گفتگو با "شبکه خبر دانشجو"، اظهار داشت: دانشگاه تربيت مدرس با دارا بودن بيش از 134 رشته گرايش کارشناسي ارشد و 90 رشته دکتري درصدد افزايش ظرفيت خود است.وي با اشاره به موضوع انتخاب 20 دانشگاه برتر جهان اسلام بيان داشت: دانشگاه تربيت مدرس از نظر کيفيت آموزش و بر اساس شاخص هاي موجود مي تواند به عنوان يکي از 20 دانشگاه برتر جهان اسلام مطرح باشد.دکتر نادري منش افزود: توسعه مکانيزه شدن سيستم آموزش دانشگاه تربيت مدرس از برنامه هاي ديگر معاونت آموزشي اين دانشگاه محسوب مي شود و در اين راستا قرار است از مهرماه امسال بخش عمده اي از سيستم آموزش دانشگاه به صورت الکترونيکي انجام شود.وي خاطرنشان کرد: دانشگاه تربيت مدرس به منظور راه اندازي دوره هاي مشترک، تفاهم نامه اي را با کشور سوريه امضا کرده است.
 
موسسه علمي رزمندگان در 19 رشته دانشپذير مي پذيرد

مدير عامل موسسه علمي رزمندگان گفت: اين موسسه با همکاري دانشگاه پيام نور در 19 رشته دانشپذير مي پذيرد.
مجيد مهدي جبار در گفتگو با "شبکه خبر دانشجو"، با اشاره به اينکه ثبت نام در سطح دانشپذيري در موسسه علمي رزمندگان تا آخر ارديبهشت ماه ادامه دارد، اظهار داشت: براي ثبت نام در اين سطح هيچ محدوديتي وجود ندارد.
وي تصريح کرد: اين موسسه با همکاري سازمان بسيج دانش آموزي با توجه به تعداد بسيجيان هر استان و اعلام نياز و محروميت منطقه، اقدام به اهداي کتب آموزشي کرده است.
جبار با بيان اينکه آزمون هاي موسسه علمي رزمندگان با هدف افزايش توان علمي دانش آموزان انجام مي شود، گفت: اين آزمون ها از نظر تعداد به 111 آزمون در سال 84 در مقاطع ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي، کنکور، فني و حرفه اي و الميپاد افزايش يافته است.
وي با اشاره به اينکه با ارتقاي سيستم هاي کامپيوتري، کليه فعاليت هاي مربوط به برگزاري آزمون در موسسه علمي رزمندگان به صورت اينترنتي انجام مي شود، بيان داشت: با اين روش دورترين بخش هاي کشور به تبادل اطلاعات از طريق اينترنت با دفتر موسسه مي پردازند.
مدير عامل موسسه علمي رزمندگان با بيان اينکه در اين موسسه يک واحد مشاوره تحصيلي و پشتيباني آموزشي براي ارائه خدمات مشاوره اي به دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي و اوليا تعريف شده است، گفت: برگزاري کلاس هاي NPL، برگزاري جلسات حضوري با نفرات برتر کنکور، ارائه آخرين اخبار و اطلاعات مربوط به منابع کنکور و محذوفات، تکنيک هاي مديريت زمان، تست زني، مشاوره تيزهوشان، آموزش شيوه هاي يادگيري بدون فراموشي، روش هاي يادگيري سريع و مشاوره هاي فردي و گروهي و برنامه ريزي درسي از جمله فعاليت هاي اين موسسه است. وي افزود: امسال پيش بيني مي شود 30 هزار نفر از خدمات مشاوره اي موسسه علمي آموزشي رزمندگان استفاده کنند.
جبار با بيان اينکه اين موسسه با 80 آموزشگاه تقويتي و کنکور در سراسر کشور طرف قرارداد مستقيم است، بيان کرد: امسال اين تعداد افزايش مي يابد و 60 هزار نفر هم از خدمات علمي آموزشي موسسه علمي رزمندگان استفاده مي کنند.وي تصريح کرد: علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام در دوره هاي تقويتي و دانشپذيري دانشگاه پيام نور به آدرس تقاطع انقلاب، بهار، پلاک 10 مراجعه کنند. مدير عامل موسسه علمي رزمندگان با اشاره به برگزاري کلاس هاي آموزشي مجازي آمادگي کنکور در رشته هاي رياضي، تجربي و انساني گفت: اين کلاس ها در رشته ها و مقاطع تحصيلي مختلف، امکان شرکت در آزمون را به صورت آن لاين و اف لاين، رفع اشکال و ارائه کارنامه اينترنتي براي شرکت کنندگان را فراهم مي آورد و اين شيوه در سايت ir.org.manbegan zra.wwwبراي   علا قه مندان قابل دسترسي است.وي با بيان اينکه اين شيوه مجازي آموزش از مهرماه امسال راه اندازي مي شود، خاطرنشان کرد: تمام نرم افزارهاي مربوط به برگزاري آزمون ها و نرم افزارهاي ديگر اين موسسه توسط مرکز فناوري اطلاعات موسسه علمي رزمندگان توليد شده است.
 
جزئيات راه اندازي 11 رشته صنفي
در دانشگاه علمي کاربردي اعلا م شد

طي توافقات انجام شده بين وزارت بازرگاني و دانشگاه علمي کاربردي 11 رشته تحصيلي ويژه اصناف کشور به زودي در اين دانشگاه راه اندازي مي شود.
به گزارش مهر، در نشستي که به دنبال جلسات کارشناسي متعدد در وزارت بازرگاني با حضور دکتر سيد مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني و دکتر بلندي رئيس دانشگاه علمي کاربردي برگزار شد، مذاکرات نهايي به منظور اجرايي شدن ايجاد 11 رشته تحصيلي مختص اصناف کشور انجام شد.
بازاريابي، مديريت کسب و کار، سرپرستي تشکل هاي صنفي، خدمات مالي در واحدهاي صنفي، بهره وري در واحدهاي صنفي، خدمات مشاوره ملکي، خدمات مشاوره خريد و فروش خودرو، سرپرستي مجتمع هاي تجاري، ايمني و بهداشت در واحدهاي صنفي، مديريت شبکه هاي توزيع، خدمات مشاوره حقوقي صنوف رشته هايي هستند که در دانشگاه علمي کاربردي ايجاد مي شوند.
در نشستي که به منظور ساماندهي آموزش اصناف صورت گرفت، در مورد نحوه شکل گيري رشته هاي مورد نظر حوزه اصناف کشور و هماهنگي وزارت بازرگاني از کانال موسسه مطالعات بازرگاني و دانشگاه علمي کاربردي بحث و تبادل نظر به عمل آمد.برنامه ريزي درازمدت اين طرح ايجاد 50 دوره آموزش عالي  براي تحت پوشش قرار دادن شاغلين صنوف مختلف است.در مرحله اول 11 رشته مورد تاييد شوراي برنامه ريزي دانشگاه علمي کاربردي قرار گرفته است که جذب دانشجو در اين رشته ها از بين دارندگان ديپلم صورت مي گيرد. به فارغ التحصيلان، مدرک فوق ديپلم مورد قبول وزارت علوم و فناوري ارائه مي شود و ادامه تحصيل براي فارغ التحصيلان اين دوره ها در سطوح بالاتر ممکن است.موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني متولي ساماندهي و ايجاد ارتباط بين بخش هاي مختلف وزارتخانه ها با دانشگاه علمي کاربردي است و در زمينه شوراي اصناف نيز ارائه خدمات مشاوره اي و حمايتي را تقبل مي کند و در اين بين مرکز اصناف کشور وظايف حوزه ستادي و هماهنگي با شوراي اصناف جهت شناسايي ساماندهي و معرفي واجدين شرايط به دوره هاي آموزشي را بر عهده دارد .همکاري بين وزارت بازرگاني و دانشگاه علمي کاربردي تا رسيدن به امکان برگزاري 500 دوره آموزشي برنامه ريزي شده که اين مهم از سوي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و مرکز اصناف کشور پيگيري خواهد شد.
 
موافقت اوليه وزارت علوم با ايجاد دانشکده کوير
در سمنان

معاون آموزشي دانشگاه سمنان از اعلام موافقت اوليه وزارت علوم با تاسيس دانشکده کوير و بيابانشناسي در اين دانشگاه خبر داد.
رحمان بهمني در گفتگو با خبرنگاران افزود: اين دانشکده با توجه به وضعيت اقليمي استان سمنان و با همکاري پروفسور "پرويز کردواني" ايجاد مي شود و موافقت اوليه تاسيس آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام شده است.وي با بيان اينکه رشته هاي مرتبط با اين دانشگاه در حال تعريف و تدوين است، ابراز اميدواري کرد که حداکثر تا بهمن ماه اين دانشکده فعاليت آموزشي خود را آغاز کند.بهمني رشته هاي اکوتوريسم و مديريت بياباني و کوير ازجمله رشته هاي مورد نظر در اين دانشکده ذکر کرد و گفت: براي راه اندازي اين دانشکده در نظر است از پتانسيل هيات علمي موجود دانشگاه استفاده شود.وي همچنين از موافقت با ايجاد رشته هاي جديد در اين دانشگاه خبر داد و گفت: چهار رشته در دوره کارشناسي و بقيه مربوط به دوره هاي تحصيلات تکميلي است.وي گفت: با ايجاد و راه اندازي اين رشته ها، بيش از دو هزار دانشجو به شمار دانشجويان دانشگاه سمنان افزوده مي شود.


 
معاون بين الملل دانشگاه آزاد خبر داد:
پذيرش بدون کنکور دانشجوي خارجي
 در واحدهاي بين المللي

معاون بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي از تاسيس واحدهاي بين المللي در شش منطقه خرمشهر، چابهار، کيش، اروند، آبادان و دشت مغان خبر داد.
به گزارش ايسنا دکتر مهستي در پنجاه و پنجمين اجلاس شوراي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در حال حاضر 4 واحد دانشگاهي در کشورهاي امارات، انگلستان، لبنان و زنگبار مشغول به فعاليت هستند.
وي حفظ و گسترش ارتباط علمي و فرهنگي، دانشگاه هاي معتبر جهان را از اهداف فعاليت معاونت بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي عنوان کرد و افزود: دانشگاه داراي تعامل خوبي با
دانشگاه هاي معتبر جهان است.

پذيرش دانشجو در واحدهاي سوريه و ارمنستان
 در آينده اي نزديک

معاون بين الملل دانشگاه آزاد اسلا مي از پذيرش دانشجو در واحدهاي سوريه و ارمنستان در آينده اي نزديک خبر داد و افزود: واحد بين الملل قشم از ميان داوطلبان خارجي دانشجو مي پذيرد.
وي از فعاليت واحد بين المللي جلفا در ابتداي مهر ماه خبر داد و گفت: با کشورهاي کويت، مالزي، بحرين، قطر، عراق و افغانستان براي تاسيس واحدهاي دانشگاهي در حال مذاکره هستيم.
معاون بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي با تاکيد بر اينکه پذيرش دانشجوي خارجي در واحدهاي بين الملل بدون کنکور است، خاطر نشان کرد: در انجمن بين المللي دانشگاه هاي جهان بيش از 80 تفاهم نامه در زمينه هاي مختلف با دانشگاه هاي معتبر جهان منعقد شده است که کليه واحدها براساس توانايي مي توانند با اين دانشگاه ها تعامل برقرار کنند.
 
ايجاد رشته هاي شيمي تجزيه و فيزيک در دانشگاه پيام نور سيرجان
 
رئيس دانشگاه پيام نور سيرجان از پذيرش دانشجو در دو رشته شيمي تجزيه و فيزيک در مقطع کارشناسي از مهرماه امسال در اين دانشگاه خبر داد.
به گزارش "شبکه خبر دانشجو"، لازم به ذکر است، هم اکنون چهار هزار دانشجو در 20 رشته مقطع کارشناسي در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.
همچنين طي مراسمي با حضور مسئولان دانشگاه پيام نور سيرجان و اعضاي انجمن هاي علمي دانشجويي، برترين هاي دانشگاه پيام نور سيرجان معرفي شدند.
 
راه اندازي دو رشته جديد در دانشگاه
 شهيد چمران اهواز

شوراي دانشگاه شهيد چمران اهواز با راهاندازي دو رشته کارشناسي جديد در دانشگاه موافقت کرد. به گزارش ايسنا - منطقه خوزستان - اين شورا در پنجمين جلسه خود در سال تحصيلي 85-86 پس از بررسي هاي لازم با پيشنهاد راه اندازي دوره کارشناسي رشته برنامه ريزي اجتماعي و دوره کارشناسي رشته زيست شناسي سلولي و ملکولي گرايش ميکروبيولوژي به ترتيب به دانشکده هاي اقتصاد و علوم اجتماعي و علوم موافقت کرد. شوراي دانشگاه همچنين در اين جلسه با تغيير سر فصل دروس مرتع و آبخيزداري موافقت کرد.
 
90 شاخص علمي براي مراکز پژوهشي حوزوي تدوين شد

تدوين شاخص هاي اعتبار سنجي مراکز پژوهشي حوزوي به پايان رسيده و نتايج اجراي آزمايشي طرح اعتبار سنجي اين مراکز تا پايان سال جاري منتشر خواهد شد. مدير کل نظارت و ارزيابي معاونت پژوهشي حوزه علميه قم در گفتگو با مهر با بيان اين خبر گفت: براي اعتبارسنجي مراکز حوزوي 90 شاخص تعيين شده است که براي انجام فعاليت آزمايشي براي بررسي اين معيارها، بيش از 38 مورد تعيين شده و در نظر است که 20 نهاد پژوهشي حوزوي براساس دانش ها و سطوح مختلف فعاليت ارزيابي شوند.حجت الاسلام عماد افزود: اين ارزيابي مورد تحليل قرار گرفته و براساس آن نخستين گزارش مرتبط با شاخص هاي علمي مراکز پژوهشي حوزه علميه قم تدوين و منتشر مي شود. هدف ديگر اين بررسي آزمايشي، بررسي معيارها و تصحيح يا تکميل آنها خواهد بود.
 
زمان ثبت نام مقطع کارشناسي ارشد حوزه هاي علميه خواهران اعلام شد

طلاب خواهر حوزه هاي علميه مي توانند از 19 خرداد در سطح سه (کارشناسي ارشد) حوزه هاي علميه ثبت نام کنند.
مدير پذيرش مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران در گفتگو با مهر با بيان اين خبر گفت: پذيرش علاقمندان به تحصيل در سطح سه (کارشناسي ارشد) حوزه هاي علميه خواهران از 19 تا 31 خرداد در سراسر کشور برگزار مي شود.حجت الاسلام محسن محدث افزود: اين ثبت نام ففط در حوزه هاي علميه خواهران داراي مجوز انجام شده و آزمون ورودي نيز 29 تير ماه برگزار خواهد شد. تعداد رشته ها و همچنين مدارس علميه مجاز تا پايان ماه جاري نهايي شده و به اطلاع عموم خواهد رسيد.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش