جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/01/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5526

شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ؛
گم شدن 3 کشتي بنزين دروغ مضحکي است

در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد اعلام شد؛
جايگاه نامطلوب ايران در مصرف بهينه انرژي


ميز خبر


معادلات انرژي


 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ؛
 گم شدن 3 کشتي بنزين دروغ مضحکي است 

 
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در واکنش به ادعاي يکي از نمايندگان مجلس در خصوص «گم شدن 3 کشتي بنزين وارداتي» با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد: گم‌شدن سه کشتي بنزين وارداتي در اواخر سال1395 کذب محض بوده و دروغ مضحکي است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در اين اطلاعيه با اشاره به موضوعات مطرح شده در برنامه‌ي مناظره يکشنبه مورخ20 فروردين ماه امسال در شبکه‌ اول سيماتاکيد شده است که واردات بنزين از طريق گمرک و با اسناد موردتاييد سازمان استاندارد صورت پذيرفته و در صورت وجود مستنداتي در اين زمينه لازم است به مراجع قانوني ذيربط ارجاع شود تا پيگيري‌هاي بعدي به‌عمل آيد.

در اين برنامه تلوزيوني آقاي حسينعلي حاجي دليگاني نماينده دوره نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از شهرستانهاي شاهين شهر برخوار و ميمه در خصوص ضرورت استفاده يا عدم استفاده از کارت هوشمند سوخت برخي مطالب خلاف واقع و به دور از هرگونه مستندات کارشناسي را مطرح کرد.

در پاسخ شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران آمده است:با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري، متاسفانه برخي جريان ها و فعالان سياسي با فضاسازي هاي دروغين و ايجاد توقعات کاذب، زمينه را براي تخريب دولت و دستاوردهاي آن مناسب ديده و يک نماينده محترم در روزي که در صحن علني مجلس دو سوال پي در پي از وزير نفت مطرح کرد که عموم نمايندگان محترم مردم آنها را وارد ندانسته و از توضيحات وزير قانع شدند همان شب در تلويزيون اتهامات واهي ديگري را که غير کارشناسي بوده و موجب تخريب اميد مردم مي شود از تريبون رسانه ملي مطرح کرده است.

شرکت ملي پالايش و پخش دراين اطلاعيه باتاکيد براينکه افزايش رشدمصرف حدود 5 درصدي بنزين با توجه به افزايش توليد ناخالص ملي و افزايش تعداد خودرورهاي توليدي طي سال‌هاي مورد اشاره امري منطقي بوده و ناشي از قاچاق فرآورده نيست، آورده است: گم‌شدن سه کشتي بنزين وارداتي در اواخر سال 1395 کذب محض بوده و دروغ مضحکي است و واردات بنزين از طريق گمرک و با اسناد مورد تاييد سازمان استاندارد صورت پذيرفته و در صورت وجود مستنداتي در اين زمينه لازم است به مراجع قانوني ذيربط ارجاع شود تا پيگيري‌هاي بعدي به‌عمل آيد.

اين شرکت درباره اجراي طرح ديسپچينگ نيز تصريح کرده است: اصل اجراي طرح ديسپچينگ و تکليف قانوني شرکت ملي پخش در اين‌خصوص، کاملاً محرز و ضروري بوده و منافاتي با وجود يا عدد موجود سامانه‌ي هوشمند ندارد. شايان ذکراست کل بودجه‌ي مصوب طرح فوق براي تمامي تاسيسات و انبارهاي نفت و جايگاه‌هاي سوخت وفق مصوبات معادل 21 ميليارد تومان است که تاکنون صرفاً 8 درصد آن (حدود 1.5 ميليارد تومان) هزينه شده است.

لذا ارقام 400 ميليارد تومان بودجه‌ي برآوردي و هزينه‌کرد 200 ميليارد تومان مورداشاره‌ي جناب آقاي دليگاني، کاملاً به دور از واقعيت است. از سوي ديگر حدود 70 درصد از پيشرفت کار در سال‌هاي 1389 تا 1392 صورت گرفته که انتصاب مسئولان رده‌بالاي وزارت نفت در دولت يازدهم و نسبت خويشاوندي ذکرشده در اين مقطع زماني هنوز تحقق نيافته بود.

شرکت ملي پالايش و پخش در پايان اين اطلاعيه به منظور اثبات غيرکارشناسي بودن سخنان اين نماينده خاطرنشان کرده است: با فرض تاييد ادعاي آقاي حاجي دليگاني مبني بر نياز400 ميليارد توماني بودجه براي هر جايگاه عرضه سوخت مايع و احتساب 3400 جايگاه موجود، بالغ بر 1360 هزار ميليارد تومان بودجه مورد نياز اين طرح است که اين مبلغ نجومي مويد تحليل هاي يکسويه و آدرس هاي غلط براي هجمه به عملکرد مثبت و شفاف دولت يازدهم در اين زمينه است.


 در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد اعلام شد؛
 جايگاه نامطلوب ايران در مصرف بهينه انرژي  

 
از ميان 127 کشوري که مجمع جهاني اقتصاد آنها را براساس شاخص معماري انرژي رده‌بندي کرده است، ايران در جايگاه نامطلوب 122 قرار گرفته است.

به گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، اين معاونت خلاصه گزارشي از مجمع جهاني اقتصاد را منتشر کرده است که در آن کشورهاي جهان براساس سه مولفه رشد و توسعه اقتصادي، پايداري زيست‌محيطي و دسترسي و امنيت انرژي نمره گرفته و رتبه‌بندي شده‌اند.

شاخص عملکرد معماري انرژي جهان رتبه 127 کشور را در توانايي تامين امن، مقرون به صرفه و پايدار انرژي مشخص مي‌کند.

برابر اين گزارش ايران بين صفر تا يک، نمره کلي 0.46 را کسب کرده که جايگاهي بهتر از 122 را نصيب کشور ما نکرده است. ايران در معيار رشد و توسعه اقتصادي نمره 0.27 و رتبه 125، پايداري زيست محيطي 0.36 و رتبه 118 و در بعد دسترسي و امنيت انرژي نمره 0.75 و رتبه 57 را به خود اختصاص داده است.

وضعيت کشور در بعد دسترسـي و امنيـت انـرژي بهتـر از ساير ابعاد و ميانه کشورهاي جهان است. بالا بودن شدت مصرف انرژي، درجه انحراف قيمتـي بـالاي سـوخت در ايران با قيمت‌هاي جهاني، بالا بودن ذرات معلق آلوده‌کننده، انتشـار بـالاي متـان و ميـانگين بـالاي مصـرف سـوخت در خودروهاي سواري از مهمترين نقاط ضعف ايران در شاخص معماري انرژي است.

در مقايسه با کشورهاي منطقه، عملکرد ايران در شاخص معماري انرژي به ويژه کارايي مصرف انرژي بسيار ضعيف اسـت. به عنوان مثال کشور آذربايجان در شاخص معماري انرژي رتبه 36، ترکيه رتبـه 41 و تاجيکستان رتبـه 46 را دارد. در گزارش 2017 مجمع جهاني اقتصاد، در ايران به ازاي مصرف هر واحد انـرژي 5.4 واحد دلار توليد ناخالص داخلي ايجاد مي‌شود در حالي که ميانگين اين رقم براي کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهـور برابر 6.79 دلار و براي کشور ترکيه، 12 دلار (يعني 2.2 برابر ايران) است.

در مقايسه با سالهاي گذشته، امتياز ايران نسبت به گزارش سال 2016 حدود 0.04 واحد کاهش يافته و رتبه کشور سه پله بالارفته و تضعيف شده است. اما در مقايسه با سال 2013 امتياز کشور 0.04 واحد افزايش يافته است

کشور سوئيس با امتياز 0.8 در رتبه اول، نروژ با امتياز 0.79 رتبه دوم و سوئد با امتياز 0.78 در رتبه سوم شاخص عملکرد معماري جهاني قرار گرفتهاند، که جايگاه اين کشورها نسبت به سال 2016 تغييري نکرده است.

يکي از نکات قابل توجه آن است که به استثناي فرانسه با رتبه 5، هيچ يک از 10 کشور داراي بزرگترين اقتصادهاي جهاني (از نظر توليد ناخالص داخلي) در بين 10 کشور برتر شاخص عملکرد انرژي معماري جهاني در سال 2017 قرار نگرفته اند. (چين رتبه 95، هند رتبه 87، ژاپن رتبه 45، روسيه رتبه 48 و آمريکا رتبه 52 ). اين مسئله نشان مي دهد که بزرگتر ين اقتصادهاي جهاني همچنان براي دستيابي به تعادلي از کارايي بالا در نظام هاي انرژي خود دچار مشکلات و چالش هايي هستند.

با توجه به اين گزارش، يکي از اصلاحات ساختاري مهم در کشور، اصلاح وضع موجود در بخش انرژي با تاکيد بر حذف يارانه‌هاي انرژي و استفاده از ابزار پرتوان اعمال ماليات بر مصرف انرژي است.قابل توجه اين که طي چند سال اخير رتبه ايران در اين رتبه بندي نزولي بوده است.


 ميز خبر 

 تا پايان فروردين،

بهره‌برداري کامل از فازهاي 17 و 18 پارس‌جنوبي

سرپرست طرح توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي با بيان اينکه اين فازها در حال حاضر 46 ميليون مترمکعب گاز به شبکه سراسري تزريق مي کنند، از بهره برداري کامل از فازهاي 17 و 18 تا پايان فروردين ماه خبر داد.

محمدرضا چليپا در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي با هدف تصفيه روزانه 56 ميليون مترمکعب گاز غني و توليد 50 ميليون مترمکعب گاز متان براي، 2750 تن اتان، 2900 تن LPG و 77هزار بشکه کاندنسيت طراحي شده است.

وي با بيان اينکه در حال حاضر فازهاي 17 و 18، 46 ميليون مترمکعب گاز به شبکه سراسري تزريق مي کنند، درمورد وضعيت اشتغال زايي اين فازها توضيح داد: در وضعيت فعلي حدود 992 نفر در عمليات بهره برداري پالايشگاه شاغل هستند. تعداد نيروي کار در زمان اوج پروژه بيش از 10 هزار نفر بود.سرپرست طرح توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي در پايان تاکيد کرد: تا آخر فروردين حداکثر توليد را از فازهاي 17 و 18 که برداشت 56 ميليون مترمکعب گاز غني در روز است صورت خواهد گرفت.

ظرف کمتر از چهار سال توليد نفت به مرز 4 ميليون بشکه در روز رسيد

توليد نفت ايران در سال 1392 در حالي به کمتر از روزانه 3 ميليون بشکه رسيده بود که وضع روشني نيز براي احياي قدرت نفتي کشور وجود نداشت و به اصطلاح در شرايط «دشمن شاد» قرار داشتيم. وزارت نفت اما ظرف کمتر از چهار سال موفق شده است تا توليد نفت را به مرز 4 ميليون بشکه در روز رسانده و وضع روشني براي افزايش ظرفيت توليد نفت ترسيم کند.

به گزارش ايسنا، در آغاز راه دولت يازدهم، توليد نفت ايران در بدترين وضع ممکن قرار داشت، يعني 2 ميليون و 820 هزار بشکه در روز، تحريم‌ها ورود بشکه هاي نفت ايران را به بازارهاي اروپا به صفر رسانده بود و در آسيا نيز به جز کشورهاي چين، هند، ژاپن و کره جنوبي هيچ کشور از ايران نفت نمي خريد.توليد نفت ايران در بازه زماني سال‌هاي 1390 تا 1392 به ترتيب سه ميليون و 930 هزار بشکه، 2 ميليون 843 هزار بشکه و 2 ميليون و 820 هزار بشکه در روز بوده است.اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در 27 ديماه 1394 راه را براي افزايش توليد و صادرات نفت ايران باز کرد. کمتر از شش ماه پس از اجراي برجام، توليد نفت در فضاي مسموم داخلي و خارجي آن روزها که افزايش توليد نفت را در مدت زمان کوتاه محال مي‌دانستند، آغاز شد.وزير نفت روي حرف خود ايستاد و کمي پس از افزايش 500 هزار بشکه اي توليد نفت در کمتر از شش ماه به تلاش‌ها ادامه داد و توليد نفت ايران را بار ديگر 500 هزار بشکه ديگر افزايش داد. حالا امر محالي که براي خيلي ها توهم بود، براي نفتي ها دست يافتني شده است. اينک ايران نزديک چهار ميليون بشکه در روز نفت توليد مي‌کند.

با افزايش توليد و صادرات نفت، درآمدهاي نفتي ايران نيز در سال 1395 کمي از 40 ميليارد دلار بالاتر رفت. خوب است بدانيم وضع توليد نفت چه بود و چه شده است. اگر افزايش توليد نفت و افزايش درآمدهاي نفتي محقق نمي‌شد، اقتصاد ايران اکنون رمقي براي حرکت چابک در عرصه هاي مختلف نداشت و بسياري از برنامه هاي توسعه و رفاهي و حتي پرداخت حقوق اقشار مختلف نيز ممکن بود با مشکلات جدي مواجه شود.

دولت توليد نفت را در سال 1392 در حالي به ميزان 2 ميليون و 820 هزار بشکه در روز تحويل گرفت که از همين ميزان به زحمت کمي بيش از يک ميليون بشکه اش را مي توانست در چند بازار محدود به فروش برساند و براي برگشت پول آن هم با مشکلات بسياري مواجه بود. حالا اما رقم توليد نفت در حالي به مرز 4 ميليون بشکه در روز رسيده است که به راحتي حدود 2,4 ميليون بشکه آن را در هر بازاري که بخواهيم به فروش مي رسانيم و مشکلي هم براي دريافت پول فروش نفت کشور نداريم. اين ارقام شايد در اذهان عده اي فقط يک عدد باشد، اما دلسوزان و تصميم گيران عالي کشور ارزش قدرت سياسي، اقتصادي و امنيتي که اين حجم توليد نفت براي کشور ايجاد مي کنند را به خوبي مي دانند و هم از اين روست که ارکان کشور براي توسعه ظرفيت سازي توليد نفت اجماع دارند و به زودي با امضاي قراردادهاي جديد، برنامه افزايش توليد نفت ايران کليد زده خواهد شد.

ارتقاي ارزش قراردادهاي طرح بومي‎سازي کالاهاي نفت به بيش از 1,3 ميليارد دلار

ارزش مجموع قراردادهاي امضا شده در طرح بومي سازي 10 گروه خانواده کالاهاي پرمصرف صنعت نفت با امضاي 2 قرارداد جديد در هفته‎هاي آتي، به يک ميليارد و 343 ميليون دلار بالغ مي‎شود.

به گزارش شانا، حبيب‎اله بيطرف، معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري، در بازديد از يکي از شرکت‎هاي ايراني سازنده تجهيزات صنعت نفت، به تشريح آخرين وضع طرح بومي سازي 10 گروه کالاهاي اين صنعت پرداخت و گفت: تاکنون 52 قرارداد به ارزش 343 ميليون دلار با سازندگان داخلي امضا شده است و با امضاي 2 قرارداد جديد به ارزش يک ميليارد دلار در حوزه ساخت لوله در آينده‎اي نزديک، ارزش مجموع قراردادها از 1,3 ميليارد دلار فراتر مي رود.

وي توسعه ظرفيت‎هاي داخلي و بهره‎مندي حداکثري از آن را يکي از سياست‎هاي اصلي وزارت نفت خواند و گفت: طرح بومي سازي 10 گروه کالاهاي مورد نياز صنعت نفت به همين منظور از سال 93 در دستور کار قرار گرفت.

بيطرف با بيان اينکه در اجراي قراردادهاي اين 10 گروه کالا، شرکت‎هاي سازنده داخلي با معرفي شرکاي توانمند خارجي به فرايند انتقال فناوري در حوزه ساخت داخل کمک مي‎کنند، ادامه داد: اميدواريم حضور صنايع داخلي در حوزه ساخت تجهيزات صنعت نفت پررنگ‎تر شود.

معاون وزير نفت بر اهميت و ضرورت کيفيت تجهيزات و قطعات مورد استفاده در صنعت نفت تاکيد کرد و گفت: با توجه به حساسيت‎هاي کار در اين صنعت و احتمال وقوع حوادث در صورت استفاده از تجهيزات نامناسب، تطابق محصولات با استانداردها الزامي است و البته سامانه‎هاي بازرسي وزارت نفت در اين زمينه بسيار سختگيرانه عمل مي کند.

به گفته اين مقام مسئول، سازندگان داخلي بايد ميزان رقابت‎پذيري خود را افزايش دهند؛ چه آنکه شرکت‎هاي کارفرما در سفارش کالا به بحث کيفيت، قيمت، زمان تحويل، ضمانت‎ها و خدمات پس از فروش ارائه شده از سوي شرکت‎هاي سازنده توجه مي‎کنند و گاهي ممکن است سازندگان داخلي نتوانند تمام اين ضوابط‎ها را مدنظر قرار دهند.

بيطرف ادامه داد: بايد امکان صدور گواهينامه‎هاي بين‎المللي نيز براي سازندگان داخلي فراهم شود که در اين زمينه نيز اقدام‎هايي در دستور کار است.

وي با اشاره به نامگذاري امسال تحت عنوان «سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» ابراز اميدواري کرد که با توسعه ساخت داخل در کشور، توليد و اشتغال بيش از پيش گسترش يابد.


 معادلات انرژي 

 وضعيت در شرکت نفت فلات قاره نگران کننده است

بررسي ها نشان مي دهد وضعيت در شرکت نفت فلات قاره نگران کننده است و اين شرکت هنوز نتوانسته است 200 هزار بشکه توليد از دست رفته خود را احيا کند.

به گزارش مهر، با شدت يافتن تحريم‌ها در سال 90 و به تبع آن کاهش شديد ميزان صادرات نفت ايران، مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز شرکت ملي نفت ايران برنامه کاهش توليد از ميادين نفتي را به شرکت‌هاي توليدي اعلام کرد که بر اين اساس سهم شرکت نفت فلات قاره از کاهش توليد ايران، 300 هزار بشکه تعيين شد. پس از به ثمر رسيدن برجام، قرار شد ايران ظرف مدت 6 ماه توليد خود را به ميزان پيش از تحريم‌ها افزايش دهد که اين هدف در مناطق نفتخيز جنوب محقق شد ولي شرکت نفت فلات قاره به دليل فرسودگي تاسيسات و افت شديد فشار چاه‌هاي خود تنها توانست بين 10 تا 80 هزار بشکه از توليد گذشته خود را احيا کند؛ اين در حالي است که با وجود افزايش سريع توليد نفت مناطق نفتخيز جنوب به سقف 3 ميليون بشکه، وضعيت در شرکت نفت فلات قاره نگران کننده است و اين شرکت هنوز نتوانسته است 200 هزار بشکه توليد از دست رفته خود را احيا کند.

به گفته کارشناسان، توليد شرکت نفت فلات قاره پيش از کاهش تکليفي حدود 600 هزار بشکه بود که با تصميم شرکت ملي نفت تعدادي از چاه‌هاي توليدي بسته شد. با همه اقدامات عاجلي که براي توليد اين شرکت انجام شد بيشترين توليد ثبت شده 407 هزار بشکه در روز بوده است.

به عقيده برخي از فعالان صنعت نفت، اين در حالي است که بي توجهي شرکت ملي نفت ايران به وضعيت فعلي فلات قاره تبديل به يک خطر بزرگ براي صنعت نفت شده است بطوري که عدم تزريق مناسب منابع مالي به اين شرکت براي امور تعميري خود در حوزه تاسيسات و چاه‌ها، وضعيت بغرنجي را بوجود آورده است. به عنوان نمونه بر اساس آمار موجود تعداد دکل‌هاي حفاري فعال در محدوده فعاليت فلات قاره از 18 دستگاه به 9 دستگاه کاهش يافته است که با اين تعداد دکل حفاري، نمي‌توان به احياي توليد اميد داشت.

بر اساس اخبار موجود بايد گفت شرکت نفت فلات قاره حفاري توسعه‌اي و تعميري 70 حلقه چاه را برنامه ريزي کرده است ولي با توجه به محدوديت دکل‌هاي حفاري و عدم تامين منابع مالي تحقق چنين برنامه‌اي بسيار بعيد بنظر مي‌رسد و با اين روند بايد منتظر کاهش بيشتر توليد فعلي فلات قاره بود.

اين در حالي است که آخرين ارزيابي‌هاي انجام شده درباره ميزان ذخاير شرکت نفت فلات قاره نشان مي‌دهد نفت درجاي اين شرکت حدود 100 ميليارد بشکه و حجم ذخاير گاز آن بيش از 270 تريليون فوت معکب است که در صورت توجه بيشتر شرکت ملي نفت به اين ذخاير، بايد به افزايش ميزان توليد اين شرکت اميد داشت ولي تا به امروز هيچ برنامه جدي براي اين موضوع در دستور کار قرار نگرفته است.

از سوي ديگر با توجه به افت فشار مخازن نفتي دريايي استفاده از روش‌هاي بازيافتي به منظور جبران کاهش فشار و بهره گيري از پمپ‌هاي سرچاهي در جهت نگهداشت و افزايش توليد، ضروري به نظر مي‌رسد که البته مشخص نيست اراده جدي براي عملياتي کردن آن وجود دارد يا خير.

بر اساس بررسي‌هاي شرکت نفت فلات قاره براي احياي 200 هزار بشکه از دست رفته، مي‌توان با پياده سازي برنامه‌هاي کوتاه مدت ميزان توليد را 100 هزار بشکه ديگر افزايش داد ولي براي 100 هزار بشکه ديگر بايد سرمايه گذاري بيشتري صورت پذيرد.

گفتني است سعيد حافظي مديرعامل سابق شرکت نفت فلات قاره در اوايل حضور خود در شرکت نفت فلات قاره، با تدوين گزارشي درباره وضعيت فلات قاره خواستار تزريق 3 ميليارد دلار به صورت پلکاني شده بود تا ميزان توليد فلات قاره به سطح سابق خود برگردد که در نهايت کمتر از 300 ميليون دلار به اين شرکت اختصاص يافت.

بسياري از تاسيسات دريايي شرکت نفت فلات قاره عمري بيش از 40 سال را دارند که با توجه به شور بودن بيش از حد خليج فارس، اين تاسيسات دچار فرسودگي شديدي شده‌اند که شرايط کار را براي کارکنان بسيار خطرناک کرده است.

وضعيت شرکت و کاهش توليد اين شرکت به نسبت سال‌هاي گذشته? موجب شد تا هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران مجوز قراردادهاي EPDF و EPCF را براي شرکت نفت فلات قاره صادر کند تا اين شرکت بتواند طرح‌هاي تثبيت توليد و توسعه‌اي خود را در قالب 9 پروژه به جلو ببرد.

هيات مديره شرکت ملي نفت با قبول پشنهاد شرکت نفت فلات قاره براي برگزاري مناقصه‌هاي مختلف در راستاي افزايش توليد، اين اختيار را به اين شرکت داده است تا سقف 1.8 ميليارد دلار مناقصه برگزار کند. جزييات بيشتر از اين مصوبه حاکي از آن است که شرکت نفت فلات قاره 9 پروژه را برآورد کرده است که بين 100 تا 600 ميليون دلار متغير هستند و بزرگترين آن مربوط به پروژه رشادت است.

پيش بيني شده است براي تکميل اين پروژه به حدود 600 ميليون دلار سرمايه گذاري نياز است که شرکت صدرا قرار بود سکوي آن را بسازد ولي موفق به انجام اين کار نشد. البته قرارگاه سازنندگي خاتم الانبيا (ص) بتازگي آمادگي خود را براي اين پروژه اعلام کرده است که براي بدست اوردن آن بايد مجوز ترک مناقصه را از وزير نفت دريافت کند. در بخش EPCF ساخت سکوهاي جديد تکميل سکوهاي نيمه ساخته خطوط لوله و ... مورد تاکيد شرکت نفت فلات قاره قرار گرفته است.

قيمت نفت به مرز 56 دلار رسيد

در حالي که افزايش توليد نفت شيل آمريکا نگراني ها در مورد تنش هاي ژئوپلتيک در خاورميانه و تاثير کاهش توليد اوپک و غير اوپکي ها را خنثي کرده، قيمت نفت از بالاترين رقم 5 هفته اخير فاصله گرفت.به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، در حالي که افزايش توليد نفت شيل آمريکا نگراني ها در مورد تنش هاي ژئوپلتيک در خاورميانه و تاثير کاهش توليد اوپک و غير اوپکي ها را خنثي کرده، قيمت نفت امروز از بالاترين رقم 5 هفته اخير فاصله گرفت.

بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشکه نفت برنت، با 4 سنت، معادل 0.1 درصد کاهش نسبت به رقم پاياني جلسه قبل به 55 دلار و 90 سنت رسيد. قيمت نفت برنت ديروز به بالاترين رقم در طي 5 هفته اخير يعني 56 دلار و 16 سنت رسيده بود.

قيمت هر بشکه نفت خام آمريکا نيز امروز با 8 سنت، معادل 0.15 درصد افزايش به 53 دلار رسيد. قيمت نفت خام آمريکا تا رقم 53 دلار و 23 سنت بالا رفته بود.

قيمت نفت برنت در طي 6 جلسه متوالي افزايش قيمت داشته در حالي که قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت آمريکا نيز در طي 5 جلسه اخير روند افزايشي متوالي را طي کرده است.بر اساس آمارهاي دولت آمريکا، ميزان ذخاير نفت خام اين کشور در هفته هاي اخير در هر دو مرکز ذخيره سازي نفت آمريکا يعني کوشينگ اوکلاهاما و ساحل خليج آمريکا به بالاترين رقم ها رسيده است.اما بعد از حمله موشکي آمريکا به سوريه و تعطيلي مجدد بزرگترين ميدان نفتي ليبي، قيمت ها روندي افزايشي را طي کرده است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي